Kanada

Predstavitev gospodarstva Kanade

Predstavitev države

Uradni naziv Canada / Kanada
Mednarodna oznaka CA/CAN
Glavno mesto Ottawa
Velikost (km2) 9.093.507
Prebivalci (mio) 38,1
Uradni jezik Angleški in francoski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (39 %), protestanti (20,3 %)
Denarna enota Kanadski dolar (CAD)
Čas GMT -3,5 do -8, Slovenija -4,5 do -9 ur. Poslovni čas  
Klicna številka +1 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Toronto 6.555.000
Montreal 4.364.000
Vancouver 2.738.000
Calgary 1.543.000
Edmonton 1.469.000
Ottawa 1.462.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Zakonodajna oblast:

Dvodomni zvezni parlament; House of Commons (spodnji dom) ima 338 članov, izvoljenih iz posameznih volilnih enot; Senat (zgornji dom) šteje 105 članov, ki jih imenuje predsednik vlade. Senat ima moč, da odloži zakonodajo.

Enodomne zakonodajne skupščine različnih velikosti v vsaki od desetih provinc.

Volitve:

Zadnje volitve so bile 21. oktobra 2019, naslednje bodo oktobra 2024.

Vodstvo države:

Kraljica Elizabeta II; funkcije monarha izvaja njen predstavnik v Kanadi. Na to mesto je bil 21. januarja 2021 imenovan Richard Wagner.

Izvršilna oblast:

Kabinet predsednika vlade je skoraj brez izjeme sestavljen iz članov spodnjega doma. Liberalna stranka, ki jo vodi Justin Trudeau je ponovno zmagala na zadnjih splošnih volitvah dne 21. oktobra 2019.
Premier: Justin Trudeau (Liberalna stranka)


 

Kanada je članica WTO (World Trade Organization), OECD (Organization for Economic Development), USMCA (United States, Mexico and Canada Agreement), NACC (North American Competitiveness Council), OAS (Organization of American States). Država je tudi članica britanskega Commonwealth-a ter sodeluje v forumih APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Sklenjen ima trgovinski sporazum z Jordanijo.


Vir: EIU; Factiva, februar 2022.

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 38,7 38,4 38,1 37,7 37,4
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 4 4
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.737,7 1.711,1 1.619,1 1.443,2 1.555,4
 BDP per capita (v EUR): 44.897 44.574 42.531 38.237 41.574
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.829,9 1.727,6 1.597,7 1.535,2 1.640,0
 BDP per capita (PPP, v EUR): 47.277 45.002 41.969 40.676 43.838
 Rast BDP (v %): 3,3 3,8 4,6 -5,2 1,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,8 6,0 7,4 9,6 5,8
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,3 3,8 3,3 0,7 2,0
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -431,8 -427,8 -413,5 -368,4 -413,1
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 435,4 432,0 419,1 342,4 400,7
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,4 4,2 2,3 -9,7 2,3
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,0 4,3 5,5 -10,8 0,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 46,8 50,8 49,4 23,3 43,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 21,2+ 128,6 133,0 93,9
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 3,3+ 60,6 59,0 111,9
Stopnja tveganja države (op): / 16 16 15 17
Razred tveganja (op): / A A A AOpombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2022 (posodobljeno maj 2022).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 


Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 


Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto plača se je oktobra 2021 povišala na 14,35 CAD ali 9,67 EUR na uro.
Povprečna bruto plača je novembra 2021 znašala 27,91 CAD ali 18,82 EUR na uro.

Vrednosti CAD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 4,9 4,0 3,0 2,0
Rast javne potrošnje 5,6 2,9 2,0 1,5
Rast investicij 6,5 2,7 2,4 2,4


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.


Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Izvoz blaga je v letu 2020 znašal 331,7 mlrd EUR, uvoz pa 356,7 mlrd EUR. Trgovinska bilanca je v letu 2020 zabeležila primanjkljaj v višini -25 mlrd EUR. V letu 2020 je Kanada največ uvažala stroje, vozila, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva ter drage kamne. Uvozili so največ iz trgov ZDA (48,8 % od celotnega uvoza), Kitajske, Mehike, Nemčije in Japonske. Največ so v letu 2020 izvozili na trg ZDA (73,5 % od celotnega izvoza), sledijo Kitajska, Združeno kraljestvo, Japonska in Nemčija.

 

Kanada - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 15,1 Mineralna goriva, olja 17,7
Vozila 13,8 Vozila 11,8
Električna in elektronska oprema 9,8 Stroji, jedrski reaktorji 7,4
Mineralna goriva, olja 5,0 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 5,9
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 4,3 Ostalo blago 5,1
 
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
ZDA 48,8 ZDA 73,5
Kitajska 14,1 Kitajska 4,8
Mehika 5,5 Združeno kraljestvo 3,8
Nemčija 3,2 Japonska 2,4
Japonska 2,5 Nemčija 1,2
Slovenija (70. mesto) <0,1 Slovenija (77. mesto) <0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Kanadi so v letu 2018 znašale 757,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 3,5 %. Celotne izhodne TNI Kanade so v letu 2018 znašale 1.122,9 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 6,0 %.

 

 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Kanadi 2019 - 2022 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 266,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nizozemska in Francija. Največ investicij je na področju programske opreme, IT storitev in kovin.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020
 
Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 115.299,0
Nizozemska 41.788,2
Francija 17.248,1
Združeno kraljestvo 15.437,7
Nemčija 13.073,0
Druge države 64.102,5
Skupaj 266.948,7
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Progr. opr. in IT storitve 32.920,7
Kovine 21.320,7
Komunikacije 17.603,1
Transport 7.141,3
Hrana in pijače 7.123,1
Drugi sektorji 180.839,9
Skupaj 266.948,7
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
General Motors (GM) Canada 4.203,2
Amazon.com 3.619,7
Ubisoft Entertainment 2.528,0
Ford 2.385,3
United Parcel Services (UPS) 1.177,8
IBM 900,9
FedEx Freight Canada 508,4
 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.
 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo