Italija

Gospodarske panoge Italije


Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:

 
Področje
Gospodarstvo ter možnost vstopa na italijanski trg
Gospodarske panoge v Italiji - Farmacevtska industrija
Ostale perspektivne panoge na trgu
 

Gospodarstvo ter možnost vstopa na italijanski trg

Vpogled v trg

Italija je 3. največje gospodarstvo v EU, za Nemčijo in Francijo, ter 8. največje na svetu.

Italija se je soočila z dvema zaporednima desetletjema gospodarske stagnacije z nizko rastjo produktivnosti in deleža delovne sile. BDP na prebivalca je pod povprečjem območja evra.


Italija ima razvit industrijski sektor na severu države, v katerem prevladujejo zasebna podjetja, in manj razvit, zelo subvencioniran kmetijski sektor na jugu, ki ga zaznamujeta brezposelnost in nerazvitost. 

Italijansko gospodarstvo v veliki meri spodbuja proizvodnja visokokakovostnih potrošnih dobrin, ki jih proizvajajo mala in srednje velika podjetja, od katerih jih je veliko v družinski lasti. V državi je 4,3 mio malih in srednje velikih podjetij, ki predstavljajo 80 % zaposlitev in 1/3 BDP.

Italija je bila v letu 2022 3. najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije.


Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 24 % BDP in zaposluje okoli 1/4 aktivnega prebivalstva.

Industrijska dejavnost je skoncentrirana na severu od Torina na zahodu preko Milana do Benetk na vzhodu. Ta regija je eno najbolj industrializiranih in uspešnih območij na svetu in predstavlja več kot 50 % italijanskega BDP. Italijanska južna regija je manj razvita.

Najpomembnejši segmenti industrijskega sektorja so proizvodnja motornih vozil in strojev, kemična in farmacevtska industrija, proizvodnja električnih izdelkov, ter moda in tekstilna industrija.

V letu 2022 se je industrijska proizvodnja povečala za 4,6 %. Za leto 2023 analitiki EIU napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 0,6 %. V letih 2024 in 2025 naj bi rast industrijske proizvodnje dosegla 0,8 % in 1,2 %.

 

Tržni izzivi

Italija je s 59 milijoni prebivalcev eden največjih trgov v Evropi in ena najbogatejših držav. Vendar je potencial rasti omejen, ker je država zrel potrošniški trg s šibkimi prihodki in obeti za rast prebivalstva.

Potrošniška aktivnost ostaja omejena zaradi nenehne krize življenjskih stroškov, ki jo je še poslabšala vojna v Ukrajini.

Glede zasebne potrošnje na prebivalca je Italija tik pod povprečjem evrskega območja, a precej pod Finsko, Švedsko, Francijo in Nemčijo.

Digitalni razvoj in naraščajoča stopnja prodora interneta spodbujata naložbe italijanske vlade in ključnih operaterjev v infrastrukturo. Kljub temu Italija še vedno zaostaja na področju fiksnih širokopasovnih povezav in številnim MSP primanjkuje sredstev za posodobitev infrastrukture.

Kljub temu, da italijansko digitalno gospodarstvo zaostaja za drugimi večjimi evropskimi državami, pa e-trgovina beleži naraščajoči trend, tako v B2C, kot tudi v B2B segmentu.

V Italiji je tudi veliko organiziranega kriminala in korupcije, kar v nekaterih delih države lahko postane resna ovira za tuja podjetja pri ustanavljanju podjetij v Italiji.

Italija ima tudi precej sivo ekonomije, ki po nekaterih ocenah predstavlja kar 15 % BDP. Te dejavnosti so najpogostejše v kmetijstvu, gradbeništvu in storitvenem sektorju.
 

Priložnosti na trgu

Najbolj perspektivni sektorji za izvoz v Italijo so napredna proizvodnja, avtomobilska industrija, biotehnologija, kibernetska varnost, IKT, gradnje, medicinska oprema in tehnologija, izdelki za hišne živali, obnovljiva energija ter turizem.

S črpanjem sredstev NRRP, ki jih financira EU, in nacionalnih skladov, namerava Italija v naslednjih 10 letih vložiti okoli 100 mlrd EUR v posodobitev infrastrukturnega omrežja države, kot del svojih prizadevanj za zagon gospodarstva. Italija namerava posodobiti železnice, pristanišča in letališča s poudarkom na trajnostni mobilnosti, inter-modalnosti ter povezovanju letalskega in ladijskega prometa. Italija je napovedala tudi ukrepe za racionalizacijo javnih naročil za pospešitev državne porabe.
 

Vstop na trg 

Za uspešen vstop na italijanski trg je pomembno poiskati ustreznega italijanskega zastopnika, distributerja ali poslovnega partnerja, ki že ima vzpostavljeno široko poslovne mrežo, ter dobro razume lokalne poslovne prakse in predpise.

Pri vstopu na italijanski trg je priporočljivo: 
  • upoštevati regionalne razlike
  • zgraditi dobre osebne odnose
  • zgraditi močno spletno prisotnost
  • določiti pravilne možnosti plačila in dostave
  • komunicirati s strankami v lokalnem jeziku


Gospodarske panoge v Italiji - Farmacevtska industrija

Vpogled v trg

Italija je eden največjih farmacevtskih trgov v Evropi. Tehnološko napredna farmacevtska industrija je najbolj konkurenčna proizvodnja v Italiji, pred industrijo pijač, kemično in strojno industrijo. Je tudi najbolj produktiven industrijski sektor v Italiji.
Največ zaposlenih v italijanski farmacevtski industriji je v Lombardiji, kjer je v tem sektorju zaposlenih okoli 28.000 ljudi.
 
Leta 2022 je bil italijanski farmacevtski trg ocenjen na 33 mlrd EUR, od tega je prodaja patentiranih zdravil dosegla 26,4 mlrd EUR, prodaja generičnih zdravil 3,7 mlrd EUR, prodaja zdravil brez recepta pa 2,9 mlrd EUR.
 

Napovedi trga

Po napovedih Fitch Solutions naj bi italijanski farmacevtski trg v letu 2023 zrasel za 2,4 % in dosegel vrednost 33,8 mlrd EUR.
 
V prihodnjih 5 letih naj bi se trg povečeval po 1,9 % povprečni letni stopnji ter v letu 2027 dosegel vrednost 36,2 mlrd EUR.
 
V dolgoročnem, 10 letnem obdobju naj bi trg rasel po 1,8 % povprečni letni stopnji ter v letu 2032 dosegel vrednost 39,6 mlrd EUR.
 
Nizka rast trga bo posledica šibke gospodarske rasti, ki bo omejevala stroške in javni proračun za farmacevtske izdelke in zdravstvo. Po drugi strani pa bo naraščajoče povpraševanje po zdravilih s strani starajočega se italijanskega prebivalstva, povečalo povpraševanje na trgu. 
 

Največje italijanske farmacevtske trgovinske partnerice 

Največ farmacevtskih izdelkov je Italija v letu 2022 izvozila v Belgijo, ZDA, Švico, Nemčijo in na Nizozemsko. Slovenija v izvozu zaseda 45. mesto.
 
Največ farmacevtskih izdelkov je Italija v letu 2022 uvozila iz Nemčije, Belgije, Francije, Nizozemske in ZDA. Pri uvozu je Slovenija na 21. mestu.
 
Slovenija je v letu 2022 v Italijo izvozila za 83,9 mio EUR farmacevtskih izdelkov, uvozila pa jih je za 58,5 mio EUR. 

 
Vrednost blagovne menjave farmacevtskih izdelkov (Slovenija-Italija; v 1.000 EUR)


 

 
Konkurenca na trgu

Italijanski farmacevtski trg je razdrobljen, saj ima v državi svoje proizvodne obrate večina velikih farmacevtskih multinacionalk, med njimi GlaxoSmithKline (GSK), Merck, Novartis, Pfizer in Sanofi.

Med domačimi podjetji sta med vodilnimi Recordati in Menarini.

 
Največji farmacevtski proizvajalci v Italiji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2022)
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite  4.378,31
Chiesi Farmaceutici Spa 2.700,87
Comifar Distribuzione Spa 2.585,69
Pfizer Srl 2.038,75
Recordati SpA 1.946,81
Bracco Spa 1.886,38
Novartis Farma Spa 1.863,86
Sanofi Srl 1.566,06
 

Ostale perspektivne panoge na trgu
 

Avtomobilska industrija

Avtomobilski sektor je ena glavnih italijanskih industrij, ki zaposluje okoli 278.000 ljudi. Prehod na elektro-mobilnost preoblikuje sektor in lahko ponudi številne priložnosti za proizvajalce avtomobilskih komponent, polnilne infrastrukture, sisteme programske opreme EV, tehnologije EV baterij, električnih koles in električnih skuterjev, ter instrumentov za diagnostiko in testiranje vozil.


Napredne proizvodne tehnologije

Italija je 2. največja proizvodna država v Evropi in je še posebej močna v proizvodnji strojev, modnih izdelkov, prehrambnih izdelkov, avtomobilskih delov in farmacevtskih izdelkov. Kljub recesiji, inflaciji in konfliktu v Ukrajini, so obeti za napredne proizvodne tehnologije, ki jih v Italiji poznamo pod imenom »Industrija 4.0«, še naprej pozitivni. Uspešni italijanski proizvajalci so običajno usmerjeni v izvoz in bolj kot drugi želijo vlagati v napredne proizvodne tehnologije, ki vključujejo industrijski internet stvari (IoT), industrijsko analitiko, proizvodnjo v oblaku, storitve svetovanja in usposabljanja, napredno avtomatizacijo in aditivno proizvodnjo. Po ocenah se je približno 75 % italijanskih proizvajalcev že lotilo vsaj enega naprednega proizvodnega projekta.

IKT

Digitalna preobrazba spodbuja porabo na področju računalništva v oblaku, mobilnosti, družbenega poslovanja, velikih podatkov in analitike. Rastejo tudi naložbe v pospeševalnike inovacij, kot so umetna inteligenca, virtualna resničnost, robotika, internet stvari (IoT) in blockchain tehnologija.
Vrednost trga umetne inteligence v Italiji hitro raste. 6 od 10 velikih podjetij ima vsaj en projekt umetne inteligence, medtem ko je prodor pri MSP le 6 %. Največji uporabniki tehnologij umetne inteligence so sektor bančništva in financ, napredne proizvodnje, javnih služb in zavarovalništva.
NRRP namenja 40,3 mlrd EUR za digitalizacijo, inovacije, konkurenčnost ter kulturo in turizem.
 
 
Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.


Viri:
  • Factiva
  • EIU
  • Fitch Solutions
  • Statistični urad RS 
  • The International Trade Centre (ITC) 
 
 
Posodobljeno: marec 2023
 
 


 

Poglejte si tudi: