Italija

Gospodarske panoge Italije

Gospodarstvo

Italija ima razvit industrijski sektor na severu države, v katerem prevladujejo zasebna podjetja, in manj razvit, zelo subvencioniran kmetijski sektor na jugu, ki ga zaznamujeta brezposelnost in nerazvitost. Italijansko gospodarstvo v veliki meri spodbuja proizvodnja visokokakovostnih potrošnih dobrin, ki jih proizvajajo mala in srednje velika podjetja, od katerih jih je veliko v družinski lasti. Italija je tretje največje gospodarstvo v evro območju, ki ga je močno prizadela svetovna finančna kriza. Šele po letu 2015 je Italija izšla iz gospodarske recesije. Gospodarska rast je skromna, v letu 2018 je Italija dosegla 0,8 % rast BDP, pod 1 % pa je napovedana gospodarska rast tudi v prihodnjih 3 letih.

 

Struktura BDP

Italija je eden glavnih kmetijskih akterjev v EU, saj je največji evropski proizvajalec riža, sadja, zelenjave in vina. Kmetijski sektor predstavlja 2 % italijanskega BDP in zaposluje približno 4 % delovne sile. Sektor je zaradi omejenih naravnih virov v državi močno odvisen od uvoza surovin, ki se uporabljajo v kmetijski proizvodnji. Glavni kmetijski pridelki so pšenica, koruza, ječmen, riž in oves.

Storitveni sektor predstavlja 74 % italijanskega BDP in zaposluje okoli 70 % delovne sile v državi. Turizem je največji segment storitvenega sektorja, saj je Italija peta najbolj obiskana država na mednarodni ravni in tretja najbolj obiskana v Evropi. Storitve, povezane s podjetji, imajo prav tako pomembno vlogo v gospodarstvu države. Po ocenah več kot polovica italijanskih podjetij deluje v storitvenem sektorju.

Vir: EIU; Factiva, maj 2020.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 24 % BDP in zaposluje 26 % aktivnega prebivalstva. Industrijska dejavnost države je skoncentrirana na severu države, vključno z mesti, kot so Torino, Milano in Benetke. Velik del italijanskega industrijskega sektorja sestavljajo mala in srednje velika družinska podjetja, v katerih je povprečno zaposlenih manj kot 50 delavcev. Italija je največji svetovni izvoznik luksuznega blaga (oblačila, avtomobili itd.). Najpomembnejši segmenti industrijskega sektorja so proizvodnja motornih vozil in strojev, kemična in farmacevtska industrija, proizvodnja električnih izdelkov, ter moda in tekstilna industrija. Italija je druga največja proizvodna sila v Evropi in sedma največja na svetu.

V letu 2019 se je industrijska proizvodnja zmanjšala za -1,4 %. Za leto 2020 analitiki napovedujejo upad industrijske proizvodnje v višini -1,5 %. V letih 2021 in 2022 pa naj bi bila rast industrijske proizvodnje zopet pozitivna in bo po napovedih znašala 1,4 % in 1,8 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na italijanskem trgu:

 

Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov

Italijanska avtomobilska industrija je v zadnjih petih letih zabeležila močno rast, zaradi česar je postala peta največja avtomobilska industrija v Evropi. V letu 2018 je ustvarila skupne prihodke v višini 13,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2014 - 2018 pa je znašala 14,2 %. Za primerjavo, francoska avtomobilska industrija je v zadnjih petih letih rasla po 7,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegla vrednost 36,5 mlrd EUR, medtem ko je nemška avtomobilska industrija v tem obdobju upadala po -1,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegla vrednost 102,4 mlrd EUR. Obseg potrošnje avtomobilov se je v Italiji med leti 2014 in 2018 povečal za 13,8 % in v letu 2018 dosegel 700.000 enot.

Analitiki napovedujejo, da bo italijanska avtomobilska industrija v obdobju 2019-2023 upadala po -0,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegla vrednost 12,7 mlrd EUR. Francoska avtomobilska industrija naj bi v prihodnjih petih letih rasla po 4,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegla vrednost 42,5 mlrd EUR, medtem ko analitiki nemški avtomobilski industriji v prihodnjih petih letih napovedujejo 0,9 % povprečno letno rast, vrednost industrije pa naj bi v letu 2023 dosegla 101,9 mlrd EUR.

V Italiji so se, podobno kot v preostali Evropi, pojavile nove storitve skupne uporabe avtomobilov. Številne družbe, kot so BlaBlaCar in car2go, kupcem ponujajo možnost skupnega nakupa ali skupne uporabe avtomobila. Razlogi za uvedbo tovrstnih storitev so okoljske in finančne omejitve. Souporaba avtomobilov je najbolj priljubljena med mlajšimi segmenti družbe.

 

Glavna konkurenta na italijanskem trgu avtomobilov sta:

  • Fiat Chrysler Automobiles N.V.
  • Volkswagen AG
 
V letu 2018 so v Italiji proizvedli 672.100 avtomobilov, kar je 9,5 % manj kot v letu poprej. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2014–2018 znašala 13,8 %.

Italijanska proizvodnja avtomobilov je v letu 2018 upadla za -8,1 % in dosegla vrednost 13,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2014–2018 je znašala 14,2 %.

 

Vrednost proizvodnje po letih (v mio EUR)  

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 7.142  
2015 14.054 65,2 %
2016 16.666 18,3 %
2017 15.486 -5,3 %
2018 13.644 -8,1 %

Po napovedih naj bi v Italiji v letu 2023 proizvedli 657.100 avtomobilov, kar je za -2,2 % manj kot leta 2018. Za obdobje 2019–2023 je napovedana -0,5 % povprečna letna stopnja rasti.
 
Analitiki napovedujejo, da bo italijanska proizvodnja avtomobilov v letu 2023 dosegla vrednost 12,7 mlrd EUR, kar je za -2,5 % manj kot leta 2018. Za obdobje 2019–2023 je napovedana -0,6 % povprečna letna stopnja rasti.

 

Napoved vrednosti proizvodnje po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 12.857 -4,8 %
2020 12.541 -0,4 %
2021 12.727 0,7 %
2022 12.500 0,7 %
2023 12.661 1,1 %

Fiat Chrysler je vodilni konkurent na trgu z 99,4 % tržnim deležem glede na vrednost proizvedenih avtomobilov.

 

Tržni deleži glede na vrednost po proizvajalcih za leto 2018 (v odstotkih)  

Fiat Chrysler 99,4 %
Volkswagen 0,6 %


Italija predstavlja 4,2 % evropske proizvodnje avtomobilov. Največji tržni delež ima Nemčija, 31,5 %.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2018 (v odstotkih)  

Nemčija 31,5 %
Francija 11,2 %
Združeno kraljestvo 9,6 %
Italija 4,2 %
Ostala Evropa 43,5 %

 

Največja podjetja na področju proizvodnje motornih vozil v Italiji (2018)

Podjetje
Prihodki 
v mio EUR 
Fca Italy Spa 28.202,26
Iveco Spa 5.168,28
Ferrari NV 3.502,15
Maserati Spa 3.402,36
Società Europea Veicoli Leggeri SEVEL SpA 3.355,22
Automobili Lamborghini SpA 449,10
S.E.A. Societa Europea Autocaravan Spa 239,00


Največja podjetja na področju proizvodnje delov za motorna vozila v Italiji (2018)

Podjetje
Prihodki
v mio EUR 
Fpt Industrial Spa 3.237,17
Brembo SpA 2.703,17
Sogefi SpA 1.662,62
Lear Corporation Italia Srl 635,49
Itt Italia Srl 542,94
Automotive Lighting Italia Spa 491,43
Sistemi Sospensioni Spa 450,83

 

Največja podjetja na področju veleprodaje delov za motorna vozila v Italiji (2018)

Podjetje
Prihodki
v mio EUR 
Toyo Tire Italia Spa 27,29
Pneucentro Sassuolo Srl 5,20
Diwal Srl 3,50
Driver Italia Spa 3,36
Sartoretto Pneumatici Srl 3,23
Magaldi Snc Di Magaldi Carlo E Vito E C. 3,23
B.P.A. Spa 3,02Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, maj 2019.


Farmacevtska industrija

Analiza zajema samo etična zdravila in ne vključuje zdravstvenega varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali. Tržne vrednosti so izračunane po cenah EXW (franko tovarna).

Italijanski farmacevtski trg ima visoko strokovno znanje s področja naprednih terapij in upravljanja vstopnih sporazumov za nova zdravila. V letu 2018 je dosegel skupne prihodke v višini 24,2 mlrd EUR, kar je med leti 2014 - 2018 predstavljalo 2,9 % povprečno letno stopnjo rasti. Za primerjavo, francoski farmacevtski trg je v zadnjih petih letih dosegel ničelno povprečno letno stopnjo rasti in v letu 2018 dosegel vrednost 31,7 mlrd EUR, medtem ko je nemški farmacevtski trg v tem obdobju rasel po 4,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 66,1 mlrd EUR.

Italija je na drugem mestu v Evropi glede na velikost proizvodnje v farmacevtski industriji, takoj za Nemčijo. Med petimi največjimi evropskimi državami Italija proizvede približno četrtino zdravil in predstavlja 19 % celotne prodaje. Država je med vodilnimi na področju kliničnega razvoja, zlasti na področjih cepiv, terapij s plazemskimi beljakovinami, naprednih terapij in redkih bolezni. V Italiji se izvaja približno petina vseh kliničnih testiranj v Evropi, v katera je vloženih preko 700 mio EUR sponzorskih sredstev. Država je tudi prva po številu sklenjenih vstopnih sporazumov za nova zdravila.

Zaradi integriranega sistema zdravstvenega varstva, ki je eden najboljših na svetu, so izdatki za farmacevtske izdelke v Italiji lani znašali 290 EUR na prebivalca, kar je 12 % manj kot je povprečje v petih največjih evropskih državah, ki znaša 400 EUR.

Analitiki napovedujejo, da bo italijanski farmacevtski trg v obdobju 2019-2023 rasel po 2,7 % povprečni letni stopnji rasti in v letu 2023 dosegel vrednost 26,2 mlrd EUR. Francoski farmacevtski trg naj bi v prihodnjih petih letih upadal po -0,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 29,1 mlrd EUR, medtem ko naj bi nemški farmacevtski trg v napovedanem obdobju rasel po 4,9 % povprečni letni stopni in v letu 2023 dosegel vrednost 79,8 mlrd EUR.
 

Glavni konkurenti na italijanskem farmacevtskem trgu so:

  • Chiesi Farmaceutici SpA
  • Pfizer Inc.
  • Recordati S.p.A.
  • The Menarini Group

Italijanski farmacevtski trg je v letu 2018 zrasel za 2,3 % in dosegel vrednost 24,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2014–2018 znašala 2,9 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)  

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 19.097  
2015 23.603 3,1 %
2016 24.144 2,3 %
2017 24.690 4,0 %
2018 24.152 2,3 %Analitiki napovedujejo, da bo italijanski farmacevtski trg v letu 2023 dosegel vrednost 26,2 mlrd EUR, kar je za 14 % več kot leta 2018. Za obdobje 2019–2023 je napovedana povprečna letna stopnja rasti v višini  2,7 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 24.621 2,8 %
2020 24.672 2,7 %
2021 25.619 2,8 %
2022 25.564 2,4 %
2023 26.209 2,6 %


Pfizer je vodilni konkurent na trgu s 7,9 % tržnim deležem.

Tržni deleži glede na vrednost  za leto 2018 (v odstotkih) 

Pfizer 7,9 %
Menarini 3,9 %
Recordati 1,1 %
Chiesi Farmaceutici SpA 1,1 %
Ostali 86,0 %


Italija predstavlja 9,9 % evropskega farmacevtskega trga.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2018 (v odstotkih) 

Nemčija 27,2 %
Francija 13,0 %
Italija 9,9 %
Združeno kraljestvo 9,4 %
Ostala Evropa 40,5 %

Največja proizvodnja podjetja na področju farmacevtske industrije v Italiji (2018)

Podjetje
Prihodki
v mio EUR 
Eli Lilly Italia Spa 1.671,42
Sanofi Spa 1.557,50
Merck Serono Spa 1.407,09
Recordati SpA 1.384,59
Chiesi Farmaceutici Spa 1.012,66
Pfizer Italia Srl 881,67
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Srl 435,67

Največja podjetja na področju veleprodaje v farmacevtski industriji v Italiji (2018)

Podjetje Prihodki
v mio EUR 
Cooperativa Esercenti Farmacia Soc. Coop. A Rl 1.246,98
Unico La Farmacia Dei Farmacisti Spa 1.141,77
Alliance Healthcare Italia Distribuzione Spa 941,68
Codifi Srl Consorzio Stabile Per La Distribuzione 870,78
Janssen Cilag Spa 731,69
Johnson & Johnson Medical Spa 658,01
Farvima Medicinali Spa 609,13


 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.Vir: Factiva, maj 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje