Latvija

Predstavitev gospodarstva Latvije


Predstavitev gospodarstva Latvije

Predstavitev države

Uradni naziv Latvijas Republika / Republika Latvija
Mednarodna oznaka LV/LVA 
Glavno mesto Riga
Velikost (km2) 64.589
Prebivalci (mio) 1,9
Uradni jezik Latvijski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Luteranci (36,2 %), rimo-katoliki (19,5 %), pravoslavci (19,1 %)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas GMT +2, Slovenija +1. Poslovni čas
Klicna številka +371 

Prebivalstvo 


Latvija ima 1,9 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Riga 621.000
Daugavpils 81.000
Liepaja 68.000
Jelgava 55.000
Jurmala 50.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Parlamentarna republika

Pravni sistem:

21. avgusta 1991, po spodletelem državnem udaru v Moskvi, je latvijska vlada razglasila, da je prehodno obdobje, ki je vodilo do ponovne vzpostavitve neodvisnosti, končano. V tem smislu je bila ustanovljena pravna kontinuiteta med republiko iz let 1918-1940 in sedanjo državo.

Zakonodajna oblast:

Parlament (Saeima) šteje 100 sedežev in je enak kot tisti, ki je bil v veljavi pred drugo svetovno vojno. Volilno pravico imajo le latvijski državljani in tisti s stalnim prebivališčem v Latviji pred 27. junijem 1940. Poslanci so izvoljeni za štiriletni mandat.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so bile 1. oktobra 2022, zadnje predsedniške volitve pa maja 2023. Naslednje parlamentarne volitve bodo konec leta 2026, predsedniške pa leta 2027.

Vodstvo države:

Predsednik države je izvoljen za 4 letni mandat.

Predsednik države: Edgars Rinkevics (od 8.7.2023)  

Izvršilna oblast:

Zadnje parlamentarne volitve so potekale 1. oktobra 2022. Zmagala je stranka Nova enotnost premierja Krišjanisa Karinša. Ta je 17. 8.2023 odstopil, s čimer je razpadla tudi koalicija. Latvijski predsednik Edgars Rinkevics je prosil tedanjo ministrico za socialno skrbstvo Eviko Silino, naj nadaljuje z oblikovanjem nove vlade.

Predsednica vlade: Evika Silina (od 15.9.2023)

Latvija je polnopravna članica Evropske unije. Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v  WTO (World Trade Organization), CE (Council of Europe), EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). Latvija se je lani začela pogajati za vstop v OECD.


Vir: EIU; Factiva, januar 2024.

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2025-2021

  2025* 2024* 2023 2022 2021
 Število prebivalcev (v mio): 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 31 31
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 50,0 46,6 43,2 39,1 33,6
 BDP per capita (v EUR): 26.829 24.926 23.055 20.842 17.769
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 78,2 74,3 70,8 69,8 56,5
 BDP per capita (PPP, v EUR): 41.959 39.764 37.817 37.195 29.838
 Rast BDP (v %): 3,2 2,6 0,5 2,8 4,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 6,5 6,6 6,7 6,9 7,6
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,3 4,2 9,9 17,2 3,2
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -24,6 -24,0 -23,3 -25,0 -19,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 21,4 21,0 20,3 20,5 16,2
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,6 3,0 -0,2 9,1 5,9
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,5 3,0 -0,5 11,7 15,3
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): / / / 1,4 2,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 30,6+ 83,5 71,2 43,4
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 10,4+ 26,3 31,3 19,6
Stopnja tveganja države (op): / 29 32 33 27
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / / 19Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. 
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr 2024 (posodobljeno junij 2024).                                                                                                           
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 

 

Vir: EIU, IMF; Factiva, marec 2024.


Delo v Latviji


Ker je Latvija članica EU, državljani iz ostalih EU držav ne potrebujejo posebnih dovoljenj za delo v tej baltski državi. Zaposlovanje tujcev iz tretjih držav se ne razlikuje veliko od drugih evropskih držav. To pomeni, da morajo vnaprej poiskati delodajalca, ter pridobiti delovno dovoljenje in dovoljenje za bivanje.

Prebivalstvo države se v zadnjih 20 letih vztrajno zmanjšuje, saj se mladi Latvijci selijo v razvitejše evropske države. Vlada je zato zainteresirana za privabljanje delovne sile iz tujine, da bi povečala gospodarski potencial.

Največ povpraševanja je v Latviji po mednarodnih voznikih tovornjakov, po inženirjih, gradbenih delavcih in IT-strokovnjakih. Največ možnosti za zaposlitev nudijo lesna industrija, farmacija in zdravstvo.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 
Po podatkih Centralnega statističnega urada Latvije, je povprečna neto mesečna plača v Q3 2023 znašala 1.112 EUR, povprečna bruto mesečna plača pa 1.549 EUR.

Minimalna bruto mesečna plača v Latviji se je januarja 2024 povečala na 700 EUR iz 620 EUR v letu 2023.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2023 2024* 2025* 2026*
Rast zasebne potrošnje 2,0 2,8 3,0 3,0
Rast javne potrošnje 1,0 2,7 3,0 3,0
Rast investicij 0,9 3,8 4,5 4,5


(*) EIU/IMF napoved.


Vir: EIU, IMF; Factiva, marec 2024.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

 
  • Latvija je v letu 2023 izvozila za 20,3 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 23,3 mlrd EUR.
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -3,1 mlrd EUR.
  • V letu 2023 je Latvija največ izvažala les, električno in elektronsko opremo, nafto in plin, strojno opremo ter pijače.
  • Največ so v letu 2023 izvozili v Litvo (16,7 % od celotnega izvoza), sledijo Estonija, Rusija, Nemčija in Švedska.
  • Latvija je v letu 2023 največ uvažala nafto in plin, električno in elektronsko opremo, strojno opremo, vozila ter pijače.
  • Največ so v letu 2023 uvozili iz Litve (20,1 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, Poljska, Estonija in Italija.

 

Latvija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2021 - 2026 (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne uvozne blagovne skupine 2023 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2023 % od celote
Mineralna goriva, olja 10,5 Les in lesni izdelki 13,9
Električna in elektronska oprema 10,1 Električna in elektronska oprema 10,1
Stroji, jedrski reaktorji 9,1 Mineralna goriva, olja 7,0
Vozila 8,7 Stroji, jedrski reaktorji 6,3
Pijače, alkoholne tekočine in kis 4,8 Pijače, alkoholne tekočine in kis 5,9

 

Vodilni uvozni trgi 2023 % od celote Vodilni izvozni trgi 2023 % od celote
Litva 20,1 Litva 16,7
Nemčija 11,2 Estonija 10,6
Poljska 10,0 Rusija 10,2
Estonija 8,4 Nemčija 6,4
Italija 4,5 Švedska 5,4
Slovenija (32. mesto) 0,4 Slovenija (68. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2024.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Latviji so v letu 2021 znašale 20,1 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 8,6 %.
  • Celotne izhodne TNI Latvije so v letu 2021 znašale 5,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 41,0 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Latviji 2021 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 

Največji vlagatelji v Latvijo

 
Države vlagateljice mio EUR
Švedska 2.969
Estonija 2.442
Rusija 1.612
Litva 1.350
Ciper 1.347
Nemčija 1.265
Nizozemska 1.079
Luksemburg 713
Danska 674
Finska 518
 
Podjetje Država
Ica Handlarnas Förbund Švedska
Swedbank Ab Švedska
Skandinaviska Enskilda Banken Ab Švedska
Royal & Sun Alliance Insurance Plc Združeno kraljestvo
A.S. Watson Group (Europe) Investments Limited Britanski deviški otoki
Alimentation Couche-Tard Inc Kanada
Tieto Oyj Finska
East Metal Trade A/S Danska


 
Vir: Factiva; ITC, september 2023. 

 

Poglejte si tudi: