Italija

Prodaja v Italijo

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Italijanski potrošniki povprašujejo po kakovostnih izdelkih. Pri nakupu dajejo prednost tistim, ki so izdelani v Italiji. Zelo pomemben faktor nakupne odločitve so tudi poprodajne storitve in natančne informacije o izdelku. Italijani se hitro navdušijo za novosti, zlasti v modnem sektorju. Kupna moč italijanskih potrošnikov pada, zato postajajo vse bolj občutljivi na cene.
 

Tržne poti, distribucija

Italijanski maloprodajni trg je zelo konkurenčen. V zadnjih letih so se večje trgovske verige v Italiji osredotočile na prenovo hipermarketov in izkoriščanje njihovega prodajnega prostora, da bi izboljšale nakupovalne izkušnje potrošnikov in tako spodbudile prodajo. Tradicionalni trgovci z živili v Italiji še vedno predstavljajo velik delež prodajnih mest, čeprav se njihovo število iz leta v leto zmanjšuje. 
 
Prodaja v hipermarketih se je v letu 2019 v Italiji zmanjšala za -2 % in dosegla 20,8 mlrd EUR. Po napovedih bo segment hipermarketov v prihodnjih petih letih dosegal skromno, 1 % povprečno letno rast. Največji konkurent v segmentu hipermarketov je Coop Italia, ki je imel v letu 2019 29 % tržni delež.

Prodaja v diskontnih trgovskih verigah se je v Italiji v letu 2019 povečala za 5 % in dosegla 18,1 mlrd EUR. Po napovedih bo ta segment v prihodnjih petih letih dosegal 3 % povprečno letno stopnjo rasti prodaje. Največji konkurent med diskontnimi trgovskimi verigami je Eurospin Italia, ki je imel v letu 2019 27 % tržni delež.

Spletna prodaja se je v Italiji v letu 2019 povečala za rekordnih 21 % in dosegla vrednost 18,4 mlrd EUR. Tudi v prihodnjih petih letih analitiki spletni trgovini v Italiji napovedujejo visoko, 14 % povprečno letno stopnjo rasti. Največja konkurenta na trgu sta eBay in Amazon. Sicer pa je trg spletne trgovine v Italiji zelo razdrobljen, saj ima veliko majhnih, pogosto družinskih trgovcev na drobno. Amazon.com nadaljuje svoj agresivni načrt širjenja v Italiji. Leta 2019 je ameriški gigant začel ponujati svojo storitev Counter, s katero je s pomočjo lokalnih partnerstev omogočil zbiranje naročil v lokalnih barih, tobačnih trgovinah, trafikah in knjigarnah.

 
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:

Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
Amazon Eu S.A Rl 24.678,50
Esselunga Spa 7.813,82
Lidl Italia Srl 4.948,77
Gs Spa 3.840,29
Coop Alleanza 3.0 Soc Coop 3.819,25
Luxottica Group Spa 2.856,89
Unieuro SpA 2.204,55


Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Najbolj priljubljen plačilni mehanizem je elektronski prenos sredstev (SWIFT). Običajni plačilni roki so 30 dni, daljši plačilnimi roki pa so lahko konkurenčna prednost. Uporaba nepreklicnih akreditivov v Italiji se je v zadnjih letih precej zmanjšala, zaradi visokih stroškov, povezanih z izdajo. Alternative vključujejo zavarovanje izvoznih kreditov in factoring.

Povprečni plačilni rok v Italiji je bil v letu 2019 51 dni, povprečna zamuda plačila pa je znašala 18 dni.Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Italijo na 17. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.
 
Italijanski transportni sektor je v obdobju 2014-2018 upadal po -2,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 54,6 mlrd EUR.
 
Italija tako kot večina drugih evropskih držav največ trguje z bližnjimi in sosednjimi državami, zato prevlada cestnega transporta ni presenetljiva. Cestni transport je v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 28,9 mlrd EUR, kar predstavlja 53 % celotne vrednosti sektorja.
Pomorski transport je v tem obdobju ustvaril 23,9 mlrd EUR ali 43,8 % sektorske vrednosti.
 
Analitiki napovedujejo, da bo italijanski transportni sektor v prihodnjih petih letih rasel po 3,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 60,4 mlrd EUR.


Tržna segmentacija za leto 2018
 
Segment Odstotek
Cestni transport 53,0 %
Pomorski transport 43,8 %
Letalski transport 1,9 %
Železniški transport 1,3 %
 
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:Posodobljeno april 2020.

_