Brazilija

Gospodarske panoge Brazilije

Priložnosti na trgu


Sektorji z visokim izvoznim potencialom:

Finančne tehnologije (fintech): Brazilija je največji fintech trg v Latinski Ameriki, saj ima približno 370 zagonskih podjetij. Priložnosti segajo od zavarovanja in digitalnih tehnologij do finančnega upravljanja. Start up podjetja vlagajo na področja, kot so trg opreme in gradbenega materiala, mobilne aplikacije in tehnologije v oblaku, robotika ter programska oprema za gradbeništvo. Poleg tega so fintech globoko zakoreninjene v e-trgovini. Digitalne finančne storitve hitro napredujejo v tradicionalnem maloprodajnem sektorju, zlasti pri plačilih in nakazilih, digitalnem bančništvu, mobilnih plačilih in virtualni valuti.

Zdravstvo: Brazilija je največji trg zdravstvenih storitev v Latinski Ameriki in za zdravstvo porabi 9,1 % svojega BDP. Od približno 6.400 bolnišnic jih je 70 % zasebnih. Staranje prebivalstva in slabo upravljanje virov v zdravstvenem sektorju ponujata priložnosti za tuje izdelke in storitve.

Farmacevtski izdelki in prehranska dopolnila: Brazilija se uvršča med šest najboljših trgov z zdravili in farmacevtskimi izdelki. V zadnjih letih Brazilija povečuje uvoz zdravil in njihovih sestavin. ZDA in Evropa so za zdravila z visoko dodano vrednostjo glavni izvozniki v Brazilijo, medtem ko so Kitajska, Indija in Irska glavni dobavitelji sestavin. Predpisi prepovedujejo prodajo zdravil in medicinskih pripomočkov izven specializiranih medicinskih trgovin ali lekarn.

IKT: Vodilni segmenti so kibernetska varnost, umetna inteligenca, »big data«, internet stvari in storitve v oblaku. V Braziliji 15,3 % srednjih in velikih podjetij že uporablja umetno inteligenco, ta odstotek pa naj bi se v naslednjih štirih letih še podvojil. Področja z največjim potencialom rasti so povezana s storitvami za stranke, analizo in preiskovanjem goljufij, avtomatizacijo IT, diagnostiko in zdravstveno oskrbo.

Franšizno poslovanje: Brazilija je po številu franšiznih verig četrti največji trg na svetu. V državi deluje 2.877 franšiznih verig . Segmenti franšiz, ki dosegajo največjo rast so izobraževanje in rekreacija, hotelirstvo in turizem, gradbeništvo, informatika, elektronika, prehrana ter zdravje in lepota.Gospodarstvo

Brazilija je osmo največje gospodarstvo na svetu, a država le počasi okreva po svetovni gospodarski krizi. Je velika industrijska država, bogata z naravnimi viri in ima razmeroma raznoliko gospodarstvo.
Gozdovi pokrivajo polovico države, vključujejo pa tudi največji deževni gozd na svetu. Brazilija je četrti največji izvoznik lesa na svetu. 
 

Struktura BDP

Brazilija je največja svetovna proizvajalka kave, sladkornega trsa in pomaranč in ena največjih svetovnih proizvajalk soje. Poleg tega ima Brazilija tudi največ komercialne živine na svetu. Kljub temu, da je kmetijski sektor relativno majhen (predstavlja le 7 % BDP in zaposluje 9,3 % prebivalstva), predstavlja kar 40 % brazilskega izvoza.
 
Storitveni sektor predstavlja 73 % brazilskega BDP in zaposluje 70,3 % aktivne delovne sile. V zadnjih letih se je država lotila proizvodnje storitev z visoko dodano vrednostjo, zlasti na področju aeronavtike in telekomunikacij. V zadnjih letih je v porastu tudi turizem, ki postaja pomemben segment storitvenega sektorja. 
 
Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor prispeva 20 % BDP in zaposluje 20,4 % prebivalstva. 

Brazilija je bogata z rudami. Je druga največja izvoznica železa na svetu ter ena od glavnih svetovnih proizvajalk aluminija in premoga. Brazilija sodi med pet največjih proizvajalk nafte na svetu, zato si prizadeva postati energetsko neodvisna.

Brazilija se vse bolj uveljavlja tudi v sektorjih tekstilne, letalske, farmacevtske, avtomobilske, jeklarske in kemične industrije. Mnogi veliki svetovni proizvajalci avtomobilov so ustanovili svoje proizvodne obrate v Braziliji.

Brazilija je v letu 2019 zabeležila upad industrijske proizvodnje v višini -1,2 %. Za leto 2020 je napovedan upad v višini -7 %, za leti 2021 in 2022 pa je napovedana 6,5 % in 2 % rast industrijske proizvodnje.
 


Predstavljamo dve gospodarski panogi na brazilskem trgu:

 

Farmacevtska industrija

Analiza zajema samo etična zdravila in ne vključuje zdravstvenega varstva potrošnikov in zdravstvenega varstva živali. Tržne vrednosti so izračunane po cenah EXW (franko tovarna).

Brazilska farmacevtska industrija je v obdobju 2014-2018 upadala po -1 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegla vrednost 20 mlrd EUR. Za primerjavo, ameriški farmacevtski trg je v zadnjih petih letih rasel po 4,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 332,9 mlrd EUR, medtem ko je kanadski farmacevtski trg v tem obdobju rasel po 3,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril vrednost 19,9 mlrd EUR. 

Brazilska vlada je močno vpeta v ureditev razvoja, določanja cen in distribucije zdravil. Za nadzor nad cenami je odgovorna agencija Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ki je bila v preteklosti deležna precejšnjih kritik zaradi počasnosti pri odločanju o odobritvah zdravil. Zato so v Braziliji uvedli elektronski sistem registracije zdravil, v skladu s katerim se registracija zdravil odobri v šestih mesecih, včasih pa je postopek registracije trajal skoraj dve leti. Demografske spremembe, skupaj s staranjem prebivalstva, so ključni dejavnik brazilskega farmacevtskega trga. Rastoča populacija starejših državljanov bo povečala pojavnost kroničnih bolezni. V povezavi z razpoložljivostjo univerzalnega zdravstvenega varstva in napredkom v farmacevtski in medicinski tehnologiji, bo to verjetno povzročilo povpraševanje po zdravstvenih storitvah. Brazilija postaja globalno proizvodno središče za farmacevtska in biotehnološka podjetja. Posledično je Brazilija zdaj eden izmed najbolj privlačnih in obetavnih farmacevtskih trgov na svetu. Glede na prihodke je Brazilija sedmi največji farmacevtski trg na svetu ter največji v Latinski Ameriki. Velika globalna podjetja trenutno prevladujejo na farmacevtskem trgu v Braziliji, vendar ima država hitro rastočo lokalno industrijo, kjer delujejo lokalna podjetja, kot so EMS, Aché, Eurofarma in Hypermarcas.

Analitiki napovedujejo, da bo brazilski farmacevtski trg v obdobju 2019-2023 rasel po 3,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 22,5 mlrd EUR. Farmacevtski trg ZDA naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 4,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 390,9 mlrd EUR, medtem ko naj bi kanadski farmacevtski trg v napovedanem obdobju rasel po 2,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 21,3 mlrd EUR.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Ache Laboratorios Farmaceuticos SA 
  • Novartis AG
  • Sanofi SA

Vrednost brazilskega farmacevtskega trga se je v letu 2018 povečala za 3,4 % in dosegla 20 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2014–2018 znašala -1 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 18.496  
2015 18.018 -18,5 %
2016 19.909 10,5 %
2017 20.176 3,2 %
2018 20.000 3,4 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo brazilski farmacevtski trg v letu 2023 dosegel vrednost 22,5 mlrd EUR, kar je 18,2 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2019–2023 je 3,4 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 20.588 3,7 %
2020 20.737 3,2 %
2021 21.570 3,5 %
2022 21.854 3,6 %
2023 22.500 3,0 %
 

Sanofi je vodilni konkurent na farmacevtskem trgu v Braziliji in je imel v letu 2018 11,9 % tržni delež glede na vrednost.
 

Tržni deleži konkurentov glede na vrednost (v % za leto 2018)

Sanofi 11,9 %
Aché Laboratórios Farmaceuticos S.A. 5,7 %
EMS Sigma Pharma 0,1 %
Ostali 82,3 %
 

Največja podjetja na področju proizvodnje v farmacevtski industriji v Braziliji (2018)

Podjetje Prihodki
v mio EUR
Produtos Roche Químicos E Farmacêuticos S/A 948,05
Ems S/A 901,27
Hypera SA 856,26
Novartis Biociências S/A 817,81
Eurofarma Laboratórios S/A 699,92
Sanofi-Aventis Farmacêutica Ltda 665,06
Aché Laboratórios Farmacêuticos S/A 606,12


Največja podjetja na področju veleprodaje v farmacevtski industriji v Braziliji (2018)

Podjetje Prihodki
v mio EUR
Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA 981,98
D. Center Distribuidora Ltda 789,98
Servimed Comercial Ltda 581,36
Nazaria Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda 449,58
Athos Farma Sudeste S/A 431,87
Sagra Produtos Farmaceuticos Ltda 343,55
Cm Hospitalar Ltda 303,30


Največja podjetja na področju maloprodaje v farmacevtski industriji v Braziliji (2018)

Podjetje Prihodki
v mio EUR
Raia Drogasil SA 3.403,02
Drogaria São Paulo S/A 1.534,49
Drogarias Pacheco S/A 814,60
Dimed SA Distribuidora de Medicamentos 559,20
Drogaria Araújo S/A. 454,35
Farmácia E Drogaria Nissei S/A 331,86
Drogaria Rosario S/A 230,51
 


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.
 

Vir: Factiva, maj 2019. 

Avtomobilska industrija – proizvodnja avtomobilov

Brazilska avtomobilska proizvodnja je v obdobju 2014-2018 upadala po -1 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegla vrednost 44,7 mlrd EUR. Za primerjavo, proizvodnja avtomobilov v ZDA je v zadnjih petih letih upadala po -7 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegla vrednost 58,7 mlrd EUR, medtem ko je kanadska proizvodnja avtomobilov v tem obdobju upadala po -6,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegla vrednost 11,3 mlrd EUR.

Na brazilsko avtomobilsko industrijo so negativno vplivali številni politični in korupcijski škandali. Širša gospodarska nestabilnost, ki se je pojavila kot posledica teh škandalov, je povzročila povečanje brezposelnosti, negativno realno rast BDP in znižanje povprečnih letnih plač. Vsi ti gospodarski dejavniki so vplivali na finančno zmožnost Brazilcev za nakup vozil in posledično na avtomobilsko proizvodnjo v državi. Obseg porabe v industriji se je v obdobju 2014-2018 zmanjševal po -1,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel 2,4 mio enot. Obseg industrije naj bi se do konca leta 2023 povečal na 3 mio enot, kar predstavlja 4,9 % povprečno letno stopnjo rasti za obdobje 2019–2023.

Tehnologija izboljšuje učinkovitost in cenovno konkurenčnost električnih avtomobilov, zato se bo povpraševanje po teh vozilih v prihodnje nedvomno povečalo. Številni veliki svetovni proizvajalci avtomobilov, kot so Volvo, GM, Aston Martin in Jaguar Land Rover, so napovedali, da bodo v prihodnjem desetletju na določeni točki prešli na proizvodnjo samo električnih ali hibridnih avtomobilov. Za nove udeležence, ki želijo vstopiti v to panogo, bo segment električnih avtomobilov zato še posebej zanimiv.

Analitiki napovedujejo, da bo brazilska proizvodnja avtomobilov v obdobju 2019-2023 rasla po 3,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegla vrednost 49,8 mlrd EUR. Proizvodnja avtomobilov v ZDA bo po napovedih v prihodnjih petih letih rasla po 4 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegla vrednost 68,1 mlrd EUR, medtem ko naj bi kanadska proizvodnja avtomobilov v napovedanem obdobju upadala po -4,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegla vrednost 8,6 mlrd EUR.

 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Fiat Chrysler Automobiles N.V.
  • General Motors Company
  • Renault SA
  • Volkswagen AG
 
Obseg brazilske proizvodnje avtomobilov se je v letu 2018 povečal za 5,1 % in dosegel 2.366.100 enot. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2014–2018 znašala 1,2 %.
 
Brazilska proizvodnja avtomobilov se je v letu 2018 povečala za 0,7 % in dosegla vrednost 44,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2014–2018 znašala -1 %.
 

Vrednost proizvodnje po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 41.278  
2015 36.846 -25,5 %
2016 42.342 14,9 %
2017 46.371 11,7 %
2018 44.745 0,7 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo brazilska proizvodnja avtomobilov v letu 2023 dosegla obseg 3.025.300 enot, kar je 26,8 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2019–2023 je 4,9 %.
 
Analitiki napovedujejo, da bo brazilska proizvodnja avtomobilov v letu 2023 dosegla vrednost 49,8 mlrd EUR, kar je 17 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2019–2023 je 3,2 %.

 

Napoved vrednosti proizvodnje po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 45.714 3,1 %
2020 46.311 3,7 %
2021 48.016 2,9 %
2022 48.387 3,3 %
2023 49.838 3,0 %


Največji konkurent v brazilski proizvodnji avtomobilov je FCA, ki je imel v letu 2018 18,1 % tržni delež glede na vrednost proizvodnje.

 

Tržni deleži glede na vrednost proizvodnje za leto 2018 (v odstotkih) 

FCA - Fiat Chrysler 18,1 %
GM Group 17,1 %
VW Group 16,7 %
Renault-Nissan Alliance 14,9 %
Ostali 33,2 %


Brazilija predstavlja 32,2 % celotne ameriške proizvodnje avtomobilov glede na vrednost.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2018 (v odstotkih)

ZDA 42,2 %
Brazilija 32,2 %
Mehika 14,9 %
Kanada 8,1 %
Ostala Amerika 2,6 %


Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilov v Braziliji (2018)

Podjetje Prihodki
v mio EUR
Fca Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda 9.013,99
Renault do Brasil SA 2.438,48
Caoa Montadora De Veículos Ltda 1.840,96
Peugeot - Citroën do Brasil Automóveis Limitada 1.547,79
Marcopolo SA 965,05
Svb Automotores Do Brasil Ltda 185,82
San Marino Ônibus Ltda 136,75


Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilskih delov v Braziliji (2018)

Podjetje Prihodki
v mio EUR
Iochpe-Maxion SA 2.210,90
Randon SA Implementos e Participaçoes 980,02
Mahle Metal Leve SA 595,85
Continental Do Brasil Produtos Automotivos Ltda 475,99
Magneti Marelli Cofap Fabricadora De Peças Ltda 313,70
Umicore Brasil Ltda 300,44
Adient Do Brasil Bancos Automotivos Ltda 293,01
 

Največja podjetja na področju veleprodaje avtomobilskih delov v Braziliji (2018)

Podjetje Prihodki
v mio EUR
Comercial Automotiva S/A 523,97
Codime Comércio E Distribuição De Mercadorias Ltda. 139,96
Cp Comercial S/A 117,67
Cpx Distribuidora S/A 86,44
Jabur Pneus S/A 73,24
Magnum Distribuidora De Pneus Ltda 70,09
Irmãos Silva S/A 44,17
 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.
 

Vir: Factiva, maj 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje