Latvija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Latvijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Latvijo 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 46.242 9.719 55.961 36.523
2017 47.031 11.794 58.825 35.236
2018 30.067 15.653 45.720 14.414
2019 32.325 20.170 52.494 12.155
2020 40.009 17.795 57.804 22.213
2021 43.381 19.647 63.028 23.733
2022* 58.734 23.585 82.319 35.149

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Latvijo 2016 – 2022 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).

 

Slovenski izvoz v Latvijo v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
49 % 21.085 Farmacevtski proizvodi
10 % 4.291 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
7 % 3.007 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 2.314 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 2.181 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
3 % 1.160 Razni proizvodi kemijske industrije

 

Slovenski uvoz iz Latvije v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
27 % 5.331 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
11 % 2.224 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 1.571 Steklo in stekleni izdelki
5 % 1.030 Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in njihovi derivati, barve, pigmenti in druga barvila, pripravljena premazna sredstva in laki, kiti in druge tesnilne mase, tiskarske barve in črnila
5 % 976 Les in lesni izdelki, lesno oglje
5 % 890 Žive živali


Vir: Statistični urad RS, julij 2022.

 

Podjetja na trgu

 

 


Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Latvijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Vlado Republike Latvije in Vlado Republike Slovenije
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BLADOU)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu in Dodatnega protokola k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu (BLAMCP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BLASKIZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BLAVTP)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk