Romunija

Prodaja v Romunijo

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Kupna moč potrošnikov v Romuniji je ena najnižjih v Evropi, zato so romunski potrošniki pri nakupih dokaj previdni. Ključni dejavnik pri nakupni odločitvi je ustrezno razmerje med ceno in kakovostjo. Za izdelke z višjo kakovostjo in prepoznavno blagovno znamko so romunski potrošniki pripravljeni plačati več. Pri nakupu izdelkov dajejo prednost svežim ter privlačno pakiranim izdelkom. Zanima jih tudi nova tehnologija in najnovejši modni trendi. Koncept poprodajnih storitev se še razvija, a so romunski potrošniki pri nakupu vedno bolj pozorni tudi na kakovost poprodajnih storitev.
 

Tržne poti, distribucija

Prodaja blaga in storitev v Romuniji je podobna kot v drugih evropskih državah. Trg sestavljajo romunski in evropski trgovci na drobno. Na njem delujejo specializirane trgovine, supermarketi, hipermarketi, veleblagovnice, kioski, ulični prodajalci, trgi na prostem in trgovci na debelo. Romunija je eden glavnih ciljnih trgov v vzhodni Evropi za velike trgovske verige, kot so Metro, Carrefour in Selgros. Največji konkurenti na romunskem maloprodajnem trgu so Kaufland, Carrefour, Metro Cash & Carry, Auchan, Lidl in Penny Market. Vsi skupaj na leto ustvarijo več kot 1 mlrd EUR prodaje.
 
Prodaja v hipermarketih se je v letu 2019 v Romuniji povečala za 4 % in dosegla 5,1 mlrd EUR. Po napovedih se bo prodaja v hipermarketih v prihodnjih petih letih povečevala po 4 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla vrednost 6 mlrd EUR. Največji konkurent v segmentu hipermarketov je Kaufland Romania SCS, ki je imel v letu 2019 47 % tržni delež. Drugi večji ponudniki v segmentu so še Carrefour, Auchan in Cora.
 
Prodaja v diskontnih trgovskih verigah se je v letu 2019 povečala za 13 % in dosegla 2,7 mlrd EUR. Po napovedih bo prodaja v diskontih v prihodnjih petih letih rasla po 10 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 4,3 mlrd EUR. Največji diskontni trgovec na romunskem trgu je Lidl, ki je imel v letu 2019 68 % tržni delež. Sledita mu Rewe s svojimi trgovinami Penny Market ter Carrefour s trgovinami Supeco.
 

Spletna prodaja


V letu 2019 se je v Romuniji spletna prodaja povečala za rekordnih 37 % in dosegla 2,8 mlrd EUR. Po napovedih bo spletna prodaja v Romuniji tudi v prihodnjih petih letih rasla po visoki, 23 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla vrednost 7,7 mlrd EUR. Največji spletni ponudnik v Romuniji je Dante International SA, ki je imel v letu 2019 19 % tržni delež.

 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
Dedeman Srl 1.618,05
Carrefour Romania Sa 1.526,60
Profi Rom Food Srl 1.430,48
Mega Image Srl 1.309,51
Auchan Romania Sa 1.127,97
Lidl Discount Srl 902,85
Dante International Sa 897,78
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Običajna plačilna metoda je plačilo na odprt račun, povprečen plačilni rok je 30 dni. V začetku poslovnega sodelovanja sta za zavarovanje plačila priporočljiva nepreklicni akreditiv ali bančna garancija, kar pa ni vedno najbolj konkurenčno. Priporočljivo je tudi preveriti boniteto kupca.
 
Plačilna disciplina je v Romuniji dobra. Povprečni plačilni rok je bil v letu 2019 40 dni, povprečna zamuda plačila pa 6 dni.

 
Več: Plačilni promet – izvozno okno

 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Romunijo na 61. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.
 
Infrastruktura ostaja resna ovira za razvoj tega sektorja in posledično za nacionalno gospodarstvo. Nedavne ocene kažejo, da prometna infrastruktura v Romuniji zahteva naložbe v višini več kot 70 mlrd EUR, medtem ko sredstva, ki so na voljo do leta 2030, znašajo le 36 mlrd EUR. Na srečo je EU namenila več mlrd EUR za podporo razvojnim potrebam v tem sektorju.

V romunskem transportnem sektorju prevladuje cestni transport, ki je večinoma (več kot 90 % prevozov) usmerjen v države EU. Cestna infrastruktura v Romuniji je med najmanj razvitimi v Evropi. EU je Romuniji namenila 9,5 mlrd EUR za velike infrastrukturne projekte. Med najpomembnejše projekte spadata avtocesta Sibiu-Pitesti, ki je pomemben del panevropskega koridorja IV, ter nova avtocesta Belt v Bukarešti.

Tako kot cestno omrežje tudi železniški sistem v Romuniji potrebuje obnovo in nove naložbe. Povprečna hitrost železniškega tovornega prometa v državi je 13 km/h, kar je najmanj v Evropi.

Pristanišče Constanta je eno glavnih distribucijskih centrov za Srednjo in Vzhodno Evropo. Je večnamensko pristanišče z zmogljivostjo nad 100 mio ton letno in ima 156 privezov, od tega je 140 privezov v obratovanju. Skupna dolžina pristanišča je 29,83 km, globine pa se gibljejo med 8 in 19 metri, kar je najgloblje v Črnem morju. Pristanišče trenutno načrtuje več velikih projektov, kot so razvoj umetnega otoka, ter posodobitev pomolov 3 in 4.Več:

 

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 
Posodobljeno oktober 2020.

_