Romunija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Romunijo

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Romunije v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
21 20 19 18 19 19


Slovenija je v letu 2022 v Romunijo izvozila za 654 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 650 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 1.304 mio EUR.
S tem se je Romunija lani uvrstila na 19. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Romunijo 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 432.565 367.007 799.572 65.558
2018 518.013 463.413 981.426 54.600
2019 515.799 524.059 1.039.858 -8.260
2020 494.643 465.600 960.243 29.043
2021 574.554 529.052 1.103.606 45.502
2022 645.443 650.792 1.296.235 -5.349
2023* 686.599 462.374 1.148.973 224.225

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Romunijo 2017 – 2023 (grafični prikaz)Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2024).         
 

Slovenski izvoz v Romunijo v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
17 % 114.154 Farmacevtski proizvodi
14 % 89.122 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
13 % 82.560 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 59.557 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
5 % 34.682 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 32.322 Železo in jeklo

 

Slovenski uvoz iz Romunije v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
20 % 128.228 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
11 % 71.758 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
11 % 69.679 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
10 % 65.297 Tobak in tobačni nadomestki
7 % 48.639 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
7 % 46.050 Aluminij in aluminijasti izdelki


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.

 

Podjetja na trgu

 

 


 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Romunijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 

  • Uredba o ratifikaciji Protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Romunijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BROPCZ)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Romunijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BRODOU)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju v zdravstvu in medicini (BROZM)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi, znanosti in športu (BROIKZS)
  • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo in trgovino Romunije
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Romunijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Romunijo (BRONSNJ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BROMVTP)

 

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.