Japonska

Gospodarske panoge Japonske

Gospodarstvo

Japonska, ki je tretje največje gospodarstvo na svetu, je zelo izpostavljena zunanjim vplivom, zaradi svoje močne odvisnosti od izvoza. Ta odvisnost se je pokazala v zadnjih letih, ko je japonsko gospodarstvo ob upočasnitvi svetovnega gospodarstva doživelo obdobje recesije, ki so ga spodbudile še naravne nesreče.
Japonska je že dlje časa odvisna od uvožene energije in surovin, odvisnost pa se je po popolnem zaprtju japonskih jedrskih reaktorjev po potresu in cunamiju leta 2011 še povečala.

 

Struktura BDP

Čeprav ima Japonska nekaj nahajališč zlata, magnezija, premoga in srebra, ima država zelo omejene naravne vire. Ker ima veliko pomorsko območje, je ena največjih svetovnih proizvajalk ribiških proizvodov. Glede na to, da je samo 11 % japonske površine primerno za kmetovanje, je kmetijski sektor na Japonskem majhen. Sektor je v letu 2018 prispeval le 1 % BDP in zaposloval 3 % delovne sile. Najpomembnejša kmetijska pridelka sta čaj in riž, kmetijski sektor pa je zelo subvencioniran in zaščiten.
 
Storitveni sektor predstavlja 70 % BDP in zaposluje okoli 70 % delovne sile. Glavne storitvene dejavnosti na Japonskem so bančništvo, zavarovalništvo, maloprodaja, prevoz in telekomunikacije. Država ima tudi pomemben turistični sektor, ki se je v zadnjih letih znatno povečal.
 
Vir: EIU; Factiva, april 2019.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor je zelo raznolik. Japonska dominira v avtomobilski industriji, robotiki, biotehnologiji, nanotehnologijah in obnovljivih virih energije. Japonska je dom številnih največjih svetovnih proizvajalcev elektronskih izdelkov, zato je industrijski sektor države pogosto povezan s tehnološko dovršenostjo. Država je tretji največji proizvajalec avtomobilov na svetu in drugi največji proizvajalec ladij. Industrijski sektor predstavlja 29 % BDP in zaposluje četrtino delovne sile.

V letu 2018 je Japonska beležila 1,1 % rast industrijske proizvodnje. V letu 2019 naj bi industrijska proizvodnja zrasla za 0,6 %, v letu 2020 za 1 % in v letu 2021 za 1,5 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na japonskem trgu:

 

Biotehnologija

Trg biotehnologije sestavljajo razvoj, proizvodnja in trženje izdelkov, ki temeljijo na naprednih biotehnoloških raziskavah. Japonski biotehnološki trg je v obdobju 2013-2017 rasel po 3 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvaril vrednost 31,7mlrd EUR. Za primerjavo, tajvanski biotehnološki trg je v zadnjih petih letih rasel po 4,1 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 3,4 mlrd EUR, medtem ko je biotehnološki trg na Kitajskem v tem obdobju rasel po 8,3 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 16,4 mlrd EUR. Japonski biotehnološki trg je zelo zrel in je v letu 2017 ustvaril več kot 38 % vseh prihodkov v panogi znotraj azijsko-pacifiške regije. Ta zrelost pomeni, da je rast trga v prihodnje omejena. Najbolj donosen segment na japonskem biotehnološkem trgu je segment okolje & industrija, ki je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 12,3 mlrd EUR ali 38,9 % celotne vrednosti trga. Sektor medicina & zdravstvo je v letu 2017 prispeval 8,1 mlrd EUR, kar predstavlja 25,4 % skupne vrednosti trga. Na Japonskem sledijo globalnim okoljskim trendom. Država je določila vrsto okoljskih ciljev, vključno z ciljem zmanjšanja emisij za 26 % pod ravnijo iz leta 2013 do leta 2030. Zato je pričakovati, da bodo investicije na trg biotehnologije državi pomagale doseči te cilje.

Analitiki napovedujejo, da bo japonski trg biotehnologije v obdobju 2018-2022 rasel po 3,1 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 33,5 mlrd EUR. Tajvanski biotehnološki trg naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 4,2 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 3,7 mlrd EUR, medtem ko naj bi kitajski biotehnološki trg v napovedanem obdobju rasel po 8,4 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 22,3 mlrd EUR. Vlada bo še naprej zagotavljala finančna sredstva za pospeševanje sektorja okolje & industrija. Zaradi rasti industrijskega sektorja raste tudi zaupanje zasebnih investitorjev, kar bo povečalo rast vrednosti trga v prihodnje. Drugi razlog za rast trga v prihodnje je starajoča se populacija. Japonska ima drugo najnižjo stopnjo rodnosti na svetu in drugo najvišjo pričakovano življenjsko dobo. To sproža potrebe po novih vrstah zdravil, predvsem s področja demence in artritisa.
 

Največji konkurenti na japonskem trgu biotehnologije so:

  • Astellas Pharma Inc.
  • Daiichi Sankyo Co., Ltd.
  • Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
  • Takeda Pharmaceutical Company Limited
 
Japonski trg biotehnologije je v letu 2017 zrasel za 3 % in dosegel vrednost 31,7 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v obdobju 2013-2017 znašala 3 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2013 23.834  
2014 24.586 3,0 %
2015 30.270 2,8 %
2016 31.261 3,4 %
2017 31.681 3,0 %

 

Analitiki napovedujejo, da bo japonski trg biotehnologije v letu 2022 dosegel vrednost  33,5 mlrd EUR, kar je 16,2 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018-2022 znaša 3,1 %.


Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 31.008 3,0 %
2019 32.203 3,1 %
2020 32.396 3,1 %
2021 33.388 3,1 %
2022 33.548 3,1 %


Okolje & industrija je največji segment trga biotehnološkega trga na Japonskem in predstavlja 38,9 % celotne vrednosti trga. Segment  medicina & zdravstvo predstavlja nadaljnjih 25,4 % trga. 
 

Tržni deleži po segmentih glede na vrednost za leto 2017 (v odstotkih)  

Okolje & industrija 38,9 %
Medicina & zdravstvo 25,4 %
Hrana & kmetijstvo 18,6 %
Tehnologija 13,6 %
Storitve 3,5 %


Japonska predstavlja 38,6 % azijsko pacifiškega biotehnološkega trga.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih) 

Japonska 38,6 %
Kitajska 20,0 %
Južna Koreja 6,9 %
Tajvan 4,1 %
Singapur 1,1 %
Ostale azijsko-pacifiške države 29,3 %

 

Največja podjetja na področju biotehnologije na Japonskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Takara Bio Inc. 225,05
Kitasato Daiichi Sankyo Vaccine Co. Ltd. 82,84
Kyoto Biken Laboratories Inc. 58,86
Cosmo Bio Co., Ltd. 49,23
Sosei Group Corp. 48,44
Japan Bcg Laboratory 40,85
Asahi Godo Inc. 40,81Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2018.
 


Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov

Japonska avtomobilska industrija je druga največja v azijsko-pacifiški regiji, takoj za Kitajsko. V zadnjih nekaj letih je proizvodnja avtomobilov nekoliko upadla, a je za prihodnjih pet let zopet napovedana rast. Na Japonskem hitro raste število žensk z vozniškim dovoljenjem, medtem ko se je število moških voznikov zmanjšalo. Po podatkih Japonskega združenja proizvajalcev avtomobilov se je število moških imetnikov vozniških dovoljenj na Japonskem zmanjšalo s 45,5 mio leta 2010 na 45,3 mio v letu 2017, medtem ko se je število imetnic vozniškega dovoljenja povečalo s 35,5 mio leta 2010 na 36,9 mio v letu 2017. To vsekakor pomeni več končnih novih kupcev avtomobilov na Japonskem in s tem rast trga.

Japonska proizvodnja avtomobilov je v obdobju 2013-2017 upadala po -1,1 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 dosegla vrednost 101,6 mlrd EUR. Za primerjavo, tajvanska proizvodnja avtomobilov je v zadnjih petih letih upadala po - 4,2 % CAGR in v letu 2017 ustvarila vrednost 2,7 mlrd EUR, medtem ko je kitajska proizvodnja avtomobilov v tem obdobju rasla po 5,8 % CAGR in v letu 2017 ustvarila vrednost 155,8 mlrd EUR. Japonska proizvodnja avtomobilov je bila v zadnjih letih nekoliko prizadeta zaradi zmanjšanega povpraševanja. Veliko Japoncev se je namreč soočalo s finančno nestabilnostjo, kar je odločitev o nakupu novega avtomobila nekoliko preložilo na čas izboljšanja situacije. To se je zgodilo leta 2017, ko je japonski BDP zrasel za 1,8 %, prvič po letu 2013. Obseg proizvodnje avtomobilov se je v obdobju 2013-2017 povečeval po 0,5 % CAGR in v letu 2017 dosegel 8,3 mio enot. Obseg proizvodnje se bo po napovedih analitikov v prihodnjih petih letih povečeval po 5,1 % CAGR in v letu 2022 dosegel 10,7 mio enot.

Številni japonski kupci, zlasti tisti iz mlajše generacije, se vedno bolj zanimajo za tako imenovani "car shering", predvsem zaradi okoljskih vprašanj in finančnih omejitev. Na Japonskem na tem področju deluje podjetje Carpool, v zadnjem času pa tudi Nissan. To negativno vpliva na povpraševanje pa novih avtomobilih. Tehnologija vedno bolj izboljšuje učinkovitost in cenovno konkurenčnost električnih avtomobilov, zato se bo v prihodnje povpraševanje po teh vozilih nedvomno povečalo. Številni veliki svetovni proizvajalci avtomobilov, kot so Volvo, GM, Aston Martin in Jaguar Land Rover, so že napovedali načrte za prehod na proizvodnjo električnih ali hibridnih avtomobilov v naslednjem desetletju. Za nove konkurente, ki želijo vstopiti v to industrijo, bo segment električnih avtomobilov še posebej zanimiv.

Po napovedih analitikov bo japonska proizvodnja avtomobilov v obdobju 2018-2022 rasla po 4,7 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 116,8 mlrd EUR. Tajvanska proizvodnja avtomobilov bo v prihodnjih petih letih po napovedih upadala po -1,4 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 2,3 mlrd EUR, medtem ko bo kitajska proizvodnja avtomobilov v napovedanem obdobju rasla po 3,3 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 166,6 mlrd EUR. Japonska avtomobilska industrija naj bi se v napovedanem obdobju okrepila, saj izboljšanje makroekonomskih pogojev spodbuja domače povpraševanje po avtomobilih. Naraščajoče število ženskih voznic v državi pomeni nove možnosti za rast trga.
 

Največji konkurenti v proizvodnji avtomobilov na Japonskem so:

  • Honda Motor Corporation
  • Mazda Motor Corporation
  • Nissan Motor Co., Ltd.
  • Toyota Motor Corporation
 
Obseg japonske proizvodnje avtomobilov je v letu 2017 zrasel za 6 % in dosegel 8,3 mio vozil. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v obdobju 2013-2017 znašala 0,5 %.
  
Japonska proizvodnja avtomobilov je v letu 2017 zrasla za 5,9 % in dosegla vrednost 101,6 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v obdobju 2013-2017 znašala - 1,1 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR)  

Leto EUR CAGR
2013 90.225  
2014 93.759 3,9 %
2015 108.558 -3,4 %
2016 97.657 -10,0 %
2017 101.592 5,9 %
 
 
Japonska naj bi po napovedih v letu 2022 proizvedla 10,7 mio avtomobilov, kar je 28 % več kot leta 2017. Skupna letna stopnja (CAGR) naj bi v obdobju 2018-2022 znašala 5,1 %.
 
Analitiki napovedujejo, da bo leta 2022 japonska proizvodnja avtomobilov dosegla vrednost 116,8 mlrd EUR, kar je 26,1 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018–2022 je 4,7 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)  

Leto EUR CAGR
2018 101.428 5,2 %
2019 107.372 4,9 %
2020 109.752 4,8 %
2021 114.628 4,5 %
2022 116.774 4,4 %

Toyota je največji proizvajalec avtomobilov na Japonskem, ki ustvari 58,8 % vrednosti vse proizvodnje avtomobilov na Japonskem. Mazda proizvede nadaljnjih 14,2 %.

Tržni deleži po proizvajalcih glede na vrednost za leto 2017 (v odstotkih) 

Toyota 58,8 %
Mazda 14,2 %
Nissan 13,8 %
Honda 11,9 %
Ostali 1,3 %


Japonska predstavlja 33,9 % azijsko pacifiške proizvodnje avtomobilov.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih) 

Kitajska 52,0 %
Japonska 33,9 %
Južna Koreja 13,2 %
Tajvan 0,9 %
Ostale azijsko-pacifiške države 9,9 %
  

Največji proizvajalci avtomobilov na Japonskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Toyota Motor Corp. 204.661,62
Honda Motor Co., Ltd. 106.991,18
Nissan Motor Co., Ltd. 83.240,51
Suzuki Motor Corp. 26.169,23
Mazda Motor Corp. 24.196,76
Subaru Corp. 23.717,54
Mitsubishi Motors Corp. 15.270,10
 

Največji proizvajalci delov za avtomobile na Japonskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Aisin Seiki Co., Ltd. 27.225,95
JTEKT Corp. 10.037,82
Toyota Boshoku Corp. 9.747,80
Aisin Aw Co. Ltd. 9.092,65
Calsonic Kansei Corp. 7.336,41
Toyoda Gosei Co., Ltd. 5.620,37
Yazaki Parts Co. Ltd. 4.717,89


Največja podjetja na področju veleprodaje avtomobilskih delov na Japonskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Bridgestone Tire Japan Co. Ltd. 1.894,82
Toyo Tire Japan Co. Ltd. 417,04
Ohashi Technica Inc. 271,46
Central Automotive Products Ltd. 140,37
Abe Shokai Ltd. 86,84
Muraki Corp. 54,07
Inoue Rubber Co. Ltd. 41,70


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2018.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje