Avstrija

Gospodarske panoge Avstrije

Priložnosti na trgu

Avstrijsko tržišče ponuja številne priložnosti za slovenske izvoznike, še posebej na področjih farmacevtskih izdelkov, medicinske opreme in digitalnih zdravstvenih storitev, napredne proizvodnje, spletne varnosti in kmetijskih izdelkov.

Farmacevtski izdelki:

V Avstriji so izdatki za zdravila na prebivalca med najvišjimi na svetu. Distribucija zdravil poteka po dveh kanalih, bolnišnice (približno 30 % tržne vrednosti) in lekarne/zdravniki, ki izdajajo zdravila (približno 70 % tržne vrednosti). Povpraševanje je veliko v segmentih kemikalij in snovi za uporabo pri proizvodnji zdravil za ljudi in živali, zdravil za bolezni srca in ožilja, zdravilih za zdravljenje raka, zdravilih proti bolečinam, psihofarmakoloških zdravilih ter prehranskih dopolnilih.
 
Medicinska oprema:

 • Pandemija COVID-19 je pokazala prednosti digitalnih zdravstvenih rešitev, zlasti tele-medicine in spremljanja na daljavo, pa tudi aplikacij za sledenje, e-receptov in evidence bolnikov.
 • Avstrijska vlada je razširitev centrov primarne zdravstvene oskrbe postavila za bistveni element svojega naložbenega načrta v zdravstveno varstvo. Navedeni cilj je odprtje 70 novih centrov po Avstriji med leti 2021 in 2026.
 • Starajoče se prebivalstvo Avstrije bo med drugim spodbudilo naraščajoče povpraševanje po oskrbi in opremi, povezani s starostjo, vključno z zobozdravstvenimi instrumenti, diagnostičnimi tehnologijami, spremljanjem srčno-žilnega sistema, rešitvami za mobilnost, umetnimi sklepi.
 • Mesto Dunaj namerava med leti 2020 in 2030 porabiti 1,6 mlrd USD za posodobitev najpomembnejše dunajske učne bolnišnice, ene največjih v Evropi. Prihodnje naložbe bodo predvidoma vključevale intenzivni oddelek za novorojenčke, kirurški center, porodniški oddelek, prenove operacijskih sob, urgence in prenovo bolniških sob.
 • Leta 2021 je začela veljati uredba o medicinskih pripomočkih, ki bo verjetno s trga izrinila izdelke nižje kakovosti, kar bo odprlo nove priložnosti za visokokakovostne izdelke.
Napredna proizvodnja: 

Avstrijska proizvodnja si prizadeva za znižanje stroškov, da bi bila učinkovitejša in bolj konkurenčna. Avstrijska vlada je v letu 2018 objavila tehnološki načrt „Plattform Industrie 4.0“, ki je ključnega pomena za prihodnost napredne avstrijske proizvodnje. Ti trendi predstavljajo priložnosti za izvoznike, da avstrijskim podjetjem zagotovijo ključne rešitve/tehnologije v industriji 4.0, kot so vizualizacija in simulacija, pametni stroji in roboti, pametna logistika in kibernetska varnost.


Gospodarstvo  

Avstrija je dobro razvito tržno gospodarstvo s kvalificirano delovno silo in visokim življenjskim standardom. Tesno je povezana z drugimi gospodarstvi EU, zlasti z nemškim, pa tudi z ZDA. Avstrijsko gospodarstvo vključuje velik storitveni sektor, dobro razvito industrijo ter majhen, a zelo razvit kmetijski sektor.
 

Struktura BDP

 

V avstrijskem gospodarstvu prevladuje storitveni sektor, saj prispeva 69 % BDP in zaposluje 74,1 % aktivnega prebivalstva države. Med najpomembnejše segmente storitvenega sektorja spada turizem, ki ima pomemben vpliv na gospodarstvo države.

Kmetijski sektor zaposluje okoli 1 % aktivnega prebivalstva, prav tolikšen pa je prispevek sektorja k BDP države. Govedoreja in vinogradništvo sta glavni kmetijski dejavnosti v državi. Povečuje se tudi ekološko kmetijstvo, ki je v Avstriji izjemno priljubljeno. Najpomembnejši kmetijski pridelki so mleko, koruza, sladkorna pesa, pšenica, ječmen, krompir, svinjina,  grozdje in jabolka.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor, ki ga večinoma sestavljajo MSP, povezana s srednje-evropskimi trgi, predstavlja 30 % BDP in zaposluje nekaj več kot četrtino aktivnega prebivalstva. Glavni industrijski sektorji so  kovinska industrija, elektrokemija in inženiring. Avstrija je v zadnjih 15 letih uspešno izvajala politiko gospodarske specializacije za vsako regijo: Zgornja Avstrija (železo, jeklo, kemična in strojna industrija), Salzburg (elektrika, les in papir), Predárlska (tekstil, oblačila), Koroška (lesna, celulozna in papirna industrija), Štajerska (avtomobilska industrija) in Dunaj (finančne storitve).

Sektor obnovljivih virov energije je v razcvetu, zlasti segment hidroelektrarn. Uspešnost sektorja je presegla rezultate v sektorjih turizma in gradbeništva. 

Industrijska proizvodnja je v letu 2021 zrasla za 9,6 %. V letu 2022 analitiki EIU napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 3,9 %, potem pa v letih 2023 in 2024 rast v višini 2,2 % in 2,1 %.


 Vir: EIU; Factiva, april 2022.Predstavljamo dve gospodarski panogi na avstrijskem trgu:

 

 

Farmacevtska industrija in biotehnologija 
 

Vrednosti in napovedi prodaje farmacevtskih izdelkov

Leta 2021 je prodaja farmacevtskih izdelkov v Avstriji dosegla vrednost 7,3 mlrd EUR.

Po napovedih analitikov Fitch Solutions, se bo prodaja v letu 2022 povečala za 3,1 % in dosegla 7,6 mlrd EUR, v
letu 2026 8,7 mlrd EUR, v letu 2031 pa 10,4 mlrd EUR.

Avstrija ima enega najvišjih izdatkov za farmacevtske izdelke na prebivalca na svetu. V letu 2021 je vsak Avstrijec na leto porabil povprečno 810,5 EUR za farmacevtske izdelke. V letu 2022 naj bi se po napovedih ta znesek povišal na 833,5 EUR, v letu 2026 na 949,6 EUR, v letu 2031 pa na 1.195 EUR.

Skoraj celotnemu prebivalstvu stroške farmacevtskih izdelkov krije socialno zdravstveno zavarovanje.
 

Prodaja farmacevtskih izdelkov v Avstriji (2019-2026)

Indikator 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*
Prodaja farmacevtskih izdelkov v mio EUR 6.942 7.068 7.330 7.557 7.806 8.079 8.362 8.659
Medletna rast v % 3,06 1,82 3,70 3,10 3,30 3,50 3,50 3,55
Letni izdatki za zdravila na prebivalca v EUR 775,2 784,8 810,5 833,5 859,6 888,6 918,4 949,6

*Napoved Fitch Solutions
 

Uvoz in izvoz

 • V letu 2021 je Avstrija zabeležila pozitivno farmacevtsko trgovinsko bilanco v višini 3,9 mlrd EUR. Po napovedih se bo ta povečevala vse do napovedanega leta 2026, ko naj bi dosegla 4,7 mlrd EUR. Povečala se bosta tako izvoz kot uvoz, pri čemer bo izvoz nekoliko hitrejši.
 • Uvoz farmacevtskih izdelkov je leta 2021 dosegel 6,9 mlrd EUR in se bo po napovedih do leta 2026 povečal na 9 mlrd EUR.
 • Največje uvozne partnerice so Nemčija, Švica, Irska, ZDA in Madžarska, ki predstavljajo 71 % vsega farmacevtskega uvoza.
 • Avstrijski farmacevtski izvoz je leta 2021 dosegel 10,8 mlrd EUR in naj bi se do leta 2026 povečal na 13,7 mlrd EUR. Največje izvozne partnerice Avstrije so Nemčija, ZDA in Belgija, ki predstavljajo 48 % celotnega izvoza.

Konkurenti na trgu

Farmacevtska industrija v Avstriji je zelo raznolika in vključuje tako majhne kot velike konkurente ter večnacionalna podjetja z lokalnimi proizvodnimi zmogljivostmi. V industriji prevladujejo srednje velika podjetja glede na število zaposlenih in izdatkov za raziskave in razvoj.

V Avstriji je približno 220 farmacevtskih podjetij, ki po podatkih WHO zaposlujejo okoli 12.000 ljudi. Na trgu je približno 35 farmacevtskih trgovcev na debelo. 8 lekarniških in drogerijskih verig, ki ima skupaj na trgu 95 % tržni delež, zagotavlja celotno ponudbo zdravil na trgu.

V Avstriji imajo proizvodne obrate številni veliki proizvajalci zdravil, kot so Sandoz, Roche, Baxter in Boehringer Ingelheim.

Največja farmacevtska podjetja v Avstriji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Sandoz Gmbh 2.352,46
Boehringer Ingelheim Rcv Gmbh & Co Kg 1.573,07
Herba Chemosan Apotheker-Ag 1.459,37
Takeda Manufacturing Austria Ag 780,96
Fresenius Kabi Austria Gmbh 687,39
Richter Pharma Ag 655,66
Jacoby Gm Pharma Gmbh 454,14
 

Biotehnološki sektor

Avstrijska biotehnološka industrija je relativno mlada. V Avstriji deluje okoli 110 podjetij, ki se ukvarjajo z biotehnološkimi dejavnostmi. Po definiciji OECD je na trgu okoli 75 namenskih biotehnoloških podjetij. Širše pa ima Avstrija več kot 700 podjetij, dejavnih na področju biotehnologije, farmacije, medicinske tehnologije in znanosti o življenju. Ta podjetja so leta 2021 skupaj ustvarila promet v višini 17,7 mlrd EUR, kar je približno 5,4 % BDP.

Več kot 50.000 ljudi dela v avstrijskih podjetjih za znanost o življenju. Na tem področju so dejavna večnacionalna podjetja, kot so Sandoz (Novartis), Roche, Baxter in Boehringer Ingelheim. Med manjšimi konkurenti je bolj opazen APEIRON Biologics, ki razvija inovativne imunoterapevtike v partnerstvu z Merck KGaA.

Biotehnološki sektor podpirajo dobro financirani skladi tveganega kapitala, zasebne naložbe, državna posojila in nepovratna sredstva ter financiranje na ravni EU. Kvalificirana delovna sila, nizki začetni stroški in močne raziskovalne ustanove so pomagali ustvariti uspešen biotehnološki sektor v Avstriji, k čemur je prispevala tudi geografska lega Avstrije v središču Evrope.

Decembra 2020 je bilo v Avstriji ustanovljeno biotehnološko združenje Biotech Austria, ki sodeluje tudi z drugimi biotehnološkimi organizacijami v Evropi in ZDA. Septembra 2021 je imelo združenje 40 rednih, 11 promocijskih in 2 pridružena člana.

Največja biotehnološka podjetja v Avstriji 

 • Marinomed Biotech AG
 • Apeiron Biologics Ag
 • Eucodis Bioscience Gmbh
 • Themis Bioscience NV
 
Vir: Factiva, avgust 2022.Lesna in pohištvena industrija

Lesna industrija

 • Avstrija je ena izmed držav z največjim obsegom gozda v Evropi. 
 • Lesna industrija, ki je predvsem izvozno usmerjena, je ena izmed industrij, kjer je zaposlenih največ ljudi v državi. V letu 2021 je bilo v lesni industriji v Avstriji v 1.300 podjetjih zaposlenih skoraj 28.000 delavcev.
 • Avstrijska lesna industrija je v letu 2021 ustvarila prihodke v višini 10,43 mlrd EUR, kar je 29 % več kot leto prej.
 • 80 % avstrijske lesne proizvodnje je namenjene izvozu. Izvoz v letu 2021 je dosegel 7,28 mlrd EUR, uvoz pa 5,66 mlrd EUR.  Avstrijska lesna industrija je tako lani ustvarila 1,62 mlrd EUR zunanjetrgovinskega presežka, kar je 67 % več v primerjavi z letom 2020. 
 • Naložbe v nove proizvodne zmogljivosti v lesni panogi stalno rastejo in so v letu 2021 beležile že 7. leto rasti. 

 
Največja podjetja v lesni industriji v Avstriji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Jaf-Group Ag 913,32
Constantia Industries Ag 834,71
Fritz Egger Gmbh & Co.Og 752,40
Fundermax Gmbh 401,13
Binderholz Gmbh 369,03
Stora Enso Wood Products Gmbh 335,26
Pfeifer Holz Gmbh & Co Kg 227,23


Pohištvena industrija 

 • Avstrijsko pohištveno industrijo sestavlja približno 50 industrijskih obratov s približno 6.000 zaposlenimi. Večinoma so to srednje velika podjetja v zasebni lasti.
 •  Leta 2020 je pandemija COVID-19 negativno vplivala na avstrijsko pohištveno industrijo. Proizvodnja pohištva je v tem letu upadla za -6,1 % na 1,9 mlrd EUR.  Izvoz se je v letu 2020 zmanjšal za -9,4 % in tako dosegel 802 mio EUR. Uvoz pohištva v Avstrijo je medletno ostal na enaki ravni in je znašal 1,87 mlrd EUR.
 •  Leta 2021 je pohištvena industrija v Avstriji ponovno začela okrevati. V letu 2021 je vrednost izvoza pohištva dosegla1,14 mlrd EUR. Izvoz se povečuje tudi v letu 2022. V Q1 2022 se je povečal za 15,2 % in dosegel vrednost 322,2 mio EUR. 
 •  Nemčija je najpomembnejša trgovinska partnerica avstrijske pohištvene industrije, sledita pa ji Švica in Poljska. 


Največji proizvajalci pohištva v Avstriji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Bene AG 176,13
Dan-Küchen Möbelfabrik M. Danzer GmbH 125,39
Biohort Gmbh 121,77
Team 7 Natürlich Wohnen Gmbh 106,52
Voglauer Gschwandtner & Zwilling Gmbh 88,18
Voestalpine Krems Finaltechnik Gmbh 86,84
F. List Gmbh 81,93


Vir: Factiva, avgust 2022.


Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje