Brazilija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Brazilijo


Predstavljamo vsebine:


Poslovanje s Slovenijo


Mesto Brazilije v blagovni menjavi s Slovenijo

 
2019 2020 2021 2022 2023
31 31 35 35 35

Slovenija je v letu 2023 v Brazilijo izvozila za 67 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 186 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 253 mio EUR.
S tem se je Brazilija lani uvrstila na 35. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slovenijo in Brazilijo

Blagovna menjava med Slovenijo in Brazilijo 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 50.823 216.762 267.585 -165.940
2019 51.247 171.988 223.235 -120.741
2020 48.307 174.605 222.913 -126.298
2021 61.728 163.743 225.471 -102.016
2022 81.416 200.646 282.062 -119.230
2023 67.299 185.874 253.173 -118.575
2024* 12.866 36.815 49.681 -23.948


Blagovna menjava med Slovenijo in Brazilijo 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno april 2024). 

 

Slovenski izvoz v Brazilijo v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
21 % 13.763 Farmacevtski proizvodi
17 % 11.145 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
16 % 10.407 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
11 % 7.238 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
9 % 6.142 Aluminij in aluminijasti izdelki
6 % 3.762 Železo in jeklo


Slovenski uvoz iz Brazilije v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
59 % 108.744 Ostanki in odpadki živilske industrije, pripravljena krma za živali
16 % 29.272 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
14 % 25.611 Kava, pravi čaj, mate čaj in začimbe
3 % 6.491 Železo in jeklo
2 % 3.626 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
1 % 2.710 Sol, žveplo, zemljine in kamen, sadra, apno in cementVir: Statistični urad RS, marec 2024.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Brazilijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 

  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Federativno republiko Brazilijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Brazilije (BBRTGS)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) Republike Slovenije in Državnim svetom za znanstveni in tehnološki razvoj (CNPq) Federativne republike Brazilije
  • Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije (BBRZTS)
  • Uredba o ratifikaciji Kulturne konvencije med Jugoslavijo in Brazilijo.
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov osebja diplomatskih predstavništev ali konzulatov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije (BBRSI)
  • Sklep o odprtju Konzulata Federativne republike Brazilije v Republiki Sloveniji s sedežem v Mariboru, na čelu s častnim konzulom

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

  • Sporazum o medsebojnem sodelovanju med JAPTI Javno Agencijo Republike Slovenije za Podjetništvo in Tuje Investicije in APEX Brazilsko Agencijo za Promocijo Izvoza.


Vir: JAPTI

 

Poglejte si tudi: