Kanada

Gospodarske panoge Kanade

Priložnosti na trgu


Perspektivna področja za izvoznike in investitorje:

Avtomobilske komponente: Kanada je drugi največji avtomobilski trg v Severni Ameriki. Največ uvažajo osebna vozila, tovornjake, avtobuse, pa tudi avtomobilske komponente.

Zdravstvo: V kanadskem zdravstvu se povpraševanje po zdravstveni opremi in storitvah stalno povečuje, kar je posledica napredovanja kroničnih bolezni in staranja prebivalstva. Vladna poraba za zdravstvo presega 10 % kanadskega BDP, kar je eden najvišjih odstotkov v razvitem svetu. Večji del te porabe je namenjen trem vodilnim vzrokom smrti: kardiovaskularnim boleznim, raku in boleznim dihal. Na kanadskem trgu medicinskih pripomočkov je veliko povpraševanje po visokokakovostnih medicinskih tehnologijah, pri čemer uvoz predstavlja skoraj 75 % trga z medicinskimi pripomočki.

Okoljske tehnologije: Kanadska vlada ocenjuje, da je za naložbe v posodobitev okoljskih tehnologij v naslednjih 30 letih potrebnih 10 mlrd USD. Vsaka četrta čistilna naprava potrebuje nadgradnjo, da bi bila skladna s Pravilnikom o sistemskih odpadnih vodah. V Kanadi je potrebno nadgraditi več kot 800 čistilnih naprav. Zvezne in deželne vlade so uvedle pomembne omejitve onesnaževanja zraka, vode in tal, ki so pomembna gonilna sila na trgu. Poleg tega nudijo vlade podporne programe za okoljske tehnologije.


Gospodarstvo

Kanadsko gospodarstvo je močno odvisno od izvoza. Kanada je 5. največja svetovna proizvajalka plina, hkrati pa ima 2. najhitreje rastoče gospodarstvo med državami G7, takoj za ZDA. K gospodarski uspešnosti države je prispevalo predvsem povečanje zasebne potrošnje, poslovnih naložb in rast plač.
Glede na to, da je Kanada tudi med največjimi proizvajalci nafte na svetu in 4. država na svetu po dokazanih rezervah nafte, je velik del gospodarske uspešnosti države odvisen od ravni svetovnih cen surove nafte. 

Struktura BDP

 

Kmetijski sektor predstavlja 2 % kanadskega BDP in zaposluje 1 % prebivalstva. Kanada je ena največjih izvoznic kmetijskih proizvodov na svetu, še zlasti pšenice, proizvede pa tudi 10 % svetovnih pridelkov GSO. Zelo pomemben segment kmetijskega sektorja je ribištvo.

Kanada je tudi ena od vodilnih proizvajalk mineralov, zlasti niklja, cinka in urana. Poleg tega je država bogata s plinom in ima 4. največje zaloge nafte na svetu, katerih proizvodnja je zgoščena v zahodnih provincah, zlasti v Alberti.

Kljub izbruhu pandemije COVID-19 je bil izvoz kanadskega kmetijskega sektorja leta 2020 precej odporen in je v obdobju september 2019 - september 2020 zrasel za 5,1 %.

V kanadskem gospodarstvu prevladuje storitveni sektor, ki je v letu 2020 predstavljal 71 % BDP države in zaposloval skoraj 80 % aktivnega prebivalstva. Največji delodajalec storitvenega sektorja je segment trgovine na drobno, ki zaposluje približno 12 % delovne sile v državi. Za gospodarstvo države sta pomembna segmenta tudi izobraževanje in zdravstvo. Najbolj dinamični segmenti pa so telekomunikacije, turizem, internet in vesoljski inženiring.


Vir: EIU; Factiva, april 2021.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor prispeva 27 % BDP in zaposluje 19 % delovne sile. Kanada ima 6 močnih industrijskih sektorjev:

 • obnovljive vire energije
 • gozdarstvo
 • vodik in gorivne celice
 • rudarstvo (kovine in minerali)
 • ribolov
 • nafta in plin


V letu 2020 je Kanada beležila -8,6 % upad industrijske proizvodnje. Za leto 2021 je napovedana rast industrijske proizvodnje v višini 5,6 %.  V letih 2022 in 2023 naj bi industrijska proizvodnja dosegala pozitivno rast in sicer v višini 4,8 % in 2,6 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na kanadskem trgu:

 

Strojna oprema 

Analiza vključuje kmetijske stroje, rudarsko opremo in gradbeno opremo. Vrednost trga je izračunana po povprečnih cenah proizvajalcev, pomnoženih s prodanimi enotami.

Kanadski trg strojne opreme je v obdobju 2015-2019 rasel po 4 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 9,1 mlrd EUR. Za primerjavo, trg strojne opreme v ZDA je v zadnjih petih letih rasel po 0,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 62 mlrd EUR, medtem ko je mehiški trg v tem obdobju rasel po 2,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 4,1 mlrd EUR.

Cena surovin je močan dejavnik vrednosti tega trga. Višje cene jekla so segmentoma kmetijskih in gradbenih strojev pomagale, da sta v letu 2018 ustvarila večje prihodke. Cene so dosegle vrh v Q4 2018 in se v letu 2019 spet znižale. V nasprotju z uspešnim letom 2018 se je trg v letu 2019 znatno upočasnil. Segment rudarske opreme se je začel krčiti v letu 2019, po kratki fazi okrevanja, v kateri so prihodki v letih 2017 in 2018 presegli 1 mlrd USD. Prodaja rudarskih strojev upada, saj upada tudi povpraševanje po električni energiji.
 
Najbolj uspešen segment kanadskega trga strojne opreme je segment gradbenih strojev, ki je v letu 2019 ustvaril vrednost 6 mlrd EUR, kar predstavlja 65,6 % celotne vrednosti trga. Segment kmetijskih strojev je v tem obdobju ustvaril prihodke v višini 2,2 mlrd EUR ali 24,9 % celotne vrednosti trga. Leta 2019 je bilo v Kanadi povpraševanje po gradbenih strojih manjše, kar je posledica počasnejše rasti celotne gradbene industrije, zlasti v ne-stanovanjskem segmentu. Kljub temu je segment dosegel boljše rezultate od segmenta kmetijskih strojev, ki je leta 2019 dosegel 3,4 % rast. Glavni dejavnik rasti tega segmenta je stalni trend konsolidacije kmetovanja po vsem svetu. Zlasti v ZDA je to vplivalo na kanadski izvozni trg strojne opreme, ki prispeva več kot polovico tržnih prihodkov.
 
Analitiki napovedujejo, da bo kanadski trg strojne opreme v obdobju 2020-2024 upadal po -4,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 6,8 mlrd EUR. Trg strojne opreme v ZDA naj bi v prihodnjih petih letih upadal po -2,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 50,2 mlrd EUR, medtem ko naj bi mehiški trg v napovedanem obdobju rasel po 0,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 3,8 mlrd EUR. Pandemija COVID-19 je trg strojne opreme močno prizadela v vseh segmentih. Na primer v segmentu gradbene opreme bodo upad povpraševanja, motnje v dobavni verigi in nezaupanje vlagateljev imele dolgoročen negativen vpliv na trg strojne opreme. Čeprav je v prvi polovici leta 2020 sprva kazalo, da bo kmetijski sektor manj prizadet, se spopada z negotovostjo in pričakovati je, da bo povpraševanje po strojih v tem segmentu vsaj kratkoročno močno upadlo.
 

Glavni konkurenti na trgu so:

 • Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
 • RMS-Ross Corp
 • Atlas Copco AB

Kanadski trg strojne opreme je v letu 2019 zrasel za 0,4 % in dosegel vrednost 9,1 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2015–2019 je znašala 4 %.
 

Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 7.850  
2016 7.308 -6,9 %
2017 8.527 18,8 %
2018 8.605 5,4 %
2019 9.104 0,4 %Analitiki napovedujejo, da bo kanadski trg strojne opreme v letu 2024 dosegel vrednost 6,8 mlrd EUR, kar je 19,7 % manj kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020-2024 znaša -4,3 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 7.539 -17,9 %
2021 7.737 2,6 %
2022 7.472 -0,8 %
2023 7.032 -1,8 %
2024 6.769 -2,1 %


Segment gradbenih strojev je največji in je v letu 2019 ustvaril 65,6 % celotnega obsega trga.

Tržni deleži po segmentih glede na vrednost za leto 2019 (v odstotkih)

Gradbeni stroji 65,6 %
Kmetijski stroji 24,9 %
Rudarska oprema 9,5 %Kanada predstavlja 10,5 % ameriškega trga strojne opreme glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji glede na vrednost za leto 2019 (v odstotkih)

ZDA 71,6 %
Kanada 10,5 %
Mehika 4,7 %
Ostale ameriške države 13,2 %

 

Največja podjetja na področju strojne opreme v Kanadi (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR 
Samuel Son & Co. Limited 1.532,90
Camso Inc 1.523,04
Sms Equipment Inc 829,47
Sms Construction And Mining Systems Inc 746,53
Ag Growth International, Inc. 654,57
599681 Saskatchewan Ltd 622,10
 

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.
 

Vir: Factiva, oktober 2020.
Energetika - obnovljivi viri energije

V analizi trg obnovljivih virov energije sestoji iz neto proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Razdeljen je na štiri segmente; hidroelektrarne, vetrna energija, sončna in druge energije (biomasa, geotermalna, plimovalna in valovna energija). Obseg trga je izračunan kot neto količina električne energije, proizvedene z obnovljivimi viri v TWh, tržna vrednost pa je izračunana glede na povprečje letnih maloprodajnih cen na kWH, vključno z veljavnimi davki.

Kanadski trg obnovljivih virov energije je v obdobju 2015-2019 rasel po 3,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 31,8 mlrd EUR. Za primerjavo, trg obnovljivih virov energije je v ZDA v zadnjih petih letih rasel po 10,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 78,7 mlrd EUR, medtem ko je mehiški trg v tem obdobju rasel po 8,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 3,8 mlrd EUR.

Obseg tržne potrošnje se je v obdobju 2015-2019 povečeval po 0,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel 431,3 TWh. Po napovedih se bo obseg v obdobju 2020-2024 povečeval po 2,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel 479,4 TWh.
Največji segment kanadskega trga obnovljivih virov energije je segment hidroenergije, ki je v letu 2019 proizvedel 382 TWh električne energije, kar predstavlja 88,6 % celotnega obsega trga. Segment vetrne energije je v tem obdobju proizvedel 34,2 TWh ali 7,9 % celotnega obsega trga.

Kanada ima v letu 2020 četrto največjo instalirano zmogljivost in proizvodnjo hidroenergije na svetu, za Kitajsko, Brazilijo in ZDA. Združenje Waterpower Canada meni, da ima država še vedno neizkoriščen hidroenergetski potencial in možnost, da podvoji sedanjo proizvodnjo, ki trenutno predstavlja več kot 60 % celotne proizvodnje električne energije.

Analitiki napovedujejo, da bo kanadski trg obnovljivih virov energije v obdobju 2020-2024 rasel po 2,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 33 mlrd EUR. Trg obnovljivih virov v ZDA naj bi po napovedih v prihodnjih petih letih rasel po 4,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 89,8 mlrd EUR, mehiški trg pa naj bi v napovedanem obdobju rasel po 8 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 5,2 mlrd EUR. Leta 2020 bodo posledice pandemije COVID-19 in pričakovana svetovna recesija povzročile upad trga. Vendar pa je pričakovati, da bo to le kratkoročno, saj bo trg od leta 2021 dalje spet beležil zdravo rast. Neizkoriščen potencial hidroenergije v državi pomeni, da bo delež obnovljivih virov v celotni mešanici goriv verjetno še naprej rasel. Je pa še vedno nepredvidljivo, kako bo svetovna recesija vplivala na trg po pandemiji.
 

Glavna konkurenta na trgu sta:

 • Ontario Power Generation Inc.
 • BC Hydro

Kanadski trg obnovljivih virov energije je v letu 2019 upadel za -0,4 % in dosegel obseg 431,3 TWh. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2015–2019 je znašala 0,5 %.
 

Rast obsega trga po letih (v TWh)

Leto TWh Povprečna letna
stopnja rasti
2015 422,0  
2016 431,0 2,1 %
2017 440,5 2,2 %
2018 433,0 -1,7 %
2019 431,3 -0,4 %


Kanadski trg obnovljivih virov energije je v letu 2019 upadel za -1,4 % in dosegel vrednost 31,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2015–2019 je znašala 3,7 %.
 

Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 27.657  
2016 31.351 13,1 %
2017 32.920 6,9 %
2018 30.593 -3,0 %
2019 31.785 -1,4 %


Analitiki napovedujejo, da bo kanadski trg obnovljivih virov energije v letu 2024 dosegel obseg 479,4 TWh, kar je 11,2 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2020–2024 znaša 2,1 %. Vrednostno naj bi trg v letu 2024 dosegel 33 mlrd EUR, 12,4 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020-2024 znaša 2,3 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 31.171 -2,6 %
2021 32.432 3,8 %
2022 32.631 3,4 %
2023 32.521 4,0 %
2024 33.057 3,4 %Segment hidroenergije je največji in je v letu 2019 ustvaril  88,6 % celotnega obsega trga.

Tržni deleži po segmentih glede na obseg za leto 2019 (v odstotkih)

Hidroenergija 88,6 %
Vetrna energija 7,9 %
Ostalo (geotermalna, biomasa,…) 2,5 %
Sončna energija 1,0 %Kanada predstavlja 19,8 % ameriškega trga obnovljivih virov energije glede na obseg.

Tržna segmentacija v regiji glede na obseg za leto 2019 (v odstotkih)

ZDA 49,1 %
Kanada 19,8 %
Mehika 2,4 %
Ostale ameriške države 28,7 %

 
Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije v Kanadi (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR 
Hydro-Québec 9.978,44
Fortis, Inc. 5.759,93
Bruce Power LP 1.978,06
Hydro One Networks Incorporated 1.971,30
Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc 1.903,11
TransAlta Corp. 1.497,75
Algonquin Power & Utilities Corp. 1.392,06


Največja podjetja na področju obnovljivih virov energije v Kanadi (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Hydro-Québec 9.978,44
Hydro One Networks Incorporated 1.971,30
Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc 1.903,11
Algonquin Power & Utilities Corp. 1.392,06
Northland Power, Inc. 1.085,99
Hydro Ottawa Holding, Inc. 740,70
Boralex, Inc. 375,75


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, oktober 2020.Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje