Finska

Poslovno sodelovanje Slovenije s Finsko

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Finske v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
35 34 36 36 36 38


Slovenija je v letu 2022 na Finsko izvozila za 133 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 131 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 264 mio EUR.
S tem se je Finska lani uvrstila na 38. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Finsko 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 85.589 67.644 153.234 17.945
2018 90.355 82.583 172.938 7.772
2019 93.779 84.673 178.453 9.106
2020 93.568 81.900 175.468 11.668
2021 108.425 115.018 223.443 -6.592
2022 132.791 131.718 264.509 1.073
2023* 106.269 114.279 220.548 -8.009

Blagovna menjava med Slovenijo in Finsko 2017 – 2023 (grafični prikaz)Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2024). 
 

Slovenski izvoz na Finsko v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):  

Delež EUR Skupina proizvodov
23 % 31.108 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
19 % 25.720 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
10 % 13.714 Farmacevtski proizvodi
10 % 13.549 Železo in jeklo
7 % 8.862 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 4.439 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor

Slovenski uvoz iz Finske v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
20 % 25.507 Železo in jeklo
14 % 18.570 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
11 % 13.842 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
10 % 13.184 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 10.056 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
5 % 6.658 Cink in cinkovi izdelki
 

Vir: Statistični urad RS, marec 2023.


 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Finsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka (BFIIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BFIMCP)
  • Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Finske k severnoatlantski pogodbi (MPFISAP)
     

 
Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: