Finska

Poslovno sodelovanje Slovenije s Finsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Finsko 2014 – 2020 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2014 49.155 44.965 94.121 4.190
2015 50.870 62.052 112.922 -11.181
2016 52.039 71.872 123.912 -19.833
2017 85.589 67.644 153.234 17.945
2018 90.355 82.583 172.938 7.772
2019 93.779 84.673 178.453 9.106
2020* 79.026 65.074 144.100 13.953


Blagovna menjava med Slovenijo in Finsko 2014 – 2020 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021).


Slovenski izvoz na Finsko v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):  

Delež EUR Skupina proizvodov
21 % 19.553 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
15 % 13.957 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
13 % 12.310 Farmacevtski proizvodi
8 % 7.342 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
7 % 6.651 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
7 % 6.512 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


Slovenski uvoz iz Finske v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
16 % 13.482 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
14 % 11.433 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
10 % 8.600 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
9 % 7.244 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
8 % 6.404 Železo in jeklo
7 % 6.301 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke


Vir: Statistični urad RS, julij 2020.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Finsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o spodbujanju in zaščiti naložb (BFISZN)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka (BFIIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BFIMCP)

 
Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020..

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk