Japonska

Predstavitev gospodarstva Japonske

Predstavitev države

 
Uradni naziv Japonska
Mednarodna oznaka JP/JPN
Glavno mesto Tokio
Velikost (km2) 377.899
Prebivalci (mio) 124
Uradni jezik Japonski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Šintoisti (69 %), budisti (66,7 %);
mnogo ljudi pripada tako šintoizmu kot budizmu
Denarna enota Japonski jen (JPY)
Čas GMT + 9, Slovenija + 8. Poslovni čas
Klicna številka +81
 


 

Prebivalstvo Japonske


Japonska ima 124 milijonov prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Tokio 9.100.000
Yokohama 3.700.000
Osaka 2.700.000
Nagoya 2.300.000
Sapporo 1.900.000
Kobe 1.500.000
 

Politični sistem

Politični sistem:

Cesarstvo s predstavniško demokracijo

Pravni sistem:

Vrhovno sodišče, ki ga imenuje kabinet vlade, predseduje pravnemu sistemu manjših sodišč razdeljenih na štiri veje: vrhovno sodišče, okrožna sodišča, družinska sodišča in kazenska sodišča.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (Diet); 475-članski Predstavniški dom (spodnji dom), ki je izvoljen na vsaka štiri leta in 242-članska Dom svetnikov (zgornji dom), katere polovica članov je izvoljena vsaka tri leta za šestletni mandat. V spodnjem domu imajo predstavniki geografskih volilnih enot 295 mest, 180 sedežev pa je zasedenih po proporcionalnem sistemu.

Volitve:

10. julija 2022 so potekale zadnje volitve v zgornji dom parlamenta, na katerih je vladajoča konservativna koalicijska vlada povečala svojo večino. Volitve je zasenčil umor politika Shinza Abeja, ki so ga ustrelili 2 dni pred volitvami. Liberalno-demokratska stranka (LDP) premierja Fumia Kishide je osvojila 63 sedežev, v primerjavi s 55 prej. Volitve v zgornji dom parlamenta so običajno zgolj referendum o obstoječi vladi. Naslednje volitve so predvidene v letu 2025.

Vodstvo države:

Konec aprila 2019 se je po 30 letnem vladanju s prestola umaknil 85 letni cesar Akihito. 1. maja 2019 ga je nasledil njegov sin Naruhito. Uradno je zasedel prestol 22.10.2019.

Izvršilna oblast:

Na zadnjih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 31.10.2021, je japonski premier Fumio Kishida slavil zmago svoje vladajoče Liberalno-demokratske stranke (LDP).

Premier: Fumio Kishida (od 4. oktobra 2021)

 

Japonska je članica WTO (World Trade Organisation) in OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Je tudi podpisnica APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) in od februarja 2009 ima podpisan sporazum o prosti trgovini s Švico, ki velja naslednjih 10 let, sicer pa ne pripada nobeni carinski zvezi.


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 122,6 123,3 124,0 124,6 125,2
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 348 346 347
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 5.065,5 4.408,4 4.019,9 4.231,8 4.428,9
 BDP per capita (v EUR): 41.304 35.759 32.435 33.958 35.364
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 5.919,3 5.752,1 5.493,8 4.539,6 4.606,1
 BDP per capita (PPP, v EUR): 48.273 46.652 44.324 36.432 36.777
 Rast BDP (v %): 1,2 1,0 1,1 2,1 -4,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 2,4 2,5 2,6 2,8 2,8
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 0,8 1,9 2,5 -0,2 0,0
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -948,6 -835,7 -825,6 -619,9 -529,7
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 926,7 786,1 712,5 633,5 553,1
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,6 1,7 4,9 11,7 -11,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,5 1,0 7,9 5,0 -6,8
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 26,5 24,9 32,4 27,9 53,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 28,0+ 129,0 79,9 81,3
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 24,8+ 146,7 114,3 102,2
Stopnja tveganja države (op): / 20 18 18 19
Razred tveganja (op): / A A A A
Enostavnost poslovanja**: / / / / 29Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2023 (posodobljeno maj 2023).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 Vir: EIU; Factiva, marec 2023.

 

Delo na Japonskem

 

Tujci morajo za delo na Japonskem vnaprej najti delodajalca in pridobiti delovni vizum. Dokument se izda za največ 5 let.

Največ zaposlitvenih možnosti je v  velemestih z velikim gospodarskim potencialom, kot so Tokio, Jokohama in Osaka. Priložnosti ponujajo avtomobilska industrija, sektor elektronike, IKT, živilska industrija ter finančni in bančni sektor.
 
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Po uradnih podatkih japonskega ministrstva za zdravje, delo in socialno skrbstvo, je januarja 2023 minimalna plača na Japonskem znašala  961 JPY na uro (6,96 EUR).
 
Povprečna mesečna bruto plača je novembra 2022 znašala 323.036 JPY ali približno 2.340,33 EUR.


 

Vrednosti JPY so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje 2,1 1,0 1,2 0,9
Rast javne potrošnje 1,5 1,6 1,3 1,0
Rast investicij -1,1 1,7 1,5 1,3


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2023.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Japonska je v letu 2021 izvozila za 619,9 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 626,6 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -6,7 mlrd EUR. 
  • V letu 2021 je Japonska največ izvažala strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo, ostalo blago ter optično, tehnično in medicinsko opremo.
  • Največ so v letu 2021 izvozili na Kitajsko (21,6 % od celotnega izvoza), sledijo ZDA, Tajvan, Južna Koreja in Hong Kong, Kitajska.
  • Japonska je v letu 2021 največ uvažala nafto in plin, električno in elektronsko opremo, strojno opremo, farmacevtske izdelke ter rude.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Kitajske (24,0 % od celotnega uvoza), sledijo ZDA, Avstralija, Tajvan in Južna Koreja.
 

Japonska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Mineralna goriva, olja 20,0 Stroji, jedrski reaktorji 19,5
Električna in elektronska oprema 14,7 Vozila 18,2
Stroji, jedrski reaktorji 9,2 Električna in elektronska oprema 15,7
Farmacevtski izdelki 4,8 Ostalo blago 6,7
Rude, žlindre in pepeli 4,5 Optična, tehn. in medic. oprema 5,7
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Kitajska 24,0 Kitajska 21,6
ZDA 10,7 ZDA 18,0
Avstralija 6,8 Tajvan 7,2
Tajvan 4,3 Južna Koreja 6,9
Južna Koreja 4,2 Hong Kong, Kitajska 4,7
Slovenija (80. mesto) <0,1 Slovenija (81. mesto) <0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Japonskem so v letu 2019 znašale 198,2 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 4,4 %.
  • Celotne izhodne TNI Japonske so v letu 2019 znašale 1.588,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 11,8 %. 
 

 Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Japonskem 2020 - 2023 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.


 

Poglejte si tudi: