Italija

Gospodarske panoge Italije

Priložnosti na trgu


Najbolj perspektivni sektorji za izvoz v Italijo so:

Avtomobilska industrija
predstavlja velike priložnosti za dobavitelje avtomobilski industriji, saj je Italija eden največjih avtomobilskih trgov v Evropi in eden največjih evropskih trgov za motocikle in mopede. Italija je tudi ena največjih svetovnih proizvajalk avtomobilskih komponent.

Napredne proizvodne tehnologije: Ključni dejavnik visoke rasti trga naprednih proizvodnih tehnologij v Italiji je bil vladni načrt za napredne proizvodne spodbude, ki je bil prej znan kot "Piano Nazionale Impresa 4.0", zdaj pa se imenuje "Piano Transizione 4.0". Zadnja različico načrta, ki jo je 26. maja 2020 podpisal minister za gospodarski razvoj, obsega 7 mlrd EUR davčnih dobropisov za naložbe v investicijsko blago, raziskave in razvoj ter usposabljanje delavcev. Novi načrt je za več kot 40 % razširil nabor podjetij, ki lahko dostopajo do spodbud.

Možnosti za izvoznike so predvsem na naslednjih področjih:
 • napredne proizvodne rešitve, kot so avtonomni industrijski roboti
 • 3D tiskanje, zlasti za nadomestne dele in prototipe
 • simulacija vrednostnih omrežij
 • integracija podatkov med podjetji na podlagi standardov prenosa podatkov
 • industrijski internet
 • računalništvo v oblaku
 • kibernetska varnost
 • Big Data in analitika podatkov
Medicinska oprema in e-zdravje: Italijanska vlada je v začetku leta 2020, v okviru italijanskega zdravstvenega načrta za izboljšanje lokalne pomoči pacientom, dodelila 235 mio EUR za nakup osnovnih diagnostičnih naprav.
Povpraševanje na trgu je predvsem po opremi za oskrbo na domu, opremi za spremljanje pacientov na daljavo, po endoskopih in opremi za diagnostično slikanje. Italijanski trg je dovzeten za visokokakovostno in tehnološko napredno diagnostiko ter terapevtsko opremo in izdelke.
Pandemija Covid-19 je pospešila digitalno in organizacijsko preobrazbo v zdravstvu. Povečala se je potreba po tele-medicini in uporabi umetne inteligence, pa tudi po digitalnih orodjih, kot so pametni telefoni za komunikacijo s pacienti in drugimi zdravniki, prenosniki in storitve za oddaljeni dostop do aplikacij in dokumentov prek VPN ter orodja za video konference.

Izdelki za hišne živali: Trenutni trend vključuje naravne in celostne prehrambne izdelke za hišne ljubljenčke, ki zagotavljajo naravne ali biološke sestavine brez umetnih barvil ali konzervansov. Veliko je povpraševanje po higienskih izdelkih za hišne ljubljenčke in sredstvom proti parazitom, ter naprednih veterinarskih storitvah.
 

Gospodarstvo
 

Italija ima razvit industrijski sektor na severu države, v katerem prevladujejo zasebna podjetja, in manj razvit, zelo subvencioniran kmetijski sektor na jugu, ki ga zaznamujeta brezposelnost in nerazvitost. Italijansko gospodarstvo v veliki meri spodbuja proizvodnja visokokakovostnih potrošnih dobrin, ki jih proizvajajo mala in srednje velika podjetja, od katerih jih je veliko v družinski lasti. Italija je tretje največje gospodarstvo v evro območju, ki ga je močno prizadela najprej svetovna finančna kriza, v letu 2020 pa še pandemija korona virusa. 


 

Struktura BDP

Italija je eden glavnih kmetijskih akterjev v EU, saj je največja evropska proizvajalka riža, sadja, zelenjave in vina. Kmetijski sektor predstavlja 2 % italijanskega BDP in zaposluje 4 % delovne sile. Sektor je zaradi omejenih naravnih virov v državi močno odvisen od uvoza surovin, ki se uporabljajo v kmetijski proizvodnji. Glavni kmetijski pridelki so pšenica, koruza, ječmen, riž in oves.
Da bi se odzvala na krizo, povezano s COVID-19, je italijanska vlada vzpostavila posebne programe za agroživilski sektor, ki mu je namenila več kot 1,1 mlrd EUR. Kljub temu je v Q2 2020 primarni sektor v primerjavi s prejšnjim četrtletjem zabeležil 12,8 % upad.

Storitveni sektor predstavlja 75 % italijanskega BDP in zaposluje 71 % delovne sile v državi. Turizem je ena najhitreje rastočih panog v Italiji in zajema največji del storitvenega sektorja. Italija je 5. najbolj obiskana država na mednarodni ravni in 3. najbolj obiskana v Evropi. 
Po ocenah več kot polovica od 5 mio italijanskih podjetij deluje v storitvenem sektorju. Pandemija COVID-19 je povzročila motnje v večini storitvenih dejavnosti, predvsem pa v turizmu in gostinstvu. V Q3 2020 je Italija zabeležila 65,9 % padec tujih turistov, sektorska poslovna združenja pa ocenjujejo za leto 2020 približno 100 mlrd EUR izgube.


Vir: EIU; Factiva, april 2021.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 23 % BDP in zaposluje 26 % aktivnega prebivalstva. Industrijska dejavnost države je skoncentrirana na severu države, vključno z mesti, kot so Torino, Milano in Benetke. Velik del italijanskega industrijskega sektorja sestavljajo mala in srednje velika družinska podjetja, v katerih je povprečno zaposlenih manj kot 50 delavcev. Italija je največja svetovna izvoznica luksuznega blaga (oblačila, avtomobili itd.). Najpomembnejši segmenti industrijskega sektorja so proizvodnja motornih vozil in strojev, kemična in farmacevtska industrija, proizvodnja električnih izdelkov, ter moda in tekstilna industrija. Italija je 2. največja proizvodna sila v Evropi in 7. največja na svetu. 

V letu 2020 se je industrijska proizvodnja zmanjšala za -11 %. Za leto 2021 analitiki napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 9,6 %. V letih 2022 in 2023 naj bi rast industrijske proizvodnje dosegla 3,2 % in 1,6 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na italijanskem trgu:

 

Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov

Analiza vključuje proizvodnjo osebnih avtomobilov. Vrednost proizvodnje je izračunana glede na prodajno ceno proizvajalcev ter ne vključuje davkov in dajatev. Obseg proizvodnje predstavlja količino popolnoma dokončanih avtomobilov v državi.

Italijanska proizvodnja avtomobilov je med leti 2016-2020 upadala po -10,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegla vrednost 7,1 mlrd EUR. Za primerjavo, proizvodnja avtomobilov v Franciji je v zadnjih 5 letih upadala po -9,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegla vrednost 15,1 mlrd EUR, nemška proizvodnja avtomobilov pa je v tem obdobju upadala po -9,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegla vrednost 54 mlrd EUR.

Obseg in vrednost proizvodnje avtomobilov se je v letu 2020 močno znižala zaradi pandemije COVID-19. Pri izvozu kitajskih delov je prišlo do hudih motenj in po vsem svetu so bili zaprti številni proizvodni obrati, zato je bila posledično prizadeta tudi proizvodnja avtomobilov. Zmanjšalo se je tudi zaupanje potrošnikov, saj so ogrožena številna delovna mesta, zmanjšuje pa se tudi gospodarska rast. Zato se je prodaja novih avtomobilov zmanjšala, kar zmanjšuje povpraševanje v avtomobilski industriji.

Obseg avtomobilske proizvodnje se je v Italiji med leti 2016 - 2020 zniževal po -14,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel 389.400 enot. Obseg proizvodnje se bo po napovedih do konca leta 2025 povečal na 605.700 enot, kar predstavlja 9,2 % povprečno letno rast za obdobje 2020–2025.

Kljub temu, da je proizvodnja avtomobilov v zadnjih letih upadala, pa je segment hibridnih in električnih avtomobilov beležil močno pozitivno rast. Prodaja hibridnih in električnih avtomobilov v Italiji se je med leti 2016 - 2020 povečevala po 60,4 % povprečni letni stopnji.

Analitiki napovedujejo, da bo proizvodnja avtomobilov v Italiji v obdobju 2021-2025 rasla po 7,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla vrednost 9,7 mlrd EUR. Francoska proizvodnja avtomobilov naj bi se v prihodnjih 5 letih povečevala po 9,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla vrednost 22 mlrd EUR, nemška proizvodnja pa naj bi v napovedanem obdobju rasla po 12,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla vrednost 92,6 mlrd EUR.
 

Glavna konkurenta na italijanskem trgu avtomobilov sta:

 • Stellantis NV
 • Volkswagen AG
 
Obseg italijanske proizvodnje avtomobilov se je v letu 2020 zmanjšal za -28,9 % in dosegel 389.400 enot. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2016-2020 znašala -14,5 %.

Vrednost italijanske proizvodnje avtomobilov je v letu 2020 upadla za -11,2 % in dosegla 7,1 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2016–2020 je znašala -10,4 %.


Vrednost proizvodnje po letih (v mio EUR)  

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 11.261  
2017 10.530 -5,3 %
2018 9.237 -8,3 %
2019 8.125 -16,4 %
2020 7.105 -11,2 %


Po napovedih naj bi v Italiji v letu 2025 proizvedli 605.700 avtomobilov, kar je za 55,6 % več kot leta 2020. Za obdobje 2021–2025 je napovedana 9,2 % povprečna letna stopnja rasti. 

Analitiki napovedujejo, da bo italijanska proizvodnja avtomobilov v letu 2025 dosegla vrednost 9,7 mlrd EUR, kar je za 45,7 % več kot leta 2020. Za obdobje 2021–2025 je napovedana 7,9 % povprečna letna stopnja rasti.
 

Napoved vrednosti proizvodnje po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 7.500 11,3 %
2022 9.829 28,3 %
2023 10.530 3,1 %
2024 9.830 -2,5 %
2025 9.672 2,2 %


Stellantis je vodilni konkurent na trgu z 99,1 % tržnim deležem glede na obseg proizvedenih avtomobilov.

Tržni deleži glede na obseg proizvodnje po proizvajalcih za leto 2020 (v odstotkih)  

Stellantis 99,1 %
Volkswagen 0,9 %
 

Italija predstavlja 3,9 % evropske proizvodnje avtomobilov glede na vrednost. Največji tržni delež ima Nemčija, 30,3 %.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 (v odstotkih)  

Nemčija 30,3 %
Francija 8,5 %
Združeno kraljestvo 8,0 %
Italija 3,9 %
Ostala Evropa 49,3 %
 

Največja podjetja na področju proizvodnje motornih vozil v Italiji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Iveco Spa 4.238,60
Ferrari NV 3.571,47
Fpt Industrial Spa 2.939,73
Mercedes-Benz Italia SpA 2.856,05
Ford Italia Spa 2.143,20
Bmw Italia Spa 2.079,50
Groupe Psa Italia Spa 2.006,28


Največja podjetja na področju proizvodnje delov za motorna vozila v Italiji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Bridgestone Europe Nv Sa 2.821,16
Brembo SpA 2.279,93
CIR SpA - Cie Industriali Riunite 1.894,00
Michelin Italiana S.A.M.I. Spa 1.617,65
Sogefi SpA 1.242,04
Marelli Europe Spa 966,65
Magna Pt Spa 774,26


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, avgust 2021.Kemična industrija

Analiza zajema specialne kemikalije, osnovne kemikalije, kemikalije za kmetijstvo ter druge kemikalije, ki vključujejo izdelke, kot so farmacevtske kemikalije. Tržne vrednosti so izračunane po prodajnih cenah proizvajalcev.

Italijanska kemična industrija je v obdobju 2016-2020 beležila -1,4 % povprečni letni upad in v letu 2020 ustvarila vrednost 77,2 mlrd EUR. Za primerjavo, francoska kemična industrija je v zadnjih 5 letih upadala po -1,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 ustvarila vrednost 68,9 mlrd EUR, nemška kemična industrija pa je v tem obdobju rasla po 0,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 ustvarila 148,9 mlrd EUR.

Italijanska kemična industrija je leta 2020 upadla za -6,7 %, kar je v veliki meri posledica pandemije COVID-19, zaradi katere se je zaustavilo veliko gospodarskih aktivnosti. Povpraševanje po kemikalijah se je zmanjšalo, prišlo je do motenj v dobavnih verigah, podjetja pa so kopičila zaloge. Vsi ti dejavniki so negativno vplivali na kemično industrijo v letu 2020. Močno je upadlo tudi povpraševanje po kemičnih izdelkih, povezanih z avtomobilsko in gradbeno industrijo. Pandemija pa je hkrati ustvarila nove priložnosti za biocidne barve in premaze, kar je nekoliko izravnalo upad.

Segmenta osnovnih kemikalij in specialnih kemikalij sta največja segmenta italijanske kemične industrije, saj je vsak od njiju v letu 2020 ustvaril prihodke v višini 23 mlrd EUR, kar predstavlja 29,8 % celotne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo vrednost italijanske kemične industrije v obdobju 2021-2025 rasla po 1,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla 79,1 mlrd EUR. Francoska kemična industrija naj bi v prihodnjih 5 letih rasla po 1,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegal vrednost 68,4 mlrd EUR, vrednost nemške kemične industrije pa naj bi se v napovedanem obdobju povečevala po 2,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla 158,2 mlrd EUR.

Rast trga bo v prihodnjih letih spodbudilo predvsem povečano povpraševanje po kemikalijah, ki se uporabljajo v farmacevtskih izdelkih, aditivih za živila in razkužilih. Nekateri ključni trendi, ki naj bi v prihodnjih letih vplivali na trg, so trajnost, digitalizacija ter osredotočenost na zdravje in varnost. Konkurenti, ki se bodo prilagodili tem trendom, bodo beležili povečano povpraševanje in rast v napovedanem obdobju. Prihodnost italijanske kemične industrije je precej težko napovedati, zaradi negotovosti glede prihodnjih cen nafte in političnih trgovinskih napetosti, zlasti tistih, ki zadevajo odhod Združenega kraljestva iz EU, saj je država ena glavnih trgovinskih partneric Italije.

Glavni konkurenti na trgu:

 •  BASF SE
 •  Eni S.p.A
 •  Polynt SpA

Italijanska kemična industrija je v letu 2020 upadla za -6,7 % in dosegla vrednost 77,2 mlrd EUR. V obdobju 2016–2020 je povprečna letna stopnja rasti znašala -1,4 %.

Vrednost industrije po letih (v mio EUR)  

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 83.783  
2017 86.548 5,2 %
2018 83.305 0,5 %
2019 84.196 -4,1 %
2020 77.192 -6,7 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo italijanska kemična industrija v letu 2025 dosegla vrednost 79,1 mlrd EUR, kar je 9,7 % več kot leta 2020. Za obdobje 2021–2025 je napovedana povprečna letna stopnja rasti v višini 1,9 %.

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 76.416 4,2 %
2022 78.974 0,7 %
2023 83.097 1,6 %
2024 80.847 1,6 %
2025 79.098 1,2 %Osnovne kemikalije in specialne kemikalije sta največja segmenta italijanske kemične industrije, saj vsak od njiju ustvari 29,8 % celotne vrednosti trga. 

Tržna segmentacija po segmentih za leto 2020 (v odstotkih) 

Osnovne kemikalije 29,8 %
Specialne kemikalije 29,8 %
Kemikalije za kmetijstvo 6,2 %
Ostale kemikalije 34,2 %


Italija predstavlja 11,1 % evropske kemične industrije glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 (v odstotkih) 

Nemčija 21,5 %
Italija 11,1 %
Francija 9,8 %
Združeno kraljestvo 8,2 %
Ostala Evropa 49,4 %
 


Največja proizvodnja podjetja na področju kemične industrije v Italiji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Basf Italia Spa 1.687,60
Basell Poliolefine Italia Srl 1.050,40
SOL SpA 1.005,27
Infineum Italia Srl 897,23
Sasol Italy Spa 857,30
Solvay Specialty Polymers Italy Spa 796,30
Dow Italia Divisione Commerciale Srl 548,64

 
Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, avgust 2021.
 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje