Italija

Prodaja v Italijo

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Italijanski potrošniki povprašujejo po kakovostnih izdelkih. Pri nakupu dajejo prednost tistim, ki so izdelani v Italiji. Zelo pomemben faktor nakupne odločitve so tudi poprodajne storitve in natančne informacije o izdelku. Italijani se hitro navdušijo za novosti, zlasti v modnem sektorju. Kupna moč italijanskih potrošnikov pada, zato postajajo vse bolj občutljivi na cene.
 

Tržne poti, distribucija

Italijanski maloprodajni trg je zelo konkurenčen. V zadnjih letih so se večje trgovske verige v Italiji osredotočile na prenovo hipermarketov in izkoriščanje njihovega prodajnega prostora, da bi izboljšali nakupovalne izkušnje potrošnikov in tako spodbudili prodajo. Večji operaterji, kot sta Carrefour in Pam, ki sta bila v preteklosti dejavna v segmentu hipermarketov in supermarketov, agresivno poskušata širiti trgovine s svojimi manjšimi različicami Carrefour Express in Pam Local, ki se običajno nahajajo v večjih mestnih središčih.

Tradicionalni trgovci z živili v Italiji še vedno predstavljajo velik delež prodajnih mest. čeprav se njihovo število iz leta v leto zmanjšuje. V letu 2018 je vrednost tega segmenta zrasla za 1 % in dosegla 35,6 mlrd EUR. Največji konkurent v tem segmentu je Ecor NaturaSì, ki je imel v letu 2018 98 % tržni delež. Vse večje povpraševanje po ekoloških živilih je pripomoglo k rasti tega podjetja, ki hitro povečuje število prodajnih mest v državi. Po napovedih analitikov bo segment tradicionalnih trgovin z živili v prihodnjih petih letih rasel po 1 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 36,7 mlrd EUR.

Vrednost segmenta hipermarketov se je v letu 2018 povečala za 1 % in dosegla 21,7 mlrd EUR. Manjši hipermarketi poslujejo bolje od večjih. Največji konkurent v tem segmentu je Coop Italia, ki je imel v letu 2018 29 % tržni delež. Sledi mu Carrefour Italia Commerciale z 9 % tržnim deležem. Po napovedih analitikov bo vrednost hipermarketov v prihodnjih petih letih rasla po 2 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegla 23,8 mlrd EUR.

Vrednost supermarketov je v letu 2018 zrasla za 3 % in dosegla 45,7 mlrd EUR. Povprečna velikost prodajnega prostora se povečuje, saj se trgovci osredotočajo na večje in kupcem bolj prilagojene prodajalne. Največji konkurent v tem segmentu je CONAD - Consorzio Nazionale Dettaglianti, ki je imel v letu 2018 22 % tržni delež. Analitiki napovedujejo supermarketom 2 % povprečno letno rast v prihodnjih petih letih, vrednost segmenta pa naj bi v letu 2023 dosegla 54,2 mlrd EUR.

Italijanska spletna maloprodaja je v zadnjih petih letih rasla po 22,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 dosegla vrednost 10,2 mlrd EUR. V Italiji je 44 % uporabnikov interneta opravilo spletno nakupovanje v letu 2017. Nižja stopnja digitalne pismenosti v primerjavi z drugimi razvitimi evropskimi državami pomeni, da je italijanska spletna maloprodaja še vedno v fazi nastajanja, saj predstavlja le 3,2 % celotne maloprodajne v Italiji.

Italijani preko spleta največ kupujejo oblačila. Ta segment je v letu 2017 ustvaril 4,5 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 44 % celotne vrednosti spletne maloprodaje. V Italiji imajo sedež nekatere najbolj ekskluzivne svetovne modne blagovne znamke, kot so Armani, Dolce & Gabbana, Pal Zileri, Prada in Versace. Analitiki napovedujejo, da bo spletna maloprodaja v Italiji v prihodnjihg letih rasla po 16,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2022 dosegla vrednost 20 mlrd EUR.
 
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:

Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
Amazon Eu S.A Rl 23.696,25
Luxottica Group SpA 8.708,58
Esselunga Spa 7.206,81
Gs Spa 4.261,75
Lidl Italia Srl 4.152,46
Coop Alleanza 3.0 Soc Coop 3.951,65
World Duty Free SpA 2.575,44
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Najbolj priljubljen plačilni mehanizem je elektronski prenos sredstev (SWIFT). Običajni plačilni roki so 30 dni, daljši plačilnimi roki pa so lahko konkurenčna prednost. Uporaba nepreklicnih akreditivov v Italiji se je v zadnjih letih precej zmanjšala, zaradi visokih stroškov, povezanih z izdajo. Alternative vključujejo zavarovanje izvoznih kreditov in factoring.

Povprečna zamuda pri tujih plačilih je bila v Italiji v letu 2018 25 dni. Povprečno število dni za plačilo računa v letu 2018 je bilo 71 dni, kar je drugo najdaljše število dni v Evropi, takoj za Grčijo.

 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport

Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča Italijo na 18. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev.
Italijanski transportni sektor je v zadnjih petih letih upadal po -0,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 dosegel vrednost 32,3 mlrd EUR. Neučinkovita vladna birokracija je velika ovira za gospodarsko rast države, takšne razmere pa negativno vplivajo tudi na transportni sektor.

Cestni transport je najbolj donosen segment v sektorju, saj je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 28 mlrd EUR, kar predstavlja 86,7 % skupne vrednosti sektorja. Pomorski segment je v letu 2017 prispeval 2,7 mlrd EUR, kar ustreza 8,4 % skupne vrednosti sektorja. V Evropi večina držav trguje predvsem s sosednjimi in bližnjimi državami in tudi za Italijo so najpomembnejše trgovinske partnerice države članice EU.

Italijanski nacionalni operativni program za infrastrukturo in omrežja (2014–2020) je namenil skupna sredstva v višini 1,8 mlrd EUR za izboljšanje cestne infrastrukture v državi. V okviru nacionalnega strateškega načrta za pristanišča in logistiko se pričakuje izboljšanje pomorskega prometa in spodbujanje intermodalnega tovornega prometa, kar bo izboljšalo učinkovitost in dodatno spodbudilo razvoj transportnega sektorja.

Po napovedih analitikov bo italijanski transportni sektor v prihodnjih petih letih rasel po 3 % povprečni letni stopnji in v letu 2022 ustvaril vrednost 34 mlrd EUR. Konec leta 2017 sta EU in Japonska sklenili sporazum o prosti trgovini, v katerem so Japonci med drugim ukinili 30 % dajatev na evropski sir in 15 % dajatev na evropska vina. Ker je Italija glavni proizvajalec obeh, bo to lahko v prihodnje spodbudilo sektor zračnega transporta v prihodnjih letih.

Tržna segmentacija za leto 2017
 
Segment Odstotek
Cestni transport 86,7 %
Pomorski transport 8,4 %
Letalski transport 2,6 %
Železniški transport 2,3 %
 
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:Posodobljeno februar 2019.