Latvija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Latvijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Latvijo 2013 – 2019 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 33.218 9.823 43.041 23.395
2014 34.577 10.524 45.100 24.053
2015 33.761 8.447 42.208 25.314
2016 46.242 9.719 55.961 36.523
2017 47.031 11.794 58.825 35.236
2018 30.067 15.653 45.720 14.414
2019* 24.573 14.102 38.675 10.472

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Latvijo 2013 – 2019 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-sep (posodobljeno dec 2019).
 

Slovenski izvoz v Latvijo v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
55 % 16.433 Farmacevtski proizvodi
14 % 4.091 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 1.260 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 % 1.223 Les in lesni izdelki, lesno oglje
3 % 847 Železo in jeklo
2 % 618 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Latvije v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
42 % 6.572 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
17 % 2.608 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
15 % 2.369 Steklo in stekleni izdelki
3 % 492 Les in lesni izdelki, lesno oglje
3 % 452 Žive živali
2 % 364 Gnojila


Vir: Statistični urad RS, julij 2019.

 

Podjetja na trgu

 

 


Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Latvijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Vlado Republike Latvije in Vlado Republike Slovenije
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BLADOU)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu in Dodatnega protokola k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu (BLAMCP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BLASKIZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BLAVTP)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2019.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk