Latvija

Predstavitev gospodarstva Latvije

Predstavitev države

 
Uradni naziv Latvijas Republika / Republika Latvija
Mednarodna oznaka LV/LVA 
Glavno mesto Riga
Velikost (km2) 64.589
Prebivalci (mio) 1,9
Uradni jezik Latvijski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Luteranci (36,2 %), rimo-katoliki (19,5 %), pravoslavci (19,1 %)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas GMT +2, Slovenija +1. Poslovni čas
Klicna številka +371
  

Prebivalstvo 


Latvija ima 1,9 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Riga 615.000
Daugavpils 81.000
Liepaja 68.000
Jelgava 55.000
Jurmala 50.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Parlamentarna republika

Pravni sistem:

21. avgusta 1991, po spodletelem državnem udaru v Moskvi, je latvijska vlada razglasila, da je prehodno obdobje, ki je vodilo do ponovne vzpostavitve neodvisnosti, končano. V tem smislu je bila ustanovljena pravna kontinuiteta med republiko iz let 1918-1940 in sedanjo državo.

Zakonodajna oblast:

Parlament (Saeima) šteje 100 sedežev in je enak kot tisti, ki je bil v veljavi pred drugo svetovno vojno. Volilno pravico imajo le latvijski državljani in tisti s stalnim prebivališčem v Latviji pred 27. junijem 1940. Poslanci so izvoljeni za štiriletni mandat.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so bile 1. oktobra 2022, zadnje predsedniške volitve pa 29. maja 2019. Naslednje parlamentarne volitve bodo konec leta 2026, predsedniške pa leta 2023.

Vodstvo države:

Predsednik države je izvoljen za 4 letni mandat. Zadnje predsedniške volitve so bile 29. maja 2019, kjer je zmagal Egils Levits, nekdanji sodnik na sodišču EU. Prisegel je 8. julija 2019. 

Izvršilna oblast:

Zadnje parlamentarne volitve so potekale 1. oktobra 2022. Zmagala je stranka Nova enotnost premierja Krišjanisa Karinša, ki je zbrala 19 % glasov. Sledita ji Zveza zelenih in kmetov z 12,4 % in Združena lista z 11 %.

Predsednik vlade: Krisjanis Karins ( od 23.1.2019).

Latvija je polnopravna članica Evropske unije. Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v  WTO (World Trade Organization), CE (Council of Europe), EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). Latvija se je lani začela pogajati za vstop v OECD.


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 31 31 31
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 43,4 40,8 38,5 32,9 29,5
 BDP per capita (v EUR): 23.071 21.618 20.400 17.372 15.459
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 76,0 72,0 68,4 55,5 52,9
 BDP per capita (PPP, v EUR): 40.376 38.174 36.205 29.293 27.714
 Rast BDP (v %): 3,4 1,6 2,5 4,5 -3,8
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 7,1 7,2 7,4 7,6 8,1
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,9 8,0 16,5 3,2 0,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -24,6 -23,7 -22,7 -19,3 -14,8
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 20,0 19,3 18,9 16,2 13,3
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,5 3,0 -1,8 6,2 -2,2
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,0 3,8 -2,8 13,5 -2,5
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): / / / 4,5 0,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 13,0+ 71,1 43,4 40,0
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 4,8+ 31,3 19,6 17,8
Stopnja tveganja države (op): / 32 33 27 28
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / / 19Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU/IMF napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2023 (posodobljeno maj 2023).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU, IMF; Factiva, marec 2023.


Delo v Latviji


Ker je Latvija članica EU, državljani iz ostalih EU držav ne potrebujejo posebnih dovoljenj za delo v tej baltski državi. Zaposlovanje tujcev iz tretjih držav se ne razlikuje veliko od drugih evropskih držav. To pomeni, da morajo vnaprej poiskati delodajalca, ter pridobiti delovno dovoljenje in dovoljenje za bivanje.

Prebivalstvo države se v zadnjih 20 letih vztrajno zmanjšuje, saj se mladi Latvijci selijo v razvitejše evropske države. Vlada je zato zainteresirana za privabljanje delovne sile iz tujine, da bi povečala gospodarski potencial.

Največ povpraševanja je v Latviji po mednarodnih voznikih tovornjakov, po inženirjih, gradbenih delavcih in IT-strokovnjakih. Največ možnosti za zaposlitev nudijo lesna industrija, farmacija in zdravstvo.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Po podatkih Centralnega statističnega urada Latvije, je povprečna bruto mesečna plača v Q3 2022 znašala 1.384 EUR na mesec, povprečna neto plača pa 1.013 EUR.
 
Minimalna plača v Latviji od 1. januarja 2023 znaša 620 EUR.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje 4,3 -1,8 1,8 3,0
Rast javne potrošnje 3,1 3,0 2,3 2,7
Rast investicij 3,4 -1,5 2,4 4,1


(*) EIU/IMF napoved.


Vir: EIU, IMF; Factiva, marec 2023.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Latvija je v letu 2022 izvozila za 18,9 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 22,7 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -3,8 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 je Latvija največ izvažala les, nafto in plin, električno in elektronsko opremo, strojno opremo ter žita.
  • Največ so v letu 2022 izvozili v Litvo (18,3 % od celotnega izvoza), sledijo Estonija, Nemčija, Rusija in Švedska.
  • Latvija je v letu 2022 največ uvažala nafto in plin, električno in elektronsko opremo, strojno opremo, vozila ter plastiko.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz Litve (24,3 % od celotnega uvoza), sledijo Estonija, Nemčija, Poljska in Rusija.

 

Latvija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Mineralna goriva, olja 20,5 Les in lesni izdelki 17,2
Električna in elektronska oprema 9,4 Mineralna goriva, olja 12,5
Stroji, jedrski reaktorji 7,8 Električna in elektronska oprema 9,0
Vozila 6,7 Stroji, jedrski reaktorji 5,2
Plastika in plastični izdelki 3,7 Žita 4,6

 

Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Litva 24,3 Litva 18,3
Estonija 10,1 Estonija 11,9
Nemčija 9,5 Nemčija 6,7
Poljska 9,4 Rusija 5,6
Rusija 6,9 Švedska 5,6
Slovenija (31. mesto) 0,3 Slovenija (54. mesto) 0,1Vir: Factiva; ITC, junij 2023.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Latviji so v letu 2020 znašale 18,0 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 10,8 %.
  • Celotne izhodne TNI Latvije so v letu 2020 znašale 2,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 14,4 %. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Latviji 2020 - 2021 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022. 

 

Poglejte si tudi: