Severna Makedonija

Prodaja v Severno Makedonijo

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Zaradi nizkih prihodkov in slabe gospodarske situacije v državi so makedonski potrošniki cenovno občutljivi. Trgovci na drobno ponujajo številne popuste in pogoste promocijske ponudbe. Trgovci z trajnejšimi dobrinami pa sodelujejo z bankami, da bi ponudili ugodne kreditne sheme.

Stroški za prehrano predstavljajo pomemben delež izdatkov makedonskih gospodinjstev. Ti znašajo povprečno 40,7 %, oziroma 77,1 % med najrevnejšimi in 22,2 % med najbogatejšimi.
 

Tržne poti, distribucija

V Severni Makedoniji večino potrošnega blaga uvažajo distributerji, ki potem prodajajo trgovcem na drobno. Nekaj trgovcev na drobno uvaža blago neposredno za prodajo v lastnih prodajalnah. V makedonskem maloprodajnem sektorju prevladujejo majhne trgovine, nekaj pa je tudi nakupovalnih središč.

Prodaja v trgovskih verigah z živili se je v Severni Makedoniji v letu 2019 povečala za 3 % in dosegla 610 mio EUR. Največjo prodajo dosega segment supermarketov, medtem ko segment hipermarketov beleži največjo rast. Prodaja v hipermarketih se je v letu 2019 povečala kar za 12 %. Po napovedih analitikov se bo prodaja v trgovskih verigah z živili v Severni Makedoniji v prihodnjih petih letih povečevala po 5 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla vrednost 800 mio EUR. Največji tržni delež ima diskontna trgovska veriga KAM d.o.o., ki je imela v letu 2019 21 % tržni delež, na drugem mestu pa je Tinex MT dooel.

Spletna prodaja se je v Severni Makedoniji v letu 2019 povečala za 18 % in dosegla 110 mio EUR. Po napovedih bo spletna prodaja v prihodnjih petih letih rasla po 15 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla vrednost 210 mio EUR. Na razdrobljenem trgu spletne prodaje v Severni Makedoniji je največji spletni ponudnik Alibaba Group Holding Ltd, ki je imel v letu 2019 7 % tržni delež. Tudi trgovska veriga Tinex MT dooel je nedavno predstavila svojo prvo spletno trgovino E-Tinex, kjer ponuja 6.000 izdelkov, od sadja, zelenjave, mesa, mlečnih izdelkov, pa do gospodinjskih izdelkov. V letu 2019 je E-Tinex živilske izdelke, kupljene prek spleta, dobavljal samo v Skopju, vendar je možno, da se bo distribucija v prihodnjih letih razširila, odvisno od povpraševanja kupcev na drugih območjih.

Največji trgovci na drobno po prihodkih: 
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
Kam D.O.O. 137,97
Tineks-Mt D.O.O.E.L. 99,23
Veropulos D.O.O.E.L. 86,10
Apteka Zegin Farm Skopje 50,18
Stokomak D.O.O. 50,17
Setek - Se Od Tehnika D.O.O. 40,39
Kvalitet-Prom D.O.O.E.L    24,16
                

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

V Severni Makedoniji se uporabljajo standardni mednarodni načini plačila. Na začetku poslovanja se najpogosteje uporablja avansno plačilo. Plačila na odprt račun se običajno uporabljajo pri dolgoletnem sodelovanju z znanimi strankami. Običajni plačilni roki so od 30 do 90 dni. V uporabi so tudi menice ali akreditivi. 

Plačilna disciplina je slaba, proces izterjave dolga pa dolgotrajen, drag in zapleten.
 

Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Severno Makedonijo na 84. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.
 
Največ transporta v Severni Makedoniji se odvija po cestah in železnicah. Država se nahaja v središču Balkanskega polotoka na stičišču več cestnih in železniških povezav. Severno Makedonijo prečkata dva panevropska prometna koridorja; koridor 8 (vzhod-zahod) in koridor 10 (sever-jug). Večina glavnih avtocest je v dobrem stanju, vendar so številne sekundarne mestne in podeželske ceste slabo vzdrževane in slabo osvetljene.

Severna Makedonija ima dve letališči, v Skopju in Ohridu. Obe letališči pogodbeno upravlja turško podjetje TAV. Več tujih letalskih družb ima direktne lete na glavno makedonsko letališče v Skopju.

Makedonska vlada je v začetku leta 2019 sprejela Nacionalno prometno strategijo 2030, ki vključuje okoli 100 infrastrukturnih projektov v vrednosti 4,2 mlrd EUR. Med njimi so dokončanje avtoceste Kičevo-Ohrid in izgradnja še treh novih avtocestnih odsekov, ter izgradnja železniške proge od glavnega mesta do mednarodnega letališča Skopje.

Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 
Posodobljeno april 2020.

_