Italija

Predstavitev gospodarstva Italije

Predstavitev države

Uradni naziv Repubblica Italiana / Republika Italija
Mednarodna oznaka IT/ITA
Glavno mesto Rim
Velikost (km2) 301.340
Prebivalci (mio) 60,4
Uradni jezik Italijanski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (80,8 %), muslimani (4,9 %)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas 
Klicna številka +39
 


Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Rim 2.872.000
Milano 1.337.000
Neapelj 978.000
Torino 899.000
Palermo 678.000
Genova 593.000

 

Politična ureditev

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1948

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; Senat (zgornji dom) ima 315 sedežev, poslanska zbornica (spodnji dom) 630 sedežev.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so bile 4. marca 2018, naslednje bodo leta 2023. 

Vodstvo države:

Predsednika izvoli volilni kolegij senata za sedemletno obdobje. Poslanska zbornica in regionalni predstavniki nimajo izvršilnih pooblastil. Sergio Mattarella je bil 29.1.2022 ponovno izvoljen za predsednika države. 

Izvršilna oblast:

Svet ministrov s premierom na čelu, ki ga imenuje predsednik na podlagi zmožnosti za oblikovanje vlade s parlamentarno podporo. Vladna koalicija ima absolutno večino v obeh domovih parlamenta.
Zadnje volitve so potekale 4.3.2018. Zmagala je stranka Gibanje petih zvezd, vlado pa je prevzel nevtralni Giuseppe Conte. Ta je 20.8.2019 odstopil, a mu je predsednik ponovno podelil mandat za sestavo nove vlade. Conte je ponovno odstopil 26.1.2021, mandat za sestavo vlade pa je dobil Mario Draghi, ki je 13.2.2021 postal novi predsednik italijanske vlade.

Italija je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development),WTO (World Trade Organisation), IMF (International Monetary Fund), WB (World Bank), UNCTAD (United Nations Conference for Trade and Development).


Vir: EIU; Factiva, februar 2022.

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 60,1 60,3 60,4 60,5 60,6
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 200 201
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.902,4 1.822,1 1.793,4 1.654,4 1.793,8
 BDP per capita (v EUR): 31.632 30.235 29.703 27.359 29.629
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.636,3 2.521,3 2.317,6 2.187,7 2.367,0
 BDP per capita (PPP, v EUR): 43.832 41.840 38.387 36.183 39.085
 Rast BDP (v %): 2,0 4,4 6,5 -9,0 0,4
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 8,6 9,0 9,5 9,3 9,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,7 3,5 1,9 -0,1 0,6
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -529,1 -509,4 -469,3 -343,6 -398,2
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 598,3 579,9 544,2 412,5 458,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,4 5,7 12,6 -14,7 1,8
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,4 5,2 13,5 -13,4 -0,5
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 44,7 47,1 26,1 -19,4 27,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 863,1+ 4.237,1 3.076,4 3.887,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 845,3+ 4.792,3 3.830,8 4.757,1
Stopnja tveganja države (op): / 31 31 32 36
Razred tveganja (op): / B B B BOpombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2022 (posodobljeno maj 2022).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 

Povprečna in minimalna bruto plača


Italija nima z zakonom predpisane minimalne plače, zato se le-ta določa s kolektivnimi pogodbami za posamezne sektorje.

Povprečna bruto mesečna plača je v začetku leta 2022 znašala 2.583 EUR.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 5,5 5,2 2,0 1,6
Rast javne potrošnje 1,0 0,6 1,0 0,3
Rast investicij 15,8 5,5 3,0 2,6


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2020 je Italija izvozila za 390,6 mlrd EUR blaga, uvozila pa ga je za 334,1 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je v letu 2020 znašal 56,5 mlrd EUR. Največ je Italija v letu 2020 izvažala strojno opremo, vozila, farmacevtske izdelke, električno in elektronsko opremo ter plastiko. Glavni izvozni trg v letu 2020 je bila Nemčija, kamor so izvozili za 12,8 % celotnega izvoza. Sledijo Francija, ZDA, Švica ter Združeno kraljestvo. V letu 2020 je Italija največ uvažala nafto in plin, vozila, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva  ter farmacevtske izdelke. Največ so v letu 2020 uvozili iz Nemčije (16,3 % od celotnega uvoza), Kitajske, Francije, Nizozemske in Španije.
 

Italija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 10,2 Stroji, jedrski reaktorji 18,3
Vozila 9,0 Vozila 7,7
Električna in elektronska oprema 8,5 Farmacevtski izdelki 7,3
Mineralna goriva, olja 8,4 Električna in elektronska oprema 6,2
Farmacevtski izdelki 6,7 Plastika in plastični izdelki 4,1
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Nemčija 16,3 Nemčija 12,8
Kitajska 8,7 Francija 10,3
Francija 8,5 ZDA 9,8
Nizozemska 5,9 Švica 5,8
Španija 5,3 Združeno kraljestvo 5,2
Slovenija (28. mesto) 0,8 Slovenija (27. mesto) 0,8
 

Vir: Factiva; ITC, junij 2021.
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij
 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Italiji so v letu 2018 znašale 365,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 8,2 %. Celotne izhodne TNI Italije so v letu 2018 znašale 465,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 5,4 %.
 

 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Italiji 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 84,1 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Združeno kraljestvo in Nemčija. Največ investicij je na področju transporta in komunikacij.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 19.740,7
Združeno kraljestvo 10.154,3
Nemčija 8.212,6
Francija 7.692,6
Španija 7.063,7
Druge države 31.219,4
Skupaj 84.083,5
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Transport 10.744,4
Komunikacije 9.439,8
Obnovljivi viri energije 8.136,0
Nepremičnine 5.794,5
Finančne storitve 4.210,9
Drugi sektorji 45.757,9
Skupaj 84.083,5
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Amazon.com 1.580,7
Ryanair 1.208,6
McArthurGlen 862,6
OPDE 843,8
Accenture 485,6
FedEx Express 366,4
NH Hotels (NH Hoteles) 311,6

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge