Romunija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Romunijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Romunijo 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 385.137 300.513 685.650 84.624
2017 432.565 367.007 799.572 65.558
2018 518.013 463.413 981.426 54.600
2019 515.799 524.059 1.039.858 -8.260
2020 494.643 465.600 960.243 29.043
2021 574.554 529.052 1.103.606 45.502
2022* 560.687 567.442 1.128.129 -6.755

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Romunijo 2016 – 2022 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).

 

Slovenski izvoz v Romunijo v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
16 % 94.663 Farmacevtski proizvodi
16 % 94.360 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
14 % 82.047 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 54.113 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
6 % 35.560 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 21.049 Usnjeni izdelki, sedlarski in jermenarski izdelki, predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki, izdelki iz živalskih črev

 

Slovenski uvoz iz Romunije v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
19 % 100.595 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
16 % 83.596 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
14 % 73.242 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 42.455 Tobak in tobačni nadomestki
8 % 42.195 Železo in jeklo
4 % 23.666 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski


Vir: Statistični urad RS, julij 2022.

 

Podjetja na trgu

 

 


 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Romunijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 

  • Uredba o ratifikaciji Protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Romunijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BROPCZ)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Romunijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BRODOU)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju v zdravstvu in medicini (BROZM)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi, znanosti in športu (BROIKZS)
  • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo in trgovino Romunije
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Romunijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Romunijo (BRONSNJ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BROMVTP)

 

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.
 
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk