Avstrija

Prodaja v Avstrijo

 

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Za avstrijske potrošnike je cena pomemben element nakupne odločitve, a so za izdelke višje kakovosti pripravljeni plačati tudi več. Pri živilih dajejo prednost lokalnim svežim izdelkom pred pakiranimi živili. Veliko potrošijo za izdelke, povezane z zdravjem in dobrim počutjem. Zaradi ekološke ozaveščenosti raste povpraševanje po ekoloških izdelkih. Delež ekoloških izdelkov v skupnih nakupih je med najvišjimi v Evropi.

Avstrijski potrošniki so zelo občutljivi na okoljska in etična vprašanja. Pri izbiri izdelkov so precej konservativni, mlada populacija pa uživa v testiranju novih izdelkov.
 
Razvija se tudi trg rabljenih izdelkov, zlasti na spletnih mestih Willhaben, Locanto in Bazar.

 

Tržne poti, distribucija

Avstrijski maloprodajni sektor je precej zasičen, zato je povprečna letna rast skromna, za prodor na trg pa je nujno potrebno oglaševanje.

Od leta 2004 je skoraj 80 % maloprodajnega trga v Avstriji v lasti tujih podjetij. Nemčija ima zelo pomembno vlogo v avstrijski trgovini in ima v lasti več kot 15 % kapitala, vloženega v približno 500 podjetij. S širitvijo EU v letih 2004 in 2007 pa je Avstrija postala privlačen trg tudi za številne vzhodnoevropske države.

Vrednost maloprodaje v avstrijskih hipermarketih je v letu 2019 zrasla za 2 % in dosegla 3,5 mlrd EUR. Po napovedih bo prodaja v hipermarketih v prihodnjih petih letih ostala na približno enakem nivoju. Največji konkurent na tem področju je skupina Rewe International AG, ki je imela v letu 2019 54 % tržni delež. Drugi večji konkurent na trgu je Spar Österreichische Warenhandels AG, z blagovnima znamkama Interspar in Maximarkt.
 
Prodaja diskontnih trgovcev se je v Avstriji v letu 2019 povečala za 3 % in dosegla 6,1 mlrd EUR. Po napovedih naj bi prodaja v diskontnih trgovinah v prihodnjih petih letih rasla po 3 % povprečni letni stopnji. Največji konkurent med diskontnimi trgovci v Avstriji je Hofer KG, ki je imel v letu 2019 63 % tržni delež. Drugi večji konkurent med diskontnimi trgovci pa je Lidl.
 

Spletna prodaja


Evropska komisija v indeksu digitalne ekonomije in družbe za leto 2019 (European Commission’s Digital Economy and Society Index 2019), uvršča Avstrijo na 10. mesto med EU državami. Vrednost spletne trgovine je v Avstriji v letu 2019 zrasla za 7 % in dosegla 4,5 mlrd EUR. Po napovedih analitikov naj bi se rast e-prodaje v Avstriji do leta 2024 povečevala povprečno za 6 % letno. Vodilna spletna ponudnika na trgu sta Amazon in eBay, ki sta skupaj imela v letu 2019 20 % tržni delež.

 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
Nike Retail B.V. 10.096,67
Dm Drogerie Markt Gmbh 9.017,08
Spar Österreichische Warenhandels-Aktiengesellschaft 4.823,88
Billa Aktiengesellschaft 4.600,95
Hofer Kommanditgesellschaft 4.028,56
Xxxlutz Kg 3.810,05
Merkur Warenhandels - Aktiengesellschaft 1.712,56
 

Javna naročila

   

Sejmi

 
 

Plačevanje

Plačilni pogoji so odvisni od medsebojne pogodbe in zaupanja med partnerjema. Pri vzpostavitvi poslovnega odnosa je običajna praksa delno vnaprejšnje plačilo ali nepreklicni akreditiv. Kasneje je običajno poslovanje na odprt račun z daljšimi plačilni roki.
 
V Avstriji so običajni plačilni roki od 30 do 60 dni. Za zgodnja plačila (v 14 dneh) se običajno priznajo popusti od 3 % do 6 %, odvisno od panoge.

 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v poročilu za leto 2019 uvršča Avstrijo na 14. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.
 
Avstrijski transportni sektor je v zadnjih petih letih rasel po 2,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 7,2 mlrd EUR.
 
Avstrija je vozlišče in osrednje križišče za vseevropske prometne tokove in ima zaradi svoje osrednje geografske lege v Evropi velik pomen kot logistična lokacija. Država ima tudi močno mrežo prometnih sistemov in pretovornih vozlišč z inter-modalnimi terminali, povezovalnimi cestami, železnicami in vodnimi potmi.
 
Največji segment avstrijskega transportnega sektorja je cestni transport. Ta segment je v letu 2019 ustvaril prihodke v višini 6,1 mlrd EUR, kar predstavlja 84,6 % celotne vrednosti sektorja. Segment železniškega transporta je v letu 201 ustvaril vrednost 850,7 mio EUR ali 11,8 % celotne vrednosti sektorja.
 
Analitiki napovedujejo, da bo avstrijski transportni sektor v obdobju 2020-2024 rasel po 0,8 % povprečni letni stopnji. Izbruh pandemije COVID-19 bo v letu 2020 v veliki meri vplival na industrijo. Poraba bencina je v času pandemije drastično upadla, saj so številna večja mesta po svetu uvedla stroge blokade, ki prepovedujejo nepotrebno gibanje. Poleg tega so se cene nafte znatno znižale. To bi lahko izboljšalo operativne marže ponudnikov prevoznih storitev. A zaradi pandemije morajo ponudniki upoštevati strožja pravila in ukrepe za svoje osebje in procese, kar lahko poveča stroške. Kasnejša gospodarska recesija bi lahko zmanjšala tudi povpraševanje po prevoznih storitvah.


Tržna segmentacija za leto 2019
 
Segment Odstotek
Cestni transport 84,6 %
Železniški transport 11,8 %
Letalski transport 3,6 %
Rečni transport 0,03 %

Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:Posodobljeno september 2020.

_