Češka

Poslovno sodelovanje Slovenije s Češko republiko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Češko republiko 2013 - 2019 (v 1.000 EUR)

 
Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 559.767 540.359 1.100.126 19.408
2014 522.634 546.701 1.069.335 -24.066
2015 556.751 627.731 1.184.482 -70.980
2016 582.085 622.350 1.204.435 -40.265
2017 685.082 721.941 1.407.023 -36.860
2018 748.362 824.970 1.573.332 -76.607
2019* 187.615 204.424 392.039 -16.809


Blagovna menjava med Slovenijo in Češko republiko 2013 – 2019 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno junij 2019).

 

Slovenski izvoz na Češko v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
17 % 123.732 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
13 % 98.138 Farmacevtski proizvodi
10 % 73.646 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 60.614 Aluminij in aluminijasti izdelki
8 % 56.454 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
6 % 41.174 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Češke v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
24 % 199.198 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 77.917 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 66.872 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 45.829 Železo in jeklo
5 % 38.284 Les in lesni izdelki, lesno oglje
4 % 34.313 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


Vir: Statistični urad RS, marec 2019.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BCZIDO)
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Češko republiko o podpori in zaščiti investicij (BCZPZI)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke Republike o sodelovanju v mednarodnem kombiniranem prevozu (BCZMKP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o mednarodnem cestnem prometu (BCZCP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o rednem zračnem prometu (BCZRZP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju v zdravstvu in medicini (BCZZM)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Češke republike o sodelovanju na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BCZPCZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Češko republiko (BCZPT)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike (BCZZTS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti
 • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za industrijo in trgovino Češke republike
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BCZVTP)
 • Zakon o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Državnim uradom za jedrsko varnost Češke republike za izmenjavo informacij (BCZJVI)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2018.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk