Danska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Dansko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Dansko 2014 – 2020 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2014 233.503 77.151 310.654 156.352
2015 268.883 79.508 348.391 189.376
2016 280.397 84.103 364.500 196.294
2017 305.180 98.822 404.002 206.358
2018 331.555 110.270 441.825 221.286
2019 328.369 110.206 438.576 218.163
2020* 57.938 18.278 76.216 39.659

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Dansko 2014 – 2020 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno maj 2020).
 

Slovenski izvoz na Dansko v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
23 % 76.082 Farmacevtski proizvodi
21 % 69.868 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
11 % 36.619 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 28.791 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
8 % 25.755 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
3 % 10.666 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe


Slovenski uvoz iz Danske v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
22 % 24.176 Farmacevtski proizvodi
16 % 17.314 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 7.564 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 6.273 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
5 % 6.007 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 5.639 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor


Vir: Statistični urad RS, marec 2020.


 

Podjetja na trgu

   

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Dansko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BDKIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb (BDKSZN)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o zračnem prometu (BDKZP)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk