Švica

Poslovno sodelovanje Slovenije s Švico

 
 
Predstavljamo vsebine

 

Poslovanje s Slovenijo

Mesto Švice v blagovni menjavi Slovenije

2019 2020 2021 2022 2023
4 2 2 1 1

Slovenija je v letu 2023 v Švico izvozila za 15.009 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 9.341 mio EUR.

Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 24.351 mio EUR.

S tem se je Švica lani uvrstila na 1. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slovenijo in Švico

Blagovna menjava med Slovenijo in Švico 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 718.988 760.703 1.479.691 -41.715
2019 2.268.590 2.907.312 5.175.902 -638.723
2020 4.017.758 3.859.146 7.876.904 158.612
2021 5.257.384 4.266.498 9.523.882 990.886
2022 11.074.079 8.306.395 19.380.474 2.767.684
2023 15.009.361 9.341.320 24.350.681 5.668.041
2024* 6.624.431 4.235.472 10.859.903 2.388.958


Blagovna menjava med Slovenijo in Švico 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno junij 2024). 


Slovenski izvoz v Švico v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
94 % 14.112.721 Farmacevtski proizvodi
3 % 414.778 Organski kemijski proizvodi
0 % 61.676 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
0 % 54.083 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
0 % 49.160 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
0 % 43.348 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe


Slovenski uvoz iz Švice v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
60 % 5.607.578 Farmacevtski proizvodi
38 % 3.570.433 Organski kemijski proizvodi
0 % 35.490 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
0 % 25.766 Ure in njihovi deli
0 % 21.406 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
0 % 12.270 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in priborVir: Statistični urad RS, marec 2024.
 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Švico - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o vzpostavitvi diplomatskih in konzularnih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BCHIDO)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švice
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o vzpodbujanju in vzajemni zaščiti investicij (BCHSVZI)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Švicarsko konfederacijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo (BCHNSNJ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani v boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo njihovim finančnim interesom, s Sklepno listino (MESCHBG)

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.