Severna Makedonija

Gospodarske panoge Severne Makedonije

Priložnosti na trgu

Tuje naložbe so pomembne za razvoj gospodarstva Severne Makedonije. Sektor, ki pritegne največ neposrednih tujih naložb je proizvodni sektor, sledijo pa finančne in zavarovalniške storitve.

Perspektivna področja: 
 
Energetika: Severna Makedonija pozdravlja naložbe v energetski sektor. Vlada vabi podjetja, da načrtujejo, gradijo in upravljajo nove hidroelektrarne ter sončne elektrarne. Podjetja se lahko prijavijo tudi na razpise za gradnjo odsekov nacionalnega distribucijskega omrežja za plin.

Kmetijstvo in živilska industrija: Kmetijstvo je ciljno območje za prihodnje naložbe, za rast in razvoj. Čeprav je vlada kmetom v zadnjih 10 letih zagotovila pomembno finančno podporo, ostajata pomanjkanje moderne opreme in naložb v predelovalne zmogljivosti ključni slabosti kmetijskega sektorja. Priložnosti za izvoznike predstavljajo kmetijski stroji in oprema, oprema za pakiranje živil in oprema za polnjenje.

Meso in žito: Severna Makedonija je neto uvoznica mesa, saj ima premalo proizvodnje mesa, število domačih živali pa se še naprej zmanjšuje. 50 % porabe mesa država uvozi, predvsem perutnine, svinjine in govejega mesa. Makedonija uvaža tudi večino žita.
 
Gradbeništvo: Stavbe v Severni Makedoniji so energetsko neučinkovite in so potrebne obnove. Pri novogradnji je potrebno izpolniti stroge zahteve glede potresne gradnje, zlasti v Skopju, najbolj aktivni potresni coni države. Na gradbenem trgu je povpraševanje predvsem po gradbenih izdelkih, kot so lesena in vinilna okna, vrata, talne obloge, kuhinjsko pohištvo, izolacijski materiali, lepila, cementi, strešne kritine, ogrevalna in prezračevalna oprema ter klimatski in hladilni sistemi.

Turizem: Turistični sektor ponuja izvozne in naložbene priložnosti in ima velik potencial za prihodnji razvoj. Ker so naložbe v turizem zelo omejene, obnavljajo in nadgrajujejo starejše hotele, povečala pa se je tudi gradnja manjših hotelov.

 

Gospodarstvo

Severna Makedonija je najrevnejša od nekdanjih jugoslovanskih republik, vendar je v zadnjem desetletju dosegla pomemben napredek pri širitvi svojega gospodarstva. 
Severna Makedonija ima majhno, odprto gospodarstvo, čigar nadaljnja rast in razvoj sta v veliki meri odvisna od napredka pri integraciji v EU.

 

Struktura BDP

Gospodarstvo Severne Makedonije je tradicionalno temeljilo na kmetijstvu. Kmetijski sektor je v letu 2020 predstavljal 8 % BDP in zaposloval 15 % aktivnega prebivalstva. 2/3 kmetijskih zemljišč sta kategorizirani kot pašniki, 1/3 pa so obdelovalna kmetijska zemljišča. Država proizvaja predvsem grozdje, tobak, zelenjavo in sadje. Pomembna segmenta sta še ovčereja in kozjereja.

Država ima nekaj zalog železa, bakra in svinca.

Storitveni sektor predstavlja 64 % BDP in zaposluje 53 % celotne delovne sile. Glavni viri dohodka storitvenega sektorja prihajajo iz segmentov prometa, telekomunikacij in proizvodnje energije. 


 
Vir: EIU; Factiva, april 2021
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 28 % BDP in zaposluje 31 % aktivnega prebivalstva. Najpomembnejše industrijske panoge so kemična, tekstilna, jeklarska in strojna industrija. Tekstilna in usnjarska industrija predstavljata glavni industrijski panogi v državi.

Industrijska proizvodnja v Severni Makedoniji je v letu 2020 upadla za -5,5 %. Za leto 2021 je napovedana 11 % rast industrijske proizvodnje, v letih 2022 in 2023 pa rast v višini 5 % in 5,5 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na trgu Severne Makedonije:

 

Živilska industrija - vinarski sektor

Severna Makedonija na leto proizvede med 110 in 120 mio litrov vina. Letno vinarski sektor prispeva približno 17 % - 20 % BDP- ja v celotnem kmetijskem sektorju.

Le 15 % vina prodajo na domačem trgu, 85 % pa ga izvozijo v 38 držav po vsem svetu.

Vino je drugi največji kmetijski izvozni proizvod Severne Makedonije, takoj po tobaku. Letno izvozi Severna Makedonija za približno 50 mio EUR vina. Največ ustekleničenega vina izvozijo v Srbijo, na Hrvaško in v BIH, medtem ko največ ne-ustekleničenega vina izvozijo v Nemčijo, v Srbijo in na Hrvaško.

Vinarski sektor Severne Makedonije je zelo razdrobljen. V njem deluje veliko vinarjev, od majhnih družinskih kleti do velikih vinskih kleti. Vinarska industrija zagotavlja delo za približno 30.000 posameznih kmetij, 12.000 sezonskih delavcev in več kot 2.500 zaposlenih v 74 registriranih vinotočih.

Zaradi pandemije COVID-19 se je leta 2020 prodaja vina na domačem trgu zmanjšala za -9 % in dosegla obseg 25 mio litrov. Nekateri proizvajalci vina si prizadevajo, da bi preko spletne prodaje in dostave na dom povečali prodajo, ki je močno upadla zaradi omejitvenih ukrepov.

Rosé vino je lani beležilo najnižji padec prodaje v višini -7 %. Znižala se je tudi povprečna cena na liter vina in sicer za -8 %.

Analitiki napovedujejo, da bo prodaja vina na domačem trgu v obdobju 2021-2025 rasla po 4 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla 31 mio litrov.
 

Velikost in napoved trga vina v Severni Makedoniji za obdobje 2006-2025

(Skupna vrednost maloprodaje v mio MKD)

 

Vir: Euromonitor International
 

Obseg prodaje vina se je v maloprodaji v letu 2020 povečal, medtem ko se je strmo zmanjšala prodaja v restavracijah in barih, kar je povzročilo negativno skupno rast obsega prodaje.

Omejitveni ukrepi in socialno distanciranje so močno vplivali predvsem na prodajo vseh vrst penečih vin. Poleg tega, do so bili zaprti gostinski obrati, so bila omejena tudi praznovanja in družabni dogodki, zato je bil obseg prodaje v tem segmentu najbolj prizadet.
 

Največji proizvajalci vina v Severni Makedoniji    

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Vinarska Vizba Tikves AD Skopje 32,40
Vv - Tikvesh A.D. 27,39
Povardarie Vinarska Vizba A.D. Negotino 10,98
Skovin A.D. Uvoz-Izvoz Skopje 8,59
Rigo-Impeks D.O.O. Skopje 7,65
Vinarija Stobi D.O.O.E.L. 4,72
Dalvina D.O.O.E.L. 2,56


Vir: Factiva, julij 2021.

 

Turizem


Makedonski turistični sektor se v zadnjih desetih letih hitro razvija. Prihodki od turizma so se v preteklem desetletju povečali za približno 140 %. Država kot zanimiva turistična destinacija na Balkanu privablja vse več gostov iz različnih držav sveta. Povprečni letni porast turistov v zadnjih desetih letih znaša 15 %.
 
Izbruh pandemije korona virusa ni zaprl le hotelov in nastanitvenih zmogljivosti, temveč tudi meje Severne Makedonije, kar je drastično vplivalo na turistični sektor.

Po podatkih makedonskega statističnega urada (MAKSTAT) je število tujih turistov v Severni Makedoniji v letu 2020 medletno upadlo za -84,4 % na zgolj 118.206. Število nočitev tujih turistov se je lani zmanjšalo na 252.930, kar predstavlja -84 % zmanjšanje na medletni ravni.
Velik upad števila tujih turistov se nadaljuje tudi v letu 2021. V prvih 4 mesecih leta 2021 se je število tujih turistov zmanjšalo za -44,3 % na 42.586, kar je posledica omejitev potovanj zaradi pandemije COVID-19.

Največ tujih turistov prihaja v Makedonijo iz Turčije, Albanije, Srbije in Kosova.

Analitiki napovedujejo, da si bo makedonski turizem opomogel šele po letu 2023.

Makedonska vlada je junija 2021 napovedala, da pričakuje v obdobju 2021-2027 približno 200 mio EUR investicij v turistični sektor. Prizadeva si privabiti investitorje predvsem iz Nemčije, Italije, Kanade, Turčije, ZDA, Belgije, Švice, Nizozemske in Slovenije.

 

Največja podjetja v turističnem sektorju Severne Makedonije 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Parklend Group D.O.O.E.L. 11,88
Mac-Sun Travel D.O.O. 8,35
Atlantis D.O.O.E.L. 5,62
Biser-Travel D.O.O. 4,13
Premium Dizajn D.O.O.E.L. Uv/Iz Skopje 3,03
Solun Servisis D.O.O. 2,77


Vir: Factiva, julij 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje