Japonska

Prodaja na Japonsko

 

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Japonski potrošniki cenijo blagovno znamko, kakovost in ustrezne lastnosti izdelka. Zaradi gospodarskih razmer pa postaja tudi cena vse pomembnejši dejavnik pri nakupni odločitvi. Pomembni elementi pri prodaji so tudi poprodajne storitve, tehnična navodila, ustrezne informacije o izdelku, embalaža, upoštevanje dobavnih rokov in ustrezno oglaševanje.

Tradicionalno so japonski potrošniki bogati, prefinjeni in zelo raznoliki v svojih interesih in okusih. Cenijo udobje doma. Vse bolj se zavedajo tudi pomena svojega zdravja, zato so lekarne postale ena najhitreje rastočih maloprodajnih kanalov. Povečuje se tudi ekološka zavest in mnogi potrošniki raje kupujejo okolju prijazne izdelke.

 

Tržne poti, distribucija

Distribucijski kanali se močno razlikujejo med potrošnimi in industrijskimi izdelki.
Majhne maloprodajne trgovine so zaradi omejenega prostora in gostote mestnega prebivalstva prevladujoča prodajna mesta. Trgovci na drobno imajo običajno le manjše zaloge, trgovci na debelo pa morajo pogosteje dostavljati majhne količine izdelkov.
 
Japonska glavna logistična in distribucijska središča so v glavnih pristaniščih mest Tokio, Jokohama, Kobe, Osaka in Fukuoka. 

Največji segment japonske maloprodaje je v letu 2019 predstavljala prodaja hrane (73,9 %). Sledijo pijače (13,9 %), tobačni izdelki (9 %) in izdelki za gospodinjstvo (3,2 % ).

Prodaja v supermarketih se je na Japonskem v letu 2019 povečala za 3 % in dosegla 137,2 mlrd EUR. Po napovedih naj bi se prodaja v supermarketih v prihodnjih petih letih povečevala po skromni, 0,1 % povprečni letni stopnji. Glavni konkurent v segmentu supermarketov je AEON Group, ki je imel v letu 2019 8 % tržni delež.

Vrednost spletne prodaje se je na Japonskem v letu 2019 povečala za 5 % na 82,6 mlrd EUR. Po napovedih naj bi spletna prodaja v prihodnjih petih letih rasla po 7 % povprečni letni stopnji. Največja spletna ponudnika na trgu sta Amazon in Apple.

 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
AEON Co., Ltd. 70.443,41
Seven & i Holdings Co., Ltd. 56.161,57
FAST RETAILING CO., LTD. 19.853,19
Yamada Denki Co., Ltd. 13.300,88
Pan Pacific International Holdings Corp. 11.345,53
Ito-Yokado Co. Ltd. 10.388,42
Bic Camera, Inc. 7.748,87
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Obliko in roke plačila stranki dogovorita v medsebojni pogodbi in so odvisni od stopnje zaupanja. Z znanimi kupci je običajno plačilo na odprt račun, v začetku poslovanja pa je priporočljivo uporabiti klasične instrumente zavarovanja plačil. Običajna je tudi konsignacijska prodaja in zadolžnica (yakusoku tegata) na 90-120 dni.

Plačilna disciplina japonskih podjetij je visoka. Povprečni plačilni rok je bil v letu 2019 41 dni, povprečna zamuda plačila pa 6 dni.


Več: Plačilni promet – izvozno okno

 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Japonsko na 4. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.
 
Japonski transportni sektor je v obdobju 2014-2018 rasel po 2,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril vrednost 109,7 mlrd EUR.
 
Največ prometa na Japonskem poteka po cestah. Segment cestnega transporta je v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 82,6 mlrd EUR, kar predstavlja 75,4 % celotne vrednosti sektorja.
 
Letalski in železniški tovorni promet predstavlja velik delež transportnega sektorja v primerjavi z drugimi državami, saj ima Japonska zelo dobre zračne povezave ter učinkovit železniški sistem. Segment železniškega transporta je v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 18,5 mlrd EUR ali 16,8 % sektorske vrednosti.
 
Analitiki napovedujejo, da bo japonski transportni sektor v prihodnjih petih letih rasel po 3,4 % povprečni letni stopnji ter v letu 2023 ustvaril vrednost 123 mlrd EUR.
 

Tržna segmentacija po segmentih za leto 2018 
 
Segment Odstotek
Cestni transport 75,4 %
Železniški transport 16,8 %
Letalski transport 5,2 %
Pomorski transport 2,5 %
 
 
Več:
 

 
Poslovni imeniki in koristne povezave:


Posodobljeno april 2020.

_