Brazilija

Gospodarske panoge Brazilije

Priložnosti na trgu

Sektorji z visokim izvoznim potencialom:

Finančne tehnologije (fintech): Brazilija je največji fintech trg v Latinski Ameriki in 5. največji na svetu, saj ima približno 700 zagonskih podjetij. Priložnosti segajo od zavarovanja in digitalnih tehnologij do finančnega upravljanja. Poleg tega so storitve fintech globoko zakoreninjene v e-trgovini. Digitalne finančne storitve hitro napredujejo v tradicionalnem maloprodajnem sektorju, zlasti pri plačilih in nakazilih, digitalnem bančništvu, mobilnih plačilih in virtualni valuti.

Zdravstvo: Brazilija je največji trg zdravstvenih storitev v Latinski Ameriki in za zdravstvo porabi 9,1 % svojega BDP. Od približno 6.500 bolnišnic jih je 70 % zasebnih. Brazilska vlada je glavni kupec zdravstvenih izdelkov za oskrbo javnega zdravstvenega sistema. Tuja podjetja lahko sodelujejo v ponudbah preko lokalnih predstavnikov.

Vladna agencija ANVISA je pred kratkim objavila uredbo, ki omogoča trženje CBD izdelkov v lekarnah. CBD izdelke lahko uvažajo iz držav, kjer je proizvodnja CBD zakonsko dovoljena.

Zaradi pandemije COVID-19 je Brazilija odobrila uporabo tele-medicine, kar je pospešilo uporabo digitalnih rešitev za zdravstveno svetovanje, diagnostiko in zdravljenje. Poleg tega naj bi imel Internet stvari (IoT) in umetna inteligenca (AI) v prihodnjih letih ključno vlogo na medicinskem področju.

IKT: Vodilni segmenti so kibernetska varnost, umetna inteligenca, »big data«, internet stvari in storitve v oblaku. Področja z največjim potencialom rasti so povezana s storitvami za stranke, analizo in preiskovanjem goljufij, avtomatizacijo IT, diagnostiko in zdravstveno oskrbo.

Franšizno poslovanje: Brazilija je po številu franšiznih verig 5. največji trg na svetu. V državi deluje 2.918 franšiznih verig . Segmenti franšiz, ki dosegajo največjo rast so izobraževanje in rekreacija, hotelirstvo in turizem, gradbeništvo, informatika, elektronika, prehrana ter zdravje in lepota.


Gospodarstvo

Brazilija je deveto največje gospodarstvo na svetu, a država le počasi okreva po svetovni gospodarski krizi. Je velika industrijska država, bogata z naravnimi viri in ima razmeroma raznoliko gospodarstvo.
Gozdovi pokrivajo polovico države, vključujejo pa tudi največji deževni gozd na svetu. Brazilija je četrti največji izvoznik lesa na svetu. 

 

Struktura BDP

Brazilija je največja svetovna proizvajalka kave, sladkornega trsa in pomaranč in ena največjih svetovnih proizvajalk soje. Poleg tega ima Brazilija tudi največ komercialne živine na svetu. Kljub temu, da je kmetijski sektor relativno majhen (predstavlja le 7 % BDP in zaposluje 9,1 % prebivalstva), predstavlja kar 40 % brazilskega izvoza. Pandemija COVID-19 je močno prizadela brazilsko gospodarstvo, kmetijski sektor, zlasti izvozno kmetijstvo, pa je bil najbolj stabilen sektor v celotnem letu 2020, čeprav je pandemija negativno vplivala na male družinske kmete.


Storitveni sektor predstavlja 74 % brazilskega BDP in zaposluje 71,3 % aktivne delovne sile. V zadnjih letih se je država lotila proizvodnje storitev z visoko dodano vrednostjo, zlasti na področju aeronavtike in telekomunikacij. V zadnjih letih je v porastu tudi turizem, ki postaja pomemben segment storitvenega sektorja. 

 
Vir: EIU; Factiva, marec 2021.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor prispeva 19 % BDP in zaposluje nekaj manj kot 20 % prebivalstva. 

Brazilija je bogata z rudami. Je druga največja izvoznica železa na svetu ter ena od glavnih svetovnih proizvajalk aluminija in premoga. Brazilija sodi med pet največjih proizvajalk nafte na svetu, zato si prizadeva postati energetsko neodvisna.

Brazilija se vse bolj uveljavlja tudi v sektorjih tekstilne, letalske, farmacevtske, avtomobilske, jeklarske in kemične industrije. Mnogi veliki svetovni proizvajalci avtomobilov so ustanovili svoje proizvodne obrate v Braziliji.


Brazilija je v letu 2020 zabeležila upad industrijske proizvodnje v višini -7 %. Za leto 2021 je napovedana rast v višini 3,5 %, za leti 2022 in 2023 pa je napovedana 2 % rast industrijske proizvodnje.
 


Predstavljamo dve gospodarski panogi na brazilskem trgu:

 

Farmacevtska industrija

Analiza zajema samo etična zdravila in ne vključuje zdravstvenega varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali. Tržne vrednosti so izračunane po cenah EXW (franko tovarna).

Brazilski farmacevtski trg je v letih 2016 in 2017 beležil zelo visoko rast, potem pa se je v letu 2018 zmanjšal za 5,2 %. V letu 2019 je trg znova dosegel zdravo rast, ki naj bi se nadaljevala tudi v napovedanem obdobju.

Brazilska vlada je močno vključena v urejanje razvoja, cen in distribucije zdravil. Za nadzor cen je odgovorna agencija Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ki so ji včasih očitali prepočasnost pri odobritvi zdravil. Nato so v Braziliji uvedli registracijo zdravil z novim elektronskim sistemom, v skladu s katerim je mogoče zdravila odobriti že v šestih mesecih in ne več v dveh letih, kar je bistveno pripomoglo k rasti trga.

Brazilski farmacevtski trg je v obdobju 2015-2019 rasel po 6,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 26,4 mlrd EUR. Za primerjavo, farmacevtski trg ZDA je v preteklih petih letih rasel po 3,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 365,5 mlrd EUR, medtem ko je kanadski trg v tem obdobju rasel po 2,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 21,2 mlrd EUR.

Brazilski farmacevtski trg je eden izmed najbolj perspektivnih med razvijajočimi se trgi. Po prihodku je sedmi največji trg na svetu in največji v Latinski Ameriki. Na njem prevladujejo številne multinacionalke, toda država ima tudi hitro rastočo lokalno industrijo. Vodilni lokalni konkurenti so EMS, Aché, Eurofarma in Hypermarcas. Brazilija je postala globalno proizvodno središče številnih farmacevtskih in biotehnoloških podjetij. Države, kot je na primer Indija, so veliko vlagale v proizvodni sektor. Brazilija je trenutno eden najprivlačnejših in najobetavnejših farmacevtskih trgov na svetu. Spreminjanje demografije je še en ključni faktor rasti brazilskega farmacevtskega trga, saj se zaradi naraščajoče populacije starejših prebivalcev povečuje pojavnost kroničnih in s starostjo povezanih bolezni.

Analitiki napovedujejo, da bo brazilski farmacevtski trg v obdobju 2020-2024 rasel po 3,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril vrednost 28,8 mlrd EUR. Farmacevtski trg ZDA naj bi po napovedih v prihodnjih petih letih rasel po 0,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 336,5 mlrd EUR, medtem ko naj bi kanadski trg v napovedanem obdobju rasel po 2,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel 21,6 mlrd EUR. Težko je predvideti, kako bo trg deloval v naslednjih letih zaradi vpliva pandemije COVID-19, a naj bi bil po napovedih analitikov vpliv pandemije na brazilski farmacevtski trg minimalen. Zdravila so nujno potrebna in zato se povpraševanje verjetno ne bo veliko spremenilo. Edina potencialna omejitev bo dobava, vendar imajo mnoga podjetja za takšne primere tudi velike rezerve.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • EMS Sigma Pharma 
  • Ache Laboratorios Farmaceuticos SA
  • Sanofi SA

Vrednost brazilskega farmacevtskega trga se je v letu 2019 povečala za 4 % in dosegla 26,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2015–2019 znašala 6,6 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 20.630  
2016 22.702 10,3 %
2017 26.460 18,6 %
2018 24.067 -5,2 %
2019 26.339 4,0 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo brazilski farmacevtski trg v letu 2024 dosegel vrednost 28,8 mlrd EUR, kar je 21 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020–2024 je 3,9 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 27.909 4,1 %
2021 28.571 4,1 %
2022 28.461 4,1 %
2023 28.512 3,5 %
2024 28.790 3,7 %
 

Sanofi je vodilni konkurent na farmacevtskem trgu v Braziliji in je imel v letu 2019 11,9 % tržni delež glede na vrednost.

Tržni deleži konkurentov glede na vrednost (v % za leto 2019)

Sanofi 11,9 %
Aché Laboratórios Farmaceuticos S.A. 5,7 %
EMS Sigma Pharma 0,1 %
Ostali 82,3 %


Brazilija predstavlja 6,2 % ameriškega farmacevtskega trga glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2019 (v odstotkih)

ZDA 86,1 %
Brazilija 6,2 %
Kanada 5,0 %
Mehika 1,1 %
Ostala Amerika 1,6 %


Največja podjetja na področju proizvodnje v farmacevtski industriji v Braziliji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Produtos Roche Quimicos E Farmaceuticos S/A 880,09
Ems S/A 785,60
Novartis Biociencias S/A 757,42
Hypera SA 726,29
Eurofarma Laboratórios S/A 718,49
Aché Laboratórios Farmacêuticos S/A 663,48
Dimed SA Distribuidora de Medicamentos 600,63


Največja podjetja na področju veleprodaje v farmacevtski industriji v Braziliji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Granda Produtos Veterinários S/A 9.449,99
Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA 1.058,39
D. Center Distribuidora Ltda 784,38
Servimed Comercial Ltda 577,24
Cm Hospitalar S.A. 503,30
Imifarma Produtos Farmacêuticos E Cosméticos S/A 482,13
Nazaria Distribuidora De Produtos Farmacêuticos Ltda 446,40


Največja podjetja na področju maloprodaje v farmacevtski industriji v Braziliji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Raia Drogasil SA 3.872,14
Drogaria São Paulo S/A 1.543,58
Drogarias Pacheco S/A 808,83
Dimed SA Distribuidora de Medicamentos 600,63
Drogaria Araújo S/A 451,13
Comércio De Medicamentos Brair Ltda 415,84
Drogaria Mais Economica S/A 208,59
 


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.
 

Vir: Factiva, julij 2020. 

Avtomobilska industrija – proizvodnja avtomobilov

Analiza vključuje proizvodnjo osebnih avtomobilov. Vrednost proizvodnje je izračunana glede na prodajno ceno proizvajalca ter ne vključuje davkov in dajatev. Obseg proizvodnje predstavlja količino popolnoma dokončanih avtomobilov v državi.

Brazilska avtomobilska proizvodnja je v preteklih petih letih nihala, tako v vrednosti kot po količini, a je na splošno beležila rast. Zaradi pandemije COVID-19 naj bi se po napovedih brazilska avtomobilska proizvodnja v letu 2020 močno znižala. Okrevanje se pričakuje šele proti koncu napovedanega obdobja.

Brazilska proizvodnja avtomobilov je v obdobju 2015-2019 rasla po 7,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegla vrednost 32,6 mlrd EUR. Za primerjavo, proizvodnja avtomobilov v ZDA je v zadnjih petih letih rasla upadala po -10,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegla vrednost 35,4 mlrd EUR, medtem ko je kanadska proizvodnja avtomobilov v tem obdobju upadala po -5,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvarila vrednost 7,7 mlrd EUR.

Obseg proizvodnje avtomobilov se je med leti 2015 in 2019 povečeval po 4,9 % povprečni letni stopnji in leta 2019 dosegel skupno 2.448.500 enot. Obseg proizvodnje naj bi se do konca leta 2024 zmanjšal na 1.991.700 enot, kar predstavlja -4 % povprečno letno stopnjo rasti za obdobje 2020–2024. Prodaja hibridnih in električnih avtomobilov v Braziliji v zadnjih letih zelo hitro raste, kar je pripomoglo k skupni rasti v tej panogi. Prodaja hibridnih in električnih avtomobilov v Braziliji se je med leti 2015 in 2019 povečevala po 122 % povprečni letni stopnji.

Analitiki napovedujejo, da bo brazilska proizvodnja avtomobilov v obdobju 2020-2024 upadala po -2,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla vrednost 25,3 mlrd EUR. Proizvodnja avtomobilov v ZDA naj bi v prihodnjih petih letih rasla po 0,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla vrednost 33,2 mlrd EUR, medtem ko naj bi kanadska proizvodnja v napovedanem obdobju rasla po 0,1 % povprečni letni stopnji in v letu 202 dosegla 7 mlrd EUR. Na skupni upad v napovednem obdobju bo precej vplival velik padec obsega in vrednosti v letu 2020, ki bo posledica pandemije COVID-19. Pri izvozu kitajskih delov je zaradi pandemije prišlo do velikih zamud pri dobavi zaradi zaprtih proizvodnih obratov. Tudi vsi največji proizvajalci avtomobilov v Braziliji so morali začasno zaustaviti proizvodnjo, kar bo povzročilo velik upad proizvodnje v letu 2020.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Toyota Motor Corporation
  • Fiat Chrysler Automobiles NV
  • Renault SA
  • Volkswagen AG
 
Obseg brazilske proizvodnje avtomobilov se je v letu 2019 povečal za 2,6 % in dosegel 2.448.500 enot. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2015–2019 znašala 4,9 %.
 
Brazilska proizvodnja avtomobilov se je v letu 2019 povečala za 4 % in dosegla vrednost 32,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2015–2019 znašala 7,7 %.
 

Vrednost proizvodnje po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 24.414  
2016 28.108 14,9 %
2017 31.327 13,6 %
2018 29.745 -0,9 %
2019 32.589 4,0 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo brazilska proizvodnja avtomobilov v letu 2024 dosegla obseg 1.991.700 enot, kar je -18,7 % manj kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020–2024 je -4 %.
 
Analitiki napovedujejo, da bo brazilska proizvodnja avtomobilov v letu 2024 dosegla vrednost 25,3 mlrd EUR, kar je -14 % manj kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020–2024 je -2,9 %.
 

Napoved vrednosti proizvodnje po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 26.909 -18,9 %
2021 26.250 -0,8 %
2022 25.726 2,3 %
2023 25.454 2,6 %
2024 25.322 2,0 %


Največji konkurent v brazilski proizvodnji avtomobilov je Volkswagen Group, ki je imel v letu 2019 16,8 % tržni delež glede na obseg proizvodnje. 

Tržni deleži glede na obseg proizvodnje za leto 2019 (v odstotkih) 

Volkswagen Group 16,8 %
Fca 13,9 %
Renault 10,7 %
Toyota Group 7,6 %
Ostali 51,0 %


Brazilija predstavlja 34,3 % celotne ameriške proizvodnje avtomobilov glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2019 (v odstotkih)

ZDA 37,3 %
Brazilija 34,3 %
Mehika 18,0 %
Kanada 8,1 %
Ostala Amerika 2,3 %


Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilov v Braziliji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Fca Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda 8.950,09
Renault do Brasil S/A 2.421,19
Caoa Chery Automóveis Ltda. 1.957,50
Caoa Montadora De Veículos Ltda 1.827,91
Hpe Automotores Do Brasil Ltda 1.622,62
Marcopolo SA 951,09
General Motors Do Brasil Ltda 831,94


Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilskih delov v Braziliji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Iochpe-Maxion SA 2.208,00
Randon SA Implementos e Participaçoes 1.122,55
Inteva Products Sistemas E Componentes Automotivos Do Brasil Ltda 699,47
Mahle Metal Leve SA 556,88
Mahle Metal Leve S/A 497,45
Umicore Brasil Ltda 455,20
Brasil Modelos Automotiva Ltda 355,03
 

Največja podjetja na področju veleprodaje avtomobilskih delov v Braziliji (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Portoserv Promotora De Serviços Ltda 509,61
Distribuidora Automotiva S/A 352,86
Sk Automotive Distribuidora De Autopecas Ltda 251,70
Renault Do Brasil Comercio E Participacoes Ltda 233,84
Suecia Veiculos S/A 231,45
Mardisa Veículos S/A. 207,47
Codime Comércio E Distribuição De Mercadorias Ltda. 138,97
 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.
 

Vir: Factiva, julij 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje