Kanada

Prodaja v Kanado

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Kanadski potrošniki so pozorni na kakovost, izvor, sestavo in ceno izdelkov. Zelo so dovzetni za oglaševanje in naklonjeni nakupu trendovskih izdelkov. Kanadski kupci zahtevajo visoko kakovostne prodajne in poprodajne storitve. Vzpostavitev brezplačne telefonske številke ali spletne storitve za podporo strankam je lahko zelo koristna pri ohranjanju stika s strankami.

Življenjski standard v Kanadi je eden najvišjih na svetu. Kanadčani skrbijo za svoje zdravje in radi kupujejo ekološke prehrambne izdelke. Prav tako so naklonjeni nakupu izdelkom in storitev, povezanih z dobrim počutjem in osebnim udobjem.
 

Tržne poti, distribucija

Večina prodaje kanadskim podjetjem poteka prek razmeroma kratkih tržnih poti, največkrat neposredno od proizvajalca do končnega uporabnika. To še posebej velja za industrijske izdelke. 90 % ali več potencialnih kupcev za industrijske izdelke je v dveh ali treh večjih mestih ali blizu njih. Kanadski trg potrošniških proizvodov pa je bolj razpršen od industrijskega trga.

Vrednost prodaje v supermarketih se je v letu 2019 v Kanadi povečala za 1 % in dosegla 27 mlrd EUR. Po napovedih naj bi vrednost prodaje v supermarketih v prihodnjih petih letih rasla po 2 % povprečni letni stopnji. Največji konkurent v tem segmentu je trgovska veriga Sobeys Inc, ki je imela v letu 2019 52 % tržni delež. 

Prodaja v diskontnih trgovinah v Kanadi je v letu 2019 dosegla vrednost 14,4 mlrd EUR, kar je 3 % več kot leta 2018. Po 3 % povprečni letni stopnji naj bi se prodaja v segmentu diskontov povečevala tudi v prihodnjih petih letih. Največji ponudnik med diskontnimi trgovci v Kanadi je Loblaw Cos Ltd, ki je imel v letu 2019 52 % tržni delež.

Vrednost spletne trgovine se je v letu 2019 v Kanadi povečala za 25 % in dosegla 30,5 mlrd EUR. Prodaja preko spleta naj bi po napovedih v Kanadi v prihodnjih petih letih rasla po 15 % povprečni letni stopnji. Največji spletni ponudnik na trgu je Amazon, ki je imel v letu 2019 6 % tržni delež. Zaradi konkurence Amazona in podobnih velikih tujih spletnih ponudnikov, so tudi številni trgovci na drobno v Kanadi začeli povečevati svoje naložbe v e-trgovino.
 
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
Loblaws Inc 89.787,56
Alimentation Couche-Tard, Inc. 53.568,45
George Weston Ltd. 35.533,40
Sobeys, Inc. 17.296,15
Wal-Mart Canada Corp 12.610,28
Metro, Inc. 11.663,93
Weston Foods (Canada) Inc 7.362,85
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Načini plačila v Kanadi so podobni tistim v razvitih državah in so odvisni od pogodbe med partnerjema in stopnje zaupanja. Izvozniki v Kanado običajno pošiljajo na odprt račun in ne zahtevajo akreditivov. Običajni plačilni roki so 30 do 90 dni z manjšim popustom za predčasno plačilo (v roku 10 dni). Plačilna disciplina je zelo visoka.

 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Kanado na 32. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.
 
Kanadski transportni sektor je v obdobju 2014-2018 rasel po 2,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril vrednost 44,9 mlrd EUR.
 
Kanadski izvozni trg je močno odvisen od ZDA, saj Kanada v ZDA izvozi približno 73 % celotnega izvoza. Na splošno je kanadska mednarodna trgovina najbolj vezana na države, ki so v geografski bližini, zato največ transporta v Kanadi poteka po cestah. Segment cestnega transporta je v letu 2018 ustvaril 25 mlrd EUR, kar predstavlja 55,7 % celotne vrednosti sektorja. Pomorski transport je v tem letu ustvaril 12,2 mlrd EUR prihodkov ali 27,1 % sektorske vrednosti.
 
Analitiki napovedujejo, da bo kanadski transportni sektor v prihodnjih petih letih rasel po 2,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 48,1 mlrd EUR.
 

 
Tržna segmentacija za leto 2018 
 
Segment Odstotek
Cestni transport 55,7 %
Pomorski transport 27,1 %
Železniški transport 13,7 %
Letalski transport  3,5 %
 
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 
Posodobljeno april 2020.

_