Latvija

Gospodarske panoge Latvije

Gospodarstvo

Latvija ima majhno, odprto gospodarstvo, ki z izvozom ustvari več kot polovico BDP. Korupcija ovira vstop neposrednih tujih naložb, nizka stopnja rodnosti v Latviji in zmanjševanje prebivalstva pa sta glavna izziva za njeno dolgoročno gospodarsko vitalnost.
Latvija je postala članica EU 2004 in evro območja leta 2014. Država je dobro izkoristila možnosti evropskega financiranja.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor prispeva 4 % BDP in zaposluje približno 7 % aktivnega prebivalstva. V sektorju prevladujejo živinoreja, mlekarstvo, pridelava žit (ječmen, pšenica, rž, oves), sladkorne pese, krompirja in zelenjave.
Poleg lesa, ki se večinoma izvaža, Latvija nima skoraj nobenih naravnih virov. Država mora uvoziti vse svoje energente, predvsem iz Rusije. Ribolov in gozdarstvo sta prav tako pomembna segmenta kmetijskega sektorja. Skoraj 30 % latvijskega ozemlja je namenjeno za kmetijska zemljišča. Od začetka 90 let se je struktura upravljanja zemljišč bistveno spremenila. Ukinili so kolektivne kmetije v korist gospodinjstev in zasebnih kmetij, ki so sedaj v večini. Kljub temu je konkurenčnost kmetijstva v Latviji še vedno nizka v primerjavi z drugimi državami EU.

Latvijsko gospodarstvo temelji na storitvenem sektorju, ki prispeva 74 % BDP in zaposluje okoli 69 % aktivnega prebivalstva. Latvija je zaradi privlačne fiskalne ureditve razvila velik sektor finančnih storitev. Kljub temu se je stopnja davka od dobička pravnih oseb, ki je bila ena najnižjih v EU, do leta 2018 dvignila na 20 %. Logistične storitve in IKT sta prav tako pomembna segmenta za gospodarstvo države.


Vir: EIU; Factiva, april 2019.
 

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor prispeva 22 % BDP in zaposluje skoraj četrtino aktivne delovne sile (24 %). Segmenti gradbeništva, metalurgije, industrijske predelave živil in strojništva, so v razcvetu. Latvija je znana kot pomemben proizvajalec železniške opreme, radio aparatov, hladilnikov, zdravil, lesa in stranskih proizvodov iz jekla.

V letu 2018 je industrijska proizvodnja zrasla za 2 %. Po napovedih bo v letu 2019 rast industrijske proizvodnje znašala 1,6 %, v letih 2020 in 2021 pa 3 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na latvijskem trgu:

 

Pohištvena industrija

Pohištvena industrija je v Latviji zelo pomembna, tako z vidika izvoza kot zaposlitev. V industriji deluje več kot 700 proizvajalcev pohištva, večinoma so to mala in srednje velika podjetja. V zadnjih nekaj letih se je delež izdelkov z višjo dodano vrednostjo hitro povečeval, prav tako pa se povečuje tudi raznovrstnost izdelkov, ki vključujejo pohištvo in pohištvene elemente, mizarske in tesarske izdelke, montažne lesene konstrukcije, vrtno pohištvo, ograje in druge izdelke z visokim povpraševanjem na trgu. Številne latvijske družbe so uspešne na področju oblikovanja pohištva in prodora na zahtevne mednarodne trge z originalno zasnovo pohištva, kot so ukrivljeni in lepljeni stoli, ter visoko kakovostno pohištvo za spalnice.

Skupni promet vseh latvijskih proizvajalcev pohištva je v letu 2018 dosegel približno 150 mio EUR. Rast prihodkov je napovedana tudi za leto 2019.

Izvoz latvijskega pohištva se je v letu 2018 medletno povečal za 0,3 % in dosegel vrednost 166,5 mio EUR. Največ, kar 38,4 mio EUR ali 23,1 % celotnega izvoza so izvozili na Dansko, kar je 23,7 % več kot leta 2017. Izvoz pohištva v Nemčijo je v letu 2018 medletno upadel za 8,7 % in dosegel 21,9 mio EUR, kar predstavlja 13,2 % od celotnega izvoza. Tretji najpomembnejši izvozni trg je bila v letu 2018 Švedska, kamor je Latvija izvozila za 17 mio EUR pohištva, ali 10,2 % vsega izvoza. Izvoz na Švedsko se je v letu 2018 povečal kar za 28,1 %.

Uvoz pohištva v Latvijo pa se je v letu 2018 zmanjšal za 16,8 % v primerjavi z letom 2017 in dosegel 69 mio EUR. Latvija je v letu 2018 največ pohištva uvozila iz Poljske in sicer za 13,7 mio EUR ali 19,9 % celotnega uvoza. Iz Litve je Latvija v letu 2018 uvozila za 9,5 mio EUR, kar je 30,1 % manj kot leta 2017, iz Italije pa se je uvoz medletno zmanjšal za 30,7 % in dosegel 9,5 mio EUR.

 

Največja podjetja na področju pohištvene industrije v Latviji (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Saga Sia 78,67
Etg Sia 52,64
Kvist Sia 30,49
Gemoss Sia 26,24
Lameko Impex Sia 24,66
Dailrade Koks Sia 22,82
Alb Sia 19,14


Največje trgovine s pohištvom v Latviji (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Jysk Linnenn Furniture Sia 29,52
Lucidus Sia 16,36
Bite Latvija Retail Sia 13,98
Pata Timber Sia 9,87
Meriar 9,78
Grenardi Sia 5,98
Raita Ixo Sia 4,71


Vir: Factiva, julij 2019.

 

Farmacevtska industrija - trg analgetikov

Maloprodaja analgetikov se je v letu 2018 v Latviji povečala za 4 % in dosegla vrednost 15,8 mio EUR. Problemi v sistemu zdravstvenem varstva v Latviji se odražajo tudi v vedno večjem samozdravljenju ter posledično v povečanem povpraševanju po analgetikih s strani potrošnikov. Največjo rast prodaje na latvijskem trgu analgetikov je v letu 2018 beležilo zdravilo naproxen za odrasle, katerega prodaja se je lani povečala za 6 %. Analitiki napovedujejo, da se bo trg analgetikov v Latviji v obdobju 2019-2023 povečeval po 1 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 16,7 mio EUR.
 
Največji konkurent na latvijskem trgu analgetikov je podjetje Nycomed Pharma AS, ki je imelo v letu 2018 25 % tržni delež. Večina Latvijcev dobro pozna vodilno blagovno znamko podjetja, Ibumetrin, ki je v letu 2018 dosegel približno četrtino vrednosti celotne prodaje analgetikov. Na drugem mestu je je Voltaren podjetja GSK Consumer Healthcare. Nycomed Pharma zaradi svoje dolgoletne prisotnosti na latvijskem trgu ohranja vodilno mesto, kljub dejstvu, da je Ibumetrin eden od najdražjih analgetikov, ki vsebujejo ibuprofen. Ibumetin si je pridobil popularnost s stalnim in obsežnim oglaševanjem na televiziji, radiu in v lekarnah. Poleg tega je prisoten v vsaki lekarni in je pogosto na voljo s popustom v okviru različnih trženjskih akcij.
 
Na latvijskem farmacevtskem trgu so prisotne tudi lekarniške trgovske znamke. Družba Sentor Farm Aptiekas AS je lastnica lekarniške verige Meness Aptieka, ki je ena največjih v Latviji. Pred kratkim je podjetje lansiralo svojo trgovsko znamko Jonax, kamor je vključen tudi analgetik Ibuprofen Jonax. Kljub temu, da ima Ibuprofen Jonax eno najnižjih cen na enoto in dobro razvito distribucijo, se potrošniki še vedno raje odločajo za dražjo in bolj uveljavljeno blagovno znamko ibumetrin.

Tržni deleži v letu 2018 glede na vrednost maloprodaje (v odstotkih)


 


 

Konkurenti na trgu:
 

 • AAS Nizfarm                             
 • Actavis Nordic AS                       
 • Bayer AG                                
 • Berlin-Chemie/Menarini Baltic SIA       
 • Boehringer Ingelheim International GmbH 
 • GL Pharma GmbH                           
 • GlaxoSmithKline Plc                     
 • Grindeks JSC                             
 • GSK Consumer Healthcare                
 • Krka dd Novo Mesto                      
 • Lancaster Group Deutschland GmbH        
 • Nycomed Latvia SIA                      
 • Nycomed Pharma AS                       
 • Olainfarm AS                            
 • Omega Pharma SIA                        
 • PGT Healthcare                          
 • PharmaSwiss Ceska Republika sro         
 • Reckitt Benckiser Group Plc (RB)        
 • Rigas Farmaceitiska Fabrika A/S         
 • Stirolbiofarm                           
 • Tallinna Farmaatsiatehase AS           
 • UPSA, Laboratoires           
 

Največja podjetja v farmacevtski industriji v Latviji (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Grindeks AS 136,93
Olainfarm AS 126,64
Meda Pharma Sia 11,47
Boehringer Ingelheim Rcv Gmbh & Co Kg Latvijas Filiale 6,85
Pharmidea Sia 5,75
Silvanols Sia 5,54
Kalceks As 5,39


Vir: Factiva, julij 2019.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje