Japonska

Gospodarske panoge Japonske

Priložnosti na trgu

Med dejavnike, ki spodbujajo tržne priložnosti na japonskem trgu, spadajo:
  • Hitro starajoče se prebivalstvo Japonske in krčenje delovne sile, kar ustvarja povpraševanje po farmacevtskih izdelkih, medicinski tehnologiji, robotiki in naprednih proizvodnih rešitvah.
  • Odvisnost Japonske od uvoza naravnih virov, ki se osredotoča na oskrbo z energijo in rešitve za obnovljive vire energije ter hrano in druge surovine.
  • Japonsko veliko in prefinjeno potrošniško gospodarstvo, v katerem potrošniki s precejšnjo kupno močjo iščejo visokokakovostno, trendovsko, inovativno blago in storitve.
Farmacija in medicinske tehnologije: Hitro staranje prebivalstva ustvarja povpraševanje po farmacevtskih izdelkih in medicinskih tehnologijah. V ospredju so informacijske tehnologije na področjih zdravstvene oskrbe,  in nege na domu.

Prehrambni izdelki: Po podatkih japonskega nacionalnega inštituta za raziskave prebivalstva in socialne varnosti, bo do leta 2025 30 % prebivalcev starih 65 let ali več. Poleg tega je pričakovana življenjska doba Japonske najdaljša na svetu. Ta dejstva ustvarjajo veliko povpraševanje po zdravi hrani. Na japonskem trgu je veliko povpraševanje po živilih, ki ponujajo posebne zdravstvene koristi, na primer zmanjšanje holesterola ali visoka vsebnost antioksidantov. Potrošniki povprašujejo po funkcionalni hrani, oziroma hrani za posebne zdravstvene namene. Sem spadajo tudi energijske pijače ter vnaprej pripravljeni prigrizki s suhim sadjem in oreščki. Veliko povpraševanje je tudi po že pripravljenih jedeh ter zahodnih prehrambnih izdelkih.

Polprevodniki: Japonska industrija elektronskih izdelkov je med največjimi na svetu in zato najpomembnejši dejavnik povpraševanja po prodaji polprevodnikov na Japonsko. Japonski trg polprevodnikov hitro raste in tujim podjetjem odpira številne priložnosti, zlasti tistim, ki  dobavljajo čipe za zaslone pametnih telefonov, računalniške strežnike, opremo za shranjevanje podatkov, elektronske merilne instrumente in elektro-medicinsko opremo ter avtomobilsko elektroniko.

Kibernetska varnost: Nedavne tržne raziskave kažejo na zelo močan in hiter porast prodaje na japonskem trgu kibernetske varnosti ter majhen upad lokalne programske opreme in varnostnih naprav zaradi povečanja javnih storitev v oblaku. Japonski nacionalni center za  kibernetsko varnost (NISC) je vodilna agencija v centralni vladi pri oblikovanju nacionalne strategije kibernetske varnosti. NISC usmerja vse centralne vladne agencije pri vzpostavljanju in izvajanju politik in ukrepov kibernetske varnosti. NISC je svojo strategijo kibernetske varnosti objavila septembra 2021. Strategija opredeljuje nujno potrebo po okrepitvi ukrepov za kibernetsko varnost na vseh ravneh japonske družbe in v vseh vidikih tehnološkega razvoja. Zaradi nerazvitega okvira digitalne varnosti na Japonskem je bilo identificiranih veliko industrijskih sektorjev kritične infrastrukture, ki vključujejo finančne storitve,
IT storitve, železniške storitve, storitve oskrbe z električno energijo, storitve oskrbe s plinom, vladne in upravne službe, zdravstvene storitve, logistične storitve, kemično industrijo, storitve kreditnih kartic ter naftno industrijo.

Gospodarstvo

Japonska je za Kitajsko in ZDA 3. največje svetovno gospodarstvo, je zelo izpostavljena zunanjim vplivom, predvsem zaradi svoje močne odvisnosti od izvoza. 

Japonska je zelo odvisna od uvoza naravnih virov. Že desetletja je največja uvoznica utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) na svetu. Država je tudi med največjimi svetovnimi kupci živilskih izdelkov.

Struktura BDP

Čeprav ima Japonska nekaj nahajališč zlata, magnezija, premoga in srebra, ima država zelo omejene naravne vire. Ker ima veliko pomorsko območje, je ena največjih svetovnih proizvajalk ribiških proizvodov. Glede na to, da je samo 11 % japonske površine primerno za kmetovanje, je kmetijski sektor na Japonskem majhen. Sektor je v letu 2021 prispeval le 1 % BDP in zaposloval okoli 3 % delovne sile. Najpomembnejša kmetijska pridelka sta čaj in riž, kmetijski sektor pa je zelo subvencioniran in zaščiten. 
Storitveni sektor predstavlja 68 % BDP in zaposluje okoli 70 % delovne sile. Glavne storitvene dejavnosti na Japonskem so bančništvo, zavarovalništvo, maloprodaja, prevoz in telekomunikacije. Država ima tudi pomemben turistični sektor, ki se je v zadnjih letih znatno povečal. 
 
Vir: EIU; Factiva, maj 2022.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor je zelo raznolik. Japonska dominira v avtomobilski industriji, robotiki, biotehnologiji, nanotehnologijah in obnovljivih virih energije. Japonska je dom številnih največjih svetovnih proizvajalcev elektronskih izdelkov, zato je industrijski sektor države pogosto povezan s tehnološko dovršenostjo. 

Država je tudi med največjimi proizvajalkami avtomobilov na svetu in največja proizvajalka ladij. Industrijski sektor predstavlja 31 % BDP in zaposluje približno 1/4 delovne sile.

V letu 2021 je Japonska beležila 5,8 rast industrijske proizvodnje. V letu 2022 naj bi industrijska proizvodnja zrasla za 4,3 %, v letih 2023 in 2024 pa naj bi industrijska proizvodnja dosegla rast v višini 2,6 %, oziroma 3,3 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na japonskem trgu:

 

Stroji in naprave - trg polprevodnikov

Trg polprevodnikov je sestavljen iz proizvodnje in prodaje integriranih vezij (vključno z analognimi, mikro, logičnimi in pomnilniškimi vezji) in diskretnih polprevodniških naprav. Tržna vrednost se nanaša na prodajo polprevodnikov po prodajni ceni proizvajalcev.

Japonska je ena tehnološko najnaprednejših držav na svetu, kar je v letih 2017 in 2018 prispevalo k močnemu povpraševanju po inovativnih polprevodniških izdelkih. V letu 2019 je vrednost japonskega trga polprevodnikov padla za -9,6 %, kar je bila posledica oslabljenega izvoza v ZDA in na Kitajsko. Trg je močno prizadel predvsem upad izvoza na Kitajsko, saj je ta država ena največjih japonskih izvoznih destinacij. Padec izvoza polprevodnikov je bil v veliki meri posledica pospešenega razvoja Kitajske na lastnem trgu polprevodnikov.

Japonski trg polprevodniške opreme je leta 2021 ustvaril skupne prihodke v višini 36,9 mlrd EUR, kar predstavlja 6 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017- 2021.

Leta 2020 je bil na tem trgu zabeležen padec, saj je trg ovirala pandemija COVID-19, pri čemer je bilo predvideno veliko povpraševanje na področju mobilnih čipov zaradi pričakovane množične uvedbe 5G, do katere pa ni prišlo. Vendar je bil upad delno izravnan z naraščajočim povpraševanjem po čipih, ki se uporabljajo v igralnih napravah, prenosnih računalnikih in v internetni infrastrukturi. Povpraševanje po čipih za igralne naprave, prenosne računalnike in internetno infrastrukturo, je leta 2021 močno naraslo, kar je povzročilo znatno rast tega trga.

Segment integriranih polprevodnikov je bil leta 2021 najdonosnejši na trgu, s skupnimi prihodki v višini 19,78 mlrd EUR, kar predstavlja 53,5 % skupne vrednosti trga. Segment diskretnih polprevodniških naprav je leta 2021 ustvaril prihodke v višini 17,16 mlrd EUR ali 46,5 % skupne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo japonski trg polprevodnikov v obdobju 2022-2026 rasel po 6,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2026 ustvaril vrednost 50,22 mlrd EUR.

Rast na tem trgu bo posledica povpraševanja po čipih za prenosne računalnike, igralne naprave in internetno infrastrukturo, ki se je začelo leta 2021. Na rast trga pa bo vplivalo tudi povpraševanje na drugih področjih, ko se bo nadaljevalo oživljanje gospodarstva. Povrnitev v normalno stanje bo povečalo povpraševanje v avtomobilski industriji, prav tako pa bo raslo povpraševanje po čipih za industrijsko uporabo. Tudi nove aplikacije bodo v napovedanem obdobju sprožile vse večje povpraševanje po polprevodnikih, ki ga bodo spodbujale nastajajoče tehnologije, kot so AI, 5G, avtonomna vožnja, električna vozila, CIS, biometrično prepoznavanje, IoT in robno računalništvo (edge computing).
 

Največji konkurenti na japonskem trgu polprevodnikov so:

  • Renesas Electronics Corporation
  • Toshiba Semiconductor Company
  • Sony Corporation
 
Japonski trg polprevodnikov je v letu 2021 zrasel za 32 % in dosegel vrednost 36,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2017-2021 znašala 6 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 31.199    12,9 %
2018 33.482 7,3 %
2019 30.269 -9,6 %
2020 27.986 -7,5 %
2021 36.949 32,0 %
  
  
Analitiki napovedujejo, da bo japonski trg polprevodnikov v letu 2026 dosegel vrednost 50,22 mlrd EUR. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022-2026 znaša 6,3 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 40.500 9,7 %
2023 40.500 0
2024 44.812 10,5 %
2025 48.194 7,5 %
2026 50.224 4,2 %


Japonska predstavlja 11,8 % azijsko pacifiškega trga polprevodnikov. 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2021 (v odstotkih)

Največja podjetja na področju polprevodnikov na Japonskem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Tokyo Electron Ltd. 16.161,69
Kioxia Corporation 10.291,84
Sony Semiconductor Solutions Corporation 9.274,56
Renesas Electronics Corp. 8.480,03
Hitachi High-Tech Corporation 6.165,57
Micron Memory Japan K.K. 6.158,87
Macnica Holdings, Inc. 6.144,48
Renesas Semiconductor Manufact. Co. Ltd. 1.243,22


Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.


Vir: Factiva, avgust 2022. 


Ekološka živila

V analizo so zajeta živila, ki so certificirana kot ekološka živila in katerih sestavine so pridelane brez uporabe kemikalij. Tržne vrednosti so izračunane po maloprodajnih cenah (MPC). 

Maloprodajo ekološke hrane na Japonskem v veliki meri poganja uvoz, saj je v sami državi razmeroma malo ekološko certificiranih kmetijskih zemljišč. Trg je postal precej raznolik in konkurenčen, odkar so veliki proizvajalci razširili ponudbo ekoloških izdelkov za množično proizvodnjo. Manjši konkurenti še naprej ohranjajo konkurenčno nišo dražjih izdelkov.

Japonski trg ekoloških živil je leta 2021 ustvaril skupne prihodke v višini 1,3 mlrd EUR, kar predstavlja 7,2 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017 - 2021.

Rast japonskega trga z ekološko pridelano hrano je del svetovnega trenda po bolj zdravem prehranjevanju. Drugi vodilni dejavniki vključujejo vse večjo skrb za dobro počutje živali, ter povpraševanje po diferenciranih izdelkih v segmentu pripravljenih obrokov. 

Segment mesa, rib in perutnine je bil leta 2021 najdonosnejši na trgu, s skupnimi prihodki v višini 446,85 mio EUR, kar predstavlja 33,6 % skupne vrednosti trga. Segment sadja in zelenjave je leta 2021 prispeval prihodke v višini 436,28 mio EUR ali 32,8 % skupne vrednosti trga.

Pridelava ekoloških pridelkov na Japonskem je težavna zaradi pomanjkanja obdelovalne zemlje ter vročih in mokrih podnebnih razmer. Vendar pa imajo na Japonskem široko paleto kmetijskih ekoloških proizvodov. Med njimi so riž, zeleni čaj, zelena zelenjava, sladki krompir, taro, buče, krompir, citrusi in veliko drugega sadja.

Analitiki napovedujejo, da bo japonski trg ekoloških živil v obdobju 2022-2026 rasel po 4,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2026 dosegel vrednost 1,69 mlrd EUR.

 

Največji konkurenti na trgu ekoloških živil na Japonskem so:

  • Aeon Co., Ltd .
  • Seven & I Holdings Co Ltd
  • Mos Food Services, Inc .


Japonski trg ekoloških živil je v letu 2021 zrasel za 2 % in dosegel vrednost 1,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2017-2021 znašala 0,1 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 1.296  
2018 1.333 0,7 %
2019 1.333 0
2020 1.305 -2,1 %
2021 1.331 2 %


Analitiki napovedujejo, da bo leta 2026 japonski trg ekoloških živil dosegel vrednost 1,69 mlrd EUR, kar je 27,2 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022–2026 je 4,9 %.


Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 1.428 7,3 %
2023 1.532 7,3 %
2024 1.589 3,7 %
2025 1.640 3,2 %
2026 1.692 3,2 %

 
Meso, ribe in perutnina so največji segment na japonskem trgu ekoloških živil. Segment predstavlja 33,6 % celotnega obsega trga. 

Tržna segmentacija po segmentih glede na vrednost za leto 2021 (v odstotkih) 


 
 
Japonska predstavlja 7,6 % azijsko pacifiškega trga ekoloških živil.

 
Tržna segmentacija v regiji za leto 2021 (v odstotkih) 


 

Največja podjetja na področju živilske industrije na Japonskem

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Nippon Access Inc. 17.119,06
Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. 15.772,90
NH Foods Ltd. 9.472,03
Ajinomoto Co., Inc. 9.270,24
Yamazaki Baking Co., Ltd. 8.979,35
Meiji Holdings Co., Ltd. 8.171,09
Itoham Yonekyu Holdings, Inc. 6.890,95


Največji trgovci z živili na Japonskem

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Seven-Eleven Japan Co. Ltd. 8.042,21
Life Corp. 6.559,36
United Super Markets Holdings, Inc. 6.116,05
Lawson, Inc. 5.962,08
Valor Holdings Co., Ltd. 5.908,12
Maxvalu Nishinihon Co., Ltd. 5.187,92
Arcs Co., Ltd. 4.930,77


Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.


Vir: Factiva, avgust 2022.
 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje