Kanada

Poslovno sodelovanje Slovenije s Kanado

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Kanade v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
34 36 32 33 36 38


Slovenija je v letu 2022 v Kanado izvozila za 154 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 81 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 235 mio EUR.
S tem se je Kanada lani uvrstila na 38. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kanado 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 71.760 103.976 175.736 -32.215
2017 80.901 88.730 169.632 -7.829
2018 95.417 57.687 153.104 37.730
2019 93.921 111.857 205.778 -17.937
2020 133.022 58.981 192.003 74.041
2021 128.645 60.547 189.192 68.099
2022* 153.640 81.212 234.851 72.428

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kanado 2016 – 2022 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-dec 2022 (posodobljeno mar 2023).

 

Slovenski izvoz v Kanado v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
25 % 38.386 Farmacevtski proizvodi
23 % 35.199 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
17 % 26.775 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 11.759 Aluminij in aluminijasti izdelki
4 % 6.677 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor
4 % 6.357 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor

 

Slovenski uvoz iz Kanade v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
64 % 52.087 Rude, žlindre in pepeli
16 % 12.979 Nikelj in nikljevi izdelki
4 % 3.034 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
2 % 1.838 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
2 % 1.757 Orodje, nožarski izdelki, žlice in vilice iz navadnih kovin, njihovi deli iz navadnih kovin
2 % 1.412 Farmacevtski proizvodi


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Kanado - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kanado
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kanado o mobilnosti mladih (BCASMM)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BCAIDO)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kanado, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kanado (BCANSNJ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami (MCAESZP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi strani (MEUCASP) 


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.

 

 
Poglejte si tudi: