Švica

Gospodarske panoge Švice

Priložnosti na trgu

Najboljše možnosti za vstop na švicarski trg imajo izdelki z naprednimi tehnologijami. Švica je ena izmed najboljših držav na svetu za raziskave in razvoj, s potencialom za partnerstva na področjih, kot so biotehnologija, medicinska tehnologija, nanotehnologija, čista tehnologija in obnovljiva energija.
 
Zdravstvo in farmacija: Švica ima vodilni položaj v svetovni farmacevtski industriji, mesto Basel pa je evropsko farmacevtsko središče. Izdatki za zdravila na prebivalca so med najvišjimi na svetu, potrošnja pa je osredotočena predvsem na patentirana zdravila. Priložnosti za podjetja so v oskrbi svetovnih farmacevtskih podjetij s sedežem v Švici, vključno z družbama Novartis in Roche. Številna manjša podjetja so dejavna kot proizvajalci, dobavitelji, ponudniki storitev in prodajna podjetja. Približno 46.000 zaposlenih dela neposredno za švicarsko farmacevtsko industrijo in še 55.000 v medicinski industriji. Slovenija je v letu 2021 v Švico izvozila za 4,738 mlrd EUR farmacevtskih izdelkov, kar predstavlja 90 % celotnega slovenskega izvoza v Švico. Blagovna menjava s Švico se v zadnjih letih povečuje, kar je predvsem posledica Novartisovega nakupa Leka v letu 2002.

Avtomobilska industrija: V Švici je okoli 300 podjetij, ki oskrbujejo svetovno avtomobilsko industrijo. Švicarski proizvajalci avtomobilskih komponent delujejo v posameznih nišnih območjih in so tesno povezani z nemškimi avtomobilskimi oskrbovalnimi verigami. Potencial za izvoz imajo izdelki in storitve za dobavitelje avtomobilske industrije, predvsem motorji, izpušni sistemi, sistemi za gorivo in hlajenje, pogonski sklopi in menjalniki, krmiljenje in podvozje, zavorni sistemi in kolesa, varnostni sistemi in elektronika.
 
Stroji in oprema: Na švicarskem trgu obstajajo priložnosti za podjetja, ki proizvajajo opremo in stroje, vključno z opremo IKT. Priložnosti so v oskrbi švicarskih svetovnih korporacij s področja farmacije (Novartis, Roche), kemične industrije (Syngenta, Clariant, Firmenich, Givaudan), strojev (ABB), predelave hrane (Nestlé), finančnega sektorja (UBS, Credit Suisse, Zurich Insurance, SwissRe) in trgovanja z blagom (Glencore, Mercuria). Prav tako so priložnosti za dobavo malim in srednje velikim podjetjem, ki potrebujejo visokotehnološke stroje in opremo.
Priložnosti obstajajo predvsem v segmentih laboratorijske opreme, baterij in črpalk.
 
IKT storitve: priložnosti so predvsem v segmentih računalništva v oblaku (vključno s programsko opremo iz oblaka), kibernetske varnosti, gradnje podatkovnih centrov, blockchain aplikacij, interneta stvari, velikih podatkov, zdravstvenih IT storitev, IT storitev v kmetijstvu ter umetne inteligence.

 

Gospodarstvo

Švica ima zelo uspešno, moderno in perspektivno tržno razvito gospodarstvo. Življenjski standard, industrijska produktivnost, kakovost šolskega in zdravstvenega sistema so med najvišjimi v Evropi. Švicarsko gospodarstvo ima visoko razvit storitveni sektor, kjer prevladujejo finančne storitve, ter proizvodnjo, ki temelji na visoki tehnologiji in znanju. Zaradi gospodarske in politične stabilnosti, transparentnega pravnega sistema, dobre infrastrukture in nizkih stopenj davka, je Švica eno izmed najbolj konkurenčnih gospodarstev na svetu.


 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 1 % BDP in zaposluje približno 3 % aktivnega prebivalstva. Primarni kmetijski izdelki so meso in mlečni izdelki. Švicarske oblasti namenjajo kmetom številne neposredne subvencije, da bi zadostili strogim okoljskim merilom, kot je varstvo tal.

Država nima skoraj nobenih mineralnih virov. Kljub majhnosti kmetijskega sektorja je ekološko kmetovanje v zadnjih letih doživelo precejšnjo rast.

Storitveni sektor predstavlja 74 % BDP in zaposluje 3/4 delovne sile. Samo bančništvo predstavlja skoraj 10 % BDP. Dobro razviti in globalno konkurenčni storitveni segmenti, kot so bančništvo, zavarovalništvo in transport, so prispevali k razvoju mednarodne trgovine v Švici. Turizem znatno prispeva k gospodarstvu in pomaga uravnotežiti trgovinski primanjkljaj Švice.
 
Vir: EIU; Factiva, maj 2022.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor zaposluje 1/5 delovne sile in predstavlja 25 % BDP. Švica je po vsem svetu znana po visoki kakovosti svojih izdelkov, predvsem ur, motorjev, generatorjev, turbin in raznovrstnih izdelkov visoke tehnologije. Močan industrijski sektor spodbujajo velike izvozne skupine. V Baslu sta zelo dinamični in močni kemična in farmacevtska industrija. Električno energijo večinoma proizvajajo iz hidroelektrarn, ki zagotavljajo skoraj dve tretjini energije v državi.

V letu 2021 so v Švici beležili rast industrijske proizvodnje v višini 9,1 %. V letu 2022 naj bi industrijska proizvodnja zrasla za 3,7 %, v letih 2023 in 2024 pa za 3,1 % in 2,2 %.


Predstavljamo gospodarske panoge na švicarskem trgu:
 

 

Biotehnologija

Švica je eno izmed elitnih središč za razvoj zdravil in biotehnologije na svetu, ki privablja številna tuja podjetja, strokovnjake in investitorje.

Švicarska biotehnološka industrija je v letu 2021 ustvarila prihodke v višini 6,7 mlrd CHF (6,19 mlrd EUR) v primerjavi s 4,9 mlrd CHF (4,53 mlrd EUR) v letu 2020.


Kapitalske naložbe ter naložbe v raziskave in razvoj

Kapitalske naložbe v švicarska biotehnološka podjetja so v letu 2021 dosegle 3,33 mlrd CHF, kar je približno 3,1 mlrd EUR.

Naložbe v raziskave in razvoj so se v letu 2021 povečale na rekordno visokih 2,56 mlrd CHF ali približno2,36 mlrd EUR. Naložbe so prišla tako iz domačih kot mednarodnih virov.

Velika večina jih je bila usmerjena v imunoonkologijo, nevrologijo ali nastajajoča področja, kot sta mikrobiom in regeneracija celic. Vzporedno z razvojem novih možnosti zdravljenja so vlagatelji podpirali tudi podatkovno vodene poslovne modele, da bi omogočili razvoj digitalne terapevtike ali personalizirane medicine.

Število zaposlenih v švicarskih biotehnoloških podjetjih za raziskave in razvoj se je leta 2021 povečalo za 9,5 %.
 

Javno-zasebna partnerstva

Javno-zasebna partnerstva (JZP) postajajo vse bolj pomembna kot gonilna sila inovacij na obstoječih in nastajajočih področjih.

Primeri JZP so na primer IOB v Baslu za oftalmologijo, Balgrist Campus v Zürichu za zdravje mišično-skeletnega sistema, centri Wyss v Zürichu in Ženevi ter program Debiopharm IDEAL.
 

Prevzemi in združitve v letu 2021

Leta 2021 so bila švicarska biotehnološka podjetja vključena v veliko število transakcij združitev in prevzemov ter pogodb o sodelovanju in licenčnih pogodb. Več švicarskih biotehnoloških podjetij so leta 2021 kupila velika farmacevtska ali druga biotehnološka podjetja.

Družba Mestex je kupila Grünenthal Pharma, Novartis je prevzel Cellerys, Inositec pa je prevzel Vifor Pharmo, ki jo je kasneje prevzel CSL Behring s sedežem v Avstraliji.

Na področju sodelovanja in licenčnih dogovorov je bilo leta 2021 vzpostavljenih veliko uspešnih novih partnerstev, med katerimi je najpomembnejše sodelovanje med Lonzo in ameriškim biotehnološkim podjetjem Moderna za obsežno proizvodnjo v Vispu enega od nujno potrebnih cepiv proti covidu na osnovi mRNA. 
 

Največja podjetja na področju biotehnologije v Švici

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Lonza Group AG 5.819,56
Actelion Ltd 2.346,10
CRISPR Therapeutics AG 898,08
BB Biotech AG 331,01
PolyPeptide Group AG 328,02
Basilea Pharmaceutica AG 159,37
SOPHiA GENETICS SA 39,70
 

Največja podjetja na področju farmacije v Švici 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Roche Holding AG 67.567,83
Novartis AG 50.782,56
Lonza Group AG 5.819,56
Vifor Pharma Ag 3.720,76
Gsk Consumer Healthcare Sarl 3.114,46
Octapharma Ag 2.754,64
Csl Behring Ag 2.374,06


Vrednosti CHF so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.


Vir: Factiva, avgust 2022.Avtomobilska industrija

 

Proizvodnja avtomobilskih komponent 

Švica nima domače avtomobilske proizvodnje, ima pa proizvodnjo avtomobilskih komponent, ki pogosto deluje v nišnih območjih, tesno povezanih z nemškimi avtomobilskimi dobavnimi verigami. V Švici je približno 300 podjetij, ki oskrbujejo svetovno avtomobilsko industrijo. 


Proizvodnja avtomobilskih komponent v Švici (2018-2021)

Indikator ( v mio EUR) 2018 2019 2020 2021
Proizvodnja 548,7 557,2 572,4 602,0
Izvoz 2.243,2 2.042,8 1.896,5 2.244,9
Uvoz 11.857,6 12.262,6 11.519,4 12.117,2


Največji proizvajalci avtomobilskih komponent v Švici

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Contitrade Schweiz Ag 48.302,29
Garrett Motion, Inc. 3.565,96
Autoneum Holding AG 1.829,47
Sonceboz Automotive S.A. 266,67
Garrett Motion Sàrl 135,47
Autoneum Switzerland Ag 83,93
J Groupe Suisse Sa 17,17


Trg novih avtomobilov

Švicarski trg novih avtomobilov je bil v zadnjih dveh letih še posebej nestanoviten. V letih 2020 in 2021, ki so jih zaznamovali zastoji, zaprti prodajni saloni, zaprtja tovarn in težave pri dobavi zaradi pomanjkanja polprevodnikov, je število registracij osebnih avtomobilov občutno upadlo.

Leta 2021 je bilo v državi registriranih približno 238.342 novih avtomobilov, v primerjavi s 311.434 v letu 2019. Pomanjkanje čipov v kombinaciji z vse večjim pomanjkanjem surovin še povečujejo težave na švicarskem avtomobilskem trgu.

Švicarska nacionalna banka (SNB) je nedavno podvojila svojo napoved inflacije za leto 2022 zaradi ozkih grl v proizvodnji, naraščajočih stroškov energije in vojne v Ukrajini. Zaradi inflacije, ki naj bi leta 2022 dosegla 2,1 %, rastejo cene potrošniškega blaga. Tudi proizvajalci avtomobilov zvišujejo cene novih avtomobilov, zaradi česar je možnost nakupa novega vozila v Švici za potrošnike vse težja.

 

Tržni deleži novo-registriranih vozil v Švici v letu 2021 (v %)

Hitra rast prodaje električnih in hibridnih vozil

V Švici močno raste prodaja električnih in hibridnih vozil.

Leta 2021 je bil Tesla Model 3s najbolj prodajano vozilo v Švici.

Od 350.056 novih osebnih vozil, registriranih v letu 2021, je bilo 15,6 % klasičnih hibridnih vozil, kar predstavlja 66,4 % medletno rast prodaje. 6,2 % je bilo priključnih hibridnih vozil, kar predstavlja 50,9 % rast prodaje glede na leto 2020.

Prodaja izključno električnih vozil se je v primerjavi z letom 2019 povečala za 62,1 % in predstavlja 9,2 % registriranih novih avtomobilov.Vrednosti CHF in USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.


Vir: Factiva, avgust 2022.
 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje