Italija

Prodaja v Italijo

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Italijanski potrošniki povprašujejo po kakovostnih izdelkih. Pri nakupu dajejo prednost tistim, ki so izdelani v Italiji. Zelo pomemben faktor nakupne odločitve so tudi poprodajne storitve in natančne informacije o izdelku. Italijani se hitro navdušijo za novosti, zlasti v modnem sektorju. Kupna moč italijanskih potrošnikov pada, zato postajajo vse bolj občutljivi na cene.
 

Tržne poti, distribucija

Italijanski maloprodajni trg je zelo konkurenčen. V zadnjih letih so se večje trgovske verige v Italiji osredotočile na prenovo hipermarketov in izkoriščanje njihovega prodajnega prostora, da bi izboljšale nakupovalne izkušnje potrošnikov in tako spodbudile prodajo. Tradicionalni trgovci z živili v Italiji še vedno predstavljajo velik delež prodajnih mest, čeprav se njihovo število iz leta v leto zmanjšuje. 
 
Prodaja v hipermarketih se je v letu 2019 v Italiji zmanjšala za -2 % in dosegla 20,8 mlrd EUR. Po napovedih bo segment hipermarketov v prihodnjih petih letih dosegal skromno, 1 % povprečno letno rast. Največji konkurent v segmentu hipermarketov je Coop Italia, ki je imel v letu 2019 29 % tržni delež.

Prodaja v diskontnih trgovskih verigah se je v Italiji v letu 2019 povečala za 5 % in dosegla 18,1 mlrd EUR. Po napovedih bo ta segment v prihodnjih petih letih dosegal 3 % povprečno letno stopnjo rasti prodaje. Največji konkurent med diskontnimi trgovskimi verigami je Eurospin Italia, ki je imel v letu 2019 27 % tržni delež.
 

Spletna prodaja


Spletna prodaja se je v Italiji v letu 2019 povečala za rekordnih 21 % in dosegla vrednost 18,4 mlrd EUR. Tudi v prihodnjih petih letih analitiki spletni trgovini v Italiji napovedujejo visoko, 14 % povprečno letno stopnjo rasti. Največja konkurenta na trgu sta eBay in Amazon. Sicer pa je trg spletne trgovine v Italiji zelo razdrobljen, saj ima veliko majhnih, pogosto družinskih trgovcev na drobno. Amazon.com nadaljuje svoj agresivni načrt širjenja v Italiji. Leta 2019 je ameriški gigant začel ponujati svojo storitev Counter, s katero je s pomočjo lokalnih partnerstev omogočil zbiranje naročil v lokalnih barih, tobačnih trgovinah, trafikah in knjigarnah.
 
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:

Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
Amazon Eu S.A Rl 31.035,22
Esselunga Spa 7.605,20
Lidl Italia Srl 4.650,10
Coop Alleanza 3.0 Soc Coop 4.087,03
Gs Spa 3.306,70
World Duty Free SpA 2.503,48
Unieuro SpA 2.317,72


Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Najbolj priljubljen plačilni mehanizem je elektronski prenos sredstev (SWIFT). Običajni plačilni roki so 30 dni, daljši plačilnimi roki pa so lahko konkurenčna prednost. Uporaba nepreklicnih akreditivov v Italiji se je v zadnjih letih precej zmanjšala, zaradi visokih stroškov, povezanih z izdajo. Alternative vključujejo zavarovanje izvoznih kreditov in factoring.

Povprečni plačilni rok v Italiji je bil v letu 2019 51 dni, povprečna zamuda plačila pa je znašala 18 dni.Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Italijo na 17. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.
  
Italijanski transportni sektor je v obdobju 2015-2019 rasel po 6,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 39,8 mlrd EUR.
  
Največ transporta v Italiji poteka po cestah. Segment cestnega transporta je v Italiji v letu 2019 ustvaril prihodke v višini 33,4 mlrd EUR, kar predstavlja 83,9 % celotne vrednosti sektorja. Segment pomorskega transporta je v tem obdobju ustvaril prihodke v višini 4,8 mlrd EUR ali 12 % celotne vrednosti sektorja. Cestni in pomorski transport sta bila najuspešnejša segmenta v panogi prevoznih storitev zaradi široke uporabe pri ponudnikih storitev. Oba segmenta sta stroškovno bolj učinkovita v primerjavi z alternativami. Infrastruktura, potrebna za ta dva segmenta, je lahko dostopna.
 
Analitiki napovedujejo, da bo italijanski transportni sektor v obdobju 2020-2024 rasel po 2,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 40,9 mlrd EUR. Izbruh pandemije COVID-19 bo v letu 2020 v veliki meri vplival na industrijo. Poraba bencina je v času pandemije drastično upadla, saj so številna večja mesta po svetu uvedla stroge blokade, ki prepovedujejo nepotrebno gibanje. Poleg tega so se cene nafte znatno znižale. To bi lahko izboljšalo operativne marže ponudnikov prevoznih storitev. A zaradi pandemije morajo ponudniki upoštevati strožja pravila in ukrepe za svoje osebje in procese, kar lahko poveča stroške. Kasnejša gospodarska recesija bi lahko zmanjšala tudi povpraševanje po prevoznih storitvah.Tržna segmentacija za leto 2019
 
Segment Odstotek
Cestni transport 83,9 %
Pomorski transport 12,0 %
Letalski transport 2,3 %
Železniški transport 1,8 %
 
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:Posodobljeno oktober 2020.

_