Švica

Gospodarske panoge Švice

Priložnosti na trgu


Švicarski trg je prefinjen in konkurenčen. Perspektivna področja za tuje izvoznike in vlagatelje so:
 
Biotehnologija in farmacija: Švica ima vodilni položaj v svetovni farmacevtski in biotehnični industriji. Mesto Basel je evropsko farmacevtsko središče, država pa ima tudi močno biotehnološko industrijo. „Health Valley“ (grozd biotehnologije v francosko govorečem delu Švice) je najhitreje rastoči grozd na svetu in tretji evropski grozd po Cambridgeu in Oxfordu. Izdatki za zdravila na prebivalca so med najvišjimi na svetu, potrošnja pa je osredotočena predvsem na patentirana zdravila. Potencial rasti obstaja na področjih kmetijske (zelene) biotehnologije, industrijske (bele) biotehnologije, bioinformatike in znanosti o življenju. Švicarska farmacevtska podjetja so prav tako zainteresirana za partnerstva z univerzami, raziskovalnimi centri in start-upi na inovativnih terapevtskih področjih, kot sta genska terapija in tekoča biopsija.
 
Hrana in pijača: Švica veliko hrane uvozi. Potrošniki povprašujejo predvsem po kakovostnih premium izdelkih, ki se razlikujejo od tistih, ki so že na voljo na trgu. Priložnosti za izvoz so predvsem v segmentih zdravih alternativ obstoječim proizvodnim linijam (brez umetnih barvil in z malo sladkorja), etnične hrane, jagnječjega in govejega mesa, alkoholnih pijač ter inovativnih brezalkoholnih pijač.
 
IKT: Sektorji, ki največ vlagajo v IKT, so mediji, banke, zavarovalnice, korporativne storitve, raziskave in razvoj, tiskarstvo in javni sektor. Potencialne priložnosti vključujejo storitve finančne tehnologije (FinTech), storitve zavarovalne tehnologije (InsurTech), storitve pravne tehnologije (LegalTech), varne prostore za shranjevanje „big data“ , socialno računalništvo, optimizacijo procesov, varnost podatkov, obdelavo podatkov, telekomunikacijsko opremo in inovativne poslovne modele za energetska podjetja.

Kemikalije: Glede na to, da ima Švica vrhunske raziskave in razvoj, imajo možnosti za izvoz predvsem inovativna podjetja in podjetja z nišnimi kemičnimi izdelki. Švica mora zaradi svojih geografskih značilnosti in pomanjkanja naravnih virov uvoziti skoraj vse surovine, ki se uporabljajo v kemijsko-farmacevtskih proizvodnih postopkih. Priložnosti so predvsem v segmentih sestavin z visoko dodano vrednostjo in proizvodov ali snovi s posebnih področij. Priložnosti so tudi v segmentu vitaminov, okusov in dišav, sredstev za zaščito rastlin in specialnih kemikalij.
 

Gospodarstvo

Švica ima zelo uspešno, moderno in perspektivno tržno razvito gospodarstvo. Življenjski standard, industrijska produktivnost, kakovost šolskega in zdravstvenega sistema so med najvišjimi v Evropi. Švicarsko gospodarstvo ima visoko razvit storitveni sektor, kjer prevladujejo finančne storitve, ter proizvodnjo, ki temelji na visoki tehnologiji in znanju. Zaradi gospodarske in politične stabilnosti, transparentnega pravnega sistema, dobre infrastrukture in nizkih stopenj davka, je Švica eno izmed najbolj konkurenčnih gospodarstev na svetu.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 1 % BDP in zaposluje 3,1 % aktivnega prebivalstva. Primarni kmetijski izdelki so meso in mlečni izdelki. Švicarske oblasti namenjajo kmetom številne neposredne subvencije, da bi zadostili strogim okoljskim merilom, kot je varstvo tal.

Država nima skoraj nobenih mineralnih virov. Kljub majhnosti kmetijskega sektorja, je ekološko kmetovanje v zadnjih letih doživelo precejšnjo rast.

Storitveni sektor predstavlja 73 % BDP in zaposluje 76,8 % delovne sile. Samo bančništvo predstavlja skoraj 10 % BDP. Dobro razviti in globalno konkurenčni storitveni segmenti, kot so bančništvo, zavarovalništvo in transport, so prispevali k razvoju mednarodne trgovine v Švici. Turizem znatno prispeva k gospodarstvu in  pomaga uravnotežiti trgovinski primanjkljaj Švice. 
 
Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor zaposluje 20,1 % delovne sile in predstavlja 26 % BDP. Švica je po vsem svetu znana po visoki kakovosti svojih izdelkov, predvsem ur, motorjev, generatorjev, turbin in raznovrstnih izdelkov visoke tehnologije. Močan industrijski sektor spodbujajo velike izvozne skupine. V Baslu sta zelo dinamični in močni kemična in farmacevtska industrija. Električno energijo večinoma proizvajajo iz hidroelektrarn, ki zagotavljajo skoraj dve tretjini energije v državi.

V letu 2019 so v Švici beležili 4,8 % rast industrijske proizvodnje. V letu 2020 naj bi industrijski sektor upadel za -3,6 %, potem pa v letih 2021 in 2022 ponovno zrasel za 4,1 % in 2,3 %.Predstavljamo gospodarske panoge na švicarskem trgu:
 

 

Turizem - hotelirski sektor

Vrednost hotelirskega sektorja predstavlja vse prihodke, ki jih ustvarijo hoteli, moteli in drugi ponudniki nastanitev, obseg trga pa je opredeljen kot število hotelov v državi.

Švicarski hotelirski sektor je v obdobju 2014-2018 upadal po -1,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril vrednost 5,1 mlrd EUR.

Število nastanitev je v obdobju 2014-2018 upadalo po -1,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 doseglo 4.805 enot. Obseg nastanitev naj bi po napovedih v obdobju 2019-2023 rasel po 1 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel 5.039 enot.

Najbolj donosen segment švicarskega hotelirskega sektorja je segment nastanitev za prosti čas, saj je v letu 2018 ustvaril 4 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 78,1 % celotne vrednosti sektorja. Poslovni segment je v letu 2019 ustvaril 1,1 mlrd EUR prihodkov ali 21,9 % celotne vrednosti sektorja.

Analitiki napovedujejo, da bo švicarski hotelirski sektor v obdobju 2019-2023 rasel po 2,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 5,5 mlrd EUR.
 

Največji konkurenti na trgu so:


Švicarski hotelirski sektor je v letu 2018 upadel za -0,3 % in dosegel vrednost 5,1 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2014–2018 je znašala -1,6 %.

Vrednost sektorja po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 4.812  
2015 5.945 3,1 %
2016 5.225 -12,8 %
2017 5.309 4,6 %
2018 5.084 -0,3 %Za leto 2023 napovedujejo, da bo švicarski hotelirski sektor dosegel vrednost 5,5 mlrd EUR, kar je 13,3 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2019 – 2023 znaša 2,4 %.
 

Napoved vrednosti sektorja po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 5.486 2,4 %
2020 5.254 1,5 %
2021 5.289 3,0 %
2022 5.322 3,1 %
 2023 5.483 2,0 %Segment nastanitev za prosti čas je največji segment hotelirskega sektorja v Švici, ki predstavlja 78,1 % celotne vrednosti.

Tržna segmentacija po segmentih glede na vrednost za leto 2018 (v odstotkih)

Nastanitve za prosti čas 78,1 %
Poslovni segment 21,9 %

 

Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja v Švici (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Hotel Seepark Ag 26.428,89
Widder Hotel Ag 26.428,89
Savoy Hotel Baur En Ville Ag 19.003,12
Hhd Ag 7.374,40
Hotel Cascada Ag 1.781,92
Hôtel Résidence Bristol Sa 1.098,22
Hotel Ascot Gmbh 874,55

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti  pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, oktober 2019.


Biotehnologija

Švica je eno vodilnih svetovnih biotehnoloških središč, ki privablja številna tuja podjetja, strokovnjake in investitorje. Skupen izvoz švicarskih sektorjev biotehnologije, farmacije in kemične industrije je v letu 2018 predstavljal 45 % celotnega švicarskega izvoza.

Leto 2018 je bilo za švicarski biotehnološki sektor ponovno zelo uspešno. Ne le, da se je povečalo število podjetij v panogi, rast so zabeležili tudi v prodaji, izvozu in investicijah v raziskave.

V švicarskem biotehnološkem sektorju je v letu 2018 delovalo 249 podjetij na področju razvoja in 63 podjetij na področju dobave. Za primerjavo, v letu 2009 je bilo razvojnih podjetij 161, dobaviteljev pa 65. 

Število zaposlenih se je v letu 2018 povečalo za približno 4 % na dobrih 14.300.

V letu 2018 se je prodaja v biotehnološkem sektorju povečala za 6 % na skupno 3,6 mlrd EUR. Kapitalske naložbe v švicarska biotehnološka podjetja, ki kotirajo na borzi, so se še posebej povečale in v letu 2018 skupno znašale 1,1 mlrd EUR. Največ kapitalskih naložb so v letu 2018 prejela podjetja CRISPR Therapeutics, Idorsia in Polyphor. Zasebna biotehniška podjetja so lani prejela za 324 mio EUR naložb. Od kapitalnih naložb in prodaje, ustvarjene v letu 2018, je bilo približno 30 % denarja namenjenega za raziskave.

 

Največja podjetja na področju biotehnologije v Švici (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Lonza Group AG 5.075,41
Actelion Ltd. 2.166,26
BB Biotech AG 138,28
Basilea Pharmaceutica AG 121,39
Santhera Pharmaceuticals Holding AG 28,99
Novimmune Sa 17,19
Debiopharm International Sa 9,77

 

Vir: Factiva, oktober 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje