Brazilija

Gospodarske panoge Brazilije

Priložnosti na trgu

 
Sektorji z visokim izvoznim potencialom:

Kemična industrija: Kljub gospodarskim učinkom svetovne pandemije ostaja povpraševanje Brazilije po uvozu kemikalij izjemno veliko, kar predstavlja potencialne izvozne priložnosti. V zadnjih 30 letih se je brazilski uvoz kemikalij povečal za več kot 1200 %. Brazilski uvozniki in distributerji nenehno iščejo nove dobavitelje za visokokakovostne izdelke po konkurenčnih cenah.
V prvi polovici leta 2021 je Brazilija uvozila za več kot 21 mlrd EUR kemičnih izdelkov, kar je 27,8 % več kot v enakem obdobju 2020. Ob predpostavki, da se bo trend nadaljeval tudi v prihodnjih letih, bo uvoz kemičnih izdelkov v Braziliji dosegel nove rekorde.
Trenutno je največ povpraševanja po gnojilih za brazilsko kmetijstvo. Veliko povpraševanje pa je tudi po drugih kemičnih surovinah, kot so kalijev klorid, sečnina, monoanionski ali monoamoniakalni fosfat, imunološki izdelki, insekticidi, fungicidi, herbicidei cepiva, amonijev sulfat itd.

Finančne tehnologije (fintech): Brazilija je največji fintech trg v Latinski Ameriki in 5. največji na svetu, saj ima približno 700 zagonskih podjetij. Priložnosti segajo od zavarovanja in digitalnih tehnologij do finančnega upravljanja. Poleg tega so storitve fintech globoko zakoreninjene v e-trgovini. Digitalne finančne storitve hitro napredujejo v tradicionalnem maloprodajnem sektorju, zlasti pri plačilih in nakazilih, digitalnem bančništvu, mobilnih plačilih in virtualni valuti.

Zdravstvo: Brazilija je največji trg zdravstvenih storitev v Latinski Ameriki in za zdravstvo porabi 9,1 % svojega BDP. Od približno 6.500 bolnišnic jih je 70 % zasebnih. Brazilska vlada je glavni kupec zdravstvenih izdelkov za oskrbo javnega zdravstvenega sistema. Tuja podjetja lahko sodelujejo v ponudbah preko lokalnih predstavnikov, možno pa je tudi sodelovanje v produktivnem razvojnem partnerstvu (PDP).

E-trgovina je vse bolj popularen kanal za končne uporabnike, ki želijo kupiti uvožene izdelke za osebno uporabo, čeprav brazilska carina zaračunava pristojbine za carinjenje uvoženega blaga.

Vladna agencija ANVISA je pred kratkim objavila uredbo, ki omogoča trženje CBD izdelkov v lekarnah. CBD izdelke lahko uvažajo iz držav, kjer je proizvodnja CBD zakonsko dovoljena.

Zaradi pandemije COVID-19 je Brazilija odobrila uporabo tele-medicine, kar je pospešilo uporabo digitalnih rešitev za zdravstveno svetovanje, diagnostiko in zdravljenje. Poleg tega naj bi imel Internet stvari (IoT) in umetna inteligenca (AI) v prihodnjih letih ključno vlogo na medicinskem področju.

IKT: Vodilni segmenti so kibernetska varnost, umetna inteligenca, »big data«, internet stvari in storitve v oblaku. Področja z največjim potencialom rasti so povezana s storitvami za stranke, analizo in preiskovanjem goljufij, avtomatizacijo IT, diagnostiko in zdravstveno oskrbo.
 
V skladu z brazilskimi predpisi morajo izdelki IKT, ki se prodajajo in uporabljajo v Braziliji, imeti potrdilo o skladnosti, ki ga izda certifikacijski organ (OCD), ki kaže na skladnost z brazilskimi regulativnimi zahtevami. To potrdilo mora odobriti tudi ANATEL. Izbrani OCD pregleda tehnične lastnosti izdelka in določi veljavne certifikate in odobritve. Brazilska zakonodaja od proizvajalcev uvoženih izdelkov zahteva, da imajo lokalnega predstavnika, ki je odgovoren za dobavo izdelkov in garancijo v Braziliji.

Franšizno poslovanje: Brazilija je po številu franšiznih verig 5. največji trg na svetu. V državi deluje 2.918 franšiznih verig . Segmenti franšiz, ki dosegajo največjo rast so izobraževanje in rekreacija, hotelirstvo in turizem, gradbeništvo, informatika, elektronika, prehrana ter zdravje in lepota.

Gospodarstvo

Brazilija je največji potrošniški trg in država z najvišjim BDP v Južni Ameriki. Brazilija je deveto največje gospodarstvo na svetu, a država le počasi okreva po svetovni gospodarski krizi. Je velika industrijska država, bogata z naravnimi viri in ima razmeroma raznoliko gospodarstvo.
Gozdovi pokrivajo polovico države, vključujejo pa tudi največji deževni gozd na svetu. Brazilija je četrti največji izvoznik lesa na svetu. 

 

Struktura BDP

Brazilija je največja svetovna proizvajalka kave, sladkornega trsa in pomaranč in ena največjih svetovnih proizvajalk soje. Poleg tega ima Brazilija tudi največ komercialne živine na svetu. Kljub temu, da je kmetijski sektor relativno majhen (predstavlja le 8 % BDP in zaposluje nekaj manj kot 10 % prebivalstva), predstavlja kar 40 % brazilskega izvoza.

Storitveni sektor predstavlja 71 % brazilskega BDP in zaposluje okoli 60 % aktivne delovne sile. V zadnjih letih se je država lotila proizvodnje storitev z visoko dodano vrednostjo, zlasti na področju aeronavtike in telekomunikacij. V zadnjih letih je v porastu tudi turizem, ki postaja pomemben segment storitvenega sektorja. 

 
Vir: EIU; Factiva, maj 2022.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor prispeva 21 % BDP in zaposluje približno 30 % prebivalstva. 

Brazilija je bogata z rudami. Je druga največja izvoznica železa na svetu ter ena od glavnih svetovnih proizvajalk aluminija in premoga. Brazilija sodi med pet največjih proizvajalk nafte na svetu, zato si prizadeva postati energetsko neodvisna.

Brazilija se vse bolj uveljavlja tudi v sektorjih tekstilne, letalske, farmacevtske, avtomobilske, jeklarske in kemične industrije. Mnogi veliki svetovni proizvajalci avtomobilov so ustanovili svoje proizvodne obrate v Braziliji.

Brazilija je v letu 2021 zabeležila rast industrijske proizvodnje v višini 4,2 %. Za leto 2022 je napovedana rast v višini 0,5 %, za leti 2023 in 2024 pa je napovedana 2 % rast industrijske proizvodnje. 
 


Predstavljamo dve gospodarski panogi na brazilskem trgu:

 

Trg papirja in kartona

Trg papirja in kartona v analizi predstavlja skupno porabo papirja in kartona v državi. Papir in karton vključuje časopisni papir, papir za tiskanje in pisanje, embalažni papir, gospodinjski in sanitarni papir ter drugi papir in karton. Količine predstavljajo porabo papirja in kartona v tonah, vrednosti pa so izračunane z uporabo povprečne letne prodajne cene papirja in kartona na tono, pomnožene s količino porabe.

Brazilski trg papirja in kartona je leta 2021 ustvaril vrednost 9,04 mlrd EUR, kar predstavlja 1,7 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017 - 2022.

Segmenti časopisnega, tiskarskega in pisalnega papirja so v zadnjih letih zaradi digitalizacije in tehnološkega napredka beležili upad rasti. Mediji, komunikacija in poslovni procesi, ki so prej uporabljali veliko papirja, so se digitalizirali, posledično pa je upadlo povpraševanje po papirju.

Analitiki napovedujejo, da se bo brazilski trg papirja in kartona v prihodnjih 5 letih povečeval po 4,2 % povprečni letni stopnji ter v letu 2026 dosegel vrednost 11,1 mlrd EUR.

Rast trga papirja in kartona naj bi bila v napovedanem obdobju močnejša, predvsem zaradi naraščajočega povpraševanja po papirni embalaži. Ker se potrošnja vedno bolj seli iz tradicionalne v spletno prodajo, bo povpraševanje po embalaži raslo še hitreje, saj so potrebe po sekundarni embalaži v e-trgovini veliko večje. 

Naraščajoča osveščenost glede trajnostne embalaže med potrošniki, bo še naprej dajala prednost papirni embalaži, kar bo dodatno povečalo povpraševanje. Z okrevanjem povpraševanja pa se bodo zvišale tudi cene na trgu. Pričakuje se, da bo ponudba manjša, proizvodni stroški pa bodo naraščali, saj se predelava papirja in kartona zmanjšuje, neobdelane celuloze pa postaja vse manj zaradi zmanjšanja gozdnih pridelkov. 

Povečali se bodo tudi proizvodni stroški zaradi povečanih stroškov logistike. Nabava in distribucija surovin sta se povečala v času pandemije, manjša količina letalskega in pomorskega tovora pa je povzročila višje voznine. 

Največji konkurenti na trgu so:

  • International Paper Co 
  • Suzano SA
  • Klabin SA
  • Stora Enso Oyj

Vrednost brazilskega trga papirja in kartona je v obdobju 2017-2021 rasla po 15 % povprečni letni stopnji in v letu 2021 dosegla 9 mlrd EUR.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 8.430 4,0 %
2018 9.108 8,0 %
2019 8.831 -3,0 %
2020 7.851 -11,1 %
2021 9.030 15,0 %
 

Vrednost trga bo v obdobju 2022-2026 naraščala po 4,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2026 dosegla 11,1 mlrd EUR, kar je 23,1 % več kot leta 2021.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 9.707 7,5 %
2023 9.852 1,5 %
2024 10.236 3,9 %
2025 10.653 4,1 %
2026 11.118 4,4 %


Brazilija predstavlja 10,9 % ameriškega trga papirja in kartona glede na vrednost. 

Tržna segmentacija v ameriški regiji za leto 2021 (v odstotkih)

 

Največja podjetja na področju papirne industrije v Braziliji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Suzano Holding SA 7.218,26
Fibria Celulose S/A 2.935,31
Eldorado Brasil Celulose S/A 728,36
Celulose Nipo Brasileira S A Cenibra 499,34
Santher Fabrica De Papel Santa Therezinha Sa 309,23
Irani Papel e Embalagem SA 282,90
Veracel Celulose S/A 269,51


Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021 


Vir: Factiva, november 2022.
 

Zelene tehnologije – trg bio-plastike

Plastični material je opredeljen kot bio-plastika, če je izdelan na biološki osnovi, je biološko razgradljiv ali ima obe lastnosti. Bio-razgradnja je kemični proces, med katerim mikroorganizmi, ki so na voljo v okolju, pretvorijo materiale v naravne snovi, kot so voda, ogljikov dioksid in kompost. Pri tem umetni dodatki niso potrebni. Postopek bio-razgradnje je odvisen od okoljskih pogojev, materiala in uporabe. Biomasa, ki se uporablja za bio-plastiko, izvira iz npr. koruze, sladkornega trsa ali celuloze.

Brazilski trg bio-plastike je leta 2021 ustvaril skupne prihodke v višini 430 mio EUR, kar predstavlja 12,2 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017 - 2021.

Glavno gonilo rasti trga bio-plastike v zadnjih letih je naraščajoča okoljska skrb potrošnikov. Vse večja ozaveščenost o ogljičnem odtisu in onesnaževanju morja/tal zaradi običajne plastike, je spodbudila potrošnike in vlade, naj izvajajo pritisk na korporacije, da sprejmejo bolj trajnostne postopke proizvodnje in nabave. V Braziliji je bila na primer biorazgradljiva embalaža pomemben nakupni dejavnik za kar 85 % brazilskih potrošnikov, glede na raziskavo GlobalData v letu 2021.

Bio-plastika je postala alternativa običajni plastiki v prizadevanju za zmanjšanje količine odpadkov na odlagališčih in ogljičnega odtisa. Uporaba bio-plastike je močno povezana s prehodom na krožno gospodarstvo z ničelnimi neto emisijami, saj proizvodnja materialov na biološki osnovi izvira iz obnovljivih surovin, kar prav tako povečuje možnost recikliranja materialov.

Nenehne inovacije oblikovanja so znižale stroške aplikacij bio-plastike in izboljšale njihovo funkcionalnost, kar je omogočilo njihovo sprejetje v številnih podjetjih.

Obseg tržne porabe bio-plastike se je v Braziliji v obdobju 2017-2021 povečeval po 7,6 % povprečni letni stopnji ter leta 2021 dosegel skupno 143.600 ton. Analitiki napovedujejo, da se bo obseg trga do konca leta 2026 povečal na 569.000 ton, kar predstavlja 31,7 % povprečno letno stopnjo rasti za obdobje 2022-2026.

Biorazgradljivi polibutilen adipat tereftalat (PBAT), polibutilen sukcinat ( PBS ) in škrobne mešanice, skupaj z biološko/nebiološko razgradljivim polietilen tereftalatom (PET) in polietilenom (PE), so najpogostejše vrste bio-plastičnih izdelkov v embalažni industriji. Končni izdelki, kot je posoda za enkratno uporabo, so drugo največje področje uporabe, ki po ocenah predstavlja 10 % celotne potrošnje. Ti so večinoma sestavljeni iz biološko razgradljivih mešanic škroba in bio-plastike PLA (polimlečna kislina).

Analitiki napovedujejo, da bo brazilski trg bio-plastike v prihodnjih 5 letih rasel po 33,8 % povprečni letni stopnji ter v letu 2026 dosegel vrednost 1,8 mlrd EUR.

Vse večji premik k trajnostnemu gospodarstvu bo ohranil visoko stopnjo rasti trga bio-plastike v prihodnjih letih. Bio-plastika, skupaj s papirjem, velja za najboljšo alternativo običajni plastiki na osnovi nafte.

Rast trga bio-plastike v Braziliji naj bi spodbudil prehod na trajnostno gospodarstvo skupaj s pričakovano strožjo ureditvijo plastike za enkratno uporabo.

Naložbe v proizvodnjo bio-plastike naj bi se posledično še povečale, večja dobavna zmogljivost pa bo spodbudila povpraševanje. Večje investicije bodo na trg prinesle več inovativnih izdelkov, predvsem kompleksnejše embalažne rešitve v FMCG, ki ima še neizkoriščen potencial rasti.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Braskem SA
  • Eastman Chemical Company
  • DuPont de Nemours Inc

Vrednost brazilskega trga bio-plastike se je v letu 2021 povečala za 26,3 % in dosegla 430 mio EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2017–2021 znašala 10,8 %. 

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 271 5,3 %
2018 242 -10,7 %
2019 306 26,4 %
2020 340 11,0 %
2021 430 26,3 %
 

Po napovedih bo brazilski trg bio-plastike v letu 2026 dosegel vrednost 1,8 mlrd EUR, kar je 329 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022–2026 je 33,8 %.  

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 864 100,9 %
2023 1.090 26,6 %
2024 1.166 6,6 %
2025 1.578 35,3 %
2026 1.845 16,9 %Brazilija predstavlja 21 % celotnega ameriškega trga bio-plastike glede na vrednost.  

Tržna segmentacija v ameriški regiji za leto 2021 (v odstotkih)

 

   
Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021 

Vir: Factiva, november 2022.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje