Švica

Poslovno sodelovanje Slovenije s Švico

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Švice v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
15 11 4 2 2 1


Slovenija je v letu 2022 v Švico izvozila za 11.102 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 8.306 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 19.408 mio EUR.
S tem se je Švica lani uvrstila na 1. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Švico 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 524.906 475.885 1.000.791 49.021
2018 718.988 760.703 1.479.691 -41.715
2019 2.268.590 2.907.312 5.175.902 -638.723
2020 4.017.758 3.859.146 7.876.904 158.612
2021 5.257.384 4.266.498 9.523.882 990.886
2022 11.074.079 8.306.395 19.380.474 2.767.684
2023* 15.009.361 9.341.320 24.350.681 5.668.041

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Švico 2017 – 2023 (grafični prikaz)Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2024). 


Slovenski izvoz v Švico v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
94 % 10.408.080 Farmacevtski proizvodi
1 % 160.769 Organski kemijski proizvodi
1 % 97.049 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
0 % 48.316 Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli
0 % 45.411 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
0 % 42.305 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor

 

Slovenski uvoz iz Švice v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
74 % 6.132.373 Farmacevtski proizvodi
23 % 1.937.603 Organski kemijski proizvodi
1 % 68.528 Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli
0 % 37.039 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
0 % 24.897 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
0 % 21.444 Ure in njihovi deli


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Švico - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o vzpostavitvi diplomatskih in konzularnih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BCHIDO)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švice
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o vzpodbujanju in vzajemni zaščiti investicij (BCHSVZI)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Švicarsko konfederacijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo (BCHNSNJ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani v boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo njihovim finančnim interesom, s Sklepno listino (MESCHBG)

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.