Romunija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Romunijo


Predstavljamo vsebine

Poslovanje s Slovenijo

Mesto Romunije v blagovni menjavi Slovenije

 
2019 2020 2021 2022 2023
19 18 19 19 20

Slovenija je v letu 2023 v Romunijo izvozila za 692 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 464 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 1.156 mio EUR.
S tem se je Romunija lani uvrstila na 20. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slovenijo in Romunijo

Blagovna menjava med Slovenijo in Romunijo 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 518.013 463.413 981.426 54.600
2019 515.799 524.059 1.039.858 -8.260
2020 494.643 465.600 960.243 29.043
2021 574.554 529.052 1.103.606 45.502
2022 645.443 650.792 1.296.235 -5.349
2023 691.520 464.314 1.155.833 227.206
2024* 254.885 181.215 436.100 73.670


Blagovna menjava med Slovenijo in Romunijo 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno junij 2024).         
 

Slovenski izvoz v Romunijo v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
21 % 145.478 Farmacevtski proizvodi
15 % 100.990 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
14 % 98.056 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 41.015 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
6 % 39.700 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 24.280 Železo in jeklo


Slovenski uvoz iz Romunije v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
17 % 80.809 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
14 % 65.891 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 28.881 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
6 % 28.371 Tobak in tobačni nadomestki
6 % 26.284 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
5 % 23.446 Aluminij in aluminijasti izdelkiVir: Statistični urad RS, marec 2024.

 

Podjetja na trgu

 

 


 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Romunijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji Protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Romunijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BROPCZ)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Romunijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BRODOU)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju v zdravstvu in medicini (BROZM)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi, znanosti in športu (BROIKZS)
  • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo in trgovino Romunije
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Romunijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Romunijo (BRONSNJ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BROMVTP)

 

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.