Avstrija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Avstrijo

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Avstrije v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
3 3 3 4 4 4

Slovenija je v letu 2022 v Avstrijo izvozila za 3.605 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 4.783 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 8.387 mio EUR.
S tem se je Avstrija lani uvrstila na 4. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Avstrijo 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 2.169.970 2.939.083 5.109.053 -769.113
2018 2.361.953 3.200.830 5.562.783 -838.877
2019 2.302.120 3.414.909 5.717.029 -1.112.789
2020 2.114.487 3.043.609 5.158.096 -929.122
2021 2.589.542 3.602.511 6.192.053 -1.012.969
2022 3.489.944 4.776.009 8.265.954 -1.286.065
2023* 3.122.874 4.112.534 7.235.407 -989.660

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Avstrijo 2017 – 2023 (grafični prikaz)Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2024).  
 

Slovenski izvoz v Avstrijo v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
24 % 865.222 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
15 % 539.588 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 221.339 Izdelki iz železa in jekla
6 % 208.781 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
6 % 206.808 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 188.340 Les in lesni izdelki, lesno oglje

 

Slovenski uvoz iz Avstrije v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
27 % 1.279.856 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
7 % 342.287 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 333.530 Železo in jeklo
5 % 233.986 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
5 % 231.669 Naravni in kultivirani biseri, dragi in poldragi kamni, plemenite kovine, kovine, platirane s plemenitimi kovinami, in izdelki iz njih, imitacije nakita, kovanci
5 % 218.878 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.


 

Podjetja na trgu

 

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Avstrijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 


Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji skupnega sporočila o navezavi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o ukinitvi vizumov (BATUV)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o turističnem prometu na mejnem območju (INTERREG/PHARE - CBC - obmejna panoramska pot) (BATTPM)
 • Zakon o ratifikaciji Dogovora med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in zveznim ministrom za notranje zadeve Republike Avstrije o sodelovanju pri zatiranju mednarodno organiziranega kriminala, mednarodnega ilegalnega trgovanja z mamili in mednarodnega terorizma (BATTMOK)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o znanstveno-tehničnem sodelovanju (BATZTS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb (BATSZN)
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dvostranskem zunanjetrgovinskem sodelovanju (BATZS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BATKIZ)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije ter Zveznim ministrstvom za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov Republike Avstrije o sodelovanju na področju trga dela
 • Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poteku državne meje na mejnih sektorjih VIII do XV in XXII do XXVII (BATPDM)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o uveljavitvi novih mejnih listin za mejne sektorje XVI do XXI na skupni državni meji
 • Uredba o ratifikaciji Dogovora med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za Evropo, integracijo in zunanje zadeve Republike Avstrije o vzajemnem zastopanju v vizumskih postopkih
 • Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o uveljavitvi novih mejnih listin za mejne sektorje I do VII na skupni državni meji

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: