Japonska

Prodaja na Japonsko

 

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Japonski potrošniki cenijo blagovno znamko, kakovost in ustrezne lastnosti izdelka. Zaradi gospodarskih razmer pa postaja tudi cena vse pomembnejši dejavnik pri nakupni odločitvi. Pomembni elementi pri prodaji so tudi poprodajne storitve, tehnična navodila, ustrezne informacije o izdelku, embalaža, upoštevanje dobavnih rokov in ustrezno oglaševanje.

Tradicionalno so japonski potrošniki bogati, prefinjeni in zelo raznoliki v svojih interesih in okusih. Cenijo udobje doma. Vse bolj se zavedajo tudi pomena svojega zdravja, zato so lekarne postale ena najhitreje rastočih maloprodajnih kanalov. Povečuje se tudi ekološka zavest in mnogi potrošniki raje kupujejo okolju prijazne izdelke.

 

Tržne poti, distribucija

Distribucijski kanali se močno razlikujejo med potrošnimi in industrijskimi izdelki.
Majhne maloprodajne trgovine so zaradi omejenega prostora in gostote mestnega prebivalstva prevladujoča prodajna mesta. Trgovci na drobno imajo običajno le manjše zaloge, trgovci na debelo pa morajo pogosteje dostavljati majhne količine izdelkov.
 
Japonska glavna logistična in distribucijska središča so v glavnih pristaniščih mest Tokio, Jokohama, Kobe, Osaka in Fukuoka. 

Največji segment japonske maloprodaje je v letu 2019 predstavljala prodaja hrane (73,9 %). Sledijo pijače (13,9 %), tobačni izdelki (9 %) in izdelki za gospodinjstvo (3,2 % ).

Prodaja v supermarketih se je na Japonskem v letu 2019 povečala za 3 % in dosegla 137,2 mlrd EUR. Po napovedih naj bi se prodaja v supermarketih v prihodnjih petih letih povečevala po skromni, 0,1 % povprečni letni stopnji. Glavni konkurent v segmentu supermarketov je AEON Group, ki je imel v letu 2019 8 % tržni delež.
 

Spletna prodaja


Vrednost spletne prodaje se je na Japonskem v letu 2019 povečala za 5 % na 82,6 mlrd EUR. Po napovedih naj bi spletna prodaja v prihodnjih petih letih rasla po 7 % povprečni letni stopnji. Največja spletna ponudnika na trgu sta Amazon in Apple.

 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR
AEON Co., Ltd. 68.440,36
Seven & i Holdings Co., Ltd. 52.851,15
FAST RETAILING CO., LTD. 18.530,33
Pan Pacific International Holdings Corp. 13.398,28
Yamada Denki Co., Ltd. 12.884,92
Ito-Yokado Co. Ltd. 9.350,95
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 8.948,40
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Obliko in roke plačila stranki dogovorita v medsebojni pogodbi in so odvisni od stopnje zaupanja. Z znanimi kupci je običajno plačilo na odprt račun, v začetku poslovanja pa je priporočljivo uporabiti klasične instrumente zavarovanja plačil. Običajna je tudi konsignacijska prodaja in zadolžnica (yakusoku tegata) na 90-120 dni.

Plačilna disciplina japonskih podjetij je visoka. Povprečni plačilni rok je bil v letu 2019 41 dni, povprečna zamuda plačila pa 6 dni.


Več: Plačilni promet – izvozno okno

 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Japonsko na 4. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.
 
Japonski transportni sektor je v obdobju 2015-2019 rasel po 0,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 108,7 mlrd EUR.
 
Največ transporta na Japonskem se odvija po cesti. Segment cestnega transporta je na Japonskem v letu 2019 ustvaril prihodke v višini 80 mlrd EUR, kar predstavlja 73,6 % celotne vrednosti sektorja. Segment železniškega transporta je v tem obdobju ustvaril prihodke v višini 20,2 mlrd EUR ali 18,6 % celotne vrednosti sektorja.
 
Analitiki napovedujejo, da bo japonski transportni sektor v obdobju 2020-2024 rasel po 0,3 % povprečni letni stopnji. Izbruh pandemije COVID-19 bo v letu 2020 v veliki meri vplival na industrijo. Poraba bencina je v času pandemije drastično upadla, saj so številna večja mesta po svetu uvedla stroge blokade, ki prepovedujejo nepotrebno gibanje. Poleg tega so se cene nafte znatno znižale. To bi lahko izboljšalo operativne marže ponudnikov prevoznih storitev. A zaradi pandemije morajo ponudniki upoštevati strožja pravila in ukrepe za svoje osebje in procese, kar lahko poveča stroške. Kasnejša gospodarska recesija bi lahko zmanjšala tudi povpraševanje po prevoznih storitvah.
 
 

Tržna segmentacija po segmentih za leto 2019 
 
Segment Odstotek
Cestni transport 73,6 %
Železniški transport 18,6 %
Letalski transport 5,0 %
Pomorski transport 2,8 %
 
 
Več:
 

 
Poslovni imeniki in koristne povezave:

  • jetro.go.jp - vladni spletni portal namenjen podjetjem, ki želijo poslovati na Japonskem
  • all.biz/jp-en - poslovni imenik japonskih podjetij
  • ebiz.co.jp - poslovni imenik japonskih podjetij
  • japan-product - poslovni imenik japonskih podjetij
  • expat - poslovni imenik japonskih podjetij
  • japaninc - poslovni imenik podjetij na Japonskem
  • japan-seek - poslovni imenik japonskih podjetij
  • https://www.jyp.jp/ - japonske rumene strani

Posodobljeno oktober 2020.

_