Italija

Predstavitev gospodarstva Italije

Predstavitev države

 
Uradni naziv Repubblica Italiana / Republika Italija
Mednarodna oznaka IT/ITA
Glavno mesto Rim
Velikost (km2) 301.340
Prebivalci (mio) 60,5
Uradni jezik Italijanski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (80,8 %), muslimani (4,9 %)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas 
Klicna številka +39
  

Prebivalstvo Italije


Italija ima 60,5 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Rim 2.872.000
Milano 1.337.000
Neapelj 978.000
Torino 899.000
Palermo 678.000
Genova 593.000

 

Politična ureditev

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1948

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; Senat (zgornji dom) ima 315 sedežev, poslanska zbornica (spodnji dom) 630 sedežev.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so bile 25. septembra 2022, naslednje bodo predvidoma septembra 2027. 

Vodstvo države:

Predsednika izvoli volilni kolegij senata za sedemletno obdobje. Poslanska zbornica in regionalni predstavniki nimajo izvršilnih pooblastil. Sergio Mattarella je bil 30.1.2022 ponovno izvoljen za predsednika države. 

Izvršilna oblast:

Svet ministrov s premierom na čelu, ki ga imenuje predsednik na podlagi zmožnosti za oblikovanje vlade s parlamentarno podporo. Vladna koalicija ima absolutno večino v obeh domovih parlamenta.
Na zadnjih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 25. septembra 2022, je zmagala skrajno desna stranka Bratje Italije, ki jo vodi Giorgia Meloni. Italija je tako dobila prvo žensko predsednico vlade v svoji zgodovini.

Italija je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development),WTO (World Trade Organisation), IMF (International Monetary Fund), WB (World Bank), UNCTAD (United Nations Conference for Trade and Development).


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 58,9 59,0 59,2 59,5 59,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 200 201 203
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.861,0 1.725,7 1.774,8 1.657,9 1.795,5
 BDP per capita (v EUR): 31.606 29.226 29.963 27.857 30.068
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.552,6 2.498,5 2.292,2 2.187,7 2.367,0
 BDP per capita (PPP, v EUR): 43.356 42.320 38.687 36.771 39.622
 Rast BDP (v %): -1,3 3,0 6,6 -9,1 0,5
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 8,6 8,5 9,5 9,3 9,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 4,0 7,2 1,9 -0,1 0,6
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -608,8 -595,0 -441,8 -345,2 -398,2
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 626,6 608,9 494,4 414,1 458,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): -0,3 5,0 13,4 -14,2 1,8
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 0,3 6,1 14,3 -12,7 -0,5
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 9,8 21,8 12,1 -19,4 27,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 4.760,1+ 4.173,2 3.076,4 3.887,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 5.481,0+ 4.796,2 3.830,8 4.757,1
Stopnja tveganja države (op): / 34 31 32 36
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / 58 51Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2022.

 

Delo v Italiji


Državljani EU za delo v Italiji ne potrebujejo nobenih dovoljenj, medtem ko za tuje državljane iz držav, ki niso članice EU, obstajajo določene zahteve, kot sta delovno dovoljenje in odprt delovni vizum. V ta namen je treba vnaprej poiskati prosto delovno mesto v italijanskem podjetju in skleniti pogodbo o zaposlitvi.


Nekvalificirani tuji delavci v Italiji zlahka najdejo zaposlitev kot gospodinje, natakarji, varuške, čistilke, hišniki in negovalci, medtem ko je med visoko usposobljenimi strokovnjaki največ povpraševanja po inženirjih, gradbenih delavcih, menedžerjih in IT strokovnjakih.
 

Povprečna in minimalna bruto plača


V Italiji, tako kot v nekaterih drugih evropskih državah, kot so Danska, Avstrija in Švedska, ni enotne uradne minimalne plače. Ta je določena lokalno za določene sektorje gospodarstva. 
 
Povprečna bruto mesečna plača v Italiji je januarja 2023 znašala približno 2.400 EUR. Plače se razlikujejo po posameznih regijah. Plače so nižje na jugu, kjer se večinoma ukvarjajo s kmetijstvom, višje pa so na industrijskem severu.
 

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 5,5 5,2 2,0 1,6
Rast javne potrošnje 1,0 0,6 1,0 0,3
Rast investicij 15,8 5,5 3,0 2,6


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Italija je v letu 2021 izvozila za 544,2 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 469,3 mlrd EUR. 
  • Presežek v blagovni menjavi je znašal 74,9 mlrd EUR. V letu 2021 je Italija največ izvažala strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo, farmacevtske izdelke ter plastiko.
  • Največ so v letu 2021 izvozili v Nemčijo (13,0 % od celotnega izvoza), sledijo Francija, ZDA, Švica in Španija.
  • Italija je v letu 2021 največ uvažala nafto in plin, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, vozila ter farmacevtske izdelke.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Nemčije (16,2 % od celotnega uvoza), sledijo Francija, Kitajska, Nizozemska in Španija. 


 

Italija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Mineralna goriva, olja 11,7 Stroji, jedrski reaktorji 17,7
Stroji, jedrski reaktorji 9,8 Vozila 7,4
Električna in elektronska oprema 8,4 Električna in elektronska oprema 6,2
Vozila 8,1 Farmacevtski izdelki 6,0
Farmacevtski izdelki 5,5 Plastika in plastični izdelki 4,3
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Nemčija 16,2 Nemčija 13,0
Francija 8,4 Francija 10,2
Kitajska 8,3 ZDA 9,6
Nizozemska 5,9 Švica 5,3
Španija 5,2 Španija 5,0
Slovenija (27. mesto) 0,9 Slovenija (25. mesto) 0,9
 

Vir: Factiva; ITC, junij 2022.
 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Italiji so v letu 2020 znašale 411,6 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 8,3 %.
  • Celotne izhodne TNI Italije so v letu 2020 znašale 514,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 7,1 %. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Italiji 2020 - 2023 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.

 

Pogosta vprašanja

 

Kakšne so poslovne priložnosti v Italiji?

Najbolj perspektivni sektorji za izvoz v Italijo so napredna proizvodnja, avtomobilska industrija, biotehnologija, kibernetsko varnost, arhitektura in gradnje, medicinska oprema in tehnologija, izdelki za hišne živali, obnovljiva energija ter turizem.
 
Priložnosti na italijanskem trgu

 

Kako prodajati preko spleta v Italijo?

Mednarodne spletne prodajne B2C platforme imajo močan vpliv na italijanski trg e-trgovine.
 
Spletna prodaja v Italiji

 

Kolikšen je davek na dodano vrednost v Italiji?

Standardna stopnja je 22%. Znižane stopnje so 10%, 5% in 4%. Davek na dodano vrednost se za nekatere dobave ne plačuje (izvoz, finančne storitve, zdravstvene storitve idr.).
 
Davek na dodano vrednost v Italiji

 

Kako ustanoviti d.o.o. v Italiji?

Družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede največjega možnega števila ter državljanstva ali stalnega bivališča ustanoviteljev oziroma družbenikov.
 
Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Italiji


 

Poglejte si tudi: