Latvija

Prodaja v Latvijo

Gospodarska politika vlade

Kratkoročna politika vlade je usmerjena v zajezitev širjenja okužb s korona virusom in blažitev posledic, ki jih ima pandemija na gospodarstvo.

Vlada je februarja 2021 potrdila nacionalne smernice industrijske politike za obdobje 2021–2027, ki jih je pripravilo ministrstvo za gospodarstvo. Smernice zajemajo vse nacionalne gospodarske sektorje in navajajo cilje in usmeritve gospodarske rasti v prihodnjih sedmih letih. Cilj je povečati obseg izvoza na 22 mlrd EUR leta 2023 in na 27 mlrd EUR leta 2027. Za dosego tega ambicioznega cilja mora Latvija povečati naložbe v razvoj novih izdelkov, ciljno podpirati kulturo inovacij kot proces ustvarjanja ter sprejeti ukrepe za uvedbo digitalne preobrazbe. Za izvajanje smernic in doseganje teh ciljev bodo uporabili državne proračunske vire, strukturne sklade EU, Sklad za oživitev in odpornost EU ter druge tuje finančne instrumente.

 
Vir: EIU; Factiva, februar 2021.
 

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Za latvijske potrošnike je cena najpomembnejši dejavnik nakupne odločitve. Premožnejši potrošniki so pripravljeni plačati višjo ceno za nakup izdelkov svoje najljubše blagovne znamke.

Latvijski potrošniki porabijo velik del svojih prihodkov za hrano. Ta delež se v skupnih izdatkih v zadnjih letih zmanjšuje, povečujejo pa se izdatki za rekreacijo, potovanja in restavracije. Potrošniki postopoma sprejemajo navade zahodne potrošniške družbe in postajajo zahtevnejši glede kakovosti ter prodajne in poprodajne storitve.
 

Tržne poti, distribucija

Glavni distribucijski center v Latviji je Riga. Uvoz živilskih izdelkov, veleprodajo in maloprodajo hrane izvajajo zasebni trgovci na debelo, specializirani za predelavo živil. Med največjimi so Interpego, Prodimex, Imanta, Mono trading house, Interskonto, Laval in Hanzas Uznemums. Ta podjetja imajo lastno mrežo majhnih trgovin z živili, hkrati pa so tudi dobavitelji za številne male prodajalne, tipične za latvijski maloprodajni trg. Sezonski kmetijski in živilsko-predelovalni izdelki se pogosto prodajajo na kmetijskih tržnicah, ki se nahajajo v velikih mestih.
 
Prodaja v sodobnih trgovskih verigah z živili se je v Latviji v letu 2020 povečala za 4 % in dosegla vrednost 2,9 mlrd EUR. Največjo, 10 % rast prodaje je zabeležil segment supermarketov. Maxima Latvia SIA je glavni konkurent na trgu, z 31 % tržnim deležem. Na 2. mestu mu sledi Rimi Latvia SIA, z 29 %. Analitiki temu segmentu napovedujejo 3 % povprečno letno rast v obdobju 2020-2025, oziroma 1 % ob predpostavki nespremenjenih cen.

Tradicionalni trgovci so v letu 2020 beležili -8 % upad prodaje, ki je znašala 243 mio EUR. V tem segmentu je največji konkurent Riga Spirits & Wine Outlet, s 6 % tržnim deležem v letu 2020. V prihodnjih 5 letih bodo tradicionalni trgovci z živili predvidoma dosegali 4 % povprečno letno rast prodaje, oziroma 2 % ob predpostavki nespremenjenih cen.


Največji trgovci na drobno po prihodkih: 
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Rimi Latvia Sia 832,20
Maxima Latvija Sia 759,18
Depo Diy Sia 226,11
Virsi-A As 169,68
Viada Baltija As 158,76
Lenoka Sia 152,97
Firma Madara 89 Sia 136,95

Spletna prodaja v Latviji

Spletna prodaja se je v Latviji v letu 2020 povečala za 23 % in dosegla vrednost 486 mio EUR.

Pandemija COVID-19 je v letu 2020 spremenila življenje potrošnikov in pospešila prehod na spletno prodajo na številnih področjih izdelkov. Številni trgovci na drobno v Latviji so pospešili načrte digitalizacije, da bi lahko pomagali potrošnikom, ki so kupovali od doma zaradi omejitvenih ukrepov.
Segmenti oblačil, športne opreme, igrač, kozmetike, gospodinjskih aparatov in potrošne elektronike so v Latviji najbolj priljubljeni segmenti spletnega nakupovanja. V letu 2020 pa se je povečala predvsem spletna prodaja hrane in pijače. K tej rasti so prispevale vse večje možnosti spletna nakupovanja in večja geografska pokritost dostave. Rimi je svojo spletno trgovino predstavil v začetku leta 2020, kar je še dodatno pripomoglo k razvoju spletne prodaje živil.

Analitiki napovedujejo, da bo spletna prodaja v Latviji v obdobju 2020-2025 rasla po  20 % povprečni letni stopnji (oziroma 18 % ob predpostavki nespremenjenih cen), ter v letu 2025 dosegla 1,2 mlrd EUR.

Največji spletni ponudnik v Latviji je Mobilukss SIA, s 16 % tržnim deležem v letu 2020.
 
Spletni ponudniki v Latviji: 
 • Alibaba Group Holding Ltd
 • Amazon
 • Ame Pure SIA            
 • Capital
 • Cenuklubs.lv SIA        
 • Douglas Latvia SIA      
 • Drogas AS               
 • Edyta SIA               
 • Euronics Latvia SIA     
 • H&M Hennes & Mauritz AB 
 • INK 99 SIA              
 • Joom SIA                
 • Kila SIA                
 • Madara Cosmetics AS     
 • MK Trade SIA            
 • Mobilukss SIA           
 • Neo AS                  
 • Nuko SIA                 
 • Patrika SIA             
 • Pigu Latvia SIA         
 • PTA SIA                 
 • Studio Moderna SIA      
 • VS PRO SIA              
 • Xnet SIA                
 • Zoo Centrs SIA          
 
Več o spletni prodaji v tujino in kako vam lahko pri tem pomagamo, si lahko preberete na tej povezavi
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Podobno kot v drugih evropskih državah so tudi v Latviji na voljo različni načini plačila za izvoznike. Ti so odvisni od stopnje zaupanja in poslovnega odnosa med kupcem in prodajalcem. Največkrat se uporabljajo plačila na odprt račun, avansna plačila ali akreditivi.
 

Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport in logistika


Zaradi skromne baze naravnih virov v Latviji in njene strateške lege med EU in velikimi trgi na vzhodu, je transportni sektor eden najpomembnejših v državi. Geografski položaj Latvije, njena infrastruktura, bližina Rusije in tesne vezi z drugimi nekdanjimi sovjetskimi državami, predstavljajo prednosti tega sektorja. Transportni sektor prispeva k BDP države več kot celotna predelovalna industrija.

Latvija ima 3 glavna pristanišča; Riga, Ventspils in Liepaja. 

Glavno letališče Latvije je v glavnem mestu Riga in je pravo prometno vozlišče. V letu 2019 je bilo glede na število potnikov 3. najhitreje rastoče letališče v Evropi. Poslovanje letališča pa je v letu 2020 močno prizadela pandemija Covid-19. V prvih šestih mesecih 2020 je letališče ustvarilo 16,7 mio EUR prihodkov (-45,8 % manj kot v enakem obdobju lani) in 6,5 mio EUR izgube.

Latvija ima dobre železniške povezave, ki potekajo večinoma od vzhoda proti zahodu, do nekdanjih držav Sovjetske zveze. Projekt Rail Baltica (železniški koridor sever-jug), ki bo povezoval Estonijo, Latvijo in Litvo z ostalo Evropo, je v fazi načrtovanja in se bo predvidoma končal leta 2025. 

Več:

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 • 1188.lv - latvijski poslovni imenik
 • exim.lv - latvijski poslovni imenik izvoznikov in uvoznikov v Latviji
 • viss.lv - latvijski poslovni imenik
 • expat - poslovni imenik latvijskih podjetij
 • kontakti.lv - poslovni imenik latvijskih podjetij
 • searchyellowdirectory - latvijske rumene strani
 

Druge koristne povezave:Posodobljeno junij 2021.

_