Švica

Gospodarske panoge Švice


Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje
Gospodarstvo ter možnost vstopa na švicarski trg
Gospodarske panoge v Švici - Farmacevtska industrija
Ostale perspektivne panoge na trgu


Gospodarstvo ter možnost vstopa na švicarski trg

Vpogled v trg


Švicarsko gospodarstvo je zelo odprto, razvito in storitveno usmerjeno. Izvoz blaga in storitev obsega več kot 2/3 BDP.

Švica je znana po vrhunski farmacevtski in finančni industriji. Finančne storitve in zavarovalništvo predstavljajo približno 10 % BDP, farmacevtski izdelki pa približno 7 %.

Švica je ena najbogatejših držav na svetu. BDP na prebivalca, merjen na podlagi paritete kupne moči (PPP), je leta 2022 znašal 78.636 EUR, kar je precej nad povprečjem zahodnoevropskih gospodarstev.

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino je Švico označila za najbolj inovativno državo na svetu, prav tako pa Švica sodi tudi med države z najvišjim deležem BDP za raziskave in razvoj.

Švica se ponaša z visoko avtomatiziranim in učinkovitim proizvodnim sektorjem, ki uporablja in proizvaja visokokakovostno industrijsko in potrošniško blago z visoko dodano vrednostjo ter povprašuje po visokokakovostnih izdelkih po konkurenčnih cenah.


Industrijski sektor


Industrijski sektor zaposluje 1/5 delovne sile in predstavlja 25 % BDP. 

Švica je po vsem svetu znana po visoki kakovosti svojih izdelkov, predvsem:
 • ur,
 • motorjev,
 • generatorjev,
 • turbin in
 • raznovrstnih izdelkov visoke tehnologije. 

Močan industrijski sektor spodbujajo velike izvozne skupine. V Baslu sta zelo dinamični in močni kemična in farmacevtska industrija. Električno energijo večinoma proizvajajo iz hidroelektrarn, ki zagotavljajo skoraj dve tretjini energije v državi.

V letu 2022 so v Švici beležili rast industrijske proizvodnje v višini 5,8 %. V letu 2023 naj bi industrijska proizvodnja zrasla za 1,7 %, v letih 2024 in 2025 pa za 2,9 %.
 

Tržni izzivi


Šibka področja švicarskega poslovnega okolja so:
 • majhnost domačega trga, ki omejuje možnosti rasti,
 • visoki stroški življenja in dela v državi, ter
 • tveganja, ki jih predstavlja velik finančni sektor.

Trg je nasičen na številnih področjih potrošniškega blaga, kot so na primer motorna vozila ter tradicionalna elektronika in aparati.

Kljub temu ostaja Švica zaradi močnega institucionalnega okvirja in visoke stopnje tehnološkega razvoja, še naprej privlačen trg za tuja podjetja.

Švicarski trg je prefinjen, kakovosten in konkurenčen. Mnogi potrošniki raje kupujejo švicarske izdelke in švicarske blagovne znamke, ki jih povezujejo z visoko kakovostjo, tudi če so ti izdelki dražji od primerljivega tujega blaga.

Večjezično in večkulturno prebivalstvo Švice lahko predstavlja izziv poslovne strategije in trženja.


Priložnosti na trgu


Pomembne prednosti švicarskega trga so:
 • stabilno politično okolje,
 • trden institucionalni in makroekonomski okvir,
 • privlačna davčna ureditev za pravne osebe,
 • kvalificirana delovna sila,
 • učinkovit kapitalski trg ter
 • visokokakovostna prometna, digitalna in raziskovalna infrastruktura.

Švica bo v naslednjih 5 letih še naprej ponujala tržne priložnosti, ki so običajno povezane z bogatimi, razvitimi gospodarstvi v regiji.

Priložnosti za rast bodo bolj očitne na tehnološkem področju, tudi zaradi vladnih programov za povečanje povezljivosti in hitrega širokopasovnega dostopa, kjer hiter tehnološki napredek in velike potrebe po zamenjavi ustvarjajo stalno povpraševanje.

Kot v mnogih državah se profil fizične maloprodaje spreminja zaradi močne rasti spletnega nakupovanja in vse večjega povpraševanja potrošnikov po udobju.

Tržne priložnosti se bodo odprle tudi v panogah, ki se liberalizirajo, a razen v telekomunikacijah bo napredek skromen.

Šibkost razmeroma majhnega domačega trga je delno izravnana z dostopom do trga EU. V preteklosti je Švica svoje odnose z EU okrepila z dvostranskimi sporazumi. Vendar pa napetosti v zvezi z novim okvirnim sporazumom med Švico in EU vzbujajo velik dvom o prihodnjih odnosih z EU. To predstavlja precejšnjo, dolgoročno regulativno neznanko za podjetja.

Izdelki z relativno napredno tehnologijo imajo najboljše možnosti za vstop na švicarski trg.

Švica ima velik potencial tudi za partnerstva na področjih, kot so:
 • biotehnologija,
 • farmacija,
 • medicinska tehnologija,
 • nanotehnologija,
 • čista tehnologija in
 • obnovljiva energija.
 

Vstop na trg


Na švicarski trg lahko podjetja vstopijo na več načinov:
Za opravljanje poslovnih dejavnosti v Švici lahko podjetja najamejo tudi lokalnega agenta.
 
Neposredno sodelovanje s švicarskimi uvozniki in distributerji lahko olajša prodor na trg.
 
Zgodnji vstop na trg omogoča podjetjem, da z vzpostavljanjem dolgoročnih odnosov pridobijo in ohranijo konkurenčno prednost. 
 
 Na švicarskem trgu lahko uspejo predvsem podjetja: 
 • ki ponujajo visoko kakovostne in okolju prijazne izdelke ter
 • so pripravljena izpolniti potrebe strank, kar lahko vključuje tudi prodajo v majhnih količinah.
 

Gospodarske panoge v Švici - Farmacevtska industrija

Vpogled v trg 

Švica je privlačna lokacija za inovativne proizvajalce zdravil, ki želijo lansirati nove farmacevtske izdelke, predvsem zaradi visokih dohodkov prebivalstva, močne zaščite intelektualne lastnine v državi, staranja prebivalstva ter stabilnega gospodarskega in političnega sistema.

Švica se ponaša z eno najmočnejših farmacevtskih, biotehnoloških in kemičnih industrij v Evropi in na svetu. Švica je za Nemčijo 2. največja proizvajalka farmacevtskih izdelkov v Evropi in spada med največje trgovce farmacevtskih izdelkov po vsem svetu.

Kar zadeva vrednost proizvodnje, izdatke za raziskave in razvoj novih zdravil in zdravstvenih tehnologij, je bila švicarska farmacevtska dejavnost v zadnjih letih na vrhu lestvice v Evropi.

V letu 2022 je bil švicarski farmacevtski trg ocenjen na 9.792 mio CHF (9.746 mio EUR), kar je 4,39 % povečanje v primerjavi s prejšnjim letom.

Podobno kot na drugih trgih v zahodni Evropi, inovativna zdravila visoke vrednosti predstavljajo večino švicarskega farmacevtskega trga. Prodaja patentiranih zdravil je v letu 2022 predstavlja 64,9 % celotne farmacevtske prodaje in je dosegla 6.355 mio CHF (6.325 mio EUR).
Prodaja generičnih zdravil in zdravil brez recepta je v letu 2022 predstavljala 13,9 % in je znašala 1.358 mio CHF (1.351 mio EUR).

 
Napovedi trga 

Analitiki Fitch Solutions napovedujejo, da bo trg v letu 2023 zrasel za 2,47 % in dosegel vrednost 10.033 mio CHF (9.986 mio EUR).
 
V naslednjih 5 letih naj bi trg rasel po 3 % povprečni letni stopnji ter v letu 2026 dosegel vrednost 10.868 mio CHF (10.817 mio EUR).
 
Švicarski farmacevtski izvoz naj bi se leta 2023 medletno povečal za 11,9 % in dosegel  109 mlrd CHF (108,9 mlrd EUR). V naslednjih 5 letih naj bi izvoz farmacevtskih izdelkov rasel po 8,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2026 predvidoma dosegel 137,9 mlrd CHF (137,2 mlrd EUR).

Švicarski uvoz zdravil naj bi se leta 2023 medletno povečal za 5,2 % in dosegel vrednost 42,9 mlrd CHF (42,7 mlrd EUR). Do leta 2026 naj bi po ocenah uvoz farmacevtskih izdelkov rasel po 6 % povprečni letni stopnji in v letu 2026 dosegel vrednost 51,1 mlrd CHF (50,9 mlrd EUR).

 
Največje švicarske farmacevtske trgovinske partnerice

Farmacevtska industrija je vodilna švicarska panoga glede na vrednost izvoza iz države. Švicarski proizvajalci zdravil izvozijo približno 90 % svojih izdelkov. 
 
Največ farmacevtskih izdelkov je Švica v letu 2022 izvozila v ZDA, Nemčijo, Slovenijo, Kitajsko in Japonsko.
 
Največ farmacevtskih izdelkov pa je Švica v letu 2022 uvozila iz Nemčije, Slovenije, Španije, ZDA in Italije.
 
Slovenija je v letu 2022 v Švico izvozila za 10,4 mlrd EUR farmacevtskih izdelkov, uvozila pa jih je za 6,1 mlrd EUR.
 
Blagovna menjava farmacevtskih izdelkov s Švico se v zadnjih letih močno povečuje.
 

Vrednost blagovne menjave farmacevtskih izdelkov (Slovenija-Švica; v 1.000 EUR) 

 
Konkurenti na trgu

Švicarski farmacevtski proizvodni sektor vodita 2 veliki multi-nacionalni družbi, ki imata sedež v Švici, to sta Novartis in Roche, ki skupaj predstavljata 60 % domače proizvodnje.
  

Največje farmacevtske družbe v Švici

Podjetje Prihodki v mio EUR (2022)
Roche Holding AG 67.142,22
Novartis AG 51.219,29
Gsk Consumer Healthcare Sarl  44.671,16
Lonza Group AG 6.602,71
Vifor Pharma Ag 3.720,76
Csl Behring Ag 2.374,06
Actelion Ltd 2.346,10


Ostale perspektivne panoge na trgu


Avtomobilska industrija 

V Švici je okoli 300 podjetij, ki oskrbujejo svetovno avtomobilsko industrijo. Švicarski proizvajalci avtomobilskih komponent delujejo v posameznih nišnih območjih in so tesno povezani z nemškimi avtomobilskimi oskrbovalnimi verigami. Potencial za izvoz imajo izdelki in storitve za dobavitelje avtomobilske industrije, predvsem motorji, izpušni sistemi, sistemi za gorivo in hlajenje, pogonski sklopi in menjalniki, krmiljenje in podvozje, zavorni sistemi in kolesa, varnostni sistemi in elektronika.
 

Stroji in oprema 

Na švicarskem trgu obstajajo priložnosti za podjetja, ki proizvajajo opremo in stroje, vključno z opremo IKT. Priložnosti so v oskrbi švicarskih svetovnih korporacij s področja farmacije (Novartis, Roche), kemične industrije (Syngenta, Clariant, Firmenich, Givaudan), strojev (ABB), predelave hrane (Nestlé), finančnega sektorja (UBS, Credit Suisse, Zurich Insurance, SwissRe) in trgovanja z blagom (Glencore, Mercuria). Prav tako so priložnosti za dobavo malim in srednje velikim podjetjem, ki potrebujejo visokotehnološke stroje in opremo.
Priložnosti obstajajo predvsem v segmentih laboratorijske opreme, baterij in črpalk.
 

IKT storitve 

Priložnosti so predvsem v segmentih računalništva v oblaku (vključno s programsko opremo iz oblaka), kibernetske varnosti, gradnje podatkovnih centrov, blockchain aplikacij, interneta stvari, velikih podatkov, zdravstvenih IT storitev, IT storitev v kmetijstvu ter umetne inteligence.Vrednosti CHF in USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.


Viri:

 • Factiva
 • EIU
 • Fitch Solutions
 • Statistični urad RS 
 • The International Trade Centre (ITC) 

 
 
Posodobljeno: marec 2023
 


Poglejte si tudi: