Danska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Dansko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Dansko 2013 – 2019 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 224.127 73.178 297.305 150.948
2014 233.503 77.151 310.654 156.352
2015 268.883 79.508 348.391 189.376
2016 280.397 84.103 364.500 196.294
2017 305.180 98.822 404.002 206.358
2018 331.555 110.270 441.825 221.286
2019* 256.212 79.892 336.104 176.321

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Dansko 2013 – 2019 (grafični prikaz)Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-sep (posodobljeno dec 2019).
 

Slovenski izvoz na Dansko v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
25 % 83.976 Farmacevtski proizvodi
18 % 60.384 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
15 % 50.774 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
9 % 29.738 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 22.909 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
3 % 10.903 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Danske v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
23 % 25.064 Farmacevtski proizvodi
15 % 16.938 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 7.599 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 7.033 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 6.068 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
5 % 5.757 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor


Vir: Statistični urad RS, julij 2019.


 

Podjetja na trgu

   

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Dansko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BDKIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb (BDKSZN)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o zračnem prometu (BDKZP)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk