Danska

Gospodarske panoge Danske


Preučite predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje

Gospodarstvo ter možnost vstopa na danski trg

Vpogled v trg

Danska je 3. največje gospodarstvo v nordijski regiji, za Švedsko in Norveško.

Gospodarstvo je močno integrirano v preostalo Evropo.

Danski kmetijski sektor je med najproduktivnejšimi na svetu.

Danska je sodobna družba z visokimi dohodki, z najsodobnejšo infrastrukturo in distribucijskimi sistemi, visokokvalificirano delovno silo in osrednjo lokacijo, zaradi katere je odlična distribucijska točka za skandinavske, severno-evropske in baltske trge.

Storitve imajo najpomembnejšo vlogo v danskem gospodarstvu. Hitro rastoča trga sta predvsem trg finančnih storitev ter turizem.
 
Gospodarska rast se bo po napovedih EIU nekoliko upočasnila. V letih 2025–2028 naj bi realna rast BDP v povprečju znašala 1,9 %, v primerjavi z 2,4 % v letih 2015–2019.

Danska je bila v letu 2023, s 653,2 mio EUR blagovne menjave, 26. najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije. 


Industrijski sektor

Industrijski sektor zaposluje okoli 1/5 aktivnega prebivalstva in ustvari 23 % BDP. 

Danska je industrializirana država, odvisna od tujih dobav večine surovin in polizdelkov. Je neto izvoznica nafte in vodilna svetovna proizvajalka vetrnih turbin.

Glavne industrijske panoge so kemična, farmacevtska in biotehnološka industrija, z nišnimi industrijami na področju obnovljivih virov energije in biotehnologije.

V letu 2023 se je industrijska proizvodnja na Danskem povečala za 9,4 %. Analitiki EIU za leto 2024 napovedujejo 2,2 % rast industrijske proizvodnje, v letih 2025 in 2026 pa rast v višini 2,4 % in 2,7 %.

 

Tržni izzivi

 • Danska je majhno gospodarstvo s 5,9 mio prebivalcev, kar omejuje obseg tržnih priložnosti.
 • Danski potrošniki veljajo za zgodnje uporabnike določenih izdelkov, predvsem visokotehnoloških. A večinoma so tudi zelo konzervativni in raje kupujejo izdelke, ki so že dokazali svojo tehnologijo in vrednost. 
 • Danska podjetja preferirajo dolgoročne odnose in niso naklonjena enkratnim transakcijam.  

 
Priložnosti na trgu

Danska je glede na lestvico poslovnega okolja (BER - Business environment ranking), ki jo pripravlja EIU, država z 2. najboljšim poslovnim okoljem v obdobju 2024-2028, takoj za Singapurjem.

Danska je privlačna za tuja podjetja, zaradi izjemno visokega življenjskega standarda, ter visoko izobražene in zdravstveno ozaveščene potrošniške baze.

Kljub visoki davčni obremenitvi so ravni realnega razpoložljivega dohodka nad evropskim povprečjem, zaradi česar je država privlačen trg za nekatere izdelke, zlasti tiste, ki so specializirani za ohranjanje okolja, visoko kakovostne in estetsko oblikovane izdelke, visokotehnološke izdelke, ter izdelke za gospodinjstvo. Glede na sorazmerno majhno velikost trga obstaja veliko povpraševanje po takšnih izdelkih, čeprav je to povpraševanje običajno nezadostno za proizvodnjo v velikem obsegu.
 
Danska je eno najbogatejših gospodarstev na svetu. Leta 2023 je BDP na prebivalca znašal 67.694 EUR in se bo po projekcijah EIU leta 2027 povečal na 94.203 EUR.
 
Delež zasebne potrošnje v skupnem BDP, je zaradi velikega javnega sektorja in tradicionalno visoke stopnje varčevanja, nižji kot v večini drugih držav EU. Danska ima enega največjih javnih sektorjev na svetu, saj je v njem zaposlenih približno 32 % vseh zaposlenih.
 
Danska je poslovno središče severne Evrope. Veliko in sodobno letališče prestolnice Kopenhagen služi kot severno-evropsko tranzitno vozlišče za celinske lete. Z visokimi dohodka na prebivalca je država največje in najbogatejše središče v Skandinaviji in na Baltiku, ter pomemben testni trg za nove izdelke.
 
Danski uvoz je raznolik in na voljo je veliko tržnih priložnosti.
 
Najbolj obetavni sektorji vključujejo:
 • IKT
 • izdelke in storitve zdravstvenega varstva in znanosti o življenju
 • obnovljive vire energije
 • izdelke in storitve, povezane z varnostjo in obrambo
 • prehrambne izdelke (vino, hrana za hišne živali, sveža zelenjava in predelana hrana).
 

Vstop na trg

Strategije za vstop na danski trg so:
 
 • neposredni izvoz (omogoča večji nadzor nad ceno, vendar je iskanje strank in nemoteno vodenje logistike brez podpore na trgu lahko izziv).
 • sodelovanje z zastopnikom ali distributerjem
 • ustanovitev skupnega podjetja.

Mesta, kjer so najboljše priložnosti za začetek poslovanja na Danskem, so: 
 
 • Kopenhagen
 • Aarhus
 • Odense
 • Aalborg
 • Esbjerg
 • Randers

 

Gospodarske panoge Danske - Farmacevtska industrija


Vpogled v industrijo

Danski farmacevtski trg je majhen v primerjavi s trgi zahodnoevropskih sosed, a je kljub temu privlačen za tuja farmacevtska podjetja, predvsem zaradi visokih javnih izdatkov države za zdravje, stroge regulativne klime, ter stabilnega in transparentnega poslovnega okolja.

Danska ima dolgo tradicijo tesnega sodelovanja med temeljnimi raziskovalnimi ustanovami, akademskimi in komercialnimi raziskovalci, ter visokokvalificiranimi podjetji.

Danska ima veliko strokovnega znanja na področjih sladkorne bolezni, raka, bolezni srca in ožilja, bolezni osrednjega živčnega sistema, vnetnih bolezni in alergij.

Danska farmacevtska industrija ustvari približno 4 mlrd EUR prihodkov letno in zagotavlja zaposlitev več kot 20.000 delavcem.

Po podatkih danskega statističnega urada, se je bruto dodana vrednost farmacevtske industrije leta 2023 povečala za več kot 50 %, njen prispevek k danskemu BDP pa se je v primerjavi z letom prej povečal za 1,8 %.

 

Največje danske farmacevtske trgovinske partnerice 

Največ farmacevtskih izdelkov je Danska v letu 2023 izvozila v Nemčijo, na Nizozemsko, Švedsko in Češko. 
 
Največ farmacevtskih izdelkov je Danska v letu 2023 uvozila iz Nemčije, Nizozemske, Švedske in Češke. Pri uvozu je bila Slovenija lani na 14. mestu.
 
Slovenija je v letu 2023 na Dansko izvozila za 106,46 mio EUR farmacevtskih izdelkov, kar je predstavljalo 22 % celotnega slovenskega izvoza na Dansko.


Vrednost blagovne menjave farmacevtskih izdelkov (Slovenija-Danska; v 1.000 EUR) 

Konkurenca na trgu

Danska je pomembno središče za farmacevtske raziskave in razvoj, v katerem delujejo velike globalne farmacevtske družbe, vključno z Novo Nordisk, Lundbeck in Leo Pharma.

S tržno kapitalizacijo več kot 500 mlrd EUR, je danska farmacevtska družba Novo Nordisk najvrednejše podjetje v Evropi. Vodilni zdravili družbe sta zdravili proti debelosti Wegovy in Ozempic. 

Največji farmacevtski proizvajalci na Danskem

Podjetje Prihodki v mio EUR (2023)
Novo Nordisk A/S 33.644,99
Vertex Pharmaceuticals Denmark Filial  7.235,81
H. Lundbeck A/S 2.884,42
Leo Pharma A/S 1.630,38
Novozymes A/S 1.283,45
ALK-Abello A/S 698,80
Fujifilm Diosynth Biotechnologies Denmark Aps 481,49


Ostale perspektivne panoge na trgu 

Pametna mesta

Danska je ena od vodilnih evropskih držav glede na delež pametnih mest.

Danska mesta veliko vlagajo v inteligentno razsvetljavo in prometne sisteme, energetsko prenovo, tehnologijo pametnih omrežij ter digitalizacijo socialnih in zdravstvenih storitev.

Živilski izdelki

 • Manjši danski uvozniki stalno iščejo dobavitelje majhnih količin vrhunskega in kakovostnega vina. Povpraševanje pa je tudi s strani večjih uvoznikov, ki iščejo takšne dobavitelje, ki lahko dobavijo količine okoli 250.000 litrov na leto.
 • Danski dobavitelji ne morejo pokriti naraščajočega povpraševanja po svežem sadju in zelenjavi, zato nenehno iščejo nove dobavitelje.
 • Na Danskem se širijo specializirane trgovine za inovativno craft pivo, posebne oddelke za pivo so si uredili tudi nekateri supermarketi.


IKT

Danska je visoko digitalizirana družba, z velikim in stalnim povpraševanjem po najsodobnejši programski opremi in IT izdelkih.
 
Največji porabnik IT storitev je javni sektor, ki predstavlja 25-30 % celotne porabe. Finančni sektor predstavlja 15 %, proizvodnja 15 %, maloprodaja in veleprodaja vsaka po 10 %, ostali sektorji pa predstavljajo preostalih 30-35 %.
 • Strokovnjaki iz industrije v prihodnjih letih predvidevajo znatne naložbe v IT v finančnem sektorju. 
 • Zdravstveni sektor namerava digitalizirati bolnišnice. Skoraj vsi zdravniki primarne zdravstvene oskrbe in skoraj polovica bolnišnic že uporabljajo elektronske zapise, projekti tele-medicine so v porastu. 
 • Perspektivno področje je tudi izvajanje IT storitev in podatkovnih centrov. Zunanje izvajanje IT storitev bo na Danskem še naprej raslo kot instrument varčevanja. Zunanje izvajanje je imelo pomembno vlogo pri nedavnih prizadevanjih vlade in velikih podjetij za zmanjševanje stroškov in se vse pogosteje uporablja med malimi in srednje velikimi podjetji. 
 • Zaradi porasta kibernetske kriminalitete se povečuje tudi povpraševanje po rešitvah kibernetske varnosti, tako v javnem, kot v zasebnem sektorju. 

Vrednosti DKK in USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.


Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • Fitch Solutions
 • Statistični urad RS 
 • The International Trade Centre (ITC) 
 
 
Posodobljeno: junij 2024
 

Poglejte si tudi: