Severna Makedonija

Gospodarske panoge Severne Makedonije


Preučite predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje

Gospodarstvo ter možnost vstopa na trg Severne Makedonije

Vpogled v trg

Republika Severna Makedonija je trg v razvoju. Država je v zadnjih 2 desetletjih močno napredovala pri reformi svojega gospodarstva, vendar ostaja ena najrevnejših evropskih držav.

Gospodarstvo Severne Makedonije je tradicionalno temeljilo na kmetijstvu. Država proizvaja predvsem grozdje, tobak, zelenjavo in sadje. Pomembna segmenta sta še ovčereja in kozjereja.

Glavni viri dohodka storitvenega sektorja prihajajo iz segmentov prometa, telekomunikacij in proizvodnje energije. 

Severna Makedonija ima dober geografski položaj med dvema evropskima koridorjema, ima precejšnje davčne olajšave in poceni delovno silo. Država vztrajno napreduje pri zmanjševanju revščine in stopnji brezposelnosti in prejema sredstva EU za regionalni razvoj.
 
Gospodarska rast je v letu 2023 dosegla 2,5 % in se bo po napovedih v letu 2024 pospešila na 3,2 %.

Severna Makedonija je bila v letu 2023 na 28. mestu najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi. Največ Slovenija V Severno Makedonijo izvozi farmacevtskih izdelkov. Ti so v letu 2023 predstavljali 21 % celotnega slovenskega izvoza v to državo.

 
Industrijski sektor 

Industrijski sektor predstavlja 26 % BDP in zaposluje okoli 1/3 aktivnega prebivalstva. 

Rast proizvodnega sektorja je spodbudilo močno trgovinsko povezovanje z Nemčijo.

Najpomembnejše industrijske panoge so živilska, kemična, tekstilna, jeklarska in strojna industrija.

Industrijska proizvodnja v Severni Makedoniji se je po podatkih makedonskega statističnega urada leta 2023 povečala za 0,7 % na letni ravni, potem ko je leto prej upadla za -0,3 %.

 

Tržni izzivi

Kljub temu, da je Severna Makedonija privlačen trg za številne vlagatelje, obstaja v državi za tuja podjetja kar nekaj izzivov, kot so:
 
 • počasen pravosodni sistem
 • birokracija
 • šibka pravna država
 • korupcija
 • nepravilni razpisni postopki
 • nedosledno uveljavljanje pravic intelektualne lastnine
 • zamude pri plačilih (tako s strani javnega kot zasebnega sektorja)
 • nerazvita prometna infrastruktura.
Pomanjkanje znanja, omejeno vključevanje domačih podjetij v globalne dobavne verige in vrzeli v kapitalskih naložbah, Severni Makedoniji preprečujejo, da ne more izkoristiti svojega potenciala.
 

Priložnosti na trgu

Transport in logistika:
Trenutna vlada Severne Makedonije daje prednost nadgradnji prometne infrastrukture v državi in išče zaupanja vredna mednarodna podjetja za cestne in železniške projekte.

IKT:
Rastoči IKT sektor ponuja številne priložnosti tujim podjetjem, da lokalnim subjektom dobavljajo strojno opremo, programsko opremo in IT storitve.

Gradbeništvo:
Tuja podjetja imajo v Severni Makedoniji izvozne in naložbene priložnosti v sektorju gradbeništva in gradbenih materialov.

Turizem:
Geografska lega države, slikovita območja ter zgodovinski kraji ponujajo priložnosti za naložbe, razvoj in upravljanje turistične industrije.

 

Vstop na trg 

 • Strategija za vstop na makedonski trg je odvisna od izdelka, storitve, panoge in dolgoročne strategije podjetja.
 • Pred vstopom na trg je priporočljiv osebni obisk ter natančna analiza trga.
 • Priporočljivo je poiskati lokalne zastopnike ali distributerje, pri tem je smotrno predhodno preveriti njihovo boniteto. Pomembno je tudi ohranjanje tesnega stika z njimi.


Gospodarske panoge Severne Makedonije – Živilsko-predelovalna industrija

Kmetijstvo ter živilsko-predelovalna industrija sta sektorja, ki ponujata največ priložnosti na trgu Severne Makedonije.

Glavni izvozni izdelki Severne Makedonije so tobak, pekovski izdelki, predvsem piškoti, konzervirana in sveža zelenjava ter vino.

Glavni uvozni izdelki pa so surovo meso, mleko in mlečni izdelki, žita, sončnično olje, sadje in zelenjava ter predelana hrana.

Predelava hrane in pijače sta pomembni industriji v Severni Makedoniji, prav tako predelava svežega sadja in zelenjave. Predelana živila vključujejo tako polizdelke (zamrznjene, posušene in koncentrate) kot končne izdelke (konzervirane in konzervirane).

Več kot 75 % predelane hrane Severna Makedonija izvozi, večinoma v države EU in sosednje države. Večina obratov za predelavo hrane je zasebnih podjetij.

Vlada Severne Makedonije meni, da je kmetijstvo ciljno področje za prihodnje naložbe, rast in razvoj, vključno s povečanimi neposrednimi tujimi naložbami.

Čeprav je vlada v zadnjih 10 letih zagotovila znatno finančno podporo kmetom, je pomanjkanje sodobne opreme in naložb v predelovalne obrate ključna slabost kmetijskega sektorja.


Proizvodnja vina

Proizvodnja vina skupaj z vinogradništvom prispeva 17 % do 20 % bruto kmetijskega proizvoda v Severni Makedoniji. Poleg tega je vino na 1. mestu po izvozu alkoholnih pijač in na 2. mestu po skupni vrednosti izvoza kmetijskih proizvodov.

Severna Makedonija ima skoraj 30.000 hektarjev vinogradov, od katerih jih 85 % prideluje vinsko grozdje, ostali pa namizno grozdje.

Skupna proizvodnja vina znaša med 1 in 1,1 mio hektolitrov (hl) letno.

Z več kot 85 % prodaje na tujem trgu, je vino strateški izvozni izdelek države. Približno 65 % izvoza vina je v rinfuzi, 35 % pa ustekleničenega.

Leta 2022 je skupni izvoz vina dosegel 665.500 hl ali približno 60 % celotne proizvodnje.

Glavni izvozni trgi so EU in države Zahodnega Balkana, z nekaj izvoza na Kitajsko, Kanado, Japonsko in v ZDA.

Septembra 2023 je vlada sprejela desetletno nacionalno strategijo razvoja vinarstva in vinogradništva (2023–2033) in kot ključne prednostne naloge začrtala posodobitev sektorja, povečanje izvoza vina, razvoj vinskega turizma in ukrepe za zaščito pred podnebnimi spremembami.
 

Pridelava svežega sadja in zelenjave

Pridelava svežega sadja in zelenjave obsega 45,8 % kmetijske proizvodnje v državi in je izvozno usmerjena. Rastlinska pridelava je zaradi ugodnega podnebja skoncentrirana v južnem in vzhodnem delu države. Več kot 75 % pridelave zelenjave je na prostem, 20 % v plastičnih tunelih, ostalo pa v steklenih rastlinjakih. Med zelenjadnicami prednjačijo krompir, paprika in paradižnik, med sadnimi pa jabolka, slive, breskve in hruške.
 

Konzervirano sadje in zelenjava

Živilsko predelovalno industrijo v Severni Makedoniji sestavlja 50 podjetij s predelovalno zmogljivostjo približno 180.000 ton sadja in zelenjave na leto. Najpomembnejše surovine so rdeča paprika, industrijski paradižnik, višnje, jabolka in slive. Nizek obseg predelave hrane v Severni Makedoniji je posledica težav s kakovostjo in doslednostjo dobave surovin, pa tudi pomanjkanja ustreznih dobaviteljev, pomanjkanja kvalificiranih delavcev in težav pri dostopu do financiranja.

 
Meso

Severna Makedonija je neto uvoznica mesa, saj ima razen svinjine premalo proizvodnje mesa, število rejnih živali pa se v državi še naprej zmanjšuje.

Severna Makedonija več kot 50 % svoje porabe mesa pokriva z uvozom.

 • Perutninska industrija je osredotočena na proizvodnjo jajc, medtem ko je proizvodnja perutninskega mesa premajhna za zadostitev lokalnega trga svežega mesa.
 • Domača prašičja industrija zadovoljuje skoraj 90 % trga svežega mesa, vse mesno-predelovalne panoge pa svoje potrebe pokrivajo iz uvoza.
 • Na trgu močno primanjkuje govejega mesa, saj večino goveda v državi predstavljajo krave molznice.
 • Jagnjetina je edini neto izvoženi živinorejski proizvod. Približno 85 % proizvodnje jagnjetine v Severni Makedoniji se izvozi v države EU, predvsem v Grčijo, na Hrvaško in v Italijo.
Največ mesa je v letu 2022 Severna Makedonija uvozila iz Brazilije (19,6 %), Italije (14,5 %), Španije (10,9 %) in Poljske (8,3 %). Slovenija je bila s 4,6 % na 7. mestu pri uvozu.

Po podatkih SURS je Slovenija v letu 2023 v Severno Makedonijo izvozila za 8,46 mio EUR mesa.

Ostale perspektivne panoge na trgu

IKT

IKT sektor v Severni Makedoniji v zadnjih letih beleži visoko rast in je zelo perspektivno področje za tuja podjetja.
Rast spodbujajo vlaganja države in telekomunikacijskih podjetij v IKT, znižanje neto cen IKT opreme, ter znižanje obračunanega davka na dodano vrednost (DDV).

IKT sektor v Severni Makedoniji ima usposobljeno in stroškovno učinkovito delovno silo, dobro telekomunikacijsko infrastrukturo in nizek davek od dohodkov pravnih oseb.

Največ priložnosti ponujajo tehnologija v oblaku, mrežna oprema in rešitve 4G in 5G, klicni centri in storitve učenja na daljavo.


Gradbeništvo

Gradbeništvo že več kot desetletje predstavlja med 5 % in 8 % letnega BDP.
V gradbeništvu je v letu 2022 delovalo od 6 % do 7 % vseh aktivnih poslovnih subjektov v državi, sektor pa je zaposloval 11 % vseh zaposlenih v državi.

Izvozne in naložbene priložnosti so tako v sektorju gradbeništva kot tudi v sektorju gradbenih materialov.
 
Stavbe v Severni Makedoniji so energetsko neučinkovite in se gradijo razmeroma dolgo. Pri novi gradnji je potrebno izpolnjevati stroge zahteve glede potresne gradnje, zlasti v Skopju, ki je najbolj potresno aktivno območje v državi.

Na trgu je povpraševanje po visokotehnoloških gradbenih materialih. Med gradbene izdelke, ki imajo lahko dobre tržne možnosti, spadajo lesena in PVC okna in vrata, tla izolacija, lepila, cementi, strešniki ter HVAC oprema.


Turizem 

Turistični sektor ponuja številne izvozne in naložbene priložnosti ter ima velik potencial za prihodnji razvoj. Geografska lega države, blago podnebje ter številne znamenitosti, zagotavljajo ugodne pogoje za razvoj turistične industrije.

Najbolj priljubljena turistična destinacija, ki predstavlja skoraj 80 % turističnih prihodkov Severne Makedonije, je Ohridsko jezero. Mesto Ohrid je na Unescovem seznamu zgodovinske in kulturne dediščine.

Ker so bile naložbe v turizem v zadnjih letih zelo omejene, je treba starejše hotele popraviti in nadgraditi. Povečuje se tudi gradnja manjših hotelov, predvsem v Skopju in območjih okoli Ohridskega jezera. V Severni Makedoniji primanjkuje tudi igrišč za golf in večjih športnih centrov.
 
Da bi privabili obiskovalce, so v Severni Makedoniji znižali davek na dodano vrednost (DDV) v turizmu z 18 % na 5 %. Investitorji v prednostne projekte so deležni posebnih ugodnosti, kot sta nič odstotkov dohodnine in nič odstotkov DDV prvih 10 let poslovanja.
 

Vrednosti  USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.


Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • Statistični urad RS 
 • Statistični urad Severne Makedonije
 • SeeNews
 • The International Trade Centre (ITC) 
 
Posodobljeno: junij 2024
 
Poglejte si tudi: