Japonska

Prodaja na Japonsko

 

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Japonski potrošniki cenijo blagovno znamko, kakovost in ustrezne lastnosti izdelka. Zaradi gospodarskih razmer pa postaja tudi cena vse pomembnejši dejavnik pri nakupni odločitvi. Pomembni elementi pri prodaji so tudi poprodajne storitve, tehnična navodila, ustrezne informacije o izdelku, embalaža, upoštevanje dobavnih rokov in ustrezno oglaševanje.

Tradicionalno so japonski potrošniki bogati, prefinjeni in zelo raznoliki v svojih interesih in okusih. Cenijo udobje doma.Vse bolj se zavedajo tudi pomena svojega zdravja, zato so lekarne postale ena najhitreje rastočih maloprodajnih kanalov. Povečuje se tudi ekološka zavest in mnogi potrošniki raje kupujejo okolju prijazne izdelke.
 

Tržne poti, distribucija

Po podatkih JETRO (japonske vladne zunanjetrgovinske agencije) se Japonska ponaša z drugim največjim svetovnim maloprodajnim trgom, ki je v letu 2017 ustvaril vrednost 1,2 trl EUR. Čeprav je trg velik, je zelo razdrobljen. Za razliko od Severne Amerike in Evropske unije, je za maloprodajni živilski sektor na Japonskem značilen razmeroma visok odstotek specializiranih trgovin, vključno z "mom and pop" trgovinami (manjše lokalne trgovine z omejeno ponudbo, pretežno v družinski lasti) in lokalnimi trgovinami z živili. Takšnim majhnim trgovcem na drobno pa vse bolj konkurirajo velike trgovske verige in supermarketi.

Trgovske verige imajo večje nakupovalne centre, kjer ponujajo kupcem udobje nakupovanja živil, oblačil, gospodinjskih izdelkov, pohištva in električnih izdelkov. Imajo na stotine prodajnih mest, nabava poteka centralizirano. Tuje izdelke pogosto kupujejo prek trgovskih podjetij. Veleblagovnice so manjše in specializirane pretežno za živila in gospodinjske izdelke. Da bi lahko konkurirale nakupovalnim centrom, se poskušajo razlikovati z izdelki, storitvami in razvojem trgovskih blagovnih znamk.

Trgovine z mešanim blagom so izjemno pomemben prodajni kanal na Japonskem. Imajo omejeno površino, v povprečju okoli 100 m², v ponudbi pa imajo približno 3000 izdelkov. Ta vrsta trgovin ima svojo konkurenčno prednost zaradi velikega prometa in učinkovitih dobavnih verig. Vodilni konkurent na japonskem maloprodajnem trgu je posjetje Aeon Co. Ltd., ki ima v maloprodaji približno 9 % tržni delež.
 
Spletna maloprodaja na Japonskem je v zadnjih petih letih rasla po 11,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegla vrednost 77 mlrd EUR. Najbolj donosen segment spletne maloprodaje je segment hrane in izdelkov za osebno nego, ki je v letu 2018 ustvaril 20,3 mlrd EUR prihodkov ali 26,4 % celotne vrednosti spletne maloprodaje.

Japonska ima enega največjih spletnih maloprodajnih trgov na svetu z okoli 89 mio spletnih nakupovalcev. Visoka stopnja digitalne pismenosti in penetracije mobilnih telefonov sta v zadnjih letih spodbudili spletno prodajo. Največji konkurent na trgu je Amazon, ki je leta 2016 prehitel lokalnega konkurenta Rakuten in je od takrat ohranil svoj položaj na prvem mestu. Analitiki napovedujejo, da bo spletna maloprodaja na Japonskem v prihodnjih petih letih rasla po 4,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegla vrednost 83,5 mlrd EUR.
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
AEON Co., Ltd. 59.791,10
Seven & i Holdings Co., Ltd. 43.028,25
FAST RETAILING CO., LTD. 15.179,79
Yamada Denki Co., Ltd. 11.216,14
Ito-Yokado Co. Ltd. 9.828,93
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 9.042,52
Seiyu Gk 7.800,14
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Obliko in roke plačila stranki dogovorita v medsebojni pogodbi in so odvisni od stopnje zaupanja. Z znanimi kupci je običajno plačilo na odprt račun, v začetku poslovanja pa je priporočljivo uporabiti klasične instrumente zavarovanja plačil. Običajna je tudi konsignacijska prodaja in zadolžnica (yakusoku tegata) na 90-120 dni.

Plačilna disciplina japonskih podjetij je visoka. Povprečni plačilni rok je 45 dni (v letu 2017), povprečen rok dejanskega izplačila pa 55 dni.


Več: Plačilni promet – izvozno okno

 

Transport

Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča Japonsko na 7. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev. Japonska ima široko razvejano in moderno transportno infrastrukturo. Transportno-logistični sektor je pomemben del japonskega gospodarstva, saj je v letu 2017 ustvaril okoli 5 % BDP, zaposloval pa približno 2,1 mio ljudi v državi.

Zaradi pomanjkanje delovne sile obstaja vse večja potreba po avtomatizaciji logističnih dejavnosti in uporabi umetne inteligence. Glavna japonska mesta povezujejo visoko-hitrostni vlaki, ki vozijo s hitrostjo do 320 km/h. Japonska ima 97 letališč in 128 pristanišč, vključno z 23 glavnimi pristanišči, ki se nahajajo vzdolž japonske obale. Japonski transportni sektor je v zadnjih petih letih rasel po 2 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 ustvaril vrednost 106,1 mlrd EUR prihodkov.

Največ transporta na Japonskem poteka po cestah. Ta segment je v letu 2017 ustvaril 79,8 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 75,2 % celotne vrednosti sektorja. Železniški transport je v tem letu ustvaril prihodke v višini 18,3 mlrd EUR ali 17,3 % vrednosti sektorja. Po ocenah analitikov bo japonski transportni sektor v prihodnjih petih letih rasel po 2,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2022 dosegel vrednost 107,6 mlrd EUR. Tokio želi biti konkurenčno globalno mesto, zato potekajo velike naložbe v infrastrukturni sektor. Glavni projekti naj bi se zaključili do olimpijskih iger v Tokiu leta 2020, potekali pa bodo vse do leta 2030.

Tržna segmentacija po segmentih za leto 2017
 
Segment Odstotek
Cestni transport 75,2%
Železniški transport 17,3%
Letalski transport 4,8%
Pomorski transport 2,7%
 
 
Več:
   
Poslovni imeniki in koristne povezave:
 
Posodobljeno februar 2019.