Italija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Italijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Italijo 2014– 2020 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2014 2.736.650 3.679.738 6.416.388 -943.088
2015 2.691.729 3.706.197 6.397.926 -1.014.468
2016 2.736.476 3.715.124 6.451.600 -978.648
2017 3.252.537 4.341.277 7.593.814 -1.088.741
2018 3.851.046 4.626.707 8.477.754 -775.661
2019 3.887.583 4.757.099 8.644.682 -869.516
2020* 2.792.733 3.492.961 6.285.695 -700.228

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Italijo 2014 – 2020 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2021).
 

Slovenski izvoz v Italijo v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
19 % 745.893 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
11 % 421.488 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
7 % 261.459 Železo in jeklo
6 % 239.548 Les in lesni izdelki, lesno oglje
6 % 231.513 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 216.157 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke

 

Slovenski uvoz iz Italije v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
16 % 781.642 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
13 % 598.175 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
10 % 482.054 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 344.692 Železo in jeklo
6 % 268.157 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 241.815 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke


Vir: Statistični urad RS, julij 2020.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Italijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji skupne deklaracije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo
  • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o prištetju obveznih rezerv surove nafte, polproizvodov in naftnih derivatov (BITORN)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o medsebojni upravni pomoči za preprečevanje, odkrivanje in zatiranje carinskih kršitev med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike (BITUPC)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja z dodatnim protokolom (BITIDO)
  • Akt o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo (Uradni list RS-MP, št. 11-60/1992)
  • Uredba o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Inštitutom za varovanje okolja in raziskave Italijanske republike (ISPRA) o zgodnji izmenjavi informacij ob radiološkem izrednem dogodku in sodelovanju pri jedrski varnosti
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko o črti državne meje na reguliranem odseku potoka Čubnica/Barbucina v V. mejnem sektorju (BITDMOP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BITIMVTP)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk