Finska

Poslovno sodelovanje Slovenije s Finsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Finsko 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 52.039 71.872 123.912 -19.833
2017 85.589 67.644 153.234 17.945
2018 90.355 82.583 172.938 7.772
2019 93.779 84.673 178.453 9.106
2020 93.568 81.900 175.468 11.668
2021 108.425 115.018 223.443 -6.592
2022* 117.205 109.662 226.867 7.544

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Finsko 2016 – 2022 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).

 

Slovenski izvoz na Finsko v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):  

Delež EUR Skupina proizvodov
19 % 20.807 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
19 % 20.337 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
11 % 11.698 Farmacevtski proizvodi
8 % 8.242 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 6.760 Železo in jeklo
6 % 6.583 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor

 

Slovenski uvoz iz Finske v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
21 % 24.159 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
13 % 15.099 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
12 % 13.399 Železo in jeklo
10 % 11.769 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
9 % 10.029 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
7 % 7.695 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2022.


 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Finsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka (BFIIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BFIMCP)
  • Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Finske k severnoatlantski pogodbi (MPFISAP)
     

 
Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk