Italija

Gospodarske panoge Italije

Gospodarstvo

Italija je tretje največje gospodarstvo v euro območju. Gospodarstvo sestavljata razviti severni del, kjer prevladujejo zasebna podjetja, ter manj razviti južni del, kjer prevladuje predvsem kmetijstvo. Italijansko gospodarstvo je v veliki meri odvisno od proizvodnje visokokakovostnih izdelkov za široko potrošnjo, ki jih večinoma proizvajajo mala in srednje velika družinska podjetja. Italija ima tudi veliko sive ekonomije, ki po nekaterih ocenah dosega kar 17 % BDP. 
Italija razpolaga z zelo skromnimi naravnimi viri, zato se je hitreje razvila lahka predelovalna industrija, pa tudi storitveni sektor, predvsem turizem
 

Struktura BDP

Kmetijski sektor prispeva 2 % BDP in zaposluje skoraj 4 % aktivnega prebivalstva. Italija je največja evropska proizvajalka riža, sadja in zelenjave, pa tudi največja svetovna proizvajalka in izvoznica vina. Italija ima omejene naravne vire, zato mora uvažati večino surovin, potrebnih za proizvodnjo in več kot 80 % svojih energetskih virov.

V industrijskem sektorju imajo pomembno vlogo tekstilna, modna, avtomobilska, kemična in farmacevtska industrija. Pomembno vlogo ima proizvodnja luksuznih izdelkov. Industrijski sektor prispeva 24 % BDP in zaposluje 28,3 % prebivalstva.

Storitveni sektor prispeva 74 % BDP in zaposluje 67,8 % prebivalstva. Glavno vlogo v tem sektorju ima turizem, ki je v letu 2017 prispeval 1,5 % BDP.

Vir: EIU; Factiva, maj 2018.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor Italije predstavlja 24 % BDP in zaposluje 28,3 % aktivnega prebivalstva. Pomembnejše industrijske panoge so strojna, avtomobilska, kemična, farmacevtska, elektronika te modna, oblačilna in obutvena.

V letu 2017 je industrijska proizvodnja dosegla rast v višini 3,7 %. V naslednjih letih naj bi bila rast industrijske proizvodnje ostala pozitivna in sicer naj bi v letu 2018 dosegla 2,8 %, v letu 2019 2,5 % in v letu 2020 2 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na italijanskem trgu:

 

Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov

Italijanska proizvodnja avtomobilov je v obdobju 2013-2017 rasla po 21,2 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvarila vrednost 9 mlrd EUR. Za primerjavo, francoska proizvodnja avtomobilov je v zadnjih petih letih rasla po 4,8 % CAGR in v letu 2017 dosegla vrednost 36,4 mlrd EUR, medtem ko je nemška proizvodnja avtomobilov v tem obdobju rasla po 1,3 % CAGR in v letu 2017 dosegla vrednost 78,9 mlrd EUR. Obseg italijanske proizvodnje avtomobilov se je med leti 2013 in 2017 povečeval po 24,4 % CAGR in v letu 2017 dosegel skupaj 930 000 enot. Po napovedih analitikov se po obseg proizvodnje v prihodnjih petih letih povečeval po 11 % CAGR in v letu 2022 dosegel 1,6 mio enot.

V Italiji je prisotna močna kultura lastništva avtomobilov, z eno najvišjih stopenj motorizacije v Evropi (število avtomobilov na 1.000 prebivalcev). Zaradi vedno nižje stopnje brezposelnosti se povečuje potrošnja in s tem tudi povpraševanje po avtomobilih. Tehnologija izboljšuje učinkovitost in cenovno konkurenčnost električnih avtomobilov, zato se bo v prihodnjih letih povpraševanje po teh vozilih nedvomno povečalo. Številni veliki svetovni proizvajalci avtomobilov, kot so Volvo, GM, Aston Martin in Jaguar Land Rover, so že napovedali prehod na proizvodnjo električnih ali hibridnih avtomobilov v naslednjem desetletju. Za nove konkurente, ki želijo vstopiti v to industrijo, bo segment električnih avtomobilov še posebej zanimiv.
 
Po napovedih analitikov se bo italijanska proizvodnja avtomobilov v obdobju 2018-2022 povečevala po 10,3 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 13,5 mlrd EUR. Francoska proizvodnja avtomobilov bo po napovedih v prihodnjih petih letih rasla po 4,8 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 41,9 mlrd EUR, medtem ko naj bi nemška proizvodnja avtomobilov v napovedanem obdobju rasla po 2,2 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 80,1 mlrd EUR.
 
Rast italijanske avtomobilske industrije bo po napovedih ostala močna, kljub temu, da tudi v Italiji postaja vse bolj popularen tako imenovani "car shering". Na tem področju v Italiji delujejo številna podjetja, med njimi tudi BlaBlaCar in Car2go. Za takšno možnost uporabe avtomobila je veliko zanimanja predvsem med mlajšo populacijo, predvsem zaradi okoljskih razlogov in finančnih omejitev.

 

Glavni konkurenti na italijanskem trgu avtomobilov so:

  • Fiat Chrysler Automobiles N.V.
  • PSA Peugeot Citroen S.A.
  • Volkswagen AG
 
V letu 2017 so v Italiji proizvedli 930.000 avtomobilov, kar je 30,4 % več kot v letu poprej. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2013–2017 je znašala 24,4 %.
 
Italijanska proizvodnja avtomobilov je v letu 2017 zrasla za 30,3 % in dosegla vrednost 9 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2013–2017 je znašala 21,2 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR)  

Leto EUR CAGR
2013 3.533  
2014 3.684 2,6 %
2015 7.207 65,2 %
2016 7.027 -2,2 %
2017 9.026 30,3 %


Po napovedih naj bi v Italiji v letu 2022 proizvedli 1.565.200 avtomobilov, kar je za 68,3 % več kot leta 2017. Za obdobje 2017–2022 je napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) 11 %. 

Analitiki napovedujejo, da bo italijanska proizvodnja avtomobilov v letu 2022 dosegla vrednost 13,5 mlrd EUR, kar je za 63,7 % več kot leta 2017. Za obdobje 2018–2022 je napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) 10,3 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2018 9.579 11,4 %
2019 10.677 10,9 %
2020 11.487 10,1 %
2021 12.892 12,0 %
2022 13.467 7,3 %

Fiat Chrysler je vodilni konkurent na trgu z 88,4 % tržnim deležem glede na vrednost proizvedenih avtomobilov.
 

Tržni deleži glede na vrednost po proizvajalcih za leto 2017 (v odstotkih)  

Fiat Chrysler 88,4 %
PSA 10,9 %
Volkswagen 0,3 %
Ostali 0,4 %


Italija predstavlja 3,8 % evropske proizvodnje avtomobilov. Največji tržni delež ima Nemčija, 33,6 %.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih)  

Nemčija 33,6 %
Velika Britanija 16,0 %
Francija 15,5 %
Italija 3,8 %
Ostala Evropa 31,1 %

 

Največja podjetja na področju proizvodnje motornih vozil v Italiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Fca Italy Spa 27.103,79
Iveco Spa 4.722,24
Maserati Spa 3.269,84
Società Europea Veicoli Leggeri SEVEL SpA 3.224,53
Ferrari NV 3.151,89
Ferrari Spa Esercizio Fabbriche Automobili E Corse 2.639,37
Automobili Lamborghini SpA 431,61


Največja podjetja na področju proizvodnje delov za motorna vozila v Italiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Fpt Industrial Spa 2.779,00
Brembo SpA 2.272,55
Sogefi SpA 1.542,69
Lear Corporation Italia Srl 610,74
Itt Italia Srl 473,78
Automotive Lighting Italia Spa 472,29
Sistemi Sospensioni Spa 445,00

 

Največja podjetja na področju veleprodaje delov za motorna vozila v Italiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Toyo Tire Italia Spa 26,22
Pe.Sa. Gomme Srl 9,99
Modugno Pneumatici Srl 8,31
Mannino Srl 4,83
Pneucentro Sassuolo Srl 3,85
B.P.A. Spa 3,04
Dainauto Sas Di Sergio E Filippo Daini E C. 2,96Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2018.


Farmacevtska industrija

Analiza zajema samo etična zdravila in ne vključuje zdravstvenega varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali. Tržne vrednosti so izračunane po cenah EXW (franko tovarna).

Italijanski farmacevtski trg je v obdobju 2013-2017 rasel po 2,5 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 dosegel vrednost 23,1 mlrd EUR. Za primerjavo, francoski farmacevtski trg je v zadnjih petih letih upadal po -0,3 % CAGR in v letu 2017 dosegel vrednost 31,9 mlrd EUR, medtem ko je nemški farmacevtski trg v tem obdobju rasel po 7,1 % CAGR in v letu 2017 dosegel vrednost 63,1 mlrd EUR.

Hrbtenico italijanskega farmacevtskega trga še vedno predstavljajo majhna in srednje velika podjetja. Tako kot v Nemčiji, večina teh podjetij zaposluje relativno majhno število zaposlenih v primerjavi z glavnimi konkurenti na globalnem trgu. Rast italijanskega farmacevtskega trga v zadnjih letih je posledica specializiranih znanj na določenih področjih trga, kjer se lahko razvijajo mala in srednje velika podjetja. Ta znanja so zmanjšala trend upadanja v industriji, ki se je pojavil po gospodarski krizi v evro-območju. Podjetja, ki ponujajo farmacevtske izdelke, so deležna vedno večjih pritiskov za izboljšanje poslovnih praks. Italijanski protimonopolni organ je leta 2016 obtožil Aspen, da zlorablja svoj položaj edinega dobavitelja določenih zdravil za zdravljenje raka in je zato dvignil ceno zdravila za 1500 %. Javni škandali, kot je ta, so privedli do poostrenega nadzora nad farmacevtskimi družbami ter načina določanja cen in trženja zdravil.

Analitiki napovedujejo, da bo italijanski farmacevtski trg v obdobju 218-2022 rasel po 2,3 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 23,6 mlrd EUR. Francoski farmacevtski trg naj bi v prihodnjih petih letih upadal po -0,8 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 27,9 mlrd EUR, medtem ko naj bi nemški farmacevtski trg v napovedanem obdobju rasel po 4,9 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 73 mlrd EUR. Na rast Italijanskega farmacevtskega trga negativno vpliva naraščajoča uporaba alternativnih zdravil. Po podatkih italijanskega združenja proizvajalcev homeopatskih zdravil, Omeoimprese, 16 % Italijanov vsaj enkrat letno uporablja homeopatska zdravila, njihova uporaba pa iz leta v leto narašča.

Glavni konkurenti na italijanskem farmacevtskem trgu so:

  • Chiesi Farmaceutici SpA
  • Pfizer Inc.
  • Recordati S.p.A.
  • The Menarini Group

Italijanski farmacevtski trg je v letu 2017 zrasel za 1,7 % in dosegel vrednost 23,1 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2013–2017 je znašala 2,5 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)  

Leto EUR CAGR
2013 17.744  
2014 18.270 2,9 %
2015 22.612 3,1 %
2016 23.153 2,3 %
2017 23.097 1,7 %


Analitiki napovedujejo, da bo italijanski farmacevtski trg v letu 2022 dosegel vrednost 23,6 mlrd EUR, kar je za 12,3 % več kot leta 2017. Za obdobje 2018–2022 je napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) 2,3 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2018 22.352 2,0 %
2019 23.050 2,1 %
2020 22.892 2,0 %
2021 23.471 2,5 %
2022 23.629 3,1 %


Pfizer je vodilni konkurent na trgu s 7,9 % tržnim deležem.

Tržni deleži glede na vrednost  za leto 2017 (v odstotkih) 

Pfizer 7,9 %
Menarini 3,9 %
Recordati 1,1 %
Chiesi Farmaceutici SpA 1,0 %
Ostali 86,1 %


Italija predstavlja 9,8 % evropskega farmacevtskega trga.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih) 

Nemčija 26,8 %
Francija 13,6 %
Italija 9,8 %
Združeno kraljestvo 8,3 %
Ostala Evropa 41,5 %

Največja proizvodnja podjetja na področju farmacevtske industrije v Italiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Sanofi Spa 1.473,22
Merck Serono Spa 1.325,03
Recordati SpA 1.188,22
Novartis Farma Spa 1.133,65
Roche Spa 1.024,82
Chiesi Farmaceutici Spa 849,12
Pfizer Italia Srl 789,54

Največja podjetja na področju veleprodaje v farmacevtski industriji v Italiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Comifar Distribuzione Spa 1.858,12
Unico La Farmacia Dei Farmacisti Spa 1.145,61
Cooperativa Esercenti Farmacia Soc. Coop. A Rl 1.092,14
Codifi Srl Consorzio Stabile Per La Distribuzione 836,87
Alliance Healthcare Italia Distribuzione Spa 816,14
Bayer Spa 808,17
Janssen Cilag Spa 707,02

Največja podjetja na področju maloprodaje v farmacevtski industriji v Italiji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Gottardo Spa 734,94
Top 20 Srl 360,99
Kiko Spa 339,68
Unifarm Unione Farmacisti Trentino-Alto Adige SpA 335,13
Azienda Farmaceutica Municipalizzata SpA 334,71
Rica Gest Srl 115,12
Ravenna Farmacie SRL 87,30Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, julij 2018.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje