Kanada

Predstavitev gospodarstva Kanade

Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas

Klicna številka

Canada / Kanada

CA / CAN

Ottawa

9.093.507

37,7

Angleški in francoski

Rimokatoliki 39 %, protestanti 20,3 %, ateisti 23,9 %, ostali 16,8 % 

41.440 EUR (2019)

Kanadski dolar (CAD)

Slovenija -4,5 do -9 ur. (GMT -3,5 do -8)

+ 1 

Večja mesta

Večja mesta Število  prebivalcev 
Toronto 6.346.000
Montreal 4.138.000
Vancouver 2.571.000
Calgary 1.489.000
Edmonton 1.412.000
Ottawa 1.377.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Zakonodajna oblast:

Dvodomni zvezni parlament; House of Commons (spodnji dom) ima 338 članov, izvoljenih iz posameznih volilnih enot; Senat (zgornji dom) šteje 105 članov, ki jih imenuje predsednik vlade. Senat ima moč, da odloži zakonodajo.

Enodomne zakonodajne skupščine različnih velikosti v vsaki od desetih provinc.

Volitve:

Zadnje volitve so bile 21. oktobra 2019, naslednje bodo oktobra 2024.

Vodstvo države:

Kraljica Elizabeta II; funkcije monarha izvaja njen predstavnik v Kanadi, to je od oktobra 2017 generalna guvernerka Julie Payette, ki je bila imenovana na predlog predsednika vlade.

Izvršilna oblast:

Kabinet predsednika vlade je skoraj brez izjeme sestavljen iz članov spodnjega doma. Liberalna stranka, ki jo vodi Justin Trudeau je ponovno zmagala na zadnjih splošnih volitvah dne 21. oktobra 2019.
Premier: Justin Trudeau (Liberalna stranka)


 

Kanada je članica WTO (World Trade Organization), OECD (Organization for Economic Development), NAFTA (North American Free Trade Agreement), NACC (North American Competitiveness Council), OAS (Organization of American States). Država je tudi članica britanskega Commonwealth-a ter sodeluje v forumih APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Sklenjen ima trgovinski sporazum z Jordanijo.


Vir: EIU; Factiva, marec 2020.

 

Gospodarska politika vlade

Predsednik Trudeau je 23. septembra 2020 predstavil novo vizijo za oživitev gospodarstva, ki bo vključevala zelene pobude, dodatne izdatke za socialne programe in ukrepe za boj proti neenakosti. Nekatere od teh politik bodo povečale že tako rekorden proračunski primanjkljaj in še povečale nezaupanje podjetij in investitorjev.

Velik politični izziv bo postopno zmanjševanje finančne pomoči gospodinjstvom in podjetjem zaradi posledic pandemije. Vlada je napovedala, da bo vladni program 75 % subvencioniranja plač trajal vsaj do novembra, nova finančna ministrica Chrystie Freeland pa je obljubila še dodatnih 28 mlrd USD finančne podpore za blažitev posledic pandemije korona virusa.

Kratkoročno bodo na dnevnem redu vlade ukrepi za blažitev gospodarske škode, ki jo povzroča pandemija korona virusa ter priprava na "zeleno" okrevanje. Znatno se bo povečalo zadolževanje. Vlada poskuša uravnotežiti zagotavljanje podpore industriji fosilnih goriv z odobritvijo novih cevovodov za nafto in ohranjanjem zelenih mandatov. Zvezna poraba za infrastrukturo se bo povečala, vendar bodo fiskalni pritiski verjetno vodili k temu, da bodo načrti znova prednostno razvrščeni.


Vir: EIU; Factiva, oktober 2020.
 Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge