Danska

Predstavitev gospodarstva Danske


Predstavitev gospodarstva Danske

Predstavitev države

Uradni naziv Kongeriget Danmark / Kraljevina Danska
Mednarodna oznaka DDK/DNK
Glavno mesto Kopenhagen
Velikost (km2) 43.075
Prebivalci (mio) 5,9
Uradni jezik Danski. Več o poslovnem sporazumevanju 
Vera Evangeličanski luteranci (74,7 %), muslimani (5,5 %)
Denarna enota Danska krona (DKK)
Čas GMT + 1 (enako kot v Sloveniji). Poslovni čas
Klicna številka +45
 


 

Prebivalstvo Danske

Danska ima 5,9 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev
Jutland 902.000
Kopenhagen 799.000
Southern Jutland 723.000
 

Politični sistem

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1953

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament (Folketing) ima 179 članov; Folketing je izvoljen za štiri leta, vendar se lahko 

 

Zadnje parlamentarne volitve so potekale 1. novembra 2022.

Vodstvo države:

Kraljica Margreta II, ki je prevzela prestol januarja 1972,  je po 52 letih vladanja prestol predala sinu.
Danska je tako 14. 1. 2024 dobila novega kralja, Frederika X.

Izvršilna oblast:

Na zadnjih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 1. novembra 2022, je ponovno slavila stranka Socialdemokratov pod vodstvom Mette Frederiksen, ki je prejela 27,5 % vseh glasov.

Predsednica vlade: Mette Frederiksen (od 27.06.2019)

 

Danska je članica EU (European Union). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Poleg tega je tudi članica WTO (World Trade Organization) in OECD (Organization for Economic Cooperation and Development).


Vir: EIU; Factiva, januar 2024.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2025-2021

  2025* 2024* 2023 2022 2021
 Število prebivalcev (v mio): 6,0 5,9 5,9 5,9 5,9
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 145 146
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 456,7 443,8 400,2 380,0 342,9
 BDP per capita (v EUR): 76.519 74.717 67.694 64.600 58.584
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 482,5 464,3 448,0 437,0 346,1
 BDP per capita (PPP, v EUR): 80.843 78.159 75.790 74.292 59.110
 Rast BDP (v %): 1,9 1,3 0,9 2,7 6,8
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,2 3,3 2,8 2,5 3,6
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,9 1,8 3,3 7,7 1,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -149,3 -133,0 -126,0 -129,1 -106,4
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 175,8 158,5 143,5 140,8 119,1
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,8 3,0 8,5 10,8 7,7
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,5 3,1 4,0 6,5 8,8
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 14,5 16,1 17,8 32,5 14,7
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 242,0+ 471,2 482,3 432,2
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 68,2+ 175,1 169,3 142,5
Stopnja tveganja države (op): / 14 14 14 14
Razred tveganja (op): / A A A A
Enostavnost poslovanja**: / / / / 4

 

Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. 
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj 2024 (posodobljeno julij 2024).                                                                                                
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2024.


Delo na Danskem


Državljani EU ne potrebujejo posebnih dovoljenj za delo na Danskem.

Danski trg dela potrebuje predvsem visoko usposobljene tuje strokovnjake s področja IKT, prometa, trgovine, financ, biotehnologije, farmacije, ter zabavne industrije. 
Največ priložnosti ponuja prestolnica Kopenhagen.

Plače na Danskem so ene najvišjih med vsemi državami EU, zato je konkurenca za delovna mesta zelo velika.
 
 

Povprečna in minimalna bruto plača


Danska nima zakonsko predpisane minimalne plače, a redkokdo dobi manj kot 14,5 EUR na uro.

Povprečna  mesečna plača na Danskem je leta 2022 znašala 46.003,13 DKK ali 6.174,15 EUR.


Vrednosti DKK so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2023 2024* 2025* 2026*
Rast zasebne potrošnje 0,5 1,8 1,9 2,0
Rast javne potrošnje 0,3 1,1 1,2 1,1
Rast investicij -3,8 1,5 3,2 4,5


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2024.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

 
  • Danska je v letu 2023 izvozila za 143,5 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 126,0 mlrd EUR.
  • Presežek v blagovni menjavi je znašal 17,6 mlrd EUR.
  • V letu 2023 je Danska največ izvažala farmacevtske izdelke, strojno opremo, nafto in plin, električno in elektronsko opremo ter optično, tehnično in medicinsko opremo.
  • Največ so v letu 2023 izvozili v Nemčijo (13,4 % od celotnega izvoza), sledijo Švedska, Nizozemska, ZDA in Norveška.
  • Danska je v letu 2023 največ uvažala nafto in plin, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, vozila ter farmacevtske izdelke.
  • Največ so v letu 2023 uvozili iz Nemčije (18,7 % od celotnega uvoza), sledijo Švedska, Norveška, Nizozemska in Kitajska.
 

Danska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2021 - 2026 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 
Glavne uvozne blagovne skupine 2023 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2023 % od celote
Mineralna goriva, olja 13,3 Farmacevtski izdelki 15,4
Stroji, jedrski reaktorji 10,9 Stroji, jedrski reaktorji 12,1
Električna in elektronska oprema 9,4 Mineralna goriva, olja 9,8
Vozila 9,2 Električna in elektronska oprema 6,7
Farmacevtski izdelki 4,3 Optična, tehn. in medic. oprema 3,5
 
Vodilni uvozni trgi 2023 % od celote Vodilni izvozni trgi 2023 % od celote
Nemčija 18,7 Nemčija 13,4
Švedska 11,5 Švedska 7,9
Norveška 10,8 Nizozemska 5,7
Nizozemska 8,9 ZDA 4,7
Kitajska 6,0 Norveška 4,7
Slovenija (31. mesto) 0,4 Slovenija (65. mesto) 0,1

 

Vir: Factiva; ITC, junij 2024.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Danskem so v letu 2021 znašale 130,7 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 8,3 %.
  • Celotne izhodne TNI Danske so v letu 2021 znašale 229,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala  8,0%.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Danskem 2021 - 2024 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 

Največji vlagatelji na Dansko

Države vlagateljice mio EUR
Švedska 21.283
Nizozemska 19.003
Združeno kraljestvo 15.132
Norveška 15.107
Luksemburg 13.478
Nemčija 8.345
Švica 7.746
ZDA 7.618
Finska 6.178
Irska 4.907
 

 
Vir: Factiva; ITC, september 2023.

 

Poglejte si tudi: