Brazilija

Predstavitev gospodarstva Brazilije

Predstavitev države

 
Uradni naziv República Federativa do Brasil / Zvezna republika Brazilija
Mednarodna oznaka BR/BRA
Glavno mesto Brasilia
Velikost (km2) 8.547.400
Prebivalci (mio) 209,4
Uradni jezik Portugalski. Več o poslovnem sporazumevanju 
Vera Rimo-katoliki (64,6 %), protestanti (22,2 %)
Denarna enota Brazilski real (BRL)
Čas Slovenija -4 do -7 ur. Poslovni čas
Klicna številka +55 

Prebivalstvo Brazilije

Brazilija ima 209,4 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Sao Paulo 11.400.000
Rio de Janeiro 6.400.000
Salvador 2.700.000
Brasilia 2.600.000
Fortaleza 2.500.000
Belo Horizonte 2.400.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika

Pravni sistem:

Vsaka država ima svoj pravosodni sistem. Zvezna država ima sistem sodišč za reševanje sporov med državami in zadev, ki niso v pristojnosti državnih sodišč.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni nacionalni kongres: Senat (zgornji dom) ima 81 sedežev s predstavniki 26 držav ter zvezno okrožje Brasilia; Poslanska zbornica (spodnji dom) ima 513 neposredno izvoljenih članov. Vsaka država in okrožje Brasília je zakonodajalec.

Volitve:

Predsedniške, kongresne in državne volitve potekajo vsake štiri leta. Zadnje predsedniške volitve so potekale 2. in 30. 10.2022. V drugem krogu je zmagal Luiz Inácio Lula da Silva in tesno premagal dosedanjga predsednika Jaira Bolsonaro.

Vodstvo države:

Izvoljeni predsednik, ki nadzoruje proračun.

Izvršilna oblast:

Vlado od 1.1.2023 vodi Luiz Inácio Lula da Silva.


Brazilija je članica ALADI (Latin American Integration Association), FTAA (Free Trade of the Americas) in MERCOSUR zveze. Podpisan ima tudi trgovinski sporazum z 21 državami iz Sao Paulo skupine GSTP (Global System of Trade Preferences among Developing Countries). Brazilija je tudi članica OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) in WTO (World Trade Organization).

Vir: EIU; Factiva, januar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved
 

Statistični indikatorji  za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 211,5 210,4 209,4 208,3 207,1
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 25++ 25 26
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 2.241,3 2.061,0 1.822,6 1.394,6 1.294,6
 BDP per capita (v EUR): 10.598 9.791 8.708 6.697 6.246
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 4.062,7 3.928,8 3.685,7 2.980,5 2.818,4
 BDP per capita (PPP, v EUR): 19.212 18.670 17.607 14.306 13.605
 Rast BDP (v %): 1,6 2,4 2,9 5,0 -3,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 8,6 9,1 7,9 11,1 14,2
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,7 4,5 9,3 8,3 3,2
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -287,8 -265,8 -281,3 -209,4 -156,4
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 334,1 323,3 323,2 240,1 184,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 1,8 5,4 5,5 5,9 -2,3
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,4 3,9 0,8 12,0 -9,5
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 78,3 76,8 86,9 39,2 33,2
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 47,2+ 81,4 61,7 48,3
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 120,5+ 200,6 163,7 174,6
Stopnja tveganja države (op): / 49 51 50 50
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / / / / 124Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.                                                                                                     
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg (posodobljeno november 2023).                                                                                                 
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2018-2021 po podatkih Svetovne banke.                                                                                                     
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2023.
 


Delo v Braziliji

 

Za delo v Braziliji tujci potrebujejo delovni vizum. Vizumi so lahko stalni ali začasni:

 • Stalni vizum (izdan vodjem in vodilnim zaposlenim v podružnicah tujih podjetij v Braziliji. Rok veljavnosti do 5 let.)
 • Stalni investitorski vizum (Vizum se izda tujcem, ki so pripravljeni vložiti v brazilsko podjetje najmanj 150.000 USD).
 • Začasni vizum (za dobo največ 2 let z možnostjo podaljšanja za enako obdobje. Po obdobju 4 let lahko tujci zaprosijo za stalni vizum).

Brazilski trg dela je zelo konkurenčen in specifičen.

Najugodnejši način za iskanje zaposlitve v Braziliji so neposredne prijave v velika mednarodna ali lokalna podjetja.

Najbolj iskana delovna mesta v Braziliji so finančni in bančni strokovnjaki, strokovnjaki s področja IT in nanotehnologije, gradbeni inženirji ter delavci v naftni industriji.
 

Povprečna in minimalna bruto plača 

 
Uradna minimalna bruto mesečna  plača v Braziliji se je 1.1.2023 povišala na 1.302 BRL (približno 239,34 EUR).

Povprečna bruto mesečna plača v Braziliji je januarja 2023 znašala 2.754 BRL (približno 506,25 EUR), kar je za 147 BRL (27,02 EUR) več kot prejšnje leto.

 
Vrednosti BRL so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje 4,3 2,4 2,0 2,1
Rast javne potrošnje 1,5 1,0 2,0 2,0
Rast investicij 0,9 0,5 2,0 2,0
 


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, september 2023.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

 • Brazilija je v letu 2022 izvozila za 323,6 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 281,4 mlrd EUR. 
 • Presežek v blagovni menjavi je znašal 42,2 mlrd EUR. 
 • V letu 2022 je Brazilija največ izvažala nafto in plin, oljna semena in plodove, rude, meso ter železo in jeklo.
 • Največ so v letu 2022 izvozili na Kitajsko (26,8 % od celotnega izvoza), sledijo ZDA, Argentina, Nizozemska in Španija.
 • Brazilija je v letu 2022 največ uvažala nafto in plin, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, gnojila ter kemijske proizvode.
 • Največ so v letu 2022 uvozili iz Kitajske (22,3 % od celotnega uvoza), sledijo ZDA, Argentina, Nemčija in Indija.
 

Brazilija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Mineralna goriva, olja 18,2 Mineralna goriva, olja 17,0
Stroji, jedrski reaktorji 12,4 Oljna semena in plodovi 14,1
Električna in elektronska oprema 11,6 Rude, žlindre in pepeli 9,7
Gnojila 9,1 Meso in užitni klavnični proizvodi 7,2
Organski kemijski proizvodi 6,7 Železo in jeklo 5,0

 

Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Kitajska 22,3 Kitajska 26,8
ZDA 19,0 ZDA 11,3
Argentina 4,8 Argentina 4,6
Nemčija 4,7 Nizozemska 3,6
Indija 3,3 Španija 2,9
Slovenija (73. mesto) <0,1 Slovenija (60. mesto) 0,2Vir: Factiva; ITC, junij 2023.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

 • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Braziliji so v letu 2021 znašale 502,3 mlrd EUR.
 • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala -1,2 %.
 • Celotne izhodne TNI Brazilije so v letu 2021 znašale 251,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 5,5 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Braziliji 2021 - 2024 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.


Največji vlagatelji v Brazilijo

 
Države vlagateljice mio EUR
ZDA 95.027
Nizozemska 94.325
Luksemburg 44.371
Španija 38.449
Francija 24.185
Združeno kraljestvo 16.759
Japonska 13.203
Čile 10.665
Kanada 10.518
Britanski deviški otoki 8.472v
 
Podjetje Država
Atalaya Luxco Topco Sca Luksemburg
Ina-Holding Schaeffler Gmbh & Co. Kg Nemčija
Wal-Mart Stores, Inc. ZDA
Arcos Dorados Coöperatieve U.A. Nizozemska
Compass Group International Coöperatief W.A. Nizozemska
Sodexo Francija
Telefonica, Sa Španija
Anheuser-Busch Inbev Sa Belgija


 
Vir: Factiva; ITC, september 2023.

 

Poglejte si tudi: