Italija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Italijo


Predstavljamo vsebine:

 

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Italije v blagovni menjavi Slovenije

 
2019 2020 2021 2022 2023
2 3 3 3 3

Slovenija je v letu 2023 v Italijo izvozila za 4.734 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 5.909 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 10.643 mio EUR.
S tem se je Italija lani uvrstila na 3. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slovenijo in Italijo

Blagovna menjava med Slovenijo in Italijo 2018– 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 3.851.046 4.626.707 8.477.754 -775.661
2019 3.887.583 4.757.099 8.644.682 -869.516
2020 3.076.366 3.830.762 6.907.128 -754.396
2021 4.173.150 4.796.186 8.969.336 -623.036
2022 5.618.924 6.443.154 12.062.078 -824.230
2023 4.733.932 5.909.311 10.643.242 -1.175.379
2024* 789.226 859.297 1.648.523 -70.072


Blagovna menjava med Slovenijo in Italijo 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno april 2024). 
 

Slovenski izvoz v Italijo v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
23 % 1.079.310 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
8 % 387.910 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 338.518 Železo in jeklo
6 % 280.098 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 276.709 Les in lesni izdelki, lesno oglje
6 % 272.072 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor


Slovenski uvoz iz Italije v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
17 % 995.704 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
10 % 597.854 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 550.424 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 515.007 Železo in jeklo
6 % 330.189 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 312.357 Aluminij in aluminijasti izdelkiVir: Statistični urad RS, marec 2024.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Italijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji skupne deklaracije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo
  • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o prištetju obveznih rezerv surove nafte, polproizvodov in naftnih derivatov (BITORN)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o medsebojni upravni pomoči za preprečevanje, odkrivanje in zatiranje carinskih kršitev med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike (BITUPC)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja z dodatnim protokolom (BITIDO)
  • Akt o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo (Uradni list RS-MP, št. 11-60/1992)
  • Uredba o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Inštitutom za varovanje okolja in raziskave Italijanske republike (ISPRA) o zgodnji izmenjavi informacij ob radiološkem izrednem dogodku in sodelovanju pri jedrski varnosti
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko o črti državne meje na reguliranem odseku potoka Čubnica/Barbucina v V. mejnem sektorju (BITDMOP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BITIMVTP)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: