Brazilija

Gospodarske panoge Brazilije


Preučite predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje


Gospodarstvo ter možnost vstopa na brazilski trg

Vpogled v trg

Brazilsko gospodarstvo je največje v Latinski Ameriki, ter 9. največje na svetu. Obremenjujeta ga visok javni dolg in počasna gospodarska rast, kot posledica pomanjkanja reform.

Brazilija je velika industrijska država, bogata z naravnimi viri in razmeroma raznolikim gospodarstvom.

Gozdovi pokrivajo polovico države, vključujejo pa tudi največji deževni gozd na svetu. Brazilija je 4. največja izvoznica lesa na svetu. 
 
Kmetijski sektor predstavlja kar 40 % brazilskega izvoza.


Storitveni sektor predstavlja 71 % brazilskega BDP in zaposluje okoli 60 % aktivne delovne sile. V zadnjih letih se je država lotila proizvodnje storitev z visoko dodano vrednostjo, zlasti na področju aeronavtike in telekomunikacij. V zadnjih letih je v porastu tudi turizem, ki postaja pomemben segment storitvenega sektorja. 

Slovenski izvoz v Brazilijo je v letu 2022 dosegel 81 mio EUR, uvoz pa 201 mio EUR.
Slovenija je v letu 2022 v Brazilijo največ izvažala električnih strojev in opreme. Izvoz te kategorije je dosegel 14,18 mio EUR, kar predstavlja 18 % celotnega izvoza Slovenije v Brazilijo.

Vrednost blagovne menjave Slovenije in Brazilije v kategoriji električnih strojev in opreme (v 1.000 EUR) 

(Kombinirana nomenklatura: 85 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke)

Industrijski sektor

Industrijski sektor prispeva 21 % BDP in zaposluje približno 30 % prebivalstva. 

Brazilija je bogata z rudami. Je 2. največja izvoznica železa na svetu ter ena od glavnih svetovnih proizvajalk aluminija in premoga. Brazilija sodi med 5 največjih proizvajalk nafte na svetu, zato si prizadeva postati energetsko neodvisna.

Brazilija se vse bolj uveljavlja tudi v sektorjih tekstilne, letalske, farmacevtske, avtomobilske, jeklarske in kemične industrije. Mnogi veliki svetovni proizvajalci avtomobilov so ustanovili svoje proizvodne obrate v Braziliji.

Brazilija je v letu 2022 zabeležila upad industrijske proizvodnje v višini -0,7 %. Za leto 2023 je napovedana rast v višini 0,4 %, za leti 2024 in 2025 pa je napovedana 1,1 % in 1,5 % rast industrijske proizvodnje.


Tržni izzivi

 • Brazilija ima visoke neposredne in posredne stroške poslovanja.
 • Pravni in davčni sistem sta v Braziliji precej zapletena.
 • Počasna rast gospodarstva zmanjšuje domače povpraševanje in kupno moč.
 • Brazilija ima visoke davke in carine na uvoženo blago in storitve.
 • Tuja podjetja se na brazilskem trgu srečujejo tudi z zapletenim regulativnim sistemom, pomanjkanjem ustrezne zaščite in uveljavljanja intelektualne lastnine ter standardi, ki so edinstveni za Brazilijo.
 • Zaradi slabo razvite infrastrukture in neučinkovitih carinskih postopkov prihaja do zamud pri logistiki in visokih stroškov transporta.
 • Vladni razpisi so pogosto naklonjeni brazilskim podjetjem, zaradi zahtev po lokalnih vsebinah in visoke stopnje korupcije.

 
Priložnosti na trgu

Ne glede na izzive je Brazilija dosegla opazen napredek pri razvoju prijaznejšega poslovnega okolja.
 
Glede na velikost in raznolikost brazilskega trga, obstaja potencial za tuja podjetja skoraj v vseh sektorjih, vključno z gradbeništvom in inženiringom, kmetijstvom, kemično industrijo, obrambno industrijo in letalstvo, e-trgovino, energetiko, IKT in zdravstvom. 
 

Vstop na trg 

 • Zaradi velikosti države je pomembno, da tuja podjetja razmislijo o ključnih mestih in regijah, kamor bodo usmerila svoje poslovanje.
 • Za uspeh na trgu je potrebno najprej izdelati temeljito tržno analizo ter pripraviti učinkovito tržno strategijo.
 •  Ključnega pomena so tesni odnosi s poslovnimi kontakti in partnerji v industriji. 


Gospodarske panoge Brazilije – Fintech

Vpogled v trg

Brazilija ima po ocenah 1.289 zagonskih fintech podjetij in je največji fintech trg v Latinski Ameriki ter 5. največji na svetu.

Preberite še: Brazilija je latinskoameriška država z največjim številom aktivnih fintech podjetij.

 
Sektor v zadnjih letih dosega visoke stopnje rasti.


Naložbe v brazilska fintech podjetja so leta 2015 znašale le 52 mio USD (49,38 mio EUR), leta 2022 pa so dosegle že 4,5 mlrd USD (4,27 mlrd EUR).

Čeprav je brazilski finančni sektor na splošno zelo reguliran, se zakonodajna ureditev v segmentu fintech še vedno oblikuje.

Pri odprtem bančništvu lahko banke delijo podatke o strankah s fintech podjetji, če stranka v to privoli. Analitiki ocenjujejo, da bo to okrepilo povezave med fintech podjetji in bankami, kar bo pripeljalo do personaliziranih finančnih storitev in produktov.

Prizadevanja BCB za uvedbo odprtega bančništva bodo povečala tržne priložnosti za e-bančništvo in e-trgovino, ter pritegnila milijone novih uporabnikov v finančni sistem. Po ocenah je v Braziliji 60 mio odraslih prebivalcev brez bančnih storitev.

Leta 2020 je Nacionalni monetarni svet (CMN) pooblastil določena fintech podjetja za izdajanje kreditnih kartic brazilski javnosti. Te spremembe veljajo za neposredne kreditne družbe in medosebne posojilne družbe. Po mnenju centralne banke predstavljajo te družbe pomemben kanal za odobritev kreditov, saj svoje storitve zagotavljajo prek elektronskih platform in dosežejo tudi tiste stranke, ki imajo omejen dostop do finančnih storitev.

Marca 2022 je centralna banka izdala dodatna pravila za pravni okvir, ki ureja delovanje fintech podjetij na brazilskem trgu. Namen teh pravil je spodbujati konkurenco in olajšati vstop novim konkurentom vstop na trg. Centralna banka upa, da bodo ta pravila spodbudila tudi inovacije v industriji. Pravila so začela veljati januarja 2023, v celoti pa se bodo izvajala januarja 2025.

Poslovne priložnosti

Poslovne priložnosti za tuja podjetja so predvsem v naslednjih segmentih:
 • plačila in nakazila
 • finančno upravljanje podjetij
 • kreditiranje
 • osebno finančno upravljanje
 • Insurtech
 • digitalne banke
 • e-poslovanje
 • tehnologije za finančne institucije

Večja brazilska fintech podjetja 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2022)
PagSeguro Digital Ltd. 2.881,08
Cielo SA 1.986,03
Inter & Co., Inc. 1.070,19
Valid Solucoes SA 349,07
CSU Digital SA 99,77
Clear Sale SA 94,66
TC SA 15,31

Ostale perspektivne panoge na trgu

Kemična industrija

Brazilsko povpraševanje po uvozu kemikalij je izjemno visoko, kar predstavlja dobre poslovne priložnosti za tuja podjetja.

Brazilski uvozniki in distributerji nenehno iščejo nove dobavitelje, ki ponujajo visokokakovostne izdelke po konkurenčnih cenah.

Kemikalije, ki se uporabljajo v kmetijskem sektorju, so ključne za brazilsko gospodarstvo. Brazilija letno uvozi 85 % vseh svojih potreb po gnojilih.
 
Zaradi velikega primanjkljaja v lokalni proizvodnji kemikalij, Brazilija išče alternative za povečanje domače proizvodnje, vendar vlada doslej še ni predstavila ustrezne javne politike za povečanje nacionalne proizvodnje. Domača proizvodnja kemikalij se še znižuje, predvsem zaradi velikih birokratskih ovir za lokalno proizvodnjo in visokih stroškov energije v Braziliji.
 
 

Franšizno poslovanje 

Brazilija je 5. največji trg na svetu po številu franšiznih verig. V državi je prisotnih 2.882 franšiznih verig in 170.999 franšiznih enot.

Brazilski franšizni sektor je med največjimi in najbolj izpopolnjenimi na svetu v smislu poslovnih praks in sposobnosti prilagajanja konceptov tujih in domačih franšizorjev.

Brazilija ima tudi posebno zakonodajo, ki pokriva franšizing.

Največ prihodka brazilski franšizni sektor ustvari v segmentih hrane (23,63 %) zdravja in lepote (21,06 %) storitev (15,99 %) mode (11,92 %), gradbeništva (8,01%), izobraževalnih storitev (6,2 %), hotelirstva in turizma (4,29 %), avtomobilskih servisov (3,51 %) Informatike in elektronike (3,37 %) zabave in rekreacije (1,19 %) ter čiščenja (0,83%).
 

Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.
 
Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • Statistični urad RS 
 
 
Posodobljeno: junij 2023


Poglejte si tudi: