Kanada

Poslovno sodelovanje Slovenije s Kanado


Predstavljamo vsebine

 

Poslovanje s Slovenijo

Mesto Kanade v blagovni menjavi Slovenije

 
2019 2020 2021 2022 2023
32 34 38 40 40

Slovenija je v letu 2023 v Kanado izvozila za 148 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 41 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 189 mio EUR.
S tem se je Kanada lani uvrstila na 40. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kanado

Blagovna menjava med Slovenijo in Kanado 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 95.417 57.687 153.104 37.730
2019 93.921 111.857 205.778 -17.937
2020 133.022 58.981 192.003 74.041
2021 128.645 60.547 189.192 68.099
2022 153.617 81.213 234.830 72.405
2023 147.601 41.176 188.777 106.425
2024* 44.788 19.901 64.689 24.887


Blagovna menjava med Slovenijo in Kanado 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno junij 2024). 
 

Slovenski izvoz v Kanado v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
39 % 57.010 Farmacevtski proizvodi
20 % 29.596 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
11 % 15.787 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 8.031 Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli
5 % 7.405 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor
4 % 6.357 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor

Slovenski uvoz iz Kanade v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
32 % 12.983 Rude, žlindre in pepeli
28 % 11.453 Nikelj in nikljevi izdelki
7 % 2.739 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 1.705 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 % 1.671 Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli
4 % 1.641 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in priborVir: Statistični urad RS, marec 2024.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Kanado - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kanado
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kanado o mobilnosti mladih (BCASMM)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BCAIDO)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kanado, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kanado (BCANSNJ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami (MCAESZP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi strani (MEUCASP) 


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

 
Poglejte si tudi: