Japonska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Japonsko


Predstavljamo vsebine


 

Poslovanje s Slovenijo

Mesto Japonske v blagovni menjavi Slovenije

 
2019 2020 2021 2022 2023
35 35 37 36 31

Slovenija je v letu 2023 na Japonsko izvozila za 154 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 158 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 312 mio EUR.
S tem se je Japonska lani uvrstila na 31. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slovenijo in Japonsko

Blagovna menjava med Slovenijo in Japonsko 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 110.217 86.101 196.318 24.116
2019 78.996 108.173 187.168 -29.177
2020 81.277 102.220 183.496 -20.943
2021 79.904 114.294 194.199 -34.390
2022 128.416 146.707 275.123 -18.291
2023 153.971 158.029 312.000 -4.058
2024* 37.345 49.195 86.540 -11.850


Blagovna menjava med Slovenijo in Japonsko 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno junij 2024).         
 

Slovenski izvoz na Japonsko v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
26 % 39.870 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
24 % 37.112 Farmacevtski proizvodi
18 % 27.453 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
12 % 18.366 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
3 % 4.457 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
2 % 3.359 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor


Slovenski uvoz iz Japonske v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
34 % 54.238 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
16 % 25.112 Druge navadne kovine, kermeti, njihovi izdelki
14 % 21.927 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
12 % 19.274 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 7.136 Železo in jeklo
4 % 6.093 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
 


Vir: Statistični urad RS, marec 2024.


 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Japonsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Japonske o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Japonsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom (BJPODO)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: