Japonska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Japonsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Japonsko 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 52.046 63.582 115.628 -11.536
2016 113.780 73.345 187.124 40.435
2017 124.700 80.219 204.919 44.482
2018 110.217 86.101 196.318 24.116
2019 78.996 108.173 187.168 -29.177
2020 81.277 102.220 183.496 -20.943
2021* 46.243 57.674 103.917 -11.431


Blagovna menjava med Slovenijo in Japonsko 2015 – 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul 2021 (posodobljeno oktober 2021).

 

Slovenski izvoz na Japonsko v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
44 % 35.583 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
12 % 9.751 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
11 % 8.909 Farmacevtski proizvodi
6 % 5.179 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
4 % 3.213 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 2.240 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor

 

Slovenski uvoz iz Japonske v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
40 % 41.249 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
13 % 13.155 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
11 % 11.345 Druge navadne kovine, kermeti, njihovi izdelki
7 % 7.016 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 6.238 Organski kemijski proizvodi
4 % 4.490 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
 

Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.


 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Japonsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Japonske o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Japonsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom (BJPODO)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk