Japonska

Predstavitev gospodarstva Japonske

Predstavitev države

 
Uradni naziv Japonska
Mednarodna oznaka JP/JPN
Glavno mesto Tokio
Velikost (km2) 377.899
Prebivalci (mio) 124
Uradni jezik Japonski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Šintoisti (69 %), budisti (66,7 %);
mnogo ljudi pripada tako šintoizmu kot budizmu
Denarna enota Japonski jen (JPY)
Čas GMT + 9, Slovenija + 8. Poslovni čas
Klicna številka +81
 


 

Prebivalstvo Japonske


Japonska ima 124 milijonov prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Tokio 9.100.000
Yokohama 3.700.000
Osaka 2.700.000
Nagoya 2.300.000
Sapporo 1.900.000
Kobe 1.500.000
 

Politični sistem

Politični sistem:

Cesarstvo s predstavniško demokracijo

Pravni sistem:

Vrhovno sodišče, ki ga imenuje kabinet vlade, predseduje pravnemu sistemu manjših sodišč razdeljenih na štiri veje: vrhovno sodišče, okrožna sodišča, družinska sodišča in kazenska sodišča.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (Diet); 475-članski Predstavniški dom (spodnji dom), ki je izvoljen na vsaka štiri leta in 242-članska Dom svetnikov (zgornji dom), katere polovica članov je izvoljena vsaka tri leta za šestletni mandat. V spodnjem domu imajo predstavniki geografskih volilnih enot 295 mest, 180 sedežev pa je zasedenih po proporcionalnem sistemu.

Volitve:

10. julija 2022 so potekale zadnje volitve v zgornji dom parlamenta, na katerih je vladajoča konservativna koalicijska vlada povečala svojo večino. Volitve je zasenčil umor politika Shinza Abeja, ki so ga ustrelili 2 dni pred volitvami. Liberalno-demokratska stranka (LDP) premierja Fumia Kishide je osvojila 63 sedežev, v primerjavi s 55 prej. Volitve v zgornji dom parlamenta so običajno zgolj referendum o obstoječi vladi. Naslednje volitve so predvidene v letu 2025.

Vodstvo države:

Konec aprila 2019 se je po 30 letnem vladanju s prestola umaknil 85 letni cesar Akihito. 1. maja 2019 ga je nasledil njegov sin Naruhito. Uradno je zasedel prestol 22.10.2019.

Izvršilna oblast:

Na zadnjih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 31.10.2021, je japonski premier Fumio Kishida slavil zmago svoje vladajoče Liberalno-demokratske stranke (LDP).

Premier: Fumio Kishida (od 4. oktobra 2021)

 

Japonska je članica WTO (World Trade Organisation) in OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Je tudi podpisnica APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) in od februarja 2009 ima podpisan sporazum o prosti trgovini s Švico, ki velja naslednjih 10 let, sicer pa ne pripada nobeni carinski zvezi.


Vir: EIU; Factiva, januar 2024.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 122,6 123,3 124,0 124,6 125,2
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 347++ 346 346
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 4.907,9 4.218,4 4.020,9 4.231,8 4.428,9
 BDP per capita (v EUR): 40.020 34.212 32.436 33.963 35.364
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 6.056,0 5.859,4 5.550,8 4.552,3 4.616,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 49.385 47.523 44.784 36.533 36.861
 Rast BDP (v %): 1,1 1,3 1,0 2,2 -4,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 2,4 2,5 2,6 2,8 2,8
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,5 2,9 2,5 -0,2 0,0
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -925,7 -782,3 -825,5 -619,9 -529,7
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 854,1 718,4 713,9 633,9 553,1
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,4 1,9 5,1 11,9 -11,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,0 1,1 8,0 5,1 -6,8
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 37,8 39,1 45,1 29,3 54,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 154,0+ 128,4 79,9 81,3
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 158,0+ 146,7 114,3 102,2
Stopnja tveganja države (op): / 20 18 18 19
Razred tveganja (op): / A A A A
Enostavnost poslovanja**: / / / / 29Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.                                                                                                     
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2024).                                                                                                            
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2018-2021 po podatkih Svetovne banke.                                                                                                     
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 Vir: EIU; Factiva, september 2023.

 

Delo na Japonskem

 

Tujci morajo za delo na Japonskem vnaprej najti delodajalca in pridobiti delovni vizum. Dokument se izda za največ 5 let.

Največ zaposlitvenih možnosti je v  velemestih z velikim gospodarskim potencialom, kot so Tokio, Jokohama in Osaka. Priložnosti ponujajo avtomobilska industrija, sektor elektronike, IKT, živilska industrija ter finančni in bančni sektor.
 
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Po uradnih podatkih japonskega ministrstva za zdravje, delo in socialno skrbstvo, se je leta 2023 minimalna plača na Japonskem z 961 JPY (6,32 EUR) na uro povečala na 1.002 JPY (6,59 EUR) na uro.
 
Realne plače na Japonskem so se leta 2023 glede na prejšnje leto znižale za -2,5 %, kar je najmočnejši padec od leta 2014. Indeks, prilagojen za inflacijo, se je znižal že drugo leto zapored, saj rast plač ni dohajala inflacije.

Mesečna nominalna plača ali povprečno skupno denarno plačilo na delavca, vključno z osnovnim plačilom in nadurami, se je leta 2023 povečala za 1,2 % na 329.859 JPY (2.170,26 EUR).
 

Vrednosti JPY so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje 2,1 1,2 1,2 1,0
Rast javne potrošnje 1,5 1,5 1,3 1,0
Rast investicij -1,1 1,7 1,5 1,3


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2023.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Japonska je v letu 2022 izvozila za 712,5 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 825,6 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -113,1 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 je Japonska največ izvažala strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo, ostalo blago ter optično, tehnično in medicinsko opremo.
  • Največ so v letu 2022 izvozili na Kitajsko (19,4 % od celotnega izvoza), sledijo ZDA, Južna Koreja, Tajvan in Hong Kong, Kitajska.
  • Japonska je v letu 2022 največ uvažala nafto in plin, električno in elektronsko opremo, strojno opremo, farmacevtske izdelke ter rude.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz Kitajske (21,0 % od celotnega uvoza), sledijo ZDA, Avstralija, ZAE in Savdska Arabija.
 

Japonska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Mineralna goriva, olja 28,3 Stroji, jedrski reaktorji 19,0
Električna in elektronska oprema 13,4 Vozila 18,2
Stroji, jedrski reaktorji 8,0 Električna in elektronska oprema 15,2
Farmacevtski izdelki 4,3 Ostalo blago 7,6
Rude, žlindre in pepeli 3,5 Optična, tehn. in medic. oprema 5,2
 
Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Kitajska 21,0 Kitajska 19,4
ZDA 10,1 ZDA 18,7
Avstralija 9,8 Južna Koreja 7,2
ZAE 5,1 Tajvan 7,0
Savdska Arabija 4,7 Hong Kong, Kitajska 4,4
Slovenija (75. mesto) <0,1 Slovenija (85. mesto) <0,1
 


Vir: Factiva; ITC, junij 2023.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Japonskem so v letu 2021 znašale 217,8 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 6,7 %.
  • Celotne izhodne TNI Japonske so v letu 2021 znašale 1.681,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 8,1 %.
 

 Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Japonskem 2021 - 2024 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 

Največji vlagatelji na Japonsko

Države vlagateljice mio EUR
ZDA 52.258
Francija 31.240
Singapur 21.029
Nizozemska 17.024
Kajmanski otoki 15.661
Združeno kraljestvo 13.029
Hong Kong, Kitajska 8.545
Južna Koreja 6.506
Tajvan 6.235
Luksemburg 5.928
 
Podjetje Država
International Business Machines Corporation ZDA
Japan Universal Holdings Sprlu Luksemburg
Daimler Ag Nemčija
Costco Wholesale Corporation ZDA
The Gap Inc ZDA
Axa Francija
Roche Holding Ag Švica
Ab Volvo Švedska

 
Vir: Factiva; ITC, september 2023.


 

Poglejte si tudi: