Kanada

Poslovno sodelovanje Slovenije s Kanado

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kanado 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 70.115 32.022 102.137 38.094
2016 71.760 103.976 175.736 -32.215
2017 80.901 88.730 169.632 -7.829
2018 95.417 57.687 153.104 37.730
2019 93.921 111.857 205.778 -17.937
2020 133.022 58.981 192.003 74.041
2021* 71.272 41.101 112.373 30.171

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kanado 2015 – 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul 2021 (posodobljeno oktober 2021).

 

Slovenski izvoz v Kanado v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
39 % 52.389 Farmacevtski proizvodi
19 % 24.786 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
15 % 19.769 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 7.069 Aluminij in aluminijasti izdelki
4 % 5.878 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor
3 % 3.476 Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli

 

Slovenski uvoz iz Kanade v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
60 % 35.442 Rude, žlindre in pepeli
18 % 10.462 Nikelj in nikljevi izdelki
5 % 2.947 Farmacevtski proizvodi
3 % 1.596 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
2 % 1.292 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
2 % 1.031 Razna živila


Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Kanado - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kanado
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kanado o mobilnosti mladih (BCASMM)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BCAIDO)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kanado, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kanado (BCANSNJ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami (MCAESZP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi strani (MEUCASP) 


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk