Danska

Svetovalec na Danskem

Kontakt


mag. Nina Krtelj, ekonomska svetovalka

Veleposlaništvo Republike Slovenije Kopenhagen


 

Predstavitev

Gospodarsko sodelovanje Slovenije z nordijskimi in baltskimi državami, ki jih pokriva Veleposlaništvo RS v Kopenhagnu, je glede na potenciale, ki jih ponujajo ti trgi, zelo skromno in obstaja precej možnosti za nadaljnjo okrepitev sodelovanja in prepletanje gospodarstev, pospeševanje slovenskega izvoza, pridobivanje investitorjev v Slovenijo in nadaljnje povečanje turističnih tokov iz obeh regij.

Spodbujanje slovenskih podjetij za poslovanje na trgih držav akreditacije Veleposlaništva RS v Kopenhagnu pomeni ozaveščanje podjetij o teh trgih in priložnostih ter izzivih, ki jih ti trgi prinašajo, hkrati pa tudi "izobraževanje" o pravilnem pristopu do trgov, ki so hkrati zelo inovativni, izrazito okoljsko naravnani, po drugi strani pa "konzervativni" pri odločanju za nekaj novega, saj se odločajo zelo pragmatično in tehtno, odločanje za poslovno sodelovanje lahko poteka več let vnaprej. Za sklenitev poslovnega dogovora je zato potrebna vztrajnost in čim večja konkretnost pri pristopu.

Prepoznavnost Slovenije na Danskem je majhna in ni povezana ne z negativno kot tudi ne s pozitivno konotacijo. Ena izmed najpomembnejših nalog veleposlaništva je tako tudi dvigniti zavest o Sloveniji in slovenskih podjetjih na Danskem, kjer bodo prepoznavna kot zanesljiv poslovni partner, s kvalitetnimi in zanesljivimi produkti in storitvami. Večjo možnost uspeha na trgu imajo izdelki z visoko dodano vrednostjo, prav tako pa obstaja tudi veliko povpraševanja po raznovrstnih izvajalskih storitvah (predvsem v gradbeništvu), kjer imajo slovenska podjetja precizna znanja in izkušnje in so tudi cenovno konkurenčna.

Slovenskim podjetjem odpiramo vrata do poslovnih priložnosti, jih preko različnih kanalov o njih obveščamo, nudimo pomoč pri iskanju poslovnih kontaktov odločevalcev v podjetjih, idr. Zaradi narave poslovne kulture, pa potencialni danski partnerji pričakujejo, da bodo podjetja, ki jih bodo kontaktirala s poslovno ponudbo, le-to storila neposredno, brez posredovanja veleposlaništva, saj le-to jemljejo kot vmešavanje »državnega« v privatni sektor in praviloma ni zaželeno. Omeniti velja tudi, da so danska podjetja »lojalna« in v kolikor njihovo poslovanje poteka nemoteno, dobaviteljih verig ne prekinjajo, saj jim je bolj kot cena važna zanesljivost partnerja. To pomeni, da je v obstoječo dobaviteljsko verigo težje vstopiti in je lahko potrebno večletno nagovarjanje, a ko podjetju to uspe, pomeni to dolgoročno partnerstvo.

mag. Nina Krtelj

 

Lokacija in kontaktni podatki

Veleposlaništvo Republike Slovenije Kopenhagen
Ekonomska svetovalka: mag. Nina Krtelj

Amaliegade 6, 1256 Copenhagen, Danska

T: 00 45 33 73 01 22
F: 00 45 33 15 06 07
E: Nina.Krtelj@gov.si