Danska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Dansko


Predstavljamo vsebine:

 

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Danske v blagovni menjavi Slovenije

 
2019 2020 2021 2022 2023
24 24 23 25 26

Slovenija je v letu 2023 na Dansko izvozila za 478 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 174 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 652 mio EUR.
S tem se je Danska lani uvrstila na 25. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Dansko

Blagovna menjava med Slovenijo in Dansko 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 331.555 110.270 441.825 221.286
2019 328.963 114.492 443.455 214.472
2020 367.595 117.103 484.698 250.492
2021 432.163 142.489 574.652 289.674
2022 482.260 169.316 651.577 312.944
2023 477.855 174.376 652.232 303.479
2024* 83.699 27.298 110.997 56.402


Blagovna menjava med Slovenijo in Dansko 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno april 2024).   
 

Slovenski izvoz na Dansko v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
28 % 131.459 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
22 % 106.466 Farmacevtski proizvodi
12 % 56.974 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 26.157 Izdelki iz železa in jekla
5 % 24.628 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
4 % 19.085 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor


Slovenski uvoz iz Danske v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
20 % 35.076 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
13 % 22.047 Farmacevtski proizvodi
12 % 20.437 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 14.360 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
8 % 13.148 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 9.342 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in priborVir: Statistični urad RS, marec 2024.

 

Podjetja na trgu

   


 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Dansko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BDKIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o zračnem prometu (BDKZP)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

 

Poglejte si tudi: