Severna Makedonija

Svetovalec v Severni Makedoniji

Kontakt


Gjyle Vishaj, ekonomska svetovalka

Veleposlaništvo Republike Slovenije Skopje


 

Predstavitev


Gospodarski položaj Severne Makedonije
Makedonsko gospodarstvo je majhno in odprto, njegov nadaljnji razvoj pa je močno odvisen od mednarodnih in notranjepolitičnih izzivov države. Mednarodni izzivi niso vezani le na mednarodne in globalne trge, ampak tudi na politične razmere. Perspektive Severne Makedonije so namreč močno odvisne od njene sposobnosti, da se uspešno vključi v evropske in evroatlantske integracijske procese, saj ji lahko le ti nesporno zagotovijo ustrezno dolgoročno stabilnost, nujno za gospodarski razvoj in pridobitev novih investicij.

Z makroekonomskega vidika je Severna Makedonija stabilna država, saj je tečaj makedonske valute že 20 let imajo stabilen. Druga značilnost je močan bančni sistem. Banke v Severni Makedoniji so v preteklosti pokazale, da so močne, odporne na krize, tako politične, kot globalno-finančne in s preudarno politiko Narodne banke Severne Makedonije lahko pokažejo, da so sposobni podpreti finančne aktivnosti njihovih podjetij in državljanov.

Stabilnost cen, skupaj s stabilnostjo deviznega tečaja v primerjavi z evrom, bistveno prispeva k splošni makroekonomski stabilnosti države. Makedonsko gospodarstvo je v zadnjih treh letih opomoglo od negativnih vplivov politične negotovosti. Politična stabilnost in ponovno zaupanje investitorjev je spodbudila rast zasebnih naložb. Odhajajoča makedonski vlade je v tem času uspela politično stabilizirati razmere v državi kot rezultat sklenitve Sporazuma o dobrososedskih odnosih z Bolgarijo in rešitev vprašanja imena z Grčijo. To je omogočilo, da se je atmosfera glede Severne Makedonije znotraj EU močno izboljšala. Ugotavljamo, da je zagotavljanje varnosti in stabilnosti  ključnega pomena za uspešen gospodarski razvoj Severne Makedonije, saj je zaradi politične krize njeno gospodarstvo stagniralo vrsto let. Pri tem je treba še izpostaviti skorajšnji vstop Severne Makedonije v zvezo Nato, ki bo nedvomno privabil še več tujega kapitala v državo. Severna Makedonija pričakuje tudi datum za začetek pogajanj z EU.

Pozitivno klimo so zaznale tudi tuje bonitetne hiše. Julija 2019 je bonitetna agencija Fitch  prvič po 13 letih SM  povečala bonitetno oceno z BB na BB + s stabilnimi obeti.

Makedonija je napredovala pri liberalizaciji gospodarstva in izboljšanju poslovnega okolja. World Bank Business Report za leto 2018 jo uvršča na odlično 11. mesto med 190 državami.

Severni Makedoniji je uspelo zmanjšati stopnja nezaposlenosti, saj  je to leta 2018 znašala 20,7 %. V letu 2019 se je znižala na 16,6%. Statistični podatek o tem pa ni povsem realen, saj znaten del uradno brezposelnih dejansko dela na črno, še posebno v kmetijstvu in gradbeništvu.

Struktura makedonskega gospodarstva
Čeprav kmetijstvo in industrija v svojem deležu nista zanemarljiva v strukturi makedonskega gospodarstva, je že očitna prevlada storitvenega sektorja.

Kmetijski sektor predstavlja 10 % BDP in zaposluje 17,3 % aktivnega prebivalstva. Največ pridelujejo riž, bombaž, tobak in sadje. Pomembni sta tudi ovčereja in kozjereja. Severna Makedonija ima nekaj rudnega bogastva, predvsem železa, bakra, in svinca.

Pomembnejši sektorji industrije so proizvodnja in predelava jekla, kemična, strojna in tekstilna industrija. Tekstilna in oblačilna (predvsem usnje) industrija sta zelo pomembni, saj zaposlujeta veliko ljudi in ustvarjata nova delovna mesta. Industrija in rudarstvo skupaj predstavljata 30 % BDP. Industrijski sektor zaposluje skoraj 30 % aktivnega prebivalstva.

Storitveni sektor predstavlja 60 % BDP in zaposluje 52,8 % aktivnega prebivalstva. Po številu prebivalcev je Severna Makedonija primerljiva s Slovenijo, njen BDP na prebivalca pa ne znaša niti četrtine slovenskega.

Zunanja trgovina Severne Makedonije in njeni glavni trgovski partnerji:
Glavna trgovinska partnerica Severne Makedonije je EU. Leta 2019 je 93% makedonskega izvoza potekalo z državami EU. Glavni izvozni partnerji SM so: Nemčija (približno 48,7% izvoza), Srbija (8,5%), Italija (2,7%), Grčija (2,7%), Bolgarija (4,9%).

Skupni neto priliv neposrednih tujih naložb v Severni Makedoniji leta 2018 je znašal 614 milijonov EUR, v prvih šestih mesecih leta 2019 pa je bil priliv negativen (-53 milijonov EUR), predvsem zaradi zmanjšanja neposredne investicije s strani VB (za -178 milijonov EUR). Če izvzamemo VB, je bil neto priliv v prvih šestih mesecih 2019 pozitiven (125 milijonov EUR). V zadnjih 18 mesecih so bile največje tuje naložbe iz Turčija (61 mio EUR), Nizozemska (60 mio EUR), Nemčija (56 mio EUR) in Slovenija (50 mio EUR).

Severna Makedonija ima dvostranske sporazume o prosti trgovini z Ukrajino, Turčijo in z EFTO (Švica, Norveška, Islandija in Lihtenštajn).

Ukrepi makedonske vlade za privabljanje  tuje investicije
Vlada Severne Makedonije je, z namenom spodbujanja novih investicij, v začetku leta 2019 sprejela nov Zakon o finančni podpori naložbam. Namen sprememb je olajšati upravne postopki za pridobitev finančne podpore pri širitvi podjetij, ki izpolnjujejo pogoje. Z ukrepi, ki jih predvideva omenjeni zakon, je bilo leta 2019 podprtih več kot 250 podjetij, domačih in tujih (pod istimi pogoji).

Strategija makedonske vlade je, da glede pridobitve bonitet izenači tuje in domače investitorje. V rebalansu proračuna za leto 2019 je znižala odhodke iz naslova promocije makedonskega gospodarstva v povezavi s privabljanjem tujih investitorjev.

Makedonska vlada v okviru proste gospodarske con tujim investitorje, nudi številne ugodnosti. Ugodnosti za tuje vlagatelje so naslednje: urejena infrastruktura; koncesija za zemljišče za gradnjo proizvodnih zmogljivosti za 99 let; brezplačna ureditev stavbnih zemljišč, gradbenih dovoljenj, priključkov za vodo, kanalizacijo in plin; možnost povrnitve stroškov za gradnjo tovarne do 500 tisoč EUR; davčne olajšave za obdobje 10 let (oprostitev plačila DDV, davka na dobiček, plačila dohodnine); carinske olajšave; nepovratna sredstva za ustvarjanje novih delovnih mest, za plačilo korporativnega davka, za stroške usposabljanja za zaposlene; cenejšo električno energijo.

Bilateralno gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Severno Makedonijo
Severna Makedonija je, kot ostale države bivše Jugoslavije, tradicionalno tržišče za slovenska podjetja, tako da določene izkušnje in mreže stikov obstajajo. Severna Makedonija je za slovenske investitorje zelo zanimiv trg. Gospodarsko sodelovanje konstantno raste (blagovna in storitvena menjava, naložbe). Glavni cilj je povečati blagovno menjavo na 500 mio EUR in poglobiti gospodarsko sodelovanje tudi na področjih storitev in tujih neposrednih naložb.

Blagovna menjava leta 2018 dosegla 307 mio EUR. V prvi polovici 2019 se je blagovna menjava med državama, v primerjavi z enakim obdobjem lani, povečala za 11 % in je znašala 162 mio EUR.
Kot ocenjujejo gospodarski analitiki, se priložnosti v Severni Makedoniji odpirajo na več področjih.  Potenciali pa so na področju informacijske tehnologije, telekomunikacije, pridelave ekološke hrane, energetika in v turizmu (termalne vode). V teh sektorjih obstajajo realne možnosti za poglobitev sodelovanja, predvsem pri uresničevanju skupne proizvodnje podjetij iz obeh držav, ki imajo združljive tehnične in tehnološke zmogljivosti, da bi skupaj sodelovali na tretjih trgih.

Slovenske neposredne investicije v Severni Makedoniji
V Severni Makedoniji je slovensko gospodarstvo zelo prepoznavno. Severna Makedonija je na četrtem mestu med državami, kamor Slovenija največ investira (za Hrvaško, Srbijo in BIH). Hkrati pa imajo ravno slovenski investitorji v Severni Makedoniji relativno največji delež. Slovenija je največji tuji investitor v Severni Makedoniji, merjeno z višino investicije na število prebivalcev. Sicer pa je četrti. Po podatkih Banke Slovenije, skupna vrednost slovenskih neposrednih naložb v Severni Makedoniji znaša približno 400 mio evrov. Podatek za 2019 bo objavljeno šele poleti 2020.

Poslovanje slovenskih podjetij v Severni Makedoniji
Slovenski kapital  je tradicionalno zelo prisoten v Severni Makedoniji, tako po obsegu, kot po številu investicij v različnih panogah gospodarstva. Vzroki, zakaj je za slovenske vlagatelje Severna Makedonija zanimiva kot investicijska država, kljub  dejstvu, da ni članica EU, so geografske in zgodovinske danosti, ki jih predstavlja geografska bližina Slovenije, dobro poznavanje trga in jezika, tradicionalno dobri odnosi z vzpostavljenimi poslovnimi stiki v preteklosti, ter uveljavljenost nekaterih slovenskih blagovnih znamk. Ravno poznavanje gospodarstva Severne Makedonije, poslovnih navad in običajev, je omogočala slovenskim podjetjem, da so se tudi v neurejenih razmerah (v času politične krize) znašli bolje, kot druga podjetja.

Poudariti bi bilo treba tudi veljavo »blagovne znamke« Slovenija, ki je v Severni Makedoniji percipirana zelo visoko. Praktično vse, kar je izdelano v Sloveniji, velja za kakovostno in zanesljivo. To percepcijo moramo na vsak način obdržati ter na tem še naprej graditi uspeh na makedonskem trgu.

 

Lokacija in kontaktni podatki

Veleposlaništvo Republike Slovenije Skopje
Ekonomska svetovalka: Gjyle Vishaj, prva sekretarka

Dane Krapčev 6a, 1000 Skopje, Severna Makedonija

T: +389 2 310 30 40
F: +389 2 317 66 31
E: sloembassy.skopje@gov.si
E: gjyle.vishaj@gov.si
W: www.skopje.embassy.si
Posodobljeno: 11.3.2020