Združeno kraljestvo

Svetovalec v Združenem kraljestvu

Kontakt


Darja Slokar, ekonomska svetovalka

Veleposlaništvo Republike Slovenije Londonu 

Predstavitev


Spoštovani,
 
lepo pozdravljeni v imenu Veleposlaništva RS v Londonu in v mojem osebnem imenu.

Veseli nas, da ste pogledali nekaj osnovnih informacij o poslovanju v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske. Trg Združenega kraljestva je eden najbolj razvitih v svetovnem merilu, je zelo raznolik in ponuja številne priložnosti slovenskim podjetjem, obenem pa zahteva dobro pripravo in vztrajnost.

Združeno kraljestvo po referendumski odločitvi junija 2016 za izstop iz Evropske unije do nadaljnjega ostaja del enotnega evropskega trga. Dne 29. marca 2017 je bil notificiran 50. člen Lizbonske pogodbe, s čimer se je uradno začel proces izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije. Dogovor med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo o specifikah izstopa bo sklenjen predvidoma do konca marca 2019 in v tem času bo verjetno že razvidna usmeritev prihodnjega sodelovanja na gospodarskem področju med stranema.

Na trgu Združenega kraljestva uspešno poslujejo številna slovenska podjetja. Nekaj informacij o njih in distributerjih nekaterih slovenskih produktov lahko najdete tudi na spletni strani veleposlaništva v Londonu v rubriki gospodarsko področje.

Med najtežjimi prvimi koraki, s katerimi se srečujejo podjetja pri vstopu na tukajšnji trg, je navezava prvih kontaktov z distributerji, potencialnimi partnerji in pridobivanje konkretnih podatkov pristojnih oseb v podjetjih. Podjetja v Združenem kraljestvu, še posebej velika, po navadi konkretnih kontaktnih podatkov ne objavljajo na internetnih predstavitvenih straneh. Tako je eden od zelo pomembnih načinov pridobivanja kontaktov udeležba na katerem od številnih specializiranih sejmov v državi, kjer se lahko pridobi veliko uporabnih informacij o delovanju trga in ključnih akterjih ter se vzpostavi neposreden stik s potencialnimi partnerji v določeni branži.

Podjetja se na tem trgu, tako kot na drugih, srečujejo s številnimi vprašanji - od vprašanj registracije, davčnih obveznosti, samega poslovanja in podobno. Odgovore na številna tovrstna vprašanja je mogoče najti na internetnih straneh vladnih institucij, ki zelo ažurno objavljajo vse informacije, predvsem na strani registra podjetij Companies House in na straneh HMRC - davčne in carinske uprave.

Skrb za krepitev gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Združenim kraljestvom je v samem vrhu prednostnih nalog našega veleposlaništva, med drugim tudi v sodelovanju s tukajšnjo Informacijsko pisarno Slovenske turistične organizacije. Na veleposlaništvu si poleg drugih nalog in aktivnosti, po svojih najboljših močeh ter zmožnostih prizadevamo pomagati slovenskim podjetjem pri pospeševanju izvoza na britanski trg, med drugim z vzpostavljanjem in vzdrževanjem stikov z državo sprejemnico na gospodarski, institucionalni ter podjetniški ravni, nudenjem pomoči pri promocijskih aktivnostih, posredovanjem informacij o poslovnem okolju in drugih želenih informacij.

Veselimo se sodelovanja  z vami,

Darja Slokar

 

Lokacija in kontaktni podatki

 

Veleposlaništvo Republike Slovenije London
Ekonomska svetovalka: Darja Slokar

17 Dartmouth Street, London  SW1H 9BL, United Kingdom

T: 00 44(0) 20 7222 5700
F: 00 44(0) 20 7222 5277
E: vlo@gov.si
E: darja.slokar@gov.si