Danska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Dansko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Dansko 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 280.397 84.103 364.500 196.294
2017 305.180 98.822 404.002 206.358
2018 331.555 110.270 441.825 221.286
2019 328.963 114.492 443.455 214.472
2020 367.595 117.103 484.698 250.492
2021 432.163 142.489 574.652 289.674
2022* 411.212 135.455 546.667 275.757

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Dansko 2016 – 2022 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).
 

Slovenski izvoz na Dansko v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
26 % 110.471 Farmacevtski proizvodi
24 % 102.090 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
14 % 62.203 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 26.944 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
4 % 15.801 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
4 % 15.203 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
 

Slovenski uvoz iz Danske v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
17 % 24.830 Farmacevtski proizvodi
13 % 18.091 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
11 % 16.093 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
10 % 13.896 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
9 % 13.102 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 6.770 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor


Vir: Statistični urad RS, julij 2022.


 

Podjetja na trgu

   


 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Dansko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BDKIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o zračnem prometu (BDKZP)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk