Češka

Predstavitev gospodarstva Češke

Predstavitev države

 
Uradni naziv Ceská republika / Češka republika
Mednarodna oznaka CZ/CZE
Glavno mesto Praga
Velikost (km2) 78.866
Prebivalci (mio) 10,7
Uradni jezik Češki. Več o poslovnem sporazumevanju 
Vera Ateisti (34,5 %), rimo-katoliki (10,4 %), protestanti (1,1 %)
Denarna enota Češka krona (CZK)
Čas GMT + 1 (enako kot v Sloveniji). Poslovni čas
Klicna številka +420
 


Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Praga 1.324.000
Brno 381.000
Ostrava 288.000
Plzen 175.000
Liberec 105.000
Olomouc 101.000
 
 


Politični sistem

Politični sistem:

Parlamentarna republika

Zakonodajna oblast:

Poslanska zbornica (spodnji dom parlamenta) ima 200 članov, Senat (zgornji dom) ima 81 članov.

Volitve:

Zadnje predsedniške volitve so bile januarja 2018, zadnje parlamentarne pa 8. in 9. oktobra 2021. Naslednje parlamentarne volitve bodo oktobra 2025, predsedniške pa januara 2023.

Vodstvo države:

Predsednik Miloš Zeman je bil ponovno izvoljen za petletni mandat v januarju 2018.

Izvršilna oblast:

Na zadnjih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 8. in 9. 10.2021, je zmagala desnosredinska opozicijska skupina SPOLU (Skupaj) in za las premagala stranko ANO premierja Andreja Babiša. Rezultati: Spolu (27,72 %),  ANO (27,2 %), Pirati/župani (15,54 %).

Premier: Petr Fiala (od 17. decembra 2021)

 

Češka je članica EU (European Union), CEFTA (Central European Free Trade Agreement), ITC (International Trade Center), OECD (Organization for Economic co-operation and development) in WTO (World Trade Organisation).

Vir: EIU; Factiva, februar 2022.

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 139 138
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 272,7 256,0 233,5 215,3 225,5
 BDP per capita (v EUR): 25.383 23.844 21.772 20.105 21.098
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 466,2 439,1 404,8 394,7 412,9
 BDP per capita (PPP, v EUR): 43.384 40.889 37.744 36.860 38.634
 Rast BDP (v %): 3,6 4,1 3,1 -5,8 3,0
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 2,6 2,7 2,8 2,6 2,0
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,1 8,1 3,8 3,2 2,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -168,3 -159,0 -144,7 -119,6 -130,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 171,0 161,4 150,6 130,5 139,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,5 5,3 7,9 -7,0 1,4
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,6 5,1 9,1 -6,9 1,5
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 10,1 9,2 7,1 5,6 9,6
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 264,1+ 862,0 682,6 728,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 245,0+ 903,8 799,2 838,0
Stopnja tveganja države (op): / 27 27 27 33
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / 41 35Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar 2022 (posodobljeno junij 2022).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Minimalna bruto mesečna plača na Češkem se je s 1.1.2022 povišala na 651,70 EUR.
Povprečna bruto mesečna plača se je v Q3 2021 povišala na 37.499 CZK (približno 1.462,51 EUR).
 
Vrednosti CZK so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 4,3 4,4 3,9 3,3
Rast javne potrošnje 3,1 1,6 1,6 1,7
Rast investicij 1,5 6,2 4,5 3,6


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Češka je v letu 2021 izvozila za 150,6 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 144,7 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 5,9 mlrd EUR. V letu 2021 je Češka največ izvažala strojno opremo, električno in elektronsko opremo, vozila, plastiko ter izdelke iz železa in jekla. Največ so v letu 2021 izvozili v Nemčijo (32,4 % od celotnega izvoza), sledijo Slovaška, Poljska, Francija in Avstrija. Češka je v letu 2021 največ uvažala električno in elektronsko opremo, strojno opremo, vozila, nafto in plin ter plastiko. Največ so v letu 2021 uvozili iz Nemčije (22,4 % od celotnega uvoza), sledijo Kitajska, Poljska, Slovaška in Italija.
 

Češka - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Električna in elektronska oprema 20,3 Stroji, jedrski reaktorji 19,0
Stroji, jedrski reaktorji 17,0 Električna in elektronska oprema 18,5
Vozila 8,9 Vozila 18,1
Mineralna goriva, olja 5,7 Plastika in plastični izdelki 3,8
Plastika in plastični izdelki 5,3 Izdelki iz železa in jekla 3,5
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Nemčija 22,4 Nemčija 32,4
Kitajska 16,8 Slovaška 8,0
Poljska 8,2 Poljska 6,6
Slovaška 4,5 Francija 4,6
Italija 4,2 Avstrija 4,5
Slovenija (32. mesto) 0,4 Slovenija (25. mesto) 0,5


Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

 
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Češkem so v letu 2018 znašale 131,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 9,9 %. Celotne izhodne TNI Češke so v letu 2018 znašale 29,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 23,2 %.
 
 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Češkem 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.
 

 
Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 58,1 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledita pa ji ZDA in Avstrija. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
Nemčija 14.759,9
ZDA 7.082,2
Avstrija 3.786,0
Japonska 3.638,7
Združeno kraljestvo 2.820,6
Druge države 26.006,3
Skupaj 58.093,7
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Nepremičnine 8.278,1
Avtomobilski deli 7.496,0
Finančne storitve 3.561,6
Transport 3.261,4
Ind. stroj. opr. in orodja 2.546,7
Drugi sektorji 33.109,1
Skupaj 58.093,7
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Skoda Auto 2.806,8
ProLogis 970,7
Foxconn 618,3
Ceska Sporitelna 447,7
UniCredit (UniCredito Italiano) 301,0
Siemens 249,4
Air Bank 237,0

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo