Latvija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Latvijo

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Latvije v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
54 61 62 59 62 56


Slovenija je v letu 2022 v Latvijo izvozila za 71 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 31 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 102 mio EUR.
S tem se je Latvija lani uvrstila na 56. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Latvijo 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 47.031 11.794 58.825 35.236
2018 30.067 15.653 45.720 14.414
2019 32.325 20.170 52.494 12.155
2020 40.009 17.795 57.804 22.213
2021 43.381 19.647 63.028 23.733
2022 71.158 31.341 102.499 39.81844
2023* 55.210 16.458 71.668 38.752


Blagovna menjava med Slovenijo in Latvijo 2017 – 2023 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg (posodobljeno november 2023).    

 

Slovenski izvoz v Latvijo v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
57 % 40.711 Farmacevtski proizvodi
10 % 7.361 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 3.338 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 3.073 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
3 % 2.022 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
3 % 1.827 Razni proizvodi kemijske industrije

 

Slovenski uvoz iz Latvije v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
18 % 5.525 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
17 % 5.221 Farmacevtski proizvodi
8 % 2.528 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 2.431 Steklo in stekleni izdelki
6 % 1.731 Žive živali
5 % 1.673 Aluminij in aluminijasti izdelki


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.

 

Podjetja na trgu

 

 


Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Latvijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Vlado Republike Latvije in Vlado Republike Slovenije
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BLADOU)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu in Dodatnega protokola k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu (BLAMCP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BLASKIZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BLAVTP)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.
 

Poglejte si tudi: