Češka

Poslovno sodelovanje Slovenije s Češko republiko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Češko republiko 2016 - 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 582.085 622.350 1.204.435 -40.265
2017 685.082 721.941 1.407.023 -36.860
2018 748.720 818.303 1.567.023 -69.584
2019 728.792 837.975 1.566.767 -109.183
2020 682.579 799.211 1.481.789 -116.632
2021 866.559 892.839 1.759.399 -26.280
2022* 893.873 808.029 1.701.902 85.843


Blagovna menjava med Slovenijo in Češko republiko 2016 – 2022 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).
 

Slovenski izvoz na Češko v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
14 % 124.314 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
14 % 118.720 Farmacevtski proizvodi
11 % 95.299 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 63.606 Aluminij in aluminijasti izdelki
7 % 57.870 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 48.983 Železo in jeklo

 

Slovenski uvoz iz Češke v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
18 % 157.722 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
11 % 96.366 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 78.876 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 68.972 Železo in jeklo
6 % 56.541 Les in lesni izdelki, lesno oglje
5 % 42.016 Izdelki iz železa in jekla


Vir: Statistični urad RS, julij 2022.

 

Podjetja na trgu

     

 
 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Češko republiko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 

 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BCZIDO)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke Republike o sodelovanju v mednarodnem kombiniranem prevozu (BCZMKP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o mednarodnem cestnem prometu (BCZCP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o rednem zračnem prometu (BCZRZP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju v zdravstvu in medicini (BCZZM)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Češke republike o sodelovanju na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BCZPCZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Češko republiko (BCZPT)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike (BCZZTS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti
 • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za industrijo in trgovino Češke republike
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BCZVTP)
 • Zakon o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Državnim uradom za jedrsko varnost Češke republike za izmenjavo informacij (BCZJVI)

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk