Švica

Predstavitev gospodarstva Švice


Predstavitev države

Uradni naziv:

 

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Schweizerische Eidgenossenschaft / Confédération Suisse /

Confederazione Svizzera / Švicarska konfederacija

CH / CHE

Bern

41.285

8,5

Nemški, francoski, italijanski in retoromanski

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Rimskokatoliška 36,5 %, protestanti 24,5 %, muslimani 5,2 %, ostali in

neopredeljeni 33,8 %

69.953 EUR (2018)

Švicarski frank (CHF)

Enako kot v Sloveniji

+ 41

 


 

Večja mesta

 
Večja mesta Število prebivalcev 
Zürich 1.218.000
Geneva 533.500
Basel 503.900
Bern 360.100
Lausanne 345.300
 

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1848 in v celoti spremenjeni l. 1874 in l. 2000

Zakonodajna oblast:

Dvodomna zvezna skupščina (parlament) obsega 200-članski Državni svet in 46-članski Svet kantonov. Oba domova volijo neposredno, vendar pa se število sedežev na kanton v Državnem svetu porazdeli glede na število prebivalcev. Vsak kanton voli dva predstavnika v Svet kantonov in vsak pol-kanton izvoli enega predstavnika, ne glede na število prebivalcev. Vsak v obeh domovih potrjen zakon, ki spreminja ustavo, je treba predložiti na referendumu. Zakoni gredo v odločanje na referendumu, če to zahteva osem kantonov ali 50.000 državljanov. Državljani lahko sprožijo spremembe ustave z zbiranjem 100.000 podpisov za peticijo za referendum (ljudska pobuda).

Volitve:

Zadnje zvezne volitve so bile 20. oktobra 2019, naslednje bodo oktobra 2024.

Vodstvo države:

Vodja države je zvezni predsednik. Na tem mestu vsako leto izmenjujejo člani Zveznega sveta (vlade).

Izvršilna oblast:

Zvezni svet (vlada) ima sedem članov izvoljenih individualno za štiriletno mandatno obdobje. Vlada se voli, vendar ne nujno, na skupni seji obeh domov parlamenta. Na zadnjih volitvah oktobra 2019 je zmagala desna Švicarska ljudska stranka. Socialdemokrati so osvojili drugo mesto, liberalci pa tretje. 

Zvezni predsednik: Ueli Maurer (od 1. januarja 2019)

 

Švica je članica OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), WTO (World Trade Organization). Sklenjeno ima vrsto trgovinskih sporazumov, med drugim z EU, ZDA, Kitajsko in Japonsko.


Vir: EIU; Factiva, oktober 2019.

 

 

Gospodarska politika vlade

Primarni cilji vlade vključujejo fiskalno stabilnost, spodbujanje gospodarskega okrevanja ter reforme državnih sistemov socialne varnosti. Odnos z EU bo primarni cilj zunanje politike. Po odločitvi švicarske nacionalne banke (SNB, centralna banka), da januarja 2015 opusti svojo mejo deviznega tečaja glede na evro, je bil ciljni razpon za trimesečni švicarski frank Libor ponovno uveden kot glavni instrument denarne politike, poleg tekočih intervencij na deviznih trgih. Vlada se bo še naprej soočala z mednarodnim pritiskom, da bi še bolj oslabila bančno tajnost.
Cilj energetske politike je dolgoročno opuščanje jedrske energije. Priseljevanje ostaja sporno vprašanje. V februarju 2014 so volivci s tesnim izidom odobrili predlog za omejitev priseljevanja iz EU. Obrestne mere ostajajo negativne in se bodo po ocenah analitikov spremenile šele po letu 2021. V odsotnosti gospodarske recesije bo fiskalna politika ostala stabilna. Vlada je priznala potrebo po strukturnih reformah za okrepitev srednjeročnih možnosti za rast, vendar je njena zmožnost izvajanja obsežne davčne in socialne reforme omejena s pomanjkanjem javne podpore. Revidiran sveženj sprememb davka od dohodkov pravnih oseb in pokojnin bo javno objavljen leta 2019.
 
Stopnja brezposelnosti je v letu 2018 znašala 2,6 %. V letu 2019 naj bi brezposelnost znašala 2,3 %, v letih 2020 in 2021 pa 2,5 %.

V letu 2018 je inflacija dosegla 0,9 %. EIU napoveduje v letu 2019 0,5 % inflacijo, v letih 2020 in 2021 pa 0,8 % in 1,3 % inflacijo.

Švica nima zakonsko določene minimalne plače. Povprečna mesečna bruto plača pa je v letu 2018 znašala 5.514 EUR.


Vir: EIU; Factiva, september 2019.


 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge