Latvija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Latvijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Latvijo 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 33.761 8.447 42.208 25.314
2016 46.242 9.719 55.961 36.523
2017 47.031 11.794 58.825 35.236
2018 30.067 15.653 45.720 14.414
2019 32.325 20.170 52.494 12.155
2020 40.009 17.795 57.804 22.213
2021* 27.404 9.526 36.930 17.878

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Latvijo 2015 – 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul 2021 (posodobljeno oktober 2021).

 

Slovenski izvoz v Latvijo v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
56 % 22.271 Farmacevtski proizvodi
8 % 3.190 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 2.236 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 % 1.769 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
4 % 1.508 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
3 % 1.030 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Latvije v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
39 % 6.859 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
15 % 2.622 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 1.643 Steklo in stekleni izdelki
7 % 1.282 Žive živali
3 % 563 Les in lesni izdelki, lesno oglje
3 % 525 Pijače, alkoholne tekočine in kis


Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.

 

Podjetja na trgu

 

 


Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Latvijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Vlado Republike Latvije in Vlado Republike Slovenije
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BLADOU)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu in Dodatnega protokola k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu (BLAMCP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BLASKIZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BLAVTP)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk