Danska

Prodaja na Dansko

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Danski potrošniki zelo hitro sprejemajo nove izdelke in tehnologije, saj je Danska ena najnaprednejših informacijskih družb na svetu. Dansko prebivalstvo ima eno od najvišjih ravni dohodka v Evropski uniji, zato so tudi danski potrošniki med najzahtevnejšimi v Evropi, predvsem kar zadeva kakovost izdelkov. Pri nakupu dajejo prednost lokalnim izdelkom, ki so že dalj časa prisotni na trgu. Vedno bolj se zanimajo za izdelke, ki so povezani z zdravim načinom življenja, ekologijo, etičnim odnosom do živali, poštenimi pogoji proizvodnje, ter visoko kakovostjo.
 

Tržne poti, distribucija

Danski maloprodajni trg je dobro razvit in maloprodaja na Danskem predstavlja približno 40 % celotne zasebne potrošnje. Diskontni trgovci iz leta v leto povečujejo tržne deleže, saj so potrošniki občutljivi na ceno. Številnim hipermarketom vse bolj konkurirajo manjši lokalni trgovci, močno pa raste tudi spletna trgovina, ki je najbolj razvita na področju elektronike in mode.

Vrednost danske spletne trgovine je v obdobju 2013-2017 rasla po 9,5 % letni stopnji in v letu 2017 dosegla 3,5 mlrd EUR. Največji segment v danski spletni maloprodaji je segment potrošnih elektronskih in električnih izdelkov, ki je v letu 2017 ustvaril 1,2 mlrd EUR prihodkov ali 37,4 % celotne vrednosti spletne maloprodaje. Po napovedih analitikov naj bi spletna maloprodaja na Danskem v obdobju 2018-2022 rasla po 8,3 % letni stopnji in v letu 2022 ustvarila 4,7 mlrd EUR. Na Danskem preko spleta kupuje približno 3,5 mio potrošnikov, število pa naj bi se po napovedih že v letu 2021 povzpelo na 3,9 mio.
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:

Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
Salling Group A/S 4.254,17
Coop Danmark A/S 3.878,03
Reitan Distribution A/S 1.704,13
Bestseller A/S 1.465,62
Fakta A/S 974,22
Elgiganten A/S 650,06
Ikea A/S 454,36
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Najpogostejši način plačila za uvoznika v začetku poslovnega razmerja je nepreklicni akreditiv, ki se odpre prek poslovne banke. To je priznan postopek, ki je sprejemljiv za danske banke in uvoznike. Ko poslovni odnos doseže stopnjo medsebojnega zaupanja, se plačilni roki podaljšajo od 30 na 90 dni. V nekaterih primerih je plačilo s kreditno kartico lahko najpreprostejše in najučinkovitejše plačilno sredstvo.
 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport

Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča Dansko na 16. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev. Danski transportni sektor je v obdobju 2013-2017 rasel po skromni 1,1 % letni stopnji in v letu 2017 dosegel vrednost 5,4 mlrd EUR. Tako kot v večini evropskih držav tudi na Danskem prevladuje cestni transport, ki je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 4,9 mlrd EUR, kar predstavlja 91 % celotne vrednosti industrije.

Po napovedih analitikov naj bi danski transportni sektor v obdobju 2018-2022 rasel po 2,7 % letni stopnji in v letu 2022 dosegel vrednost 5,6 mlrd EUR. Danska vlada želi v prihodnjih letih povečati naložbe v infrastrukturo in s tem pospešiti rast gospodarstva. Veliki infrastrukturni projekti, kot je železniška proga Fehmarn Connection Railway do Nemčije, bodo pripomogli k izboljšanju zmogljivosti in učinkovitosti prevoznih storitev v državi.
 
Tržna segmentacija za leto 2017
 
Segment Odstotek
Cestni transport 91,0%
Letalski transport 5,9%
Železniški transport 1,8%
Pomorski transport  1,3 %
 
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:


Posodobljeno februar 2019.