Danska

Gospodarske panoge Danske

Gospodarstvo

Danska ima odprto in uspešno gospodarstvo. Kot majhna država s strukturnim presežkom plačilne bilance je močno odvisna od zunanje trgovine. Za dansko gospodarstvo je značilna pravična razdelitev dohodka in obsežni državni ukrepi za dobro počutje državljanov. Danska ima enega od najvišjih BDP na prebivalca na svetu.
Sodobno tržno gospodarstvo ima razvito industrijo z vodilnimi svetovnimi podjetji na področju farmacevtskih izdelkov, pomorskega prometa, obnovljivih virov energije ter visokotehnološkega kmetijskega sektorja.
Danska je neto izvoznica hrane, nafte in plina, vendar je odvisna od uvoza surovin za proizvodni sektor.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 2 % BDP in zaposluje 2,5 % prebivalstva. Približno 60 % danskih zemljišč se uporablja za kmetijstvo, v državi pa deluje več kot 50.000 kmetov, ki so glavni izvoznik kmetijskih proizvodov. Danska proizvaja dovolj hrane za prehrano 17 mio ljudi, kar je trikrat več od njenega prebivalstva. Skoraj 90 % kmetijskih prihodkov države ustvari segment živinoreje.

Storitveni sektor prispeva 75 %e BDP in zaposluje okoli 79 % prebivalstva. Danska ima močan bančni sektor, za katerega je značilna visoka stopnja koncentracije; domače banke imajo v lasti več kot 85 % bilančne vsote, tri banke pa nadzirajo 50 % vseh sredstev.
Tudi turistični sektor postaja vse večji vir dohodka za državo. Po podatkih danske gospodarske zbornice naj bi Danska v naslednjih treh letih imela dovolj hotelskih postelj, da bi lahko sprejela do 10 mio turistov, kar je skoraj dvakrat več kot prebivalstvo države.
 

Vir: EIU; Factiva, april 2019.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor zaposluje okoli 19 % aktivnega prebivalstva in ustvari 23 % BDP. Glavne indusrijske panoge so kemična, farmacevtska in biotehnološka industrija, z nišnimi industrijami na področju obnovljivih virov energije in biotehnologije.

Danska ima omejene naravne vire, kar upočasnjuje razvoj težke industrije. Vendar ima država dovolj zalog nafte in plina, da zagotovi svojo energetsko neodvisnost. Danska je vodilni svetovni proizvajalec vetrnih turbin in izvaža veliko večino svoje proizvodnje.

V letu 2018 se je industrijska proizvodnja na Danskem povečala za 2,3 %. Analitiki za leto 2019 napovedujejo 3,8 % rast. Rast industrijske proizvodnje naj bi v letu 2020 znašala 2,1 %, v letu 2021 pa 2,8 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na danskem trgu:

 

Turizem

V analizo so zajeti prihodki, ki jih ustvarijo potniški letalski prevozniki, potniški železniški promet, prehrambne storitve, hoteli in moteli, potovalne agencije in posredniki ter casinoji.

Danska turistična industrija je v obdobju 2013-2017 rasla po 2,1 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvarila prihodke v višini 17,6 mlrd EUR. Za primerjavo, švedska turistična industrija je v zadnjih petih letih upadala po -0,9 % CAGR in v letu 2017 ustvarila 31,2 mlrd EUR prihodkov, medtem ko je norveška turistična industrija v tem obdobju rasla po 0,8 % CAGR in v letu 2017 ustvarila prihodke v višini 18,4 mlrd EUR. V letu 2016 je povpraševanje v danskem hotelirskem sektorju doseglo vrhunec, kar je povečalo prihodke hotelskih podjetij, ki so v tem letu tudi zvišala cene. Povprečna cena nastanitve na Danskem je precej visoka, zato je strmo znižanje cen v letu 2015 spodbudilo povpraševanje in zmanjšalo prihodke hotelskih podjetij v tem letu. Vse večje povpraševanje je povzročilo razcvet hotelirskega sektorja na Danskem, zlasti v mestu Kopenhagen. Nastanitvena kapaciteta v danskem turizmu naj bi se po napovedih do leta 2020 povečala za 13 %.

Najbolj donosen segment danske turistične industrije je segment prehrambnih storitev, ki je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 8,9 mlrd EUR ali 50,6 % celotne vrednosti industrije. Segment potovalnih agencij in posrednikov je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 2,9 mlrd EUR, kar predstavlja 16,7 % celotne vrednosti industrije.

Analitiki napovedujejo, da bo danska turistična industrija v obdobju 2018-2022 rasla po 3,8 % CAGR in v letu 2022 ustvarila prihodke v višini 19,3 mlrd EUR. Švedska turistična industrija naj bi v prihodnjih petih letih rasla po 4,2 % CAGR in v letu 2022 ustvarila 34,8 mlrd EUR, medtem ko naj bi norveška turistična industrija v napovedanem obdobju rasla po 3,4 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 19,8 mlrd EUR.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Danske Spil
  • McDonald’s Corporation
  • Rezidor Hotel Group
  • SAS GroupDanska turistična industrija je v letu 2017 zrasla za 3,5 % in dosegla vrednost 17,6 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala 2,1 %.
 

Vrednost industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2013 13.759  
2014 14.135 2,7 %
2015 16.756 -0,7 %
2016 17.297 3,0 %
2017 17.610 3,5 %
Za leto 2022 napovedujejo, da bo danska turistična industrija dosegla vrednost 19,3 mlrd EUR, kar je 20,1 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2018 – 2022 znaša 3,8 %.

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 17.310 3,5 %
2019 18.050 3,8 %
2020 18.347 3,9 %
2021 19.090 4,0 %
2022 19.274 3,8 %Prehrambne storitve so največji segment turistične industrije na Danskem, ki predstavlja 50,6 % celotne vrednosti.

Tržna segmentacija po segmentih glede na vrednost za leto 2017 (v odstotkih)

Prehrambne storitve 50,6 %
Potovalne agencije in posredniki 16,7 %
Hoteli in moteli 13,9 %
Potniški letalski promet 8,4 %
Casinoji 5,3 %
Potniški železniški promet 5,1 %Danska predstavlja 1,2 % evropske turistične industrije.

Tržna segmentacija v regiji glede na vrednost za leto 2017 (v odstotkih)

Združeno kraljestvo 16,6 %
Nemčija 12,4 %
Švedska 2,2 %
Norveška 1,3 %
Danska 1,2 %
Ostale evropske države 66,3 %Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja na Danskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Radisson Hotels Aps Danmark 163,78
Arp-Hansen Hotel Group A/S 127,56
Scandic Hotel A/S 122,50
Cabinn A/S 58,03
Danske Hoteller A/S 31,07
Hotel Dangleterre Aps 30,47
Cah A/S 30,02


Največja podjetja na področju turističnih agencij na Danskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Global Business Travel Aps 131,57
Albatros Travel A/S 112,86
Billetkontoret A/S 70,25
Horizons A/S 60,77
Billetten A/S 54,22
Handicap-Befordring A/S 28,61
Egons A/S 28,31


Največja podjetja na področju prehrambnih storitev na Danskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Compass Group Danmark A/S 144,24
Fazer Food Services A/S 73,56
Select Service Partner Denmark A/S 63,45
Gate Gourmet Denmark Aps 51,04
Meyers Contract Catering A/S 47,15
Bones Restauranter A/S 34,62
Jensens Bøfhus A/S 33,76


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, avgust 2018.

 

Transportne storitve

Analiza vključuje sektorje zračnega, pomorskega, železniškega in cestnega tovornega prometa. V vse sektorje je vključen domači in mednarodni prevoz. Mednarodni prihodki od izvoza so dodeljeni državi izvora.

Danski trg transportnih storitev je v obdobju 2013-2017 rasel po 1,1 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 dosegel vrednost 5,4 mlrd EUR. Za primerjavo, švedski trg transportnih storitev je v zadnjih petih letih rasel po 5 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 13,9 mlrd EUR, medtem ko je norveški trg transportnih storitev v tem obdobju rasel po 5,8 % CAGR in v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 10,3 mlrd EUR. Približno 67 % celotnega izvoza Danska izvozi v Evropo. Šibka rast gospodarstva v evropskih državah v zadnjih letih je zmanjšala tudi povpraševanje po transportnih storitvah in s tem tudi rast trga. Leta 2016 je trg ponovno zrasel, potem ko se je povečalo regionalno povpraševanje. Tudi počasnejša rast gospodarstva na Kitajskem je pustila vrzel na trgu.
 
Najbolj donosen segment danskega trga transportnih storitev je segment cestnega transporta, ki je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 4,9 mlrd EUR ali 91 % celotne vrednosti industrije. Segment letalskega transporta je v letu 2017 ustvaril 354 mio EUR, kar predstavlja 5,9 % celotne vrednosti industrije. Tako kot v večini evropskih držav se tudi na Danskem večina tovora prepelje preko cestnega prometa, saj se večina trgovanja opravlja s sosednjimi in z bližnjimi državami. Glavni trgovinski partnerji Danske so Nemčija, Švedska, ZDA in Združeno kraljestvo, ki predstavljajo 13 %, 12 %, 9,4 % in 7 % celotnega izvoza.
 
Analitiki napovedujejo, da bo danski trg transportnih storitev v obdobju 2018-2022 rasel po 2,7 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 5,6 mlrd EUR. Švedski trg transportnih storitev naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 3 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 14,7 mlrd EUR, medtem ko naj bi norveški trg v napovedanem obdobju rasel po 2,5 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 10,6 mlrd EUR. Danska vlada želi v prihodnjih letih povečati naložbe v infrastrukturo in s tem pospešiti rast gospodarstva. Tako kot tudi na mnoge druge industrije, bo tudi na transport vse bolj vplivala digitalizacija. V prihodnosti telematike bodo zapleteni algoritmi in analitika lahko podjetjem pomagali optimizirati transportna omrežja in izboljšati učinkovitost, kar bi dolgoročno lahko prihranilo veliko denarja. Na transportne storitve bo v prihodnje vplivala tudi rast e-poslovanja, saj zahteve glede dobav postajajo vse bolj obsežne. To bi bilo lahko zelo donosno za velike prevoznike, manjše in srednje velike prevoznike pa bi potisnilo v slabši položaj, kar bi lahko vodilo do povečane dejavnosti združevanja in prevzemov.
 

 

Največji konkurenti na trgu so:

  • DSV A/S
  • FedEx Corporation
  • J. Lauritzen A/S
  • A.P. Moller-Maersk A/S
 

Danski transportni sektor je v letu 2017 upadel za -2,1 % in dosegel vrednost 5,4 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala 1,1 %.
 

Vrednost transportnega sektorja po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2013 4.379  
2014 4.538 3,6 %
2015 5.221 -4,0 %
2016 5.594 7,2 %
2017 5.381 -2,1 %
  


Za leto 2022 napovedujejo, da bo danski transportni sektor dosegel vrednost 5,6 mlrd EUR, kar je 14,5 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2018 – 2022 znaša 2,7 %.
 

Napoved vrednosti transportnega sektorja po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 5.256 2,9 %
2019 5.470 3,2 %
2020 5.506 3,2 %
2021 5.600 1,7 %
2022 5.614 2,7 %
  


Cestni transport je največji segment transportnega sektorja na Danskem in predstavlja 91 % celotne vrednosti industrije.
 

Tržna segmentacija po segmentih za leto 2017 (v odstotkih)

Cestni transport 91,0 %
Letalski transport 5,9 %
Železniški transport 1,8 %
Pomorski transport 1,3 %
  
 

Danska predstavlja 1,2 % celotnega evropskega transportnega sektorja.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih) 

Nemčija 17,1 %
Združeno kraljestvo 11,7 %
Švedska 3,1 %
Norveška 2,2 %
Danska 1,2 %
Ostale evropske države 64,7 %
 


Največja podjetja na področju letalskega transporta na Danskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Københavns Lufthavne A/S 548,90
SAS Danmark A/S 454,59
Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S 417,62
Jet Time A/S 151,02
Naviair 97,36
Star Air A/S 90,74
Danish Air Transport A/S 90,61
 


Največja podjetja na področju cestnega transporta na Danskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
DSV A/S 9.206,38
Dsb 1.062,85
Danske Fragtmænd A/S 310,34
Arriva Danmark A/S 244,10
Frode Laursen A/S 196,11
Metroselskabet I/S 137,00
Nagel Danmark A/S 93,61
 


Največja podjetja na področju železniškega transporta na Danskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
DB Cargo Scandinavia A/S 52,52
CFL Cargo Danmark ApS 3,71
Hovedstadens Lokalbaner A/S 3,09
Vestbanen A/S 2,65
Tx Logistik A/S 2,24
 


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, avgust 2018.Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje