Švica

Poslovno sodelovanje Slovenije s Švico

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Švico 2014 – 2020 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2014 369.896 311.913 681.809 57.983
2015 402.768 321.032 723.799 81.736
2016 426.562 319.259 745.821 107.303
2017 524.906 475.885 1.000.791 49.021
2018 718.988 760.703 1.479.691 -41.715
2019 2.268.590 2.907.312 5.175.902 -638.723
2020* 3.537.981 2.903.470 6.441.451 634.511

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Švico 2014 – 2020 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021).


Slovenski izvoz v Švico v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
80 % 1.813.827 Farmacevtski proizvodi
5 % 105.832 Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli
2 % 52.034 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
2 % 50.067 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
2 % 36.603 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
1 % 22.575 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke

 

Slovenski uvoz iz Švice v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
87 % 2.538.104 Farmacevtski proizvodi
4 % 122.016 Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli
3 % 95.138 Organski kemijski proizvodi
1 % 30.239 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
1 % 29.599 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
1 % 19.379 Ure in njihovi deli


Vir: Statistični urad RS, julij 2020.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Švico - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o vzpostavitvi diplomatskih in konzularnih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BCHIDO)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švice
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o vzpodbujanju in vzajemni zaščiti investicij (BCHSVZI)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Švicarsko konfederacijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo (BCHNSNJ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani v boju proti goljufijam in vsem drugim nezakonitim dejanjem, ki škodijo njihovim finančnim interesom, s Sklepno listino (MESCHBG)

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.
 
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk