Japonska

Gospodarske panoge Japonske

Priložnosti na trgu

Med dejavnike, ki spodbujajo tržne priložnosti na japonskem trgu, spadajo:
  • Hitro starajoče se prebivalstvo Japonske in krčenje delovne sile, kar ustvarja povpraševanje po farmacevtskih izdelkih, medicinski tehnologiji, robotiki in naprednih proizvodnih rešitvah.
  • Odvisnost Japonske od uvoza naravnih virov, ki se osredotoča na oskrbo z energijo in rešitve za obnovljive vire energije ter hrano in druge surovine.
  • Japonsko veliko in prefinjeno potrošniško gospodarstvo, v katerem potrošniki s precejšnjo kupno močjo iščejo visokokakovostno, trendovsko, inovativno blago in storitve.
Farmacija in medicinske tehnologije: Hitro staranje prebivalstva ustvarja povpraševanje po farmacevtskih izdelkih in medicinskih tehnologijah. V ospredju so informacijske tehnologije na področjih zdravstvene oskrbe,  in nege na domu.

Prehrambni izdelki: Po podatkih japonskega nacionalnega inštituta za raziskave prebivalstva in socialne varnosti, bo do leta 2025 30 % prebivalcev starih 65 let ali več. Poleg tega je pričakovana življenjska doba Japonske najdaljša na svetu. Ta dejstva ustvarjajo veliko povpraševanje po zdravi hrani. Na japonskem trgu je veliko povpraševanje po živilih, ki ponujajo posebne zdravstvene koristi, na primer zmanjšanje holesterola ali visoka vsebnost antioksidantov. Potrošniki povprašujejo po funkcionalni hrani, oziroma hrani za posebne zdravstvene namene. Sem spadajo tudi energijske pijače ter vnaprej pripravljeni prigrizki s suhim sadjem in oreščki. Veliko povpraševanje je tudi po že pripravljenih jedeh ter zahodnih prehrambnih izdelkih.

Polprevodniki: Japonska industrija elektronskih izdelkov je med največjimi na svetu in zato najpomembnejši dejavnik povpraševanja po prodaji polprevodnikov na Japonsko. Japonski trg polprevodnikov hitro raste in tujim podjetjem odpira številne priložnosti, zlasti tistim, ki  dobavljajo čipe za zaslone pametnih telefonov, računalniške strežnike, opremo za shranjevanje podatkov, elektronske merilne instrumente in elektro-medicinsko opremo ter avtomobilsko elektroniko.

Kibernetska varnost: Nedavne tržne raziskave kažejo na zelo močan in hiter porast prodaje na japonskem trgu kibernetske varnosti ter majhen upad lokalne programske opreme in varnostnih naprav zaradi povečanja javnih storitev v oblaku. Japonski nacionalni center za  kibernetsko varnost (NISC) je vodilna agencija v centralni vladi pri oblikovanju nacionalne strategije kibernetske varnosti. NISC usmerja vse centralne vladne agencije pri vzpostavljanju in izvajanju politik in ukrepov kibernetske varnosti. NISC je svojo strategijo kibernetske varnosti objavila septembra 2021. Strategija opredeljuje nujno potrebo po okrepitvi ukrepov za kibernetsko varnost na vseh ravneh japonske družbe in v vseh vidikih tehnološkega razvoja. Zaradi nerazvitega okvira digitalne varnosti na Japonskem je bilo identificiranih veliko industrijskih sektorjev kritične infrastrukture, ki vključujejo finančne storitve,
IT storitve, železniške storitve, storitve oskrbe z električno energijo, storitve oskrbe s plinom, vladne in upravne službe, zdravstvene storitve, logistične storitve, kemično industrijo, storitve kreditnih kartic ter naftno industrijo.

Gospodarstvo

Japonska je za Kitajsko in ZDA 3. največje svetovno gospodarstvo, je zelo izpostavljena zunanjim vplivom, predvsem zaradi svoje močne odvisnosti od izvoza. 

Japonska je zelo odvisna od uvoza naravnih virov. Že desetletja je največja uvoznica utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) na svetu. Država je tudi med največjimi svetovnimi kupci živilskih izdelkov.

Struktura BDP

Čeprav ima Japonska nekaj nahajališč zlata, magnezija, premoga in srebra, ima država zelo omejene naravne vire. Ker ima veliko pomorsko območje, je ena največjih svetovnih proizvajalk ribiških proizvodov. Glede na to, da je samo 11 % japonske površine primerno za kmetovanje, je kmetijski sektor na Japonskem majhen. Sektor je v letu 2021 prispeval le 1 % BDP in zaposloval okoli 3 % delovne sile. Najpomembnejša kmetijska pridelka sta čaj in riž, kmetijski sektor pa je zelo subvencioniran in zaščiten. 
Storitveni sektor predstavlja 68 % BDP in zaposluje okoli 70 % delovne sile. Glavne storitvene dejavnosti na Japonskem so bančništvo, zavarovalništvo, maloprodaja, prevoz in telekomunikacije. Država ima tudi pomemben turistični sektor, ki se je v zadnjih letih znatno povečal. 
 
Vir: EIU; Factiva, maj 2022.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor je zelo raznolik. Japonska dominira v avtomobilski industriji, robotiki, biotehnologiji, nanotehnologijah in obnovljivih virih energije. Japonska je dom številnih največjih svetovnih proizvajalcev elektronskih izdelkov, zato je industrijski sektor države pogosto povezan s tehnološko dovršenostjo. 

Država je tudi med največjimi proizvajalkami avtomobilov na svetu in največja proizvajalka ladij. Industrijski sektor predstavlja 31 % BDP in zaposluje približno 1/4 delovne sile.

V letu 2021 je Japonska beležila 5,8 rast industrijske proizvodnje. V letu 2022 naj bi industrijska proizvodnja zrasla za 4,3 %, v letih 2023 in 2024 pa naj bi industrijska proizvodnja dosegla rast v višini 2,6 %, oziroma 3,3 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na japonskem trgu:

 

Stroji in naprave - trg polprevodnikov

Trg polprevodnikov je sestavljen iz proizvodnje in prodaje integriranih vezij (vključno z analognimi, mikro, logičnimi in pomnilniškimi vezji) in diskretnih polprevodniških naprav. Tržna vrednost se nanaša na prodajo polprevodnikov po prodajni ceni proizvajalcev.

Japonski trg polprevodnikov je v obdobju 2016-2020 rasel po 2,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 32 mlrd EUR. Za primerjavo, tajvanski trg polprevodnikov je v zadnjih 5 letih rasel po 5,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 31,1 mlrd EUR, medtem ko je kitajski trg v tem obdobju rasel po 8,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 132,5 mlrd EUR.

Segment integriranih vezij je največji segment na japonskem trgu polprevodnikov, saj je v letu 2020 ustvaril 17,1 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 53,6 % celotne vrednosti trga. Segment diskretnih polprevodniških naprav je v letu 2020 ustvaril prihodke v višini 14,8 mlrd EUR ali 46,4 % celotne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo japonski trg polprevodnikov v obdobju 2021-2025 rasel po 5,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 39,6 mlrd EUR. Tajvanski trg naj bi v prihodnjih 5 letih rasel po 9,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 45,4 mlrd EUR, kitajski trg pa naj bi v napovedanem obdobju rasel po 15,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 256,2 mlrd EUR.
Rast trga bo leta 2021 spodbujalo povpraševanje po čipih za prenosnike, igralne naprave in internetno infrastrukturo, ki ga je sprožila pandemija. Naraščajoče povpraševanje po teh čipih je v letu 2020 povzročilo pomanjkanje, ki se je nadaljevalo tudi v letu 2021. Ker povpraševanje presega ponudbo, bo trg v prihodnjih letih rasel. Na rast trga pa bo vplivalo tudi povpraševanje na drugih področjih, ko se bo nadaljevalo oživljanje gospodarstva. Povrnitev v normalno stanje bo povečalo povpraševanje v avtomobilski industriji, prav tako pa bo raslo povpraševanje po čipih za industrijsko uporabo. Tudi nove aplikacije bodo v napovedanem obdobju sprožile vse večje povpraševanje po polprevodnikih, ki ga bodo spodbujale nastajajoče tehnologije, kot so AI, 5G, avtonomna vožnja, električna vozila, CIS, biometrično prepoznavanje, IoT in robno računalništvo (edge computing).
 

Največji konkurenti na japonskem trgu polprevodnikov so:

  • Renesas Electronics Corporation
  • Toshiba Semiconductor Company
  • Sony Corporation

 

Japonski trg polprevodnikov je v letu 2020 upadel za -0,9 % in dosegel vrednost 32 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2016-2020 znašala 2,1 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 30.270  
2017 33.539 12,9 %
2018 34.491 7,3 %
2019 32.857 -9,6 %
2020 32.017 -0,9 %

 

Analitiki napovedujejo, da bo japonski trg polprevodnikov v letu 2025 dosegel vrednost 39,6 mlrd EUR. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021-2025 znaša 5,8 %.
 


Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 34.250 12,7 %
2022 37.008 5,4 %
2023 37.964 -0,9 %
2024 39.067 7,5 %
2025 39.590 4,8 %


Integrirana vezja so največji segment trga polprevodnikov na Japonskem. Segment predstavlja 53,6 % celotne vrednosti trga.   

Tržni deleži po segmentih glede na vrednost za leto 2020 (v odstotkih)  

Integrirana vezja 53,6 %
Diskretne polprevodniške naprave 46,4 %
Japonska predstavlja 11,8 % azijsko pacifiškega trga polprevodnikov.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 (v odstotkih)  

Kitajska 48,7 %
Japonska 11,7 %
Tajvan 11,4 %
Južna Koreja 9,6 %
Singapur 3,4 %
Ostale azijsko-pacifiške države 15,2 %

 

Največja podjetja na področju polprevodnikov na Japonskem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Tokyo Electron Ltd. 10.678,43
Sony Semiconductor Solutions Corporation 7.940,84
Kioxia Holdings Corp. 7.757,95
Renesas Electronics Corp. 5.853,72
Hitachi High-Tech Corp. 5.458,54
Micron Memory Japan G.K. 5.302,23
Macnica Fuji Electronics Holdings, Inc 4.228,03Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, avgust 2021.
 


Ekološka živila

V analizo so zajeta živila, ki so certificirana kot ekološka živila in katerih sestavine so pridelane brez uporabe kemikalij. Tržne vrednosti so izračunane po maloprodajnih cenah (MPC). 

Maloprodajo japonskih ekoloških živil v veliki meri poganja uvoz, saj je v državi razmeroma malo kmetijsko zemljišč z ekološkim certifikatom. Trg je precej raznolik in konkurenčen. Veliki konkurenti so razširili svojo množično proizvodnjo ekološke ponudbe, manjši konkurenti pa pokrivajo manjše tržne niše.

Japonski trg ekoloških živil je v obdobju 2016-2020 rasel po 12 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 ustvaril vrednost 1,6 mlrd EUR. Za primerjavo, tajvanski trg je v zadnjih 5 letih rasel po 2,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 ustvaril vrednost 198,2 mio EUR, medtem ko je kitajski trg v tem obdobju rasel po 13,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 9,6 mlrd EUR.

Rast trga ekoloških živil na Japonskem je del svetovnega trenda zdravega prehranjevanja ter povpraševanja po različnih izdelkih v segmentu pripravljenih obrokov.

Segment ekološkega mesa, rib in perutnine je največji segment na japonskem trgu ekoloških živil, saj je v letu 2020 ustvaril prihodke v višini 411,2 nmio EUR, kar predstavlja 26,1 % celotne vrednosti trga. Segment sadja in zelenjave je v letu 2020 ustvaril 384,2 mio EUR ali 24,4 % celotne vrednosti trga. V prihodnjih letih naj bi največjo rast dosegala segmenta pripravljene hrane in ekoloških mlečnih izdelkov.

Pridelava ekoloških pridelkov na Japonskem je težka zaradi pomanjkanja kmetijskih površin in neugodnih podnebnih razmer. Kljub temu na Japonskem ekološko pridelujejo širok izbor kmetijskih proizvodov, med katerimi so tudi riž, zeleni čaj, zelena zelenjava, sladki krompir, taro, buče, krompir, agrumi in drugo sadje.

Analitiki napovedujejo, da bo japonski trg ekoloških živil v obdobju 2021-2025 rasel po 4 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 1,8 mlrd EUR. Tajvanski trg naj bi v prihodnjih 5 letih upadal po -11,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 ustvaril vrednost 99,1 mio EUR, medtem ko naj bi kitajski trg v napovedanem obdobju rasel po 12,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 ustvaril prihodke v višini 16,2 mlrd EUR.
 

Največji konkurenti na trgu ekoloških živil na Japonskem so:

  • Aeon Co., Ltd .
  • Seven & i Holdings Co Ltd
  • Mos Food Services, Inc .
 

Japonski trg ekoloških živil je v letu 2020 zrasel za 1,8 % in dosegel vrednost 1,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2016-2020 znašala 12 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)  

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 1.030  
2017 1.426 40,9 %
2018 1.375 0,7 %
2019 1.578 8,9 %
2020 1.578 1,8 %
 
 

Analitiki napovedujejo, da bo leta 2025 japonski trg ekoloških živil dosegel vrednost 1,8 mlrd EUR, kar je 21,8 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021–2025 je 4 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)  

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 1.553 3,6 %
2022 1.654 3,9 %
2023 1.771 3,4 %
2024 1.811 6,8 %
2025 1.796 2,5 %

Meso, ribe in perutnina so največji segment na japonskem trgu ekoloških živil. Segment predstavlja 26,1 % celotnega obsega trga.

Tržna segmentacija po segmentih glede na vrednost za leto 2020 (v odstotkih) 

 
Meso, ribe in perutnina
 
26,1 %
Sadje in zelenjava 24,4 %
Kruh in žita 16,9 %
Ekološke pijače 15,1 %
Ekološki mlečni izdelki 8,9 %
Pripravljena živila 8,6 %


Japonska predstavlja 11 % azijsko pacifiškega trga ekoloških živil.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 (v odstotkih) 

Kitajska 66,6 %
Japonska 11,0 %
Južna Koreja 2,5 %
Tajvan 1,4 %
Ostale azijsko-pacifiške države 18,5 %
  

Največja podjetja na področju živilske industrije na Japonskem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. 19.673,33
Nippon Access Inc. 14.737,95
Meiji Holdings Co., Ltd. 9.095,96
NH Foods Ltd. 8.976,41
Yamazaki Baking Co., Ltd. 8.299,90
Ajinomoto Co., Inc. 8.177,70
Itoham Yonekyu Holdings, Inc. 6.431,59
 

Največji trgovci z živili na Japonskem

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Seven-Eleven Japan Co. Ltd. 6.923,61
Uny Co. Ltd. 6.458,48
Seiyu Gk 6.351,51
Life Corp. 6.020,04
United Super Markets Holdings, Inc. 5.819,44
Valor Holdings Co., Ltd. 5.572,89
Lawson, Inc. 5.281,40

 


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, avgust 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje