Italija

Predstavitev gospodarstva Italije


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Repubblica Italiana / Republika Italija

IT / ITA

Rim

301.333

60,6

Italijanski

Rimskokatoliška 80 %, ostali 20 % 
 

29.010 EUR (2018)

Evro (EUR)

Enako kot v Sloveniji

+ 39


Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Rim 2.639.000
Milano 1.262.000
Neapelj 959.000
Torino 872.000
Palermo 655.000
Genova 582.000

 

Politična ureditev

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1948

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; Senat (zgornji dom) ima 315 sedežev, poslanska zbornica (spodnji dom) 630 sedežev.

Volitve:

Zadnje volitve so bile 4. marca 2018, naslednji redne volitve bodo leta 2023.

Vodstvo države:

Predsednika izvoli volilni kolegij senata za sedemletno obdobje. Poslanska zbornica in regionalni predstavniki nimajo izvršilnih pooblastil. Sergio Mattarella je postal predsednik 29. januarja 2015.

Izvršilna oblast:

Svet ministrov s premierom na čelu, ki ga imenuje predsednik na podlagi zmožnosti za oblikovanje vlade s parlamentarno podporo. Vladna koalicija ima absolutno večino v obeh domovih parlamenta.
Zadnje volitve so potekale 4.3.2018. Zmagala je stranka Gibanje petih zvezd. Po skoraj treh mesecih pogajanj je predsednik republike Sergio Mattarella imenoval novo vlado, ki jo vodi "nevtralni" Giuseppe Conte. Nova vlada je prisegla 1.6.2018. Giuseppe Conte je 20.8.2019 predsedniku države ponudil svoj odstop, a mu je ta ponovno podelil mandat za sestavo nove vlade, ki jo bo tokrat sestavljala koalicija populističnega Gibanja petih zvezd in levosredinske Demokratske stranke. 

Italija je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development),WTO (World Trade Organisation), IMF (International Monetary Fund), WB (World Bank), UNCTAD (United Nations Conference for Trade and Development).


Vir: EIU; Factiva, september 2019.

 

Gospodarska politika vlade

Glavni cilji vladne politike so upravljanje in zmanjševanje visokega javnega dolga Italije, zavarovanje bančnega sistema in ohranjanje Italije v območju evra. Leta 2012 je vlada, ki jo je vodil Mario Monti, izvedla številne strukturne gospodarske reforme za izboljšanje konkurenčnosti. Proces je od takrat zastal, nova vlada pa bo poskušala ublažiti fiskalno politiko, spodbuditi zasebno potrošnjo z znižanjem davkov in dohodkovno podporo za nizke prejemnike.
Italija je decembra 2018 dosegla kompromis z Evropsko komisijo in tako preprečila EDP (mehanizem zaradi prekoračitve dovoljenega deficita -debt-based Excessive Deficit Procedure) za to leto. Kljub temu bo izvršilni organ EU leta 2019 tesno spremljal fiskalno uspešnost Italije.
 
Italija je imela v letu 2018 1,2 % inflacijo. V letu 2019 naj bi imeli 0,9 % inflacijo, v letu 2020 1,1 % in v letu 2021 1,3 %.

Stopnja nezaposlenosti je v letu 2018 dosegla 10,6 %. Po napovedih bo v letu 2019 znašala 10,3 %, v letih 2020 in 2021 pa dosegla 10,2 %, oz. 10,1 %. 
 
Povprečna bruto mesečna plača je v letu 2018 znašala 2.534 EUR. Italija nima z zakonom predpisane minimalne plače, zato se le-ta določa s kolektivnimi pogodbami za posamezne sektorje.
 

Vir: EIU; Factiva, september 2019.

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge