Japonska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Japonsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Japonsko 2013 – 2019 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 38.281 65.753 104.033 -27.472
2014 32.018 60.974 92.992 -28.955
2015 52.046 63.582 115.628 -11.536
2016 113.780 73.345 187.124 40.435
2017 124.700 80.219 204.919 44.482
2018 110.217 86.101 196.318 24.116
2019* 57.102 82.403 139.506 -25.301

Blagovna menjava med Slovenijo in Japonsko 2013 – 2019 (grafični prikaz)

 


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-sep (posodobljeno dec 2019).
 

Slovenski izvoz na Japonsko v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
58 % 63.526 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 9.883 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 7.584 Farmacevtski proizvodi
4 % 4.385 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
3 % 3.396 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
2 % 2.502 Organski kemijski proizvodi
 

 

Slovenski uvoz iz Japonske v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
32 % 27.483 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
13 % 11.623 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 7.072 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 6.593 Druge navadne kovine, kermeti, njihovi izdelki
7 % 5.947 Orodje, nožarski izdelki, žlice in vilice iz navadnih kovin, njihovi deli iz navadnih kovin
6 % 5.006 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2019.


 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Japonsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Japonske o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Japonsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom (BJPODO)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk