Švica

Gospodarske panoge Švice

Priložnosti na trgu

Švicarski trg je prefinjen in zelo zahteven. Perspektivna področja za tuje izvoznike in vlagatelje so:
 
Zdravstvo in farmacija: Švica ima vodilni položaj v svetovni farmacevtski industriji, mesto Basel pa je evropsko farmacevtsko središče. Izdatki za zdravila na prebivalca so med najvišjimi na svetu, potrošnja pa je osredotočena predvsem na patentirana zdravila. Priložnosti za podjetja so v oskrbi svetovnih farmacevtskih podjetij s sedežem v Švici, vključno z družbama Novartis in Roche. Številna manjša podjetja so dejavna kot proizvajalci, dobavitelji, ponudniki storitev in prodajna podjetja. Približno 46.000 zaposlenih dela neposredno za švicarsko farmacevtsko industrijo in še 55.000 v medicinski industriji. Slovenija je v letu 2020 v Švico izvozila za 3,6 mlrd EUR farmacevtskih izdelkov. Blagovna menjava s Švico se v zadnjih letih povečuje, kar je predvsem posledica Novartisovega nakupa Leka v letu 2002.

Hrana in pijača: Švica veliko hrane uvozi. Potrošniki povprašujejo predvsem po kakovostnih premium izdelkih, ki se razlikujejo od tistih, ki so že na voljo na trgu. Priložnosti za izvoz so predvsem v segmentih zdravih alternativ obstoječim proizvodnim linijam (brez umetnih barvil in z malo sladkorja), etnične hrane, jagnječjega in govejega mesa, alkoholnih pijač, vina ter inovativnih brezalkoholnih pijač.
 
Stroji in oprema: Na švicarskem trgu obstajajo priložnosti za podjetja,  ki proizvajajo opremo in stroje, vključno z opremo IKT. Priložnosti so v oskrbi švicarskih svetovnih korporacij s področja farmacije (Novartis, Roche), kemične industrije (Syngenta, Clariant, Firmenich, Givaudan), strojev (ABB), predelave hrane (Nestlé), finančnega sektorja (UBS, Credit Suisse, Zurich Insurance, SwissRe) in trgovanja z blagom (Glencore, Mercuria). Prav tako so priložnosti za dobavo malim in srednje velikim podjetjem, ki potrebujejo visokotehnološke stroje in opremo.
 

Gospodarstvo

Švica ima zelo uspešno, moderno in perspektivno tržno razvito gospodarstvo. Življenjski standard, industrijska produktivnost, kakovost šolskega in zdravstvenega sistema so med najvišjimi v Evropi. Švicarsko gospodarstvo ima visoko razvit storitveni sektor, kjer prevladujejo finančne storitve, ter proizvodnjo, ki temelji na visoki tehnologiji in znanju. Zaradi gospodarske in politične stabilnosti, transparentnega pravnega sistema, dobre infrastrukture in nizkih stopenj davka, je Švica eno izmed najbolj konkurenčnih gospodarstev na svetu.


 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 1 % BDP in zaposluje približno 3 % aktivnega prebivalstva. Primarni kmetijski izdelki so meso in mlečni izdelki. Švicarske oblasti namenjajo kmetom številne neposredne subvencije, da bi zadostili strogim okoljskim merilom, kot je varstvo tal.

Država nima skoraj nobenih mineralnih virov. Kljub majhnosti kmetijskega sektorja je ekološko kmetovanje v zadnjih letih doživelo precejšnjo rast.

Storitveni sektor predstavlja 73 % BDP in zaposluje 77,2 % delovne sile. Samo bančništvo predstavlja skoraj 10 % BDP. Dobro razviti in globalno konkurenčni storitveni segmenti, kot so bančništvo, zavarovalništvo in transport, so prispevali k razvoju mednarodne trgovine v Švici. Turizem znatno prispeva k gospodarstvu in  pomaga uravnotežiti trgovinski primanjkljaj Švice. Pandemija Covid-19 je močno vplivala na švicarsko turistično industrijo zaradi omejitev potovanj po vsem svetu. Storitve nastanitev in prehrane so zaradi zaprtja hotelov in restavracij ter odsotnosti turistov, v letu 2020 zabeležile 54,2 % padec.

 
Vir: EIU; Factiva, april 2021.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor zaposluje 20 % delovne sile in predstavlja 26 % BDP. Švica je po vsem svetu znana po visoki kakovosti svojih izdelkov, predvsem ur, motorjev, generatorjev, turbin in raznovrstnih izdelkov visoke tehnologije. Močan industrijski sektor spodbujajo velike izvozne skupine. V Baslu sta zelo dinamični in močni kemična in farmacevtska industrija. Električno energijo večinoma proizvajajo iz hidroelektrarn, ki zagotavljajo skoraj dve tretjini energije v državi.

V letu 2020 so v Švici beležili upad industrijske proizvodnje v višini -3,3 %. V letu 2021 naj bi industrijski sektor zrasel za 4,9 %, v letih 2022 in 2023 pa za 3,9 % in 3,2 %.Predstavljamo gospodarske panoge na švicarskem trgu:
 

 

Biotehnologija

V Švici imajo sedež največje farmacevtske družbe na svetu, pa tudi na stotine manjših farmacevtskih in biotehnoloških proizvajalcev.
Švica je eno izmed elitnih središč za razvoj zdravil in biotehnologije na svetu, ki privablja številna tuja podjetja, strokovnjake in investitorje.

Investicije v javna in zasebna švicarska biotehnološka podjetja so velike in so v letu 2020 dosegle nov rekord - 3,44 mlrd CHF ali približno 3,27 mlrd EUR. 2,7 mlrd CHF (2,57 mlrd EUR) je bilo vloženih v javna podjetja, vključno z ADC Therapeutics, CRISPR Therapeutics, Idorsia, Molecular Partners in Basilea. Največji delež zasebnega kapitala so zbrali VectivBio Holding, SOPHiA Genetics in novoustanovljeno podjetje Noema Pharma.

V letu 2020 je švicarski biotehnološki sektor ustvaril 4,5 mlrd CHF prihodkov, kar je približno 4,3 mlrd EUR.

Leta 2020 se je v industriji povečalo število odobritev zdravil s strani FDA. Teh je bilo 57 v primerjavi z 48 v letu 2019. Prav tako se je za skoraj 50 % povečalo število odobritev s strani evropske EMA ( 97 v primerjavi s 66 leta 2019). Swissmedic je leta 2020 odobril 42 novih zdravil, kar je več kot tretjina odobritev več kot leta 2019, ko jih je bilo 29.

V letu 2021 je v Švici delovalo 314 biotehnoloških podjetij, od tega 251 razvijalcev in 63 dobaviteljev. Panoga zagotavlja več kot 50.000 delovnih mest.

Švicarski izvoz sektorja znanosti o življenju je leta 2020 dosegel 99,1 mlrd CHF (94,25 mlrd EUR) in je predstavljal 44 % celotnega švicarskega izvoza.

Leta 2020 so švicarska podjetja sodelovala v velikem številu združitev in prevzemov ter sodelovanj. Družbi Sumitomo Dainippon Pharma in Roivant Sciences sta zaključili svoje strateško zavezništvo z ustanovitvijo novega podjetja Sumitovant Biopharma. Genkyotex je napovedal zaprtje prevzema s strani Calliditasa, Boehringer Ingelheim pa je kupil NBE-Therapeutics.
Leta 2020 je bilo ustanovljenih tudi veliko uspešnih novih partnerstev, vključno s partnerstvom BC Platforms in Dante Labs za izgradnjo največjega evropskega laboratorija za sekvenciranje naslednje generacije.


Največja podjetja na področju biotehnologije v Švici

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Lonza Group AG 4.450,00
BB Biotech AG 277,31
Actelion Ltd 254,35
PolyPeptide Group AG 235,57
Basilea Pharmaceutica AG 125,99
SOPHiA GENETICS SA 24,81
Santhera Pharmaceuticals Holding AG 14,81

 

Največja podjetja na področju farmacije v Švici

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Roche Holding AG 57.572,63
Novartis AG 45.084,41
Vifor Pharma Ag 3.311,24
Gsk Consumer Healthcare Sarl 2.771,68
Novartis Pharma Schweizerhalle Ag 2.771,68
Novartis Pharma Ag 2.601,11
Octapharma Ag 2.451,46


Vir: Factiva, november 2021.
Turizem 

Pandemija Covid-19 je močno prizadela švicarski vhodni turizem, še posebej na smučiščih in v večjih urbanih središčih.

Prodaja storitev v nastanitvenih obratih se je v Švici v letu 2021 povečala za 32 % in bo predvidoma v tem letu dosegla 3,6 mlrd CHF ali približno 3,42 mlrd EUR.

Tudi v Švici, podobno kot drugod po svetu, ostajajo mednarodna potovanja in s tem vhodni turizem bistveno pod ravnmi pred pandemijo. Vpliv pandemije na turistični sektor se razlikuje po regijah, kakor se glede na regijo močno razlikuje tudi struktura gostov. Posebno so prizadeta smučišča, vključno z Zermattom, Davosom in St. Moritzom, ter večja urbana središča, kot sta Zürich in Ženeva. Medtem pa nekatere regije, vključno z Grisonom in Ticinom, v času pandemije beležijo naraščajoče povpraševanja s strani domačih turistov.

Tržni deleži v švicarskem hotelirskem sektorju glede na MPC v letu 2021 (v %)Vir: Euromonitor International


Analitiki napovedujejo, da bo vrednost hotelirskega sektorja v obdobju 2021-2026 rasla po 10 % povprečni letni stopnji (oziroma 9 % ob predpostavki nespremenjenih cen), pri čemer je pospešena digitalizacija osrednjega pomena za okrevanje sektorja.

Razmere, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, pa spodbujajo rast spletnih ponudnikov potovanj. Spletna prodaja potovanj se je v Švici v letu 2021 povečala za 38 % in dosegla 4,9 mlrd CHF (4,66 mlrd EUR), medtem ko turistične agencije v letu 2021 pričakujejo 55 % rast in prihodke v višini 2,4 mlrd CHF (2,28 mlrd EUR).

Segment turističnih agencij je bil med najbolj prizadetimi segmenti v turizmu. Leta 2020 so bili v skladu z zakonodajo o paketnih potovanjih agencije dolžne vrniti denar za vsa odpovedana potovanja v času od marca do sredine maja. To je povzročilo negotov finančni položaj številnih agencij. Medtem pa so letalske družbe (predvsem Lufthansa Group in Edelweiss Air) ter drugi ponudniki turističnih storitev, kot so na primer hoteli, bodisi zavrnili vračilo denarja, ali pa so zamujali z vračili za več mesecev, kar je povzročilo naraščajočo likvidnostno krizo za številne turistične agencije.

Med švicarskimi potrošniki je zaradi nenehnih globalnih omejitev potovanj še vedno prisotna velika previdnost pri rezervaciji potovanj. Ponudniki zato svoje storitve prilagajajo spreminjajočim se razmeram na trgu, ter uvajajo nove storitve, kot so prilagodljivi paketi za kratke razdalje.

Analitiki napovedujejo, da bo spletna prodaja potovanj v Švici v obdobju 2021-2026 beležila 14 % povprečno letno rast (oziroma 12 % ob predpostavki nespremenjenih cen), medtem ko bodo prihodki turističnih agencij v tem obdobju beležili 15 % povprečno letno rast (14 % ob predpostavki nespremenjenih cen).
 

Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja v Švici

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Hhd Ag 300,63
Grand Resort Bad Ragaz Ag 76,05
Kursaal Bern Ag 73,31
Seiler Hotels Sa 68,45
Bad Schinznach Ag 45,91
Sunstar-Holding Ag 45,60
Beau-Rivage Palace Sa Lausanne-Ouchy 32,95


Največje turistične agencije v Švici

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Bta First Travel Ag 13.296,33
Mtch Ag 13.296,33
Hotelbeds Switzerland Ag 694,37
Ots Open Travel Services Ag 175,37
Twerenbold Reisen Ag 132,53
Der Touristik Suisse Ag 99,94
Global Business Travel Switzerland Ag 74,58


Vir: Factiva, november 2021.


Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje