Danska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Dansko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Dansko 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 213.356 69.917 283.273 143.439
2013 224.127 73.178 297.305 150.949
2014 233.503 77.151 310.654 156.352
2015 268.883 79.508 348.391 189.375
2016 280.397 84.103 364.500 196.294
2017 305.180 98.822 404.002 206.358
2018* 331.555 110.558 442.113 220.997

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Dansko 2012 – 2018 (grafični prikaz)Opomba: (*)Podatki se nanašajo na obdobje jan-dec 2018 (posodobljeno marec 2019).
 

Slovenski izvoz na Dansko v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
25 % 83.976 Farmacevtski proizvodi
18 % 60.347 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
15 % 50.579 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
9 % 29.721 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 22.904 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
3 % 10.884 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Danske v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
23 % 25.049 Farmacevtski proizvodi
15 % 17.019 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 7.522 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 6.883 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 6.127 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
5 % 5.612 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor


Vir: Statistični urad RS, marec 2019.


 

Podjetja na trgu

     


 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BDKIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb (BDKSZN)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o zračnem prometu (BDKZP)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2018.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk