Danska

Predstavitev gospodarstva Danske

Predstavitev države

 
Uradni naziv Kongeriget Danmark / Kraljevina Danska
Mednarodna oznaka DDK/DNK
Glavno mesto Kopenhagen
Velikost (km2) 43.075
Prebivalci (mio) 5,9
Uradni jezik Danski. Več o poslovnem sporazumevanju 
Vera Evangeličanski luteranci (74,7 %), muslimani (5,5 %)
Denarna enota Danska krona (DKK)
Čas GMT + 1 (enako kot v Sloveniji). Poslovni čas
Klicna številka +45
 


 

Prebivalstvo Danske

Danska ima 5,9 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev
Jutland 902.000
Kopenhagen 799.000
Southern Jutland 723.000
 

Politični sistem

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1953

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament (Folketing) ima 179 članov; Folketing je izvoljen za štiri leta, vendar se lahko 

 

Zadnje parlamentarne volitve so potekale 1. novembra 2022.

Vodstvo države:

Kraljica Margreta II, ki je prevzela prestol v januarju 1972 in ima le obredno vlogo.

Izvršilna oblast:

Na zadnjih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 1. novembra 2022, je ponovno slavila stranka Socialdemokratov pod vodstvom Mette Frederiksen, ki je prejela 27,5 % vseh glasov.

Predsednica vlade: Mette Frederiksen (od 27.06.2019)

 

Danska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Poleg tega je tudi članica WTO (World Trade Organization) in OECD (Organization for Economic Cooperation and Development).


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 5,9 5,9 5,9 5,9 5,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 145 146 145
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 445,3 421,7 395,5 336,7 311,7
 BDP per capita (v EUR): 74.965 71.354 67.244 57.518 53.494
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 429,6 415,9 397,0 321,2 311,1
 BDP per capita (PPP, v EUR): 72.336 70.349 67.484 54.870 53.410
 Rast BDP (v %): 1,5 0,8 3,0 4,9 -2,0
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,3 4,4 2,6 3,6 4,7
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,0 5,0 7,7 1,9 0,4
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -148,9 -146,0 -131,8 -107,3 -88,4
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 157,9 153,0 145,8 119,7 104,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,8 6,5 4,8 8,0 -6,3
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,1 8,6 -0,2 8,0 -3,6
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 9,3 8,9 8,4 12,4 1,4
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 83,5+ 482,2 432,2 367,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 31,5+ 169,4 142,5 117,1
Stopnja tveganja države (op): / 14 14 14 14
Razred tveganja (op): / A A A A
Enostavnost poslovanja**: / / / / 4

 

Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2023 (posodobljeno maj 2023).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2023.


Delo na Danskem


Državljani EU ne potrebujejo posebnih dovoljenj za delo na Danskem.

Danski trg dela potrebuje predvsem visoko usposobljene tuje strokovnjake s področja IKT, prometa, trgovine, financ, biotehnologije, farmacije, ter zabavne industrije. 
Največ priložnosti ponuja prestolnica Kopenhagen.

Plače na Danskem so ene najvišjih med vsemi državami EU, zato je konkurenca za delovna mesta zelo velika.
 
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Danska nima zakonsko predpisane minimalne plače, a redkokdo dobi manj kot 14,5 EUR na uro.

Plača se  zelo razlikuje po regijah. V dobro razvitih regijah in mestih, kot je Kopenhagen, doseže povprečna bruto mesečna plača  približno 5.800 EUR pred davki.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje -1,6 -0,2 1,9 1,8
Rast javne potrošnje -0,8 0,6 2,5 0,8
Rast investicij 5,0 3,2 2,6 2,7


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2023.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Danska je v letu 2022 izvozila za 145,8 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 131,8 mlrd EUR. 
  • Presežek v blagovni menjavi je znašal 14,0 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 je Danska največ izvažala farmacevtske izdelke, strojno opremo, nafto in plin, električno in elektronsko opremo ter optično, tehnično in medicinsko opremo.
  • Največ so v letu 2022 izvozili v Nemčijo (14,8 % od celotnega izvoza), sledijo Švedska, Nizozemska, Norveška in ZDA.
  • Danska je v letu 2022 največ uvažala nafto in plin, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, vozila ter farmacevtske izdelke.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz Nemčije (20,2 % od celotnega uvoza), sledijo Švedska, Nizozemska, Kitajska in Norveška.
 

Danska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Mineralna goriva, olja 11,4 Farmacevtski izdelki 15,6
Stroji, jedrski reaktorji 11,3 Stroji, jedrski reaktorji 13,1
Električna in elektronska oprema 9,1 Mineralna goriva, olja 7,5
Vozila 7,6 Električna in elektronska oprema 6,2
Farmacevtski izdelki 4,6 Optična, tehn. in medic. oprema 3,6
 
Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Nemčija 20,2 Nemčija 14,8
Švedska 12,3 Švedska 8,7
Nizozemska 8,6 Nizozemska 5,8
Kitajska 7,8 Norveška 5,4
Norveška 5,3 ZDA 4,7
Slovenija (33. mesto) 0,4 Slovenija (59. mesto) 0,1

 

Vir: Factiva; ITC, junij 2023.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Danskem so v letu 2020 znašale 140,4 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 4,6 %.
  • Celotne izhodne TNI Danske so v letu 2020 znašale 227,9 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 6,9 %. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Danskem 2020 - 2023 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.

 

Poglejte si tudi: