Kanada

Predstavitev gospodarstva Kanade

Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas

Klicna številka

Canada / Kanada

CA / CAN

Ottawa

9.093.507

37,7

Angleški in francoski

Rimokatoliki 39 %, protestanti 20,3 %, ateisti 23,9 %, ostali 16,8 % 

38.204 EUR (2020)

Kanadski dolar (CAD)

Slovenija -4,5 do -9 ur. (GMT -3,5 do -8)

+ 1 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Toronto 6.472.000
Montreal 4.319.000
Vancouver 2.691.000
Calgary 1.515.000
Edmonton 1.447.000
Ottawa 1.441.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Zakonodajna oblast:

Dvodomni zvezni parlament; House of Commons (spodnji dom) ima 338 članov, izvoljenih iz posameznih volilnih enot; Senat (zgornji dom) šteje 105 članov, ki jih imenuje predsednik vlade. Senat ima moč, da odloži zakonodajo.

Enodomne zakonodajne skupščine različnih velikosti v vsaki od desetih provinc.

Volitve:

Zadnje volitve so bile 21. oktobra 2019, naslednje bodo oktobra 2024.

Vodstvo države:

Kraljica Elizabeta II; funkcije monarha izvaja njen predstavnik v Kanadi. Na to mesto je bil 21. januarja 2021 imenovan Richard Wagner.

Izvršilna oblast:

Kabinet predsednika vlade je skoraj brez izjeme sestavljen iz članov spodnjega doma. Liberalna stranka, ki jo vodi Justin Trudeau je ponovno zmagala na zadnjih splošnih volitvah dne 21. oktobra 2019.
Premier: Justin Trudeau (Liberalna stranka)


 

Kanada je članica WTO (World Trade Organization), OECD (Organization for Economic Development), USMCA (United States, Mexico and Canada Agreement), NACC (North American Competitiveness Council), OAS (Organization of American States). Država je tudi članica britanskega Commonwealth-a ter sodeluje v forumih APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Sklenjen ima trgovinski sporazum z Jordanijo.


Vir: EIU; Factiva, februar 2021.

 

Gospodarska politika vlade

Zvezna vlada bo še naprej nudila pomoč tistim, ki so bili prizadeti zaradi pandemije korona virusa in posledičnih vladnih omejitev. Finančno pomoč tistim, ki so zaradi korona virusa izgubili službo, bo vlada plačevala do septembra 2021, podaljšala pa je tudi obstoječi sistem zaposlitvenega zavarovanja in subvencije za komercialne najemnine.

Kratkoročno bo poleg blažitve gospodarske škode, ki jo povzroča pandemija korona virusa, vladna naloga tudi priprava na zeleno okrevanje. Znatno se bo povečalo zadolževanje. Vlada poskuša uravnotežiti zagotavljanje podpore industriji fosilnih goriv z odobritvijo novih cevovodov za nafto in ohranjanjem zelenih mandatov. Zvezna poraba za infrastrukturo se bo povečala, vendar bodo fiskalni pritiski verjetno vodili k temu, da bodo načrti znova prednostno razvrščeni.


Vir: EIU; Factiva, februar 2021. Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge