Švica

Svetovalec v Švici

Kontakt


Tjaša Deleja Balja, ekonomska svetovalka

Veleposlaništvo Republike Slovenije Bern

 

Predstavitev


Dvostransko gospodarsko sodelovanje

Politično in gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Švico je odlično.
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je blagovna menjava med Slovenijo in Švico v letu 2019 dosegla rekordno raven, in sicer 5,176 mrd EUR, kar predstavlja povečanje za 248 % v primerjavi z letom prej. Slovenski izvoz v Švico je znašal 2,268 mrd EUR ( +212 % v primerjavi z letom 2018), uvoz iz Švice je znašal 2,907 mrd EUR ( +282 %). Vsakoletna rast blagovne menjave med državama je že večletni trend, vendar je bil največji skok v zadnjih letih prav v letu 2019. Glavni razlog za izjemno rast je povečanje menjave farmacevtskih in kemičnih izdelkov, ki je obsegala levji delež  blagovne menjave (83 %) med državama. Medtem, ko je bila Švica po skupnem obsegu blagovne menjave leta 2017 15. največja trgovinska partnerica Slovenije, je bila leta 2018 na 11. in leta 2019 že na 4. mestu.

Tako je v letu 2019 Slovenija v Švico izvozila farmacevtske proizvode (80 %), zrakoplove in njihove dele (5 %), kotle, stroje, mehanske naprave (2 %), različna vozila in njihove dele (2 %), pohištvo, posteljnine, žimnice (2 %) ter električne stroje in opremo (1 %). Iz Švice pa je uvozila farmacevtske proizvode (87 %), zrakoplove in njihove dele, (4 %), organske in  kemijske proizvode (3 %), kotle, stroje in mehanske naprave (1 %), električne stroje in opremo (1 %), ure in njihove dele (1 %). 

Raste tudi storitvena menjava med državama, čeprav v manjšem obsegu. Po podatkih SURS je storitvena menjava leta 2018 znašala 607,8 mio EUR in se je v primerjavi z letom poprej povečala za dobre 3 %. Izvoz storitev je znašal 431,8 mio EUR, uvoz storitev pa 176,5 mio EUR. Na področju izvoza storitev prevladujejo poslovne storitve (273 mio EUR) in transport (76,5 mio EUR), medtem ko pri uvozu prevladujejo informacijske storitve (56,8 mio EUR) in transport (43,8 mio EUR).

Švica prepoznava naložbene prednosti, ki jih ponuja slovensko gospodarstvo, ki temelji na znanju, inovacijah, razviti delovni kulturi in visokokvalificirani delovni sili. Po podatkih Banke Slovenije so v letu 2018 neposredne naložbe Švice v Slovenijo dosegle 1,59 mrd EUR in so predstavljale dobro desetino vseh tujih naložb v Sloveniji, s čemer se je Švica utrdila na 3. mestu med največjimi tujimi investitorji. Nekateri med večjimi švicarskimi investitorji v zadnjih letih so bile družbe Belimed AG, Emil Frey AG, Charles Vögele AG, Geberit International AG, E.G.O. Elektro-Geräte AG, Eternit AG, Landis+Gyr AG, Novartis International AG, Scintilla AG (Bosch), Sika AG, Tegometall AG, Unicut AG in Wurth Int. AG.
Slovenske naložbe v Švico so v letu 2018 znašale 11,7 mio EUR (leto prej 13,9 mio EUR).

Švica velja za enega od rastočih turističnih trgov, s katerega število obiskovalcev v Sloveniji stalno narašča. V letu 2019 so v Sloveniji zabeležili 78.696 prihodov švicarskih turistov, kar je za 16 % več kot leto prej ter 165.290 prenočitev, kar predstavlja rast v višini 10 %. Tako se je v letu 2019 v primerjavi lanskim letom povečal tudi delež švicarskih turistov v Sloveniji, in sicer z 1,11 % na 1,67 %. Prav tako se je povečal delež nočitev, z 0,99 % na 1,45 %. Privlačnost slovenske turistične ponudbe so prepoznali tudi na znamenitem turističnem sejmu FESPO v Zürichu, kjer so Slovenijo januarja 2020 izbrali kot eno od petih destinacij, ki jo je na sejmu obiskala skupina novinarjev in predstavnikov različnih švicarskih medijev, kar je bila izjemna priložnost za dodatno izpostavljenost in promocijo Slovenije.

Poslovno okolje

Švicarska zgodba o uspehu perspektivnega tržno razvitega gospodarstva sloni na gospodarskem razvoju, ki temelji na razviti poslovni kulturi in vlaganjih v raziskave in razvoj. Življenjski standard je eden najvišjih v Evropi. Švicarsko gospodarstvo ima visoko razvit storitveni sektor, kjer prevladujejo finančne storitve, ter proizvodnjo, ki temelji na visoki tehnologiji in znanju. Za Švico so značilne gospodarska in politična stabilnost, kakovostni izobraževalni sistem, transparentnost pravnega sistema, dobra infrastruktura in nizke davčne stopnje, zato tudi ima eno najbolj konkurenčnih gospodarstev na svetu. Indeks globalne konkurenčnosti WEF (World Economic Forum) za leto 2019 jo je uvrstil na peto mesto v svetu.

Švica je bila leta 2019 že 9. leto zapored najbolj inovativna država na svetu glede na Svetovni inovacijski indeks (Global Innovation Index - GII), ki ga izdajajo Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (World Intellectual Property Organization - WIPO), INSEAD Business School in ameriška univerza Cornell. Leta 2019 je bila ponovno država z največjim številom patentnih prijav na število prebivalcev pri Evropskem patentnem uradu (European Patent Office - EPO).

Farmacevtska industrija ostaja paradni konj švicarskega izvoza in gonilna sila švicarske gospodarske rasti. Po podatkih zveznega carinskega urada je imela Švica v blagovni menjavi s tujino v letu 2019 presežek v višini 37,3 mrd CHF, kar je v veliki meri rezultat presežka pri blagovni menjavi s tujino v segmentu kemičnih in farmacevtskih izdelkov, ki je znašal 61,1 mrd CHF.

V letu 2019 so v Švici beležili 0,9 odstotno rast BDP. Po podatkih zveznega urada za ekonomske zadeve (SECO) je bila v letu 2019 povprečna stopnja brezposelnosti 2,3 %. Povprečna letna stopnja inflacije leta 2019 pa je dosegla 0,4 %. 

Švica je sicer poznana po velikih domačih in tujih multinacionalkah, vendar ima 99,6 % vseh švicarskih podjetij manj kot 250 zaposlenih in ustvarjajo dve tretjini delovnih mest (od skupaj 5 milijonov).

Gre za zahteven trg, na katerega je potrebno vstopiti zelo dobro pripravljen in se držati standardov in pravil. Švicarji so resni poslovneži z razvito poslovno kulturo in zelo pripravljeni pogajalci. Negujejo že vzpostavljene stike in poslovna sodelovanja, cenijo točnost, dolgoročno načrtovanje in pričakujejo izpolnjevanje dogovorov. 

Švica ni članica EU in tudi ne Evropskega gospodarskega prostora (EEA), zato morajo biti podjetja posebno previdna in pozorna na posebne švicarske postopke in zakonodajna določila. Na primer za napotitev delavcev na delo v Švico obstajajo posebni obvezni postopki prijave. Pristojne kantonalne in občinske komisije strogo nadzorujejo upoštevanje določil za napotene delavce in tudi izrekajo sankcije ter v primeru kršitve visoke denarne kazni. Podjetjem svetujemo, da se predhodno dobro pozanimajo o vseh potrebnih postopkih. 

Veleposlaništvo RS v Bernu nudi pomoč slovenskim podjetjem pri internacionalizaciji poslovanja, pri vstopu in širitvi aktivnosti na švicarskem trgu. Veseli bomo, če vam bomo lahko pomagali pri iskanju novih poslovnih priložnosti.

Tjaša Deleja Balja

 

Lokacija in kontaktni podatki

Veleposlaništvo Republike Slovenije Bern
Ekonomska svetovalka: Tjaša Deleja Balja


Schwanengasse 9/II, 3011 Bern, Švica

T: +41 31 310 90 00
E: tjasa.deleja@gov.siPosodobljeno: 20.4.2020