Italija

Gospodarske panoge Italije

Priložnosti na trgu


Najbolj perspektivni sektorji za izvoz v Italijo so:

Avtomobilska industrija
predstavlja velike priložnosti za dobavitelje avtomobilski industriji, saj je Italija eden največjih avtomobilskih trgov v Evropi in eden največjih evropskih trgov za motocikle in mopede. Italija je tudi ena največjih svetovnih proizvajalk avtomobilskih komponent.

Napredne proizvodne tehnologije: Ključni dejavnik visoke rasti trga naprednih proizvodnih tehnologij v Italiji je bil vladni načrt za napredne proizvodne spodbude, ki je bil prej znan kot "Piano Nazionale Impresa 4.0", zdaj pa se imenuje "Piano Transizione 4.0". Zadnja različico načrta, ki jo je 26. maja 2020 podpisal minister za gospodarski razvoj, obsega 7 mlrd EUR davčnih dobropisov za naložbe v investicijsko blago, raziskave in razvoj ter usposabljanje delavcev. Novi načrt je za več kot 40 % razširil nabor podjetij, ki lahko dostopajo do spodbud.

Možnosti za izvoznike so predvsem na naslednjih področjih:
 • napredne proizvodne rešitve, kot so avtonomni industrijski roboti
 • 3D tiskanje, zlasti za nadomestne dele in prototipe
 • simulacija vrednostnih omrežij
 • integracija podatkov med podjetji na podlagi standardov prenosa podatkov
 • industrijski internet
 • računalništvo v oblaku
 • kibernetska varnost
 • Big Data in analitika podatkov
Medicinska oprema in e-zdravje: Italijanska vlada je v začetku leta 2020, v okviru italijanskega zdravstvenega načrta za izboljšanje lokalne pomoči pacientom, dodelila 235 mio EUR za nakup osnovnih diagnostičnih naprav.
Povpraševanje na trgu je predvsem po opremi za oskrbo na domu, opremi za spremljanje pacientov na daljavo, po endoskopih in opremi za diagnostično slikanje. Italijanski trg je dovzeten za visokokakovostno in tehnološko napredno diagnostiko ter terapevtsko opremo in izdelke.
Pandemija Covid-19 je pospešila digitalno in organizacijsko preobrazbo v zdravstvu. Povečala se je potreba po tele-medicini in uporabi umetne inteligence, pa tudi po digitalnih orodjih, kot so pametni telefoni za komunikacijo s pacienti in drugimi zdravniki, prenosniki in storitve za oddaljeni dostop do aplikacij in dokumentov prek VPN ter orodja za video konference.

Izdelki za hišne živali: Trenutni trend vključuje naravne in celostne prehrambne izdelke za hišne ljubljenčke, ki zagotavljajo naravne ali biološke sestavine brez umetnih barvil ali konzervansov. Veliko je povpraševanje po higienskih izdelkih za hišne ljubljenčke in sredstvom proti parazitom, ter naprednih veterinarskih storitvah.
 

Gospodarstvo
 

Italija ima razvit industrijski sektor na severu države, v katerem prevladujejo zasebna podjetja, in manj razvit, zelo subvencioniran kmetijski sektor na jugu, ki ga zaznamujeta brezposelnost in nerazvitost. Italijansko gospodarstvo v veliki meri spodbuja proizvodnja visokokakovostnih potrošnih dobrin, ki jih proizvajajo mala in srednje velika podjetja, od katerih jih je veliko v družinski lasti. Italija je tretje največje gospodarstvo v evro območju, ki ga je močno prizadela najprej svetovna finančna kriza, v letu 2020 pa še pandemija korona virusa. 


 

Struktura BDP

Italija je eden glavnih kmetijskih akterjev v EU, saj je največja evropska proizvajalka riža, sadja, zelenjave in vina. Kmetijski sektor predstavlja 2 % italijanskega BDP in zaposluje 4 % delovne sile. Sektor je zaradi omejenih naravnih virov v državi močno odvisen od uvoza surovin, ki se uporabljajo v kmetijski proizvodnji. Glavni kmetijski pridelki so pšenica, koruza, ječmen, riž in oves.
Da bi se odzvala na krizo, povezano s COVID-19, je italijanska vlada vzpostavila posebne programe za agroživilski sektor, ki mu je namenila več kot 1,1 mlrd EUR. Kljub temu je v Q2 2020 primarni sektor v primerjavi s prejšnjim četrtletjem zabeležil 12,8 % upad.

Storitveni sektor predstavlja 75 % italijanskega BDP in zaposluje 71 % delovne sile v državi. Turizem je ena najhitreje rastočih panog v Italiji in zajema največji del storitvenega sektorja. Italija je 5. najbolj obiskana država na mednarodni ravni in 3. najbolj obiskana v Evropi. 
Po ocenah več kot polovica od 5 mio italijanskih podjetij deluje v storitvenem sektorju. Pandemija COVID-19 je povzročila motnje v večini storitvenih dejavnosti, predvsem pa v turizmu in gostinstvu. V Q3 2020 je Italija zabeležila 65,9 % padec tujih turistov, sektorska poslovna združenja pa ocenjujejo za leto 2020 približno 100 mlrd EUR izgube.


Vir: EIU; Factiva, april 2021.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 23 % BDP in zaposluje 26 % aktivnega prebivalstva. Industrijska dejavnost države je skoncentrirana na severu države, vključno z mesti, kot so Torino, Milano in Benetke. Velik del italijanskega industrijskega sektorja sestavljajo mala in srednje velika družinska podjetja, v katerih je povprečno zaposlenih manj kot 50 delavcev. Italija je največja svetovna izvoznica luksuznega blaga (oblačila, avtomobili itd.). Najpomembnejši segmenti industrijskega sektorja so proizvodnja motornih vozil in strojev, kemična in farmacevtska industrija, proizvodnja električnih izdelkov, ter moda in tekstilna industrija. Italija je 2. največja proizvodna sila v Evropi in 7. največja na svetu. 

V letu 2020 se je industrijska proizvodnja zmanjšala za -11 %. Za leto 2021 analitiki napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 8 %. V letih 2022 in 2023 naj bi rast industrijske proizvodnje dosegla 2,3 % in 1,6 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na italijanskem trgu:

 

Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov

Analiza vključuje proizvodnjo osebnih avtomobilov. Vrednost proizvodnje je izračunana glede na prodajno ceno proizvajalca ter ne vključuje davkov in dajatev. Obseg proizvodnje predstavlja količino popolnoma dokončanih avtomobilov v državi.

Italijanska avtomobilska industrija v zadnjih letih upada, tako po vrednosti kot po obsegu. V napovedanem obdobju se sicer pričakuje manjša rast, a bo italijanska industrija zaradi učinkov pandemije COVID-19 gotovo čutila posledice, predvsem v letu 2020.

Italijanska proizvodnja avtomobilov je v obdobju 2015-2019 upadala po -0,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegla vrednost 9 mlrd EUR. Za primerjavo, francoska proizvodnja avtomobilov je v zadnjih petih letih rasla po 5,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegla vrednost  25,8 mlrd EUR, nemška proizvodnja avtomobilov pa je v tem obdobju upadala po -2,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegla vrednost 68,5 mlrd EUR.

Obseg proizvodnje avtomobilov se je v Italiji v obdobju 2015-2019 zmanjševal po -1,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel 613.200 enot. Po napovedih naj bi se obseg proizvodnje v prihodnjih petih letih povečeval po 0,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel 628.200 enot.

Vrednost proizvodnje avtomobilov v Italiji naj bi po napovedih analitikov v prihodnjih petih letih rasla po 0,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 8,5 mlrd EUR. Vrednost francoske proizvodnje avtomobilov naj bi v prihodnjih petih letih rasla po 1,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 25 mlrd EUR, medtem ko naj bi nemška proizvodnja v napovedanem obdobju rasla po 0,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 64,8 mlrd EUR. Globalna pandemija COVID-19 ima velik vpliv na avtomobilsko industrijo po vsem svetu. Pri izvozu kitajskih delov je prišlo do velikih zastojev, saj so bili številni proizvodni obrati v času pandemije zaprti. Tudi avtomobilski proizvajalci v Italiji so marca 2020 prisilno zaustavili proizvodne obrate, kar bo leta 2020 močno oviralo proizvodnjo.

 

Glavna konkurenta na italijanskem trgu avtomobilov sta:

 • Fiat Chrysler Automobiles N.V.
 • Volkswagen AG
 

Obseg italijanske proizvodnje avtomobilov se je v letu 2019 zmanjšal za -8,6 % in dosegel 613.200 enot. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2015-2019 znašala -1,9 %.

Vrednost italijanske proizvodnje avtomobilov je v letu 2019 upadla za -5,4 % in dosegla 9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2015–2019 je znašala -0,7 %.
 

Vrednost proizvodnje po letih (v mio EUR)  

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 9.369  
2016 11.081 18,3 %
2017 10.265 -5,3 %
2018 9.067 -8,3 %
2019 9.017 -5,4 %


Po napovedih naj bi v Italiji v letu 2024 proizvedli 628.200 avtomobilov, kar je za 2,4 % več kot leta 2019. Za obdobje 2020–2024 je napovedana 0,5 % povprečna letna stopnja rasti. 

Analitiki napovedujejo, da bo italijanska proizvodnja avtomobilov v letu 2024 dosegla vrednost 8,5 mlrd EUR, kar je za 4 % več kot leta 2019. Za obdobje 2020–2024 je napovedana 0,8 % povprečna letna stopnja rasti.

 

Napoved vrednosti proizvodnje po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 9.181 -0,2 %
2021 9.181 0,7 %
2022 8.803 1,1 %
2023 8.595 1,3 %
2024 8.467 1,4 %


Fiat Chrysler je vodilni konkurent na trgu z 99,1 % tržnim deležem glede na obseg proizvedenih avtomobilov.
 

Tržni deleži glede na obseg proizvodnje po proizvajalcih za leto 2019 (v odstotkih)  

Fiat Chrysler 99,1 %
Volkswagen 0,9 %
 


Italija predstavlja 3,9 % evropske proizvodnje avtomobilov glede na vrednost. Največji tržni delež ima Nemčija, 29,8 %.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2019 (v odstotkih)  

Nemčija 29,8 %
Francija 11,2 %
Združeno kraljestvo 8,9 %
Italija 3,9 %
Ostala Evropa 46,2 %

 

Največja podjetja na področju proizvodnje motornih vozil v Italiji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Fca Italy Spa 28.363,35
Iveco Spa 5.274,43
Ferrari NV 3.757,90
Società Europea Veicoli Leggeri SEVEL SpA 3.343,88
Fpt Industrial Spa 3.208,34
Ferrari Spa Esercizio Fabbriche Automobili E Corse 3.206,39
Maserati Spa 1.332,55


Največja podjetja na področju proizvodnje delov za motorna vozila v Italiji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Brembo SpA 2.585,68
Sogefi SpA 1.515,73
Lear Corporation Italia Srl 664,15
Itt Italia Srl 601,20
Magna Pt Spa 595,29
Marelli Suspension Systems Italy Spa 478,35
Trw Automotive Italia SrL 380,58


Največja podjetja na področju veleprodaje delov za motorna vozila v Italiji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Autotorino Spa 898,78
Kia Motors Company Italy Srl 778,15
Fca Center Italia S.P.A. In Forma Fiat Chrysler  586,27
Rosenbauer International Ag 487,03
Fintyre Spa 403,92
Gruppo Bossoni Spa 398,73
Renault Retail Group Italia Spa 396,71Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, julij 2020.


Farmacevtska industrija

Analiza zajema samo etična zdravila in ne vključuje zdravstvenega varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali. Tržne vrednosti so izračunane po cenah EXW (franko tovarna).

Italijanski farmacevtski trg je pod pritiskom že od finančne krize leta 2008/2009 in posledičnih varčevalnih ukrepov v gospodarstvu. Leta 2010 je italijanska vlada zmanjšala izdatke za zdravje, kar je povzročilo znižanje cen zdravil za 1,2 %. Zaradi stalnih varčevalnih ukrepov je bila rast trga omejena.

Italijanski farmacevtski trg je v obdobju 2015-2019 dosegel ničelno povprečno letno stopnjo rasti in v leti 2019 dosegel vrednost 22,4 mlrd EUR. Za primerjavo, francoski farmacevtski trg je v obdobju 2015-2019 upadal po -1,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 29 mlrd EUR, medtem ko je nemški farmacevtski trg v tem obdobju rasel po 0,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 35,9 mlrd EUR.

Zaradi težav v gospodarstvu je morala država sprejeti varčevalne ukrepe. Uporaba generičnih zdravil namesto dražjih blagovnih znamk je bila koristna tako za bolnike in bolnišnice kot tudi za proračun države. Rast trga v tem segmentu je zato močnejša kot v mnogih drugih zahodnoevropskih državah. Vendar je ta trend do neke mere zaviral rast trga zaradi nižje cene generičnih izdelkov.
Italija uporablja biosimilarje (biološko primerljiva zdravila) enako ali še nekoliko več kot druge evropske države. Vendar pa je čas od izdaje dovoljenja za promet z zdravilom do dostopa pacientom daljši v primerjavi z drugimi evropskimi državami, predvsem zaradi birokracije na regionalni in lokalni ravni. Zato je trg manj privlačen za tuje konkurente.
Italija dosega velike uspehe v kliničnem razvoju, zlasti na področju cepiv, terapij z beljakovinami v plazmi, naprednih terapij in redkih boleznih. V Italiji se izvede približno petina evropskih kliničnih testiranj, približno 700 mio EUR sredstev pa so v testiranja vložili sponzorji. Rast trga je podprta tudi z izvozom farmacevtskih izdelkov. Med leti 2010 in 2017 je italijanski izvoz farmacevtskih izdelkov rasel po 26 % povprečni letni stopnji, medtem ko je bila povprečna letna stopnja rasti v EU le 1 %.
Faktorja rasti trga sta v določeni meri tudi staranje prebivalstva in naraščanje starostnih bolezni, kot so sladkorna bolezen ter bolezni srca in ožilja. Italija ima eno najstarejših populacij na svetu. Povprečna starost je okoli 46 let. Skoraj 60 % prebivalstva je starih 40 in več let, od tega 23 % nad 65. Ta trend bo tudi v prihodnje spodbujal povpraševanje po farmacevtskih izdelkih.

Analitiki napovedujejo, da bo italijanski farmacevtski trg v obdobju 2020-2024 upadal po -1,3 % povprečni letni stopnji in bo leta 2024 dosegel vrednost 19 mlrd EUR. Francoski farmacevtski trg naj bi v prihodnjih petih letih upadal po -3,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 22,2 mlrd EUR, medtem ko naj bi nemški farmacevtski trg v napovedanem obdobju upadal po -0,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 31,9 mlrd EUR. Zaradi pandemije COVID-19 je težko predvideti, kako bo trg deloval v naslednjih letih, a bo po napovedih vpliv pandemije na italijanski farmacevtski trg zanemarljiv. Italija se že vrsto let sooča z gospodarsko stagnacijo, posledice pandemije pa bodo še poslabšale situacijo na trgu. V Italiji in v večjem delu Evrope je največja težava, ki jo povzroča pandemija, logistika, saj morajo transportna podjetja spoštovati varnostna pravila. Tudi omejitve potovanj in zmanjšanje delovne sile bodo v letu 2020 zmanjšale ponudbo in povpraševanje, kar bo v tem letu povzročilo upad trga za -3,8 %.

 

Glavni konkurenti na italijanskem farmacevtskem trgu so:

 • Chiesi Farmaceutici SpA
 • Pfizer Inc.
 • Recordati S.p.A.
 • The Menarini Group


Italijanski farmacevtski trg je v letu 2019 upadel za -1,2 % in dosegel vrednost 22,4 mlrd EUR. Trg je imel v obdobju 2015–2019 ničelno povprečno letno stopnjo rasti.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)  

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 22.612  
2016 22.702 0,4 %
2017 22.654 1,6 %
2018 21.525 -0,8 %
2019 22.410 -1,2 %Analitiki napovedujejo, da bo italijanski farmacevtski trg v letu 2024 dosegel vrednost 19 mlrd EUR, kar je -6,4 % manj kot leta 2019. Za obdobje 2020–2024 je napovedana povprečna letna stopnja rasti v višini  -1,3 %.

 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 22.000 -3,8 %
2021 21.071 -2,2 %
2022 19.829 -1,9 %
2023 19.173 0 %
2024 18.951 1,5 %


Pfizer je vodilni konkurent na trgu s 7,9 % tržnim deležem.

Tržni deleži glede na vrednost  za leto 2019 (v odstotkih) 

Pfizer 7,9 %
Menarini 3,9 %
Recordati 1,1 %
Chiesi Farmaceutici SpA 1,1 %
Ostali 86,0 %


Italija predstavlja 10,3 % evropskega farmacevtskega trga glede na vrednost.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2019 (v odstotkih) 

Nemčija 16,4 %
Francija 13,3 %
Združeno kraljestvo 10,9 %
Italija 10,3 %
Ostala Evropa 49,1 %


Največja proizvodnja podjetja na področju farmacevtske industrije v Italiji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Sanofi Spa 1.657,80
Recordati SpA 1.478,42
Novartis Farma Spa 1.322,55
Merck Serono Spa 1.301,22
Abbvie Srl 1.223,84
Chiesi Farmaceutici Spa 1.142,26
Pfizer Italia Srl 756,17


Največja podjetja na področju veleprodaje v farmacevtski industriji v Italiji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Cooperativa Esercenti Farmacia Soc. Coop. A Rl 1.466,87
Unico La Farmacia Dei Farmacisti Spa 1.182,75
Codifi Srl Consorzio Stabile Per La Distribuzione 911,27
Janssen Cilag Spa 868,29
Alliance Healthcare Italia Distribuzione Spa 865,19
Farvima Medicinali Spa 643,24
Johnson & Johnson Medical Spa 624,33


 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.Vir: Factiva, julij 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje