Danska

Predstavitev gospodarstva Danske

Predstavitev države

 
Uradni naziv Kongeriget Danmark / Kraljevina Danska
Mednarodna oznaka DDK/DNK
Glavno mesto Kopenhagen
Velikost (km2) 43.075
Prebivalci (mio) 5,8
Uradni jezik Danski. Več o poslovnem sporazumevanju 
Vera Evangeličanski luteranci (74,7 %), muslimani (5,5 %)
Denarna enota Danska krona (DKK)
Čas GMT + 1 (enako kot v Sloveniji). Poslovni čas
Klicna številka +45
 


 

Prebivalstvo Danske

Danska ima 5,8 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev
Jutland 902.000
Kopenhagen 799.000
Southern Jutland 723.000
 

Politični sistem

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1953

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament (Folketing) ima 179 članov; Folketing je izvoljen za štiri leta, vendar se lahko 

 

Zadnje parlamentarne volitve so potekale 1. novembra 2022.

Vodstvo države:

Kraljica Margreta II, ki je prevzela prestol v januarju 1972 in ima le obredno vlogo.

Izvršilna oblast:

Na zadnjih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 1. novembra 2022, je ponovno slavila stranka Socialdemokratov pod vodstvom Mette Frederiksen, ki je prejela 27,5 % vseh glasov.

Predsednica vlade: Mette Frederiksen (od 27.06.2019)

 

Danska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Poleg tega je tudi članica WTO (World Trade Organization) in OECD (Organization for Economic Cooperation and Development).


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 5,9 5,9 5,9 5,8 5,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 146 145 145
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 330,3 335,2 336,7 311,7 309,4
 BDP per capita (v EUR): 55.877 56.987 57.518 53.494 53.379
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 365,9 346,9 321,1 307,4 303,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 61.892 58.970 54.852 52.757 52.418
 Rast BDP (v %): 1,9 2,1 4,9 -2,0 1,5
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 2,4 2,5 3,7 4,6 3,7
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 6,0 8,2 1,9 0,4 0,8
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -147,4 -130,5 -107,3 -88,4 -92,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 156,7 148,2 119,7 104,8 108,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 8,4 4,8 8,0 -6,3 4,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 9,4 5,4 8,0 -3,6 3,0
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 7,1 7,3 12,4 1,4 -3,4
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 411,2+ 432,2 367,6 329,0
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 135,5+ 142,5 117,1 114,5
Stopnja tveganja države (op): / 14 14 14 16
Razred tveganja (op): / A A A A
Enostavnost poslovanja**: / / / 4 3

 

Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2022.


Delo na Danskem


Državljani EU ne potrebujejo posebnih dovoljenj za delo na Danskem.

Danski trg dela potrebuje predvsem visoko usposobljene tuje strokovnjake s področja IKT, prometa, trgovine, financ, biotehnologije, farmacije, ter zabavne industrije. 
Največ priložnosti ponuja prestolnica Kopenhagen.

Plače na Danskem so ene najvišjih med vsemi državami EU, zato je konkurenca za delovna mesta zelo velika.
 
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Danska nima zakonsko predpisane minimalne plače, a redkokdo dobi manj kot 14,5 EUR na uro.

Plača se  zelo razlikuje po regijah. V dobro razvitih regijah in mestih, kot je Kopenhagen, doseže povprečna bruto mesečna plača  približno 5.800 EUR pred davki.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 4,9 3,8 3,2 2,4
Rast javne potrošnje 1,6 1,4 1,0 0,7
Rast investicij 4,6 4,4 3,2 2,6


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Danska je v letu 2021 izvozila za 134,9 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 113,9 mlrd EUR. 
  • Presežek v blagovni menjavi je znašal 21,1 mlrd EUR. 
  • V letu 2021 je Danska največ izvažala farmacevtske izdelke, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, nafto in plin ter optično, tehnično in medicinsko opremo.
  • Največ so v letu 2021 izvozili v Nemčijo (12,9 % od celotnega izvoza), sledijo Švedska, Norveška, Združeno kraljestvo in ZDA.
  • Danska je v letu 2021 največ uvažala strojno opremo, električno in elektronsko opremo, nafto in plin, vozila ter farmacevtske izdelke.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Nemčije (20,6 % od celotnega uvoza), sledijo Švedska, Nizozemska, Kitajska in Poljska.
 

Danska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 12,1 Farmacevtski izdelki 15,6
Električna in elektronska oprema 9,5 Stroji, jedrski reaktorji 13,3
Mineralna goriva, olja 8,3 Električna in elektronska oprema 7,6
Vozila 8,1 Mineralna goriva, olja 4,9
Farmacevtski izdelki 5,4 Optična, tehn. in medic. oprema 3,8
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Nemčija 20,6 Nemčija 12,9
Švedska 12,6 Švedska 9,3
Nizozemska 8,2 Norveška 5,7
Kitajska 8,0 Združeno kraljestvo 5,0
Poljska 4,4 ZDA 4,7
Slovenija (33. mesto) 0,4 Slovenija (60. mesto) 0,1
 

Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Danskem so v letu 2020 znašale 140,4 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 4,6 %.
  • Celotne izhodne TNI Danske so v letu 2020 znašale 227,9 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 6,9 %. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Danskem 2020 - 2023 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.

 

Poglejte si tudi: