Avstrija

Gospodarske panoge Avstrije

Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:  

Gospodarstvo ter možnost vstopa na avstrijski trg

Vpogled v trg

Avstrija ima visoko razvito, raznoliko in izvozno usmerjeno tržno gospodarstvo, ki je tesno povezano z nemško industrijo.
 
BDP na prebivalca je 5. najvišji v EU. Zaradi dobre infrastrukture in odprtosti za trgovino je država privlačna za poslovanje.
 
Avstrijsko gospodarstvo vključuje velik storitveni sektor, dobro razvito industrijo, ter majhen, a zelo razvit kmetijski sektor.

Avstrija je v letu 2023 beležila -0,7 % upad BDP. EIU napoveduje, da bo gospodarska rast v letu 2024 šibka, kljub predvideni okrepitvi rasti izvoza in naj bi dosegla le skromnih 0,5 %.
 
Poraba bo v letu 2024 po napovedih ostala počasna, vendar se bo od leta 2025 občutneje okrepila. Mednarodni turizem ima pomembno vlogo v avstrijskem gospodarstvu, kar naj bi srednjeročno, skupaj z izvozom storitev, pospešilo gospodarsko rast.

Avstrija je bila v letu 2023 5. največja trgovinska partnerica Slovenije.


Industrijski sektor

Industrijski sektor, ki ga večinoma sestavljajo MSP, povezana s srednje-evropskimi trgi, predstavlja 29 % BDP in zaposluje nekaj več kot 1/4 aktivnega prebivalstva. 

Glavni industrijski sektorji so kovinska industrija, elektrokemija in inženiring, v zadnjih letih pa je v razcvetu tudi sektor obnovljivih virov energije.
 
Industrijska proizvodnja je v letu 2023 upadla za -1,1 %. V letu 2024 analitiki EIU napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 2 %, potem pa v letih 2025 in 2026 rast v višini 1,8 % in 2,3 %.

 

Tržni izzivi

 • Vojna v Ukrajini je povzročila motnje na energetskem trgu, visoko inflacijo in višje obrestne mere, ter ustvarila dodatne izzive v dobavni verigi.
 • Izdelki in storitve, ki se prodajajo v Avstriji, morajo izpolnjevati EU standarde, pravila o registraciji in označevanju ter v nekaterih primerih še dodatne avstrijske predpise.
 • Stroški dela so med najvišjimi v EU.
 • Na trgu je močna konkurenca avstrijskih, evropskih in multinacionalnih korporacij.


Priložnosti na trgu

Avstrija je po mednarodnih merilih bogata država. BDP na prebivalca je leta 2023 znašal 55.383 EUR, kar je nad povprečjem EU.
 
EIU ocenjuje, da bo avstrijski BDP na prebivalca leta 2026 dosegel 64.902 EUR, kar pomeni, da bo Avstrija ostala ena najbogatejših držav v Evropi.
 
Avstrija je glede na telekomunikacijsko in internetno infrastrukturo ena najnaprednejših držav na svetu. Skupna poraba za IKT naj bi v prihodnjih 5 letih narasla bolj kot skupno povpraševanje, kar odraža povečano uporabo internetne telefonije, ter širokopasovnih in brezžičnih storitev.
 
Prednosti Avstrije kot poslovne lokacije vključujejo odlično infrastrukturo, stabilne institucije, razpoložljivost kvalificirane delovne sile, visoko kakovost življenja in varnost.

Številni avstrijski sektorji so močno odvisni od uvoza. Med najbolj perspektivne sektorje za izvoznike v Avstrijo, sodijo: 
 • farmacevtski izdelki
 • medicinska oprema
 • e-zdravje
 • IT  sektor, predvsem kibernetska varnost

Vstop na trg 

Avstrija je sofisticiran, globalno usmerjen trg, zato je konkurenca na trgu močna.
 
Vstop na avstrijski trg je mogoč na več načinov:

Ena od možnost je neposredni izvoz na avstrijski trg. V tem primeru je smiselno vzpostaviti partnerstvo z lokalnim podjetjem. 
 
Druga možnost je povezava z lokalnim, oziroma regionalnim distributerjem, ki omogoča neposreden dostop do avstrijskega trga.
 
V Avstriji so osebni odnosi zelo pomembni. Zato so redni obiski trga, zlasti v zgodnji fazi, pomemben del uspešne interakcije z agentom, oziroma distributerjem.
 
Avstrija je visoko regulirano gospodarstvo, ne le v smislu EU in nacionalnih predpisov, certifikatov, standardov in zahtev za registracijo, ampak tudi v načinih, ki oblikujejo trg za posamezne izdelke in storitve. Zato se je priporočljivo povezati tudi s panožnimi združenji, ki lahko pomagajo pri analizi trga, pregledu konkurence ter razumevanju pravnih okvirov, kar je podlaga za pripravo vstopnih poti in strategij.
 
Ena od možnosti vstopa na avstrijski trg je nakup obstoječega avstrijskega podjetja. Končno lahko podjetja tudi ustanovijo skupno podjetje z avstrijskim podjetjem ali delujejo v skladu z avstrijsko licenčno pogodbo.
 
Ne glede na to, katera možnost je najprimernejša za vstop na avstrijski trg, je priporočljivo upoštevati, da kljub temu, da je Avstrija zahodnoevropska država in članica EU, obstajajo razlike v zakonodaji, pa tudi razlike v kulturi in poslovnem bontonu.
 
Pri vstopu na avstrijski trg je bistvenega pomena pridobiti čim več informacij vnaprej. Gospodarske panoge Avstrije – Lesna in pohištvena industrija

Vpogled v trg avstrijske lesne industrije

 • Avstrija je ena najbolj gozdnatih držav v Evropi, saj gozdovi pokrivajo približno polovico države.
 • Avstrijska lesna industrija je ena glavnih industrij v državi, pa tudi ena najučinkovitejših v Evropi.
 • Podjetja gozdarske in lesne industrije ustvarijo neposredno bruto dodano vrednost v višini 11,3 mlrd EUR in tako predstavljajo 3,2 % celotne avstrijske gospodarske proizvodnje.
 • Celotno vrednostno omrežje gozdarstva in lesarstva dosega več kot 20 mlrd EUR bruto dodane vrednosti.
 • Gozdarstvo in lesarstvo ustvarita vsak 17. evro avstrijske bruto dodane vrednosti.
 • V vrednostni verigi gozdarske in lesne industrije je zagotovljenih 300.000 delovnih mest. Vsako 15. delovno mesto je mogoče pripisati gozdarstvu in lesni industriji.
 • Podjetja v gozdarski in lesni industriji posredno in neposredno ustvarijo 8,7 mlrd EUR davkov in dajatev.
 • Lesna industrija je zelo izvozno usmerjena. Delež izvoza avstrijske lesne industrije je okoli 70 %, od tega gre več kot 75 % izvoza v države EU. 
Po ocenah Združenja avstrijske lesne industrije (Holzindustrie Österreich), je avstrijska lesna industrija v letu 2023 upadla za -20 %. Avstrijska lesna podjetja so se znašla v krizi, saj je velikemu povpraševanju v zadnjih letih sledil občuten upad, tržne razmere pa so se od sredine leta 2022 popolnoma spremenile. 

Zaradi upada gradbene aktivnosti, panogi primanjkuje naročil iz gradbeništva, kar ob visokih proizvodnih stroških negativno vpliva na stanje marž. Pomanjkanje naročil iz gradbene industrije in zasebnih gospodinjstev negativno vpliva na trgovino, kljub močnemu povečanju povpraševanja po lesu. 

Tudi na mednarodnem področju so razmere manj dinamične kot v preteklih letih. Upadla so predvsem naročila iz Italije in Nemčije, ki sta za avstrijsko lesno industrijo najpomembnejša izvozna trga.
 

Vpogled v trg avstrijske pohištvene industrije 

Avstrijsko pohištveno industrijo sestavlja približno 50 industrijskih obratov s približno 6.000 zaposlenimi. Večinoma so to srednje velika podjetja v zasebni lasti.

Po podatkih avstrijskega statističnega urada, je prodaja v avstrijski trgovini s pohištvom leta 2023 upadla za -11,5 %, saj se je povpraševanje po pohištvu, po močni prodaji v obdobju pandemije, močno zmanjšalo. Velik vpliv na zmanjšano prodajo sta imeli rekordna inflacija in visoka globalna negotovost.

V združenju avstrijske pohištvene industrije (Österreichische Möbelindustrie) ocenjujejo, da je bilo v letu 2023 doseženo dno in da se bo obseg prodaje postopoma povečeval. Kljub temu predvidevajo, da bo prodaja v prvi polovici leta 2024 ostala šibka. Izboljševati naj bi se začela šele v drugi polovici leta 2024, ter dosegla zmerno rast od 2025 dalje.

Visoki stroški energije, drage surovine in višji proizvodni stroški so povzročili, da se je avstrijska industrija pohištva in opreme znašla v krizi. V zadnjem času so stečaji vse pogostejši, trgovcem s pohištvom pa je upadla tudi prodaja.
 
Nekateri trgovci s pohištvom so se na slabe razmere na trgu odzvali z zniževanjem cen. Švedska skupina Ikea je od septembra 2023, v povprečju za -15 % znižala cene za več kot 6.000 izdelkov. Do avgusta 2024 naj bi znižala cene še dodatnim 2.000 izdelkom.
  

Največje avstrijske trgovinske partnerice v lesni in pohištveni industriji  

Največ je Avstrija v letu 2023 izvozila lesa in lesnih izdelkov v Italijo, Nemčijo, Švico, Francijo in v Slovenijo. Slovenija je v izvozu zasedla 5. mesto
 
Največ lesa in lesnih izdelkov je Avstrija v letu 2023 uvozila iz Nemčije, Češke Slovenije, Madžarske in Italije. Slovenija je v uvozu zasedla 3. mesto.
 
Slovenija je v letu 2023 v Avstrijo izvozila za 180,5 mio EUR lesa in lesnih izdelkov (188,4 mio EUR v letu 2022), uvozila pa jih je za 167,3 mio EUR (179,5 mio EUR v letu 2022). 
 
Les in lesni izdelki so v letu 2023 predstavljali 6 % celotnega izvoza Slovenije v Avstrijo.
 

 
Vrednost blagovne menjave lesa in lesnih izdelkov (Slovenija-Avstrija; v 1.000 EUR)

 44 Les in lesni izdelki, lesno oglje

 

 Največja podjetja v avstrijski lesni industriji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2023)
Constantia Industries Ag 1.139,34
Jaf-Group Ag 1.070,09
Fritz Egger Gmbh & Co.Og 905,36
Stora Enso Wood Products Gmbh 498,78
Fundermax Gmbh 486,99
Binderholz Gmbh 440,54
Kaindl Flooring Gmbh 370,79


Največji proizvajalci pohištva v Avstriji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2023)
Bene Gmbh 161,77
Dan-Küchen Möbelfabrik M. Danzer GMBH 119,69
Team 7 Natürlich Wohnen Gmbh 107,55
Ewe Küchen Gmbh 68,12
Voglauer Gschwandtner & Zwilling Gmbh 65,15
Neudoerfler Office Systems Gmbh 55,11
Wiesner-Hager Möbel Gesellschaft M.B.H. 40,66
Ostale perspektivne panoge na trgu 

Farmacevtski izdelki

V Avstriji so izdatki za zdravila na prebivalca med najvišjimi na svetu.

Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na avstrijski farmacevtski trg, so:
 • naraščajoče povpraševanje starajočega se prebivalstva. Skoraj četrtina Avstrijcev bo leta 2030 stara več kot 65 let.
 • skoraj 100 % prebivalstva ima pokrito socialno in zdravstveno zavarovanje, ki financira farmacevtske potrebe z zelo nizkimi zahtevami za doplačilo ali brez plačila za bolnike z nizkimi dohodki
 • vse večji obseg domače proizvodnje, ki ustvarja priložnosti za proizvajalce predhodnih sestavin za zdravila
 • znatne cenovne omejitve za povračilo v avstrijskem sistemu javnega zavarovanja  
Večina velikih globalnih farmacevtskih podjetij ima hčerinsko podjetje v Avstriji, nekatera pa imajo raziskovalne in razvojne ali proizvodne zmogljivosti.

Zdravila na recept predstavljajo približno 87 % celotne prodaje farmacevtskih izdelkov, pri čemer prevladujejo patentirana zdravila s približno 85 % tržnim deležem.
Generična zdravila v Avstriji beležijo počasnejšo rast kot na večini drugih trgov OECD, kar je v veliki meri posledica strogo vodenega sistema povračil, ki po izteku patenta zahteva znatno znižanje cene, tako od originalnih kot generičnih proizvajalcev.
Najpogostejša izdana zdravila na recept so zdravila za visok krvni tlak, kronično srčno popuščanje, zgago, depresijo, ADHD in visok holesterol.
 
Trg zdravil brez recepta (OTC) je zelo restriktiven. Tudi enostavna zdravila proti bolečinam in večina prehranskih dopolnil so zakonsko urejena in jih je mogoče kupiti le v pooblaščenih lekarnah. Cene zdravil brez recepta so visoke zaradi nadzora nad cenami zdravil na recept. Prodaja OTC zdravil je priložnost za lekarne, da zaslužijo višje marže, rast trga pa je omejena. Najpogosteje kupljena zdravila brez recepta so zdravila proti kašlju in prehladu, vitamini in dodatki, zdravila proti bolečinam in zdravila za slabo prebavo.


Zdravstveni sektor 

 • V dunajski splošni bolnišnici in na dunajski medicinski univerzi trenutno poteka obsežen projekt posodobitve in prenove. V obdobju 2020-20230 znaša proračun projekta približno 2 mlrd EUR. Gre za obsežen projekt, ki vključuje več novih stavb, kardiološki center, dnevni kirurški center, nove operacijske prostore ter prostore za intenzivno nego. 
 • Pandemija Covid-19 je razkrila prednosti digitalnih zdravstvenih rešitev, zlasti tele-medicine in nadzora na daljavo, pa tudi aplikacij za sledenje, predpisovanje receptov in evidence bolnikov. Digitalizacija bo v prihodnjih letih igrala pomembno vlogo v avstrijskem sistemu zdravstvenega varstva. 
 • Avstrijska vlada namerava razširiti centre primarnega zdravstvenega varstva. Do leta 2026 namerava odpreti 70 novih centrov po vsej Avstriji. 
 • Staranje avstrijskega prebivalstva ustvarja vse večje povpraševanje po opremi, povezani s staranjem, vključno z zobozdravstvenimi instrumenti, diagnostičnimi tehnologijami, kardiovaskularnim spremljanjem, rešitvami za mobilnost in umetnimi sklepi.
 • Veliko povpraševanje je tudi po storitvah oskrbe na domu, saj si starejši želijo čim dlje živeti v svojih domovih.
 

IKT - kibernetska varnost

Avstrija ima srednje velik in dobro razvit IT-sektor, ki je po ocenah leta 2023 ustvaril 6,2 mlrd EUR prihodkov.
 
Trg kibernetske varnosti je eden najhitreje rastočih sektorjev, s pričakovano 10 % povprečno letno rastjo prihodkov do leta 2028, ko naj bi trg dosegel vrednost 689 mio EUR. Kibernetska varnost je v Avstriji vse bolj pomembna tema, saj se po podatkih zveznega urada kriminalistične policije, skupno število prijavljenih kibernetskih kaznivih dejanj vsako leto močno povečuje.

Kljub splošnemu zmanjšanju proračunov za IT zaradi slabše gospodarske situacije, je naraščajoča grožnja kibernetskih napadov povzročila večjo porabo in povpraševanje po inovativnih varnostnih rešitvah IT, tako s strani vlade kot tudi zasebnega sektorja.

 
Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.


Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • Die Holzindustrie Österreichs
 • Österreichische Möbelindustrie 
 • Statistični urad RS 
 • The International Trade Centre (ITC) 
 
 
Posodobljeno: april 2024
 
  
 


Poglejte si tudi: