Italija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Italijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Italijo 2015– 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 2.691.729 3.706.197 6.397.926 -1.014.468
2016 2.736.476 3.715.124 6.451.600 -978.648
2017 3.252.537 4.341.277 7.593.814 -1.088.741
2018 3.851.046 4.626.707 8.477.754 -775.661
2019 3.887.583 4.757.099 8.644.682 -869.516
2020 3.076.366 3.830.762 6.907.128 -754.396
2021* 3.377.180 3.891.198 7.268.378 -514.017

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Italijo 2015 – 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2021 (posodobljeno januar 2022).

 

Slovenski izvoz v Italijo v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
10 % 317.621 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 286.339 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
7 % 212.708 Železo in jeklo
7 % 211.886 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 209.691 Les in lesni izdelki, lesno oglje
6 % 199.370 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Italije v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
12 % 469.430 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
11 % 422.665 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 320.862 Železo in jeklo
8 % 305.894 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
6 % 241.120 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 228.382 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke


Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Italijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji skupne deklaracije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo
  • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o prištetju obveznih rezerv surove nafte, polproizvodov in naftnih derivatov (BITORN)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o medsebojni upravni pomoči za preprečevanje, odkrivanje in zatiranje carinskih kršitev med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike (BITUPC)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja z dodatnim protokolom (BITIDO)
  • Akt o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo (Uradni list RS-MP, št. 11-60/1992)
  • Uredba o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Inštitutom za varovanje okolja in raziskave Italijanske republike (ISPRA) o zgodnji izmenjavi informacij ob radiološkem izrednem dogodku in sodelovanju pri jedrski varnosti
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko o črti državne meje na reguliranem odseku potoka Čubnica/Barbucina v V. mejnem sektorju (BITDMOP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BITIMVTP)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk