Češka

Poslovno sodelovanje Slovenije s Češko republiko

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Češke v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
9 9 11 12 12 13


Slovenija je v letu 2022 na Češko izvozila za 1.064 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 979 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 2.044 mio EUR.
S tem se je Češka lani uvrstila na 13. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Češko republiko 2017 - 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 685.082 721.941 1.407.023 -36.860
2018 748.720 818.303 1.567.023 -69.584
2019 728.792 837.975 1.566.767 -109.183
2020 682.579 799.211 1.481.789 -116.632
2021 866.559 892.839 1.759.399 -26.280
2022 1.065.014 980.065 2.045.080 84.949
2023* 711.599 611.813 1.323.413 99.786


Blagovna menjava med Slovenijo in Češko republiko 2017 – 2023 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg (posodobljeno november 2023).  
 

Slovenski izvoz na Češko v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
13 % 134.229 Farmacevtski proizvodi
12 % 131.218 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
11 % 117.593 Aluminij in aluminijasti izdelki
11 % 115.040 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 87.103 Železo in jeklo
6 % 61.077 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Češke v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
16 % 158.368 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
12 % 119.118 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 76.669 Železo in jeklo
6 % 59.212 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 52.106 Izdelki iz železa in jekla
5 % 51.978 Les in lesni izdelki, lesno oglje


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.

 

Podjetja na trgu

   

 
 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Češko republiko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 

 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BCZIDO)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke Republike o sodelovanju v mednarodnem kombiniranem prevozu (BCZMKP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o mednarodnem cestnem prometu (BCZCP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o rednem zračnem prometu (BCZRZP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju v zdravstvu in medicini (BCZZM)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Češke republike o sodelovanju na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BCZPCZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Češko republiko (BCZPT)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike (BCZZTS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti
 • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za industrijo in trgovino Češke republike
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BCZVTP)
 • Zakon o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Državnim uradom za jedrsko varnost Češke republike za izmenjavo informacij (BCZJVI)

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.