Avstrija

Predstavitev gospodarstva Avstrije

Predstavitev države

 
Uradni naziv Republik Österreich / Republika Avstrija
Mednarodna oznaka AT/AUT
Glavno mesto Dunaj
Velikost (km2) 83.871
Prebivalci (mio) 8,7
Uradni jezik Nemški. Več o poslovnem sporazumevanju 
Vera Rimo-katoliki (57 %), protestanti (8,7 %), muslimani (7,9 %)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas
Klicna številka +43
 
 


 

Prebivalstvo Avstrije

Avstrija ima 8,7 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Dunaj 1.898.000
Graz 328.000
Linz 205.000
Salzburg 153.000
Innsbruck 132.000
Celovec 100.000
 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika devetih dežel

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1920 in spremenjeni l. 1929

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; Državni svet (Nationalrat) sestavljen iz 183 članov izvoljenih za štiriletni mandat, zagotovljena je poštena regionalna in sorazmerna zastopanost. Zvezni svet (Bundesrat) ima 62 članov, ki jih izvolijo deželni parlamenti.

Volitve:

Naslednje predsedniške volitve bodo oktobra 2022, naslednje parlamentarne volitve pa v letu 2023.

Vodstvo države:

Predsednik je neposredno izvoljen za največ dva šestletna mandata, brez izvršilnih pristojnosti v miru. Prvi krog zadnjih predsedniških volitev je potekal 24.4.2016, drugi krog pa 22.5.2016. Z majhno razliko je pred Norbertom Hoferjem (FPÖ) zmagal Alexander Van der Bellen, vendar je avstrijsko ustavno sodišče 1. julija zaradi nepravilnosti razveljavilo predsedniške volitve. V ponovljenem drugem krogu predsedniških volitev 4. decembra, je neodvisni kandidat Alexander Van der Bellen potrdil svojo zmago.

Izvršilna oblast:

Svet ministrov vodi zvezni kancler, ki ga imenuje predsednik države. Na zadnjih predčasnih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 29.09.2019, je največ glasov, 37 % dobila ljudska stranka Sebastiana Kurza (ÖVP). Sebastian Kurz je 9.10.2021 odstopil s položaja zaradi domnevne korupcijske oglaševalske afere, v katero naj bi bil vpleten skupaj s sodelavci. Na mestu kanclerja ga je zamenjal Alexander Schallenberg, ki je 2.12.2021 prav tako odstopil. Novi avstrijski kancler je postal dosedanji notranji minister Karl Nehammer.Avstrija je članica EU (European Union) in EEA (European Economic Area). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development).


Vir: EIU; Factiva, februar 2022.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji  za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 8,7 8,7 8,7 8,7 8,6
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 108 108 107
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 450,6 398,5 402,7 379,0 397,2
 BDP per capita (v EUR): 51.620 45.765 46.351 43.732 45.932
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 500,1 485,3 441,4 434,8 460,3
 BDP per capita (PPP, v EUR): 57.303 55.728 50.808 50.161 53.225
 Rast BDP (v %): -0,4 3,9 4,9 -6,8 1,5
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,3 4,9 8,1 9,9 7,4
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 5,6 8,0 2,8 1,4 1,5
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -211,0 -206,1 -170,1 -135,7 -148,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 205,7 201,0 168,5 138,7 151,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): -0,4 8,0 14,5 -11,5 3,3
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 1,0 5,2 16,4 -9,6 2,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 7,5 11,8 6,4 -16,0 -11,7
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 1.642,1+ 2.589,5 2.114,5 2.302,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 2.534,4+ 3.602,5 3.043,6 3.414,9
Stopnja tveganja države (op): / 23 19 19 20
Razred tveganja (op): / B A A A
Enostavnost poslovanja**: / / / 27 26

 

Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190
(+ Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun 2022 (posodobljeno sept 2022).
(/) Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.
 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2022.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Avstrija nima uradno določene minimalne plače. V skladu s kolektivno pogodbo, ki ji pripada 80 % delovne sile, znaša minimalna bruto plača 1.500 EUR na mesec. Povprečna mesečna bruto plača je v Avstriji v začetku leta 2022 znašala 3.790 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 2,6 6,0 3,6 2,3
Rast javne potrošnje 5,5 1,0 1,8 1,8
Rast investicij 5,3 3,6 2,5 2,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Avstrija je v letu 2021 izvozila za 174,7 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 172,4 mlrd EUR.
  • Presežek v blagovni menjavi je znašal 2,3 mlrd EUR. 
  • V letu 2021 je Avstrija največ izvažala strojno opremo, električno in elektronsko opremo, vozila, farmacevtske izdelke ter plastiko.
  • Največ so v letu 2021 izvozili v Nemčijo (29,5 % od celotnega izvoza), sledijo Italija, ZDA, Švica in Poljska.
  • Avstrija je v letu 2021 največ uvažala strojno opremo, električno in elektronsko opremo, vozila, nafto in plin ter farmacevtske izdelke.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Nemčije (39,7 % od celotnega uvoza), sledijo Italija, Švica, Češka in Nizozemska.

 

Avstrija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 12,6 Stroji, jedrski reaktorji 16,7
Električna in elektronska oprema 11,3 Električna in elektronska oprema 10,6
Vozila 9,5 Vozila 9,3
Mineralna goriva, olja 7,5 Farmacevtski izdelki 7,1
Farmacevtski izdelki 4,9 Plastika in plastični izdelki 4,9
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Nemčija 39,7 Nemčija 29,5
Italija 6,2 Italija 6,6
Švica 5,1 ZDA 6,3
Češka 4,7 Švica 5,1
Nizozemska 4,4 Poljska 4,0
Slovenija (13. mesto) 1,6 Slovenija (12. mesto) 2,0Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Avstriji so v letu 2019 znašale 179,7 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 0,1 %.
  • Celotne izhodne TNI Avstrije so v letu 2019 znašale 222,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 0,0 %.   

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Avstriji 2020 - 2023 (grafični prikaz) 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.

 

 

Pogosta vprašanja vezana na avstrijski trg

 

Kakšne so poslovne priložnosti v Avstriji?

Avstrijsko tržišče ponuja številne priložnosti za slovenske izvoznike, še posebej na področjih farmacevtskih izdelkov, medicinske opreme in digitalnih zdravstvenih storitev, napredne proizvodnje, spletne varnosti in kmetijskih izdelkov.
 
Priložnosti na avstrijskem trgu
 

Kakšen je delovni čas v Avstriji?

Avstrijci imajo letne počitnice v juliju in avgustu, božično-novoletne počitnice pa v času od 20. decembra do 6. januarja. V tem času se je težko dogovoriti za poslovne sestanke.

Delovni čas v Avstriji
 

Kakšna je kupna moč v Avstriji?

Za avstrijske potrošnike je cena pomemben element nakupne odločitve, a so za izdelke višje kakovosti pripravljeni plačati tudi več.

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

 

Kako prodajati preko spleta v Avstrijo?

 
Na avstrijskem trgu spletne prodaje prevladujejo mednarodni spletni ponudniki.

Spletna prodaja v Avstriji

 

Kolikšen je davek na dodano vrednost v Avstriji?


Podjetja in posamezniki, ki v Avstriji opravljajo obdavčljive transakcije so zavezanci za avstrijski davek na dodano vrednost.
Standardna stopnja je 20 %. Znižani stopnji sta 13% in 10% .

Davek na dodano vrednost v Avstriji

 

Kako ustanoviti d.o.o. v Avstriji?

Družbo z omejeno odgovornostjo ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Avstriji

 
 


Poglejte si tudi: