Brazilija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Brazilijo

 

Blagovna menjava

Blagovna menjava med Slovenijo in Brazilijo 2014 – 2020 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2014 42.825 130.090 172.915 -87.265
2015 38.509 171.905 210.414 -133.396
2016 38.958 182.093 221.051 -143.134
2017 50.657 182.496 233.153 -131.840
2018 50.823 216.762 267.585 -165.940
2019 51.247 171.988 223.235 -120.741
2020* 42.619 157.638 200.258 -115.019

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Brazilijo 2014 – 2020 (grafični prikaz)

 
Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2021).

 

Slovenski izvoz v Brazilijo v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
23 % 11.976 Farmacevtski proizvodi
21 % 10.777 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
18 % 9.150 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 4.526 Aluminij in aluminijasti izdelki
6 % 2.888 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
4 % 1.944 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Brazilije v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
68 % 117.023 Ostanki in odpadki živilske industrije, pripravljena krma za živali
11 % 18.200 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
9 % 14.997 Kava, pravi čaj, mate čaj in začimbe
5 % 8.729 Železo in jeklo
2 % 3.821 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
2 % 2.785 Sol, žveplo, zemljine in kamen, sadra, apno in cement


Vir: Statistični urad RS, julij 2020.
 

 

Podjetja na trgu

 

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Brazilijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 

  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Federativno republiko Brazilijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne Republike Brazilije (BBRTGS)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) Republike Slovenije in Državnim svetom za znanstveni in tehnološki razvoj (CNPq) Federativne republike Brazilije
  • Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije (BBRZTS)
  • Uredba o ratifikaciji Kulturne konvencije med Jugoslavijo in Brazilijo.
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov osebja diplomatskih predstavništev ali konzulatov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije (BBRSI)
  • Sklep o odprtju Konzulata Federativne republike Brazilije v Republiki Sloveniji s sedežem v Mariboru, na čelu s častnim konzulom

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

 

  • Sporazum o medsebojnem sodelovanju med JAPTI Javno Agencijo Republike Slovenije za Podjetništvo in Tuje Investicije in APEX Brazilsko Agencijo za Promocijo Izvoza.


Vir: JAPTI

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Bosno in Hercegovino - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
?