Danska

Predstavitev gospodarstva Danske


Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

 

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Kongeriget Danmark / Kraljevina Danska

DDK / DNK

Kopenhagen

43.075

5,8 (ocena 2018)

Danski

Evangeličanski luteranci 95%, drugi protestanti in rimsko katoliki 3%,

muslimani 2%

51.813 EUR (2018)

Danska krona (DKK)

Enako kot v Sloveniji

+ 45


Glavne regije

Glavne regije Št. prebivalcev
Jutlandija 2.574.000
Otoki (brez prestolnice) 2.306.000
Regija prestolnice 747.000
Kopenhagen 570.000
Frederiksberg 103.000
Gentofte 74.000
 

 

Politični sistem

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1953

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament (Folketing) ima 179 članov; Folketing je izvoljen za štiri leta, vendar se lahko razpusti pred koncem njegovega mandata.

Volitve:

Zadnje lokalne in regionalne so bile 19. novembra 2013, zadnje splošne volitve pa so potekale 18. junija 2015. Naslednje lokalne in regionalne volitve bodo novembra 2017, naslednje splošne volitve pa bodo junija 2019.

Vodstvo države:

Kraljica Margreta II, ki je prevzela prestol v januarju 1972 in ima le obredno vlogo.

Izvršilna oblast:

Kabinet pod vodstvom predsednika vlade je odgovoren Folketingu. Trenutno je na oblasti manjšinska vlada desnosredinske liberalne stranke Venstre (V).

Premier: Lars Løkke Rasmussen (V)

 

Danska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Poleg tega je tudi članica WTO (World Trade Organization) in OECD (Organization for Economic Cooperation and Development).


Vir: EIU; Factiva, februar 2019.

 

Gospodarska politika vlade

Danska si je zastavila visoke podnebne cilje in spodbuja "zelene" tehnologije. Kratkoročna usmeritev vladne politike je povečati ponudbo delovne sile, preprečiti povečanje protekcionizma, skromno znižanje davka na dohodek, strožja pravila priseljevanja in večji nadzor nad socialnimi izdatki. Fiskalna konsolidacija je zastavljeni cilj v srednjeročnem obdobju, vendar bo napredek velik izziv zaradi umirjene gospodarske aktivnosti, nizke rasti produktivnosti, staranja prebivalstva in upadajoče proizvodnje nafte v Severnem morju. Politika si bo prizadevala za povečanje udeležbe na trgu dela in krepitev spodbud za delo preko pokojninske reforme.

Stopnja inflacije je v letu 2018 znašala 0,8 %. V letu 2019 in 2020 je napovedana inflacija v višini 1 %, v letu 2021 pa naj bi inflacija dosegla 1,8 %.

Stopnja nezaposlenosti je v letu 2018 znašala 4 %, v letu 2019 naj bi znašala 3,9 %. V letih 2020-2021 naj bi nezaposlenost dosegla 4%, oz. 3,8 %.

Danska nima zakonsko predpisane minimalne plače. Povprečna mesečna bruto plača je v letu 2018 znašala 5.151 EUR.


Vir: EIU; Factiva, februar 2019.


 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge

 

.