Italija

Gospodarske panoge Italije

Priložnosti na trgu


Najbolj perspektivni sektorji za izvoz v Italijo so napredna proizvodnja, avtomobilska industrija, biotehnologija, kibernetsko varnost, arhitektura in gradnje, medicinska oprema in tehnologija, izdelki za hišne živali, obnovljiva energija ter turizem.

Avtomobilska industrija:

ponuja priložnosti za sisteme programske opreme EV, vključno s programsko opremo polnilnih postaj, tehnologije EV baterij, EV, električna kolesa in električne skuterje, instrumente za diagnostiko in testiranje ter tehnologijo vozil.

Napredne proizvodne tehnologije: 

Ključni dejavnik visoke rasti trga naprednih proizvodnih tehnologij v Italiji je bil vladni načrt za napredne proizvodne spodbude, ki je bil prej znan kot "Piano Nazionale Impresa 4.0", zdaj pa se imenuje "Piano Transizione 4.0". Načrt predvideva 13,4 mlrd EUR davčnih spodbud za naložbe v napredne proizvodne tehnologije. Možnosti za izvoznike so predvsem na naslednjih področjih:
 • napredne proizvodne rešitve, kot so avtonomni industrijski roboti
 • 3D tiskanje, zlasti za nadomestne dele in prototipe
 • simulacija vrednostnih omrežij
 • integracija podatkov med podjetji na podlagi standardov prenosa podatkov
 • industrijski internet
 • računalništvo v oblaku
 • kibernetska varnost
Medicinska oprema in e-zdravje:  

COVID-19 je pokazal potrebo po rešitvah e-zdravja za izboljšanje italijanskega zdravstvenega sistema.
Druga prednostna naloga zdravstvenega varstva so naložbe v tehnološko infrastrukturo e-zdravja in elektronski zdravstveni karton (EMR), za kar je vlada namenila 1,67 mlrd EUR. Trenutno je EMR aktiviran v 21 regijah, uporablja pa ga le 12 % prebivalstva. 1 mlrd EUR bo Italija vložila v tele-medicino za izboljšanje zdravstvene pomoči na lokalni ravni. 
 
 Izdelki za hišne živali: 

Italija je dom več kot 60 mio hišnih ljubljenčkov. Že leta 2020 je italijanski trg hrane za hišne živali presegel 2,5 mlrd EUR in še naprej raste.
Povečuje se povpraševanje po prigrizkih za hišne ljubljenčke, po detergentih z razkuževalnimi lastnostmi, izdelki za čiščenje in lepoto, pripomočki za pobiranje živalskih iztrebkov, povodcih in nagobčnikih, igračah, zdravilih proti parazitom, oblačilih, posteljah in drugih dodatkih.
 

Gospodarstvo

Italija ima razvit industrijski sektor na severu države, v katerem prevladujejo zasebna podjetja, in manj razvit, zelo subvencioniran kmetijski sektor na jugu, ki ga zaznamujeta brezposelnost in nerazvitost. Italijansko gospodarstvo v veliki meri spodbuja proizvodnja visokokakovostnih potrošnih dobrin, ki jih proizvajajo mala in srednje velika podjetja, od katerih jih je veliko v družinski lasti.

Italija je 3. največje gospodarstvo v evro območju. Italija ima tudi precej sive ekonomije, ki po nekaterih ocenah predstavlja kar 17 % BDP. Te dejavnosti so najpogostejše v kmetijstvu, gradbeništvu in storitvenem sektorju.
 

Struktura BDP

Italija je eden glavnih kmetijskih akterjev v EU, saj je največja evropska proizvajalka riža, sadja, zelenjave in vina. Kmetijski sektor predstavlja 2 % italijanskega BDP in zaposluje nekaj čez 2 % delovne sile. Sektor je zaradi omejenih naravnih virov v državi močno odvisen od uvoza surovin, ki se uporabljajo v kmetijski proizvodnji. Glavni kmetijski pridelki so mleko, pšenica, koruza, paradižnik, riž, olive, pomaranče grozdje, sladkorna pesa in jabolka.

Storitveni sektor predstavlja 75 % italijanskega BDP in zaposluje 74 % delovne sile v državi. Turizem je ena najhitreje rastočih panog v Italiji in zajema največji del storitvenega sektorja. Po ocenah več kot polovica od 5 mio italijanskih podjetij deluje v storitvenem sektorju.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 23 % BDP in zaposluje okoli četrtino aktivnega prebivalstva. Industrijska dejavnost države je skoncentrirana na severu države, vključno z mesti, kot so Torino, Milano in Benetke. Velik del italijanskega industrijskega sektorja sestavljajo mala in srednje velika družinska podjetja, v katerih je povprečno zaposlenih manj kot 50 delavcev. Italija je največja svetovna izvoznica luksuznega blaga (oblačila, avtomobili itd.). 

Najpomembnejši segmenti industrijskega sektorja so proizvodnja motornih vozil in strojev, kemična in farmacevtska industrija, proizvodnja električnih izdelkov, ter moda in tekstilna industrija.

V letu 2021 se je industrijska proizvodnja povečala za 11,3 %. Za leto 2022 analitiki EIU napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 3,4 %. V letih 2023 in 2024 naj bi rast industrijske proizvodnje dosegla 2 % in 1,8 %.


Vir: EIU; Factiva, april 2022.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na italijanskem trgu:

 

Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov

Analiza vključuje proizvodnjo osebnih avtomobilov. Vrednost proizvodnje je izračunana glede na prodajno ceno proizvajalcev ter ne vključuje davkov in dajatev. Obseg proizvodnje predstavlja količino popolnoma dokončanih avtomobilov v državi.

Italijanska proizvodnja avtomobilov je med leti 2016-2020 upadala po -10,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegla vrednost 7,1 mlrd EUR. Za primerjavo, proizvodnja avtomobilov v Franciji je v zadnjih 5 letih upadala po -9,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegla vrednost 15,1 mlrd EUR, nemška proizvodnja avtomobilov pa je v tem obdobju upadala po -9,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegla vrednost 54 mlrd EUR.

Obseg in vrednost proizvodnje avtomobilov se je v letu 2020 močno znižala zaradi pandemije COVID-19. Pri izvozu kitajskih delov je prišlo do hudih motenj in po vsem svetu so bili zaprti številni proizvodni obrati, zato je bila posledično prizadeta tudi proizvodnja avtomobilov. Zmanjšalo se je tudi zaupanje potrošnikov, saj so ogrožena številna delovna mesta, zmanjšuje pa se tudi gospodarska rast. Zato se je prodaja novih avtomobilov zmanjšala, kar zmanjšuje povpraševanje v avtomobilski industriji.

Obseg avtomobilske proizvodnje se je v Italiji med leti 2016 - 2020 zniževal po -14,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel 389.400 enot. Obseg proizvodnje se bo po napovedih do konca leta 2025 povečal na 605.700 enot, kar predstavlja 9,2 % povprečno letno rast za obdobje 2020–2025.

Kljub temu, da je proizvodnja avtomobilov v zadnjih letih upadala, pa je segment hibridnih in električnih avtomobilov beležil močno pozitivno rast. Prodaja hibridnih in električnih avtomobilov v Italiji se je med leti 2016 - 2020 povečevala po 60,4 % povprečni letni stopnji.

Analitiki napovedujejo, da bo proizvodnja avtomobilov v Italiji v obdobju 2021-2025 rasla po 7,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla vrednost 9,7 mlrd EUR. Francoska proizvodnja avtomobilov naj bi se v prihodnjih 5 letih povečevala po 9,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla vrednost 22 mlrd EUR, nemška proizvodnja pa naj bi v napovedanem obdobju rasla po 12,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla vrednost 92,6 mlrd EUR.
 

Glavna konkurenta na italijanskem trgu avtomobilov sta:

 • Stellantis NV
 • Volkswagen AG
 
Obseg italijanske proizvodnje avtomobilov se je v letu 2020 zmanjšal za -28,9 % in dosegel 389.400 enot. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2016-2020 znašala -14,5 %.

Vrednost italijanske proizvodnje avtomobilov je v letu 2020 upadla za -11,2 % in dosegla 7,1 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2016–2020 je znašala -10,4 %.


Vrednost proizvodnje po letih (v mio EUR)  

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 11.261  
2017 10.530 -5,3 %
2018 9.237 -8,3 %
2019 8.125 -16,4 %
2020 7.105 -11,2 %


Po napovedih naj bi v Italiji v letu 2025 proizvedli 605.700 avtomobilov, kar je za 55,6 % več kot leta 2020. Za obdobje 2021–2025 je napovedana 9,2 % povprečna letna stopnja rasti. 

Analitiki napovedujejo, da bo italijanska proizvodnja avtomobilov v letu 2025 dosegla vrednost 9,7 mlrd EUR, kar je za 45,7 % več kot leta 2020. Za obdobje 2021–2025 je napovedana 7,9 % povprečna letna stopnja rasti.
 

Napoved vrednosti proizvodnje po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 7.500 11,3 %
2022 9.829 28,3 %
2023 10.530 3,1 %
2024 9.830 -2,5 %
2025 9.672 2,2 %


Stellantis je vodilni konkurent na trgu z 99,1 % tržnim deležem glede na obseg proizvedenih avtomobilov.

Tržni deleži glede na obseg proizvodnje po proizvajalcih za leto 2020 (v odstotkih)  

Stellantis 99,1 %
Volkswagen 0,9 %
 

Italija predstavlja 3,9 % evropske proizvodnje avtomobilov glede na vrednost. Največji tržni delež ima Nemčija, 30,3 %.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 (v odstotkih)  

Nemčija 30,3 %
Francija 8,5 %
Združeno kraljestvo 8,0 %
Italija 3,9 %
Ostala Evropa 49,3 %
 

Največja podjetja na področju proizvodnje motornih vozil v Italiji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Iveco Spa 4.238,60
Ferrari NV 3.571,47
Fpt Industrial Spa 2.939,73
Mercedes-Benz Italia SpA 2.856,05
Ford Italia Spa 2.143,20
Bmw Italia Spa 2.079,50
Groupe Psa Italia Spa 2.006,28


Največja podjetja na področju proizvodnje delov za motorna vozila v Italiji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Bridgestone Europe Nv Sa 2.821,16
Brembo SpA 2.279,93
CIR SpA - Cie Industriali Riunite 1.894,00
Michelin Italiana S.A.M.I. Spa 1.617,65
Sogefi SpA 1.242,04
Marelli Europe Spa 966,65
Magna Pt Spa 774,26


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, avgust 2021.Kemična industrija

Analiza zajema specialne kemikalije, osnovne kemikalije, kemikalije za kmetijstvo ter druge kemikalije, ki vključujejo izdelke, kot so farmacevtske kemikalije. Tržne vrednosti so izračunane po prodajnih cenah proizvajalcev.

Italijanska kemična industrija je v obdobju 2016-2020 beležila -1,4 % povprečni letni upad in v letu 2020 ustvarila vrednost 77,2 mlrd EUR. Za primerjavo, francoska kemična industrija je v zadnjih 5 letih upadala po -1,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 ustvarila vrednost 68,9 mlrd EUR, nemška kemična industrija pa je v tem obdobju rasla po 0,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 ustvarila 148,9 mlrd EUR.

Italijanska kemična industrija je leta 2020 upadla za -6,7 %, kar je v veliki meri posledica pandemije COVID-19, zaradi katere se je zaustavilo veliko gospodarskih aktivnosti. Povpraševanje po kemikalijah se je zmanjšalo, prišlo je do motenj v dobavnih verigah, podjetja pa so kopičila zaloge. Vsi ti dejavniki so negativno vplivali na kemično industrijo v letu 2020. Močno je upadlo tudi povpraševanje po kemičnih izdelkih, povezanih z avtomobilsko in gradbeno industrijo. Pandemija pa je hkrati ustvarila nove priložnosti za biocidne barve in premaze, kar je nekoliko izravnalo upad.

Segmenta osnovnih kemikalij in specialnih kemikalij sta največja segmenta italijanske kemične industrije, saj je vsak od njiju v letu 2020 ustvaril prihodke v višini 23 mlrd EUR, kar predstavlja 29,8 % celotne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo vrednost italijanske kemične industrije v obdobju 2021-2025 rasla po 1,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla 79,1 mlrd EUR. Francoska kemična industrija naj bi v prihodnjih 5 letih rasla po 1,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegal vrednost 68,4 mlrd EUR, vrednost nemške kemične industrije pa naj bi se v napovedanem obdobju povečevala po 2,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla 158,2 mlrd EUR.

Rast trga bo v prihodnjih letih spodbudilo predvsem povečano povpraševanje po kemikalijah, ki se uporabljajo v farmacevtskih izdelkih, aditivih za živila in razkužilih. Nekateri ključni trendi, ki naj bi v prihodnjih letih vplivali na trg, so trajnost, digitalizacija ter osredotočenost na zdravje in varnost. Konkurenti, ki se bodo prilagodili tem trendom, bodo beležili povečano povpraševanje in rast v napovedanem obdobju. Prihodnost italijanske kemične industrije je precej težko napovedati, zaradi negotovosti glede prihodnjih cen nafte in političnih trgovinskih napetosti, zlasti tistih, ki zadevajo odhod Združenega kraljestva iz EU, saj je država ena glavnih trgovinskih partneric Italije.

Glavni konkurenti na trgu:

 •  BASF SE
 •  Eni S.p.A
 •  Polynt SpA

Italijanska kemična industrija je v letu 2020 upadla za -6,7 % in dosegla vrednost 77,2 mlrd EUR. V obdobju 2016–2020 je povprečna letna stopnja rasti znašala -1,4 %.

Vrednost industrije po letih (v mio EUR)  

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 83.783  
2017 86.548 5,2 %
2018 83.305 0,5 %
2019 84.196 -4,1 %
2020 77.192 -6,7 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo italijanska kemična industrija v letu 2025 dosegla vrednost 79,1 mlrd EUR, kar je 9,7 % več kot leta 2020. Za obdobje 2021–2025 je napovedana povprečna letna stopnja rasti v višini 1,9 %.

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 76.416 4,2 %
2022 78.974 0,7 %
2023 83.097 1,6 %
2024 80.847 1,6 %
2025 79.098 1,2 %Osnovne kemikalije in specialne kemikalije sta največja segmenta italijanske kemične industrije, saj vsak od njiju ustvari 29,8 % celotne vrednosti trga. 

Tržna segmentacija po segmentih za leto 2020 (v odstotkih) 

Osnovne kemikalije 29,8 %
Specialne kemikalije 29,8 %
Kemikalije za kmetijstvo 6,2 %
Ostale kemikalije 34,2 %


Italija predstavlja 11,1 % evropske kemične industrije glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 (v odstotkih) 

Nemčija 21,5 %
Italija 11,1 %
Francija 9,8 %
Združeno kraljestvo 8,2 %
Ostala Evropa 49,4 %
 


Največja proizvodnja podjetja na področju kemične industrije v Italiji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Basf Italia Spa 1.687,60
Basell Poliolefine Italia Srl 1.050,40
SOL SpA 1.005,27
Infineum Italia Srl 897,23
Sasol Italy Spa 857,30
Solvay Specialty Polymers Italy Spa 796,30
Dow Italia Divisione Commerciale Srl 548,64

 
Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, avgust 2021.
 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje