Avstrija

Gospodarske panoge Avstrije

Priložnosti na trgu

Avstrijsko tržišče ponuja številne priložnosti za slovenske izvoznike, še posebej v naslednjih segmentih:

Farmacevtski izdelki: Najpomembnejši tržni dejavniki za avstrijski farmacevtski trg so staranje prebivalstva, hiter napredek farmakološke tehnologije, ki ustvarja nove možnosti zdravljenja in stroškovne omejitve nacionalnih zdravstvenih zavarovalnic. Pomemben segment so tudi alternativni načini zdravljenja, vključno z naravnimi zdravili, homeopatskimi izdelki in tradicionalno kitajsko medicino. Čeprav zavarovalnice ne povrnejo teh stroškov, predstavlja ta segment lekarnam pomemben vir dohodka. Avstrijska vlada daje prednost privabljanju investicij v biotehnični sektor in je v zadnjih letih dosegla pomemben uspeh z velikimi investicijami v raziskave in razvoj s strani Boehringer Ingelheim (Nemčija) in Octapharma (Švica).

Medicinska oprema: Staranje prebivalstva spodbuja naraščujoče povpraševanje po oskrbi in opremi, ki je povezana s starostjo, vključno z zobozdravstveno opremo in instrumenti, diagnostičnimi tehnologijami, kardiovaskularnim spremljanjem, rešitvami mobilnosti, umetnimi sklepi, itd. Mesto Dunaj namerava v naslednjih letih (do leta 2030) porabiti 1,5 mlrd EUR za posodobitev Dunajske splošne bolnišnice, ki je ena največjih klinik v Evropi.

Kmetijski in živilski izdelki: Tu je perspektiven predvsem segment zdravih in ekološko pridelanih živil. Pomembna ciljna skupina za živilske izdelke je tudi starejša generacija, s svojimi specifičnimi potrebami, vključno z zdravo hrano.


Gospodarstvo  

Avstrija ima eno najbolj stabilnih gospodarstev v Evropi. Država ima zelo močno mrežo izvozno usmerjenih malih in srednje velikih podjetij (MSP), visoke akademske standarde, veliko pa vlaga tudi v raziskave in razvoj. Avstrija ima tesne trgovinske odnose z Nemčijo in drugimi srednje-evropskimi državami. Predelovalna industrija je dobro povezana z vrednostno verigo Nemčije. Avstrija je zato še vedno odvisna od gospodarske konjunkture v Nemčiji in drugih državah srednje in vzhodne Evrope. 
 

Struktura BDP

 

V avstrijskem gospodarstvu prevladuje storitveni sektor, saj prispeva 69 % BDP in zaposluje več kot dve tretjini aktivnega prebivalstva države. Turizem ima velik vpliv na gospodarstvo države. Večina turistov prihaja v Avstrijo iz Nemčije, Nizozemske, Švice in Italije.
 
Kmetijski sektor zaposluje okoli 4 % aktivnega prebivalstva in predstavlja 1 % BDP. Govedoreja in vinogradništvo sta glavni kmetijski dejavnosti v državi. Povečuje se tudi ekološko kmetijstvo, ki je v Avstriji izjemno priljubljeno. Po zadnjih razpoložljivih podatkih Eurostat, je 23,4 % kmetijskih zemljišč v Avstriji namenjenih ekološkemu kmetovanju, kar je najvišja stopnja v EU. Avstrija pridobiva precej subvencij EU iz skupne kmetijske politike. Zato se izvoz kmetijskih proizvodov stalno povečuje.
 
 Vir: EIU; Factiva, junij 2020.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor, ki ga večinoma sestavljajo MSP, povezana s srednje-evropskimi trgi, predstavlja 30 % BDP in zaposluje 24,5 % aktivnega prebivalstva. Glavni industrijski sektorji so kovinska industrija, elektrokemija in inženiring. Avstrija je v zadnjih 15 letih uspešno izvajala politiko gospodarske specializacije za vsako regijo: Zgornja Avstrija (železo, jeklo, kemična in strojna industrija), Salzburg (elektrika, les in papir), Predárlska (tekstil, oblačila), Koroška (lesna, celulozna in papirna industrija), Štajerska (avtomobilska industrija) in Dunaj (finančne storitve).
Sektor obnovljivih virov energije je v razcvetu, zlasti segment hidroelektrarn. Uspešnost sektorja je presegla rezultate v sektorjih turizma in gradbeništva. 

Rast industrijske proizvodnje je v letu 2019 znašala 0,5 %. V letu 2020 analitiki napovedujejo upad industrijske proizvodnje v višini -8,5 %, potem pa v letih 2021 in 2022 rast v višini 6 % in 3,9 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na avstrijskem trgu:

 

 

Ekološka živila - pakirani izdelki 

Vrednost avstrijskega trga ekoloških pakiranih živil je v letu 2018 zrasla za 5 % in dosegla 565 mio EUR.

Avstrijski potrošniki dojemajo ekološke izdelke kot izdelke najvišje kakovosti in povpraševanje po tovrstnih izdelkih vsako leto raste.
Največjo rast v maloprodaji so v letu 2018 zabeležili segmenti ekološkega zamrznjenega mesa, morski sadeži, ter sadje in zelenjava. Tem segmentom je prodaja lani zrasla za 11 %.

Analitiki napovedujejo, da bo avstrijski trg ekoloških pakiranih živil v obdobju 2019-2023 rasel po 5 % povprečni letni stopni (oziroma po 3 % ob predpostavki nespremenjenih cen) in v letu 2023 dosegel vrednost 723 mio EUR.
 

Tržni deleži konkurentov v letu 2018 glede na vrednost maloprodaje (v odstotkih)Trgovske blagovne znamke imajo največji, 64 % tržni delež na avstrijskem trgu ekoloških pakiranih živil. Največja lastnika teh znamk sta Rewe International s svojo trgovsko blagovno znamko Ja! Natürlich in Spar Österreichische Warenhandels, s trgovsko blagovno znamko Spar Natur* Pur. V zadnjih petih letih so se močno razširile tudi trgovske blagovne znamke diskontnih trgovcev, kot sta Hofer (Zurück Zum Ursrung in Natur Aktiv) ter Lidl (Bio). Tudi v prihodnjih petih letih je napovedan trend rasti trgovskih blagovnih znamk in njihove prevlade na trgu.

Medtem ko so trgovske blagovne znamke prisotne na vseh segmentih trga, so blagovne znamke globalnih proizvajalcev prisotne le na posameznih segmentih. Na primer, blagovne znamke proizvajalcev Hipp in Alete pokrivata segment otroške hrane, blagovna znamka Honigmayr je prisotna v segmentu medu, Followfish v zamrznjeni predelani morski hrani, Zotter v čokoladnih slaščicah, itd. Ti konkurenti se bodo tudi v prihodnje predvidoma usmerjali le na posamezna nišna področja.

 

Konkurenti na trgu:

 • Alete GmbH                           
 • Alnatura Produktions- & Handels GmbH 
 • Alnavit GmbH                         
 • Ankerbrot AG                         
 • BioArt AG                            
 • Bioquelle GmbH                       
 • Eza GmbH                             
 • Followfish Fish & More GmbH          
 • Griesson de Beukelaer GmbH & Co KG   
 • Hipp GmbH & Co Export KG             
 • Hofer KG                             
 • Honigmayr Handels GmbH               
 • Josef Recheis GmbH                   
 • Kärntnermilch reg GenmbH             
 • Kotányi GmbH                         
 • Rewe International AG                
 • Ritter Sport-Schokolade GmbH         
 • Spar Österreichische Warenhandels AG 
 • Vita + Naturprodukte AG              
 • VOG AG                                
 • Zotter Schokoladen Manufaktur GmbH  


Največja podjetja na področju maloprodaje hrane v Avstriji (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Billa Aktiengesellschaft 4.842,78
Hofer Kommanditgesellschaft 4.151,91
Merkur Warenhandels - Aktiengesellschaft 1.813,02
Interspar Gesellschaft M.B.H. 1.341,78
Lidl Österreich Gmbh 1.075,94
Tap Dayli Vertriebs Gmbh 936,46
Zielpunkt Gmbh 534,40


Največja podjetja na področju veleprodaje hrane v Avstriji (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Citrosuco Gmbh 953,11
Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrum Gmbh 310,07
Agrana Fruit Services Gmbh 185,90
Gunz Warenhandels Gmbh 142,80
San Lucar Obst- & Gemüse Handels Gmbh 113,05
Greenyard Fresh Austria Gmbh 100,70
Perlinger Gemüse Gmbh 62,47


Vir: Factiva, junij 2019.

 

Turizem - hotelirski sektor

V analizo so vključeni vsi prihodki, ki jih ustvarijo hoteli, moteli in drugi ponudniki nastanitev z zagotavljanjem nastanitvenih in drugih storitev.

Avstrijski hotelirski sektor je v obdobju 2014-2018 upadal po -0,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 8,3 mlrd EUR. Obseg nastanitvenih kapacitet se je v tem obdobju zmanjševal po -1,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel 12.136 enot. Za primerjavo, hotelirski sektor v Nemčiji je v zadnjih petih letih upadal po -0,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 11,8 mlrd EUR, medtem ko je hotelirski sektor v Združenem kraljestvu v tem obdobju upadal po -2,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 46 mlrd EUR.

Najbolj donosen segment avstrijskega hotelirskega sektorja je segment nastanitev za prosti čas, ki je v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 6,2 mlrd EUR, kar predstavlja 74,6 % celotne vrednosti sektorja. Poslovni segment je v letu 2018 ustvaril 2,1 mlrd EUR prihodkov, ali 25,4 % skupne vrednosti sektorja. V letu 2017 je Marriott International odprl svoj prvi hotel na Dunaju pod blagovno znamko Moxy Hotels. Mesto vse bolj postaja središče poslovnih srečanj in dogodkov, kar spodbuja rast v poslovnem segmentu.

Analitiki napovedujejo, da bo avstrijski hotelirski sektor v obdobju 2019-2023 rasel po 5,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 10,4 mlrd EUR. Nemški hotelirski sektor naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 5,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 14,6 mlrd EUR, medtem ko naj bi hotelirski sektor Združenega kraljestva v napovedanem obdobju rasel po 3,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 52,7 mlrd EUR. Napovedi visokih stopenj rasti temeljijo na podlagi trenda rasti, ki ga beleži vhodni turizem. Čeprav se bodo prihodki sektorja povečali, se bo število nastanitev v napovedanem obdobju predvidoma zmanjšalo, zato bo rast temeljila na dvigu cen in ne na širitvi nastanitvenih kapacitet.

 

Največji konkurenti na trgu:


Avstrijski hotelirski sektor je v letu 2018 zrasel za 9 % in dosegel vrednost 8,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2014-2018 je znašala -0,7 %.
 

Vrednost sektorja po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 7.593  
2015 7.927 -12,8 %
2016 7.927 0 %
2017 7.964 2,4 %
2018 8.305 9,0 %


Leta 2023 naj bi avstrijski hotelirski sektor po napovedih dosegel vrednost 10,4 mlrd EUR, kar je 31,6 % več kot leta 2018.  Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2019-2023 znaša 5,6 %.
 

Napoved vrednosti sektorja po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna leta
stopnja rasti
2019 8.655 4,6 %
2020 8.852 4,8 %
2021 9.338 5,4 %
2022 9.838 7,1 %
2023 10.403 6,2 %
 

Segment nastanitev za prosti čas je največji segment avstrijskega hotelirskega sektorja in predstavlja 74,6 % vrednosti sektoja.
 

Tržna segmentacija po področjih glede na vrednost (v odstotkih za leto 2018 ) 

Nastanitve za prosti čas 74,6 %
Poslovne nastanitve 25,4 %
 
 

Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja v Avstriji (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Sunflower Management Gmbh & Co Kg 239,78
Sol Melia Deutschland Gmbh 150,33
Htm Hotel Und Tourismus Management Gmbh 115,27
Verkehrsbüro Hotellerie Gmbh 111,43
Accor Austria Invest Gmbh 67,75
Schloß Fuschl Betriebe Gmbh 63,12
Achat Hotel- Und Immobilienbetriebs Ggesellschaft Mbh 61,20

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, junij 2019.
 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje