Nov sistem mejne kontrole fitosanitarnih pogojev pri izvozu v Združeno kraljestvo

ponedeljek, 25. marec 2024


posodobitev: ponedeljek, 25. marec 2024


Združeno kraljestvo uvaja nov sistem mejne kontrole pri uvozu v Združeno kraljestvo t.i. Border Target Operating Model - BTOM. Glavni elementi novega sistema mejne kontrole so uvedba sorazmerne ocene tveganj za visoko, srednje in nizko rizične proizvode na osnovi predhodnega obveščanja, uvedba poenostavljenih in digitaliziranih fitosanitarnih spričeval ter uvedba sheme za trgovanje na zaupanju (trusted trader scheme) pri izvedbi identifikacijskih in fizičnih pregledov. 

Glavne spremembe, ki se uvajajo s 30. aprilom 2024, so uvedba identifikacijskih in fizičnih pregledov na meji na podlagi dokumentacije in tveganja za živalske proizvode s srednjo stopnjo tveganja, rastline, rastlinske proizvode ter živila (op.: in krmo) neživalskega izvora z visoko stopnjo tveganja iz EU v Združeno kraljestvo (natančna opredelitev sprememeb je v prezentaciji). 

Britansko Ministrstvo za okolje, prehrano in kmetijstvo nadaljuje z brezplačnim spletnim izobraževanjem industrije v marcu in aprilu 2024. 
 

Več informacij:

 

***


posodobitev: ponedeljek, 8. januar 2024


Rok 31. januar 2024 za uporabo zdravstvenih in fitosanitarnih spričeval pri uvozu živalskih proizvodov s srednjo stopnjo tveganja, rastlin, rastlinskih proizvodov ter živil (in krme) neživalskega izvora z visoko stopnjo tveganja iz EU v Združeno kraljestvo ostaja nespremenjen.

Vlada načrtuje, da bo nespremenjen ostal tudi datum uvedbe identifikacijskih in fizičnih pregledov na podlagi dokumentacije in tveganja za živalske proizvode s srednjo stopnjo tveganja, rastline, rastlinske proizvode ter živila (in krmo) neživalskega izvora z visoko stopnjo tveganja iz EU, tj. 30. april 2024.

Prav tako načrtuje uvedbo uporabe uradnih zdravstvenih spričeval PDF za uvoz živali in živalskih proizvodov z visoko in srednjo stopnjo tveganja iz držav EU in Efte od 31. januarja 2024.
 

Več informacij:

 

***


posodobitev: ponedeljek, 4. september 2023


Britanska vlada je 29. avgusta 2023 objavila nov model varnostnega nadzora in fitosanitarnega nadzora pri prehodu meje v Združeno kraljestvo, ki se imenuje The Border Target Operating Model (BTOM). 

Namen novega pristopa je poenostaviti in digitalizirati varnostni in fitosanitarni nadzor meja ob vstopu v Združeno Kraljestvo. BTOM se bo uvajal postopoma v treh fazah, pri čemer je bil začetek uvajanja sistema prestavljen iz oktobra 2023 na januar 2024. 
 

Border Target Operating Model vzpostavlja izvajanje kontrol v naslednjih fazah:

 
  • 31. januar 2024 – uvedba zdravstvenega spričevala za uvoz živalskih proizvodov s srednjo stopnjo tveganja, rastlin, rastlinskih proizvodov ter živil (in krme) neživalskega izvora z visoko stopnjo tveganja iz EU 
  • 30. april 2024 – uvedba identifikacijskih in fizičnih pregledov na podlagi dokumentacije in tveganja za živalske proizvode s srednjo stopnjo tveganja, rastline, rastlinske proizvode ter živila (in krmo) neživalskega izvora z visoko stopnjo tveganja iz EU. Takrat se bo za uvoz sanitarnega in fitosanitarnega blaga iz preostalega sveta začel uporabljati novi model, ki temelji na tveganju.
  • 31. oktober 2024 – uvedba izjav o varnosti in zaščiti za uvoz iz EU. Ob tem bo uveden zmanjšan nabor podatkov ob uvozu.

Britansko Ministrstvo za kmetijstvo (DEFRA) je že napovedalo spletne sektorske seminarje za industrijo, ki bodo potekali septembra 2023 ločeno za posamezni sektor. 

Seznam spletnih seminarjev je objavljen tukaj

Elektronski naslov za vsa pojasnila in vprašanja, vezana na BTOM, je border.enquiries@cabinetoffice.gov.uk
 

Publikacija The Border Target Operating Model***


Britanska stran je najavila uvedbo novega globalnega sistema mejne kontrole vezano na fitosanitarne pogoje pri uvozu v Združeno kraljestvo t. i. Target Operating Model (TOM), ki je trenutno v fazi predloga in usklajevanja z deležniki.

Namen sistema je poenostaviti in digitalizirati britanske uvozne kontrole vezano na sanitarne in fitosanitarne ukrepe pri uvozu v Združeno kraljestvo. Najava sprememb je pomembna za agroživilsko industrijo in za logiste ter transporterje.
 

Spremembe bodo uveljavljene postopoma, in sicer:

 
31. oktober 2023
Uvedeno bo zdravstveno spričevalo za uvoz živalskih proizvodov s srednjo stopnjo tveganja, rastlin, rastlinskih proizvodov ter živil (in krme) neživalskega izvora z visoko stopnjo tveganja iz EU.
 
31. januar 2024
Uvedeni bodo identifikacijski in fizični pregledi na podlagi dokumentacije in tveganja za živalske proizvode s srednjo stopnjo tveganja, rastline, rastlinske proizvode ter živila (in krmo) neživalskega izvora z visoko stopnjo tveganja iz EU. Takrat se bo za uvoz sanitarnega in fitosanitarnega blaga iz preostalega sveta začel uporabljati novi model, ki temelji na tveganju.
 
31. oktober 2024
Uporabljati se bodo začele izjave o varnosti in zaščiti za uvoz iz EU. Ob tem bo uveden manjši nabor podatkov za uvoz, z uporabo enotnega trgovinskega okenca Združenega kraljestva pa bo odpravljeno podvajanje, kjer bo to mogoče, v različnih naborih podatkov pred prihodom.

Več informacij:
 

Britansko Ministrstvo za kmetijstvo (DEFRA) je napovedalo sektorske seminarje za industrijo (ločeno za mlečni industrijo, meso, itd).

Seznam spletnih seminarjev je objavljen na povezavi: 
 

Target Operating Model: Sanitary and Phytosanitary (SPS) border proposalsPripravila:

Jana Bajec Povše 
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Londonu
e-naslov: Jana.Bajec-Povse@gov.si

 

Preberite tudi:

Priročnik za izvoznike živilske in kmetijske industrije na britanski trg