Združeno kraljestvo

Svetovalec v Združenem kraljestvu

Kontakt


Jana Bajec Povše, ekonomska svetovalka

Veleposlaništvo Republike Slovenije London

Pristojnost: Združeno kraljestvo, Irska

 

Predstavitev


Spoštovani,

lepo pozdravljeni v imenu Veleposlaništva Republike Slovenije v Londonu in v mojem osebnem imenu.

Veseli nas, da ste pogledali nekaj osnovnih informacij o poslovanju v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske. Trg Združenega kraljestva je eden najbolj razvitih v svetovnem merilu, je zelo raznolik in ponuja številne priložnosti slovenskim podjetjem, obenem pa zahteva dobro pripravo in vztrajnost.

Med najtežjimi prvimi koraki, s katerimi se srečujejo podjetja pri vstopu na tukajšnji trg, je navezava prvih kontaktov z distributerji, potencialnimi partnerji in pridobivanje konkretnih podatkov pristojnih oseb v podjetjih. Podjetja v Združenem kraljestvu, še posebej velika, po navadi konkretnih kontaktnih podatkov ne objavljajo na internetnih predstavitvenih straneh. Tako je eden od zelo pomembnih načinov pridobivanja kontaktov udeležba na katerem od številnih specializiranih sejmov v državi, kjer se lahko pridobi veliko uporabnih informacij o delovanju trga in ključnih akterjih ter se vzpostavi neposreden stik s potencialnimi partnerji v določeni branži.

Podjetja se na tem trgu, tako kot na drugih, srečujejo s številnimi vprašanji - od vprašanj registracije, davčnih obveznosti, samega poslovanja in podobno. Odgovore na številna tovrstna vprašanja je mogoče najti na internetnih straneh vladnih institucij in uradov, ki ažurno objavljajo vse informacije, med drugim na straneh HMRC - davčne in carinske uprave ter na strani registra podjetij Companies House.

Na trgu Združenega kraljestva uspešno poslujejo številna slovenska podjetja. Nekaj informacij o njih in distributerjih nekaterih slovenskih produktov lahko najdete tudi na spletni strani veleposlaništva v Londonu v rubriki gospodarsko področje.

Skrb za krepitev gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Združenim kraljestvom je v samem vrhu prednostnih nalog našega veleposlaništva. Na veleposlaništvu si poleg drugih nalog in aktivnosti, po svojih najboljših močeh ter zmožnostih prizadevamo pomagati slovenskim podjetjem pri pospeševanju izvoza na britanski trg, med drugim z vzpostavljanjem in vzdrževanjem stikov z državo sprejemnico na gospodarski, institucionalni ter podjetniški ravni, nudenjem pomoči pri promocijskih aktivnostih, posredovanjem informacij o poslovnem okolju in drugih želenih informacij.

Prihodnje sodelovanje na gospodarskem področju med državama je navezano med drugim na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije z 31. januarjem 2020. Na podlagi Sporazuma o izstopu med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo velja od 1. februarja do 31. decembra 2020 prehodno obdobje, v času katerega še naprej velja pravni red EU tudi v Združenem kraljestvu, ne spreminjajo se pogoji poslovanja podjetij in še naprej veljajo enaka trgovinska ter vsa carinska pravila kot pred 1. februarjem 2020. Strani se sedaj pogajata o prihodnjem trgovinskem sporazumu in prihodnjih odnosih. Aktualne informacije in različne vsebine ter povezave glede izstopa Združenega kraljestva iz EU, vključno glede pogojev poslovanja podjetij po izstopu, so dosegljive na določeni spletni strani Vlade RS tukaj.


 

Lokacija in kontaktni podatki

 

Veleposlaništvo Republike Slovenije London
Ekonomska svetovalka: Jana Bajec Povše

17 Dartmouth Street, London  SW1H 9BL, United Kingdom

T: 00 44(0) 20 7222 5700
F: 00 44(0) 20 7222 5277
E: vlo@gov.si
E: jana.bajec-povse@gov.si
 


Posodobljeno: 10.3.2020