Brazilija

Prodaja v Brazilijo

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Vedno več brazilskih potrošnikov opušča drage blagovne znamke ter išče cenovno ugodnejše izdelke in akcijske ponudbe. Bolj premožni potrošniki posvečajo posebno pozornost kakovosti, poprodajnim storitvam in družbeni odgovornosti podjetja (varstvo okolja, sanitarni standardi itd.). Brazilci se običajno informirajo o izdelkih že pred nakupom, veliko jim pomenijo tudi poprodajne storitve.
 
V potrošniških navadah Brazilcev se odraža nacionalni ponos, a pri tehnološki opremi, izdelkih za osebno nego in športnih znamkah, raje izberejo tuje izdelke. Plačilni pogoji so pomemben dejavnik pri nakupni odločitvi.

 

Tržne poti, distribucija

Izvoz v Brazilijo poteka preko zastopnikov, distributerjev, uvozih podjetij, trgovskih družb in podružnic tujih podjetij. Brazilski uvozniki na splošno ne vzdržujejo zalog kapitalske opreme, rezervnih delov ali surovin, predvsem zaradi visokih stroškov uvoza in skladiščenja. Šele v zadnjem času so panoge, ki se močno odvisne od uvoženih surovin in sestavnih delov, začele povečevati zaloge v skladiščih.

Prodaja v hipermarketih v Braziliji se je v letu 2019 povečala za 2 % in dosegla 19,4 mlrd EUR. Po napovedih naj bi prodaja v hipermarketih v prihodnjih letih rasla po skromni, 1 % letni stopnji.
Največji konkurent v tem segmentu je Carrefour Comércio e Indústria Ltda., ki je imel v letu 2019 29 % tržni delež. Največje število prodajnih mest pa ima trgovska veriga Cia Brasileira de Distribuição SA, s svojimi hipermarketi Extra.
 
Diskontni trgovci so v letu 2019 v Braziliji zabeležili 5 % padec prodaje, saj se jim je prodaja znižala na 1,7 mlrd EUR. Padec prodaje v segmentu diskontov je posledica zaprtja velikega števila prodajnih mest večje trgovske verige Dia Brasil Sociedade. Analitiki za prihodnjih 5 let napovedujejo 7 % povprečno rast prodaje v diskontnih verigah.
Glavni konkurent v segmentu diskontnih trgovcev v Braziliji je Wal-Mart Brasil Ltda, ki je imel v letu 2019 79 % tržni delež.
 
Brazilija je največji e-trg v Latinski Ameriki. V letu 2019 se je vrednost e-trgovine v Braziliji povečala za 14 % in dosegla 26,5 mlrd EUR. Analitiki za prihodnjih 5 let napovedujejo brazilski e-trgovini 14 % povprečno letno rast.
Največji delež na trgu imajo spletni ponudniki, ki združujejo ponudbo različnih ponudnikov. Ti imajo skupaj kar 40 % tržni delež. Pomemben konkurent na trgu je tudi spletni ponudnik Magazine Luiza SA, ki je imel v letu 9 % tržni delež.

 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
Companhia Brasileira de Distribuicao 12.769,68
Via Varejo SA 6.287,57
Magazine Luiza SA 4.483,83
Raia Drogasil SA 3.960,57
Lojas Renner SA 2.161,94
Guararapes Confecções SA 1.760,50
Dia Brasil Sociedade Limitada 1.607,17
 
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Izvozniki v Brazilijo večinoma uporabljajo dokumentarni akreditiv (l/c), predvsem v začetku poslovnega sodelovanja, kasneje pa je običajno poslovanje na odprt račun. 
 
Povprečni plačilni rok v Braziliji je v letu 2019 znašal 38 dni. Najdaljši plačilni roki so v sektorjih trajnih izdelkov, najkrajši pa v kmetijstvu.


Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Brazilijo na 85. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.
 
Brazilski transportni sektor je v obdobju 2014-2018 rasel po skromni, 0,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 73,3 mlrd EUR.
 
Brazilija ima podpisane sporazume o prosti trgovini z Argentino, Paragvajem in Urugvajem in posledično velik del mednarodne trgovine poteka s sosednjimi državami. Zaradi pomanjkanja železniške infrastrukture je običajno najprimernejši način dostave cestni tovorni promet, pomemben delež pa ustvari tudi brazilski pomorski tovorni promet. Segment cestnega transporta je v letu 2018 v Braziliji ustvaril prihodke v višini 63,2 mlrd EUR, kar predstavlja 86,3 % celotne vrednosti sektorja. Segment pomorskega prometa je v letu 2018 ustvaril 6,9 mlrd EUR ali 9,4 % celotne vrednosti sektorja.

Analitiki napovedujejo, da bo brazilski transportni sektor v obdobju 2019-2023 rasel po 2,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 ustvaril vrednost 79,9 mlrd EUR.


Tržna segmentacija za leto 2018
 
Segment Odstotek
Cestni transport 86,3 %
Pomorski transport 9,4 %
Železniški transport 2,8 %
Letalski transport  1,5 %
 

Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:Posodobljeno marec 2020.

_