Kanada

Poslovno sodelovanje Slovenije s Kanado

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kanado 2013 – 2019 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 60.422 106.102 166.524 -45.681
2014 58.820 68.521 127.340 -9.701
2015 70.115 32.022 102.137 38.094
2016 71.760 103.976 175.736 -32.215
2017 80.901 88.730 169.632 -7.829
2018 95.417 57.687 153.104 37.730
2019* 68.419 90.643 159.062 -22.224

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kanado 2013 – 2019 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-sep (posodobljeno dec 2019).
 

Slovenski izvoz v Kanado v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
31 % 29.699 Farmacevtski proizvodi
17 % 16.305 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
14 % 13.383 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor
11 % 10.971 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 4.460 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
3 % 3.254 Aluminij in aluminijasti izdelki

 

Slovenski uvoz iz Kanade v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
50 % 29.109 Rude, žlindre in pepeli
16 % 9.370 Nikelj in nikljevi izdelki
7 % 3.793 Farmacevtski proizvodi
5 % 2.782 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
4 % 2.345 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
3 % 2.009 Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli


Vir: Statistični urad RS, julij 2019.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Kanado - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kanado
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kanado o mobilnosti mladih (BCASMM)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BCAIDO)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kanado, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kanado (BCANSNJ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami (MCAESZP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi strani (MEUCASP) 


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk