Latvija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Latvijo


Predstavljamo vsebine

 

Poslovanje s Slovenijo

Mesto Latvije v blagovni menjavi Slovenije

 
2019 2020 2021 2022 2023
62 59 62 56 52

Slovenija je v letu 2023 v Latvijo izvozila za 84 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 26 mio EUR.

Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 110 mio EUR.

S tem se je Latvija lani uvrstila na 52. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slovenijo in Latvijo

Blagovna menjava med Slovenijo in Latvijo 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 30.067 15.653 45.720 14.414
2019 32.325 20.170 52.494 12.155
2020 40.009 17.795 57.804 22.213
2021 43.381 19.647 63.028 23.733
2022 71.158 31.341 102.499 39.818
2023 83.536 26.318 109.854 57.218
2024* 22.322 7.731 30.053 14.592


Blagovna menjava med Slovenijo in Latvijo 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno maj 2024).    
 

Slovenski izvoz v Latvijo v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
55 % 46.142 Farmacevtski proizvodi
15 % 12.233 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 5.463 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 4.886 Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in njihovi derivati, barve, pigmenti in druga barvila, pripravljena premazna sredstva in laki, kiti in druge tesnilne mase, tiskarske barve in črnila
2 % 1.546 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
2 % 1.435 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor


Slovenski uvoz iz Latvije v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
21 % 5.541 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
13 % 3.419 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 2.048 Steklo in stekleni izdelki
7 % 1.819 Les in lesni izdelki, lesno oglje
6 % 1.696 Žive živali
5 % 1.447 Železo in jekloVir: Statistični urad RS, marec 2024.

 

Podjetja na trgu

 

 


Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Latvijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Vlado Republike Latvije in Vlado Republike Slovenije
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BLADOU)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu in Dodatnega protokola k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu (BLAMCP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BLASKIZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BLAVTP)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.
 

Poglejte si tudi: