Češka

Poslovno sodelovanje Slovenije s Češko republiko


Predstavljamo vsebine

 

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Češke v blagovni menjavi Slovenije

 
2019 2020 2021 2022 2023
11 12 12 13 12

Slovenija je v letu 2023 na Češko izvozila za 1.052 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 921 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 1.973 mio EUR.
S tem se je Češka lani uvrstila na 12. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Češko republiko

Blagovna menjava med Slovenijo in Češko republiko 2018 - 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 748.720 818.303 1.567.023 -69.584
2019 728.792 837.975 1.566.767 -109.183
2020 682.579 799.211 1.481.789 -116.632
2021 866.559 892.839 1.759.399 -26.280
2022 1.065.014 980.065 2.045.080 84.949
2023 1.051.901 921.197 1.973.097 130.704
2024* 271.340 228.643 499.983 42.698


Blagovna menjava med Slovenijo in Češko republiko 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno maj 2024).  
 

Slovenski izvoz na Češko v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
15 % 152.426 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
13 % 132.760 Farmacevtski proizvodi
10 % 107.129 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
10 % 103.436 Aluminij in aluminijasti izdelki
6 % 67.072 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 58.839 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor


Slovenski uvoz iz Češke v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
19 % 177.464 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
10 % 94.070 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 63.056 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 56.918 Železo in jeklo
5 % 41.458 Aluminij in aluminijasti izdelki
4 % 40.728 Izdelki iz železa in jeklaVir: Statistični urad RS, marec 2024.

 

Podjetja na trgu

   

 
 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Češko republiko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 

 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BCZIDO)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke Republike o sodelovanju v mednarodnem kombiniranem prevozu (BCZMKP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o mednarodnem cestnem prometu (BCZCP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o rednem zračnem prometu (BCZRZP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju v zdravstvu in medicini (BCZZM)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Češke republike o sodelovanju na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BCZPCZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike (BCZZTS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti
 • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za industrijo in trgovino Češke republike
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BCZVTP)
 • Zakon o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Državnim uradom za jedrsko varnost Češke republike za izmenjavo informacij (BCZJVI)

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.