Finska

Gospodarske panoge Finske

Priložnosti na trgu

Finska ponuja priložnosti za naložbe in sodelovanje v več industrijskih sektorjih in ima tudi živahno start-up sceno.

Perspektivna področja:

Kmetijstvo: Finska je zaradi hudih nordijskih zim in razmeroma kratke rastne sezone močno odvisna od uvožene hrane in kmetijskih proizvodov. Najboljše možnosti ponujajo segmenti alkoholnih pijač, zdravih prigrizkov, svežih izdelkov, inovativnih izdelkov ter ekoloških in trajnostnih živil.

IKT in umetna inteligenca (AI): Z uspešno uporabo AI naj bi Finska dosegla 8 % letno povečanje BDP do leta 2023. S usmerjenimi dejavnostmi, ki temeljijo na AI, naj bi se neto zaposlenost povečala za do 5 %.
Finska podjetja so že daleč v digitalni dobi. 19 % finskih podjetij uporablja velike podatke, 50 % pa storitve računalništva v oblaku. Številna finska podjetja že načrtujejo oceno prednosti tehnologije 5G, avtomatizacije in AI.
Finska je zelo izpopolnjen trg računalniške strojne opreme in komponent. Tako potrošniki kot podjetja iščejo zanesljive izdelke visokega cenovnega razreda pri zaupanja vrednih prodajalcih, ki jih lahko uporabljajo na naprednih področjih.

Kot visokotehnološka država Finska ponuja veliko priložnosti za IKT sektor. Razvijajoča se e-uprava ter mala in srednja podjetja, ki posodabljajo svoje poslovanje, povprašujejo po IKT storitvah, kot so SaaS in storitve v oblaku. Analitiki napovedujejo tudi visoko rast povpraševanja po rešitvah AI in robotike, ki bodo pomagale zmanjšati stroške, dela.

Biotehnologija: Biotehnologija je na Finskem eden od prednostnih sektorjev. Trenutno na Finskem deluje več kot 100 biotehnoloških podjetij, od tega jih je bilo 75 % ustanovljenih v 90. letih prejšnjega stoletja.
Biološka zdravila so na Finskem v porastu.
Grozdi biotehnologije in znanosti o življenju so v mestih Kuopio, Turku, Tampere in Oulu. Tu razvijajo predvsem inovativne tehnologije za dostavo genov protiteles in genska cepiva za imunoterapijo raka ter za preprečevanje in zdravljenje nalezljivih bolezni. Po teh tehnologijah je na Finskem veliko povpraševanje, veliko pa je povpraševanja tudi po sodelovanju pri iskanju novih biotehnoloških rešitev in izdelkov s projektnim sodelovanjem med podjetji in raziskovalnimi inštituti na Finskem.

Gospodarstvo

Finska ima visoko industrializirano, večinoma prosto tržno gospodarstvo. Pogosto jo navajajo za zgled gospodarske uspešnosti, konkurenčnosti in inovativnega uspeha. Izvoz v zadnjih letih predstavlja več kot tretjino BDP. Finska je odvisna od uvoza surovin, energije in nekaterih sestavnih delov za industrijske izdelke.
Vlada je odprta in aktivno sprejema ukrepe za privabljanje tujih neposrednih naložb.
 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 3 % finskega BDP in zaposluje okoli 4 % prebivalstva. Zaradi neugodnega podnebja je razvoj kmetijstva omejen na ohranjanje določene ravni samozadostnosti osnovnih proizvodov. Poleg tega je pristop Finske k EU dodatno pospešil proces prestrukturiranja in zmanjšanja obsega kmetijskega sektorja. Država ima okoli 48.000 kmetij s povprečno obdelovalno površino 47 ha, od tega je okoli 12 % ekoloških kmetij. Prevladuje pridelava žit, pomembna segmenta pa sta še proizvodnja mleka in živinoreja.

Storitveni sektor zaposluje nekaj več kot 75 % delovne sile in predstavlja 69 % BDP. Največ novih podjetij nastaja prav v storitvenem sektorju. V finskem bančnem sistemu prevladujejo tri glavne skupine depozitnih bank: Skupina OP, Nordea Bank Finska in Skupina Danske Bank. 

Sektor informacijske tehnologije hitro raste, prav tako sektor čistih tehnologij in biotehnologije. 

Vir: EIU; Factiva, maj 2022.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 28 % BDP in zaposluje približno petino aktivnega prebivalstva. Gozdarstvo je tradicionalno dobro razvito in država izvaža bogato paleto izdelkov, od preprostih do visokotehnoloških lesnih izdelkov, etiket, papirja, kartona in embalaže.
Drugi ključni industrijski segmenti so proizvodnja kovin, strojništvo in izdelki potrošne elektronike. Finska je specializirana tudi za izvoz informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Država približno 2,7 % BDP nameni za raziskave in razvoj.

V letu 2021 je Finska zabeležila rast industrijske proizvodnje v višini 3,4 %. Analitiki za leto 2022 napovedujejo 3,6 % rast industrijske proizvodnje. V letu 2023 in 2024 bo industrijska proizvodnja po napovedih dosegala rast v višini 2,2 %, oziroma 0,8 %.


Predstavljamo dve industrijski panogi na finskem trgu:

 

IKT - trg telekomunikacijskih storitev

Na Finskem imajo visoko penetracijo žičnih in mobilnih omrežij, vključno s podeželjem.

Zaradi naprednega telekomunikacijskega trga so bile na Finskem številne storitve in tehnologije uvedene veliko prej kot drugod po svetu. Posledično je Finska pogosto testni trg mednarodnih telekomunikacijskih podjetij za lansiranje novih izdelkov in storitev.

Finska je odlična izhodiščna točka za globalno uvedbo rešitev 5G in 6G. Finska ima na voljo številne preskusne naprave 5G za komercialno uporabo, od popolnoma izoliranih infrastruktur 5G do dejanskih preizkusnih območij v resničnem življenju.

Finska vlada je leta 2019 pripravila strategijo digitalne infrastrukture s ciljem, da Finska do leta 2025 postane vodilna v svetu na področju komunikacijskih omrežij.

Finska je na 2. mestu v indeksu digitalnega gospodarstva in družbe EU (DESI), ki meri digitalno uspešnost in digitalno konkurenčnost. Država ima odlične digitalne javne storitve in integracije digitalnih tehnologij, oboje pa omogoča sodelovanje javnega in zasebnega sektorja ter zagonske scene.

Dejavniki digitalne uspešnosti in digitalne konkurenčnosti Finske:

 • 99 % pokritost 4G
 • 70 % pokritost 5G za gospodinjstva
 • 154 mobilnih širokopasovnih naročnin na 100 prebivalcev
 • 76 % prebivalstva ima osnovna ali napredna digitalna znanja
 • 67 % pripravljenost 5G, merjena kot odstotek dodeljenega usklajenega spektra 5G
 • 19 % finskih podjetij uporablja velike podatke
 • 75 % finskih podjetij uporablja storitve v oblaku
 • Številna finska podjetja že uporabljajo prednosti tehnologije 5G, avtomatizacije in umetne inteligence


Tržne napovedi

Finski trg telekomunikacij bo kratkoročno podvržen radikalni preobrazbi, saj se bodo operaterji v celoti pripravljali na komercializirajo svojih omrežij in 5G storitev.

Analitiki Fitch Solutions napovedujejo, da bo na Finskem do leta 2025 na voljo 2,5 mio 5G povezav, do leta 2031 pa že 6,7 mio. Od teh bodo mnoge služile napravam in stvarem, in ne telefonom. 5G naj bi do leta 2031 predstavljal 70,4 % trga mobilnih povezav, 4G pa 29,6 %, potem ko bo leta 2022 dosegel vrh pri 91,3 %.

Upad fiksnega govornega trga se bo nadaljeval tudi v prihodnjih letih. Do leta 2031 bo verjetno delovalo manj kot 148.000 povezav, saj bodo ponudniki, kot je Telia, razgradili svoja stara javna telefonska omrežja, ki temeljijo na bakreni mreži.

Vrednost in napovedi finskega telekomunikacijskega sektorja (2020 – 2025)

Indikator 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025*
Št. naročnikov mobilnih storitev (v 1.000) 9.250,0 9.240,0 9.286,2 9.341,9 9.407,3 9.449,6
Št. naročnikov 2G (v 1.000) 27,0 20,4 18,0 9,0 1,0 0,0
Št. naročnikov 3G (v 1.000) 470,0 369,6 48,0 0,0 0,0 0,0
 Št. naročnikov 4G (v 1.000) 8.623,0 8.350,0 8.475,2 8.118,6 7.584,8 6.965,7
Št. naročnikov 5G (v 1.000) 130,0 500,0 745,0 1.214,4 1.821,5 2.484,0
Št. naročnikov fiksnih storitev (v 1.000) 225,0 207,0 199,3 189,4 178,2 165,7


*Napoved Fitch Solutions
 

Največja podjetja na področju telekomunikacij na Finskem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Nokia Solutions And Networks Oy 11.432,11
Elisa Oyj 2.230,28
Hmd Global Oy 1.592,47
Telia Finland Oyj 1.091,27
DNA Plc 1.063,06
Dna Oyj 756,01
Dna Welho Oy 172,39


Vir: Factiva, november 2022.


Lesna in papirna industrija 

Finska ima 22,8 mio ha gozda, ki pokriva približno 75 % finskega ozemlja. Finski gozdovi predstavljajo približno 10 % celotne gozdne površine v Evropi, ki znaša 215 mio ha. Državne gozdove upravlja podjetje Metsähallitus. 

Lesna industrija je za Finsko ključnega pomena. Predstavlja približno petino vse industrijske proizvodnje v državi, več kot 20 % finskih prihodkov od izvoza in približno 5 % finskega BDP. Je glavni delodajalec, zlasti na regionalnih območjih, saj je v industriji neposredno zaposlenih več kot 62.000 ljudi.

Sodobne finske žage ter tovarne celuloze in papirja delujejo s celostnim pristopom in uporabljajo industrijske stranske proizvode za proizvodnjo drugih izdelkov ali energije. Tradicionalna žage so se preoblikovala v bio-rafinerije, v katerih se vsaka sestavina lesnega materiala uporablja za proizvodnjo inovativnih biomaterialov in proizvodov na biološki osnovi.

Trenutno na Finskem deluje približno 170 industrijskih žag in številna podjetja, ki služijo gozdarski industriji v sektorjih, kot sta proizvodnja gozdnih strojev in svetovanje.

Na Finskem imajo sedež tudi 3 velike mednarodne korporacije, ki delujejo v segmentu papirja, kartona in celuloze. To so Stora Enso, UPM in Metsä Group.

 • Družba Stora Enso Oyj se ukvarja s proizvodnjo in trženjem vseh vrst papirja, industrijske embalaže in izdelkov iz lesa. Družba je bila ustanovljena leta 1998, sedež pa ima v Helsinkih na Finskem. V letu 2021 je družba ustvarila 11,346 mlrd EUR prihodkov, zaposluje pa 22.094 delavcev.
 • Prav tako ima v Helsinkih sedež družba UPM-Kymmene Oyj, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo papirja za tiskanje in pisanje. V letu 2021 so prihodki družbe znašali 10,948 mlrd EUR, zaposlenih pa je bilo konec leta 2021 16.966.
 • Družba Metsä Board Oyj se ukvarja s proizvodnjo in dobavo vlaknenih kartonov. Ponuja rešitve za potrošniško blago, maloprodajno embalažo in embalažo za gostinske storitve. Družba je bila ustanovljena leta 1986 in ima sedež v Espooju na Finskem. Prihodki družbe so v letu 2021 dosegli 2,32 mlrd EUR, konec leta pa je družba zaposlovala 2.389 delavcev.

 
Finska predstavlja 47,2 % skandinavskega trga papirja in kartona.

Segmentacija skandinavskega trga papirja in kartona za leto 2021 (glede na vrednost, v %)

 

 

 
 

Največja podjetja na področju gozdarstva na Finskem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Metsähallitus 117,94
Metsäkonepalvelu Oy 15,91
Veljekset Kellola Oy 13,18
Moto Team Tauriainen Oy 12,67
Koneurakointi S. Kuittinen Oy 12,55
Kuusamon Yhteismetsä 11,58
Idän Metsäkone Oy 11,28


Največja podjetja na področju papirja, kartona in celuloze na Finskem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Stora Enso Oyj 11.346,21
UPM-Kymmene Oyj 10.948,80
Metsä Fibre Oy 2.445,44
Metsä Board Oyj 2.326,51
Stora Enso International Oy 981,44
Upm Communication Papers Oy 938,65
Upm Raflatac Oy 842,68


Vir: Factiva, november 2022.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje