Avstrija

Gospodarske panoge Avstrije

Gospodarstvo

Avstrija ima eno najbolj stabilnih gospodarstev v Evropi. Država ima zelo močno mrežo izvozno usmerjenih malih in srednje velikih podjetij (MSP), visoke akademske standarde, veliko pa vlaga tudi v raziskave in razvoj.
Avstrija ima tesne trgovinske odnose z Nemčijo in drugimi srednje-evropskimi državami. Predelovalna industrija je dobro povezana z vrednostno verigo Nemčije. Avstrija je zato še vedno odvisna od gospodarske konjunkture v Nemčiji in drugih državah srednje in vzhodne Evrope.

 

Struktura BDP

 

V avstrijskem gospodarstvu prevladuje storitveni sektor, saj prispeva 69 % BDP in zaposluje več kot dve tretjini aktivnega prebivalstva države. Turizem ima velik vpliv na gospodarstvo države. V letu 2018 so v Avstriji zabeležili 44,83 mio prihodov turistov, kar je 4,1 % več kot v letu 2017 in predstavlja nov rekord v sektorju. Večina turistov prihaja v Avstrijo iz Nemčije, Nizozemske, Švice in Italije.
 
Kmetijski sektor zaposluje okoli 4 % aktivnega prebivalstva in predstavlja 1 % BDP. Govedoreja in vinogradništvo sta glavni kmetijski dejavnosti v državi. Povečuje se tudi ekološko kmetijstvo, ki je v Avstriji izjemno priljubljeno. Po zadnjih razpoložljivih podatkih Eurostat, je 23,4 % kmetijskih zemljišč v Avstriji namenjenih ekološkemu kmetovanju, kar je najvišja stopnja v EU. Avstrija pridobiva precej subvencij EU iz skupne kmetijske politike. Zato se izvoz kmetijskih proizvodov stalno povečuje.
 
 Vir: EIU; Factiva, april 2019.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor, ki ga večinoma sestavljajo MSP, povezana s srednje-evropskimi trgi, predstavlja 30 % BDP in zaposluje 25,5 % aktivnega prebivalstva. Glavni industrijski sektorji so kovinska industrija, elektrokemija in inženiring. Avstrija je v zadnjih 15 letih uspešno izvajala politiko gospodarske specializacije za vsako regijo: Zgornja Avstrija (železo, jeklo, kemična in strojna industrija), Salzburg (elektrika, les in papir), Predárlska (tekstil, oblačila), Koroška (lesna, celulozna in papirna industrija), Štajerska (avtomobilska industrija) in Dunaj (finančne storitve).
Sektor obnovljivih virov energije je v razcvetu, zlasti segment hidroelektrarn. Uspešnost sektorja je presegla rezultate v sektorjih turizma in gradbeništva. Do leta 2020 naj bi avstrijska energetska podjetja vložila skoraj 10 mlrd EUR v distribucijo, učinkovitost in nadgradnjo energetskega sektorja.

Rast industrijske proizvodnje je v letu 2018 znašala 3,5 %. V letu 2019 analitiki napovedujejo padec industrijske proizvodnje v višini -0,4 %, potem pa v letih 2020 in 2021 ponovno rast industrijske proizvodnje v višini 1,8 % in 1,2 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na avstrijskem trgu:

 

 

Ekološka živila - pakirani izdelki 

Avstrijski maloprodajni trg ekoloških pakiranih živil je v letu 2017 zrasel za 5 % in dosegel vrednost 534 mio EUR. Največjo rast na trgu je dosegel sektor ekoloških oreščkov in semen, saj mu je prodaja v letu 2017 narasla za 10 %.

Analitiki napovedujejo, da bo avstrijski maloprodajni trg ekoloških pakiranih živil v prihodnjih petih letih rasel po 3 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2022 dosegel vrednost 618 mio EUR.

Največji ugled na trgu imajo ekološka živila, izdelana v Avstriji. Največji konkurent na trgu je skupina Rewe International AG, ki je imela v letu 2017 30 % tržni delež v maloprodaji.
 

Tržni deleži konkurentov v letu 2017 glede na vrednost maloprodaje (v odstotkih)Na avstrijskem trgu ekoloških pakiranih živil prevladujejo trgovske blagovne znamke. Vodilna trgovca na drobno v Avstriji, Rewe International AG in Spar Österreichische Warenhandels AG, sta bila pionirja v ekološki hrani, zdaj pa jima hitro sledijo tudi druge trgovske verige, med drugim tudi diskontni verigi Hofer in Lidl. Ekološka živila so tako vedno bolj dostopna potrošnikom. Ekološka pakirana živila, ki jih ponujajo trgovske blagovne znamke, so cenejša od uveljavljenih blagovnih znamk uglednih proizvajalcev. Zato so slednji dejavni predvsem v manjših segmentih, kot so ekološka hrana za dojenčke, slaščice iz organskih čokolad ali ekološke žitarice za zajtrk. Kljub temu, da blagovne znamke proizvajalcev običajno ponujajo višjo kakovost v primerjavi s trgovskimi blagovnimi znamkami, pa vseeno ne morejo prevzeti vodilne vloge na trgu. Mnogi lokalni proizvajalci nimajo potrebnega logističnega in distribucijskega omrežja, prav tako pa ne morejo konkurirati s ceno. Zato bodo imele tudi v prihodnjih letih na avstrijskem trgu ekoloških pakiranih živil prevlado trgovske blagovne znamke.
 

Konkurenti na trgu:

 • Alete GmbH                           
 • Alnatura Produktions- & Handels GmbH  Alnatura
 • Alnavit GmbH                         
 • Ankerbrot AG                         
 • BioArt AG                            
 • Bioquelle GmbH                       
 • Eza GmbH                            
 • Followfish Fish & More GmbH          
 • Griesson de Beukelaer GmbH & Co KG   
 • Hipp GmbH & Co Export KG             
 • Hofer KG                             
 • Honigmayr Handels GmbH               
 • Josef Recheis GmbH                   
 • Kärntnermilch reg GenmbH             
 • Kotányi GmbH                         
 • Rewe International AG                
 • Ritter Sport-Schokolade GmbH         
 • Spar Österreichische Warenhandels AG 
 • VOG AG                               
 • Zotter Schokoladen Manufaktur GmbH   


Največja podjetja na področju proizvodnje živil v Avstriji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
AGRANA Beteiligungs-AG 2.419,59
Rauch Fruchtsäfte Gmbh & Co Og 841,43
Berglandmilch Egen 758,20
Agrana Stärke Gmbh 689,53
Mpreis Warenvertriebs Gmbh 655,56
Agrana Zucker Gmbh 377,68
Nöm Ag 362,73


Največja podjetja na področju maloprodaje hrane v Avstriji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Billa Aktiengesellschaft 5.284,99
Hofer Kommanditgesellschaft 3.732,22
Merkur Warenhandels - Aktiengesellschaft 1.596,53
Interspar Gesellschaft M.B.H. 1.166,05
Lidl Österreich Gmbh 1.072,73
Zielpunkt Gmbh 532,81
Tap Dayli Vertriebs Gmbh 456,31


Vir: Factiva, november 2018.

 

Turizem

V analizo so zajeti prihodki, ki jih ustvarijo potniški letalski prevozniki, potniški železniški promet, prehrambne storitve, hoteli in moteli, potovalne agencije in casinoji. 

Avstrijska turistična industrija je v obdobju 2013-2017 rasla po 1,3 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvarila prihodke v višini 36 mlrd EUR. Za primerjavo, nemška turistična industrija je v zadnjih petih letih rasla po 1,9 % CAGR in v letu 2017 ustvarila vrednost 176,5 mlrd EUR prihodkov, medtem ko je turistična industrija Združenega kraljestva v tem obdobju rasla po 4,8 % CAGR in v letu 2017 ustvarila prihodke v višini 236,6 mlrd EUR.

Nihanja cen so zmanjšala vrednost segmenta hotelov in motelov v obdobju 2012-2016. Nižje cene namestitev so kljub naraščajočemu številu gostov zmanjšale prihodke upravljavcev hotelov. Od leta 2016 dalje se počasi povečuje povpraševanje, skupaj z rahlim povišanjem cen, kar je okrepilo sektor. Najbolj donosen segment v avstrijski turistični industriji je segment prehrambnih storitev, ki je v letu 2017 ustvaril 13,6 mlrd EUR prihodkov ali 37,9 % celotne vrednosti industrije.

Analitiki napovedujejo, da bo avstrijska turistična industrija v obdobju 2018-2022 rasla po 2,2 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 36,5 mlrd EUR. Nemška turistična industrija naj bi po napovedih v prihodnjih petih letih rasla po 2,7 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 183,8 mlrd EUR, medtem ko naj bi turistična industrija Združenega kraljestva v napovedanem obdobju rasla po 4,1 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 264 mlrd EUR.
 

Največji konkurenti na trgu:

 • AccorHotels
 • Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG
 • McDonald’s Corporation

Avstrijska turistična industrija se je v letu 2017 povečala za 1,9 % in dosegla vrednost 36 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013 – 2017 je znašala  1,3 %.
 

Vrednost industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2013 29.022  
2014 30.075 3,5 %
2015 35.135 -2,5 %
2016 35.945 2,4 %
2017 36.017 1,9 %

Avstrijska turistična industrija naj bi v letu 2022 dosegla vrednost 36,5 mlrd EUR, skupna letna stopnja rasti (CAGR) pa bo v obdobju 2018-2022 predvidoma znašala 2,2 %.
 

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2018 34.297 2,1 %
2019 35.333 2,1 %
2020 35.867 2,4 %
2021 36.611 2,2 %
2022 36.532 2,2 %
 

Prehrambne storitve so največji segment turistične industrije v Avstriji in predstavljajo 37,9 % celotne vrednosti industrije. Segment hotelov in motelov pa predstavlja 22 % vrednosti industrije.

 

Tržni deleži glede na segmente za leto 2017 (v odstotkih) 

Prehrambne storitve 37,9 %
Hoteli & Moteli 22,0 %
Turistične agencije in posredniki 14,2 %
Potniški letalski promet 6,0 %
Casinoji 5,5 %
 

Avstrija predstavlja 2,5 % vrednosti evropske turistične industrije.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih) 

Združeno kraljestvo 16,6 %
Nemčija 12,4 %
Francija 11,9 %
Avstrija 2,5 %
Belgija 2,1 %
Ostala Evropa 54,5 %

 

Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja v Avstriji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Sol Melia Deutschland Gmbh 149,88
Verkehrsbüro Hotellerie Gmbh 81,73
Accor Hotelbetriebsges.M.B.H. 66,34
Htm Hotel Und Tourismus Management Gmbh 62,83
Vienna International Hotelmanagement AG 56,62
Achat Hotel- Und Immobilienbetriebs GMbh 50,89
Schloß Fuschl Betriebe Gmbh 49,20


Največja podjetja na področju turističnih agencij v Avstriji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Fti Touristik Gmbh 1.658,56
Österreichisches Verkehrsbüro Aktiengesellschaft 806,94
Ltur Gmbh 447,44
Tui Austria Holding Gmbh 247,65
Btu Business Travel Unlimited Reisebüro GMBH 130,67
Rewe Austria Touristik Gmbh 102,81
Tui Reisecenter Austria Business Travel Gmbh 93,70


Največja podjetja na področju prehrambnih storitev v Avstriji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
DO & CO AG 812,16
Mcdonalds Franchise Gmbh 157,30
Julius Meinl Austria Gmbh 129,88
Eurest Restaurationsbetriebsgesellschaft M.B.H. 86,97
Do & Co Airline Catering Austria Gmbh 72,93
Do & Co Party-Service & Catering Gmbh 69,54
Sky Gourmet-Airline Catering And Logistics Gmbh 53,74


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, november 2018.
 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje