Japonska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Japonsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Japonsko 2014 – 2020 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2014 32.018 60.974 92.992 -28.955
2015 52.046 63.582 115.628 -11.536
2016 113.780 73.345 187.124 40.435
2017 124.700 80.219 204.919 44.482
2018 110.217 86.101 196.318 24.116
2019 78.996 108.173 187.168 -29.177
2020* 68.940 80.835 149.776 -11.895


Blagovna menjava med Slovenijo in Japonsko 2014 – 2020 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021).
 

Slovenski izvoz na Japonsko v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
42 % 33.170 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
13 % 10.013 Farmacevtski proizvodi
9 % 7.460 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 4.132 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
3 % 2.658 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 2.511 Organski kemijski proizvodi

 

Slovenski uvoz iz Japonske v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
38 % 40.748 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
14 % 15.486 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
13 % 14.007 Druge navadne kovine, kermeti, njihovi izdelki
6 % 6.914 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 5.252 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 % 4.850 Železo in jeklo
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2020.


 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Japonsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Japonske o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Japonsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom (BJPODO)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk