Severna Makedonija

Predstavitev gospodarstva Severne Makedonije

Predstavitev države

 
Uradni naziv Republika Severna Makedonija
Mednarodna oznaka MK/MKD 
Glavno mesto Skopje
Velikost (km2) 25.713
Prebivalci (mio) 2,1
Uradni jezik Makedonščina, albanščina. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Pravoslavci (64,8 %), muslimani (33,3 %)
Denarna enota Denar (MKD)
Čas GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas
Klicna številka + 389 

Prebivalstvo Severne Makedonije

Severna Makedonija ima 2,1 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Skopje 467.300
Kumanovo 103.200
Bitola 86.400
Prilep 73.400
Tetovo 70.800

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Demokratična parlamentarna republika

Pravni sistem:

Temelji na ustavi z dne 17.11.1991

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament (Sobranje) šteje 123 članov

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so potekale 15. julija 2020, zadnje predsedniške volitve pa aprila in maja 2019. Naslednje parlamentarne in predsedniške volitve bodo leta 2024.

Vodstvo države:

Zadnje predsedniške volitve so potekale 21.aprila in 5. maja 2019. V prvem krogu sta največ glasov dobila kandidat vladajočih socialdemokratov in albanske stranke DUI Stevo Pendarovski, ter kandidatka največje opozicijske stranke VMRO-DPMNE Gordana Siljanovska Davkova. V drugem krogu je s 52 % glasov zmagal Stevo Panderovski.

Izvršilna oblast:

Severnomakedonski parlament je 17.1.2022 za novega premierja izvolil Dimitra Kovačevskega. Ta je zamenjal Zorana Zaeva, ki je skupaj s celotno vlado odstopil v decembru 2021 po porazu SDSM na lokalnih volitvah.

Premier: Dimitar Kovačevski (od 17.1.2022).

 

Severna Makedonija je članica CEFTA (Central European Free Trade Agreement), WTO (World Trade Organization) in IMF (International Monetary Found). Podpisana ima tudi prosto-trgovinska sporazuma s Turčijo in Ukrajino.


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 82 82 82
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 13,1 12,0 11,7 10,6 11,3
 BDP per capita (v EUR): 6.354 5.803 5.677 5.147 5.422
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 36,5 34,5 31,5 30,1 32,3
 BDP per capita (PPP, v EUR): 17.644 16.679 15.208 14.570 15.551
 Rast BDP (v %): 2,7 3,2 4,0 -6,1 3,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 15,1 15,7 15,7 16,4 17,3
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,6 6,9 3,2 1,2 0,8
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -9,6 -9,0 -8,3 -6,6 -7,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 7,1 6,6 5,9 4,8 5,3
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 7,9 3,3 12,3 -10,9 8,9
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 6,5 3,2 13,9 -10,9 10,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): / / 0,5 0,2 0,4
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 201,3+ 229,3 194,0 205,5
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 148,5+ 142,7 108,1 116,4
Stopnja tveganja države (op): / 42 40 40 42
Razred tveganja (op): / C B B C
Enostavnost poslovanja**: / / / 17 10


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU/IMF napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).
(/)  Podatek ni na voljo. 

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU, IMF; Factiva, september 2022.
 

Delo v Severni Makedoniji

 

Za zakonito zaposlitev v Severni Makedoniji, potrebujejo tuji državljani dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje.

Delovna dovoljenja v Makedoniji izdaja Zavod za zaposlovanje. Delodajalec mora vlogo za delovno dovoljenje vložiti, preden delavec začne postopek pridobitve dovoljenja za začasno prebivanje, ki ga izda Ministrstvo za notranje zadeve.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Vlada Severne Makedonije s 1. marcem 2023 načrtuje dvig minimalne plače na 19.600 MKD (318,43 EUR) z obstoječih 18.000 MKD (292,44 EUR).

Po podatkih statističnega urada Severne Makedonije, je povprečna bruto mesečna plača v novembru 2022 dosegla 49.397 MKD ali približno 802,53 EUR.


Vrednosti MKD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje 3,4 3,4 3,2
Rast javne potrošnje 1,3 1,9 1,8
Rast investicij 6,8 7,7 5,0


(*) EIU/IMF napoved.


Vir: EIU, IMF; Factiva, marec 2022.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Severna Makedonija je v letu 2021 izvozila za 5,9 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 8,3 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -2,3 mlrd EUR. 
  • V letu 2021 je Severna Makedonija največ izvažala razne kemijske proizvode, električno in elektronsko opremo, strojno opremo, železo in jeklo ter pohištvo.
  • Največ so v letu 2021 izvozili v Nemčijo (44,9 % od celotnega izvoza), sledijo Bolgarija, Madžarska, Kitajska in Srbija
  • Severna Makedonija je v letu 2021 največ uvažala bisere, drage kamne, plemenite kovine, električno in elektronsko opremo, nafto in plin, kemijske proizvode ter strojno opremo.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Združenega kraljestva (20,1 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, Grčija, Srbija in Bolgarija.
 

Makedonija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 13,9 Razni kemijski proizvodi 26,6
Električna in elektronska oprema 10,0 Električna in elektronska oprema 15,9
Mineralna goriva, olja 9,5 Stroji, jedrski reaktorji 11,2
Anorganski kemijski proizvodi 6,3 Železo in jeklo 9,1
Stroji, jedrski reaktorji 6,3 Pohištvo 3,9
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Združeno kraljestvo 20,1 Nemčija 44,9
Nemčija 17,3 Bolgarija 5,5
Grčija 12,1 Madžarska 4,9
Srbija 11,3 Kitajska 4,7
Bolgarija 6,9 Srbija 4,6
Slovenija (10. mesto) 3,2 Slovenija (13. mesto) 2,2


Vir: Factiva; ITC, julij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Severni Makedoniji so v letu 2019 znašale 5,7 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 10,2 %.
  • Celotne izhodne TNI Severne Makedonije so v letu 2019 znašale 0,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala -5,2 %. 
 

 Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Severni Makedoniji 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.


Poglejte si tudi: