Avstrija

Svetovalec v Avstriji

 
Kontaktne osebe  
mag. Dušan Pšeničnik, ekonomski svetovalec Veleposlaništvo Republike Slovenije Dunaj
 
mag. Andrej Hren, generalni sekretar Slovenska gospodarska zveza v Celovcu
 
 
 

Predstavitev ekonomskega svetovalca


Spoštovani, 

Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo je odlično, pri čemer prihaja do vedno večjega prepletanja obeh gospodarstev. Avstrija je tradicionalno zelo pomemben tako izvozni kot uvozni partner za Slovenijo, je prvi gospodarski partner per capita, po skupnem obsegu pa se uvršča na tretje mesto (za Nemčijo in Italijo). Obenem je Avstrija najpomembnejši naložbenik v Sloveniji. Tudi Slovenija za Avstrijo, ki je sicer močno vezana na nemško gospodarstvo, predstavlja pomembnega partnerja (na 12. mestu pri izvozu in 17. mestu pri uvozu). Slovenija je tudi z naskokom največji odjemalec avstrijskega blaga per capita (okoli 1.400 EUR v 2017). Izvajajo se aktivnosti za okrepitev sodelovanja s posameznimi avstrijskimi deželami.

Obseg blagovne menjave (preliminarni podatki za 2017) se je v letu 2017 krepko povečal in znaša že skoraj 5 mrd EUR. Pri tem se je uvoz iz Avstrije okrepil na 2,94 mrd € (+10 %), izvoz pa na 1,94 mrd € (+9,4 %). Pomembna je tudi storitvena menjava (1,59 mrd EUR v 2017; +10,5 % izvoza storitev), kjer Slovenija beleži presežek (predvsem turistične in transportne storitve). Avstrija se namreč uvršča med najpomembnejše trge slovenskega turizma, kjer je v 2017 po prihodu turistov (342t; +12,2 %) in njihovih prenočitev (902t; +10,2 %) v Sloveniji na tretjem mestu (za Italijo in Nemčijo), trendi rasti pa se nadaljujejo tudi v 2018. Pri izvajanju promocijskih aktivnosti je posebej aktivno predstavništvo Slovenske turistične organizacije na Dunaju.

Avstrijski gospodarski subjekti ostajajo najpomembnejši investitor v slovensko gospodarstvo. Konec leta 2016 so avstrijske neposredne naložbe dosegle 3,2 mrd EUR oz. 24,7 % vseh tujih naložb. Po anketi Advantage Austria iz decembra 2016 velika večina vprašanih vodilnih predstavnikov avstrijskih podjetij, uvoznikov in partnerjev v Sloveniji ocenjuje njeno atraktivnost kot zelo visoko in kar 93 % bi jih vanjo ponovno investiralo. V Sloveniji je okoli 740 podružnic oz. podjetij z večinskim avstrijskim kapitalom. V Avstriji je okoli 250 podjetij z večinskim slovenskim kapitalom, pri čemer si je Slovenija v 2017 skupaj z Italijo in Švico delila 2. mesto (za Nemčijo) po novih ustanovitvah (26 podjetij) .

Tudi v programskem obdobju 2014-2020 se nadaljuje zelo uspešno čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo (program Interreg V-A Slovenija-Avstrija).

Še poseben gospodarski izziv za zadnjih letih predstavlja čezmejno opravljanje storitev. Vedno več avstrijskih in slovenskih podjetij namreč želi na sosednjem trgu ponuditi svoje storitve, ne da bi jim bilo treba ustanoviti podjetje. Če gre za začasno dejavnost, jim svoboda opravljanja storitev v EU to omogoča. Podjetja lahko opravljajo te storitve s svojimi zaposlenimi in sicer je za napotene delavce potrebno prijaviti napotitev in poskrbeti, da napotitve spremlja ustrezna dokumentacija. Napoteni delavci prejemajo plačo v skladu z veljavno avstrijsko kolektivno pogodbo. Slovenija je med tistimi državami članicami, ki so najbolj aktivne pri izvajanju te svoboščine enotnega trga v Avstriji. Pri tem velja izpostaviti, da se je avstrijska zakonodaja ter njeno izvajanje na tem področju v zadnjih letih pomembno zaostrila.

Gre za trg v bližini, ki sicer nudi številne priložnosti v različnih gospodarskih sektorjih. Avstrijsko poslovno okolje je stabilno (inflacija 2,2 %) in konkurenčno. Avstrija v 2017-18 doživlja obdobje izjemne gospodarske konjunkture (2,9 %), ki ga poganjata tako močno domače povpraševanje (že sicer visoka  kupna moč) ter krepitev izvoza. Po napovedih se bo gospodarska rast v 2018 gibala okoli 3,2 % v 2019 pa 2,2 %. Tako dobrih rezultatov in obetov za rast majhnega in odprtega gospodarstva ni bilo že dolga leta, spremlja pa jih (po dolgih letih) tudi že zaznavno zmanjšanje brezposelnosti.  

Za Avstrijo je značilna tradicija socialnega dialoga in partnerstva. V Avstriji je aktivnih okoli 560.000 podjetij in Avstrija ima kar 250 t.i. podjetij skritih zmagovalcev, ki so vodilna podjetja na svetovnih trgih v tržnih nišah. Glede prodora na trg se je smiselno osredotočiti na posamezne dežele, saj se določena zakonodaja oz. pravila po deželah delno razlikujejo. V posameznih deželah nudi podporo tudi mreža častnih konzulov.

V Avstriji imajo predstavništva ali lastna podjetja številna slovenska podjetja. Na veleposlaništvu smo v zadnjem času zaznali povečano število povpraševanj po odpiranju podjetja/predstavništva v Avstriji. Pomoč pri teh aktivnostih brezplačno nudi Avstrijska poslovna agencija (ABA), s katero lahko stopite v stik preko veleposlaništva, v kolikor se odločate za odprtje na Dunaju, pa tudi Gospodarska agencija na Dunaju (Wirtschaftsagentur). Avstrija tudi poenostavlja zakonodajo in je znižala ustanovitveni kapital za družbe z omejeno odgovornostjo.

Avstrija sodi med visoko industrializirane države (28,4 % BDP), pri čemer so med najbolj pomembnimi industrijskimi sektorji (tudi za internacionalizacijo) strojno in kovinsko-predelovalna industrija, kemična industrija, avtomobilska industrija, plin in ogrevanje, električni izdelki in elektronika, naftna industrija, proizvodnja hrane in živilskih izdelkov, rudarstvo ter proizvodnja jekla, lesna industrija ter gradbeništvo.

Avstrijo nadalje označuje visoka produktivnost dela, dober izobraževalni sistem, vključno z dualnim izobraževanjem, preferiranost poslovne lokacije med centralno-vzhodnimi evropskim državami (številna mednarodna podjetja pokrivajo to regijo iz Avstrije), odlično start-up in podporno okolje, premije za investiranje v razvoj, zelo dobra kakovost življenja in splošne blaginje ipd.
 
Ob vstopu na trg sosednje države je potrebno upoštevati, da gre za zahteven trg, na katerega je potrebno vstopiti zelo dobro pripravljen, upoštevati standarde in veljavne poslovne običaje, ohranjati prisotnost ter preko nje prepoznavnost ter se držati pravil. To še posebej velja tudi za že omenjeno opravljanje čezmejnih storitev, kjer so v primeru kršitev kazni zelo visoke. Aktivnosti je potrebno vedno izvajati na dolgi rok.

Veleposlaništvo RS na Dunaju nudi pomoč slovenskim podjetjem pri vstopu in širitvi aktivnosti na avstrijskem trgu ter privabljanju tujih investicij v Slovenijo. Zato potrebujemo tudi čim več konkretnih informacij z vaše strani in smo odprti za vsa vprašanja in svetovanje. Na veleposlaništvu lahko med drugim organiziramo tudi manjše promocijske / poslovne dogodke.

Veseli bomo, če vam bomo lahko preko nudenja naših storitev pomagali pri iskanju novih poslovnih priložnosti,

Mag. Dušan Pšeničnik

 

Lokacija in kontaktni podatki

Veleposlaništvo Republike Slovenije Dunaj
Ekonomski svetovalec: mag. Dušan Pšeničnik

Kolingasse 12, 1090 Dunaj, Avstrija

T: 00 43 1 319 11 60 20
F: 00 43 1 586 12 65
E: dusan.psenicnik@gov.si