Avstrija

Prodaja v Avstrijo


Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Za avstrijske potrošnike je cena pomemben element nakupne odločitve, a so za izdelke višje kakovosti pripravljeni plačati tudi več. Pri živilih dajejo prednost lokalnim svežim izdelkom pred pakiranimi živili. Veliko potrošijo za izdelke, povezane z zdravjem in dobrim počutjem.

Avstrijski potrošniki so zelo občutljivi na okoljska in etična vprašanja. Pri izbiri izdelkov so precej konservativni, mlada populacija pa uživa v testiranju novih izdelkov.
 

Tržne poti, distribucija

Avstrijski maloprodajni sektor je precej zasičen, zato je povprečna letna rast skromna, za prodor na trg pa je nujno potrebno oglaševanje. V letu 2017 se je prodaja na drobno v Avstriji povečala za 0,8 %, po ocenah analitikov pa bo do leta 2021 rasla po povprečni 2,7 % letni stopnji. Največji segment avstrijske maloprodaje je segment kruha in pekarskih izdelkov, ki je v letu 2018 ustvaril skoraj 4 mio EUR prihodkov.

Od leta 2004 je skoraj 80 % maloprodajnega trga v Avstriji v lasti tujih podjetij. Nemčija ima zelo pomembno vlogo v avstrijski trgovini in ima v lasti več kot 15 % kapitala, vloženega v približno 500 podjetij. S širitvijo EU v letih 2004 in 2007 pa je Avstrija postala privlačen trg tudi za številne vzhodnoevropske države.
 
Na avstrijskem maloprodajnem trgu prevladujejo trije konkurenti:
  • Rewe Avstrija (družba nemškega izvora, ki deluje kot skupna mreža manjših trgovcev)
  • Spar, domača trgovske veriga
  • Hofer, podružnica Aldija.

V letu 2017 je imel Rewe Avstrija več kot 35 % tržni delež in je vodilni konkurent na trgu distribucije hrane. Sledi mu Spar s 30 % in Hofer z 18 % tržnim deležem.
 
Avstrijska spletna maloprodaja je v zadnjih petih letih rasla po 12,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 dosegla vrednost 5,4 mlrd EUR. V letu 2017 je 70 % avstrijskih uporabnikov interneta opravilo spletno nakupovanje. Avstrijci relativno počasi sprejemajo spletno nakupovanje, ki je nekoliko pod povprečjem EU.

Na spletu največ kupujejo oblačila in modne dodatke. Ta segment je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 1,9 mlrd EUR ali 36,9 % celotne vrednosti spletne maloprodaje. Segment električnih in elektronskih potrošnih izdelkov pa je k celotni vrednosti prispeval 25 %. Analitiki napovedujejo, da bo avstrijska spletna maloprodaja v prihodnjih petih letih rasla po 8,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2022 ustvarila vrednost 7,2 mlrd EUR.
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
Dm Drogerie Markt Gmbh 9.003,11
Spar Österreichische Warenhandels-Aktiengesellschaft 4.907,31
Billa Aktiengesellschaft 4.795,55
Xxxlutz Kg 4.322,83
Hofer Kommanditgesellschaft 3.706,87
Merkur Warenhandels - Aktiengesellschaft 1.795,33
Hugo Boss Ag 1.296,02
 

Javna naročila

 

Sejmi

 
 

Plačevanje

Plačilni pogoji so odvisni od medsebojne pogodbe in zaupanja med partnerjema. Pri vzpostavitvi poslovnega odnosa je običajna praksa delno vnaprejšnje plačilo ali nepreklicni akreditiv. Kasneje je običajno poslovanje na odprt račun z daljšimi plačilni roki.
 
V Avstriji so običajni plačilni roki od 30 do 60 dni. Za zgodnja plačila (v 14 dneh) se običajno priznajo popusti od 3 % do 6 %, odvisno od panoge. Zamude pri tujih plačilih so v Avstriji v letu 2018 znašale povprečno 23 dni.
 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport

Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča Avstrijo na 13. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev.
 
Avstrijski transportni sektor je v zadnjih petih letih rasel po 2,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 dosegel vrednost 7,1 mlrd EUR. Večina avstrijskega izvoza gre v druge evropske države, največ v Nemčijo, (29 %), približno 12 % pa v Azijo. Avstrija je zaradi svoje osrednje geografske lege pomembno logistično središče v Evropi. Država ima tudi močno transportno omrežje in sistem pretovornih središč, kjer intermodalni terminali povezujejo ceste, železnice in vodne poti.

V Avstriji največ transporta poteka po cestah. Segment cestnega transporta je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 5,8 mlrd EUR, kar predstavlja 83,1 % celotne vrednosti sektorja. Železniški transport je v letu 2017 ustvaril 885 mio EUR prihodkov ali 12,1 % celotne vrednosti sektorja. Analitiki napovedujejo, da bo avstrijski transportni sektor v prihodnjih petih letih rasel po 2,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2022 dosegel vrednost 7,3 mlrd EUR.

Tržna segmentacija za leto 2017
 
Segment Odstotek
Cestni transport 83,1%
Železniški transport 12,1%
Letalski transport 3,7%
Rečni transport 1,1%


Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

  • compnet.at - avstrijski poslovni imenik s preko 230.000 avstrijskimi podjetij
  • wko.at/commercial-agents - poslovni imenik komercialnih agentov v Avstriji
  • herold.at - avstrijski poslovni imenik
  • maceuro - poslovni imenik podjetij v Avstriji in v nekaterih drugih evropskih državah
  • wlw.at - poslovni imenik avstrijskih podjetij Wer Liefert Was
  • austria-export - avstrijski poslovni imenik
  • yellowpages.co.at - avstrijske rumene strani


Posodobljeno februar 2019