Finska

Prodaja na Finsko

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na nakupno odločitev finskih potrošnikov, so kakovost, varnost in poreklo izdelka. Finci dajejo prednost nacionalnim izdelkom, zlasti na področju prehrane. Pomembni sta tako CE oznaka kot ekološka oznaka izdelka.

Finski potrošniki so odprti za nove izdelke in na trgu obstaja veliko povpraševanje po blagu z visoko dodano vrednostjo. Prednost imajo enostavni in praktični izdelki s preprosto embalažo, ter izdelki, ki niso škodljivi za okolje.
 

Tržne poti, distribucija

Distribucijska omrežja na Finskem postajajo vse bolj integrirana. Razvoj velikih trgovskih centrov in hipermarketov povzroča zaprtje številnih malih trgovskih podjetij in butikov. Omejeni delovni čas predstavlja veliko oviro v sektorju. Finski potrošniki najraje kupujejo v nakupovalnih središčih, zlasti v severnih mestih. Večina nakupovalnih centrov se nahaja v največjih mestih.

Prodaja na Finskem se lahko organizira prek zastopnika, distributerja, uveljavljenega trgovca na debelo ali neposredno preko maloprodajne mreže. Sektor spletne maloprodaje je na Finskem v zadnjih petih letih rasel po 9,7 % letni stopnji in v letu 2017 dosegel vrednost 2,9 mlrd EUR. Največji segment finske spletne maloprodaje je segment električnih in elektronskih potrošnih izdelkov, ki je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 1 mlrd EUR, kar predstavlja 33,9 % celotne vrednosti spletne maloprodaje. Na Finskem je v letu 2017 kar 75 % uporabnikov interneta opravilo spletno nakupovanje, v primerjavi z 72 % v letu 2012, medtem ko se je število uporabnikov interneta v tem obdobju povečalo za 3,3 %. Analitiki napovedujejo, da bo finski sektor spletne maloprodaje v prihodnjih petih letih rasel po 8,6 % letni stopnji in v letu 2022 ustvaril 4 mlrd EUR prihodkov.
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:

Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
Kesko Oyj 10.031,22
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 5.200,26
Hok-Elanto Liiketoiminta Oy 1.652,60
Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö 1.629,45
Stockmann Oyj ABP 992,14
Tokmanni Group Oyj 748,40
Pirkanmaan Osuuskauppa 719,05
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

 
Finska ima sodoben bančni sektor s storitvami, ki temeljijo na novih tehnologijah in inovativnih rešitvah. Na Finskem 92 % vseh odraslih plačuje predvsem elektronsko, medtem ko je prenos plačil med podjetji skoraj v celoti elektronski. Mobilno bančništvo je v razcvetu.
 
Finska je del enotnega območja plačil v evrih (SEPA), ki so ga ustanovile evropske banke, Evropska centralna banka in Evropska komisija. Finska je ena od predhodnic v smislu enostavnega in varnega plačevanja s karticami. Plačilne kartice, ki jih izdajo banke, so večinoma debetne kartice, povezane z računi. Vse kartice, ki jih izdajo banke, so mednarodne kartice, skladne s SEPA in imajo vgrajen čip za izboljšanje varnosti.

Podjetje, ki je pripravljeno sprejeti kartična plačila, mora najprej skleniti pogodbo z banko ali z drugim ponudnikom prevzemnih storitev. Navodila za sprejemanje kartičnih plačil dajejo ponudniki storitev.
 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport

Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča Finsko na 27. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev.
 
Finska infrastruktura je dobro razvita in ima učinkovit sistem železniškega in cestnega transporta. Finska ima tudi preko 50 pristanišč, ki so varna in avtomatizirana, ter omogočajo hitre in dosledne postopke nakladanja in razkladanja.

Finski transportni sektor je v zadnjih petih letih rasel po skromni, 0,3 % letni stopnji in v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 8 mlrd EUR. Največ transporta na Finskem se odvija po cestah. Segment cestnega transporta je na Finskem v letu 2017 ustvaril 6,1 mlrd EUR prihodkov ali 76,7 % celotne vrednosti sektorja. Sektor pomorskega prometa pa je v letu 2017 ustvaril 900 mio EUR prihodkov ali 12,1 % celotne vrednosti sektorja. Analitiki napovedujejo, da bo transportni sektor na Finskem v prihodnjih petih letih rasel po 2,9 % letni stopnji in v letu 2022 ustvaril prihodke v višini 8,4 mlrd EUR.
 
Tržna segmentacija za leto 2017
 
Segment Odstotek
Cestni transport 76,7 %
Pomorski transport 12,1 %
Letalski transport 6,2 %
Železniški transport 5,0 %


Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave: Posodobljeno februar 2019.