Italija

Gospodarske panoge Italije

Priložnosti na trgu


Najbolj perspektivni sektorji za izvoz v Italijo so napredna proizvodnja, avtomobilska industrija, biotehnologija, kibernetsko varnost, arhitektura in gradnje, medicinska oprema in tehnologija, izdelki za hišne živali, obnovljiva energija ter turizem.

Avtomobilska industrija:

ponuja priložnosti za sisteme programske opreme EV, vključno s programsko opremo polnilnih postaj, tehnologije EV baterij, EV, električna kolesa in električne skuterje, instrumente za diagnostiko in testiranje ter tehnologijo vozil.

Napredne proizvodne tehnologije: 

Ključni dejavnik visoke rasti trga naprednih proizvodnih tehnologij v Italiji je bil vladni načrt za napredne proizvodne spodbude, ki je bil prej znan kot "Piano Nazionale Impresa 4.0", zdaj pa se imenuje "Piano Transizione 4.0". Načrt predvideva 13,4 mlrd EUR davčnih spodbud za naložbe v napredne proizvodne tehnologije. Možnosti za izvoznike so predvsem na naslednjih področjih:
 • napredne proizvodne rešitve, kot so avtonomni industrijski roboti
 • 3D tiskanje, zlasti za nadomestne dele in prototipe
 • simulacija vrednostnih omrežij
 • integracija podatkov med podjetji na podlagi standardov prenosa podatkov
 • industrijski internet
 • računalništvo v oblaku
 • kibernetska varnost
Medicinska oprema in e-zdravje:  

COVID-19 je pokazal potrebo po rešitvah e-zdravja za izboljšanje italijanskega zdravstvenega sistema.

Druga prednostna naloga zdravstvenega varstva so naložbe v tehnološko infrastrukturo e-zdravja in elektronski zdravstveni karton (EMR), za kar je vlada namenila 1,67 mlrd EUR. Trenutno je EMR aktiviran v 21 regijah, uporablja pa ga le 12 % prebivalstva. 1 mlrd EUR bo Italija vložila v tele-medicino za izboljšanje zdravstvene pomoči na lokalni ravni. 
 
 Izdelki za hišne živali: 

Italija je dom več kot 60 mio hišnih ljubljenčkov. Že leta 2020 je italijanski trg hrane za hišne živali presegel 2,5 mlrd EUR in še naprej raste.
Povečuje se povpraševanje po prigrizkih za hišne ljubljenčke, po detergentih z razkuževalnimi lastnostmi, izdelki za čiščenje in lepoto, pripomočki za pobiranje živalskih iztrebkov, povodcih in nagobčnikih, igračah, zdravilih proti parazitom, oblačilih, posteljah in drugih dodatkih.
 

Gospodarstvo

Italija ima razvit industrijski sektor na severu države, v katerem prevladujejo zasebna podjetja, in manj razvit, zelo subvencioniran kmetijski sektor na jugu, ki ga zaznamujeta brezposelnost in nerazvitost. Italijansko gospodarstvo v veliki meri spodbuja proizvodnja visokokakovostnih potrošnih dobrin, ki jih proizvajajo mala in srednje velika podjetja, od katerih jih je veliko v družinski lasti.

Italija je 3. največje gospodarstvo v evro območju. Italija ima tudi precej sive ekonomije, ki po nekaterih ocenah predstavlja kar 17 % BDP. Te dejavnosti so najpogostejše v kmetijstvu, gradbeništvu in storitvenem sektorju.
 

Struktura BDP

Italija je eden glavnih kmetijskih akterjev v EU, saj je največja evropska proizvajalka riža, sadja, zelenjave in vina. Kmetijski sektor predstavlja 2 % italijanskega BDP in zaposluje nekaj čez 2 % delovne sile. Sektor je zaradi omejenih naravnih virov v državi močno odvisen od uvoza surovin, ki se uporabljajo v kmetijski proizvodnji. Glavni kmetijski pridelki so mleko, pšenica, koruza, paradižnik, riž, olive, pomaranče grozdje, sladkorna pesa in jabolka.

Storitveni sektor predstavlja 75 % italijanskega BDP in zaposluje 74 % delovne sile v državi. Turizem je ena najhitreje rastočih panog v Italiji in zajema največji del storitvenega sektorja. Po ocenah več kot polovica od 5 mio italijanskih podjetij deluje v storitvenem sektorju.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 23 % BDP in zaposluje okoli četrtino aktivnega prebivalstva. Industrijska dejavnost države je skoncentrirana na severu države, vključno z mesti, kot so Torino, Milano in Benetke. Velik del italijanskega industrijskega sektorja sestavljajo mala in srednje velika družinska podjetja, v katerih je povprečno zaposlenih manj kot 50 delavcev. Italija je največja svetovna izvoznica luksuznega blaga (oblačila, avtomobili itd.). 

Najpomembnejši segmenti industrijskega sektorja so proizvodnja motornih vozil in strojev, kemična in farmacevtska industrija, proizvodnja električnih izdelkov, ter moda in tekstilna industrija.

V letu 2021 se je industrijska proizvodnja povečala za 11,3 %. Za leto 2022 analitiki EIU napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 3,4 %. V letih 2023 in 2024 naj bi rast industrijske proizvodnje dosegla 2 % in 1,8 %.


Vir: EIU; Factiva, april 2022.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na italijanskem trgu:

 

Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov

Analiza vključuje proizvodnjo osebnih avtomobilov. Vrednost proizvodnje je izračunana glede na prodajno ceno proizvajalcev ter ne vključuje davkov in dajatev. Obseg proizvodnje predstavlja količino popolnoma dokončanih avtomobilov v državi.

Italijanska avtomobilska industrija v zadnjih letih upada tako vrednostno kot količinsko. Industrija je leta 2020 zaradi pandemije COVID-19 utrpela strm upad. V letu 2021 se je v tej panogi ponovno začela rast s pozitivnimi obeti za prihodnja leta.

Italijanska avtomobilska industrija je leta 2021 ustvarila skupne prihodke v višini 8 mlrd EUR, kar predstavlja -6,5 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2016 - 2021.

Ko se je gospodarska dejavnost po Q2 2021 postopoma vrnila v normalno stanje, je avtomobilska industrija pokazala znake okrevanja. Proizvodnja v avtomobilski industriji je leta 2021 narasla za 8,2 %, saj se je zaupanje potrošnikov izboljšalo, ko se je zmanjšala gospodarska negotovost.

Obseg industrijske proizvodnje se je med leti 2016 in 2021 zmanjševal po -7,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2021 dosegel skupno 487.100 enot. Analitiki ocenjujejo, da se bo obseg industrije do konca leta 2026 povečal na 709.400 enot, kar predstavlja 7,4 % povprečno letno stopnjo rasti za obdobje 2022-2026.

Trenutno so najboljši obeti za segment hibridnih in električnih avtomobilov, katerih prodaja se je v obdobju 2016 - 2021 povečevala po 51,3 % povprečni letni stopnji rasti.

Analitiki napovedujejo, da bo italijanska proizvodnja avtomobilov v letih 2022-2026 rasla po 11,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2026 dosegla vrednost 13,5 mlrd EUR.

 

Glavni konkurenti na italijanskem trgu avtomobilov:

 • Stellantis NV
 • Volkswagen AG
 • Ferrari SpA
 
Obseg italijanske proizvodnje avtomobilov se je v letu 2021 povečal za 8,2 % in dosegel 497.100 enot. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2017-2021 znašala -9,5 %.

Vrednost italijanske proizvodnje avtomobilov je v letu 2021 zrasla za 11,6 % in dosegla 8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2017–2021 je znašala -6,3 %.

Vrednost proizvodnje po letih (v mio EUR)  

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 10.399  
2018 9.554 -8,1 %
2019 7.947 -16,6 %
2020 7.186 -10,1 %
2021 8.032 11,6 %

Po napovedih naj bi v Italiji v letu 2026 proizvedli 709.400 avtomobilov, kar je za 42,7 % več kot leta 2021. Za obdobje 2022–2026 je napovedana 7,4 % povprečna letna stopnja rasti. 

Analitiki napovedujejo, da bo italijanska proizvodnja avtomobilov v letu 2026 dosegla vrednost 13,5 mlrd EUR, kar je za 68,4 % več kot leta 2021. Za obdobje 2022–2026 je napovedana 11,1 % povprečna letna stopnja rasti.
 

Napoved vrednosti proizvodnje po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 10.146 27,1 %
2023 10.907 7,1 %
2024 11.160 2,4 %
2025 12.682 13,7 %
2026 13.528 6,8 %

Stellantis je vodilni konkurent na trgu z 99,1 % tržnim deležem glede na obseg proizvedenih avtomobilov.

Tržni deleži glede na obseg proizvodnje po proizvajalcih za leto 2021 (v odstotkih)  

Stellantis 96,4 %
Ferrari 1,8 %
Volkswagen 1,8 %
 

Italija predstavlja 4,2 % evropske proizvodnje avtomobilov glede na vrednost. Največji tržni delež ima Nemčija, 29,3 %.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2021 (v odstotkih)   


Največja podjetja na področju proizvodnje motornih vozil v Italiji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Fca Italy Spa 23.991,38
Iveco Group NV 14.158,61
Ferrari NV 4.779,85
Societa Europea Veicoli Leggeri Sevel Spa 4.601,87
Fpt Industrial Spa 3.049,31
Automobili Lamborghini Spa 2.180,29
Maserati Spa 1.854,34

Vir: Factiva, julij 2022.Kemična industrija

Analiza zajema specialne kemikalije, osnovne kemikalije, kemikalije za kmetijstvo ter druge kemikalije, ki vključujejo izdelke, kot so farmacevtske kemikalije. Tržne vrednosti so izračunane po prodajnih cenah proizvajalcev.

Po rasti v letih 2017 in 2018 je italijanski trg kemikalij v letih 2019 in 2020 nazadoval. Leta 2021 se je trg močno okrepil, zdrava rast pa se pričakuje tudi v prihodnjih 5 letih.
 
Italija ima dobro razvit in zrel trg kemikalij, ki je 2. največji v evropski regiji, saj je v letu 2021 predstavljal 12,6 % njegove skupne vrednosti.

Italijanski trg kemikalij se je začel usmerjati v proizvodnjo kemikalij za visokotehnološke sektorje, kot sta na primer mehanika in farmacija, zaradi je segment specialnih kemikalij povečal svoj delež na trgu. Na področju farmacevtskih učinkovin ima Italija vodilni položaj v svetu.
 
Italijanski trg kemikalij je leta 2021 ustvaril skupne prihodke v višini 105,4 mlrd EUR, kar predstavlja 4,8 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2016 - 2021.

Segment osnovnih kemikalij je leta 2021 predstavljal največji delež trga s skupnimi prihodki v višini 31,8 mlrd EUR, kar ustreza 30,1 % skupne vrednosti trga. Segment specialnih kemikalij je leta 2021 ustvaril prihodke v višini 30,9 mlrd EUR ali 29,4 % skupne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo italijanski trg kemikalij v obdobju 2022-2026 rasel po 5,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2026 dosegel vrednost 142,2 mlrd EUR. Na rast trga bo pozitivno vplivalo povpraševanje po kemikalijah, ki se uporabljajo v farmacevtskih izdelkih, aditivih za živila in razkužilih. Nekateri ključni trendi, za katere se pričakuje, da bodo vplivali na trg v prihodnjih letih, so trajnost, digitalizacija ter osredotočenost na zdravje in varnost.

Glavni konkurenti na trgu:

 •  BASF SE
 •  Eni S.p.A
 •  Polynt SpA

Italijanska kemična industrija je v letu 2021 zrasla za 29,9 % in dosegla vrednost 105,4 mlrd EUR. V obdobju 2017–2021 je povprečna letna stopnja rasti znašala 4,8 %.

Vrednost industrije po letih (v mio EUR)  

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 88.779 6,3 %
2018 91.147 2,7 %
2019 88.018 -3,4 %
2020 81.170 -7,8 %
2021 105.436 29,9 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo italijanska kemična industrija v letu 2026 dosegla vrednost 135,5 mlrd EUR, kar je 28,5 % več kot leta 2021. Za obdobje 2022–2026 je napovedana povprečna letna stopnja rasti v višini 5,1 %.

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 112.454 6,6 %
2023 118.542 5,4 %
2024 124.376 4,9 %
2025 130.041 4,5 %
2026 135.537 4,2 %


Osnovne kemikalije so največji segment italijanske kemične industrije, ki ustvari 30,1 % celotne vrednosti trga. 

Tržna segmentacija po segmentih za leto 2021 (v odstotkih) Italija predstavlja 12,6 % evropske kemične industrije glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2021 (v odstotkih) 

 

Največja proizvodnja podjetja na področju kemične industrije v Italiji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Mapei Spa 3.330,22
Versalis Spa 3.222,46
Basf Italia Spa 2.030,02
Radicifin Sapa 1.185,75
Basell Poliolefine Italia Srl 1.105,96
Sasol Italy Spa 1.059,48
Infineum Italia Srl 1.044,85

 
Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021


Vir: Factiva, julij 2022.
 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje