Latvija

Prodaja v Latvijo

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Za latvijske potrošnike je cena najpomembnejši dejavnik nakupne odločitve. Premožnejši potrošniki so pripravljeni plačati višjo ceno za nakup izdelkov svoje najljubše blagovne znamke.

Latvijski potrošniki porabijo velik del svojih prihodkov za hrano. Ta delež se v skupnih izdatkih v zadnjih letih zmanjšuje, povečujejo pa se izdatki za rekreacijo, potovanja in restavracije. Potrošniki postopoma sprejemajo navade zahodne potrošniške družbe in postajajo zahtevnejši glede kakovosti ter prodajne in poprodajne storitve.
 

Tržne poti, distribucija

Glavni distribucijski center v Latviji je Riga. Uvoz živilskih izdelkov, veleprodajo in maloprodajo hrane izvajajo zasebni trgovci na debelo, specializirani za predelavo živil. Med največjimi so Interpego, Prodimex, Imanta, Mono trading house, Interskonto, Laval in Hanzas Uznemums. Ta podjetja imajo lastno mrežo majhnih trgovin z živili, hkrati pa so tudi dobavitelji za številne male prodajalne, tipične za latvijski maloprodajni trg. Sezonski kmetijski in živilsko-predelovalni izdelki se pogosto prodajajo na kmetijskih tržnicah, ki se nahajajo v velikih mestih.

Prodaja v trgovskih verigah z živili se je v letu 2019 v Latviji povečala za 4 % in dosegla vrednost 2,8 mlrd EUR. Največjo rast prodaje je beležil segment supermarketov, ki se jim je v letu 2019 prodaja povečala za 10 %. Po napovedih se bo prodaja v trgovskih verigah z živili v prihodnjih petih letih povečevala po 3 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 3,1 mlrd EUR. Največja trgovska veriga v Latviji je Maxima Latvia SIA, ki je imela v letu 2019 30 % tržni delež. Z 28 % tržnim deležem ji sledi Rimi Latvia SIA.

Spletna prodaja se je v Latviji v letu 2019 povečala za visokih 21 % in dosegla vrednost 394,8 mio EUR. Po napovedih bo spletna prodaja v Latviji v prihodnjih petih letih rasla po 11 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 674 mio EUR. Največji spletni ponudnik na latvijskem trgu je Mobilukss SIA, ki je imel v letu 2019 16 % tržni delež. V letu 2020 pa bo svojo spletno trgovino v Latviji odprla tudi IKEA.

 
Največji trgovci na drobno po prihodkih: 
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
Rimi Latvia Sia 942,45
Maxima Latvija Sia 818,99
Depo Diy Sia 238,98
Virsi-A As 190,14
Viada Baltija As 169,11
Lenoka Sia 165,78
Firma Madara 89 Sia 134,76
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Podobno kot v drugih evropskih državah so tudi v Latviji na voljo različni načini plačila za izvoznike. Ti so odvisni od stopnje zaupanja in poslovnega odnosa med kupcem in prodajalcem. Največkrat se uporabljajo plačila na odprt račun, avansna plačila ali akreditivi.
 

Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Latvijo na 52. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.
 
Zaradi skromne baze naravnih virov v Latviji in njene strateške lege med EU in velikimi trgi na vzhodu, je transportni sektor eden najpomembnejših v državi. Geografski položaj Latvije, njena infrastruktura, bližina Rusije in tesne vezi z drugimi nekdanjimi sovjetskimi državami, predstavljajo prednosti tega sektorja. Transportni sektor prispeva k BDP države več kot celotna predelovalna industrija.

Latvija ima tri glavna pristanišča; Riga, Ventspils in Liepaja. Latvijska pristanišča so v letu 2019 prepeljala 62,49 mio ton tovora, kar je 5,7 % manj kot leta 2018, a kljub temu več kot v drugih dveh baltskih državah.
 
Glavno letališče Latvije je v glavnem mestu Riga in je pravo prometno vozlišče. V letu 2019 je bilo glede na število potnikov tretje najhitreje rastoče letališče v Evropi. V letu 2019 se je število potnikov medletno povečalo za 10,5 % in doseglo 7.798.000. Obseg rasti potnikov sta presegli le dve letališči: letališče na Dunaju (+ 17 %) in letališče Milano-Malpensa (+16,6 %). Zaradi pandemije korona virusa, ter posledično zmanjšanih prihodkov in naložb, je bilo letališče v Rigi prisiljeno sprejeti odločitev o zmanjšanju števila zaposlenih, kar bo do junija 2020 prizadelo skoraj 500 zaposlenih na letališču.
 
Latvija ima dobre železniške povezave, ki potekajo večinoma od vzhoda proti zahodu, do nekdanjih držav Sovjetske zveze. Projekt Rail Baltica (železniški koridor sever-jug), ki bo povezoval Estonijo, Latvijo in Litvo z ostalo Evropo, je v fazi načrtovanja in se bo predvidoma končal leta 2025. V primerjavi z letom 2018 se je železniški tovorni promet v letu 2019 znižal za 15,8 in dosegel 41,5 mio ton. Mednarodni železniški tovorni promet se je lani znižal za 16,9 % na 39,8 mio ton, medtem ko se je domači železniški tovorni promet povečal za 25,1 % na 1,7 mio ton.

Več:

Poslovni imeniki in koristne povezave:

  • 1188.lv - latvijski poslovni imenik
  • exim.lv - latvijski poslovni imenik izvoznikov in uvoznikov v Latviji
  • viss.lv - latvijski poslovni imenik
  • expat - poslovni imenik latvijskih podjetij
  • kontakti.lv - poslovni imenik latvijskih podjetij
  • searchyellowdirectory - latvijske rumene strani
 
 
Posodobljeno april 2020.

_