Kanada

Predstavitev gospodarstva Kanade

Predstavitev države

 
Uradni naziv Canada / Kanada
Mednarodna oznaka CA/CAN
Glavno mesto Ottawa
Velikost (km2) 9.093.507
Prebivalci (mio) 38,5
Uradni jezik Angleški in francoski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (39 %), protestanti (20,3 %)
Denarna enota Kanadski dolar (CAD)
Čas GMT -3,5 do -8, Slovenija -4,5 do -9 ur. Poslovni čas  
Klicna številka +1 

Prebivalstvo Kanade


Kanada ima 38,5 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Toronto 6.572.000
Montreal 4.342.000
Vancouver 2.773.000
Calgary 1.559.000
Edmonton 1.481.000
Ottawa 1.477.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Zakonodajna oblast:

Dvodomni zvezni parlament; House of Commons (spodnji dom) ima 338 članov, izvoljenih iz posameznih volilnih enot; Senat (zgornji dom) šteje 105 članov, ki jih imenuje predsednik vlade. Senat ima moč, da odloži zakonodajo.

Enodomne zakonodajne skupščine različnih velikosti v vsaki od desetih provinc.

Volitve:

Zadnje volitve so bile 21. oktobra 2019, naslednje bodo oktobra 2024.

Vodstvo države:

Kralj Karel III (od 8.9.2022) ; funkcijo monarha izvaja njegova predstavnica v Kanadi, Mary SIMON (od 6.7.2021).

Izvršilna oblast:

Kabinet predsednika vlade je skoraj brez izjeme sestavljen iz članov spodnjega doma. Liberalna stranka, ki jo vodi Justin Trudeau je ponovno zmagala na zadnjih splošnih volitvah dne 21. oktobra 2019.

Premier: Justin Trudeau (Liberalna stranka)


 

Kanada je članica WTO (World Trade Organization), OECD (Organization for Economic Development), USMCA (United States, Mexico and Canada Agreement), NACC (North American Competitiveness Council), OAS (Organization of American States). Država je tudi članica britanskega Commonwealth-a ter sodeluje v forumih APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Sklenjen ima trgovinski sporazum z Jordanijo.


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 39,1 38,8 38,5 38,2 37,9
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 4 4 4
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 2.161,7 2.053,4 1.998,7 1.681,6 1.443,2
 BDP per capita (v EUR): 55.276 52.948 51.975 44.072 38.089
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.260,3 2.172,5 2.076,7 1.682,3 1.553,9
 BDP per capita (PPP, v EUR): 57.798 56.018 54.005 44.089 41.013
 Rast BDP (v %): 1,6 0,5 3,4 4,5 -5,2
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,7 6,0 5,3 7,4 9,6
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,0 3,6 6,8 3,4 0,7
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -627,4 -581,9 -553,7 -426,1 -368,4
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 603,4 574,5 564,4 429,1 342,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,3 1,5 4,7 1,4 -9,7
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,5 0,4 3,6 7,7 -10,8
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 67,6 56,7 76,4 50,9 23,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / / 153,6+ 128,6 133,0
Slovenski uvoz (v mio EUR): / / 81,2+ 60,5 59,0
Stopnja tveganja države (op): / 20 19 16 15
Razred tveganja (op): / A A A A
Enostavnost poslovanja**: / / / / 23Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-dec 2022 (posodobljeno mar 2023).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 


Vir: EIU; Factiva, marec 2023.

 

Delo v Kanadi

 

Tujci, ki se želijo zaposliti v Kanadi, morajo najprej najti delodajalca in pridobiti delovno dovoljenje.

Delo v Kanadi je za tujce na voljo predvsem v gradbeništvu, IT sektorju, turizmu, zdravstvu, kmetijstvu, logistiki in v finančnem sektorju.

Največ zaposlitvenih priložnosti ponujajo večja mesta, kot so Vancouver, Toronto, Montreal, Ottawa in Calgary.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 
Minimalna plača v Kanadi znaša med 13 CAD (9,49 EUR) in 16 CAD (11,68 EUR) na uro.
Po podatkih kanadskega statističnega urada se je splošna minimalna plača v Ontariu 1. oktobra 2022 dvignila na 15,50 CAD (11,31 EUR).

Povprečna bruto plača v Kanadi je januarja 2023 znašala 31,37 CAD na uro, kar je približno 22,9 EUR.
 

Vrednosti CAD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje 3,3 1,6 2,0 2,1
Rast javne potrošnje 2,0 1,2 1,4 1,6
Rast investicij 1,6 -1,3 2,3 2,4


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2023.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Kanada je v letu 2021 izvozila za 419,1 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 413,5 mlrd EUR. 
  • Presežek v blagovni menjavi je znašal 5,7 mlrd EUR. 
  • V letu 2021 je Kanada največ izvažala nafto in plin, vozila, strojno opremo, bisere, drage kamne, plemenite kovine ter les.
  • Največ so v letu 2021 izvozili v ZDA (75,6 % od celotnega izvoza), sledijo Kitajska, Združeno kraljestvo, Japonska in Mehika.
  • Kanada je v letu 2021 največ uvažala strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo, nafto in plin ter plastiko.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz ZDA (48,5 % od celotnega uvoza), sledijo Kitajska, Mehika, Nemčija in Japonska. 

 

Kanada - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 14,5 Mineralna goriva, olja 23,9
Vozila 13,8 Vozila 9,1
Električna in elektronska oprema 9,5 Stroji, jedrski reaktorji 6,6
Mineralna goriva, olja 6,2 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 4,9
Plastika in plastični izdelki 4,2 Les in lesni izdelki 4,5
 
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
ZDA 48,5 ZDA 75,6
Kitajska 14,0 Kitajska 4,6
Mehika 5,4 Združeno kraljestvo 2,6
Nemčija 3,1 Japonska 2,3
Japonska 2,5 Mehika 1,3
Slovenija (73. mesto) <0,1 Slovenija (96. mesto) <0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2022.
 

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Kanadi so v letu 2020 znašale 964,8 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 5,4 %.
  • Celotne izhodne TNI Kanade so v letu 2020 znašale 1.723,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 13,1 %. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Kanadi 2020 - 2023 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.


 
Poglejte si tudi: