Italija

Gospodarske panoge Italije


Preučite predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje


Gospodarstvo ter možnost vstopa na italijanski trg

Vpogled v trg

Italija je 3. največje gospodarstvo v EU, za Nemčijo in Francijo, ter 8. največje na svetu.

Italija se je soočila z dvema zaporednima desetletjema gospodarske stagnacije z nizko rastjo produktivnosti in deleža delovne sile.
BDP na prebivalca je pod povprečjem območja evra in je v letu 2023 znašal 34.925 EUR.

Gospodarska rast je v letu 2023 dosegla skromnih 0,7 %, kar odraža negativen vpliv predvsem zunanjih dejavnikov, kot so energetska kriza in kriza življenjskih stroškov, višje obrestne mere in oslabljeno tuje povpraševanje.

Italija je bila v letu 2023 3. najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije.


Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 24 % BDP in zaposluje 27 % aktivnega prebivalstva.

Industrijska dejavnost je skoncentrirana na severu od Torina na zahodu, preko Milana do Benetk na vzhodu. Ta regija je eno najbolj industrializiranih in uspešnih območij na svetu in predstavlja več kot 50 % italijanskega BDP. Italijanska južna regija je manj razvita.
 
V državi je 3,7 mio malih in srednjih podjetij (številna od njih so mikro podjetja v družinski lasti),  ki predstavljajo 75 % delovnih mest in eno tretjino BDP.
 
Najpomembnejši segmenti industrijskega sektorja so proizvodnja motornih vozil in strojev, kemična in farmacevtska industrija, proizvodnja električnih izdelkov, ter modna in tekstilna industrija.

V letu 2023 se je industrijska proizvodnja v Italiji zmanjšala za -2 %. Za leto 2024 analitiki EIU napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 0,7 %. V letih 2025 in 2026 naj bi rast industrijske proizvodnje dosegla 1,5 % in 1,6 %.
 

Tržni izzivi

Italija je z nekaj manj kot 60 milijoni prebivalcev 3. največji potrošniški trg v EU. Vendar je potencial rasti omejen, ker je država zrel potrošniški trg s šibkimi prihodki in obeti za rast prebivalstva.

Potrošniška aktivnost ostaja omejena zaradi nenehne krize življenjskih stroškov, ki jo je še poslabšala vojna v Ukrajini.

Glede zasebne potrošnje na prebivalca je Italija tik pod povprečjem evrskega območja, a precej pod Finsko, Švedsko, Francijo in Nemčijo.
 
Digitalni razvoj in naraščajoča stopnja prodora interneta spodbujata naložbe italijanske vlade in ključnih operaterjev v infrastrukturo. Kljub temu Italija še vedno zaostaja na področju fiksnih širokopasovnih povezav in številnim MSP primanjkuje sredstev za posodobitev infrastrukture.

V Italiji je tudi veliko organiziranega kriminala in korupcije, kar v nekaterih delih države lahko postane resna ovira za tuja podjetja pri ustanavljanju podjetij v Italiji.

Italija ima tudi precej sive ekonomije, ki po nekaterih ocenah predstavlja kar 15 % BDP. Te dejavnosti so najpogostejše v kmetijstvu, gradbeništvu in storitvenem sektorju.
 
 

Priložnosti na trgu

Najbolj perspektivni sektorji za izvoz v Italijo so napredna proizvodnja, avtomobilska industrija, biotehnologija, kibernetska varnost, IKT, gradbeništvo, medicinska oprema in tehnologija, izdelki za hišne živali, obnovljiva energija ter turizem.

S črpanjem sredstev NRRP, ki jih financira EU, in nacionalnih skladov, namerava Italija v naslednjih 10 letih vložiti okoli 100 mlrd EUR v posodobitev infrastrukturnega omrežja države, kot del svojih prizadevanj za zagon gospodarstva.
 
Italija namerava posodobiti železnice, pristanišča in letališča s poudarkom na trajnostni mobilnosti, inter-modalnosti ter povezovanju letalskega in ladijskega prometa.
 
 

Vstop na trg 

Za uspešen vstop na italijanski trg je pomembno poiskati ustreznega italijanskega zastopnika, distributerja ali poslovnega partnerja, ki že ima vzpostavljeno široko poslovne mrežo, ter dobro razume lokalne poslovne prakse in predpise.

Pri vstopu na italijanski trg je priporočljivo: 
  • upoštevati regionalne razlike
  • zgraditi dobre osebne odnose
  • zgraditi močno spletno prisotnost
  • določiti pravilne možnosti plačila in dostave
  • komunicirati s strankami v lokalnem jeziku


Gospodarske panoge v Italiji - Farmacevtska industrija in biotehnologija

Farmacevtska industrija

Italija je eden največjih farmacevtskih trgov v Evropi. Tehnološko napredna farmacevtska industrija je najbolj konkurenčna proizvodnja v Italiji, pred industrijo pijač, kemično in strojno industrijo. Je tudi najbolj produktiven industrijski sektor v Italiji.

Največ zaposlenih v italijanski farmacevtski industriji je v Lombardiji.

Leta 2023 je velikost italijanskega farmacevtskega trga po ocenah dosegla 33,7 mlrd EUR.
 
Italijanska farmacevtska industrija zaposluje 66.500 ljudi in ustvari 2 % BDP države.
 
Po napovedih se bo italijanski farmacevtski trg v prihodnjih letih še povečeval, zaradi trenda staranja prebivalstva, naraščajočega povpraševanja po zdravilih in uvajanja novih inovativnih terapij.
 

Biotehnologija

Italijanska biotehnološka industrija hitro raste. V začetku leta 2023 je bilo v državi 823 biotehnoloških podjetij s 13.784 zaposlenimi. Ti so v letu 2022 ustvarili okoli 14 mlrd EUR prihodkov, kar je več kot 20 % povečanje od leta 2020.
 
Približno polovico teh podjetij deluje v sektorju znanosti o življenju. V državi je približno 100 javnih raziskovalnih centrov in univerzitetnih laboratorijev, 51 znanstvenih in raziskovalnih bolnišnic in 244 inovativnih zagonskih podjetij.
 
Italijanski biotehnološki sektor ponuja obetavne priložnosti za tuja biotehnološka podjetja, ki želijo razviti izdelke in napredovati pri novih zdravljenjih.
 
Italijanska biotehnološka podjetja delujejo predvsem na razvoju zdravil za onkologijo ter infekcijske, vnetne, nevrološke in kardiovaskularne bolezni. Nedavne naložbe so bile usmerjene v raziskave cepiv in zdravil.
 
Italija je ena prvih držav, ki je na evropski trg uvedla napredne terapije. 20 podjetij je razvilo 45 produktov napredne terapije, ki vključujejo somatske celične in genske terapije ter regenerativno medicino. Usmerjene so predvsem v onkologijo, dermatologijo in bolezni mišično-skeletnega sistema.
 
43 % raziskav na področju terapevtike in 38 % projektov molekularne diagnostike poteka v Lombardiji. Raziskave zdravil so skoncentrirane v severozahodni in srednji Italiji. Osrednja Italija je močna tudi pri razvoju cepiv, medtem ko je Toskana središče raziskav imunoloških izdelkov.

 

Največje italijanske farmacevtske trgovinske partnerice 


Največ farmacevtskih izdelkov je Italija v letu 2023 izvozila v ZDA, Švico, Belgijo, ter na Kitajsko in Nizozemsko. Slovenija v izvozu zasedla 40. mesto.
 
Največ farmacevtskih izdelkov je Italija v letu 2023 uvozila iz Nemčije, Belgije, Švice, Nizozemske in Francije. Pri uvozu je bila Slovenija na 19. mestu.
 
Slovenija je v letu 2023 v Italijo izvozila za 95,3 mio EUR farmacevtskih izdelkov, uvozila pa jih je za 50,8 mio EUR. 

 
Vrednost blagovne menjave farmacevtskih izdelkov (Slovenija-Italija; v 1.000 EUR)


 

 
Konkurenca na trgu

Italijanski farmacevtski trg je razdrobljen, saj ima v državi svoje proizvodne obrate večina velikih farmacevtskih multinacionalk, med njimi GlaxoSmithKline (GSK), Merck, Novartis, Pfizer in Sanofi.

Med domačimi podjetji sta med vodilnimi Recordati in Menarini.

 
Največji farmacevtski proizvajalci v Italiji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2023)
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl 4.241,73
Chiesi Farmaceutici Spa 2.802,02
Pfizer Srl 2.465,92
Recordati SpA 2.256,06
Bracco Spa 1.872,40
Novartis Farma Spa 1.735,64
Sanofi Srl 1.377,53
Alfasigma Spa 1.207,91
Merck Serono Spa 1.027,74
Acs Dobfar Spa 979,21
 

Ostale perspektivne panoge na trgu
 

Avtomobilska industrija

Avtomobilski sektor je ena glavnih italijanskih industrij. Vključno s proizvajalci delov obsega približno 5.700 podjetij in ustvari 6 % BDP.
 
Izvoz avtomobilov predstavlja 8 % celotnega italijanskega izvoza. Skoraj dve tretjini vozil, proizvedenih v Italiji, je namenjenih izvozu. Glavni izvozni trgi so Nemčija, Francija, Kitajska, Japonska in ZDA . Po podatkih italijanske vlade gre le 7,5 % izvoza v države zunaj Evrope.
 
Približno 259.000 ljudi je neposredno zaposlenih v industriji neposredno pa 1,2 milijona.
 
Januarja 2021 se je Fiat Chrysler Automobiles (FCA), glavni ameriško-italijanski proizvajalec vozil, združil s skupino PSA v Stellantis, ki je 5. največji proizvajalec avtomobilov po obsegu. Julija 2023 je Stellantis sklenil dogovor z italijansko vlado o povečanju letne proizvodnje vozil v Italiji na 1 mio enot, z načrti za izdelavo novega vozila v svoji tovarni v Melfiju v južni Italiji. 
 
Prehod na elektro-mobilnost preoblikuje sektor in lahko ponudi številne priložnosti za proizvajalce avtomobilskih komponent, polnilne infrastrukture, sisteme programske opreme EV, tehnologije EV baterij, električnih koles in električnih skuterjev, ter instrumentov za diagnostiko in testiranje vozil.


Napredne proizvodne tehnologije

Obeti za napredne proizvodne tehnologije, oziroma Industrijo 4.0, so pozitivni. Italijanski proizvajalci, ne glede na velikost (večina so mala in srednja podjetja), hitro prevzemajo napredne proizvodne tehnologije, ki izboljšujejo proizvodne procese in zmanjšujejo stroške.

Takšne tehnologije zajemajo industrijski internet stvari (IoT), industrijsko analitiko, proizvodnjo v oblaku, storitve svetovanja in usposabljanja, napredno avtomatizacijo in aditivno proizvodnjo.

Leta 2022 so italijanska podjetja vložila približno 7,1 mlrd EUR v napredne proizvodne tehnologije.

Okoli 19 % italijanskih proizvajalcev trenutno uporablja robote, 36 % sisteme IoT v proizvodnem procesu, 9 % pa jih je nabavilo 3D tiskalnike.

IKT

Sektor IKT predstavlja obetavno okolje za podjetja in vlagatelje, saj velikost trga hitro narašča, pa tudi vlada zagotavlja ugodne spodbude.
 
Vlada dejavno spodbuja digitalno preobrazbo v vseh sektorjih, s čimer ustvarja priložnosti za podjetja, da ponudijo inovativne rešitve v segmentu računalništva v oblaku, v podatkovnih centrih, upravljanju in analitiki.
 
Uporaba tehnologij IoT je v porastu, zlasti v sektorjih, kot so proizvodnja, zdravstvo in transport. Ta trend predstavlja dobre priložnosti za podjetja, da zagotovijo načrte IoT, senzorje in analitične rešitve.
 
Umetna inteligenca se v Italiji vse bolj uveljavlja z aplikacijami v različnih panogah, vključno s finančnim sektorjem, napredno proizvodnjo, komunalnimi storitvami, zdravstvenim varstvom in maloprodajo. Vendar pa obstaja še veliko neizkoriščenega potenciala pri podpori poslovnih dejavnosti. Vse več je povpraševanja po rešitvah, ki jih poganja AI, vključno z virtualnimi pomočniki, klepetalnimi roboti, napovedno analitiko in orodji za avtomatizacijo.
 
V Italiji se hitro povečuje tudi e-trgovina. To podjetjem ponuja priložnosti za razvoj varnih plačilnih sistemov, mobilnih aplikacij in platform za e-trgovino.

 
 
Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.


Viri:
  • Factiva
  • EIU
  • Statistični urad RS 
  • The International Trade Centre (ITC) 
 
 
Posodobljeno: april 2024
 


 

Poglejte si tudi: