Švica

Predstavitev gospodarstva Švice

Predstavitev države

 
Uradni naziv  Schweizerische Eidgwenossenschaft/Confédération Suisse/Confederazione Svizzera/Švicarska konfederacija 
Mednarodna oznaka   CH/CHE 
Glavno mesto Bern
Velikost (km2) 41.285
Prebivalci (mio) 8,8
Uradni jezik Nemščina, francoščina, italijanščina, retoromanščina. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (34,4 %), protestanti (22,5 %), muslimani (5,5 %)
Denarna enota Švicarski frank (CHF)
Čas GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas
Klicna številka + 41
 


 

Prebivalstvo Švice

Švica ima 8,8 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Zürich 380.500
Basel 198.200
Geneva 198.100
Lausanne 146.400
Bern 141.800
 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1848 in v celoti spremenjeni l. 1874 in l. 2000.

Zakonodajna oblast:

Dvodomna zvezna skupščina (parlament) obsega 200-članski Državni svet in 46-članski Svet kantonov. Oba domova volijo neposredno, vendar pa se število sedežev na kanton v Državnem svetu porazdeli glede na število prebivalcev. Vsak kanton voli dva predstavnika v Svet kantonov in vsak pol-kanton izvoli enega predstavnika, ne glede na število prebivalcev. Vsak v obeh domovih potrjen zakon, ki spreminja ustavo, je treba predložiti na referendumu. Zakoni gredo v odločanje na referendumu, če to zahteva osem kantonov ali 50.000 državljanov. Državljani lahko sprožijo spremembe ustave z zbiranjem 100.000 podpisov za peticijo za referendum (ljudska pobuda).

Volitve:

Zadnje zvezne volitve so bile 20. oktobra 2019, naslednje bodo oktobra 2023.

Vodstvo države:

Vodja države je zvezni predsednik. Na tem mestu vsako leto izmenjujejo člani Zveznega sveta (vlade).

Izvršilna oblast:

Zvezni svet (vlada) ima sedem članov izvoljenih individualno za štiriletno mandatno obdobje. Vlada se voli, vendar ne nujno, na skupni seji obeh domov parlamenta. Na zadnjih volitvah oktobra 2019 je zmagala desna Švicarska ljudska stranka. Socialdemokrati so osvojili drugo mesto, liberalci pa tretje. 

Zvezni predsednik: Alain Berset (od 1. januarja 2023).

 

Švica je članica OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), WTO (World Trade Organization). Sklenjeno ima vrsto trgovinskih sporazumov, med drugim z EU, ZDA, Kitajsko in Japonsko.


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 8,9 8,9 8,8 8,7 8,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 216 219 217
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 771,9 740,5 749,8 676,2 648,4
 BDP per capita (v EUR): 86.843 83.713 85.302 77.452 74.775
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 742,9 716,7 691,2 565,9 540,9
 BDP per capita (PPP, v EUR): 83.583 81.033 78.636 64.821 62.375
 Rast BDP (v %): 1,7 0,4 2,0 4,2 -2,5
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 2,6 2,5 2,2 3,0 3,2
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,0 2,1 2,8 0,6 -0,7
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -357,2 -335,1 -339,5 -272,4 -254,4
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 418,4 393,5 402,8 365,9 310,1
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 1,8 -0,9 2,2 12,2 -5,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,1 -1,4 1,2 4,9 -3,0
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 69,8 84,8 73,2 7,9 -225,7
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 2.358,1+ 11.101,8 5.257,4 4.017,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 1.384,4+ 8.306,4 4.266,5 3.859,1
Stopnja tveganja države (op): / 11 10 10 10
Razred tveganja (op): / A A A A
Enostavnost poslovanja**: / / / / 36


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2023 (posodobljeno maj 2023).
(/)  Podatek ni na voljo. 

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2023.

 

Delo v Švici


Švicarski trg dela je eden najprivlačnejših na svetu, saj ima država stabilno gospodarstvo, visoke plače ter ugodne pogoje za zaposlitev in življenje.

Za državljane tretjih držav (države nečlanice EU) je zaposlitev v Švici povezana predvsem s predhodnim iskanjem zaposlitve na lokalnem trgu dela. Je predpogoj za pridobitev delovnega dovoljenja in delovne vize.
 
Švica tujcem ponuja veliko možnosti v sezonskem delu,  predvsem v turizmu (na primer delo v hotelih, restavracijah, barih in na smučiščih).

Usposobljeni strokovnjaki najlažje najdejo delo v IT sektorju, v farmaciji, v industriji elektronike, na področju telekomunikacij ter na področju tehnologije in inženiringa.
 

Povprečna in minimalna bruto plača 

 
Uradna minimalna plača v državi ni določena.
Ta številka je določena v pogodbi delavca ali v kolektivnih pogodbah med delodajalci in sindikati.


Po poročilu švicarskega zveznega statističnega urada (marec 2022), ima Švica s povprečnim mesečnim bruto dohodkom 6.555 CHF (6.524 EUR) eno izmed najvišjih povprečnih plač na svetu.

V primerjavi z drugimi evropskimi državami ima Švica sorazmerno nizko davčno obremenitev.

Najvišje povprečne plače v Švici imajo v finančnem sektorju, saj finančni delavci zaslužijo povprečno 10.211 CHF (10.163 EUR) na mesec.
Delavci v farmacevtskem sektorju zaslužijo 10.040 CHF (9.993 EUR) na mesec, sledi jim IT sektor z bruto mesečnim dohodkom 9.200 CHF (9.156 EUR).
Najmanj zaslužijo delavci v gostinstvu, 4.479 CHF (4.458 EUR) na mesec, ter v maloprodajnem sektorju, 4.997 CHF (4.973 EUR) na mesec.
 

Vrednosti CHF so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022. 
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje 3,2 0,0 0,8 1,3
Rast javne potrošnje 1,2 1,3 0,9 0,4
Rast investicij 0,2 -0,8 0,7 1,3


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2023.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Švica je v letu 2021 izvozila za 343,2 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 259,2 mlrd EUR. 
  • Presežek v blagovni menjavi je znašal 84,0 mlrd EUR. V letu 2021 je Švica največ izvažala bisere, drage kamne, plemenite kovine, farmacevtske izdelke, kemijske proizvode, ure ter strojno opremo.
  • Največ so v letu 2021 izvozili v ZDA (16,6 % od celotnega izvoza), sledijo Nemčija, Kitajska, Indija in Italija.
  • Švica je v letu 2021 največ uvažala bisere, drage kamne, plemenite kovine, farmacevtske izdelke, strojno opremo, električno in elektronsko opremo ter vozila.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Nemčije (19,3 % od celotnega uvoza), sledijo Združeno kraljestvo, ZDA, Italija in Kitajska.

 

Švica - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 34,1 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 28,0
Farmacevtski izdelki 13,1 Farmacevtski izdelki 26,7
Stroji, jedrski reaktorji 6,5 Organski kemijski proizvodi 7,8
Električna in elektronska oprema 5,3 Ure in njihovi deli 6,4
Vozila 5,0 Stroji, jedrski reaktorji 6,3
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Nemčija 19,3 ZDA 16,6
Združeno kraljestvo 11,2 Nemčija 14,5
ZDA 7,5 Kitajska 8,7
Italija 7,4 Indija 8,3
Kitajska 6,1 Italija 5,3
Slovenija (24. mesto) 0,7 Slovenija (11. mesto) 2,3


Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Švici so v letu 2019 znašale 1.300,8 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 4,6 %.
  • Celotne izhodne TNI Švice so v letu 2019 znašale 1.341,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 4,1 %. 
 

 Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Švici 2020 - 2023 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.
 

 

Pogosta vprašanja

 

Kakšne so poslovne priložnosti v Švici?

Najboljše možnosti za vstop na švicarski trg imajo izdelki z naprednimi tehnologijami.
 
Priložnosti na švicarskem trgu
 
 

Kako prodajati preko spleta v Švico?

Največ spletne prodaje v Švici je v segmentih elektronike in mode, medtem ko sta segmenta izdelkov za opremo doma in športnih izdelkov, najhitreje rastoča segmenta. 

Spletna prodaja v Švici

 

Kolikšen je davek na dodano vrednost v Švici?

Standardna stopnja je 7,7 %. Znižane stopnje znašajo 2,5 % 
 
Davek na dodano vrednost v Švici
 
 

Kako ustanoviti d.o.o. v Švici?

Družbo z omejeno odgovornostjo ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.
 
Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v ŠviciPoglejte si tudi: