Italija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Italijo

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Italije v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2 2 2 3 3 3


Slovenija je v letu 2022 v Italijo izvozila za 5.621 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 6.562 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 12.184 mio EUR.
S tem se je Italija lani uvrstila na 3. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Italijo 2017– 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 3.252.537 4.341.277 7.593.814 -1.088.741
2018 3.851.046 4.626.707 8.477.754 -775.661
2019 3.887.583 4.757.099 8.644.682 -869.516
2020 3.076.366 3.830.762 6.907.128 -754.396
2021 4.173.150 4.796.186 8.969.336 -623.036
2022 5.618.924 6.443.154 12.062.078 -824.230
2023* 3.196.527 3.788.326 6.984.853 -591.798

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Italijo 2017 – 2023 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg (posodobljeno november 2023). 
 

Slovenski izvoz v Italijo v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
29 % 1.615.528 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
7 % 389.460 Železo in jeklo
6 % 360.380 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 349.981 Les in lesni izdelki, lesno oglje
6 % 311.677 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 262.083 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli

 

Slovenski uvoz iz Italije v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
21 % 1.409.026 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
10 % 668.420 Železo in jeklo
9 % 612.875 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 482.303 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
6 % 362.737 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 357.552 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Italijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji skupne deklaracije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo
  • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o prištetju obveznih rezerv surove nafte, polproizvodov in naftnih derivatov (BITORN)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o medsebojni upravni pomoči za preprečevanje, odkrivanje in zatiranje carinskih kršitev med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike (BITUPC)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja z dodatnim protokolom (BITIDO)
  • Akt o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo (Uradni list RS-MP, št. 11-60/1992)
  • Uredba o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Inštitutom za varovanje okolja in raziskave Italijanske republike (ISPRA) o zgodnji izmenjavi informacij ob radiološkem izrednem dogodku in sodelovanju pri jedrski varnosti
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko o črti državne meje na reguliranem odseku potoka Čubnica/Barbucina v V. mejnem sektorju (BITDMOP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BITIMVTP)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: