Severna Makedonija

Poslovno sodelovanje Slovenije s Severno Makedonijo

 

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Severne Makedonije v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
26 27 28 28 28 29


Slovenija je v letu 2022 v Severno Makedonijo izvozila za 243 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 181 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 424 mio EUR.
S tem se je Severna Makedonija lani uvrstila na 29. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Severno Makedonijo 2017– 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 185.213 104.076 289.288 81.137
2018 192.551 114.441 306.992 78.110
2019 205.475 116.350 321.826 89.125
2020 193.964 108.135 302.098 85.829
2021 229.258 142.724 371.982 86.534
2022 243.233 180.585 423.818 62.648
2023* 163.730 109.400 273.130 54.331


Blagovna menjava med Slovenijo in Severno Makedonijo 2017 – 2023 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg (posodobljeno november 2023).          
 

Slovenski izvoz v Severno Makedonijo v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
22 % 53.259 Farmacevtski proizvodi
12 % 29.110 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
10 % 23.384 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 17.887 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
5 % 11.366 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
4 % 8.656 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Severne Makedonije v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
42 % 75.749 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
13 % 23.007 Farmacevtski proizvodi
10 % 17.158 Železo in jeklo
8 % 13.616 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
5 % 8.513 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
3 % 6.014 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.


 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Severno Makedonijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

 

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o zaposlovanju sezonskih delavcev (BMKZSD)
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o izogibanju dvojnega obdavčenja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BMKIDO)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o vzajemni zaščiti in spodbujanju investicij (BMKZSI)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o razvojnem sodelovanju (BMKRS)
 • Uredba o ratifikaciji protokola med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Makedonije o izvozu vina iz Republike Makedonije v Republiko Slovenijo
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKGS)
 • Zakon o ratifikaciji plačilnega sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKPS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BMKMPC)
 • Uredba o začasni uporabi Dodatnega protokola št. 1 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
 • Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo za kmetijske in živilske izdelke
 • Odredba o obsegu carinske kvote za določeno blago, ki je še na voljo za razdelitev po uredbi o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo za kmetijske in živilske izdelke
 • Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo za industrijske izdelke
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodel, ova, nju v zdravstvu in medicini
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije (BMKIKZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (BMKZTS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BMKVTP)
 • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Ministrstvom za lokalno samoupravo Republike
 • Sklep o potrditvi Memoranduma o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo za obdobje od 2013 do 2015
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje in znanost Republike Makedonje o sodelovanju na področju izobraževanja
 • Sklep o potrditvi Memoranduma o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Severene Makedonije za obdobje 2020 do 2021
   

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 


Poglejte si tudi: