Brazilija

Predstavitev gospodarstva Brazilije

Predstavitev države

 
Uradni naziv República Federativa do Brasil / Zvezna republika Brazilija
Mednarodna oznaka BR/BRA
Glavno mesto Brasilia
Velikost (km2) 8.547.400
Prebivalci (mio) 213,3
Uradni jezik Portugalski. Več o poslovnem sporazumevanju 
Vera Rimo-katoliki (64,6 %), protestanti (22,2 %)
Denarna enota Brazilski real (BRL)
Čas Slovenija -4 do -7 ur. Poslovni čas
Klicna številka +55 

Prebivalstvo Brazilije

Brazilija ima 213,3 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Sao Paulo 11.400.000
Rio de Janeiro 6.400.000
Salvador 2.700.000
Brasilia 2.600.000
Fortaleza 2.500.000
Belo Horizonte 2.400.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika

Pravni sistem:

Vsaka država ima svoj pravosodni sistem. Zvezna država ima sistem sodišč za reševanje sporov med državami in zadev, ki niso v pristojnosti državnih sodišč.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni nacionalni kongres: Senat (zgornji dom) ima 81 sedežev s predstavniki 26 držav ter zvezno okrožje Brasilia; Poslanska zbornica (spodnji dom) ima 513 neposredno izvoljenih članov. Vsaka država in okrožje Brasília je zakonodajalec.

Volitve:

Predsedniške, kongresne in državne volitve potekajo vsake štiri leta. Zadnje predsedniške volitve so potekale 2.10.2022. V drugi krog, ki bo 30.10.2022, sta se uvrstila Luiz Inácio Lula da Silva in sedanji predsednik Jair Bolsonaro.

Vodstvo države:

Izvoljeni predsednik, ki nadzoruje proračun.

Izvršilna oblast:

Vlado vodi Jair Bolsonaro (od 1. januarja 2019).


Brazilija je članica ALADI (Latin American Integration Association), FTAA (Free Trade of the Americas) in MERCOSUR zveze. Podpisan ima tudi trgovinski sporazum z 21 državami iz Sao Paulo skupine GSTP (Global System of Trade Preferences among Developing Countries). Brazilija je tudi članica OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) in WTO (World Trade Organization).

Vir: EIU; Factiva, oktober 2022.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved
 

Statistični indikatorji  za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 216,3 214,8 213,3 211,8 210,1
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 25 25 25
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.651,8 1.566,0 1.360,0 1.270,3 1.672,1
 BDP per capita (v EUR): 7.635 7.288 6.375 6.000 7.955
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 3.252,7 3.134,4 2.904,4 2.765,8 2.893,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 15.042 14.594 13.613 13.061 13.768
 Rast BDP (v %): 0,3 2,0 4,6 -3,9 1,2
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 9,5 9,7 11,1 14,2 11,1
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 5,5 10,2 8,3 3,2 3,7
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -268,8 -249,9 -209,4 -156,4 -177,9
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 315,5 303,8 240,1 184,8 201,6
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 1,7 3,6 5,8 -1,8 -2,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 7,4 7,4 12,4 -9,8 1,3
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 73,4 66,7 39,2 33,2 60,4
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 38,4+ 61,7 48,3 51,2
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 88,1+ 163,7 174,6 172,0
Stopnja tveganja države (op): / 51 50 50 51
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / / / 124 109Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun 2022 (posodobljeno sept 2022).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2022.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Minimalna bruto mesečna plača se je decembra 2021 dvignila na 1.212 BRL, kar je približno  190,03 EUR.
Povprečna bruto mesečna plača se je novembra 2021 znižala na 2.373 BRL ali približno  372,06 EUR.
 
Vrednosti BRL so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 3,1 1,3 1,9 1,8
Rast javne potrošnje 1,5 2,1 1,5 2,1
Rast investicij -11,9 1,0 3,0 2,5
 


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

 • Brazilija je v letu 2021 izvozila za 240,0 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 209,4 mlrd EUR. 
 • Presežek v blagovni menjavi je znašal 30,6 mlrd EUR. 
 • V letu 2021 je Brazilija največ izvažala rude, oljna semena in plodove, nafto in plin, meso ter železo in jeklo.
 • Največ so v letu 2021 izvozili na Kitajsko (31,3 % od celotnega izvoza), sledijo ZDA, Argentina, Nizozemska in Čile.
 • Brazilija je v letu 2021 največ uvažala nafto in plin, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, gnojila ter vozila.
 • Največ so v letu 2021 uvozili iz Kitajske (21,7 % od celotnega uvoza), sledijo ZDA, Argentina, Nemčija in Indija.
   

Brazilija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Mineralna goriva, olja 13,9 Rude, žlindre in pepeli 17,4
Stroji, jedrski reaktorji 13,4 Oljna semena in plodovi 13,9
Električna in elektronska oprema 12,6 Mineralna goriva, olja 13,7
Gnojila 6,9 Meso in užitni klavnični proizvodi 6,5
Vozila 6,6 Železo in jeklo 5,1
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Kitajska 21,7 Kitajska 31,3
ZDA 18,1 ZDA 11,2
Argentina 5,4 Argentina 4,2
Nemčija 5,2 Nizozemska 3,3
Indija 3,1 Čile 2,5
Slovenija (71. mesto) <0,1 Slovenija (55. mesto) 0,2

 

Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

 • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Braziliji so v letu 2019 znašale 578,9 mlrd EUR.
 • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 5,0 %.
 • Celotne izhodne TNI Brazilije so v letu 2019 znašale 221,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 7,6 %.  
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Braziliji 2020 - 2023 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.

 

Poglejte si tudi: