Danska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Dansko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Dansko 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 268.883 79.508 348.391 189.376
2016 280.397 84.103 364.500 196.294
2017 305.180 98.822 404.002 206.358
2018 331.555 110.270 441.825 221.286
2019 328.963 114.492 443.455 214.472
2020 367.595 117.103 484.698 250.492
2021* 270.192 87.989 358.181 182.203

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Dansko 2015 – 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg 2021 (posodobljeno november 2021).
 

Slovenski izvoz na Dansko v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
29 % 107.554 Farmacevtski proizvodi
22 % 82.637 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
12 % 45.030 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 22.180 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
4 % 14.435 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
3 % 11.640 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe


Slovenski uvoz iz Danske v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
23 % 26.837 Farmacevtski proizvodi
15 % 17.309 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 9.661 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 9.158 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 6.677 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
5 % 5.337 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor


Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.


 

Podjetja na trgu

   

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Dansko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BDKIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb (BDKSZN)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o zračnem prometu (BDKZP)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk