Brazilija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Brazilijo

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Brazilije v blagovni menjavi s Slovenijo

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
29 29 31 31 35 35


Slovenija je v letu 2022 v Brazilijo izvozila za 81 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 201 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 282 mio EUR.
S tem se je Brazilija lani uvrstila na 35. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava

Blagovna menjava med Slovenijo in Brazilijo 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 50.657 182.496 233.153 -131.840
2018 50.823 216.762 267.585 -165.940
2019 51.247 171.988 223.235 -120.741
2020 48.307 174.605 222.913 -126.298
2021 61.728 163.743 225.471 -102.016
2022 81.416 200.646 282.062 -119.230
2023* 35.453 93.944 129.397 -58.491

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Brazilijo 2017 – 2023 (grafični prikaz)

 
Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun 2023 (posodobljeno september 2023).

 

Slovenski izvoz v Brazilijo v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
18 % 14.188 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
17 % 13.014 Farmacevtski proizvodi
17 % 13.013 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
12 % 9.729 Aluminij in aluminijasti izdelki
11 % 8.357 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
7 % 5.302 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona

 

Slovenski uvoz iz Brazilije v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
48 % 96.942 Ostanki in odpadki živilske industrije, pripravljena krma za živali
23 % 46.284 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
13 % 25.307 Kava, pravi čaj, mate čaj in začimbe
4 % 7.751 Železo in jeklo
3 % 6.228 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
2 % 4.505 Rude, žlindre in pepeli


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.
 

 

Podjetja na trgu

 

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Brazilijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 

  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Federativno republiko Brazilijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Brazilije (BBRTGS)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) Republike Slovenije in Državnim svetom za znanstveni in tehnološki razvoj (CNPq) Federativne republike Brazilije
  • Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije (BBRZTS)
  • Uredba o ratifikaciji Kulturne konvencije med Jugoslavijo in Brazilijo.
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov osebja diplomatskih predstavništev ali konzulatov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije (BBRSI)
  • Sklep o odprtju Konzulata Federativne republike Brazilije v Republiki Sloveniji s sedežem v Mariboru, na čelu s častnim konzulom

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.

 

  • Sporazum o medsebojnem sodelovanju med JAPTI Javno Agencijo Republike Slovenije za Podjetništvo in Tuje Investicije in APEX Brazilsko Agencijo za Promocijo Izvoza.


Vir: JAPTI

 

Poglejte si tudi: