Kanada

Gospodarske panoge Kanade

Priložnosti na trgu


Perspektivna področja za izvoznike in investitorje:

Avtomobilske komponente: Kanada je drugi največji avtomobilski trg v Severni Ameriki. Največ uvažajo osebna vozila, tovornjake, avtobuse, pa tudi avtomobilske komponente.

Zdravstvo: V kanadskem zdravstvu se povpraševanje po zdravstveni opremi in storitvah stalno povečuje, kar je posledica napredovanja kroničnih bolezni in staranja prebivalstva. Vladna poraba za zdravstvo presega 10 % kanadskega BDP, kar je eden najvišjih odstotkov v razvitem svetu. Večji del te porabe je namenjen trem vodilnim vzrokom smrti: kardiovaskularnim boleznim, raku in boleznim dihal. Na kanadskem trgu medicinskih pripomočkov je veliko povpraševanje po visokokakovostnih medicinskih tehnologijah, pri čemer uvoz predstavlja skoraj 75 % trga z medicinskimi pripomočki.

Okoljske tehnologije: Kanadska vlada ocenjuje, da je za naložbe v posodobitev okoljskih tehnologij v naslednjih 30 letih potrebnih 10 mlrd USD. Vsaka četrta čistilna naprava potrebuje nadgradnjo, da bi bila skladna s Pravilnikom o sistemskih odpadnih vodah. V Kanadi je potrebno nadgraditi več kot 800 čistilnih naprav. Zvezne in deželne vlade so uvedle pomembne omejitve onesnaževanja zraka, vode in tal, ki so pomembna gonilna sila na trgu. Poleg tega nudijo vlade podporne programe za okoljske tehnologije.


Gospodarstvo

Kanadsko gospodarstvo je močno odvisno od izvoza. Kanada je peti največji svetovni proizvajalec plina, hkrati pa drugo najhitreje rastoče gospodarstvo med državami G7, takoj za ZDA. K gospodarski uspešnosti države je prispevalo predvsem povečanje zasebne potrošnje, poslovnih naložb in rast plač.
Glede na to, da je Kanada tudi med največjimi proizvajalci nafte na svetu in tretja država na svetu po dokazanih rezervah nafte, je velik del gospodarske uspešnosti države odvisen od ravni svetovnih cen surove nafte. 

Struktura BDP

 

Kmetijski sektor predstavlja 2 % kanadskega BDP in zaposluje 1,5 % prebivalstva. Kanada je ena največjih izvoznic kmetijskih proizvodov na svetu, še zlasti pšenice, proizvede pa tudi 10 % svetovnih pridelkov GSO.
Zelo pomemben segment kmetijskega sektorja je ribištvo.


Kanada je tudi ena od vodilnih proizvajalk mineralov, zlasti niklja, cinka in urana. Poleg tega je država bogata s plinom in ima tretje največje zaloge nafte na svetu, katerih proizvodnja je zgoščena v zahodnih provincah, zlasti v Alberti.

V kanadskem gospodarstvu prevladuje storitveni sektor, ki je v letu 2019 predstavljal 71 % BDP države in zaposloval 79,1 % aktivnega prebivalstva. Največji delodajalec storitvenega sektorja je segment trgovine na drobno. Za gospodarstvo države sta pomembna segmenta tudi izobraževanje in zdravstvo. Najbolj dinamični segmenti pa so telekomunikacije, turizem, internet in vesoljski inženiring.
 

Vir: EIU; Factiva, junij 2020.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor prispeva 27 % BDP in zaposluje 19,4% delovne sile. Kanada ima šest močnih industrijskih sektorjev:

  • obnovljive vire energije
  • gozdarstvo
  • vodik in gorivne celice
  • rudarstvo (kovine in minerali)
  • ribolov
  • nafta in plin

 
V letu 2019 je Kanada beležila -0,9 % upad industrijske proizvodnje. Za leto 2020 je napovedan upad industrijske proizvodnje v višini -10,3 %.  V letih 2021 in 2022 naj bi industrijska proizvodnja zopet dosegala pozitivno rast in sicer v višini 4,6 % in 3,7 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na kanadskem trgu:

 

Lesna industrija 

Industrija lesnih izdelkov veliko prispeva k gospodarski rasti in rasti zaposlovanja v Kanadi, saj je država ena največjih izvoznic lesnih izdelkov na svetu. Kanadski trg lesnih izdelkov je v letu 2018 dosegel vrednost 23,3 mlrd EUR.

Številne inovacije na področju lesnih izdelkov so v zadnjih letih privedle do bolj konkurenčne in okolju prijazne proizvodnje. Kanada je vodilna država na področju trajnosti gozdov in ima večinski delež certificiranih gozdov na svetu. To spodbuja tudi rast trga lesnih izdelkov.

Po napovedih analitikov bo v obdobju 2019-2024 trg lesnih izdelkov v Kanadi rasel po 1,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 24,9 mlrd EUR.

S spodbujanjem proizvodnje lesnih izdelkov, država ustvarja bolj trajnostno gospodarstvo v državi.

Pomemben del kanadskega gospodarstva je tudi proizvodnja pohištva, tako po ustvarjenem prihodku, kot tudi po številu delovnih mest. Kanada je četrti največji pohištveni trg na svetu, za ZDA, Združenim kraljestvom in Nemčijo. V letu 2018 je vrednost kanadskega pohištvenega trga dosegla 34,6 mlrd EUR.
 

Največji proizvajalci pohištva v Kanadi (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Transport Tfi 21 S.E.C. 1.830,05
Teknion Corporation 708,22
Teknion Limited 647,52
Johnson Controls Nova Scotia U.L.C. 607,05
Kitchen Craft Of Canada 569,23
Pather Plastics Canada Inc 343,99
Centura (Ottawa) Limited 261,44
 

Največja podjetja na področju lesnih izdelkov v Kanadi (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
West Fraser Timber Co. Ltd. 4.076,10
Interfor Corp. 1.456,79
Stella-Jones, Inc. 1.415,04
Masonite Inc 815,25
Alpa Lumber Inc 724,72
Structures Barrette Inc 465,89
Arauco Canada Limited 334,09Vir: Factiva, oktober 2019.


Energetika - obnovljivi viri energije

V primerjavi z večino držav OECD ima Kanada zelo visok delež obnovljivih virov energije v njihovi oskrbi z energijo. V letu 2018 je 17,3 % energije v Kanadi izviralo iz obnovljivih virov. Glavni vir obnovljive energije je vodna energija, saj zagotavlja 68 % proizvodnje električne energije v Kanadi. Biomasa ima drugi največji delež pri proizvodnji obnovljivih virov. Ta znaša 23 %. Električna energija iz vetrne energije pa je eden najhitreje rastočih virov električne energije na svetu in v Kanadi. Veter predstavlja 4 % proizvodnje električne energije v Kanadi.

V Ontariu so v letu 2009 na podlagi Zakona o zeleni energiji in zeleni ekonomiji uvedli podporno shemo (FiTs). Leta 2016 so podporno shemo zamenjali z novim sistemom nabave (2nd Large Renewable Procurement -LRP), da bi prihranili 2,3 mlrd EUR pri nabavi 930 MW električne energije iz obnovljivih virov. Toda konec leta 2016 se je vlada zaradi pričakovanega hitrega znižanja cen obnovljivih virov energije odločila začasno ukiniti LRP II. Polovica pogodb (za 440 MW energije) je bila odpovedana sredi leta 2018.

Quebec si je zastavil cilj, da bo do leta 2030 povečal svojo proizvodnjo obnovljivih virov energije za 25 % in povečal delež obnovljivih virov v porabi energije na 61 % do leta 2030.

V Britanski Kolumbiji Zakon o čisti energiji iz leta 2010 predvideva, da naj bi delež obnovljivih virov energije v proizvodnji električne energije dosegel vsaj 93 % do leta 2030.

Cilj Alberte pa je, da do leta 2030 pokrije 30 % svoje porabe električne energije z obnovljivimi viri energije. 

 

Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije v Kanadi (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Fortis, Inc. 5.589,81
Bruce Power LP 2.113,95
TransAlta Corp. 1.453,75
NB Power Holding Corp. 1.283,18
Fortisbc Pacific Holdings Inc 1.235,69
Alberta Electric System Operator 1.196,51
Atco Electric Ltd 1.146,04
 

Največja podjetja na področju obnovljivih virov energije v Kanadi (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Hydro-Québec 10.663,98
Hydro One Networks Incorporated 2.106,73
Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc 2.054,40
Manitoba Hydro 1.861,39
Algonquin Power & Utilities Corp. 1.409,70
Northland Power, Inc. 1.036,40
Hydro Ottawa Holding, Inc. 791,59Vir: Factiva, oktober 2019.Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje