Kanada

Predstavitev gospodarstva Kanade


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas

Klicna številka

Canada / Kanada

CA / CAN

Ottawa

9.093.507

37,1

Angleški in francoski

Rimokatoliki 39 %, protestanti 20,3 %, ateisti 23,9 %, ostali 16,8 % 

39.137 EUR (2018)

Kanadski dolar (CAD)

Slovenija -4,5 do -9 ur. (GMT -3,5 do -8)

+ 1 

Večja mesta

 
Večja mesta Število  prebivalcev 
Toronto 6.130.000
Montreal 4.061.000
Vancouver 2.504.000
Calgary 1.440.000
Edmonton 1.363.000
Ottawa 1.332.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Zakonodajna oblast:

Dvodomni zvezni parlament; House of Commons (spodnji dom) ima 338 članov, izvoljenih iz posameznih volilnih enot; Senat (zgornji dom) šteje 105 članov, ki jih imenuje predsednik vlade. Senat ima moč, da odloži zakonodajo.

Enodomne zakonodajne skupščine različnih velikosti v vsaki od desetih provinc.

Volitve:

Zadnje volitve so bile 21. oktobra 2019, naslednje bodo oktobra 2024.

Vodstvo države:

Kraljica Elizabeta II; funkcije monarha izvaja njen predstavnik v Kanadi, to je od oktobra 2017 generalna guvernerka Julie Payette, ki je bila imenovana na predlog predsednika vlade.

Izvršilna oblast:

Kabinet predsednika vlade je skoraj brez izjeme sestavljen iz članov spodnjega doma. Liberalna stranka, ki jo vodi Justin Trudeau je ponovno zmagala na zadnjih splošnih volitvah dne 21. oktobra 2019.
Premier: Justin Trudeau (Liberalna stranka)


)

Kanada je članica WTO (World Trade Organization), OECD (Organization for Economic Development), NAFTA (North American Free Trade Agreement), NACC (North American Competitiveness Council), OAS (Organization of American States). Država je tudi članica britanskega Commonwealth-a ter sodeluje v forumih APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Sklenjen ima trgovinski sporazum z Jordanijo.


Vir: EIU; Factiva, oktober 2019.

 

Gospodarska politika vlade

Kanadska vlada bo še naprej podpirala domačo industrijo, na katero negativno vpliva trgovinski protekcionizem ZDA. V jeseni 2018 je finančni minister Bill Morneau napovedal vrsto ukrepov za povečanje konkurenčnosti kanadskih podjetij, po uvedbi davčnih znižanj v ZDA v začetku leta 2018. Ukrepi vključujejo tudi davčne olajšave za kapitalske izdatke v proizvodnji.
Okoljska politika ostaja pomembna vladna tema. Vladna podpora industriji fosilnih goriv je ključnega pomena za kratkoročno in srednjeročno gospodarsko rast, zlasti glede na padec svetovnih cen nafte v četrtem četrtletju leta 2018.

V letu 2018 je inflacija znašala 2,2 %, v letu 2019 pa naj bi se znižala na 2 %. V letih 2020 in 2021 je napovedana stopnja inflacije 1,9 %, oz. 2,1 %. 

Brezposelnost je v letu 2018 znašala 5,8 %, v letu 2019 pa naj bi se malenkostno znižala na 5,7 %. Napoved za leto 2020 je 5,8 %, za leto 2021 pa 5,6 % stopnja brezposelnosti.

Minimalna plača v Kanadi znaša 10 EUR na uro, povprečna bruto plača pa 17 EUR na uro.


Vir: EIU; Factiva, september 2019.


Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge