Japonska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Japonsko

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Japonske v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
30 31 35 35 37 36


Slovenija je v letu 2022 na Japonsko izvozila za 129 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 147 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 276 mio EUR.
S tem se je Japonska lani uvrstila na 36. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava

lagovna menjava med Slovenijo in Japonsko 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 124.700 80.219 204.919 44.482
2018 110.217 86.101 196.318 24.116
2019 78.996 108.173 187.168 -29.177
2020 81.277 102.220 183.496 -20.943
2021 79.904 114.294 194.199 -34.390
2022 128.416 146.707 275.123 -18.291
2023* 93.351 111.515 204.866 -18.165

Blagovna menjava med Slovenijo in Japonsko 2017 – 2023 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg (posodobljeno november 2023).         

 

Slovenski izvoz na Japonsko v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
34 % 43.373 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
18 % 23.393 Farmacevtski proizvodi
13 % 17.351 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
10 % 12.636 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
4 % 4.939 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 4.539 Les in lesni izdelki, lesno oglje

 

Slovenski uvoz iz Japonske v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
25 % 36.302 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
15 % 22.384 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
14 % 19.851 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
12 % 18.027 Druge navadne kovine, kermeti, njihovi izdelki
7 % 10.221 Železo in jeklo
7 % 9.784 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
 

Vir: Statistični urad RS, marec 2023.


 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Japonsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Japonske o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Japonsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom (BJPODO)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: