Finska

Poslovno sodelovanje Slovenije s Finsko


Predstavljamo vsebine

 

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Finske v blagovni menjavi Slovenije

 
2019 2020 2021 2022 2023
36 36 36 37 39

Slovenija je v letu 2023 na Finsko izvozila za 107 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 114 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 221 mio EUR.
S tem se je Finska lani uvrstila na 39. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slovenijo in Finsko

Blagovna menjava med Slovenijo in Finsko 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 90.355 82.583 172.938 7.772
2019 93.779 84.673 178.453 9.106
2020 93.568 81.900 175.468 11.668
2021 108.425 115.018 223.443 -6.592
2022 132.791 131.718 264.509 1.073
2023 106.555 114.365 220.920 -7.810
2024* 32.823 31.960 64.783 862


Blagovna menjava med Slovenijo in Finsko 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno junij 2024). 
 

Slovenski izvoz na Finsko v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):  

Delež EUR Skupina proizvodov
22 % 23.133 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
20 % 21.339 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
14 % 14.957 Farmacevtski proizvodi
6 % 6.756 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 6.167 Železo in jeklo
4 % 4.069 Izdelki iz železa in jekla


Slovenski uvoz iz Finske v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
16 % 18.292 Železo in jeklo
16 % 17.757 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
14 % 15.845 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
10 % 11.481 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 7.007 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
5 % 5.326 Nikelj in nikljevi izdelkiVir: Statistični urad RS, marec 2024.


 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Finsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka (BFIIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BFIMCP)
  • Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Finske k severnoatlantski pogodbi (MPFISAP)
     

 
Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: