Kanada

Poslovni obisk Kanade

Državni prazniki in dela prosti dnevi v Kanadi

 
v letu 2021  
1. januar novo leto
2. april veliki petek
5. april velikonočni ponedeljek
24. maj dan kraljice Viktorije
1. julij dan Kanade
6. september dan dela
11. oktober zahvalni dan
11. november dan spomina na mrtve
24. december božični večer
25. december božič
26. december dan obdarovanja
 

Vir: www.timeanddate.com

 

Priporočena dnevnica

Dnevnica znaša 53 USD.

Vir: www.racunovodja.com, Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/2019)

 

Diplomatsko konzularna predstavništva, vizumi, varnost potovanj

Informacije o diplomatsko konzularnih predstavništvih, vizumih in varnosti potovanj so dostopne na spletni strani www.gov.si.

 

Električna napetost

120V, 60Hz. Potreben je adapter.

 

Poslovni običaji

 • Kanado predstavljajo različne nacionalnosti kot tudi ljudje različnih veroizpovedi, zato je težko govoriti o splošnih pravilih v poslovnem svetu, saj se način komunikacije razlikuje glede na etično pripadnost. Največja razlika obstaja med anglosaksonskim in francoskim delom. Za francosko govoreči del je značilna direktna komunikacija. Ljudje sogovorca radi prekinejo, če želijo izraziti svoje mnenje. Ravno obratno pa je v anglosaksonskem delu.
 • Kanada je uradno dvojezična; v frankofonem (quebeškem) področju je dobro imeti informativno gradivo in dokumente v francoščini (ali vsaj dvojezično – tudi vizitke).
 • Izmenjava vizitk je običajna, čeprav ne nujno ob pozdravnem srečanju; če imamo poslovne partnerje v francoskem delu Kanade (vzhodni Ontario in provinca Quebec), je priporočljivo imeti poleg angleškega tudi francoski prevod na vizitki. Prav tako naj bo viden akademski naziv in delovno mesto. Izobrazba igra posebej pomembno vlogo v francoskem delu Kanade.
 • Neverbalna komunikacija v Kanadi ne igra pomembne vloge. Pomembnejša je verbalna komunikacija. Med pogovorom spoštujejo osebni prostor, ki naj bi bil za dolžino roke.
 • Angleško govoreči ali anglofoni Kanadčani – za razliko od British Canadians, ki so imigranti iz VB – pogosto pričnejo poslovno srečanje s pogovorom o nepomembnih stvareh (vremenu ali prometu).
 • Kanadčani znajo biti prijetni in dobrohotni sogovorniki, ki se iskreno zanimajo za druge dežele.
 • Čeprav z izkazovanjem domoljubja ne pretiravajo, pričakujejo in so veseli vsakega znaka, da tujci prepoznavajo pozitivno različnost Kanade od njihove južne sosede.
 • Kanada je multikulturna sredina, zato lahko obnašanje ali ravnanje posameznikov izdaja njihovo etnično poreklo.
 • Neagresivno, kompetentno, pragmatično nastopanje je del kanadske poslovne kulture.
 • Občutek za hierarhični položaj v firmi je pri Kanadčanih izrazitejši kot pri Američanih, zato je primerno med pogovori vzdrževati poslovno razdaljo in angažirano vzdušje.
 • Poslovni sestanki so demokratični, bolj se iščejo, kot postavljajo izhodišča pogajanj.
 • Sestanke je potrebno vnaprej dogovoriti. Kanadski poslovni partnerji raje preidejo direktno na temo sestanka kot pa zapravljajo čas s kramljanjem. Izjema je Quebec, kjer dajejo več pozornosti na vzpostavljanje tudi bolj osebnih odnosov.
 • Točnost prihoda na sestanke je visoko cenjena. Če se zamudam ne moremo izogniti, je zelo pomembno, da poslovnega partnerja čimprej obvestimo o svoji zamudi.
 • Sestanki so ponavadi zelo dobro organizirani in sledijo urniku. Vzdušje je manj formalno, čeprav je tema sestanka resna. V angleškem delu Kanade, so sestanki bolj demokratični, saj pričakujejo, da vsak član sestanka izrazi svoje mnenje. V francoskem delu igra hierarhija večji pomen, zato vodi glavno komunikacijo oseba z najvišjo pozicijo.
 • Pri predstavitvi na sestanku je zelo pomembno podpreti izjave z številkami in dejstvi, saj svoje odločitve sprejemajo na racionalnem nivoju, ne pa na čustvenem oziroma osebnem. Vendar pa se odločitve sprejemajo počasi in odprta komunikacija lahko zavira hitrost samega odločanja.
 • Pogajanja so podobna kot v ZDA, mogoče le nekoliko počasnejša, z obveznim pričakovanjem potrditve akcijskega dogovora. Pri pogajanjih je pomembno, da pričakujemo, da se bodo le ta končala s konkretnim akcijskim planom, opremljenem z roki.
 • Pri razgovorih s quebeškimi partnerji pride mnogokrat do izraza njihov etnocentrizem, ki konča pogovore tako, kot da so bili sklepi sprejeti po njihovi neodvisni odločitvi.
 • Kanadski sogovorniki so običajno dobro informirani, dajejo prednost bolj dokumentiranim dokazom kot čustvom, upoštevajo mnenja strokovnjakov na vseh nivojih razprav, sprejemanje odločitev je zelo individualno, pri čemer je stalno vodilo politika podjetja;
 • Zamenjava ali nadomestitev pogajalca ni neobičajna praksa.
 • Izogibati se je treba agresivnim nastopom, retoriki, samopromociji, grobemu komercializmu, posebej še pri primerjanju z ZDA.
 • Ceni se dobra, konkretna prezentacija, govor posameznika ne bo prekinjan, humor je dobrodošel.
 • Med pogajanji ne načenjajte družinskih ali drugih zasebnih zadev; ne bodite presenečeni, Kanadčani zmorejo hitro in preprosto reči ne.
 • Odločitve sprejemajo s previdnostjo in odlogom.
 • Daril ne pričakujejo, vendar skromnejša pozornost po zaključku razgovorov in izven poslovnih prostorov deluje simpatično.

 

Jezik

Kanada ima dva uradna jezika, angleščino in francoščino (približno 25 %). Večina francosko govorečih je v Quebecu.

Imajo tudi določilo o obveznem dvojezičnem označevanju proizvodov in storitev. O dokaj obsežnih in obvezujočih predpisih označevanja proizvodov in storitev ter vsega ostalega v povezavi z uveljavljanjem, pravicami ali uporabo dvojezičnosti, se je mogoče seznaniti na straneh Ad Standards in TFO Canada.