Avstrija

Gospodarske panoge Avstrije

Priložnosti na trgu

Avstrijsko tržišče ponuja številne priložnosti za slovenske izvoznike, še posebej v naslednjih segmentih:

Farmacevtski izdelki: Najpomembnejši tržni dejavniki za avstrijski farmacevtski trg so staranje prebivalstva, hiter napredek farmakološke tehnologije, ki ustvarja nove možnosti zdravljenja in stroškovne omejitve nacionalnih zdravstvenih zavarovalnic. Pomemben segment so tudi alternativni načini zdravljenja, vključno z naravnimi zdravili, homeopatskimi izdelki in tradicionalno kitajsko medicino. Čeprav zavarovalnice ne povrnejo teh stroškov, predstavlja ta segment lekarnam pomemben vir dohodka. Avstrijska vlada daje prednost privabljanju investicij v biotehnični sektor in je v zadnjih letih dosegla pomemben uspeh z velikimi investicijami v raziskave in razvoj s strani Boehringer Ingelheim (Nemčija) in Octapharma (Švica).

Medicinska oprema: Staranje prebivalstva spodbuja naraščujoče povpraševanje po oskrbi in opremi, ki je povezana s starostjo, vključno z zobozdravstveno opremo in instrumenti, diagnostičnimi tehnologijami, kardiovaskularnim spremljanjem, rešitvami mobilnosti, umetnimi sklepi, itd. Mesto Dunaj namerava v naslednjih letih (do leta 2030) porabiti 1,5 mlrd EUR za posodobitev Dunajske splošne bolnišnice, ki je ena največjih klinik v Evropi.

Kmetijski in živilski izdelki: Tu je perspektiven predvsem segment zdravih in ekološko pridelanih živil. Pomembna ciljna skupina za živilske izdelke je tudi starejša generacija, s svojimi specifičnimi potrebami, vključno z zdravo hrano.


Gospodarstvo  

Avstrija ima eno najbolj stabilnih gospodarstev v Evropi. Država ima zelo močno mrežo izvozno usmerjenih malih in srednje velikih podjetij (MSP), visoke akademske standarde, veliko pa vlaga tudi v raziskave in razvoj. Avstrija ima tesne trgovinske odnose z Nemčijo in drugimi srednje-evropskimi državami. Predelovalna industrija je dobro povezana z vrednostno verigo Nemčije. Avstrija je zato še vedno odvisna od gospodarske konjunkture v Nemčiji in drugih državah srednje in vzhodne Evrope. 
 

Struktura BDP

 

V avstrijskem gospodarstvu prevladuje storitveni sektor, saj prispeva 69 % BDP in zaposluje več kot dve tretjini aktivnega prebivalstva države. Turizem ima velik vpliv na gospodarstvo države. Večina turistov prihaja v Avstrijo iz Nemčije, Nizozemske, Švice in Italije.
 
Kmetijski sektor zaposluje okoli 4 % aktivnega prebivalstva in predstavlja 1 % BDP. Govedoreja in vinogradništvo sta glavni kmetijski dejavnosti v državi. Povečuje se tudi ekološko kmetijstvo, ki je v Avstriji izjemno priljubljeno. Po zadnjih razpoložljivih podatkih Eurostat, je 23,4 % kmetijskih zemljišč v Avstriji namenjenih ekološkemu kmetovanju, kar je najvišja stopnja v EU. Avstrija pridobiva precej subvencij EU iz skupne kmetijske politike. Zato se izvoz kmetijskih proizvodov stalno povečuje.
 
 Vir: EIU; Factiva, junij 2020.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor, ki ga večinoma sestavljajo MSP, povezana s srednje-evropskimi trgi, predstavlja 30 % BDP in zaposluje 24,5 % aktivnega prebivalstva. Glavni industrijski sektorji so kovinska industrija, elektrokemija in inženiring. Avstrija je v zadnjih 15 letih uspešno izvajala politiko gospodarske specializacije za vsako regijo: Zgornja Avstrija (železo, jeklo, kemična in strojna industrija), Salzburg (elektrika, les in papir), Predárlska (tekstil, oblačila), Koroška (lesna, celulozna in papirna industrija), Štajerska (avtomobilska industrija) in Dunaj (finančne storitve).
Sektor obnovljivih virov energije je v razcvetu, zlasti segment hidroelektrarn. Uspešnost sektorja je presegla rezultate v sektorjih turizma in gradbeništva. 

Rast industrijske proizvodnje je v letu 2019 znašala 0,5 %. V letu 2020 analitiki napovedujejo upad industrijske proizvodnje v višini -8,5 %, potem pa v letih 2021 in 2022 rast v višini 6 % in 3,9 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na avstrijskem trgu:

 

 

Ekološka živila  

Avstrija je ena od vodilnih držav v pridelavi in potrošnji ekološke hrane. Leta 2019 je bilo približno 26 % vseh kmetijskih površin in 22 % vseh kmetij certificiranih kot ekoloških. Izdatki na prebivalca za ekološke izdelke so v Avstriji med najvišjimi v Evropski uniji in po svetu.

Prodaja ekoloških živil se je leta 2019 v Avstriji povečala za 7 % in dosegla vrednost 580 mio EUR. V tem letu se je površina ekoloških kmetijskih površin povečala za skoraj 5 % na približno 669.000 ha, število ekoloških kmetij pa se je povečalo za 3 % na 24.325. Delež ekoloških živil je v tem letu predstavljal 9,3 % celotne prodaje hrane. Najvišji, 25,5 % delež ekološke prodaje je doseglo sveže mleko.

Največji distribucijski kanal za ekološka živila so trgovske verige, kot so Billa, Merkur, Spar in Hofer, ki imajo tudi svoje ekološke blagovne znamke. Leta 2019 so trgovci z živili predstavljali 55 % prodaje ekoloških živil.

 
Tržna segmentacija po distribucijskih kanalih za leto 2019 (v odstotkih)

Trgovine z živili 55,0 %
Diskontne trgovine 27,0 %
Neposredna prodaja 10,7 %
Supermarketi ekoloških izdelkov 1,1 %
Trgovine z ekološkimi živili 1,0 %
Drugo 5,2 %

 
Analitiki napovedujejo, da se bo prodaja ekoloških živil v Avstriji v prihodnjih petih letih povečevala po 6 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 776,2 mio EUR.
 
 

Največja podjetja na področju maloprodaje hrane v Avstriji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR 
Billa Aktiengesellschaft 4.670,32
Hofer Kommanditgesellschaft 4.089,29
Merkur Warenhandels - Aktiengesellschaft 1.738,38
Interspar Gesellschaft M.B.H. 1.307,54
Lidl Österreich Gmbh 974,00
Feneberg Lebensmittel Gmbh 386,10
Eismann Tiefk?hl-Heimservice Gmbh 302,82


Največja podjetja na področju živilske industrije v Avstriji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR 
AGRANA Beteiligungs-AG 2.343,03
Rauch Fruchtsäfte Gmbh & Co Og 991,74
Berglandmilch Egen 924,38
Agrana Stärke Gmbh 755,53
Mpreis Warenvertriebs Gmbh 729,25
Norbert Marcher Gesellschaft M.B.H. 385,53
Nöm Ag 337,98Vir: Factiva, november 2020.

 

Lesna industrija

Avstrija je ena izmed držav z največjim obsegom gozda v Evropi. Lesna industrija, ki je predvsem izvozno usmerjena, je ena izmed industrij, kjer je zaposlenih največ ljudi v državi. V gozdarski, lesni ali papirni industriji dela več kot 280.000 ljudi.

Letni prihodki avstrijske lesne industrije znašajo približno 10 mlrd EUR, izvoz pa nekaj več kot 9 mlrd EUR. Zato je lesna industrija poleg turizma ena najpomembnejših virov deviznih prihodkov.

Lesna industrija v Avstriji je raznolika in vključuje žagarsko industrijo, gradbeno industrijo, pohištveno industrijo, lesno in kompozitno industrijo ter smučarsko industrijo.

Avstrija je ena najpomembnejših svetovnih izvoznic lesa in žaganega lesa. V državi prav tako izdelujejo sekance/biomaso in predelane lesne izdelke, kot so gradbeni les in pohištvo. Pomemben segment avstrijske lesne industrije je tudi segment proizvodnje celuloze in papirja.
 
Avstrijska lesna industrija se je zaradi posledic pandemije korona virusa znašla pred številnimi izzivi, kot so padec prodaje na izvoznih in prodajnih trgih, pomanjkanje delavcev, omejitve prevoza lesnih izdelkov in s tem povezanim upadom proizvodnje.

Poleg posledic pandemije pa so panogo prizadele tudi ekstremne vremenske razmere.
Čeprav je bila celotna letina lesa v letu 2019 z 18,9 mio m3 le malo pod prejšnjo letino 2018 (19,2 m3), je gozdarski sektor zabeležil negativni rekord v količini poškodovanega lesa. Poškodovanih je bilo 11,7 mio m3, od tega 4,9 mio m3 zaradi okužbe s hrošči, 6,8 mio m3 pa zaradi neviht, ledu in snega.
 

Največja podjetja na področju lesnih izdelkov v Avstriji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Hagebau Handelsgesellschaft Für Baustoffe Mbh & Co.Kg 6.118,97
Holzwerkstoffe Vertriebsholding Aktiengesellschaft 764,47
Constantia Industries Ag 742,98
Fritz Egger Gmbh & Co.Og 646,69
Pfeifer Timber Gmbh 522,14
Papierholz Austria Gmbh 396,78
Fundermax Gmbh 383,53


Največja gozdarska podjetja v Avstriji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Weiss Gmbh 36,46
Fürstlich Schwarzenberg Sche Familienstiftung Vaduz Fostdirection Murau 18,55
Thoma Holz Gmbh 13,87
Pannatura Gmbh 12,64
Huber Haus-Verwaltung Gmbh 11,93
Gerald Koch Gmbh 10,21
Huber & Tazreiter Gmbh 5,39
Vir: Factiva, november 2020.
 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje