Finska

Poslovno sodelovanje Slovenije s Finsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Finsko 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 50.870 62.052 112.922 -11.181
2016 52.039 71.872 123.912 -19.833
2017 85.589 67.644 153.234 17.945
2018 90.355 82.583 172.938 7.772
2019 93.779 84.673 178.453 9.106
2020 93.568 81.900 175.468 11.668
2021* 59.284 52.818 112.103 6.466


Blagovna menjava med Slovenijo in Finsko 2015 – 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul 2021 (posodobljeno oktober 2021).


Slovenski izvoz na Finsko v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):  

Delež EUR Skupina proizvodov
19 % 17.596 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
15 % 13.868 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
12 % 11.568 Farmacevtski proizvodi
10 % 8.974 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 8.029 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
7 % 6.245 Železo in jeklo


Slovenski uvoz iz Finske v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
15 % 11.611 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
13 % 10.472 Železo in jeklo
12 % 9.885 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
11 % 9.134 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
8 % 6.655 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
7 % 5.704 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona


Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Finsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o spodbujanju in zaščiti naložb (BFISZN)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka (BFIIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BFIMCP)

 
Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020..

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk