Romunija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Romunijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Romunijo 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 360.710 317.866 678.575 42.844
2016 385.137 300.513 685.650 84.624
2017 432.565 367.007 799.572 65.558
2018 518.013 463.413 981.426 54.600
2019 515.799 524.059 1.039.858 -8.260
2020 494.643 465.600 960.243 29.043
2021* 318.672 288.082 606.754 30.590

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Romunijo 2015 – 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul 2021 (posodobljeno oktober 2021).

 

Slovenski izvoz v Romunijo v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
18 % 86.853 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
17 % 86.135 Farmacevtski proizvodi
15 % 73.771 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 44.198 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
5 % 27.022 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 24.664 Usnjeni izdelki, sedlarski in jermenarski izdelki, predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki, izdelki iz živalskih črev

 

Slovenski uvoz iz Romunije v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
23 % 105.253 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
22 % 101.853 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
15 % 69.504 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 33.029 Tobak in tobačni nadomestki
5 % 20.968 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
4 % 18.417 Les in lesni izdelki, lesno oglje


Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.

 

Podjetja na trgu

 

 


 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Romunijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 

  • Uredba o ratifikaciji Protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Romunijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BROPCZ)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Romunijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BRODOU)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Romunije o spodbujanju in vzajemni zaščiti naložb (BROSVZN)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju v zdravstvu in medicini (BROZM)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi, znanosti in športu (BROIKZS)
  • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo in trgovino Romunije
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Romunijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Romunijo (BRONSNJ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BROMVTP)

 

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.
 
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk