Avstrija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Avstrijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Avstrijo 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 1.976.783 2.713.800 4.690.583 -737.016
2017 2.169.970 2.939.083 5.109.053 -769.113
2018 2.361.953 3.200.830 5.562.783 -838.877
2019 2.302.120 3.414.909 5.717.029 -1.112.789
2020 2.114.487 3.043.609 5.158.096 -929.122
2021 2.589.542 3.602.511 6.192.053 -1.012.969
2022* 2.960.335 4.049.860 7.010.195 -1.089.525

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Avstrijo 2016 – 2022 (grafični prikaz)Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).
 

Slovenski izvoz v Avstrijo v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
16 % 423.280 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
10 % 258.205 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
7 % 184.219 Izdelki iz železa in jekla
7 % 174.215 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
6 % 155.763 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 152.706 Les in lesni izdelki, lesno oglje

 

Slovenski uvoz iz Avstrije v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
16 % 587.298 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
9 % 312.802 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 244.183 Železo in jeklo
5 % 193.865 Farmacevtski proizvodi
5 % 190.892 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 171.189 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


Vir: Statistični urad RS, julij 2022.


 

Podjetja na trgu

 

 

 

 
 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Avstrijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 


Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji skupnega sporočila o navezavi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o ukinitvi vizumov (BATUV)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o turističnem prometu na mejnem območju (INTERREG/PHARE - CBC - obmejna panoramska pot) (BATTPM)
 • Zakon o ratifikaciji Dogovora med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in zveznim ministrom za notranje zadeve Republike Avstrije o sodelovanju pri zatiranju mednarodno organiziranega kriminala, mednarodnega ilegalnega trgovanja z mamili in mednarodnega terorizma (BATTMOK)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o znanstveno-tehničnem sodelovanju (BATZTS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb (BATSZN)
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dvostranskem zunanjetrgovinskem sodelovanju (BATZS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BATKIZ)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije ter Zveznim ministrstvom za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov Republike Avstrije o sodelovanju na področju trga dela
 • Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poteku državne meje na mejnih sektorjih VIII do XV in XXII do XXVII (BATPDM)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o uveljavitvi novih mejnih listin za mejne sektorje XVI do XXI na skupni državni meji
 • Uredba o ratifikaciji Dogovora med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za Evropo, integracijo in zunanje zadeve Republike Avstrije o vzajemnem zastopanju v vizumskih postopkih
 • Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o uveljavitvi novih mejnih listin za mejne sektorje I do VII na skupni državni meji

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk