Švica

Prodaja v Švico

 

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Švicarski potrošniki cenijo kakovost izdelkov in so pripravljeni zanjo tudi plačati. Zelo pomembno vlogo pri nakupni odločitvi ima ustrezna poprodajna storitev. Švicarski potrošniki imajo radi nove in inovativne izdelke, vendar ostajajo zvesti blagovnim znamkam, ki jih poznajo. Veliko jim pomeni poreklo, zlasti pri svežih izdelkih. Lokalni izdelki imajo prednost pred tistimi, kjer poreklo izdelka ni navedeno. Švicarji so tudi največji porabniki ekoloških proizvodov na svetu.
 

Tržne poti, distribucija

Na švicarskem maloprodajnem trgu prevladujejo vertikalno integrirani trgovci na drobno. Ti imajo centraliziran sistem nabave, s čimer konkurirajo manjšim neodvisnim trgovcem na drobno. Število neodvisnih trgovcev na drobno se tako zmanjšuje, povečuje pa se število diskontnih prodajaln in supermarketov. Večina vodilnih trgovcev na drobno je pravno strukturiranih v zadruge.

Spletna maloprodaja je v Švici v zadnjih petih letih beležila visoko, 14,8 % letno rast in v letu 2017 dosegla vrednost 8,8 mlrd EUR. Kar 82 % uporabnikov interneta v Švici je v letu 2017 opravilo spletno nakupovanje, v primerjavi s 74 % v letu 2014. Švicarji preko spletna največ kupujejo električne in elektronske potrošne izdelke. Ta segment je v letu 2017 v Švici ustvaril 1,2 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 14,1 % celotne vrednosti švicarske spletne maloprodaje. Analitiki napovedujejo, da bo švicarska spletna maloprodaja v prihodnjih petih letih rasla po 10,8 % letni stopnji in v letu 2022 dosegla vrednost 13,5 mlrd EUR.
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
Lidl Schweiz Ag 46.971,07
Coop Gruppe Genossenschaft 25.815,87
Service 7000 Ag 25.815,87
Bike World Ag 24.811,77
Denner Ag 24.811,77
Digitec Ag 24.811,77
Migros-Genossenschafts-Bund 21.992,88
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Večina uvoznih transakcij švicarskih strank poteka preko računov s 30, 60 ali 90 dnevnim plačilnim rokom. Švicarska podjetja so zanesljivi plačniki. Pogosto se uporablja tudi dokumentarni inkaso (d/p).

Najbolj priljubljen način plačila, s katerim švicarski uvozniki pošiljajo plačilo svojim tujim dobaviteljem, je elektronski prenos sredstev.
V nekaterih industrijskih sektorjih se še vedno uporablja tudi akreditiv (l/c), predvsem zaradi lažjega pridobivanja bonitetnih ocen, kar povečuje preglednost in varnost transakcij.
 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport

Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča Švico na 3. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev.
Švicarski transportni sektor je v obdobju 2013-2017 upadal po -0,4 % letni stopnji in v letu 2017 dosegel vrednost 6,9 mlrd EUR. Zaradi financiranja s strani švicarske vlade, po vsej državi poteka gradnja več novih projektov prometne infrastrukture, predvsem na področju avtocest in železnice. Med ključne zaključene projekte spadata tudi nova železniška povezavo prek Alp (NRLA) in predor Gotthard Base Tunnel (GBT).

Največ transporta v Švici poteka po cestah, saj Švica trguje predvsem s sosednjimi in bližnjimi državami. Segment cestnega transporta je v Švici v letu 2017 ustvaril 4,3 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 63 % celotne vrednosti transportnega sektorja. Po napovedih bo švicarski transportni sektor v prihodnjih petih letih rasel po 2,5 % letni stopnji in v letu 2022 ustvaril prihodke v višini 7,1 mlrd EUR.
 
Tržna segmentacija za leto 2017
 
Segment Odstotek
Cestni transport 63,0 %
Letalski transport 25,5 %
Železniški transport 11,5 %
 
Več:  

 Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 
Posodobljeno februar 2019.