Italija

Predstavitev gospodarstva Italije


Predstavitev gospodarstva Italije

Predstavitev države

Uradni naziv Repubblica Italiana / Republika Italija
Mednarodna oznaka IT/ITA
Glavno mesto Rim
Velikost (km2) 301.340
Prebivalci (mio) 58,9
Uradni jezik Italijanski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (80,8 %), muslimani (4,9 %)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas 
Klicna številka +39
  

Prebivalstvo Italije


Italija ima 58,9 milijonov prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Rim 2.872.000
Milano 1.337.000
Neapelj 978.000
Torino 899.000
Palermo 678.000
Genova 593.000

 

Politična ureditev

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1948

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; Senat (zgornji dom) ima 315 sedežev, poslanska zbornica (spodnji dom) 630 sedežev.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so bile 25. septembra 2022, naslednje bodo predvidoma septembra 2027. 

Vodstvo države:

Predsednika izvoli volilni kolegij senata za sedemletno obdobje. Poslanska zbornica in regionalni predstavniki nimajo izvršilnih pooblastil. Sergio Mattarella je bil 30.1.2022 ponovno izvoljen za predsednika države. 

Izvršilna oblast:

Svet ministrov s premierom na čelu, ki ga imenuje predsednik na podlagi zmožnosti za oblikovanje vlade s parlamentarno podporo. Vladna koalicija ima absolutno večino v obeh domovih parlamenta.
Na zadnjih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 25. septembra 2022, je zmagala skrajno desna stranka Bratje Italije, ki jo vodi Giorgia Meloni. Italija je tako dobila prvo žensko predsednico vlade v svoji zgodovini.

Italija je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development),WTO (World Trade Organisation), IMF (International Monetary Fund), WB (World Bank), UNCTAD (United Nations Conference for Trade and Development).


Vir: EIU; Factiva, januar 2024.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2025-2021

  2025* 2024* 2023 2022 2021
 Število prebivalcev (v mio): 58,5 58,7 58,9 59,0 59,2
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 202 200
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 2.313,9 2.149,3 2.055,9 1.948,7 1.821,3
 BDP per capita (v EUR): 39.548 36.608 34.925 33.013 30.750
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 3.376,5 3.270,1 3.176,7 3.104,5 2.492,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 57.699 55.705 53.954 52.586 42.083
 Rast BDP (v %): 1,1 0,5 0,7 3,9 8,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 7,7 7,8 7,7 8,1 9,5
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,8 1,9 5,9 8,7 1,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -531,4 -505,9 -513,7 -608,7 -446,9
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 572,0 537,7 539,2 592,2 496,3
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 1,3 0,6 -0,6 10,7 14,0
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,5 1,3 0,4 13,1 15,2
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 48,7 32,5 46,4 59,5 21,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 1.524,3+ 4.733,9 5.618,9 4.173,2
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 1.917,7+ 5.909,3 6.443,2 4.796,2
Stopnja tveganja države (op): / 35 37 34 31
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / / 58Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. 
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr 2024 (posodobljeno junij 2024).                                                                                                    
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2024.

 

Delo v Italiji


Državljani EU za delo v Italiji ne potrebujejo nobenih dovoljenj, medtem ko za tuje državljane iz držav, ki niso članice EU, obstajajo določene zahteve, kot sta delovno dovoljenje in odprt delovni vizum. V ta namen je treba vnaprej poiskati prosto delovno mesto v italijanskem podjetju in skleniti pogodbo o zaposlitvi.


Nekvalificirani tuji delavci v Italiji zlahka najdejo zaposlitev kot gospodinje, natakarji, varuške, čistilke, hišniki in negovalci, medtem ko je med visoko usposobljenimi strokovnjaki največ povpraševanja po inženirjih, gradbenih delavcih, menedžerjih in IT strokovnjakih.
 

Povprečna in minimalna bruto plača


V Italiji, tako kot v nekaterih drugih evropskih državah, kot so Danska, Avstrija in Švedska, ni enotne uradne minimalne plače. Ta je določena lokalno za določene sektorje gospodarstva. 
 
Povprečna bruto mesečna plača v Italiji je januarja 2024 znašala 2.415 EUR.

Plače se razlikujejo po posameznih regijah. Plače so nižje na jugu, kjer se večinoma ukvarjajo s kmetijstvom. Prebivalci tega dela države prejmejo približno -25 % manj kot delavci na industrijskem severu.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2023 2024* 2025* 2026*
Rast zasebne potrošnje 1,4 0,7 1,0 1,0
Rast javne potrošnje -0,1 0,1 0,2 0,4
Rast investicij 0,6 0,3 1,6 1,5


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2024.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Italija je v letu 2022 izvozila za 689,8 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 702,9 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -13,1 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 je Italija največ izvažala strojno opremo, farmacevtske izdelke, vozila, električno in elektronsko opremo ter nafto in plin.
  • Največ so v letu 2022 izvozili v Nemčijo (12,4 % od celotnega izvoza), sledijo ZDA, Francija, Španija in Švica.
  • Italija je v letu 2022 največ uvažala nafto in plin, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, vozila ter farmacevtske izdelke.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz Nemčije (13,7 % od celotnega uvoza), sledijo Kitajska, Francija, Nizozemska in Španija.


 

Italija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Mineralna goriva, olja 22,0 Stroji, jedrski reaktorji 16,1
Stroji, jedrski reaktorji 8,3 Farmacevtski izdelki 7,3
Električna in elektronska oprema 7,6 Vozila 6,9
Vozila 6,7 Električna in elektronska oprema 6,2
Farmacevtski izdelki 5,0 Mineralna goriva, olja 4,8
 
Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Nemčija 13,7 Nemčija 12,4
Kitajska 8,9 ZDA 10,4
Francija 7,3 Francija 10,0
Nizozemska 5,6 Španija 5,1
Španija 4,6 Švica 4,9
Slovenija (22. mesto) 1,0 Slovenija (16. mesto) 1,1
 

Vir: Factiva; ITC, junij 2023.
 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Italiji so v letu 2021 znašale 385,5 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 1,8 %.
  • Celotne izhodne TNI Italije so v letu 2021 znašale 468,9 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 0,3 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Italiji 2021 - 2024 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 

Največji vlagatelji v Italijo

Države vlagateljice mio EUR
Nizozemska 85.799
Francija 77.274
Luksemburg 72.834
Združeno kraljestvo 39.768
Nemčija 37.990
Švica 25.381
Španija 12.803
Belgija 12.373
ZDA 12.081
Avstrija 5.081
 


Vir: Factiva; ITC, september 2023.

 

Pogosta vprašanja

 

Kakšne so poslovne priložnosti v Italiji?

Najbolj perspektivni sektorji za izvoz v Italijo so napredna proizvodnja, avtomobilska industrija, biotehnologija, kibernetska varnost, IKT, gradnje, medicinska oprema in tehnologija, izdelki za hišne živali, obnovljiva energija ter turizem.
 
Priložnosti na italijanskem trgu

 

Kako prodajati preko spleta v Italijo?

Mednarodne spletne prodajne B2C platforme imajo močan vpliv na italijanski trg e-trgovine.
 
Spletna prodaja v Italiji

 

Kolikšen je davek na dodano vrednost v Italiji?

Standardna stopnja je 22%. Znižane stopnje so 10%, 5% in 4%. Davek na dodano vrednost se za nekatere dobave ne plačuje (izvoz, finančne storitve, zdravstvene storitve idr.).
 
Davek na dodano vrednost v Italiji

 

Kako ustanoviti d.o.o. v Italiji?

Družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede največjega možnega števila ter državljanstva ali stalnega bivališča ustanoviteljev oziroma družbenikov.
 
Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Italiji


 

Poglejte si tudi: