Brazilija

Gospodarske panoge Brazilije

Priložnosti na trgu

 
Sektorji z visokim izvoznim potencialom:

Kemična industrija: Kljub gospodarskim učinkom svetovne pandemije ostaja povpraševanje Brazilije po uvozu kemikalij izjemno veliko, kar predstavlja potencialne izvozne priložnosti. V zadnjih 30 letih se je brazilski uvoz kemikalij povečal za več kot 1200 %. Brazilski uvozniki in distributerji nenehno iščejo nove dobavitelje za visokokakovostne izdelke po konkurenčnih cenah.
V prvi polovici leta 2021 je Brazilija uvozila za več kot 21 mlrd EUR kemičnih izdelkov, kar je 27,8 % več kot v enakem obdobju 2020. Ob predpostavki, da se bo trend nadaljeval tudi v prihodnjih letih, bo uvoz kemičnih izdelkov v Braziliji dosegel nove rekorde.
Trenutno je največ povpraševanja po gnojilih za brazilsko kmetijstvo. Veliko povpraševanje pa je tudi po drugih kemičnih surovinah, kot so kalijev klorid, sečnina, monoanionski ali monoamoniakalni fosfat, imunološki izdelki, insekticidi, fungicidi, herbicidei cepiva, amonijev sulfat itd.

Finančne tehnologije (fintech): Brazilija je največji fintech trg v Latinski Ameriki in 5. največji na svetu, saj ima približno 700 zagonskih podjetij. Priložnosti segajo od zavarovanja in digitalnih tehnologij do finančnega upravljanja. Poleg tega so storitve fintech globoko zakoreninjene v e-trgovini. Digitalne finančne storitve hitro napredujejo v tradicionalnem maloprodajnem sektorju, zlasti pri plačilih in nakazilih, digitalnem bančništvu, mobilnih plačilih in virtualni valuti.

Zdravstvo: Brazilija je največji trg zdravstvenih storitev v Latinski Ameriki in za zdravstvo porabi 9,1 % svojega BDP. Od približno 6.500 bolnišnic jih je 70 % zasebnih. Brazilska vlada je glavni kupec zdravstvenih izdelkov za oskrbo javnega zdravstvenega sistema. Tuja podjetja lahko sodelujejo v ponudbah preko lokalnih predstavnikov, možno pa je tudi sodelovanje v produktivnem razvojnem partnerstvu (PDP).

E-trgovina je vse bolj popularen kanal za končne uporabnike, ki želijo kupiti uvožene izdelke za osebno uporabo, čeprav brazilska carina zaračunava pristojbine za carinjenje uvoženega blaga.

Vladna agencija ANVISA je pred kratkim objavila uredbo, ki omogoča trženje CBD izdelkov v lekarnah. CBD izdelke lahko uvažajo iz držav, kjer je proizvodnja CBD zakonsko dovoljena.

Zaradi pandemije COVID-19 je Brazilija odobrila uporabo tele-medicine, kar je pospešilo uporabo digitalnih rešitev za zdravstveno svetovanje, diagnostiko in zdravljenje. Poleg tega naj bi imel Internet stvari (IoT) in umetna inteligenca (AI) v prihodnjih letih ključno vlogo na medicinskem področju.

IKT: Vodilni segmenti so kibernetska varnost, umetna inteligenca, »big data«, internet stvari in storitve v oblaku. Področja z največjim potencialom rasti so povezana s storitvami za stranke, analizo in preiskovanjem goljufij, avtomatizacijo IT, diagnostiko in zdravstveno oskrbo.
 
V skladu z brazilskimi predpisi morajo izdelki IKT, ki se prodajajo in uporabljajo v Braziliji, imeti potrdilo o skladnosti, ki ga izda certifikacijski organ (OCD), ki kaže na skladnost z brazilskimi regulativnimi zahtevami. To potrdilo mora odobriti tudi ANATEL. Izbrani OCD pregleda tehnične lastnosti izdelka in določi veljavne certifikate in odobritve. Brazilska zakonodaja od proizvajalcev uvoženih izdelkov zahteva, da imajo lokalnega predstavnika, ki je odgovoren za dobavo izdelkov in garancijo v Braziliji.

Franšizno poslovanje: Brazilija je po številu franšiznih verig 5. največji trg na svetu. V državi deluje 2.918 franšiznih verig . Segmenti franšiz, ki dosegajo največjo rast so izobraževanje in rekreacija, hotelirstvo in turizem, gradbeništvo, informatika, elektronika, prehrana ter zdravje in lepota.

Gospodarstvo

Brazilija je največji potrošniški trg in država z najvišjim BDP v Južni Ameriki. Brazilija je deveto največje gospodarstvo na svetu, a država le počasi okreva po svetovni gospodarski krizi. Je velika industrijska država, bogata z naravnimi viri in ima razmeroma raznoliko gospodarstvo.
Gozdovi pokrivajo polovico države, vključujejo pa tudi največji deževni gozd na svetu. Brazilija je četrti največji izvoznik lesa na svetu. 

 

Struktura BDP

Brazilija je največja svetovna proizvajalka kave, sladkornega trsa in pomaranč in ena največjih svetovnih proizvajalk soje. Poleg tega ima Brazilija tudi največ komercialne živine na svetu. Kljub temu, da je kmetijski sektor relativno majhen (predstavlja le 8 % BDP in zaposluje nekaj manj kot 10 % prebivalstva), predstavlja kar 40 % brazilskega izvoza.

Storitveni sektor predstavlja 71 % brazilskega BDP in zaposluje okoli 60 % aktivne delovne sile. V zadnjih letih se je država lotila proizvodnje storitev z visoko dodano vrednostjo, zlasti na področju aeronavtike in telekomunikacij. V zadnjih letih je v porastu tudi turizem, ki postaja pomemben segment storitvenega sektorja. 

 
Vir: EIU; Factiva, maj 2022.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor prispeva 21 % BDP in zaposluje približno 30 % prebivalstva. 

Brazilija je bogata z rudami. Je druga največja izvoznica železa na svetu ter ena od glavnih svetovnih proizvajalk aluminija in premoga. Brazilija sodi med pet največjih proizvajalk nafte na svetu, zato si prizadeva postati energetsko neodvisna.

Brazilija se vse bolj uveljavlja tudi v sektorjih tekstilne, letalske, farmacevtske, avtomobilske, jeklarske in kemične industrije. Mnogi veliki svetovni proizvajalci avtomobilov so ustanovili svoje proizvodne obrate v Braziliji.

Brazilija je v letu 2021 zabeležila rast industrijske proizvodnje v višini 4,2 %. Za leto 2022 je napovedana rast v višini 0,5 %, za leti 2023 in 2024 pa je napovedana 2 % rast industrijske proizvodnje. 
 


Predstavljamo dve gospodarski panogi na brazilskem trgu:

 

Trg papirja in kartona

Trg papirja in kartona v analizi predstavlja skupno porabo papirja in kartona v državi. Papir in karton vključuje časopisni papir, papir za tiskanje in pisanje, embalažni papir, gospodinjski in sanitarni papir ter drugi papir in karton. Količine predstavljajo porabo papirja in kartona v tonah, vrednosti pa so izračunane z uporabo povprečne letne prodajne cene papirja in kartona na tono, pomnožene s količino porabe.

Brazilski trg papirja in kartona je v obdobju 2016-2020 rasel po 4,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 7,5 mlrd EUR. Za primerjavo, trg papirja in kartona v ZDA je v zadnjih 5 letih rasel po 2 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 62,2 mlrd EUR, medtem ko je kanadski trg v tem obdobju upadal po -0,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 4,2 mlrd EUR.

Obseg brazilskega trga se je v obdobju 2016-2020 povprečno povečeval za 0,8 % letno in v letu 2020 dosegel 9,3 mio ton. Po napovedih se bo obseg trga v obdobju 2021-2025 povečeval po 3 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel 10,8 mio ton.

Segmenta časopisnega papirja ter papirja za tiskanje in pisanje sta v zadnjih letih priča nenehnemu upadanju zaradi digitalizacije in tehnološkega napredka, za katerega so tiskalni mediji zastarali. Zaradi povečane digitalne pismenosti in internetne povezanosti po vsem svetu, je prišlo do digitalizacije medijev ter komunikacijskih in poslovnih procesov, kjer je bila prej velika poraba papirja. Povpraševanje po papirju se je zmanjšalo. Zlasti v tiskanih medijih so založniki povečali svoja prizadevanja, da bi se preusmerili na digitalne medije, kar je zmanjšalo povpraševanje po časopisnem papirju. V Braziliji sta segmenta časopisnega papirja in papirja za tiskanje in pisanje v obdobju 2016–2020 dosegla upad vrednosti in sicer v višini –11,8 % in -1,7 %. Nasprotno pa je poraba v drugih segmentih naraščala. Povpraševanje po papirju in kartonu za embalažne rešitve se je v zadnjih letih močno povečalo zaradi vse večjega povpraševanja po trajnostnih izdelkih. Najpomembnejši gonilnik rasti povpraševanja po papirni embalaži pa je bila širitev spletnega maloprodajnega sektorja. Zlasti se je povečalo povpraševanje po sekundarni embalaži iz kartona (škatle iz valovite lepenke), saj je ta vrsta embalažnega materiala zaradi svoje trdnosti, trajnosti in vsestranskosti za takšne aplikacije nepogrešljiva. Veliki spletni trgovci na drobno uporabljajo predvsem karton kot embalažo za izdelke, pri svojem delu pa uporabljajo ogromne količine kartona, pri čemer se trg papirja in kartona vse bolj zanaša na embalažno industrijo in spletno prodajo na drobno.

Analitiki napovedujejo, da bo brazilski trg papirja in kartona v obdobju 2021-2025 rasel po 6,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 9,8 mlrd EUR. Trg papirja in kartona v ZDA naj bi v prihodnjih 5 letih beležil 1 % povprečno letno rast in v letu 2025 dosegel vrednost 61,1 mlrd EUR, kanadski trg pa naj bi v napovedanem obdobju beležil 3,1 % povprečno letno rast in v letu 2025 dosegel vrednost 4,6 mlrd EUR. Rast trga papirja in kartona naj bi bila v napovedanem obdobju močnejša, predvsem zaradi naraščajočega povpraševanja po embalaži iz papirja. Ker se bo potrošnja vse bolj preusmerjala iz tradicionalne v spletno maloprodajo, bo povpraševanje po embalaži raslo še hitreje, saj so potrebe po sekundarni embalaži v e-trgovini veliko večje. Poleg tega bo povpraševanje še dodatno povečala preusmeritev na trajnostno embalažo. S povečanim povpraševanjem se bodo zvišale tudi cene na trgu. Ponudba bo predvidoma manjša, proizvodni stroški pa se bodo povečali, saj se predelava papirja in kartona zmanjšuje, prav tako se zaradi zmanjševanja gozdnih pridelkov zmanjšuje tudi predelava celuloze. Kitajska prepoved uvoza predelanega papirja in celuloze, ki je začela veljati leta 2021, bo pospešila cene celuloze po vsem svetu, saj je država njen največji kupec na svetu. Poleg tega se bodo zaradi povečanih logističnih stroškov povečali proizvodni stroški. Večji proizvajalci papirne embalaže in gospodinjskih papirnih izdelkov že predvidevajo velika zvišanja cen, kar se lahko sčasoma ublaži z odpravo omejitvenih ukrepov in okrevanjem svetovnega povpraševanja.

Največji konkurenti na trgu so:

  • International Paper Co 
  • Suzano SA
  • Klabin SA
  • Stora Enso Oyj

Obseg brazilskega trga papirja in kartona je v obdobju 2016-2020 rasel po 0,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel 9,3 mio ton. Vrednost trga je v tem obdobju prav tako rasla po 0,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegla 7,5 mlrd EUR.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 6.479  
2017 6.663 4,7 %
2018 6.890 8,0 %
2019 7.602 4,7 %
2020 7.528 0,8 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo obseg brazilskega trga papirja in kartona v obdobju 2021-2025 rasel po 3 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel 10,8 mio ton. Vrednost trga bo v tem obdobju naraščala po 6,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla 9,8 mlrd EUR.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 6.916 -2,5 %
2022 7.552 7,4 %
2023 8.522 9,1 %
2024 9.170 10,4 %
2025 9.818 10,7 %
 

Segment ostalega papirja in kartona je največji segment na brazilskem trgu papirja in kartona. Ta segment je v letu 2020 predstavljal 87,2 % celotne vrednosti trga.

Tržna segmentacija po segmentih glede na vrednost (v % za leto 2020)

Ostali papir in karton 87,2 %
Papir za tiskanje in pisanje 12,3 %
Časopisni papir 0,5 %Brazilija predstavlja 8,6 % ameriškega trga papirja in kartona glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 (v odstotkih)

ZDA 70,9 %
Mehika 9,4 %
Brazilija 8,6 %
Kanada 4,8 %
Ostala Amerika 6,3 %


Največja podjetja na področju papirne industrije v Braziliji

Podjetje Prihodki v mio EUR
Suzano SA 4.996,37
Fibria Celulose S/A 2.547,70
Eldorado Brasil Celulose S/A 550,04
Celulose Nipo Brasileira S A Cenibra 493,30
Santher Fabrica De Papel Santa Therezinha S/A 317,28
Veracel Celulose S/A 293,91
International Paper Do Brasil Ltda 193,50


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.
 
Vir: Factiva, oktober 2021.

Avtomobilska industrija – proizvodnja avtomobilov

Analiza vključuje proizvodnjo osebnih avtomobilov. Vrednost proizvodnje je izračunana glede na prodajno ceno proizvajalca ter ne vključuje davkov in dajatev. Obseg proizvodnje predstavlja količino popolnoma dokončanih avtomobilov v državi.

Brazilska avtomobilska proizvodnja je v letih 2016-2020 upadala po -7,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegla vrednost 15,4 mlrd EUR. Za primerjavo, ameriška proizvodnja avtomobilov je v zadnjih 5 letih upadala po -9, 6 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegla vrednost 110,2 mlrd EUR, medtem ko je avtomobilska industrija v Kanadi v tem obdobju upadala po -11,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegla vrednost 16,2 mlrd EUR.

Obseg in vrednost industrije sta se v letu 2020 opazno znižala zaradi pandemije COVID-19. Pri izvozu kitajskih delov je prišlo do hudih motenj in po vsem svetu so števili proizvodnji obrati morali začasno ustaviti proizvodnjo. Zmanjšuje se tudi zaupanje potrošnikov, saj država ponovno tone v recesijo. Marca 2021 je brezposelnost v Braziliji dosegla rekordno visoko stopnjo 14,7 %. Pandemija je zajezila dohodek in zmanjšala porabo potrošnikov, zato je bila poraba za nove avtomobile omejena.

Obseg avtomobilske proizvodnje se je v Braziliji v obdobju 2016-2020 zmanjševal po -2,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel 1.608.900 avtomobilov. Po napovedih analitikov se bo obseg proizvodnje v obdobju 2021-2025 povečeval po 7,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel 2.351.600 enot.

Hibridni in električni avtomobili beležijo v Braziliji visoko rast v zadnjih letih, kar pospešuje tudi rast celotne avtomobilske industrije. 
V obdobju 2016-2020 je povprečna letna rast proizvodnje avtomobilov v tem segmentu dosegla 108,5 %.


Analitiki napovedujejo, da bo brazilska proizvodnja avtomobilov v obdobju 2021-2025 rasla po 8,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla vrednost 21,8 mlrd EUR. Proizvodnja avtomobilov v ZDA naj bi po napovedih v prihodnjih 5 letih rasla po 7,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla vrednost 146 mlrd EUR, kanadska proizvodnja pa naj bi v napovedanem obdobju rasla po 2,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla 16,8 mlrd EUR. 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Toyota Motor Corporation
  • Stellantis NV
  • Renault SA
  • General Motors Company 


Vrednost brazilske proizvodnje avtomobilov se je v letu 2020 zmanjšala za 36,9 % in dosegla 15,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2016–2020 znašala -7,3 %.

Vrednost proizvodnje po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 21.531  
2017 23.982 13,6 %
2018 22.796 -0,9 %
2019 25.000 4,0 %
2020 15.438 -36,9 %
 

Po napovedih bo brazilska proizvodnja avtomobilov v letu 2025 dosegla vrednost 21,8 mlrd EUR, kar je 51,1 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021–2025 je 8,6 %. 

Napoved vrednosti proizvodnje po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 21.239 45,7 %
2022 21.848 1,0 %
2023 22.956 1,7 %
2024 22.457 0,3 %
2025 21.803 0,5 %


Največji konkurent v brazilski proizvodnji avtomobilov je General Motors, ki je imel v letu 2020 19,4 % tržni delež glede na obseg proizvodnje.  

Tržni deleži glede na obseg proizvodnje za leto 2020 (v odstotkih) 

GM Group 19,4 %
Fca 15,6 %
Renault 12,9 %
Toyota Group 6,9 %
Ostali 45,2 %


Brazilija predstavlja 9 % celotne ameriške proizvodnje avtomobilov glede na vrednost. 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 (v odstotkih)

ZDA 64,0 %
Mehika 16,2 %
Kanada 9,4 %
Brazilija 9,0 %
Ostala Amerika 1,4 %


Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilov v Braziliji

Podjetje Prihodki v mio EUR
Caoa Chery Automoveis Ltda 1.882,13
Hpe Automotores Do Brasil Ltda 1.560,13
General Motors Do Brasil Ltda 799,90
Marcopolo SA 588,81
Mercedes-Benz do Brasil Limitada 352,90
Svb Automotores Do Brasil Ltda 177,40
WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos SA 159,50


Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilskih delov v Braziliji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Iochpe-Maxion SA 1.436,99
Randon SA Implementos e Participaçoes 879.69
Inteva Products Sistemas E Componentes Automotivos Do Brasil Ltda 672.53
Umicore Brasil Ltda 560.51
Mahle-Metal Leve SA 394.09
Magneti Marelli Do Brasil Industria E Comercio Ltda 351.21
Marelli Cofap Do Brasil Ltda 314.04


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.
 

Vir: Factiva, oktober 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje