Kanada

Poslovno sodelovanje Slovenije s Kanado

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kanado 2014 – 2020 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2014 58.820 68.521 127.340 -9.701
2015 70.115 32.022 102.137 38.094
2016 71.760 103.976 175.736 -32.215
2017 80.901 88.730 169.632 -7.829
2018 95.417 57.687 153.104 37.730
2019 93.921 111.857 205.778 -17.937
2020* 112.015 43.626 155.641 68.389

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kanado 2014 – 2020 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021).

 

Slovenski izvoz v Kanado v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
34 % 32.335 Farmacevtski proizvodi
22 % 20.317 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
13 % 11.821 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 7.012 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor
5 % 4.334 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
3 % 2.657 Aluminij in aluminijasti izdelki

 

Slovenski uvoz iz Kanade v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
32 % 36.266 Rude, žlindre in pepeli
22 % 24.649 Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli
20 % 22.140 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
12 % 13.364 Nikelj in nikljevi izdelki
2 % 2.789 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
2 % 2.723 Farmacevtski proizvodi


Vir: Statistični urad RS, julij 2020.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Kanado - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kanado
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kanado o mobilnosti mladih (BCASMM)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BCAIDO)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kanado, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kanado (BCANSNJ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami (MCAESZP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi strani (MEUCASP) 


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk