Japonska

Predstavitev gospodarstva Japonske


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:
 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Japonska

JP / JPN

Tokio

377.899

127,2 

Japonski

Šintoizem 70 %, budizem 70 %, kristjani 1,5 %, ostali 7 % (mnogo ljudi pripada šintoizmu in budizmu)

33.115 EUR (2018)

Japonski jen (JPY)

Slovenija +8

+ 81


 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Tokio 9.100.000
Yokohama 3.700.000
Osaka 2.900.000
Nagoya 2.300.000
Sapporo 1.900.000
Kobe 1.500.000
 

Politični sistem

Politični sistem:

Cesarstvo s predstavniško demokracijo

Pravni sistem:

Vrhovno sodišče, ki ga imenuje kabinet vlade, predseduje pravnemu sistemu manjših sodišč razdeljenih na štiri veje: vrhovno sodišče, okrožna sodišča, družinska sodišča in kazenska sodišča.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (Diet); 475-članski Predstavniški dom (spodnji dom), ki je izvoljen na vsaka štiri leta in 242-članska Dom svetnikov (zgornji dom), katere polovica članov je izvoljena vsaka tri leta za šestletni mandat. V spodnjem domu imajo predstavniki geografskih volilnih enot 295 mest, 180 sedežev pa je zasedenih po proporcionalnem sistemu.

Volitve:

21. julija 2019 so potekale zadnje volitve v zgornji dom parlamenta, na katerih je vladajoča Liberalna demokratska stranka (LDP) premierja Shinza Abeja osvojila večino sedežev. Naslednje volitve bodo leta 2023.

Vodstvo države:

Konec aprila 2019 se je po 30 letnem vladanju s prestola umaknil 85 letni cesar Akihito. 1. maja 2019 ga je nasledil njegov sin Naruhito. Uradno je zasedel prestol 22.10.2019.

Izvršilna oblast:

Japonski premier Shinzo Abe si je na predčasnih parlamentarnih volitvah 22.10.2017 zagotovil nov mandat na čelu japonske vlade. Abejeva Liberalna demokratska stranka (LDP) in njen koalicijski partner Komeito sta osvojila več kot 300 sedežev v 465-sedežnem parlamentu.

Premier: Shinzo Abe

 

Japonska je članica WTO (World Trade Organisation) in OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Je tudi podpisnica APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) in od februarja 2009 ima podpisan sporazum o prosti trgovini s Švico, ki velja naslednjih 10 let, sicer pa ne pripada nobeni carinski zvezi.


Vir: EIU; Factiva, oktober 2019

Gospodarska politika vlade

Vlada bo še naprej uresničevala program oživljanja gospodarstva, "Abenomika", ki se osredotoča na prožno fiskalno politiko in strukturne reforme. Junija 2018 so oblasti dokončale šesti del letnega svežnja gospodarske politike, ki daje veliko prednost revoluciji razvoja človeških virov. Namen tega je Japonski pomagati pri preprečevanju tako imenovane demografske pečine, v kateri bo delež ljudi, starih 50 let in več, do sredine leta 2020 presegel polovico japonskega prebivalstva.
Japonska nadaljuje svojo "revolucijo produktivnosti" in si prizadeva za povečanje nominalnega BDP v višini 4,8 trl EUR do proračunskega leta 2020/2021. To je del cilja Japonske, da doseže svojo tako imenovano super pametno družbo, ali družbo 5.0, s spodbujanjem razvoja in sprejetja novih tehnologij.
 
Japonska je v letu 2018 zabeležila 1% stopnjo inflacije, ki naj bi na tem nivoju ostala tudi v letu 2019. V letih 2020-2021 naj bi stopnja inflacije dosegla 1,3 %, oz. 1 %.

Stopnja brezposelnosti je v letu 2018 dosegla 2,4 %, enaka naj bi ostala tudi v letu 2019. V letih 2020 in 2021 naj bi brezposelnost dosegla 2,3 % in 2,2 %.

Povprečna mesečna bruto plača na Japonskem je leta 2018 znašala 5536 EUR. Minimalna plača pa je znašala 7 EUR na uro.
 

Vir: EIU; Factiva, september 2019.

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge