Kanada

Gospodarske panoge Kanade

Priložnosti na trgu


Perspektivna področja za izvoznike in investitorje:

Avtomobilske komponente: Kanada je drugi največji avtomobilski trg v Severni Ameriki.  Uvoz predstavlja približno 3/4 trga. V Kanadi je prisotna večina svetovnih proizvajalcev vozil, ki imajo velike dobavne verige, s katerimi lahko pokrijejo najrazličnejše visokotehnološke potrebe za svoje procese. Priložnosti so predvsem v segmentu sestavnih delov, kot so menjalniki, pogonske osi, dušilci in izpušne cevi, sklopke in drugi deli motornih vozil.

Zdravstvo: Kanada je 8. največji trg medicinskih pripomočkov na svetu, ki je bil v letu 2020 ocenjen na približno 8,6 mlrd USD. V kanadskem zdravstvu se povpraševanje po zdravstveni opremi in storitvah stalno povečuje, kar je posledica napredovanja kroničnih bolezni in staranja prebivalstva. Vladna poraba za zdravstvo presega 10 % kanadskega BDP, kar je eden najvišjih odstotkov v razvitem svetu. Največ denarja bo v prihodnje namenjeno za zdravstvene tehnologije, vključno s tele-medicino ter shranjevanjem in prenosom elektronskih zdravstvenih evidenc.

IKT: Kanadski IKT sektor je glavno gonilo gospodarstva in je močno odvisen od uvoza. Sektor beleži močno rast, predvsem v segmentih programske opreme, računalniških storitev in veleprodaje IKT. Perspektivna področja so IT storitve, kibernetska varnost, računalništvo v oblaku, umetna inteligenca in analiza podatkov.


Gospodarstvo

Kanadsko gospodarstvo je močno odvisno od izvoza. Kanada je 5. največja svetovna proizvajalka plina, hkrati pa ima 2. najhitreje rastoče gospodarstvo med državami G7, takoj za ZDA. K gospodarski uspešnosti države je prispevalo predvsem povečanje zasebne potrošnje, poslovnih naložb in rast plač.
Glede na to, da je Kanada tudi med največjimi proizvajalci nafte na svetu in 4. država na svetu po dokazanih rezervah nafte, je velik del gospodarske uspešnosti države odvisen od ravni svetovnih cen surove nafte. 

Struktura BDP

 

Kmetijski sektor predstavlja 2 % kanadskega BDP in zaposluje 1 % prebivalstva. Kanada je ena največjih izvoznic kmetijskih proizvodov na svetu, še zlasti pšenice, proizvede pa tudi 10 % svetovnih pridelkov GSO. Zelo pomemben segment kmetijskega sektorja je ribištvo.

Kanada je tudi ena od vodilnih proizvajalk mineralov, zlasti niklja, cinka in urana. Poleg tega je država bogata s plinom in ima 4. največje zaloge nafte na svetu, katerih proizvodnja je zgoščena v zahodnih provincah, zlasti v Alberti.

Kljub izbruhu pandemije COVID-19 je bil izvoz kanadskega kmetijskega sektorja leta 2020 precej odporen in je v obdobju september 2019 - september 2020 zrasel za 5,1 %.

V kanadskem gospodarstvu prevladuje storitveni sektor, ki je v letu 2020 predstavljal 71 % BDP države in zaposloval skoraj 80 % aktivnega prebivalstva. Največji delodajalec storitvenega sektorja je segment trgovine na drobno, ki zaposluje približno 12 % delovne sile v državi. Za gospodarstvo države sta pomembna segmenta tudi izobraževanje in zdravstvo. Najbolj dinamični segmenti pa so telekomunikacije, turizem, internet in vesoljski inženiring.


Vir: EIU; Factiva, april 2021.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor prispeva 27 % BDP in zaposluje 19 % delovne sile. Kanada ima 6 močnih industrijskih sektorjev:

 • obnovljive vire energije
 • gozdarstvo
 • vodik in gorivne celice
 • rudarstvo (kovine in minerali)
 • ribolov
 • nafta in plin


V letu 2020 je Kanada beležila -8,4 % upad industrijske proizvodnje. Za leto 2021 je napovedana rast industrijske proizvodnje v višini  6,9 %.  V letih 2022 in 2023 naj bi industrijska proizvodnja dosegala pozitivno rast in sicer v višini 4,5 % in 2,9 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na kanadskem trgu:

 

Ekološka živila 

V analizo so zajeta živila, ki so certificirana kot ekološka živila in katerih sestavine so pridelane brez uporabe kemikalij. Tržne vrednosti so izračunane po maloprodajnih cenah (MPC). 

Kanadski trg ekoloških živil je v obdobju 2016-2020 rasel po 3,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 ustvaril vrednost 3,3 mlrd EUR. Za primerjavo, trg ekoloških živil je v ZDA v zadnjih 5 letih rasel po 4,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 ustvaril vrednost 44,7 mlrd EUR, medtem ko je mehiški trg v tem obdobju rasel po 3,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 12,6 mlrd EUR.
Rast trga ekoloških živil v Kanadi je del svetovnega trenda zdravega prehranjevanja. Glede na raziskavo, ki jo je izvedlo Kanadsko združenje COTA, so potrošniki ekoloških živil predvsem mlajši ljudje. Največ jih je v starostni skupini med 25 in 34 let.

Največji segment na trgu je segment sadja in zelenjave, ki je v letu 2020 ustvaril prihodke v višini 1,1 mlrd EUR, kar predstavlja 35,4 % celotnega trga. Segment pripravljenih živil je v letu 2020 ustvaril prihodke v višini 679,6 mio EUR ali 20,5 % celotne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo kanadski trg ekoloških živil v obdobju 2021-2025 rasel po 5,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 4,1 mlrd EUR. Trg ekoloških živil v ZDA naj bi v prihodnjih 5 letih rasel po 4,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 51,5 mlrd EUR, medtem ko naj bi mehiški trg v napovedanem obdobju rasel po 11,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 20,3 mlrd EUR.
 

Glavni konkurenti na trgu so:

 • Loblaw Companies Limited
 • Empire Co Ltd
 • Metro AG
 • Costco Wholesale Corporation
 
Kanadski trg ekoloških živil je v letu 2020 upadel za -2 % in dosegel vrednost 3,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2016–2020 je znašala 3,3 %.

Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 2.997  
2017 2.944 0,0 %
2018 2.929 3,9 %
2019 3.445 11,6 %
2020 3.317 -1,9 %


Analitiki napovedujejo, da bo kanadski trg ekoloških živil v letu 2025 dosegel vrednost 4,1 mlrd EUR, kar je 31 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021-2025 znaša 5,5 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 3.436 9,1 %
2022 3.716 5,4 %
2023 4.009 4,2 %
2024 4.015 4,6 %
2025 4.060 4,5 %


Segment sadja in zelenjave je največji in je v letu 2020 ustvaril 35,4 % celotne vrednosti trga.

Tržni deleži po segmentih glede na vrednost za leto 2020 (v odstotkih)

Sadje in zelenjava 35,4 %
Pripravljena hrana 20,5 %
Ekološke pijače 16,0 %
Ekološki mlečni izdelki 11,0 %
Meso, ribe, perutnina, jajca 5,1 %


Kanada predstavlja 6,8 % ameriškega trga ekoloških živil glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji glede na vrednost za leto 2020 (v odstotkih)

ZDA 91,4 %
Kanada 6,8 %
Mehika 0,1 %
Ostale ameriške države 1,7 %

 

Največja podjetja na področju živilske industrije v Kanadi 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Mccain Foods Group Inc 16.374,43
Cargill Limited 15.383,65
Provigo Distribution Inc 15.049,47
Saputo, Inc. 9.555,58
Sollio Groupe Coopératif 4.609,62
Olymel S.E.C. 4.418,23
Maple Leaf Foods, Inc. 2.838,21
 

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.
 

Vir: Factiva, junij 2021.
Pohištvo in talne obloge

Analiza vključuje prodajo pohištva in talnih oblog na drobno.

Kanadski trg pohištva in talnih oblog je v obdobju 2016-2020 rasel po 1,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 10,4 mlrd EUR. Za primerjavo, trg pohištva in talnih oblog je v ZDA v zadnjih 5 letih rasel po 6,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 158,8 mlrd EUR, medtem ko je mehiški trg v tem obdobju upadal po -1,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 ustvaril vrednost 4,6 mlrd EUR. 

Izbruh pandemije korona virusa je leta 2020 v Kanadi zmanjšal povpraševanje po pohištvu in talnih oblogah. Zaradi omejitvenih ukrepov so se prodajna mesta za daljši čas zaprla, kar je škodljivo vplivalo na trg. Segment fizičnih prodajaln s pohištvom predstavlja 88,1 % trga, zato je zaprtje fizičnih trgovin omejilo potrošnike pri nakupu. Zaradi finančne negotovosti, ki jo je povzročila pandemija, so se potrošniki osredotočili na bistvene nakupe. Spletna prodaja še vedno predstavlja le majhen % celotne prodaje, a je pandemija trend spletnega nakupovanja precej pospešila. Ameriški spletni ponudnik pohištva Wayfair je uspešno prodrl na kanadski trg in v zadnjih letih hitro širi svoje poslovanje, kar dokazuje potencial tega distribucijskega kanala.

Analitiki napovedujejo, da bo kanadski trg pohištva in talnih oblog v obdobju 2021-2025 rasel po 4,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 11,9 mlrd EUR. Trg pohištva in talnih oblog v ZDA, naj bi po napovedih v prihodnjih 5 letih rasel po 2,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 169,6 mlrd EUR, medtem ko naj bi mehiški trg v napovedanem obdobju rasel po 7,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 6,1 mlrd EUR.
 

Glavni konkurenti na trgu:

 • Lowe's Companies, Inc.BC Hydro
 • The Home Depot Inc
 • Home Hardware Stores Ltd
 • Inter IKEA Holding BV

Kanadski trg pohištva in talnih oblog je v letu 2020 upadel za -3,6 % in dosegel vrednost 10,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2016–2020 je znašala 1,3 %.

Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 10.172  
2017 10.343 3,5 %
2018 10.143 2,4 %
2019 10.992 2,9 %
2020 10.415 -3,6 %

Analitiki napovedujejo, da bo kanadski trg pohištva in talnih oblog v letu 2025 dosegel vrednost 11,9 mlrd EUR, kar je 22,2 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2021–2025 znaša 4,1 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 10.326 4,4 %
2022 11.041 4,3 %
2023 11.900 4,1 %
2024 11.837 3,9 %
2025 11.894 3,9 %


Segment pohištva je največji in je v letu 2020 ustvaril 72,7 % celotne vrednosti trga.

Tržni deleži po segmentih glede na vrednost za leto 2020 (v odstotkih)

Pohištvo 72,7 %
Talne obloge 27,3 %


 
Kanada predstavlja 5,7 % ameriškega trga pohištva in talnih oblog glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji glede na vrednost za leto 2020 (v odstotkih)

ZDA 86,1 %
Kanada 5,7 %
Mehika 2,5 %
Ostale ameriške države 5,7 %

 
Največja podjetja na področju proizvodnje pohištva v Kanadi 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Teknion Corporation 654,57
Johnson Controls Nova Scotia U.L.C. 561,06
Kitchen Craft Of Canada 526,10
Pather Plastics Canada Inc 317,93
Global Upholstery Co Limited 224,42
Knoll North America Corp 187,02
Canadel Inc 177,67


Največje trgovine s pohištvom v Kanadi 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Leons Furniture Ltd. 1.464,16
Brick Ltd The 1.276,84
Sleep Country Canada Holdings, Inc. 499,69
Blinds To Go Inc 224,01
Bouclair Inc 224,01
Ikea Canada Limited Partnership 224,01
Benix & Co. Inc 206,53

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, junij 2021.Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje