Brazilija

Prodaja v Brazilijo

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Vedno več brazilskih potrošnikov opušča drage blagovne znamke ter išče cenovno ugodnejše izdelke in akcijske ponudbe. Bolj premožni potrošniki posvečajo posebno pozornost kakovosti, poprodajnim storitvam in družbeni odgovornosti podjetja (varstvo okolja, sanitarni standardi itd.). Brazilci se običajno informirajo o izdelkih že pred nakupom, veliko jim pomenijo tudi poprodajne storitve.
 
V potrošniških navadah Brazilcev se odraža nacionalni ponos, a pri tehnološki opremi, izdelkih za osebno nego in športnih znamkah, raje izberejo tuje izdelke. Plačilni pogoji so pomemben dejavnik pri nakupni odločitvi.

 

Tržne poti, distribucija

Izvoz v Brazilijo poteka preko zastopnikov, distributerjev, uvozih podjetij, trgovskih družb in podružnic tujih podjetij. Brazilski uvozniki na splošno ne vzdržujejo zalog kapitalske opreme, rezervnih delov ali surovin, predvsem zaradi visokih stroškov uvoza in skladiščenja. Šele v zadnjem času so panoge, ki se močno odvisne od uvoženih surovin in sestavnih delov, začele povečevati zaloge v skladiščih.

Prodaja v hipermarketih v Braziliji se je v letu 2019 povečala za 2 % in dosegla 19,4 mlrd EUR. Po napovedih naj bi prodaja v hipermarketih v prihodnjih letih rasla po skromni, 1 % letni stopnji.

Največji konkurent v tem segmentu je Carrefour Comércio e Indústria Ltda., ki je imel v letu 2019 29 % tržni delež. Največje število prodajnih mest pa ima trgovska veriga Cia Brasileira de Distribuição SA, s svojimi hipermarketi Extra.
 
Diskontni trgovci so v letu 2019 v Braziliji zabeležili 5 % padec prodaje, saj se jim je prodaja znižala na 1,7 mlrd EUR. Padec prodaje v segmentu diskontov je posledica zaprtja velikega števila prodajnih mest večje trgovske verige Dia Brasil Sociedade. Analitiki za prihodnjih 5 let napovedujejo 7 % povprečno rast prodaje v diskontnih verigah.

Glavni konkurent v segmentu diskontnih trgovcev v Braziliji je Wal-Mart Brasil Ltda, ki je imel v letu 2019 79 % tržni delež. 
 

Spletna prodaja


Brazilija je največji e-trg v Latinski Ameriki. V letu 2019 se je vrednost e-trgovine v Braziliji povečala za 14 % in dosegla 26,5 mlrd EUR. Analitiki za prihodnjih 5 let napovedujejo brazilski e-trgovini 14 % povprečno letno rast.

Največji delež na trgu imajo spletni ponudniki, ki združujejo ponudbo različnih ponudnikov. Ti imajo skupaj kar 40 % tržni delež. Pomemben konkurent na trgu je tudi spletni ponudnik Magazine Luiza SA, ki je imel v letu 9 % tržni delež.

 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
Atacadão SA 12.610,25
Companhia Brasileira de Distribuicao 11.890,35
Via Varejo SA 5.386,19
Sendas Distribuidora S/A 5.154,16
Magazine Luiza SA 4.175,07
Lojas Americanas SA 3.979,82
Raia Drogasil SA 3.687,84
Lojas Renner SA 2.013,06
 
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Izvozniki v Brazilijo večinoma uporabljajo dokumentarni akreditiv (l/c), predvsem v začetku poslovnega sodelovanja, kasneje pa je običajno poslovanje na odprt račun. 
 
Povprečni plačilni rok v Braziliji je v letu 2019 znašal 38 dni, povprečna zamuda plačil pa 18 dni.


Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Brazilijo na 85. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.
 
Brazilski transportni sektor je v obdobju 2014-2019 rasel po 2,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 74,3 mlrd EUR.
 
Brazilija je eden največjih svetovnih potrošniških trgov, zato ima visoko vrednost izvoza, zlasti v segmentih nafte, železove rude in soje.
 
Največ transporta se v Braziliji odvija po cestah. Segment cestnega transporta je v letu 2019 ustvaril prihodke v višini 64,1 mlrd EUR, kar predstavlja 86,3 % celotne vrednosti trga. Segment pomorskega transporta je v tem obdobju ustvaril 6,9 mlrd EUR prihodkov ali 9,4 % celotne vrednosti industrije.
 
Analitiki napovedujejo, da bo brazilski transportni sektor v obdobju 2020-2024 rasel po 1,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 73,6 mlrd EUR. Izbruh pandemije COVID-19 bo v letu 2020 v veliki meri vplival na industrijo. Poraba bencina je v času pandemije drastično upadla, saj so številna večja mesta po svetu uvedla stroge blokade, ki prepovedujejo nepotrebno gibanje. Poleg tega so se cene nafte znatno znižale. To bi lahko izboljšalo operativne marže ponudnikov prevoznih storitev. A zaradi pandemije morajo ponudniki upoštevati strožja pravila in ukrepe za svoje osebje in procese, kar lahko poveča stroške. Kasnejša gospodarska recesija bi lahko zmanjšala tudi povpraševanje po prevoznih storitvah.
 


Tržna segmentacija za leto 2019
 
Segment Odstotek
Cestni transport 86,3 %
Pomorski transport 9,4 %
Železniški transport 2,8 %
Letalski transport  1,5 %
 

Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:Posodobljeno september 2020.

_