Danska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Dansko

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Danske v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
24 23 24 24 23 25


Slovenija je v letu 2022 na Dansko izvozila za 482 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 169 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 652 mio EUR.
S tem se je Danska lani uvrstila na 25. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.

 

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Dansko 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 305.180 98.822 404.002 206.358
2018 331.555 110.270 441.825 221.286
2019 328.963 114.492 443.455 214.472
2020 367.595 117.103 484.698 250.492
2021 432.163 142.489 574.652 289.674
2022 482.260 169.316 651.577 312.944
2023* 304.251 122.178 426.429 182.073

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Dansko 2017 – 2023 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg (posodobljeno november 2023).   
 

Slovenski izvoz na Dansko v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
24 % 116.981 Farmacevtski proizvodi
24 % 115.911 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
13 % 61.666 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 30.971 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
4 % 17.380 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
3 % 15.977 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor

Slovenski uvoz iz Danske v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
14 % 23.274 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
12 % 20.922 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
12 % 20.748 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
11 % 19.021 Farmacevtski proizvodi
10 % 16.495 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 6.758 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.


 

Podjetja na trgu

   


 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Dansko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BDKIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o zračnem prometu (BDKZP)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

 

Poglejte si tudi: