Kanada

Gospodarske panoge Kanade

Priložnosti na trgu

Perspektivna področja za izvoznike in investitorje:

Avtomobilske komponente: Kanada je drugi največji avtomobilski trg v Severni Ameriki. Uvoz predstavlja približno 3/4 trga. V Kanadi je prisotna večina svetovnih proizvajalcev vozil, ki imajo velike dobavne verige, s katerimi lahko pokrijejo najrazličnejše visokotehnološke potrebe za svoje procese. Največja družba med njimi, Magna International, je ena vodilnih svetovnih proizvajk in sestavlja tudi kompletna vozila za podjetja, kot so Mercedes, BMW in Chrysler. V Kanadi deluje tudi zelo močna panožna organizacija, Združenje proizvajalcev avtomobilskih delov (APMA).
Priložnosti so predvsem v segmentu sestavnih delov, kot so menjalniki, pogonske osi, dušilci in izpušne cevi, sklopke in drugi deli motornih vozil.

E-zdravstvo: Izdatki za zdravstveno varstvo Kanade bodo v prihodnjih letih usmerjeni predvsem v E-zdravstvo. Najbolj perspektivni področji sta tele-medicina ter shranjevanje in prenos elektronskih zdravstvenih kartotek. Velik napredek v tehnologiji poganja inovacije v kanadskem medicinskem sektorju, kar vodi k razvoju in povečanemu povpraševanju po povezanih medicinskih napravah, ki lahko ustvarjajo, zbirajo, analizirajo in prenašajo podatke.
Globalna pandemija COVID-19 je ustvarila pogoje za širitev virtualnega zdravstvenega varstva v Kanadi. Priložnosti so predvsem za podjetja in razvijalce rešitev, ki lahko Kanadčanom omogočajo širši spletni dostop do zdravstvenih informacij. Sem spadajo na primer portali, ki pacientom omogočajo spletno rezervacijo terminov, spletna mesta, ki pacientom omogočajo dostop do elektronskih zdravstvenih kartotek in laboratorijskih rezultatov ter spletne platforme, ki povezujejo paciente s ponudniki. Veliko rast beležijo tudi mobilne aplikacije, ki omogočajo dostop do zdravstvenega varstva na daljavo. Rastoča sektorja sta tudi spremljanje bolnikov na daljavo in digitalna orodja na področju oskrbe duševnega zdravja. Zdravstvene organizacije iščejo večjezična digitalna zdravstvena orodja, prilagojena potrebam podeželskih in avtohtonih skupnosti. Vse več je povpraševanja po opremi za virtualno spremljanje bolnikovega zdravstvenega stanja in varno elektronsko posredovanje podatkov zdravnikom.

IKT: Kanadski IKT sektor je glavno gonilo gospodarstva in je močno odvisen od uvoza. Sektor beleži močno rast, predvsem v segmentih programske opreme, računalniških storitev in veleprodaje IKT. Perspektivna področja so Internet stvari (IoT), računalništvo v oblaku, umetna inteligenca in analiza podatkov ter kibernetska varnost. Grožnje kibernetske varnosti se v Kanadi povečujejo in velika večina organizacij pravi, da so bile žrtve kibernetskih napadov v zadnjih 12 mesecih. Tako je kibernetska varnost ena glavnih skrbi v vladnih in podjetniških organizacijah v državi. 


Gospodarstvo

Kanadsko gospodarstvo je 10. največje na svetu in najmanjše med državami G7. Kanada je zelo integrirana z ZDA, ki so daleč njen največji trgovinski partner. Gospodarstvo temelji na storitvah, vendar je Kanada tudi 4. največja izvoznica nafte na svetu. Kanadsko gospodarstvo je močno odvisno od izvoza. 
 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 2 % kanadskega BDP in zaposluje okoli 2 % prebivalstva. Kanada je ena največjih izvoznic kmetijskih proizvodov na svetu, še zlasti pšenice, proizvede pa tudi 10 % svetovnih pridelkov GSO. Zelo pomemben segment kmetijskega sektorja je ribištvo.

Kanada je tudi ena od vodilnih proizvajalk mineralov, zlasti niklja, cinka in urana. Poleg tega je država bogata tudi s plinom in nafto.

V kanadskem gospodarstvu prevladuje storitveni sektor, ki je v letu 2021 predstavljal 71 % BDP države in zaposloval skoraj 80 % aktivnega prebivalstva. Največji delodajalec storitvenega sektorja je segment trgovine na drobno, ki zaposluje približno 12 % delovne sile v državi. Za gospodarstvo države sta pomembna segmenta tudi izobraževanje in zdravstvo. Najbolj dinamični segmenti pa so telekomunikacije, turizem, internet in vesoljski inženiring.

Vir: EIU; Factiva, junij 2022.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor prispeva 27 % BDP in zaposluje nekaj manj kot 1/5 delovne sile. Kanada ima 6 močnih industrijskih sektorjev:

 • obnovljive vire energije
 • gozdarstvo
 • vodik in gorivne celice
 • rudarstvo (kovine in minerali)
 • ribolov
 • nafta in plin


V letu 2021 je Kanada beležila 4,2 % rast industrijske proizvodnje. Za leto 2022 je napovedana rast industrijske proizvodnje v višini  4,5 %.  V letih 2023 in 2024 naj bi industrijska proizvodnja dosegala pozitivno rast in sicer v višini 3 % in 2,5 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na kanadskem trgu:

 

Ekološka živila 

V analizo so zajeta živila, ki so certificirana kot ekološka živila in katerih sestavine so pridelane brez uporabe kemikalij. Tržne vrednosti so izračunane po maloprodajnih cenah (MPC). 

Kanadski trg ekoloških živil je leta 2021 ustvaril skupne prihodke v višini 5 mlrd EUR, kar predstavlja 10,7 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017 - 2021.

Rast trga ekoloških živil v Kanadi je del svetovnega trenda zdravega prehranjevanja, vse večje zaskrbljenosti glede dobrega počutja živali v segmentu mesa in perutnine ter povpraševanja po diferenciranih izdelkih v segmentu pripravljenih obrokov. 

Glede na raziskavo, ki jo je izvedlo Kanadsko združenje za ekološko trgovino (COTA), je glavni potrošnik ekološke hrane mlajša populacija. Za potrošnike stare 18–24 let, predstavljajo ekološki izdelki 46 % njihovih tedenskih nakupov živil. Za milenijce stare 25–34 let, pa ekološki izdelki predstavljajo 32 % njihovih tedenskih nakupov živil. Povpraševanje te demografske skupine je bilo v zadnjih nekaj letih ključno gonilo rasti trg.

Ekološki izdelki, prodani v Kanadi, so v letu 2021 predstavljali 3,2 % celotne prodaje živil.


Segment kruha in žitaric je bil leta 2021 najdonosnejši na trgu, s skupnimi prihodki v višini 2,1 mlrd EUR, kar predstavlja 41,9 % skupne vrednosti trga. Segment mesa, rib in perutnine je leta 2021 prispeval prihodke v višini 1,6 mlrd EUR ali 32,5 % skupne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo kanadski trg ekoloških živil v prihodnjih 5 letih rasel po 12,4 % povprečni letni stopnji ter leta 2026 dosegel vrednost 8,9 mlrd EUR.

 
Glavni konkurenti na trgu so:

 • Loblaw Companies Limited
 • Empire Co Ltd
 • Metro AG
 • Costco Wholesale Corporation
 
Kanadski trg ekoloških živil je v letu 2021 zrasel za 16 % in dosegel vrednost 5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2017–2021 je znašala 13,6 %.

Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 3.008  
2018 3.125 3,9 %
2019 3.488 11,6 %
2020 4.314 23,7 %
2021 5.007 16,0 %Analitiki napovedujejo, da bo kanadski trg ekoloških živil v letu 2026 dosegel vrednost 8,9 mlrd EUR, kar je 79,2 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022-2026 znaša 12,4 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 5.675 13,4 %
2023 6.330 11,5 %
2024 7.099 12,1 %
2025 7.994 12,6 %
2026 8.974 12,3 %Segment mesa, rib in perutnine je največji na kanadskem trgu ekoloških živil in je v letu 2021 ustvaril 42,1 % celotne vrednosti trga. 

Tržni deleži po segmentih glede na vrednost za leto 2021 (v odstotkih)

 Kanada predstavlja 9,5 % ameriškega trga ekoloških živil glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji glede na vrednost za leto 2021 (v odstotkih)

Največja podjetja na področju živilske industrije v Kanadi 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Mccain Foods Group Inc 19.135,65
Cargill Limited 17.977,79
Provigo Distribution Inc 17.587,26
Saputo, Inc. 11.800,38
Mccain Foods Limited 9.567,82
Sollio Groupe Coopératif 5.386,94
Maple Leaf Foods, Inc. 3.510,80


 Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.


Vir: Factiva, december 2022Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov

Analiza vključuje proizvodnjo osebnih avtomobilov. Vrednost proizvodnje je izračunana glede na prodajno ceno proizvajalca ter ne vključuje davkov in dajatev. Obseg proizvodnje predstavlja količino popolnoma dokončanih avtomobilov v državi.

Kanadska avtomobilska industrija je leta 2021 ustvarila skupne prihodke v višini 13,4 mlrd EUR, kar predstavlja -12,9 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017-2021.
 
Kanada je neto izvoznica avtomobilov, pri čemer so Stellantis, Honda in Ford med največjimi proizvajalci v državi. Kanada večino avtomobilov izvozi v ZDA. Zmanjševanje ravni povpraševanja in količinske porabe v ZDA je v zadnjih 5 letih močno prizadelo kanadsko avtomobilsko industrijo. Prav tako se je zmanjšalo tudi domače povpraševanje po avtomobilih. 

V Kanadi so vedno bolj priljubljene storitve so-uporabe vozil, še posebej med mlajšimi segmenti družbe, zaradi finančnih ali okoljskih razlogov. Eden vidnejših ponudnikov teh storitev v Kanadi je podjetje Zipcarin car2go.
 
Obseg industrijske proizvodnje avtomobilov se je v Kanadi v zadnjih 5 letih zmanjševal po -14,6 % povprečni letni stopnji ter leta 2021 dosegel skupno 1,1 mio enot. Analitiki napovedujejo, da se bo obseg industrije do konca leta 2026 povečal na 1,2 mio enot, kar predstavlja 2,1 % povprečno letno stopnjo v obdobju 2022-2026.
 
Vrednost proizvodnje avtomobilov naj bi po napovedih v prihodnjih 5 letih rasla po 5,4 % povprečni letni stopnji ter v letu 2026 dosegla 17,5 mlrd EUR.

Rast proizvodnje avtomobilov v Kanadi bo v prihodnjih 5 letih ostala razmeroma umirjena. Pomanjkanje povpraševanja je ključni dejavnik, ki omejuje rast v tej industriji. Podjetja za so-uporabo avtomobilov bodo v predvidenem obdobju še naprej nadomeščala redno lastništvo avtomobilov in vplivala na raven obsega v kanadski avtomobilski industriji. 
 

Glavni konkurenti na trgu:

 • Stellantis NV
 • Honda Motor Co., Ltd.
 • Ford Motor Company Limited

Kanadska avtomobilska proizvodnja je v letu 2021 upadla za -20 % in dosegla vrednost 13,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2017–2020 je znašala -12,4 %.

Rast vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 22.829  
2018 22.406 -2,0 %
2019 22.660 1,2 %
2020 16.825 -25,7 %
2021 13.443 -20,0 %Analitiki napovedujejo, da bo kanadska proizvodnja avtomobilov v letu 2026 dosegla vrednost 17,5 mlrd EUR, kar je 30,2 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2022–2026 znaša 5,4 %. 

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 16.995 25,9 %
2023 16.741 -1,2 %
2024 16.234 -3,1 %
2025 16.318 0,5 %
2026 17.502 7,4 %


Stellantis je vodilni konkurent v kanadski avtomobilski industriji in je imel v letu 2021 13,6 % delež v obsegu kanadske avtomobilske proizvodnje.
 

Tržni deleži proizvajalcev glede na obseg za leto 2021 (v odstotkih)


 


Kanada predstavlja 7,1 % ameriške proizvodnje avtomobilov glede na vrednost.
 

Tržna segmentacija v regiji glede na vrednost za leto 2021 (v odstotkih)

Največji proizvajalci vozil v Kanadi 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
BRP, Inc. 5.937,02
Toyota Motor Manufacturing Canada Inc. 2.283,86
NFI Group, Inc. 2.281,86
Bombardier Recreational Products Inc. 1.982,39
Adesa Auctions Canada Corporation 905,29
New Flyer Industries Canada Ulc 599,51
Nova Bus Inc 285,48Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.


Vir: Factiva, december 2022Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje