Severna Makedonija

Gospodarske panoge Severne Makedonije

Priložnosti na trgu


Tuje naložbe so pomembne za razvoj gospodarstva Severne Makedonije. Sektor, ki pritegne največ neposrednih tujih naložb je proizvodni sektor, sledijo pa finančne in zavarovalniške storitve.

Perspektivna področja: 
 
Energetika: Severna Makedonija pozdravlja naložbe v energetski sektor, predvsem v gradnjo malih hidroelektrarn ob rekah po državi ter v sončno in vetrno energijo.

Kmetijstvo in živilska industrija: Kmetijstvo je ciljno območje za prihodnje naložbe, za rast in razvoj, vključno s povečanimi neposrednimi tujimi naložbami. Čeprav je vlada v zadnjih 10 letih zagotovila precejšnjo finančno podporo kmetom, ostaja pomanjkanje sodobne opreme in naložb v predelovalne zmogljivosti ključna slabost kmetijskega sektorja. Domača proizvodnja kmetijske mehanizacije je minimalna, trg pa je odvisen od uvoza. Priložnosti so predvsem za podjetja, ki zagotavljajo opremo za predelavo hrane, kot so oprema za ustekleničenje, pakiranje in rafiniranje. Prav tako so priložnosti na področju obdelave in ??odlaganja odpadkov, ter izpolnjevanju okoljskih standardov.

Meso in žito: Severna Makedonija je neto uvoznica mesa, saj nima zadostne proizvodnje mesa, razen svinjine, število domačih živali pa se še naprej zmanjšuje. Severna Makedonija več kot 50 % porabe mesa pokriva z uvozom. Najbolj jim primanjkuje govejega mesa, saj je večina goveda v državi krav molznic.
 
Gradbeništvo:  V Severni Makedoniji potekajo številni veliki infrastrukturni projekti za izboljšanje povezav s trgovinskimi partnerji in povečanje gospodarske rasti. Svetovna banka in EBRD še naprej financirata gradnjo nove prometne infrastrukture, Severna Makedonija pa vlaga tudi v lokalne ceste. Tudi gradnja stanovanjskih stavb se je v zadnjih nekaj letih okrepila. Severna Makedonija privablja tuja gradbena podjetja, ki prinašajo nove tehnologije in znanje ter sodelujejo z lokalnimi podjetji kot podizvajalci. Država daje velik poudarek protipotresni gradnji, zlasti v glavnem mestu Skopje, zato ima stroge potresne standarde. Na trgu so priložnosti za podjetja, ki ponujajo gradbene materiale. Velik potencial imajo PVC okna, vrata, talne obloge, izolacijski materiali, lepila, cement in HVAC sistemi.

Turizem: Turistični sektor ponuja izvozne in naložbene priložnosti in ima velik potencial za prihodnji razvoj. Ker so naložbe v turizem zelo omejene, obnavljajo in nadgrajujejo starejše hotele, povečala pa se je tudi gradnja manjših hotelov, predvsem v Skopju in na območjih okoli Ohridskega jezera.
 

Gospodarstvo

Od svoje neodvisnosti leta 1991 je Severna Makedonija dosegla napredek pri liberalizaciji svojega gospodarstva in izboljšanju poslovnega okolja. Njene nizke davčne stopnje in proste ekonomske cone so pripomogle k privabljanju tujih naložb, ki so v primerjavi s preostalo Evropo še vedno nizke.

Severna Makedonija ima majhno, odprto gospodarstvo, čigar nadaljnja rast in razvoj sta v veliki meri odvisna od napredka pri integraciji v EU.

 

Struktura BDP

Gospodarstvo Severne Makedonije je tradicionalno temeljilo na kmetijstvu. Kmetijski sektor je v letu 2021 predstavljal 8 % BDP in zaposloval 16,3 % aktivnega prebivalstva. 2/3 kmetijskih zemljišč sta kategorizirani kot pašniki, 1/3 pa so obdelovalna kmetijska zemljišča. Država proizvaja predvsem grozdje, tobak, zelenjavo in sadje. Pomembna segmenta sta še ovčereja in kozjereja.

Država ima nekaj zalog železa, bakra in svinca.

Storitveni sektor predstavlja 63 % BDP in zaposluje 54,5 % celotne delovne sile. Glavni viri dohodka storitvenega sektorja prihajajo iz segmentov prometa, telekomunikacij in proizvodnje energije. 

 
Vir: EIU; Factiva, maj 2022 

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 29 % BDP in zaposluje 29,2 % aktivnega prebivalstva. Najpomembnejše industrijske panoge so kemična, tekstilna, jeklarska in strojna industrija. Tekstilna in usnjarska industrija predstavljata glavni industrijski panogi v državi.

Industrijska proizvodnja v Severni Makedoniji se je v letu 2021 povečala za 5 %, v letu 2022 pa naj po napovedih zrasla za 5,5 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na trgu Severne Makedonije:

 

Živilsko-predelovalna industrija 

Živilsko-predelovalna industrija je pomembna industrijska panoga v Severni Makedoniji, še posebej predelava svežega sadja in zelenjave ter proizvodnja predelanih živil. Država več kot 75 % predelane hrane izvozi, večinoma v EU in sosednje države. Večina proizvodnje za predelavo hrane je v zasebni lasti.

Proizvodnja vina

Proizvodnja vina skupaj z vinogradništvom prispeva 17 % do 20 % bruto kmetijskega proizvoda v Severni Makedoniji. Poleg tega je vino na 1. mestu po izvozu alkoholnih pijač in na 2. drugem mestu po skupni vrednosti izvoza kmetijskih proizvodov (za tobakom).
Severna Makedonija ima skoraj 30.000 ha vinogradov, od katerih jih 70 % prideluje vinsko grozdje, ostali pa namizno grozdje. Skupna proizvodnja vina je med 1 in 1,1 mio hl vina letno.

Več kot 60 % vina država proda na tujih trgih, zato je vino strateški izvozni izdelek države. Približno 65 % izvoza vina gre v rinfuzi, 35 % pa ga izvozijo ustekleničenega.

Leta 2021 je skupni izvoz vina dosegel 688.777 hl (približno 60 % celotne proizvodnje), kar je 3 % več glede na količino in 2 % več glede na vrednost v primerjavi z letom 2020.

Glavni izvozni trgi so države EU in Zahodnega Balkana. Nekaj vina izvozijo tudi na Kitajsko , v Kanado, na Japonsko in v ZDA.
 

Največja podjetja v vinarskem sektorju Severne Makedonije

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Vinarska Vizba Tikves AD Skopje 34,38
Povardarie Vinarska Vizba A.D. Negotino 12,78
Skovin A.D. Uvoz-Izvoz Skopje 9,99
Rigo-Impeks D.O.O. Skopje 8,90
Vinarija Stobi D.O.O.E.L. 5,58
Dalvina D.O.O.E.L. 2,98
Vinarija Eksport-Import Doo Ohrid 2,90
Bovin D.O.O.E.L. 2,45

 

 
Ekološka pridelava

Ekološko kmetovanje je področje, ki se šele razvija. V zadnjih 3 letih se je povečala količina obdelovalnih zemljišč, certificiranih za ekološko pridelavo, ter število podjetij v tem sektorju, kar je posledica povečane državne podpore. Ekološke kmetije pridelujejo predvsem meso in mlečne izdelke (jagnjetina, ovčje in kozje mleko), med, žita, industrijske oljnice, vino, sadje in zelenjavo.
 

Pridelava svežega sadja in zelenjave

Pridelava svežega sadja in zelenjave obsega 45,8 % kmetijske proizvodnje v državi in ??je izvozno usmerjena. Rastlinska pridelava je zaradi ugodnega podnebja skoncentrirana v južnem in vzhodnem delu države. Več kot 75 % pridelave zelenjave je na prostem, ostalo pa pridelajo v plastičnih tunelih in v steklenih rastlinjakih. Med zelenjavo prednjačijo krompir, fižol, paprika in paradižnik, med sadjem pa jabolka, slive, breskve in hruške.
 

Konzervirano sadje in zelenjava

Živilsko predelovalno industrijo v Severni Makedoniji sestavlja 50 podjetij s predelovalno zmogljivostjo približno 180.000 ton sadja in zelenjave na leto. Najpomembnejše surovine so rdeča paprika, industrijski paradižnik, višnje, jabolka in slive. Nizek obseg predelave hrane v Severni Makedoniji je posledica težav s kakovostjo in doslednostjo dobave surovin, pa tudi pomanjkanja dobaviteljev in kvalificiranih delavcev, ter težav pri dostopu do financiranja.
 
Vir: Factiva, avgust 2022.

Turizem


Makedonski turistični sektor se v zadnjih letih hitro razvija. Država postaja zanimiva turistična destinacija na Balkanu, ki privablja vse več gostov iz različnih držav sveta.
 

Turizem Severne Makedonije v številkah

Izbruh pandemije korona virusa je negativno vplival na makedonski turistični sektor, a sektor zdaj ponovno okreva.

Po podatkih makedonskega statističnega urada (MAKSTAT) je število tujih turistov v Severni Makedoniji v letu 2020 medletno upadlo za -84,4 % na zgolj 118.206. 

  • V letu 2021 se je število tujih turistov povečalo in doseglo 293.963.
  • Število nočitev tujih turistov v Severni Makedoniji se je leta 2021 povečalo na 670.460 v primerjavi z 252.930 leta 2020.
  • Domačih turistov je bilo v letu 2021 408.500, kar je 16,9 % več kot v letu 2020. Domači turisti so beležili 1,6 mio nočitev, kar je 13,7 % več kot v letu 2020.


Državni statistični urad je julija 2022 poročal, da se je število turistov v Severni Makedoniji od januarja do maja 2022 povečalo za 74,3 % v primerjavi z letom 2021, pri čemer je bilo za 26,7 % več domačih turistov in 133 % več tujih turistov.

Severna Makedonija ponuja celotno ponudbo namestitev v 262 licenciranih hotelih.

V Severno Makedonijo prihajajo turisti predvsem iz Turčije, Grčije, Srbije, Bolgarije, Nizozemske, Albanije in Nemčije.
 

Makedonski turistični sektor ima velik potencial za prihodnji razvoj

Geografska lega države, blago podnebje ter številne znamenitosti zagotavljajo ugodne pogoje za razvoj turistične industrije.
Severna Makedonija ima veliko turističnih znamenitosti, vključno s tremi naravnimi jezeri (Ohridsko, Prespansko in Dojransko jezero) in visokimi gorami, primernimi za kampiranje, pohodništvo in zimske športe. Najbolj priljubljena turistična destinacija, ki ustvari skoraj 80 % turističnih prihodkov države, je Ohridsko jezero. Mesto Ohrid je uvrščeno na Unescov seznam zgodovinske in kulturne dediščine.

Ker so bile naložbe v turizem zelo omejene, večina starejših hotelov potrebuje obnovo. V zadnjih letih se je povečala gradnja manjših hotelov, predvsem v Skopju in na območjih okoli Ohridskega jezera.

Da bi privabili obiskovalce, so v državi znižali davek na dodano vrednost (DDV) v turizmu z 18 % na 5 %. Investitorji v prednostne projekte so deležni posebnih ugodnosti, kot je oprostitev plačila dohodnine in plačila DDV za prvih 10 let poslovanja.
 

Največja podjetja v turističnem sektorju Severne Makedonije 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Mac-Sun Travel D.O.O. 9,71
Atlantis D.O.O.E.L. 6,54
Biser-Travel D.O.O. 4,80
Premium Dizajn D.O.O.E.L. Uv/Iz Skopje 3,52
Solun Servisis D.O.O. 3,22
Savana D.O.O. Skopje 3,17
Ineks D.O.O.E.L. Skopje 3,11Vir: Factiva, avgust 2022.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje