Kanada

Predstavitev gospodarstva Kanade


Predstavitev gospodarstva Kanade

Predstavitev države

Uradni naziv Canada / Kanada
Mednarodna oznaka CA/CAN
Glavno mesto Ottawa
Velikost (km2) 9.093.507
Prebivalci (mio) 38,8
Uradni jezik Angleški in francoski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (39 %), protestanti (20,3 %)
Denarna enota Kanadski dolar (CAD)
Čas GMT -3,5 do -8, Slovenija -4,5 do -9 ur. Poslovni čas  
Klicna številka +1 

Prebivalstvo Kanade


Kanada ima 38,8 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Toronto 6.686.000
Montreal 4.379.000
Vancouver 2.843.000
Calgary 1.608.000
Edmonton 1.517.000
Ottawa 1.499.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Zakonodajna oblast:

Dvodomni zvezni parlament; House of Commons (spodnji dom) ima 338 članov, izvoljenih iz posameznih volilnih enot; Senat (zgornji dom) šteje 105 članov, ki jih imenuje predsednik vlade. Senat ima moč, da odloži zakonodajo.

Enodomne zakonodajne skupščine različnih velikosti v vsaki od desetih provinc.

Volitve:

Zadnje volitve so bile 21. oktobra 2019, naslednje bodo oktobra 2024.

Vodstvo države:

Kralj Karel III (od 8.9.2022) ; funkcijo monarha izvaja njegova predstavnica v Kanadi, Mary SIMON (od 6.7.2021).

Izvršilna oblast:

Kabinet predsednika vlade je skoraj brez izjeme sestavljen iz članov spodnjega doma. Liberalna stranka, ki jo vodi Justin Trudeau je ponovno zmagala na zadnjih splošnih volitvah dne 21. oktobra 2019.

Premier: Justin Trudeau (od 4.11.2015)


 

Kanada je članica WTO (World Trade Organization), OECD (Organization for Economic Development), USMCA (United States, Mexico and Canada Agreement), NACC (North American Competitiveness Council), OAS (Organization of American States). Država je tudi članica britanskega Commonwealth-a ter sodeluje v forumih APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Sklenjen ima trgovinski sporazum z Jordanijo.


Vir: EIU; Factiva, januar 2024.

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2025-2021

  2025* 2024* 2023 2022 2021
 Število prebivalcev (v mio): 39,4 39,1 38,8 38,5 38,2
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 4 4
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 2.277,4 2.106,9 1.972,2 2.052,4 1.697,7
 BDP per capita (v EUR): 57.756 53.876 50.854 53.373 44.496
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.398,5 2.304,7 2.235,5 2.181,0 1.718,9
 BDP per capita (PPP, v EUR): 60.826 58.935 57.643 56.716 45.049
 Rast BDP (v %): 1,9 1,2 1,1 3,8 5,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,6 5,9 5,4 5,3 7,5
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,2 2,6 3,9 6,8 3,4
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -568,4 -535,5 -513,4 -552,6 -426,1
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 555,5 522,4 504,9 568,9 429,2
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,4 1,9 4,7 3,2 2,7
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 1,7 1,0 0,6 7,6 8,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 42,3 34,4 20,1 51,0 54,7
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 44,8+ 147,6 153,6 128,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 19,9+ 41,2 81,2 60,5
Stopnja tveganja države (op): / 18 20 19 16
Razred tveganja (op): / A A A A
Enostavnost poslovanja**: / / / / 23Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. 
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr 2024 (posodobljeno junij 2024).       .                                                                                                     
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 


Vir: EIU; Factiva, marec 2024.

 

Delo v Kanadi

 

Tujci, ki se želijo zaposliti v Kanadi, morajo najprej najti delodajalca in pridobiti delovno dovoljenje.

Delo v Kanadi je za tujce na voljo predvsem v gradbeništvu, IT sektorju, turizmu, zdravstvu, kmetijstvu, logistiki in v finančnem sektorju.

Največ zaposlitvenih priložnosti ponujajo večja mesta, kot so Vancouver, Toronto, Montreal, Ottawa in Calgary.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 
Minimalna plača v Kanadi se razlikuje po provincah in znaša med 14 CAD (9,59 EUR) in 19 CAD (13,02 EUR) na uro.
Po podatkih kanadskega statističnega urada znaša splošna minimalna plača od 1.aprila 2023 16,65 CAD (11,40 EUR). S 1.aprilom 2024 pa se bo povečala na 17,30 CAD (11, 85 EUR).

Povprečna bruto plača v Kanadi se je januarja 2024 povečala za 5,3 % na 34,75 CAD na uro, kar je približno 23,81 EUR.

 
Vrednosti CAD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2023 2024* 2025* 2026*
Rast zasebne potrošnje 2,1 1,1 1,7 1,9
Rast javne potrošnje 1,7 2,0 1,8 1,8
Rast investicij -2,2 1,0 1,9 1,7


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2024.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Kanada je v letu 2022 izvozila za 564,4 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 553,7 mlrd EUR. 
  • Presežek v blagovni menjavi je znašal 10,7 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 je Kanada največ izvažala nafto in plin, vozila, strojno opremo, bisere, drage kamne, plemenite kovine ter ostalo blago.
  • Največ so v letu 2022 izvozili v ZDA (77,0 % od celotnega izvoza), sledijo Kitajska, Združeno kraljestvo, Japonska in Mehika.
  • Kanada je v letu 2022 največ uvažala strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo, nafto in plin ter plastiko.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz ZDA (49,1 % od celotnega uvoza), sledijo Kitajska, Mehika, Nemčija in Japonska.

 

Kanada - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 14,1 Mineralna goriva, olja 30,1
Vozila 13,9 Vozila 8,4
Električna in elektronska oprema 9,4 Stroji, jedrski reaktorji 6,3
Mineralna goriva, olja 7,9 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 4,0
Plastika in plastični izdelki 4,0 Ostalo blago 3,6

 

Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
ZDA 49,1 ZDA 77,0
Kitajska 13,5 Kitajska 3,7
Mehika 5,5 Združeno kraljestvo 2,3
Nemčija 3,0 Japonska 2,3
Japonska 2,3 Mehika 1,2
Slovenija (74. mesto) <0,1 Slovenija (80. mesto) <0,1Vir: Factiva; ITC, junij 2023.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Kanadi so v letu 2021 znašale 1.218,5 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 13,1 %.
  • Celotne izhodne TNI Kanade so v letu 2021 znašale 1.936,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 12,1 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Kanadi 2021 - 2024 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.

Največji vlagatelji v Kanado

Države vlagateljice mio EUR
ZDA 338.503
Nizozemska 99.692
Združeno kraljestvo 50.201
Luksemburg 41.830
Švica 29.616
Japonska 23.967
Bermudi 23.905
Avstralija 14.949
Kitajska 14.112
Hong Kong, Kitajska 12.605
 
Podjetje Država
Wal-Mart Stores, Inc. ZDA
Hudson'S Bay Trading Company  ZDA
Cbre Group, Inc. ZDA
Frhi Hotels & Resorts Sarl Luksemburg
Frhi Hotels & Resorts Sarl Luksemburg
Jones Financial Companies ZDA
Rio Tinto Plc Združeno kraljestvo
Leidos Holdings, Inc. ZDA 
Vir: Factiva; ITC, september 2023.


 
Poglejte si tudi: