Švica

Poslovno sodelovanje Slovenije s Švico

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Švico 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 426.562 319.259 745.821 107.303
2017 524.906 475.885 1.000.791 49.021
2018 718.988 760.703 1.479.691 -41.715
2019 2.268.590 2.907.312 5.175.902 -638.723
2020 4.017.758 3.859.146 7.876.904 158.612
2021 5.257.384 4.266.498 9.523.882 990.886
2022* 9.253.747 7.040.799 16.294.545 2.212.948

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Švico 2016 – 2022 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).
 


Slovenski izvoz v Švico v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
90 % 4.724.984 Farmacevtski proizvodi
2 % 89.952 Organski kemijski proizvodi
1 % 77.753 Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli
1 % 64.331 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
1 % 41.576 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
1 % 35.266 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe

 

Slovenski uvoz iz Švice v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
83 % 3.527.932 Farmacevtski proizvodi
13 % 534.835 Organski kemijski proizvodi
1 % 46.810 Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli
1 % 32.680 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
1 % 23.893 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
0 % 19.745 Ure in njihovi deli


Vir: Statistični urad RS, julij 2022.

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Švico - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o vzpostavitvi diplomatskih in konzularnih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BCHIDO)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švice
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o vzpodbujanju in vzajemni zaščiti investicij (BCHSVZI)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Švicarsko konfederacijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo (BCHNSNJ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani v boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo njihovim finančnim interesom, s Sklepno listino (MESCHBG)

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.
 
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk